DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) Ve Omega-3

DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) İçin Omega-3’e Dikkat Edin

 

Büyük araştırma dergilerinin başlıklarını incelerseniz, bazen görülür ki omega-3’ün yapamayacağı hiçbir şey yoktur,bazende abartılmış görünürler.

Omega-3 yağ asitleri, omega ya da zincirin ucundan, üç karbon olan çift bağları yağ asidi “doymamış” yapar, çünkü azami hidrojenden daha az hidrojen atomu içerirler.

Omega-3, balıklarda ve bazı bitkilerde (keten ve ceviz gibi) bulunur. Bu çalışmada kullanılan omega-3’ün her ikisi de dokosaheksaenoik asit (DHA) ve eikosapentaenoik asit (EPA) bitkilerden ziyade balık kaynaklarından gelir ve erken beyin gelişiminde kritik öneme sahiptir. Bu yağ asitleri, anne sütünde bulunan yüksek seviyeleri taklit etmek için birçok ticari bebek formülüne eklenmiştir.

İncelenen çalışmada, Dikkat Eksikliği / Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) semptomlarına omega-3 supplementinin etkilerini incelemiştir. Eskiden ADD veya Dikkat Eksikliği Bozukluğu olarak bilinen 1987 tarihli psikiyatrik ve zihinsel bozukluklar altın standardının revizyonu, Teşhis ve İstatistik El Kitabı olarak bilinmiştir ve bozukluğu ADHD (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) olarak değiştirmiştir. 1994’te ilave bir revizyonla, hastaları spesifik semptomlarına dayalı olarak ‘hiperaktif-dürtüsel’ alt tip, ‘dikkatsiz’ alt tip veya ‘kombine edilmiş’ alt tipine sınıflanmıştır. DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) , en yaygın teşhis edilen çocukluk çağı bozukluklarından biridir, ABD’de çocukların % 11’ini yaklaşık 6,4 milyonu etkilemektedir.

DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu)  için ilaçlar, başta reçete edilen ilaç olmak üzere metilfenidat ile birlikte merkezi sinir sistemi uyarıcılarıdır (belki de paradoksal olarak). DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’nun) varsayılan sebeplerinden biri, dopamin üretiminin düşük olması, beynin tamamlamaya çalıştığı görevle ilgisi olmayan nöronların gereksiz yere ateşlenmesine neden olabilir. İlaç dopamin ve norepinefrin düzeylerinde daha etkili bir şekilde kullanılmak üzere beyinde azalma sağlar, çünkü geri alım reseptörlerini bloke eder, böylece prefrontal korteksteki bilimsel işlevden sorumlu nöronların işlevselliğini arttırır.

Metilfenidat’ın Eylem Mekanizması

Zaten hiperaktif olan biri için uyarıcı önermek çelişkili görünmektedir. Aslında, metilfenidat (Ritalin ve Concerta da dahil olmak üzere çeşitli isimlerle dolaşmaktadır) ve diğer benzeri uyarıcılar on yıllardır DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu)  için bir etki mekanizması belirlenmeden önce reçetelenmiştir. Genellikle DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) için öngörülen dozdan daha yüksek dozlarda, uyarıcı etkiler üst düzeyde olur.

Daha düşük dozlarda ilaç, dopamine, norepinefrin ve beyindeki reseptörler tarafından geri alınmalarını önleyerek, daha az ölçüde serotonin hareketlerini koordine etmeye yardımcı olur. Norepinefrin üzerindeki etkiler görevleri tamamlamak için beynin normal ödül döngüsünü artırabilirken, dopaminin artan etkisi beynin görevlere odaklanmasına yardımcı olur. Stabilize edilen serotonin ayrıca refah ve sakinlik duygusu üretmeye yardımcı olabilir.

DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) , ABD’de 6,4 milyon çocuğu etkileyen, en yaygın teşhis edilen çocukluk hastalıklarından biridir. DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu)  için en çok önerilen ilaç olan metilfenidat, distraksiyon belirtilerini hafifletmek için beynin dopamin, norepinefrin ve serotonin düzeylerini etkiler.

Kimler ve Ne Çalışıldı ?

Hollanda’da yaşayan, 8-15 yaşları arasında olan ve DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu)  tanısı konan 40 erkek çocuk, bu çalışma için görevlendirilmiş ve buradan DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu)  grubu olarak anılacaktır. Katılımcıların çoğu kayıt esnasında metilfenidat kullanmış ve fMRI (Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme) taramaları öncesinde 24 saatlik bir vücuttan atılma süresi dışında, çalışma süresince reçete edilen ilaçları almaya devam etmesine izin verilmiştir.

 • fMRI : Kan akışı ile ilişkili değişiklikleri tespit ederek beyin aktivitesini ölçer

DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu)  olmayan 39 erkek daha yaş, Vücut kütle indeksi ve el tercihleri ​​için eşleştirilmiş katılımcılar olarak kayıt edilmiş ve araştırmada Referans Grubu (RG) olarak alınmıştır. Her grupta katılımcıların yarısına rastgele omega-3 yağ asitleri eklenmiş bir margarin ürününün günde 10 gramı tüketilmiş ve sunum başına DHA ve EPA’nın her biri 650 miligram olmuştur. Bu, her grubun ‘aktif’ kolu olarak gösterilmiştir. Her grubun diğer yarısı ‘plasebo’ koluna atanmış ve omega-3 yağ asitleri yerine tekli doymamış yağ asitleri içeren 10 gram margarin tüketilmiştir. İki ürün doymuş yağ asidi ve omega-6 yağ asidi içeriğiyle aynıdır.

Katılımcılara tahsis edilen margarin ürününü, diğer omega-3 supplementlerini toplam 16 hafta boyunca tüketmişler ve supplement omega-3 tüketimini engellemeye yönelik olarak yağlı balı, haftada bir servisle sınırlandırmışlardır.

Bu çalışmada, DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) semptomları için iki davranışsal değerlendirme yapılmış ve her ikisi de katılımcıların ebeveynleri tarafından tamamlanmıştır. İlk defa, Çocuk Davranışı Kontrol Listesi (CBCL), çocuğun çeşitli olumsuz davranışlarını değerlendirmek için, ebeveynleri sıfırdan ikiye kadar ölçeklendirilmiştir. Bu, DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) dahil bir dizi rahatsızlığın tanı ve değerlendirme aracı olarak kullanılır. Daha yüksek puanlar, olumsuz davranışları daha sık gösterir. Davranışlar ayrıca çeşitli kategorilerin alt kümelerinde analiz edilebilir.

 • CBCL : Davranışsal ve duygusal sorunları değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan bir ankettir.
 • SWAN : Çocuklarda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun endikasyonunu değerlendirmek için 18 sorudan oluşan bir ebeveyn veya öğretmen derecelendirme ölçeğidir.

Bu çalışma davranış sorunları, kuralı yıkma ve agresif davranış alt kategorilerini ele almıştır. CBCL (Çocuk Davranışı Kontrol Listesi), tüm çalışma süresince birincil sonuç ölçütü olarak kullanılmıştır. İkinci test DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu)  belirtilerinin,güçlü yönleri, zayıf yönleri ve normal davranış ölçeğidir (SWAN).

Buda İlginizi Çekebilir  Etten, Bitki Bazlı Et Alternatiflerine Geçiş Kardiyovasküler Hastalık Riskini Azaltabilir Mi?

Bu değerlendirme, çalışma boyunca yaklaşık dört haftada bir kabaca yapılmış ve zaman içindeki davranış değişikliklerini değerlendirmek için,ikinci bir ölçü olarak kullanılmıştır. SWAN, bir çocuğun olumlu davranışlarının, ayrıntılarına dikkat ederek, sıralarını beklemek ve sessizce oynamak gibi sıklığını değerlendirmesini istemiştir.

Katılımcılar fMRI (Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme) görevini tamamlamışlar ve çalışmanın başlangıcında yanıt engellemesi ile çalışmanın sonunda takip randevusunu değerlendirmek için kullanmışlardır. Katılımcılardan, söylenildiğinde bir düğmeye basıp basılı tutmaları isteniyor; yada bir düğmeye basmamaları isteniyor.

Bu test, katılımcının ADHD (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) semptomlarından biri olan beyin motor uyarılarını kontrol etme yeteneğini değerlendirmek için düğmenin doğru zamanda basılıp basılmadığını ölçer. Katılımcılar ayrıca idrar örnekleri alınmış ve mevcut yağ asidi eksikliklerini değerlendirmek için bir diyet anketi tamamlanmıştır.

İdrar numuneleri, dopamin devrini ölçmek için beyindeki dopamin düzeyleri belirteçleri için test edilmiş ve uyumunu ölçmek için hücre zarlarının yağ asitleri içinde omega-3 seviyeleri için test edilmiştir. Daha önce anlatılan CBCL (Çocuk Davranışı Kontrol Listesi) ve SWAN davranışsal değerlendirmelerine ilave olarak, çalışmadan önce ve sonra katılımcıların öğretmenlerinden veri toplamaya yönelik bir girişim yapılmıştır. Bununla birlikte, verilerdeki düşük tepki oranı nedeniyle kullanılamamıştır.

Çalışma boyunca üç aralıkla ebeveynler, SWAN davranışlarını ve uygunluğu değerlendirmek için bir diyet kontrol listesini tamamlanmıştır. Çalışma boyunca uyumun daha fazla değerlendirilmesi için, kalan margarin ürünü çalışma sonunda tartılmış ve örnekleri içerisinde toplanan hücre membranlarına, DHA birleştirme miktarı ölçülmüş ve temel ölçümlerle karşılaştırılmıştır.

DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) ‘li 40 erkeğe, herhangi bir teşhis konmamış ve bozukluğu olmayan 39 erkek, 16 haftalık DHA ve EPA’ya 650 miligram eklenerek normal margarin tüketmeleri için rastgele atanmıştır. Çalışmanın başında ve sonunda, dürtü kontrolünü değerlendirmek için, bir fMRI (Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme) görevini ve ebeveynleri davranışsal anketleri tamamlamışlardır.

Bulgular Nelerdir?

Araştırmacılar, çalışmadan elde edilen üç bulgu üzerinde görüşmüşler: CBCL (Çocuk Davranışı Kontrol Listesi) ve SWAN anketleriyle değerlendirilen davranışsal yağ asidi eksikliklerinin varlığı, idrar tahlili verileri ve “aktif” grupların yanak hücrelerine, omega-3 yağ asitlerinin ilave edilmesiyle ilgili diyet değerlendirmesine bakarak fizyolojik ve nörolojik,fMRI (Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme) verilerinden elde edilmiştir. FMRI performansında, başlangıç ​​sonuçlarına kıyasla, herhangi bir grupta, hiçbir fark mevcut değildir.

Davranışsal verilere dayanarak, hem DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu)  hem de RG katılımcıları, omega-3 supplementli margarin ürününü, 16 hafta boyunca tükettikten sonra, CBCL (Çocuk Davranışı Kontrol Listesi) üzerindeki genel puanlarında iyileşme gösterdiler.

Bununla birlikte, yalnızca DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu)  katılımcıları Davranış Sorunları alt grubunda, davranış listelerinde iyileşme göstermiş; kontrol listesi puanında ortalama 1.83 puan düşüş yaşanmıştır.

Herhangi bir grup için,kural bozma ve agresif davranışlarda alt gruplarda herhangi bir farklılık yoktur. Daha sonra veriler, daha yüksek dozda ilacın muhtemel etkilerini ortadan kaldırmak için, çalışma süresince ilaç dozlarını artıran yedi katılımcı olmadan yeniden analiz edilmiş ve azalma istatistiksel olarak anlamlı kalmaya devam etmiştir. SWAN puanları hakkında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bildirilmemiştir.

Fizyolojik veriler, temelde DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu)  grubundaki çocukların yağ asidi eksikliklerinin semptomlarını gösterme olasılığının daha yüksek olduğunu, ancak 79 katılımcının sadece dördünün tanımlanmış bir eksiklik için kesime geldiğini göstermiştir. Tedavi sonrasında toplanan yanak hücrelerinin, hücre membranlarının analizi, omega-3 margarini tüketen grupta normal margarini tüketen gruba kıyasla daha yüksek DHA seviyeleri göstermiştir.

DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu)  grubundaki omega-3 tedavisinden önce ve sonra CBCL (Çocuk Davranışı Kontrol Listesi) skorları ile DHA düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon vardır.

Diğer bir deyişle, yanak hücrelerinde ölçülen DHA seviyesi ne kadar düşükse, çocuklardaki olumsuz davranış değerlendirmelerinde puanlama eğilimi o kadar da yüksektir.

İdrar örnekleri beyindeki dopamin seviyeleri için bir belirteç olan homovalinik asit için analiz edilmiş, ancak herhangi bir grupta herhangi bir farklılık gözlenmemiştir. Bu bulgu, omega-3 supplementinin etkilerinin,dopaminin metabolizmasındaki değişikliklerden kaynaklandığı hipotezini çürütmektedir.

Her iki grup 16 haftadır DHA ve EPA ekledikten sonra bazı davranışsal iyileşmeler yaşanmış ancak yalnızca DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu)  olan katılımcılar özellikle dikkat çekici gelişmeler yaşanmıştır. Omega-3 supplementinin bilişsel yanıtların kontrolünü ölçen bir fMRI (Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme) görevinin performansı üzerinde herhangi bir etkisi olmamış ve idrar numunelerindeki bir işaretleyiciyle ölçülen beyindeki dopamin düzeylerini etkilememiştir.

Çalışma İnsanlara Gerçekten Neler Anlatıyor?

Bu çalışmada dikkat edilmesi gereken iki önemli sınırlama vardır. Birincisi, katılımcının atadığı margarin ürününün sadece üçte ikisini veya daha fazlasını tüketmesi gerekiyordur (iade edilen ürünün ağırlığını başlangıç ​​ağırlığıyla karşılaştırmaya dayandı) ve hala incelendiğinde ürünü yedi güne kadar tüketmeyi ihmal etmeye müsaade edilip, çalışma protokolüyle uyumludur.

Çalışma protokolüne olan bu sıkıntı eksikliği, çalışmada görülen daha küçük etkilere katkıda bulunmuş olabilir. İkincisi, araştırmacılar ilave istatistiksel analizden sonra, fMRI (Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme) görevindeki herhangi bir etkiyi göstermek için, çalışmanın örneklem büyüklüğünün neredeyse on kat daha fazla olması gerektiğini belirtmiştir.

Bu çalışma, dünya çapında birçok beslenme, sağlık ve gıda ürünleri imalatçısı olan Unilever tarafından desteklenmiştir. Çalışma için supplement margarinin üretilmesine ilave olarak, Unilever de araştırmayı finanse etmiş (araştırmayı yürüten araştırmacıları finanse etmek dahil), çalışmanın tasarımına katılmış ve çalışmadan yazarların ikisi ile çalışmıştır.

Birçok şirket somut ve güçlü bilim üretir ve kurumsal menfaatlerin eksikliği, raporlanan sonuçların geçerli veya değerli olduğunun garantisi değildir, bu nedenle herhangi bir çalışmayı değerlendirirken not edilmesi gereken bir şeydir. Çift kör bir çalışma olduğundan, araştırmacılarından hiçbiri, hangi çocuğun, çalışma bitene kadar ürünü aldığını bilmiyordur.

Buda İlginizi Çekebilir  Kolesterol Tartışmaları

Bununla birlikte, her iki gruptaki davranışsal önlemlerde genel bir iyileşme olan ana sonuç ve DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu)  grubundaki dikkat problemlerinde belirli bir düzelme (her ikisi de yaklaşık% 15 düzeyinde) olan ana sonuç, EPA ve DHA desteğinin etkinliği için, DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu)  olan çocuklarda bazı kanıtlar sağlamaktadır.

Bu etkiler büyük ihtimalle sadece ilaçla birlikte görülür,DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu)  çalışan katılımcıların% 95’i deneme sırasında metilfenidat kullanmış, bu nedenle standart terapilerin yokluğunda Omega 3’ün DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu)  semptomları üzerindeki etkileri hakkında hiçbir sonuç çıkarılmamıştır.

 • MRI Görevi : MRI yapan teknologların tipik olarak gerektirdiği görevlerin akıllı performansının altında yatan bilgi ve bilişsel becerileri değerlendirmektir.

Çalışmanın iki sınırlaması, uygunluk için nispeten düşük eşik değeri ve fonksiyonel MRI görevi için istatistiksel güç eksikliği içermektedir. Buna ilave olarak, çalışma önemli kurumsal desteğe sahiptir. Endüstri araştırmacıları genel çalışma tasarımına dahil olmuşlardır, ancak çalışmanın çift kör olması, verilerin analizinde önyargılar riskini azaltmaktadır.

Sonuç

Bir takım gözlemsel çalışmalar, daha önce DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu)  olan çocuklarda düşük omega-3 yağ asiti düzeyleri bildirmiştir. Bununla birlikte, omega-3’lerin müdahale olarak verildiği klinik araştırmalar , seçilen DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu)  semptomlarının desteklenmesi için çok az avantaj sağladığını veya hiç sağlamadığını göstermiştir.

Ayrı bir çalışmada çocuklar, hem ilaç hem de omega-3 supplementlerini aldığında semptom iyileştirmeleri yapmak için daha düşük dozlarda ilaç kullanmaları gerektiğini belirtmiştir. DHA’nın EPA’ya oranı da tedavinin başarısı için kritik olabilir, çünkü daha önceki çalışmalar, DHA’nın EPA’ya oranının düşük olmasına karşın, bu çalışmada eşit miktarda kullanılmıştır.

Bu bağlamda, genel olarak omega-3 yağ asitlerinin supplement edilmesi, beyin gelişiminde olumlu etkilere sahip gibi gözükmüştür. Dolayısıyla, bu çalışmanın DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu)  ve RG kollarında davranışsal ilerlemelerin görüldüğü şaşırtıcı değildir. Bu davranışsal iyileştirmelere, beynin dopaminin düzeyindeki veya etkilerindeki değişikliklerden kaynaklanıp etkilenmeyeceği ileri araştırmayı gerektirir.

Bu çalışmada ölçülen homovanillik asit, dopamin metabolitinin idrar seviyeleri farklı bir mekanizmaya işaret etmektedir, ancak bu hipotezi onaylamak için beyindeki etkilerin daha doğrudan değerlendirilmesi gerekecektir. Bunun yerine, daha önce gösterildiği gibi DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu)  katılımcılarına özgü etkilerin gelişmiş nöronal fonksiyona bağlı olabileceği olasıdır.

İncelenen çalışmada, gözlenen etkilerin büyüklüğü nispeten düşüktür. Bu, küçük tedavi etkilerini gösteren önceki meta-analizlerin sonuçları ile paralellik göstermektedir. Bu çalışma, omega-3 desteğinin sadece DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) semptomlarının tedavisi için, ilaçla birlikte etkili olabileceğini düşündüren önceki araştırmalarla da uyumludur.

Sık Sorulan Sorular

Çalışma Neden Sadece Erkekler Üzerinde Yürütüldü?

Yazarlar, yalnızca iki nedenden ötürü erkek çocukları tercih etmişler: DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) yaygınlığı kızlara göre erkeklerde iki ila üç kat daha fazladır, bu nedenle kayıt kolaydır.

Araştırmacılar ayrıca, fMRI (Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme) çalışmaları için bir karıştırıcı olarak cinsiyeti ortadan kaldırmak istemişlerdir. Bununla birlikte, bu, çalışma sonuçlarının,DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) olan kızlara uygulanamayacağı anlamına gelmektedir.

Tanı konan kızların erkeklerden farklı belirtilere sahip olma eğiliminde oldukları için, kızlarda yapılan ayrı bir çalışmayı görmek ilginç olur. Kızlar, ayrım kaygısı gibi daha “içselleştirme” semptomları sergileme eğilimindeyken, erkekler saldırganlık ve dürtüsellik gibi “dışa dönük” belirtiler göstermeye eğilimlidir; bu nedenle omega-3 supplementinin onları farklı şekillerde etkilemesi olasıdır.

DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu) ‘De Dopaminin Disregüle Edildiğine Dair Çok Fazla Kanıt Olduğu Zaman, Tedavi Dopamin Yolağını Neden Etkilemedi?

Dopamin, bilhassa DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu)  olan çocuklarda bilişsel işlevlerin kontrolünde rol oynar. Farelerde mekanik kanıtlar, insanlarda neler olup bittiği hakkında bazı ipuçları sağlamıştır. Bu çalışmadaki zorluklardan birisi, bazen dopamin üzerinde güvenilmez sonuçlar verebilen homovanillik asit ve etkileridir. Dopamin etkinliği için dolaylı bir belirteç ölçüldüğünde etkilerin göz ardı edilmiş olması mümkündür. Beyin karmaşık bir sistemdir ve omega-3’lerin, sinyal yollarından ziyade nöronların hücre membranlarında daha fazla rol oynayabileceği de mümkündür.

Son Olarak Neler Bilinmelidir?

Margarinde omega-3 yağ asitleri ile destekleme, gerek DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu)  tanısı almış olsun olmasın, erkeklerde bazı mütevazi davranışsal iyileşmeler sağlamıştır; sadece DEHB (Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğuna sahip)  (çoğunlukla ilaç kullanan) erkek çocuklarda dikkat çekici iyileşmeler yaşanmıştır. İncelenen çalışmadan elde edilen verilere dayanarak, bu etkinin dopamin’in bilişsel kontrol üzerindeki etkilerinden kaynaklanmadığı anlaşılmaktadır. Omega-3 supplementlerinin davranışsal etkilerinin dopamine metabolizma düzeyindeki değişikliklerden kaynaklandığı hipotezini daha da zayıflatan, fonksiyonel bir MRI görüntüsünde, gruplar arasında da bir farklılık yoktur.

Referanslar

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25790022
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24150114
 3. https://www.cdc.gov/ncbddd/adhd/data.html
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24393762
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25499957
 6. http://www.aseba.org/forms/schoolagecbcl.pdf
 7. https://www.attentionpoint.com/x_upload/media/images/swan-description-questions.pdf
 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18004945
 9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18275609
 10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18757191
 11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24689967
 12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19436468
 13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21961774
 14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24464327
 15. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25387473
 16. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24342384
 17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9256583
 18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15782084
 19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12377397
 20. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20933512
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz