B6 Vitamini Nedir ?

B6 Vitamini Nedir Ve Ne İşe Yarar ?

B6 vitamini, vücutta gerekli bir koenzim üretiminde kullanılan B vitaminlerinden biridir. Gerekli ve birçok küçük yarara sahip olsa da, bu takviyeyi kullanmak için son derece etkili benzersiz nedenlerin bulunmadığı görülüyor.

Bilmen Gerekenler

Ayrıca şöyle bilinir

piridoksin, piridoksamin, piridoksal, piridoksal fosfat, piridoksal-5′-fosfat, PLP

Aşağıdakiler İçin Kullanılır

 • Genel Sağlık
 • Enerji ve Uyarım

Aşağıdakinin Bir Şeklidir

Vitamin

B6 Vitamini Tarihi

1934’te, Macar doktor Paul György, sıçanlarda bir deri hastalığını tedavi edebilen bir madde keşfetti (dermatit akrodini) ve daha sonra bu maddeyi B6 vitamini olarak adlandırdı. 1938’de Samuel Lepkovsky, pirinç kepeğinden B6 vitamini izole etti. Harris ve Folkers 1939 yılında B6 Vitamini yapısını belirledi ve 1945 yılında, Snell B6 vitamini, pyridoxal ve pyridoxamine olarak iki formunu göstermeyi başardı. B6 vitamini piridin için yapısal benzerliğini göstermek için B6 Vitamini olarak adlandırıldı.

1 Kaynaklar ve Kompozisyon

1.1 Köken ve Kompozisyon

“B6 Vitamini” terimi, piridoksin molekülüne benzer bir yapı paylaşan, vücutta önemli bir vitamin olarak görev yapan yutkunmadan sonra piridoksal 5′-fosfat (PLP) formuna sahip olan bir molekül koleksiyonunu (vitaminler) ifade eder.

PLP’nin insan vücudundaki rolü, çoğunlukla, belirli enzimlerin düzgün bir şekilde çalışmasına izin vermek için yeterli miktarda olması gereken bir koenzimin (çinko gibi bir çok temel mineral maddesine benzer) rolüdür. [2] PLP’nin işlev görmesine yardımcı enzimler, çoğunlukla hücresel çoğalma ve düzenlemeye neden olurken, [3] düşük serum B6 vitamini durumu birkaç kanserli durumla (hücre çoğalmasında ve düzenlenmesinde anormalliklerle) bağlantılı görünmektedir. [4] [5] [6] [7]

1.2 Kaynaklar ve Yapısı

B6 vitamininin diyet biçimleri arasında şunlar bulunur:

 • Piridoksin
 • Piridoksal
 • Pyridoxamine

1.3 Biyolojik Önemi

Bağırsak emiliminden sonra, aktif olmadığı düşünülen B6’nın bu diyet / tamamlayıcı biçimleri, karaciğerde [8] biyoaktif piridoksal 5′-fosfata (PLP) dönüştürülür ve kendilerini bağırsaklara, [9] daha sonra serum albüminine [10] bağlayıp periferik dokuya taşınır.

B6 vitamininin (piridoksin, piridoksal ve piridoksamin) üç ana beslenme şekli başlangıçta piridoksal durumunda 5 ‘konumunda bir fosfat grubu ekleyen piridoksal kinaz enzimine [11] maruz kalmaktadır, ancak bu süreç PLP’yi oluşturmaktadır. B6 Vitamini (piridoksin 5′-fosfat) ve pirizodamin’in (piridoksamin 5′-fosfat) ürününün her ikisinin de son olarak PLP üretmek için piridoks (am) ine fosfat oksidaz enzimine tabi tutulması gerekir. [12]

PLP, PLP fosfataz yoluyla tekrar piridoksal içine hidrolize edilebilir ve bu enzim ayrıca pyridoxine’e dönüştürmek için piridoksin-5’-fosfat üzerinde de çalışabilir. [13] Bu, B6 Vitamini  metabolizmasının son ürünü olan üriner metabolit 4-piridoksik asit (4-PA) üretmek için piridoksalın aldehit oksidaza maruz kalması için cereyan etmelidir.

2 Farmakoloji

2.1 Sindirim

Başlangıçta, B6 Vitamini hidroklorür, [14] [15] piridoksal (fosfat formu [16] dahil) ve piridoksamin (ve fosfat [17]) olarak B6 Vitamini’nin bağırsak alımının farelerde, pasif difüzyon yoluyla geçtiği düşünülmüştür .

İzole bağırsak hücreleri (Caco-2) üzerinde yapılan insan çalışmaları, PLP ve piridoksamin emebilen  konsantrasyona ve pH’ye bağımlı, doymuş bir taşıyıcı olduğunu belirtmiştir. [18] PLP’yi almamakla birlikte kolonik bir taşıyıcıya rastlamaktadır [19] ve taşıyıcı da piridoksamin almaya muktedir görünmemektedir. [18] [19]

 • Caco-2 : Dr. Jorgen Fogh tarafından yapılan araştırmalarla Sloan-Kettering Kanser Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen, heterojen insan epitelyal kolorektal adenokarsinoma hücrelerinin sürekli bir hücresidir.

Mekanik olarak, piridoksamin emilebilen B6 Vitamini vitaminleri için taşıyıcılar var gibi görünüyor; jejunemde (bağırsaklardaki emici ana alanı) piridoksal-5′-fosfat da emilebilir.

 • Jejunal : Jejunum, memeliler, sürüngenler ve kuşlar dahil olmak üzere insanlarda ince bağırsağın ikinci kısmıdır.

Jejunal kısmının test edildiğinde birkaç lif tipi (selüloz, pektin ve lignan) emilim hızlarını etkilemesine karşın homojen hale getirilmiş havucun, ortamın % 1-3’ünde havuç emilimini azalttığı halde piridoksamin ve piridoksal emilimini azalttığı kaydedildi . [20] Bu, B6 Vitamini’nin sentetik bir çözeltisinin, portakal suyu yoluyla benzer bir dozdan daha biyoyararlanabileceği ile ilişkili olabilir [21], sentetik çözeltiye şeker eklenmesi, biyoyararlanımı arttırır. [21]

3 Nöroloji

3.1 Dopaminerjik Sinir İletimi

L-DOPA’yı aktif dopamine, L-dopa dekarboksilata dönüştüren enzim, bir piridoksin-5′-fosfat (PLP) bağımlı enzimdir [22] ve dopamin ile paralel eden B6 Vitamini infüzyonu eylemlerinden dolayı (prolaktin ve büyüme hormonu) ek B6 Vitamini bu enzimin aktivitesini özellikle hipotalamusta arttırdığı düşünülmektedir. [23] Bir PLP eksikliğinin beyindeki bu enzimin aktivitesini engellediği bilinmektedir. [24]

3.2 Serotonerjik Sinir İletimi

B6 Vitamini eksikliği olan sıçanlar, hem plazma prolaktin seviyelerinin düşük olduğu, hem piridoksal fosfatın (PLP) hem de serotoninin hipotalamik seviyelerini önemli ölçüde düşürmüştür; plazma prolaktin bir 5-HT1A etkidaşı ile giderildiğinden piritoksin eksikliğinin hipotalamustaki bu serotonin reseptör aktivitesini düşürmektedir. [25]

 • 5-HT1A : Santral beyin mekanizması ile kan basıncını ve kalp atım hızını azaltır, periferik damar genişlemesini uyarabilir.

3.3 Halüsinasyon ve Mutluluk

B6 Vitamini, dopamin ve serotonin üretimine geçen l-dopa dekarboksilaz ile olan etkileşiminden ötürü halüsinasyonları başlatmaya katkıda bulunduğu öne sürülmüştür. Serotonin temelli ilaçlar  öznel rüya yoğunluğunu arttırdığı kaydedilmiştir. [26] REM uykusu sırasında (rüya görme en sık görülen hallerde) artan uyarılmanın ve daha sonraki uyanma rüya yoğunluğundaki ve frekans artışlarının altında yatan hipotez B6 Vitamini ile bildirildi.

 • REM uykusu : Gece boyunca meydana gelen ve hızlı göz hareketleri, daha çok rüya ve bedensel hareket, daha hızlı nabız ve nefes alma ile karakterize olan bir tür uykudur.

Bir gece uykusundan sonra kendi kendine bildirilen rüya görkemliliğini (bir rüyanın sübjektif yoğunluğu) test ederken, 100 mg ve 250 mg B6 Vitamini plaseboya göre rüya belirginliğinde doz bağımlı artışlar gösterdi. [27]

4 Obesite ve Yağ Kitlesi

4.1 Mekanizmalar

3T3-L1 yağ hücrelerinin piridoksal-5′-fosfat (PLP) içeriğini 50-100 nM aralığına arttırmak, doza bağımlı olarak hücre içi kalsiyumun yağlı asit sentezinde (FAS) benzer bir azalma ile % 12-36 aralığında azaldığı görülmektedir . [1] Bunun, B6 Vitamini genel olarak kalsiyum sinyalizasyonundaki negatif düzenlenmesinin ve vücut yağ dokusunda kalsiyumun yağ hücresel etkilerinin bir sonucu olduğu düşünülmektedir. [29] [30]

 • 3T3-L1 : Yağ Hücrelerinde , lipopolisakkarid ile uyarılan iltihaplı sitokin üretimindeki ve galektin-3’ün anti-iltihap etkilerinde değişikliklerin araştırılması için kullanılmıştır.

4.2 Ağırlık

Kilolu kişilerde B6 Vitamini (30mg) ile lösin (2.25g) kombinasyonunun, solunum değişimi oranını plaseboya göre 0.019 birim azaltmak için  (günlük yağ kaybını 33.6g arttırmak için hesaplanmıştır) belirtilmiştir. [1]

Buda İlginizi Çekebilir  Soya Senin İçin İyi Mi Yoksa Kötü Mü?

5 Hormonlarla Etkileşimi

5.1 Kortikosteroidler

Glukokortikoid reseptörlerin transkripsiyonel aktivitesi, yüksek konsantrasyonlarda aktiviteyi baskılayan pyridoxal 5′-fosfat (PLP) hücresel konsantrasyonları ile ters orantılı görünmektedir. [31] [32] Hafif bir eksikliği taklit ederek (ortama B6 Vitamini eklememek) reseptör aktivitesini % 98 arttırabilirken, PLP’yi (1,000μM) yükselterek aktiviteyi % 48 oranında bastırabilir. [33]

Her gün iki kez 200 mg B6 Vitamini kullanan bir başka çalışmada, 10 sağlıklı kadın; kortizol veya ACTH’de herhangi bir değişiklik yapılmadığını belirtti. [34]

 • ACTH : Önde bulunan hipofiz bezi tarafından üretilen ve salgılanan bir polipeptit tropik hormondur.

5.2 Büyüme Hormonları

1000 μM biyoaktif B6 Vitamini , hipofiz hücrelerinden gelen büyüme hormonu salgılanmasını bastırabilmesine rağmen; ana fare hipofiz bezi hücrelerinde daha düşük konsantrasyonlarda 1-100μM etkili olmamıştır. [35]

Diğer yandan sağlıklı kadınlarda B6 Vitamini desteği kısa süreli olarak (günde iki kez 200 mg) 24 saat boyunca büyüme hormonu salgısını belirgin olarak artırmaz, bu da gece gelişlme hormonunu artırmak için anlamsız bir eğilim yaratır. [34]

600 mg B6 Vitamini damardan alımı ile yapılan fiziksel egzersiz sırasında, kontrolün, başlangıçta bazal seviyede biraz daha düşük serum B6 Vitamini olduğu [36] ve düşük dozda bir doz damardan alımının ortaya çıkmasına rağmen, bir bisiklet testi sırasında serumda büyüme hormonu düzeylerinde daha büyük bir artış ile ilişkilendirildi. 300 mg başka yerlerde hastanede yatan hastalarda büyüme hormonunu şiddetle artırmak için uygulanmıştır. [23]

5.3 Prolaktin

Farelerde B6 vitamini eksikliği, plazma prolaktin konsantrasyonunda artışa neden olur. [25]

Piridoksal fosfat (PLP), toksisite ile ilişkili olmayan ve PLP çıkarıldıktan sonra geri dönüşümlü bir şekilde 10-1,000μM arasında çeşitli hücre dizilerinde (MMQ, AtT-20, GH3) hipofiz hücresi çoğalmasını laboratuar ortamından bastırabilir ve bu düşüş [35] çoğalmasında daha az hormon salgılanması ile ilişkilidir ve ana sıçan hipofiz hücreleri 1μM, büyüme hormonunu etkilemeden prolaktin salgılanmasının kontrolün % 66’sına (10μM’de% 48) baskılayabilir. [35]

B6 vitamini eksikliği, serum B6 konsantrasyonlarının daha yüksek olmasına ve prolaktin’in daha da baskılanmasına neden olan konsantrasyonun artmasına neden olarak, B6 vitamini genel olarak prolaktin üzerinde baskılayıcı bir etkiye sahip gibi görünmektedir.

Bir klorpromazinin (antipsikotik ilaç) [37] ve opioidin [38] uyarılan prolaktin bastırmasının engellenmesi de dahil olmak üzere B6 Vitamini damardan alımı ile yapılan çeşitli kemirgen çalışmalarında, prolaktin artışlarının baskılanması belirtilmiştir.

24 saat boyunca, bazal değerlere nazaran, 200 mg B6 Vitamini verilen kadınlarda, prolaktin konsantrasyonlarının hafif bir şekilde günde iki kez bastırılabilir. [34] Egzersiz sırasında görülen prolaktin artışı 600 mg B6 Vitamini sürekli damardan alımı ile tamamen ortadan kaldırılmıştır. [36]

6 Kanser Metabolizması ile Etkileşimleri

6.1 Meme Kanseri

Menopozda olan kadınlarda plazma piridoksal-5′-fosfat (PLP) konsantrasyonunu, kan PLP, tanıdan önceki değerleri değerlendirirken meme kanseri riski ile ters orantılı olarak görülmüştür. En yüksek (116.6nM’den büyük), en düşük (41.1nM’den az) riske göre % 30 daha az risk taşıdı. [39]

6.2 Yardımcı Kullanımı

El-ayak sendromu (HFS), kemoterapik kapesitabinin (meme kanseri, mide kanseri ve kolorektal kanseri tedavisinde kullanılan bir ilaç)  kullanımı ile yaygın olarak görülen ayakların ve ellerin kızarması [40], geleneksel olarak bu belirtileri karışık sonuçlar ile azalttığı iddia edilmiştir.

Bu geleneksel kullanım, B6 Vitamini eksikliğinin neden olduğu HFS ve sıçan uç ağrısı arasındaki görsel benzerliklerden dolayı ortaya çıkmıştır. [41] HFS geliştikten sonra (damar içi 5-fluorourasil’den) 50-150 mg B6 Vitamini verilen beş kişiden dördünde faydalar bulunduğu bir pilot çalışmada semptomlardan dolayı ortaya çıkmıştır. [42]

 • HFS : Kanseri tedavi etmek için kullanılan çeşitli kemoterapi veya biyolojik terapi ilaçları ile ortaya çıkabilecek bir yan etkidir.

Kapesitabin tedavisinde meme veya kolon kanseri olan kişilerde 12 haftada (günde 150 mg) 50 mg B6 Vitamini günde üç kez (her gün 150 mg), plaseboya bağlı semptomların ortaya çıkması, kapesitabin insidansı, şiddeti veya doz modifikasyonunu önemli ölçüde azaltamadı. [43] Semptom şiddeti açısından en belirgin olana ulaşmayı başaramayan eğilimler ve B6 Vitamini kanser sonuçları üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir. [43]

7 Besin-Supplement Etkileşimleri

7.1 COX İnhibitörleri

COX inhibitörleri, aspirin gibi NSAID’leri içeren anti-iltihap ilaçların bir sınıfıdır. NSAID’leri ilaç kullananlara kıyasla kullanmayan bir grup hastada, NSAID kullananlar, daha uzun ilaç kullanımı ile görülen; daha büyük azalmalara bağlı olarak zamanla bağımlı biyoaktif B6 (piridoksal-5′-fosfat) konsantrasyonu daha düşüktür. [ 44] Karaciğerdeki azalmalar ve uzun süreli periyotlarda NSAID’lerde sıçanlarda ve farelerde PLP konsantrasyonu kaydedilmiştir. [44]

 • NSAID : Nonsteroidal anti-iltihaplanma ilaçları ağrıyı azaltan, ateşi düşüren, kan pıhtılarını önleyen ve daha yüksek dozlarda iltihaplanmayı azaltan bir ilaç sınıfıdır.

7.2 ZMA

ZMA, Çinko ve Magnezyum kısaltması (Aspartat şelat olarak) adını alan,düzenli olarak B6 vitamini eklemeyi içerer bir formülasyondur.

 • 5α-redüktaz : Kaslarda az miktarda bulunur ve testosteronu dihidrotestosterona (DHT) dönüştürür

Çinkonun kendine özgü 5α-redüktaz önleme etkisi (testosteronun androjen DHT’ye dönüşmesini azaltarak artıracaktır), laboratuar testi 15 mM’de takviye ile ilgili olmak için çok yüksek bir konsantrasyonda oluşur. Yüksek B6 Vitamini konsantrasyonlarının eklenmesi, bu etki için 1,5-3mM’ye kadar gerekli olan çinko miktarı: [45] Çinko, 500 nM’de (0.5μM) 5α-redüktaz enzim düzeyinde oluşan takviye sonrasında çinko DHT’de bir artış ile ilişkili olduğu için; bu bilginin diyet takviyesi için hala geçerli olduğu düşünülmemiştir. [47]

8 Güvenlik ve Yan Etkileri

8.1 Piridoksin Nöropati (Sinir Hasarı)

Piridoksin nöropati, herhangi bir B6 Vitamini vitamerinin yüksek dozlarının, zamanla, 6.000 mg’ı aşan dozlar bir yıldan daha fazla süreyle alındığında, insanlarda daha belirgin olan yan semptomlara neden olabilen nöropati (sinir hasarı) özel bir formunu ifade eder.

En az bir çalışma, nöropatinin başarılı bir şekilde çoğaltıldığı çoğu köpeğin 50-300 mg / kg [52] kullanmasına rağmen, bazı yan etkilerin 200 mg kadar düşük olduğu (Önerilen diyet alımı % 11,700’ü ve Toleranslı Üst Alımı % 200’ü) bildirilmiştir. [51] ] [53] [54] Tahmin edilen insan aralığı 27-162 mg / kg ve 70 kilo bir kişi için en az 1.8 g; farelerin verileri ile benzer tahmini aralıklardır. [55] [56] Zehirlilik, farelerde 1-15 gün kadar az sürede uygulanabilir; ancak karın içi uygulama yoluyla 600-1,200 mg / kg gerektirir. [56] [57] [58]

Buda İlginizi Çekebilir  Hangi Protein Tozu En İyisidir?

Ayrıca B6 Vitamini  kesildikten sonra tersine döndürebilir görünen ve geri döndürülemez bir duyu ganglion nöropatisi olan bir aksonopati (aksonların tahrip edilmesi) olan düşük doz ile iki yan etki “seviye” var gibi gözükmektedir. [56] [59]

 • Ganglion nöropatisi : Periferik sinir sistemini içeren nörolojik bir hastalıktır.

B6 vitamininin, uzun süre mega dozaj edildiğinde çok yan etkisi olduğu bilinmektedir ve en iyi ihtimalle onarılabilir periyodik nöropatiye neden olur. Bu da eninde sonunda geri dönüşümsüz duyumsal gangliyon nöropatisine neden olur. Bu toksik dozun rapor edildiği en düşük tahmin 200 mg (% 11,700 tavsiye edilen alım) iken, yaklaşık 5 g’de (tavsiye edilen alımın % 300,000’inde) uyarılan veya insanlarda yüksek alım miktarıdır.

Kimyasal İsimler: Piridoksin; 65-23-6; Pyridoxol; B6 Vitamini; piridoksin; Gravidox

Moleküler Formül: C8H11NO3

Moleküler Ağırlık: 169.18 g / mol

 

 

Bilimsel Destek ve Referans Metni

B6 Vitamini Referanslar

 1. Aşırı kilolu ve obez bireylerde lösin ve piridoksin içeren nutrasötik maddenin yağ oksidasyonu ve oksidatif ve inflamatuar stres üzerine etkileri .
 2. B6-duyarlı bozukluklar: vitamin bağımlılığının bir modeli .
 3. B6 vitamini, steroid hormon reseptörü süper ailesinin çoklu üyeleri tarafından transkripsiyonel aktivasyonu modüle eder .
 4. Plazma folat, B6 vitamini, B12 vitamini, homosistein ve meme kanseri riski .
 5. Plazma vitamin B6 ve kadınlarda kolorektal kanser ve adenom riski .
 6. Mesane kanserinin kemo-müdahalesi .
 7. İtalya ve İsviçre’de mikrobesinler ve laringeal kanser riski: bir vaka kontrol çalışması .
 8. İnsan karaciğeri tarafından B6 vitamini metabolizması .
 9. Bağırsak, insan B6 vitamini metabolizmasında önemli bir rol oynar: bir Caco-2 hücre modeli .
 10. Piridoksal 5′-fosfatın insan serum albümine bağlanması .
 11. Piridoksal Fosfokinazlar: I. Tahlil, Dağılım, Saflaştırma ve Özellikler .
 12. Neoplastik hücrelerde piridoksin-5′-fosfat oksidaz (PNPO) aktivitesinin olmaması: izolasyon, karakterizasyon ve PNPO cDNA’nın ifadesi .
 13. İnsan piridoksal fosfataz. Moleküler klonlama, fonksiyonel ekspresyon ve doku dağılımı .
 14. Sıçan jejunal mukoza tarafından in vitro piridoksin hidroklorür alımı .
 15. Sıçan içinde trityum etiketli piridoksin hidroklorür emilimi .
 16. Sıçanların ince bağırsağında piridoksal ve piridoksal fosfatın taşınması ve metabolizması .
 17. Sıçanların ince bağırsağında piridoksamin ve piridoksamin fosfatın taşınması ve metabolizması .
 18. İnsan intestinal epitelyal Caco-2 hücreleri tarafından piridoksin alımı için bir taşıyıcı aracılı mekanizma: PKA aracılı bir yolla düzenleme .
 19. Kolonositler tarafından piridoksin alımı: belirli ve düzenlenmiş taşıyıcı aracılı bir süreçtir .
 20. Bir sıçan jejunal perfüzyon çalışmasında diyet lifinin B-6 vitaminin emilimine etkisi .
 21. Sentetik ve doğal bir kaynaktan B-6 vitamininin karşılaştırmalı insan bağırsak biyoyararlanımı .
 22. İnsan böbreğinden L-dopa dekarboksilazının saflaştırılması ve karakterizasyonu .
 23. Piridoksinin insan hipofizindeki trofik hormon salınımı üzerindeki etkisi: hipotalamik dopaminerjik yolun olası bir uyarımı .
 24. Piridoksal 5′-fosfat eksikliği, hastalarda ve insan nöroblastoma hücrelerinde aromatik L-amino asit dekarboksilaz kaybına neden olur, aromatik L-amino asit dekarboksilaz ve vitamin B (6) eksikliği durumları için etkileri.
 25. Piridoksin eksikliği olan yetişkin erkek sıçanlarda serotonerjik ajanların plazma prolaktin düzeyleri üzerine etkileri .
 26. SSRI tedavisi rüya hatırlama sıklığını bastırır, ancak normal deneklerde subjektif rüya yoğunluğunu arttırır .
 27. Piridoksinin rüya üzerine etkileri: Bir ön çalışma.
 28. Hipertansiyon, kalsiyum kanalı ve piridoksin (B6 vitamini) .
 29. Kalsiyum duyarlı reseptör aktivasyonunun adipojenik etkisi .
 30. Kalsiyum duyarlı reseptör, PPARy yolu ile adiposit farklılaşmasını ve adipojenezi teşvik eder .
 31. B6 vitamininin glukokortikoid reseptörünün yapısı ve işlevi üzerindeki etkisi .
 32. B6 vitamini glukokortikoid reseptör bağımlı gen ekspresyonunu etkiler .
 33. Glukokortikoid reseptör aracılı gen ekspresyonunun B6 vitamini ile modülasyonu, glukokortikoid reseptörüne ek olarak transkripsiyon faktörlerini gerektirir .
 34. Piridoksinin verilişinin normal deneklerde plazma ACTH, kortizol prolaktin ve somatotropin sirkadiyen ritmine etkisi .
 35. Piridoksal fosfat, hipofiz hücresi proliferasyonunu ve hormon salgısını inhibe eder .
 36. Piridoksin (B6), prolaktinin yükselişini baskılamakta ve egzersiz ile uyarılan büyüme hormonundaki artışı arttırmaktadır .
 37. Piridoksin hidroklorür (B6 vitamini) ‘nin erkek sıçanlarda klorpromazine bağlı serum prolaktin artışı üzerindeki etkileri .
 38. Piridoksin (Vit B6), opioidlerin neden olduğu hiperprolaktinemi azaltır .
 39. Prediyagnostik plazma piridoksal 5′-fosfat (vitamin b6) seviyeleri ve invaziv meme kanseri riski: çok ırklı kohort .
 40. Kapesitabin tarafından indüklenen el-ayak sendromunun yönetimi .
 41. Palmar-plantar erythrodysesthesia sendromu için Piridoksin .
 42. Sürekli 5-florourasil infüzyonu ile ilişkili palmar-plantar eritrodizestezi için Piridoksin tedavisi .
 43. Kapesitabin doz modifikasyonlarından kaçınmak için piridoksinin kullanımını değerlendiren randomize bir çalışma .
 44. Siklooksijenaz inhibitörlerinin klinik kullanımı, vitamin B-6 metabolizmasını bozar .
 45. İnsan cildinde 5 alfa redüktaz aktivitesinin çinko ve azelaik asit ile inhibisyonu .
 46. Çinko veriminin plazma testosteronu, dihidrotestosteron ve sperm sayısı üzerindeki etkisi .
 47. Çinkonun hiperplastik insan prostat bezi tarafından testosteronun 5 alfa indirgenmesi üzerindeki etkisi .
 48. Piridoksin kötüye kullanımından duyusal nöropati. Yeni bir megavitamin sendromu.
 49. Aşırı piridoksin alımına sekonder motor ve duyusal nöropati .
 50. Piridoksin doz aşımı nöropati sendromunun özellikleri .
 51. Düşük doz piridoksin ile duyusal nöropati .
 52. Piridoksin nörotoksisitesi ile ilişkili dorsal kök ganglia nöronal sitoskeletal organizasyonunun değiştirilmesi .
 53. Piridoksin megavitaminozu, köpekte periferal duyusal nöronların (duyusal nöronopati) dejenerasyonunu sağlar .
 54. Beagle köpeklerde piridoksin toksisitesinin ultrastrüktürel lezyonları .
 55. Sıçanlarda piridoksin nöropatisi: duyusal aksonların spesifik dejenerasyonu .
 56. Piridoksin kaynaklı lezyon paterni: yüksek ve düşük toksik düzey arasındaki fark .
 57. Deneysel piridoksin zehirlenmesinden sonra nöronopatinin doza bağımlı ekspresyonu .
 58. Piridoksin megavitaminozu: sıçan primer duyu nöronlarında B6 vitamininin büyük dozları ile başlatılan erken değişikliklerin bir analizi .
 59. Sıçanlarda piridoksin kaynaklı toksisite: duyusal nöropatinin stereolojik ölçümü.
 60. Mitokondriyal fonksiyon ve toksisite: B vitamini ailesinin mitokondriyal enerji metabolizmasındaki rolü .
 61. Folat, B12 vitamini ve B6 vitamini ve bir karbon metabolizması .
 62. Cilt-Kanser Chemoprevention için bir Faz 3 Nikotinamid Randomize Çalışma.
 63. Uzun Süreli, Ek, Tek Karbonlu Metabolizma ile İlişkili Vitamin B Vitaminler ve Yaşam Tarzı (VİTAL) Kohortunda Akciğer Kanseri Riskine İlişkin Kullanım .
 64. VITamins ve Lifestyle kohort çalışması: ek tasarımın tasarımı ve özellikleri .
 65. Folat ve kolorektal kanser: kanıta dayalı eleştirel bir derleme .
 66. Yaşlı bireylerde uzun süreli günlük folik asit ve vitamin B12 desteğinin genom çapında DNA metilasyonuna etkileri .
 67. Prostat Kanserinde Tek Karbonlu Metabolizma: Androjen Sinyallemesinin Rolü .
Supplement Ansiklopedisi
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz