Çinko Tip 2 Diyabetten Uzak Bir Alternatif Yolumudur?

Çinko Tip 2 Diyabetten Uzak Bir Alternatif Yolumudur?

 

Çinko, tip 2 diyabetli insanlar için glisemik kontrol ile yardımcı olabilir. Fakat aynı zamanda diyabet öncesine de yardımcı olabilir mi?

Arka Fon: Bu çalışmada çinko desteğinin glisemik kontrol, diğer kardiyometabolik ve antropometrik parametreler üzerindeki etkileri ve diyabet öncesi hastalık progresyonu değerlendirildi.

Yöntemler: Randomize çift kör, plasebo kontrollü Faz 2 klinik çalışması, tedaviye randomize olarak (1: 1) atanan 200 hastada (% 43 erkek; ort. Yaş = 51.8 ± 7.3 yıl) 12 aylık bir süre boyunca yapıldı. Tedavi grubuna çinko (günde 20 mg) verildi. Denekler başlangıçta ve 1, 3, 6 ve 12 ayda değerlendirildi. Birincil sonuç, glisemik kontrolde taban çizgisinden değişiklikti. Sürekli bağımlı değişkenler olarak kullanılan başlangıçtan müdahale sonrası sonuç değişkenlerinde değişiklik ile çoklu regresyon analizleri yapıldı.

Sonuçlar: Her iki grupta, denemeden önce ortalama kan çinko konsantrasyonları normalin altındaydı (15.29-21.41 µmol / L). 12 aylık takip süresince, katılımcıların anlamlı olarak daha yüksek bir yüzdesi, çinko ile tedavi edilen gruba kıyasla kontrolde tip 2 diyabet geliştirdi (sırasıyla% 25.0 ve% 11.0; P = 0.016).

Açlık plazma glukozu (FPG), oral glikoz tolerans testinde (OGTT) 2-h glikoz seviyeleri, insülin direncinin (HOMA-IR) homeostaz modeli değerlendirmesi, toplam kolesterol (TC) ve düşük yoğunluklu  lipoprotein kolesterol (LDL-C) ) tedavi edilen grupta β-hücre fonksiyonunda belirgin düzelme ile anlamlı derecede düşüktü.

Dört regresyon modelinin hepsinde, bağımlı değişkenlerin en iyi kestiricisi (örn., FPG’de değişim, OGTT’de 2-h glukoz, HOMA-IR ve β-hücre fonksiyonunun homeostatik model değerlendirmesi) çinko tedavisi idi.

  • HOMA-IR : β-hücre fonksiyonunu ve insülin direncini (IR) bazal (açlık) glikoz ve insülin veya C-peptid konsantrasyonlarından değerlendirmek için bir yöntemdir.

Sonuçlar: Çinko takviyesi, β-hücre fonksiyonunu geliştirirken kan şekerini ve insülin direncini azaltmıştır. Ayrıca, takviye, diyabet hastalığının ilerlemesini azalttı ve TC ve LDL-C üzerinde yararlı etkileri vardı.

Buda İlginizi Çekebilir  Tip 2 Diyabet Hastalarında Diyet Kilo Ve Metabolik Risk Faktörleri ?

Referans

https://www.ncbi.nlm.nih.gov

Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz