Araşidonik Asit Vücut Geliştirme İçin Kullanılabilir Mi?

Araşidonik Asit

Araşidonik Asit Vücut Geliştirme Supplementi Olarak Kullanılabilir Mi?

 

Eicosapentaenoik asit (EPA) ve dokosaheksaenoik asit (DHA), esansiyel yağ asidi dünyasının süper yıldızlarıdır; balık ve deniz ürünlerinde bulunur. Bu yağ asitlerinin sağlık ve egzersiz performansı üzerindeki etkisini araştırmak için, muazzam bir araştırma yapılmıştır. Daha önce güç ve kas protein sentezinde artan potansiyel faydalı rolleri içinde tartışılmıştır.

Araşidonik asit, EPA’ya omega-6 eş değerleri daha az araştırılmıştır; vücut, fındık, tohum ve yağlarda bulunan bitkisel esaslı omega-6 linoleik asitten sentez yapmaktadır. Diyette az miktarda da olsa et ve yumurtadanda elde edilebilir.

Beslenme dünyasında az bilinen varlığına rağmen, Araşidonik asit, hücre membranlarında inanılmaz derecede önemli ve belirgin bir yağ asitidir. Beyinde, toplam yağ asitlerinin% 10-12’sini içerdiği sinir hücrelerindeki DHA’ya kıyasla bir seviyede bulunur . İskelet kasında Araşidonik asit bulunmuş toplam yağ asitlerinin 15-17% oluşturmaktadır.

Vücut, hasar gören dokuyu onarmak ve iltihaplar için, normal ve gerekli bağışıklık yanıtı olan Araşidonik asit’ya dayanmaktadır. Özellikle, Araşidonik asit, çeşitli lökotrienler, prostaglandinler ve tromboksanların öncüsüdür ve topluca eikosanoidler olarak bilinmektedir. Araşidonik asit kaynaklı eikozanoidlerin çoğunluğu iltihaplanmayı desteklemek için hareket ederken, bazıları da çözmek için harekete geçer (yani, anti-iltihaplanma ).

Bilim adamları, Araşidonik asit’nın kuvvet antrenmanına adaptif yanıtta merkezi bir rol oynadığını varsaymaktadır. Sonuçta, mukavemet eğitimi, daha büyük kaslar oluşturmak için gerekli olan akut iltihaplanma tepkisine neden olmaktadır. Örneğin, Araşidonik asit’dan üretilen iki prostaglandin PGE2 ve PGF2α’dır. İskelet kası lifleri ile yapılan test tüpü çalışmaları , PGE2’nin proteinin parçalanmasını arttırdığını, buna karşın PGF2α’nın protein sentezini uyardığını göstermektedir. Diğer test tüpleri çalışmaları ayrıca PGF2α’nın iskelet kası lifinin büyümesini arttırdığını bulmuştur.

 • PGE2 : İlaç olarak doğum indüksiyonunda, doğum sonrası kanama, gebelik sonlandırılmasında ve duktus arteriosusun açık kalması için yeni doğan bebeklerde kullanılır.

Bu test tüpü bulgular destek olarak, genç yetişkinlerdeki araştırma egzersiz sonrasında steroidal olmayan anti-iltihaplanma ilaçlar (NSAID’ler) alıcı göstermiştir; kör kas protein sentezi normal artış bastırma ve PGF2a normal bir artış gösterilmiştir. Buna karşılık, NSAID’lerin yaşlı erişkinlere uygulanmasının , yararlı PGF2a’ya ilaveten diğer iltihap biçimlerini bastırarak direnç eğitimine tepki olarak mukavemet ve boyut kazanımlarını arttırdığı gösterilmiştir . Sonuç ne olursa olsun, bu araştırma Araşidonik asit türevi prostaglandinlerin egzersize adaptif yanıtta rolünü açıkça belirtmektedir.

Kör Araşidonik asit türevi prostaglandin oluşumu, genç erişkinlerde direnç eğitimine adaptasyonları hafifletiyorsa, muhtemelen tersi de doğrudur; artan prostaglandin oluşumu, direnç eğitimine adaptasyonları arttırır. Araşidonik asit ile ilave, serum fosfolipidlerinin Araşidonik asit içeriğini arttırır. Bu artan kullanılabilirlik artmış prostaglandin oluşumu ile ilişkilidir. Buna göre, bu çalışma, Araşidonik asit supplament ilavesinin vücut kompozisyonunu ve kas fonksiyonunu, kas gücü antrenman bireylerinde etkileyip etkilemediğini incelemek üzere tasarlanmıştır.

Bu çalışma aynı zamanda fareleri, anabolik sinyal mekanizmaları üzerindeki Araşidonik asit desteğinin etkisini değerlendirmek için kullanmıştır.

Araşidonik asit, linoleik asitten sentezlenen ve diyette et ve yumurta tüketilen bir omega-6 çoklu doymamış yağlı asittir. Vücuttaki, iltihaplanmayı teşvik etmek ve iyileştirmek için Araşidonik asite dayanmış ve bazı araştırmalar, kör  Araşidonik asit türevi iltihaplanmanın genç yetişkinlerde direnç eğitimine iskelet kasının adaptasyonunu hafifletebileceğini önermektedir. Bu çalışma tersi test etmeye çalışmış;ayrıca, Araşidonik asit supplementinin direnç eğitimine adaptasyonları artırıp arttırmayacağını belirlemeye çalışmıştır.

Kimler ve Ne Çalışıldı ?

Bu çalışma iki aşamayı içermektedir. Faz 1, Sekiz haftalık, çift-kör, randomize, plasebo kontrollü bir çalışmada 30 sağlıklı, genç erkek ve en az iki yıllık kuvvet eğitimi deneyimi verilmiştir. Her katılımcı, 1.5 gram toplam Araşidonik asit veya plasebo (mısırözü yağı) içeren iki yumuşak jel tüketmeye rastgele atanmıştır. Alışılagelmiş diyet alışkanlıklarını korumak için talimatlar verilmiş ve eğitim seanslarından yaklaşık 45 dakika önce veya eğitim dışı olmayan günlerde yumuşak jelleri tüketirken talimatlar verilmiştir. Her iki grupta hap sayımı ile uyum % 99’un üzerindedir.

Denetlenen güçlendirme eğitimi, haftada üç kez, değişen günlerde gerçekleştirilmiştir. Pazartesi daha düşük vücut (leg press, leg extension, leg curls, and hyperextensions) oldu, Çarşamba sırt ve biceps (bent over rows, lat pulldown, and barbell curls) ve Cuma, göğüs, omuz ve triceps (bench press, military press, skull crushers, and barbell shrugs).Her egzersiz, dört set 8 ila 12 tekrarlı olmak üzere gerçekleştirilmiş ve belirli bir ağırlık, doğru formda dört setin tamamı için 8-12 kez kaldırıldığında ağırlık artmıştır. Katılımcılar, setler arasında iki dakika ve egzersizler arasında üç dakika dinlenmeye bırakılmıştır. Tekrarlamalar, 3: 1 konsantrik merkezden eksantrik tempo ile yapılmıştır.

 • DXA : Kemik mineral yoğunluğunun ölçülmesi için bir araçtır.
 • Wingate testi : En sık anaerobik güç ve anaerobik kapasiteyi ölçen, sabit bir bisiklet üzerinde gerçekleştirilen, çoğunlukla anaerobik egzersiz testidir.

DXA taraması, vastus lateralis kas kalınlığı (kuadriseps kas), kas kuvveti (bir tekrar-max bench press and leg press) vasıtasıyla son eğitimden önce ve yaklaşık 48 saat sonra katılımcılar vücut kompozisyonu ve kas gücü için (döngü ergometresi Wingate testi) değerlendirilmiştir.

Bu çalışmanın 2. evresi, günde bir kez 1.2 mililitre musluk suyu veya 44 miligram Araşidonik asit çözeltisi ile 1 mililitre musluk suyu içerisinde çözülen fareler içeren sekiz günlük bir deneydir.

Bu Araşidonik asit dozu kabaca, tür dönüşüm hesaplamalarına dayalı olarak faz 1’de kullanılana eşittir. Sekiz gün sonra, fareler, akut kuvvet antrenman uyaranını taklit etmek için (diğer bacak bir kontrol olarak kullanıldı) arka bacaklarından biri elektrikle uyarılmıştır. Bu nedenle, dört grup vardır: egzersiz veya egzersizsiz, artı Araşidonik asit veya plasebo. Arka bacak kas dokusunun anabolik ve iltihaplanma sinyalleri, egzersiz uyarmasından üç saat sonra analiz edildimiştir.

Bu çalışma için kısmi finansman, Molecular Nutrition tarafından yapılmış; bu şirket, X-Factor Advanced adlı çalışmada kullanılan Araşidonik asit supplementinin patentini alan ve pazarlayan bir şirkettir.

Direnç eğitimi almış erkekler sekiz haftalık direnç eğitim programına girerken, günde 1.5 gram Araşidonik asit veya mısır yağı plasebo supplementlenmiştir. Müdahaleden önce ve sonra vücut kompozisyonu, kas kuvveti ve kas gücü değerlendirilmiştir. İlave olarak, farelere sekiz gün süreyle suda eritilmiş düz su veya Araşidonik asit verilmiş ve daha sonra sağ arka ayakları kuvvet antrenmanını taklit etmek için elektrik uyarımına maruz bırakılmıştır. Bundan sonra, her iki bacaktan alınan kas dokuları anabolik ve iltihaplanma sinyaller için analiz edilmiştir.

Buda İlginizi Çekebilir  Glucosamine Chondroitin (Glukozamin Kondroitin) Nedir ?

Bulgular Nelerdir?

Yalın vücut kitlesi sadece Araşidonik asit grubunda (+1.6 kilogram,% 3) belirgin şekilde artmış ve plasebo grubunda neredeyse hiç değişiklik olmamıştır. Benzer şekilde, her iki grup kas kalınlığını bazal çizgiye göre belirgin olarak artırırken, Araşidonik asit grubunda artış azdır (% 8’e karşı% 4’lük artış; p = 0.08). Her iki grupta da yağ kütlesi bakımından önemli bir değişiklik ya da farklılık yoktur. Leg press 1RM, iki grup arasında anlamlı bir fark olmaksızın artmıştır.

 • 1RM : Bir defa tekrar eden ağırlık antrenmanı, kişinin yapabileceği maksimum ağırlıktır.

Buna karşılık, bench press yalnızca Araşidonik asit grubunda 1RM (+% 8.7), Wingate zirve gücü (+% 12.7) ve ortalama zirve gücü (+% 13.2) anlamlı olarak artmış ve plasebo grubuna kıyasla anlamlı bir performans farkına neden olmuştur, önemli bir değişiklik yaşamamıştır.

Bench press ve leg press 1RM’ler toplam vücut kuvvetini temsil etmek üzere birleştirildiğinde, yalnızca Araşidonik asit grubu anlamlı bir artış göstermiştir.

Fare deneyinde, anabolik ve katabolik sinyal yolakları, kas protein sentezi, iltihaplanma gen ifadesi ve kas dokusu geni ifadesinde bazal değerden çok sayıda önemli değişiklik ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, bunların sadece ikisi Araşidonik asit ve kontrol grupları arasında anlamlı olarak farklıdır. Birincisi, Araşidonik asit egzersizle kombine edildiğinde diğer üç gruba kıyasla, AMPK aktivasyonunda anlamlı ölçüde daha büyük bir azalma vardır. İkincisi, egzersiz sonrası bacak Araşidonik asit grubunda GSK-3β’nın (glikojen sentez kinaz 3 beta) önemli ölçüde daha fazla aktivasyonunun yanı sıra, egzersiz sonrası GSK-3β’da önemli ölçüde daha büyük bir azalma vardır.

 • AMPK : Enerji dengesini sürdürmek için gerekli bir enzimdir. Birlikte fonksiyonel bir enzim oluşturan 3 protein (alt birim olarak adlandırılır) içerir.
 • GSK-3β : Serin ve treonin amino asit kalıntıları üzerinde fosfat moleküllerinin ilavesine aracılık eden bir serin / treonin protein kinazıdır.

Araşidonik asit supplement yağsız vücut kütlesi, bench press 1RM ve plaseboya göre güç çıktısında daha fazla artış sağlamıştır. Fare deneyinde Araşidonik asit, egzersizle kombine edildiğinde diğer gruplara kıyasla AMPK ve GSK-3β aktivasyonunda belirgin bir azalmaya neden olduğunu göstermiştir.Anabolizma ve katabolizmanın diğer belirteçleri, egzersize göre de olsa Araşidonik asit tedavisinden etkilenmemiştir.

Çalışma İnsanlara Gerçekten Neler Anlatıyor?

Bu çalışmanın birincil bulguları, direnç eğitim programı ile kombinasyon halinde sekiz haftalık Araşidonik asit supplementi, genç, kuvvetli eğitilmiş erkeklerdeki yağsız vücut kitlesi, bench press gücü ve kas gücü çıktısında plasebodan önemli ölçüde daha fazla artışa neden olmaktadır.

Bu bulgular biraz önceki araştırmanın aksine, Diğer tek çalışma direnci eğitimli genç erkekler üzerinde Araşidonik asit desteğinin etkisini bugüne kadar araştırmıştır. Araşidonik asit günde bir gram tüketen anlamlı plasebo ile karşılaştırıldığında yaklaşık% 13 Wingate tepe güç çıkışı artmıştır; ancak vücut kompozisyonu değişiklikleri üzerinde hiçbir etkisi olmadığı görülmüştür. Bu ve mevcut çalışma arasında kuvvet ve vücut kompozisyonu üzerinde herhangi bir etkisinin görülemediğini açıklayan önemli metodolojik farklılıklar vardır.

Her iki çalışma da kuvvet antrenmanı tecrübesi olan genç erkekleri işe almış ve yaklaşık sekiz hafta boyunca Araşidonik asit veya plasebo ilave ederken, direnç eğitim programına tabi tutulmuştur. Bununla birlikte, mevcut araştırmadaki doz, bir önceki araştırmada günde bir grama kıyasla günde 1.5 gramdır. Ayrıca, önceki çalışmada, haftada dört gün gerçekleştirilen bölünmüş gövde doğrusal periyodasyon rutini kullanılmıştır; bu, her önemli kas grubunun daha sık (haftada bir veya iki kez) daha fazla hacimle (altı ile dört toplam haftalık set) eğitilmesi anlamına gelmektedir.

Son olarak, bir önceki çalışmada katılımcılar günlük vücut ağırlığının kilogramı başına en az iki gram tüketmelerini sağlamak için gıda günlüklerini kullanırken, mevcut çalışma diyet alımını kontrol etmemiş veya izlememiştir.

Araşidonik asit’in bu iki çalışma arasındaki çelişkili kanıtlar ışığında vücut kompozisyonu ve gücü üzerine faydalı etkileri olduğuna karar vermek zordur.

Önceki çalışmanın aksine, bu çalışmada kullanılan direnç eğitim programının mantığı neydi? Neden bu çalışma, yeterli miktarda protein alımını sağlamıyor veya en azından diyet alımını izlemiyor? Molecular Nutrition her iki araştırmayı finanse ettiği gerçeği sonuçlarını geçersiz kılmamasına rağmen, bir takip çalışmasının biraz farklı bir çalışma dizaynı olması mümkündür ve dolayısıyla anlamlı bulma şansının artması mümkündür. İlk çalışma umut verici sonuçlar olarak gösterilmemiş ve maalesef hangi çalışma özelliklerinin nihai sonuçları etkileyebileceği bilinmemektedir.

Unutmayın ki, mevcut çalışmanın yazarları, tartışmalarında “kuvvetli olarak eğitimli erkekler için bir eğitim platosu oluşturmak için, mevcut çalışmadaki eğitimin kasıtlı olarak durmuş (örn., Periyodik olmayan rejim) olduğunu” belirtmektedir. Ayrıca, yaygın olarak 1.2-2.2 g / kg vücut ağırlığı protein alımının, enerji gereksinimlerinde veya daha yüksek bireyler için eğitime adaptasyon için gerekli olduğuna karar vermiştir.

Bununla birlikte, sporcu kalori açığında olduğunda, kas kütlesi kaybını telafi etmek için şartlar 2-3 g / kg’a yükselebilir. Diyetle alımı kontrol altına almadan, kas büyümesini optimize etmek için protein gereksinimlerinin katılımcılar için ne olduğu bilinmemektedir ve protein ve kalorilerin diyet farklılıklarının artmış yağsız vücut kütlesi Araşidonik asit supplement ile etkilediği düşünülmektedir.

Katılımcıların yeterli miktarda protein tüketip kas büyümesini teşvik etmek üzere tasarlanmış düzenli bir direnç eğitim programına girdikleri biliniyorsa Araşidonik asit’nın günde 1.5 gramının yararlı olup olmadığını araştırmak için gelecekteki araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Kas gücü çıkışı, mevcut ve önceki araştırmalarda Araşidonik asit supplementinden fayda görmüştür; bu bulgu için mekanizma belirlenmesi gerekmektedir. Araşidonik asit’nın, hücre zarlarına dahil edilmesi yoluyla nöromüsküler sinyallemeyi modüle ettiği, EPA ve DHA’ya benzer şekilde ERD # 12’de tartışılan olasılığı vardır. En az bir çalışmada, Araşidonik asit’nın sinir hücrelerinden gelen nörotransmitter ateşlemeyi arttırdığı görüşünü desteklemektedir.

Araşidonik asit desteğinin neden kas gücünü artırdığını araştıran daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

Fare deneyinde, anabolik ve katabolik sinyalleme yolları, kas protein sentezi, iltihaplanma gen ifadesi ve kas dokusu geni ifadesi üzerine Araşidonik asit supplementinin etkileri ile ilgili neredeyse sıfır bulgu bulunmuştur. İlave olarak, daha önce bahsedilen çalışmada, kas proteini içeriği veya gen ekspresyonu üzerine Araşidonik asit supplementinin önemli bir etkisi bulunmamış ve bu çalışmanın bulguları desteklenmiştir.

Buda İlginizi Çekebilir  Dnp (2,4-Dinitrophenol) Nedir ?

Bununla birlikte, Araşidonik asit supplementi ile GSK-3β’da önemli bir bazal yükselme gözlenmiştir. GSK-3β başlangıçta glikojen sentezini bastırma ve glikoz metabolizmasını düzenleme kabiliyeti nedeniyle seçilmiş, ancak son kanıtlar hücre sinyalleri, hücre bölünmesi ve büyümesi ve hücre ölümünde de önemli bir rol oynadığını göstermiştir. Araşidonik asit’nın GSK-3β’yı nasıl artıracağı, böyle bir yüksekliğin kısa ve uzun vadeli sonuçları gibi, nasıl belirleneceğidir. Özellikle, bazı kanıtlar tip -2 diyabet ve insülin direnci olan kişilerin iskelet kasında GSK-3β’ün yükseldiğini bulmuştur. Benzer şekilde, seçici olarak GSK-3β bastırması, iskelet kası dokusunda insülin etkisini ve glükoz alımını geliştirir.

Araşidonik asit supplementi, egzersizle kombine edildiğinde AMPK aktivasyonunu önemli ölçüde azaltmıştır. AMPK’nin hücresel enerjinin yoksunluğuna tepki olarak aktive olduğu ve diğer şeylerin yanı sıra protein sentezinde bir azalmaya ve anabolik mTOR yolağında bastırmasına neden olduğu iyi bilinmektedir. Yine, bu bulgunun sonuçları bilinmemektedir; bunun, Araşidonik asit supplementi ile gözlenen çok daha fazla zayıf vücut kütlesinde rol oynadığı makul bir şeydir. Yine de, diğer anabolik sinyal yolaklarında önemli bir farklılık bulunmamaktadır.

 • mTOR : Besin / enerji / redoks sensörü olarak işlev gören ve protein sentezini kontrol eden bir protein kompleksidir.

Bu çalışma, direnç eğitimi deneyimine sahip genç erkeklerin artmış yağsız vücut kütlesi, kas gücü ve kas gücü ile Araşidonik asit desteğinden faydalanabileceğini belirtmiştir. Bununla birlikte, Araşidonik asit supplementi ile ilgili olarak bu sonuçları araştıran bugüne kadar yapılmış tek bir başka çalışmada, özellikle de diğer çalışmada vücut kompozisyonu ya da kas kuvveti değil, sadece kas gücü için bir yarar bulduğundan kesin sonuç çıkarmak zordur.

Sonuç

Omega-6 ve omega-3 yağ asitlerinin dengesiz bir alımının, obezite ve kardiyovasküler hastalık gibi altta yatan bir iltihaplanma bileşeni olan birçok kronik hastalığa eşlik ettiği iyi bilinmektedir. İnsanın,omega-6 ile omega-3 yağ asitleri arasında 4: 1 ila 1: 1 oranında bir diyet yemesine göre evrimleştiği tahmin edilmektedir. Modern Batı diyetinde bu oran en az 15: 1’dir. Bunun ışığında, Araşidonik asit’nın ne kadar uzun süreli desteklenmesinin, vücut kompozisyonundaki potansiyel değişiklikler dışında sağlığı etkileyebileceği tahmin edilebilir.

USDA Gıda Veritabanı’na göre, en zengin kaynak Araşidonik asit’nın 100 gram böbrek başına 0,37 gram haşlanmış sığır böbreğidir. İnceleme altındaki çalışmada kullanılan 1.5 gramlık dozu elde etmek için günde yaklaşık 400 gram haşlanmış böbrek tüketilmelidir.Bir sonraki en zengin kaynak, kızarmış sığır eti bonfilesidir. Ancak, 100 gram brisket başına 0,06 gramda, günde 2500 gram veya 2,5 kilo yemek gerekir. Mevcut çalışmada kullanılan supplement Araşidonik asit dozunun diyet yoluyla elde edilemeyeceğini söylemek güvenli görünmektedir.

Daha önce belirtildiği gibi, Araşidonik asit supplementinin arttıran serum fosfolipidlerin Araşidonik asit içeriğini ve bu artan durumun olduğu, ilişkili artan prostaglandin oluşumu ile gösterilmiştir. Bu nedenle, uzun süreli desteğin vücuttaki iltihaplanmayı artıracağı düşünülmektedir. Bunun uzun vadede olumlu ya da olumsuz olup olmadığı belirlenmelidir.

Diğer sağlık etkileri de öngörülemez. Bir yandan, Araşidonik asit ile supplementleme , Alzheimer hastalığında ortaya çıkan önemli olaylardan biri olan beta-amiloid üretimini arttırarak beynin potansiyel olarak olumsuz etkilenmesine neden olabilir. Öte yandan yaşlı Japon yetişkinler (56 yaş ve üstü), EPA ve DHA içeriğini kontrol ettikten sonra, genç erişkinlerden (20’li yaşlardakine göre) kırmızı kan hücre membranlarında daha düşük Araşidonik asit konsantrasyonlarına sahiptir.

 • Beta-amiloidAlzheimer hastalarının beyinlerinde bulunan amiloid plakların ana bileşeni olarak Alzheimer hastalığında çok önemli rol oynayan 36-43 amino asitten oluşan peptidleri ifade eder.

Ayrıca yaşlı insanlarda bir ay süreyle günlük 240 mg Araşidonik asit ile destekleme, kandaki hücre zarındaki Araşidonik asit içeriğini artırırken bilimsel işlevin iyileştirilmesine yönelik etkinliği göstermiştir. İlginç bir şekilde, 740 miligram Araşidonik asit ile desteklenen yaşlı insanlarda artış yoktur; Araşidonik asit metabolitleri, bu da iltihaplanma seviyelerini arttırmadığı anlamına gelmektedir.

Mevcut çalışmada kullanılan Araşidonik asit dozu, herkesin diyette doğal olarak tüketmeyi beklediğinin çok üzerindedir. İltihaplanma hastalıkları artmış bir omega-6 ila omega-3 oranına bağlayan kanıt, Araşidonik asit supplementinin uzun vadeli etkileri üzerine endişe yaratmaktadır.

Bununla birlikte, sınırlı kanıtlar, Alzheimer hastalığının riskini artırmak için varsayımsal bir mantığı olmasına rağmen, yaşlı bireylerin bilincine faydalı olmak için Araşidonik asitin supplement edildiğini göstermiştir. Açıkçası, farklı sağlık sonuçları üzerine uzun vadeli araştırmalara ihtiyaç vardır.

Sık Sorulan Sorular

Düzenli Egzersiz, Araşidonik asit Metabolizması ile Nasıl Etkileşim Kurmaktadır?

Bazı kanıtlar, iskelet kas lifi membranlarının Araşidonik asit içeriğinin dayanıklılık eğitimi almış ve eğitimsiz kişiler arasında benzer olduğunu, ancak eğitimli bireylerin daha fazla DHA’ya ve daha düşük bir omega-6 ila omega-3 oranına sahip olduğunu göstermektedir. Buna ilave olarak, dayanıklılık antrenmanı ve direnç eğitimi, iskelet kası fiberi membranlarının Araşidonik asit içeriğini önemli ölçüde değiştirmez, ancak DHA içeriğini önemli ölçüde arttırmaktadır.

Bu bulgular, cevap verenden daha fazla soru ortaya çıkarmaktadır. Egzersiz neden DHA oranını arttırıyor? Bu, iltihabı teşvik etmek ve iyileşme sürecine başlamak için gerekli Araşidonik asit’nın artan kullanımının sonucu mu? veya bu, DHA’nın anti-iltihaplanma metabolitleri yoluyla iltihaplanmayı  giderme yeteneğini arttıran koruyucu bir adaptasyon mudur?

Ne bilmeliyim?

Araşidonik asit, hem iltihaplanmayı gidermekte hem de desteklemede merkezi bir rol oynayan bir yağ asididir. Mevcut çalışma, günde 1.5 gram Araşidonik asit kullanan gençlerin sekiz haftadır düzenli olmayan direnç eğitim programı ile kombine edildiğinde vücut kütlesi, üst vücut kuvveti ve vücut dışı güç çıktısı bakımından önemli ölçüde arttığını göstermiştir. Bununla birlikte, benzer sonuçları araştıran diğer tek çalışmada, vücut kompozisyonu veya gücü üzerinde herhangi bir etki göstermemiştir; ancak artan güç çıktı bulgularını desteklemiştir. Buna göre, daha fazla araştırma yapılıncaya kadar sonuç çıkarmak zordur.

Referanslar

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7913291/
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21501117
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2933442/
 4. http://www.jbc.org/content/257/4/1632.long
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12695501
 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11832356
 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21160058
 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11600586
 9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23220477
 10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19715771
 11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17445350
 12. http://www.fasebj.org/doi/full/10.1096/fj.07-9574lsf
 13. http://www.fasebj.org/doi/abs/10.1096/fj.04-2179fje
 14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18045476
 15. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18577776
 16. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17461390801919128#.VbPVj7NVhBc
 17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22150425/
 18. https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/1550-2783-4-8
 19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19225360
 20. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1334421
 21. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25829335
 22. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10868943
 23. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12086949
 24. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21892142
 25. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11997383
 26. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18408140
 27. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12442909
 28. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17445350
 29. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19715771
 30. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20971855
 31. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21838914
 32. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19752581
 33. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22188761
 34. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11001754
 35. https://www.physiology.org/doi/full/10.1152/ajpendo.1998.274.3.e432
Supplement Ansiklopedisi
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz