Doymuş Yağ Sizin Sağlığınız İçin İyi Yada Kötü Müdür?

Doymuş Yağ Sizin Sağlığınız İçin İyi Yada Kötü Müdür?

 

Bir yağ asidinin doyma işlemi doğal olarak tehlikeli değildir ve doymuş yağlar da doğasında zararlı değildir. Bazıları, doymamış yağların bir kısmının zararlı olabileceği gibi düşünebilir, ancak doymuş yağlara, bazen, fast-food yaşam tarzı ile ilişkileri nedeniyle zararlı da denmektedir.

Doymuş yağ, her şey dâhil bir kategori olarak, henüz kalp sağlığını olumlu veya olumsuz etkilediği gösterilmemiş olduğu söylenmektedir.Çoklu doymamış ve tekli doymamış kalp sağlığını iyileştirdiği gösterilmiştir.

Dolayısıyla, doymuş yağlar, doymamış yağlara göre daha zararlıdır, ancak hiç de kötü değildirler.

Doymuş yağlarla ilgili yapılan tüm önemli çalışmalarda, sadece insanların yediği şeylere bakılmaktadır; bunlar, ortak gıdalar yoluyla yaygın uzun zincirli doymuş yağlardır. Bazı doymuş yağların kalp hastalığının önlenmesi için yararlı olabileceği tamamen mümkündür.

Yağ Doygunluğu Nedir?

Bir yağ asidi doygunluğu (doymuş, doymamış, çoklu doymamış) basitçe yağ asidi zincirinde kaç çift bağ olduğunu belirtir. Doymuş yağ asitleri, hidrojen atomlarıyla (doymuş) (ve çift bağları yoktur), tekli doymamış bir çift bağ ve çoklu doymamış birçok bağ vardır.

Doymuş Yağlar Nelerdir?

Bir doymuş yağdan başka bir doymuş yağı ayırt edebilen tek faktör, yan zincirin uzunluğudur; bunlardan sınırlı bir miktarı vardır. Yan zincirlerinin biraz keyfi biçimde “kısa”, “orta”, “uzun” ve “çok uzun” olup olmadığına göre gruplanırlar.

Kısa Zincir:

 • Butirik Asit (sütte bulunur)
 • Kaproik asit (sütte bulunur)

Orta Zincir:

 • Caprylic Acid (hindistancevizi, hurma çekirdeği)
 • Capric Acid (hindistancevizi, hurma çekirdeği)
 • Laurik Asit (hindistancevizi, hurma çekirdeği)

Uzun Zincir:

 • Miristik (birçok kaynak)
 • Palmitiç (birçok kaynak)
 • Stearik (birçok kaynak)
 • Araşidik (yerfıstığı), araşidonik asit ile karıştırılmamalıdır

Çok Uzun Zincir:

 • Behenik (fıstık)
 • Lignoceric (yer fıstığı)

Bazı doymuş yağlar, diğer çok doymamış yağların (omega3) diğer çoklu doymamış yağlardan (omega6) nasıl farklı etkilere sahip oldukları gibi diğer doymuş yağlardan farklı etkilere de sahip olabilirler. ‘Doymuş yağ’ bir kategori olduğundan, tüm doymuş yağlar için geçerli olan nihai bir sonuç elde etmek zordur.

Kalp Sağlığı

Doymuş yağ en çok, sağlık açısından, kolestrol ve plazma trigliseritleri ile etkileşim yoluyla kalp hastalığına olan etkisi bakımından incelenir.Doymuş yağ ve kalp sağlığı riski üzerine birçok meta-analiz gerçekleştirilmiştir.

Kontrollü çalışmaların incelemelerine ve meta-analizine bakıldığında, doymuş yağın Kardiyovasküler Hastalıklar için riski artırdığına dair çok fazla kanıt olduğu görülmemektedir. Bununla birlikte, bazı doymuş yağın çoklu doymamış yağa dönüştürülmesi, riski azaltabilir.

Epidemiyoloji konusundaki araştırmacılar göreceli risk oranlarını (RR) 1 değerine çok yakın buluyor; bu da bir etki oluşturmuyor; bu doymuş yağ alımı ile Kardiyovasküler Hastalık, İnme ve Koroner Kalp Hastalığı gibi çeşitli durumlar için risk arasında güçlü bir ilişki bulunmadığını düşündürmektedir. Bununla birlikte, son çalışma, istatistiksel analizini eleştirmiştir.

Kolesterol Seviyelerine Etkileri

Doymuş yağlar, çoklu doymamış yağlara kıyasla kolesterol düzeylerini arttırır. Makro besin maddeleri (yağ, karbonhidratlar veya protein) üzerinde yapılan herhangi bir çalışmada, makro besin maddesinin alınması, kalorileri dengelemek için başka bir maddenin eklenmesiyle karşılanmalıdır. Çoğu araştırma, doymuş yağların, çoklu doymamış yağlarla yer değiştirdiğini ve bu da kolesterol ve trigliserit düzeylerini düşürmeye eğilim göstermektedir. Bu, doymuş yağların, atıl olma ihtimalinin bulunması durumunda, onları yükselttiği sonucuna götürebilir.

Buda İlginizi Çekebilir  Hangi Protein Tozu En İyisidir?

Tekli doymamış yağlardaki diyetler, kalp sağlığının bazı parametreleri için de faydalı olma eğilimindedir.

Nedenden etkilenmenin, kalp sorunlarına neden olmak için (diyet) kolestrol üzerine henüz yerleştirilmediği, kesinlikle HDL kolestrol ile Total kolesterol oranının en kuvvetli öngördürücü olduğu ilişkilendirildiğine dikkat edilmelidir.

Bilim ve Beyin

En az bir çalışmada, bitkisel yağlarla (% 40 yağ, her grupta seçilen yağın% 16’sı) diyetle doymamış yağ asitlerinin yer değiştirmesinin katılımcılarda biraz daha kızgınlık ile ilişkili olduğunu kaydetti, ancak bu çalışmada, aynı zamanda spontan (kendiliğinden oluşan) katkıda bulunabilecek etkinlikte azalma olduğunu da kaydedilmiştir.

Kilo Kazancı ve Kaybı

İştah

Yiyecek alımı, ağırlık kazanımı veya kaybının önemli bir bölümünü oluşturur ve dolayısıyla yiyecek alımını modifiye edebilen şeyler, dolaylı olarak ağırlıkları değiştirebilir.

Nöropeptid YY’ye (iştahı bastıran bir hormon bakıldığında), yağların kendisi, karbonhidratlardan ve muhtemelen proteinlerden bir yemekten sonra artmakta etkili olduğu bilinmektedir. Bir çalışmaya göre doymuş yağların tüketimi üzerine bakıldığında, doymuş yağlar Çoklu doymamış yağ asitleri karşılaştırılabilir (fakat tekli doymamış yağlardan daha büyük), diğer çalışmalar karşılaştırılabilir etkileri ya da doymuş yağdaki doymamış yağda güvenilmez bir artışı belirtmektedir (tekli doymamış yağ, bütün gün değerlerinde değişiklik yoktur, ancak bir yemek sonrası bir miktar yükselir).

Nöropeptid YY’ye (iştahı bastırır) ilişkin olarak, doymuş yağlar, doymamış yağlardan daha etkili olurken, sonuçları oldukça güvenilmezdir ve etki büyüklüğü çok büyük değildir.

Doğruca açlık ve dolgunluk ölçen araştırmalara bakıldığında, doymuş yağ, Çoklu doymamış yağ asitleri ve tekli doymamış yağ’ya göre daha az açlık ile ilişkili görünmektedir.Beslenme alımıyla veya doymuş yağların doğrudan infüzyonuna karşı anlamlı bir fark bulunmamaktadır .

Doymuş yağlar, daha az gıda alımı ve iştahla sonuçlanır ve doymamış yağlardan farklı değillerdir.

Aktivite

Sağlıklı genç erişkinlerde doymuş yağ asitleri için diyet tekli doymamış yağlarını değiştirme, spontan aktivite düzeylerini azalttığı görülmektedir.

Hormonlar

 

Androjenler

Diyetin androjen düzeyleri ile etkileşime girdiği bilinmektedir (vejetaryenlerde azaltılmış androjen konsantrasyonları ile ilişkili olduğu bilinmektedir) ve düşük yağ alımı olan kohortlarda azaltılmış androjen seviyeleri, bu da diyet yağıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir.Erkekler koyduktan sonra düşük yağlı (yüksek lifli) bir diyetle dolaşımdaki androjenleri azaltırken bunun tersi de vardır (yüksek doymuş yağ alımı, kalorilerin% 41’inde yüksek yağ diyeti, artan testosteron). Bu değişikliklerin büyüklüğü, yaşlı erkeklerde düşük yağlı diyetle azaltılmış testosteron,% 12ve genç erkeklerde testosteronu% 13 arttıran diyet yağında bir artış vardır.

Buda İlginizi Çekebilir  Mucuna Pruriens (Kadife Fasülye) Nedir ?

Kesinlikle, şilomikronlar ile ilişkili olduğu düşünülen yüksek yağlı bir yem (yağ asidi belirtilmemiş) alımını takiben testosteron konsantrasyonlarının hafif bir şekilde bastırılması olabilir.NEFA’lar (diyet yağının yenmesi ile serumda artış) LH’yi uyaran testosteron sentezini baskılayabilir. Başka yerde, androjen öncüllerinin testosteronda bir artış olmaksızın arttırıldığı kaydedilmiştir.

Genelde diyet yağı (doymuş yağlara karşı hafif bir eğilimle) testosteron ve androjen üretimini olumlu bir şekilde düzenlediği bilinmektedir. Ancak değişikliklerin büyüklüğü oldukça düşüktür (% 20’nin altında).

Referanslar

 1. İnsan Beslenmesinde Yağ ve Yağ Asitleri
 2. Doymuş yağ yerine artan çoklu doymamış yağın koroner kalp hastalığı üzerindeki etkileri: Sistematik bir gözden geçirme ve randomize kontrollü çalışmaların meta-analizi.
 3. CHD önleme için diyet yağ asitleri önerileri hakkında karışıklık.
 4. Doymuş yağın kardiyovasküler hastalık ile ilişkisini değerlendiren prospektifkohort çalışmalarının meta-analizi.
 5. Doymuş yağ alımının kardiyovasküler hastalık üzerine etkisinin meta-analizi: ortalamanın gerçek ilişkilerini gizlemesi.
 6. Doymuş yağ ve kalp hastalığı.
 7. Diyet-kalp: sorunlu birtekrar çalışma .
 8. Diyet lipitleri ve kan kolesterolü: metabolikkondisyon çalışmalarının kantitatif meta-analizi
 9. Doymuş ve trans yağ asitleri ve koroner kalp hastalığı.
 10. Omega-3 yağ asitleri takviyesinin endotel fonksiyonuna etkisi: Randomize kontrollü çalışmaların meta-analizi.
 11. Omega-3 yağ asitleri: biyokimyadan kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde klinik kullanımlarına kadar.
 12. Omega-3 yağ asitleri ve kardiyovasküler hastalık: risk faktörleri, moleküler yollar ve klinik olaylar üzerindeki etkileri.
 13. Mono doymamış yağ asitlerinin kardiyovasküler risk faktörleri üzerine etkileri: sistematik bir derleme ve meta-analiz.
 14. Kolesterol, koroner kalp hastalığı ve inme: Gözlemsel çalışmalardan ve randomize kontrollü çalışmalardan yayınlanan kanıtların gözden geçirilmesi.
 15. Yaş, cinsiyet ve kan basıncına göre kan kolesterol ve vaskülermortalite: 55,000 vasküler ölümle birlikte 61 prospektif çalışmaya ait bireysel verilerin meta-analizi.
 16. Doymuş yağ için diyetsel tekli doymamış yağın ikame edilmesi, günlük fiziksel aktivite ve dinlenme enerjisi harcamalarının artması ve ruh halindeki değişikliklerle ilişkilidir.
 17. İştah regülasyonunda ve obezitedepeptitYY’nin rolü.
 18. Peptit YY, iştah ve gıda alımı.
 19. Prepubertal çocuklarda yemeklerin karbonhidrat, protein ve yağda ghrelin ve peptid YY sekresyonuna olan etkileri.
 20. Diyet yağ asidi bileşiminin yüksek yağlı bir öğünden tokluk üzerine etkileri.
 21. Yağ doygunluğunun tokluk, hormon salımı ve gıda alımı üzerine etkisi
 22. Egzersiz ve diyet yağ asidi bileşiminin yüksek yağlı bir diyetten açlık ve tokluk belirteçleri üzerindeki etkisi.
 23. Erişkin erkeklerde diyetin plazma steroidleri ve cinsiyet hormonu bağlayıcı globulin düzeyleri üzerine etkisi.
 24. Siyah beyaz Kuzey Amerika erkeklerinde ve siyah Güney Afrikalı erkeklerde diyet ve idrar steroidleri.
 25. Düşük yağlı yüksek lifli diyet, erkeklerde serum ve idrar androjenleri azaltmıştır.
 26. Diyet yağ ve liflerinin erkeklerde plazma ve idrar androjen ve östrojen üzerine etkileri: Kontrollü bir beslenme çalışması.
 27. Yağ içeren bir öğünün erkeklerde seks hormonları üzerindeki etkileri.
 28. Nonesterifiye yağ asitleri fare Leydig hücrelerinde steroidogenezimodüle eder.
 29. Serbest yağ asitleri in vivo olarak androjen öncülerini arttırır.

 

Supplement Ansiklopedisi
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz