Egzersiz ve Akut Solunum Enfeksiyonları

Aerobik egzersiz, kısa süreli solunum yolu enfeksiyonlarının etkisini azaltabilir, ancak daha iyi kanıtlara ihtiyaç vardır.

Akut solunum yolu enfeksiyonları çok yaygın bir hastalıktır ve dünya çapında her yıl tahmini 4,25 milyon ölüme neden olur. Tanımı gereği, Akut solunum yolu enfeksiyonları 30 günden az sürer ve genellikle enfeksiyonun ses tellerine göre konumuna göre “üst” veya “alt” olarak sınıflandırılır. Şekil 1, üst ve alt solunum yollarının nasıl bölündüğünü göstermektedir. Üst Akut solunum yolu enfeksiyonları bademcik iltihabı, sinüzit ve soğuk algınlığını içerir. Alt Akut solunum yolu enfeksiyonları genellikle daha tehlikelidir ve bronşit ve pnömoniyi içerir.  

Şekil 1: Üst ve alt solunum yolları

Üst ve alt solunum yolları

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisi değişiklik gösterir ancak tipik olarak dinlenme, antie-nflamatuvar ilaçlar ve hidrasyonu içerir. Akut solunum yolu enfeksiyonlarından bakteri veya mantarlar sorumluysa, sırasıyla antibiyotikler ve antifungaller kullanılabilir.

Egzersiz düşük maliyetli ve uygulaması kolay olabilir ve VO2Max (artımlı egzersiz sırasında ölçülen maksimum oksijen tüketimi oranıdır) , güç, vücut kompozisyonu, metabolik sağlık ve bağışıklığı  artırarak genel sağlığı iyileştirdiği bilinmektedir. Sağlığın bu yönleri üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, egzersizin Akut solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığını ve şiddetini azaltmaya da yardımcı olması mümkündür, bu da bazı gözlemsel çalışmalarla desteklenmiştir.

Bu etkiyi araştıran birkaç randomize kontrollü çalışma olmasına rağmen, konuyla ilgili son sistematik inceleme 2015 yılında yapılmıştır. O zamandan beri, konuyla ilgili birkaç çalışma daha çıktı, ancak daha fazla sistematik inceleme yapılmadı.

Çalışma

Arka Plan: Akut solunum yolu enfeksiyonları  30 günden az sürer ve insanları etkileyen en yaygın akut hastalıklardır. Egzersizin genel olarak sağlığı iyileştirdiği gösterilmiştir, ancak egzersizin Akut solunum yolu enfeksiyonlarının  oluşumunu, şiddetini ve süresini azaltmada etkili olup olmayacağı belirsizdir.

Amaçlar: Akut solunum yolu enfeksiyonlarının oluşumunu, şiddetini veya süresini değiştirmede egzersizin etkinliğini değerlendirmek.

Buda İlginizi Çekebilir  Orta Seviye En Etkili 5×5 Vücut Geliştirme Programı

Arama Yöntemleri: CENTRAL (2020, Sayı 2), MEDLINE (1948 – Mart 1, 2020), Embase (1974 – 05 Mart 2020), CINAHL (1981 – 05 Mart 2020), LILACS (1982 – 05 Mart 2020) , SPORTDiscus (1985-05 Mart 2020), PEDro (05 Mart 2020), OTseeker (05 Mart 2020) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Uluslararası Klinik Araştırmalar Kayıt Platformu (ICTRP) ve ClinicalTrials.gov (05 Mart 2020).

Seçim Kriterleri: Genel popülasyondaki Akut solunum yolu enfeksiyonları için randomize kontrollü denemeleri (RCT’ler) ve yarı-RCT’ler (gerçekten rastgele olmayan, örneğin doğum tarihi, tıbbi kayıt sayısına dayalı olarak yerleştirme yöntemi).

Veri Toplama Ve Analizi: İki inceleme yazarı, standart bir form kullanarak dahil edilen denemelerden bağımsız olarak veri çıkardı. Bir inceleme yazarı, ikinci bir inceleme yazarının kontrol ettiği verileri girmiştir. Analizde rastgele etki modelini (sabit etki modeline göre daha az varsayım yapan) kullanmak için denenen popülasyonlarda ve müdahalelerin doğasında yeterli farklılıklar vardı.

Ana Sonuçlar: Bu güncelleme için üç yeni deneme (473 katılımcı) dahil edildi, 1990-2018 yılları arasında yayınlanan 1377 yetişkinin katıldığı toplam 14 denemedir. ABD’de dokuz, Brezilya, Kanada, Portekiz ve İspanya’da  ve Türkiye birer deneme yapıldı.  Örnek büyüklükleri, yaşları 18 ile 85 arasında değişen 16 ila 419 katılımcı arasında değişiyordu.

Kadın katılımcıların oranı % 52 ile % 100 arasında değişiyordu. Takip süresi 1 ila 36 hafta arasında değişmiştir (ortalama = 12 hafta). Orta yoğunlukta aerobik egzersiz (yürüme, bisiklete binme, koşu bandı veya bunların bir kombinasyonu) 11 denemede değerlendirildi ve en yaygın olarak haftada en az üç kez 30-45 dakika süreyle yapıldı.

Kişi başına düşen Akut solunum yolu enfeksiyonları  epizotlarının sayısında egzersiz ve egzersiz yapılmaması arasında fark yoktu (risk oranı (RR) 1.00,% 95 güven aralığı (CI) 0.77 ila 1.30; 4 deneme; 514 katılımcı; düşük kesinlik kanıtı); çalışma süresi boyunca en az bir Akut solunum yolu enfeksiyonları  yaşayan katılımcıların oranı (RR 0.88,% 95 CI 0.72 ila 1.08; 5 deneme; 520 katılımcı; düşük kesinlikli kanıt); ve hastalık epizodu başına semptom günleri sayısı (ortalama fark (MD) -0.44 gün,% 95 CI -2.33 ila 1.46; 6 deneme; 557 katılımcı; düşük kesinlik kanıtı).

Buda İlginizi Çekebilir  Hipertansiyon (DASH) Diyetini ve Kan Basıncını Durdurmak İçin Diyet Yaklaşımları

Egzersiz, Wisconsin Üst Solunum Semptom Anketi’nde (WURSS-24) ölçülen Akut solunum yolu enfeksiyonları semptomlarının şiddetini azalttı (MD -103.57,% 95 CI -198.28’den -8.87’ye; 2 deneme; 373 katılımcı; orta düzeyde kesinlik kanıtı) ve takip süresi boyunca günlerde (MD -2.24 gün,% 95 CI -3.50 ila -0.98; 4 deneme; 483 katılımcı; düşük kesinlik kanıtı) semptom sayısını azalttı.

Egzersizin laboratuar parametreleri (kan lenfositleri, tükrük salgı immünoglobülini ve nötrofiller), yaşam kalitesi sonuçları, maliyet etkinliği ve egzersize bağlı yaralanmalar üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. Müdahale ve kontrol grupları arasında katılımcı bırakma açısından bir fark yoktu. Genel olarak, kanıtların kesinliği düşüktü ve temel olarak çalışma tasarımı ve uygulamasındaki sınırlamalar, belirsizlik ve tutarsızlık nedeniyle düşürüldü.

Yedi deneme kamu kurumları tarafından finanse edildi; beş deneme finansmanı rapor etmedi; ve iki deneme özel şirketler tarafından finanse edildi.

Yazarların sonuçları: Egzersiz, semptom sayısını azalttı epizotlarının sayısını, çalışma sırasında en az bir Akut solunum yolu enfeksiyonları yaşayan katılımcıların oranını veya hastalık epizotu başına semptom günleri sayısını azaltmadı. Bununla birlikte, egzersiz, Akut solunum yolu enfeksiyonları semptomlarının şiddetini (iki çalışma) ve çalışma takip süresi boyunca semptom günlerinin sayısını (dört çalışma) azaltmıştır. Küçük çalışma boyutu, önyargı riski ve incelenen popülasyonlardaki çokkökenlilik, bulguların belirsizliğine katkıda bulundu. Katılımcı seçimi, sonuç değerlendiricilerinin kör olması ve denemelerde ölçüm için önerilen tüm sonuçların yeterli raporlanması ile ilişkili önyargı riskinden kaçınmak için tasarlanan daha büyük denemeler, daha sağlam kanıtlar sağlamaya yardımcı olacaktır.

Referans

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz