Cytomel – T3 (Tiromel) Nedir ?

Cytomel – T3 (Tiromel) Nedir Ve Ne İşe Yarar ?

CYTOMEL – T3 ( Tiromel) veya triiodotironin iki dolaşımdaki Tiroid Hormonlarından biridir ve metabolik olarak daha aktif olanıdır (T4’e göre). Hipotiroidikler için terapi olarak kullanılan CYTOMEL – T3 ( Tiromel), tiroid hormonlarının etkisiyle kısa süreli bir yağ yakıcı ve bilişsel arttırıcı olarak vaat etmiş olabilir.

Özet

Tüm Temel  Etkiler / Gerçekler ve Bilgiler

CYTOMEL – T3 ( Tiromel), iki biyolojik açıdan aktif tiroid hormonundan biri diğeri T4’tür. CYTOMEL – T3 ( Tiromel), vücutta daha belirgin olmasa da daha güçlü olarak görülür ve T4, deiyodinazlar olarak bilinen bir enzim sınıfıyla daha güçlü biçimde dönüştürülebilmek için CYTOMEL – T3 ( Tiromel) potansiyelinin bir rezervuarı olarak görev yapabilir.

Bilmen Gerekenler

Ayrıca şöyle bilinir

Triyodotironin, Liotironin

Şaşırmayın

Tiroksin (T4)

Dikkat Edilmesi Gerekenler

CYTOMEL – T3 ( Tiromel) takviyesi, yağ yakıcı olsa da, uyarıcı değildir (klasik anlamda, kafein gibi)

CYTOMEL – T3 ( Tiromel) Bir Formudur

Yağ yakıcı

Dikkat Uyarısı

CYTOMEL – T3 ( Tiromel) ve / veya T4’ün aşırı dozajı, metabolit oranından çok daha geniş olan hipertiroidizm semptomlarına yol açabilir. Aşırı dozda CYTOMEL – T3 ( Tiromel) / T4’ün  veya süre içerisinde verilmemesi konusunda dikkatli olunmalıdır.

CYTOMEL – T3 ( Tiromel) Tarihi

Çoğumuza göre, Cytomel’in modern çağdaki bazı ilaçlar gibi görünse de, onlarca yıldan beri vardır. Bu ilacın tarihi, tiroidin idrar içeren bir maddeyi salgıladığı 20. yüzyılın başlarına götürüyor.1914 yılında Mayo Clinic’te Psikolojik Kimya Profesörü, Edward Kendall, izole kristalin tiroksin (T). Kendall, türetildiği tiroid özü ile aynı etkileri uyguladığını keşfetti.

On yıl sonra, 1926’da Charles R. Harrington, T’nin kimyasal formülünü tanımladı ve daha sonra hormonu sentezledi. Bu, öncelikle sodyum l-tiroksini sentezleme ve oral emilimin tiroid replasmanını ucuz ve güvenli hale getirme kabiliyetinden dolayı büyük bir keşif olmuştur.

Bu noktada, T’nin sentetik bir versiyonunun karsinojenik etkisi tiroid ekstrelerine kıyasla daha düşüktü. Sonuç olarak, bilim adamları bu bilmecenin üstesinden gelmek için uğraşırken bilim dalı bu bölümde durdu.

1952 yılında Rosalind Pitt-Rivers ve doktora sonrası arkadaşı Jack Gross’ın triiodotironini (T3) keşfettikleri ve sentezledikleri ve T.’den biyolojik olarak daha aktif olduklarını doğruladılar. Dört yıl sonra, Mayıs 1956’da FDA, T3’ün sentetik bir versiyonunu onayladı.

CYTOMEL – T3 ( Tiromel) Nasıl Kullanılır Ve Kullanımı Nedir ?

Doktorunuzun söylediği şekilde kullanmanız tavsiye edilir.Aşağıdaki dozajlar bilimsel çalışmalarda hastalara verilen dozaj olmasına rağmen her hastaya yapısına göre farklı kullanım metotları verilir.Aşırı dozaj halinde çok ciddi zararlar olabilir.( Ölüm Dahil )

İnsanlarda CYTOMEL – T3 ( Tiromel) takviyesi ile yapılan çalışmalarda günde 150 mcg’ye kadar günde 40 mcg’lik dozajlarda kullanımı vardı.Dozlar, her aralıklarla günde üç kez olmak üzere her 8 saatte bir alınma eğilimindedir.

İlgili bileşik T4, yemek sırasında değil, aç karnına  TS4’te daha yüksek kan seviyelerine ve TSH’de bir artışa neden olabilir. [1] Ayrıca, yatmadan önce bir doz alarak yemeklerden önceki bir doza göre daha büyük bir artışa neden olduğu görülmektedir. [2] Bir çalışma, bu yüksek dozaj değerlerine rağmen, orada genel olarak tedavide büyük bir fark olmadığını belirtmektedir. [3]

1 CYTOMEL – T3 ( Tiromel) ve T4’ü Karşılaştırma ve Karşıtlık

CYTOMEL – T3 ( Tiromel) ve T4, İngiliz Ulusal Formülünün 1999 yayınını referans alan bu çalışmada [4] belirtildiği üzere, 10mcg CYTOMEL – T3 ( Tiromel)’ün (linthyronin gibi) 50mcg T4’e (levotiroksin olarak) biyolojik eşdeğer olduğunu belirtmektedir.

1.1 Birbirine Karşı Etkileri

CYTOMEL – T3 ( Tiromel) takviyesinin yağ kaybı etkileri, hipotiroidikler üzerinde çalışılmasına ve Tiroid uyarıcı hormon seviyelerine göre 0.57 mcg / kg vücut ağırlığı dozunda verilmesine rağmen, kilo vermede T4 takviyesinden daha etkilidir. [6]

Buda İlginizi Çekebilir  Işığın Faydaları ! ( Mavi,Sarı ve Kehribar)

1.2 Birbirleriyle Bağlantılı Olarak Etkileri

Düz T4 takviyesine kıyasla CYTOMEL – T3 ( Tiromel) / T4 (50 mcg T4’ün 10 mcg CYTOMEL – T3 ( Tiromel) ile değiştirildiği) kombinasyonu, öznel iyi oluş ve termal hipotiroidizm tedavisinde önemli bir farklılığa sahip değildir. [4] Daha yüksek bir doz ikamesiyle [7] [8] ve daha düşük dozlarla benzer şekilde eksiklik görülmüştür. [9] [10] [11] Bu sonuçlar, tek başına duran 12.5mcg CYTOMEL – T3 ( Tiromel) [12] için 50 mcg T4’ün yerini alan bir önceki çalışmanın aksine karşımıza çıkmaktadır.

2 Yağ Metabolizması Üzerindeki Etkileri

Anket araştırmalarında tiroid aktivitesi yağ kütlesi ve vücut kütle indeksi ile ilişkili olabileceğinden, CYTOMEL – T3 ( Tiromel) (veya daha genel olarak tiroid hormonları genel olarak), yağ kütlesi ile olan etkileşimleri bakımından araştırılmaktadır.

Bazı çalışmalar ilişkiyi[13] önermekle birlikte, bazıları normal tiroid fonksiyonu olanlar için mevcut olmadığını ileri sürmektedir. [14] Normal bir tiroid fonksiyonuna sahip kişilerde bile bir ilişki olduğunu düşündüren bazı çalışmaların olduğu bir yarışma alanıdır. [15] [16] [17] Bu tutarsızlıklar, tiroid hormonlarının yüksek oranda değişken, normal aralığına bağlı olabilir.

2.1 Hipotiroidizmi Olmayan (Teşhisi Konmamış) İnsanlara Yapılan Müdahaleler

Oruç tutan kadınlarda, günde dört kez 20 mcg’de CYTOMEL – T3 ( Tiromel) takviyesi serum CYTOMEL – T3 ( Tiromel) düzeylerinde bir düşüşü korumak için davranır. Beslenme durumundaki bu çalışma, bir hafta aç bırakıldıktan sonra 0.64 ± 0.04 nmol / L’ye düşen ancak 2.9 ± 0.3 nmol / L’de korunan 3.34 ± 0.23 nmol / L düzeylerini bildirmiştir. [18 ] Her iki grup bir hafta sonra metabolizma hızında % 13’lük bir düşüş yaşasa da, kontrolün düşmeye devam ettiği ikinci haftada CYTOMEL – T3 ( Tiromel) grubunda % 5’lik bir artış yaşandı. [18] Günlük 40 mcg ile yapılan bir başka çalışma, CYTOMEL – T3 ( TİROMEL ) takviyesi uygulanan gruplarda vücut kütle indeksinden daha fazla kayıp bulundu. [19]

Belli derece obez kişilerde aşırı kalorili azaltılmış diyet (200 kcal) üzerine yapılan bir araştırmada, 150 mcg’lik CYTOMEL – T3 ( Tiromel) takviyesi, kontrollü kilo verme oranında zayıflama meydana getirdiği, iki hafta sonra kilo verme oranını koruyabildi. [20]

Yapılan bir çalışmada, bu dokunun ne olduğunu söylemese de kilo kaybının artan oranı, günlük vücut ağırlığının 92 gramına denk gelmektedir. [21]

2.2 Hayvan Çalışmaları

Yeni bir fare deneyinde kalori kısıtlaması sırasında artmış tiroid hormon reseptör beta reseptörü dönüşümünün, CYTOMEL – T3 ( Tiromel) takviyesi ile kaldırılmadığını [22] ve CYTOMEL – T3 ( Tiromel) takviyesinin artmış leptin gen dönüşümüne yol açtığını bulmuştur ve dolaşımdaki leptin seviyeleri toplam yağ kitlesinden etkilenmemiştir. Daha yüksek dozlarda CYTOMEL – T3 ( Tiromel) (100 g fare vücut ağırlığı başına 25 mcg) bu genlerin dönüşümünü baskılamaktadır. [23]

Genel olarak, veriler CYTOMEL – T3 ( Tiromel)’ün mutlaka metabolik hızı yükseltmediğini, ancak uzun süreli kalori kısıtlamasına bağlı olarak metabolik hızda görülen bir düşüşü en aza indirgediğini göstermektedir. Çalışmalar çoğunlukla obez kişiler üzerinde yapılır. Hipokalorik diyet rejimlerinde normal kilo verileri hakkında veri bulunmamaktadır.

3 Kas Dokusunda Etkileri

Obez bireylerde, CYTOMEL – T3 ( Tiromel) takviyesi ile idrar azotunda bir azalma olduğu bildirilmiş ve idrarda azot hızında açlık azalmasına katkı sağlanmıştır ve bunun bir kas koruyucu etkisi olduğunu düşündürmektedir. [24] Bu sonuçlar, dört bölünmüş dozajda günde 100 mcg’de kısa süreli metabolik bir klinik çalışma olarak tekrar edilmiştir. [25]

Buda İlginizi Çekebilir  Daha İyi Eklem Sağlığı İçin Supplementler

Bununla birlikte, en az bir çalışma, 0.36-1.01 mcg / kg vücut ağırlığı arasında değişen dozlarda dört haftalık kullanım sonrasında üriner (idrar) azotta bir artış olduğunu bildirmiştir. [21]

4 Biliş Üzerindeki Etkileri

Tiroid hormonu durumu bilişle ilişkilidir ve daha düşük bir tiroid hormonu seviyesi, depresif benzeri semptomlarla ilişkilidir. [26]

4.1 İnsan Müdahaleleri

Üsteki bölümlerde belirtildiği gibi, T4’ün yerine 15mcg’lik CYTOMEL – T3 ( Tiromel)’ün T4’ten farklı görünmez. [9]

Kimyasal İsimler: Liotironin; triiodotironin; 3,3′, 5-Triiodo-L-tironin; 6893-02-3; liyotironin; Tresitope

Moleküler Formül: C15H12I3NO4

Moleküler Ağırlık: 650.977 g / mol

 

 

Bilimsel Destek ve Referans Metni

Cytomel – T3 ( Tiromel) Referanslar

 1. Levotiroksin uygulamasının zamanlaması serum tirotropin konsantrasyonunu etkiler.
 2. Akşam saatlerine göre levotiroksin alımı: Randomize çift kör çapraz geçiş çalışması.
 3. Can Levotiroksin Akşam Dozu Olarak Kullanılır mı? Hipotiroidizmin Tedavisinde Sabah ve Akşam Dose Levotiroksinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi.
 4. Kombine tiroksin / liotironin tedavisi, tek başına tiroksine kıyasla, iyi olma, yaşam kalitesi veya bilişsel işlevi iyileştirmez: primer hipotiroidizmli hastalarda randomize kontrollü bir çalışma.
 5. İngiliz Ulusal Formüler Web Sitesi.
 6. Hipotiroidizmde liotironin tedavisinin metabolik etkileri: liythyronine karşı levotiroksin ile yapılan randomize, çift kör, çapraz geçişli bir çalışma.
 7. Tiroksin (T4) ve 3,5,3′-triiyodotironinin kombinasyon rejimi, hipotiroidili hastalarda depresyon belirtilerini tek başına T4’ten daha iyi midir? Çift kör, randomize, kontrollü bir çalışmanın sonuçları.
 8. Levotiroksin bir kısmı için liotironinin 1: 5 oranında ikame edilmesi: yorgunluk, depresyon belirtileri ve tek başına levotiroksin ile tedaviye karşı çalışma belleği üzerindeki etki.
 9. Primer hipotiroidizmde tek başına levotiroksine kıyasla kombine levotiroksin ve liotironin: randomize kontrollü bir çalışma .
 10. Levotiroksin artı triiyodotironin ile replasman tedavisi (biyoyararlanım oranı 14: 1), hipotiroidizmde iyi olma ve bilişsel performansı iyileştirmek için tek başına tiroksinden üstün değildir.
 11. Primer hipotiroidizmde levotiroksin monoterapisine kıyasla kombine levotiroksin ve liotironin etkinliği: randomize kontrollü bir çalışma.
 12. Hipotiroidizmli hastalarda tiroksin ve tiroksin artı triiyodotironin ile karşılaştırıldığında etkileri.
 13. Tiroid fonksiyonundaki küçük farklılıklar, vücut kitle indeksi ve popülasyonda obezite oluşumu için önemli olabilir.
 14. Ötiroid deneklerde serum TSH veya serbest T4 ile vücut kitle indeksi arasında ilişki olmaması.
 15. Ötiroid kadınlarda serbest T4 vücut kitle indeksi ile negatif ilişkilidir.
 16. Ötiroid obez kadınlarda tiroid fonksiyonunun vücut kitle indeksi, leptin, insülin duyarlılığı ve adiponektin ile ilişkisi.
 17. Serbest triiyodotironin ve tiroid uyarıcı hormon, aşırı kilolu ve obez kadınlarda insülin direncinden, metabolik parametrelerden ve kan basıncından bağımsız olarak doğrudan bel çevresi ile ilişkilidir.
 18. Obez kadınlarda iki haftalık açlık süresince triiodotironinin lösin kinetiği, metabolik hız, glukoz konsantrasyonu ve insülin sekresyon hızı üzerine etkisi .
 19. Hormon ve metabolik adaptasyonun ‘fizyolojik’ dozlarının hormonal ve metabolik adaptasyona olan etkisinin obez hastalarda kısa süreli yarı evrelere ve düşük kalorili diyete etkisi.
 20. Düşük kalorili diyetin tek başına ve obezitede kilo kaybı ve hipofizer tiroid fonksiyonuna triiodotironin tedavisi ile birlikte etkisi.
 21. Uzamış kalori kısıtlaması sırasındaki obez hastalarda triiodotironinin enerji harcaması, azot dengesi ve kilo ve yağ kaybı üzerine etkileri.
 22. Triiyodotironinin fizyolojik düzeylerinin uygulanması, kalori kısıtlı obez farelerde leptin ekspresyonunu arttırır, ancak kilo kaybını etkilemez.
 23. Suprafizyolojik triiyodotironin dozları, leptin ve adiponektin gen ekspresyonunu azaltır, ancak kalori kısıtlı obez farelerde resistin ekspresyonunu değiştirmez.
 24. Obez bireylerde açlık sırasında triiodotironin replasmanının metabolik etkileri.
 25. Çok düşük kalorili sıvı formül diyetinde triiodotironinin obez hastaların kilo kaybı ve azot dengesi üzerindeki etkisi.
 26. Tiroid aksı ve depresyon.
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz