Epimedium (Azgın Teke Otu) Nedir ?

Epimedium (Azgin Teke Otu) 1

Epimedium (Azgın Teke Otu) Nedir Ve Ne İşe Yarar  ?

 

Azgın Teke Otu olarak bilinen Epimedium, Geleneksel Çin Tıbbında kullanılan bir erektil yardımcısı ve afrodizyaktır ve araştırma hayvanlarında testosteron seviyesini de artırır (insanlarda bakılmamıştır). Aynı zamanda bilişsel güçlendirici ve kalp sağlığı maddesi olabilir.

Özet

Tüm Temel Faydalar / Etkiler / Gerçekler ve Bilgiler

Azgın Teke Otu, afrodizyak olduğu bilinen ve testosteron güçlendiricisi olarak lanse edilen bir bitkidir ( Epimedium ). İsmini, tarlalarının yakınında yetişen Epimedium’u tüketerek biraz daha azgın davranan keçilerden ve koyunlardan alır.

Ayrıca bazen aktif terkibi İcariin denir. İcariin, prenilleştirilmiş bir flavonoid bileşik olarak bilinir ve Epimediumun (Azgın Teke Otu) afrodizyak etkilerinin çoğunu uyguladığı gösterilmiştir. Bir sıçan çalışmasında testosteron seviyelerini oldukça yüksek bir dozda arttırdığı ve orta seviye dozajların kemik sağlığı için yararlı olduğu gösterilmiştir.

Dişilerde İcariinin testosteron düzeyini yükselttiği gösterilmemiştir, ancak Epimedium (Azgın Teke Otu) (İcaritin, Desmethylicaritin) ‘deki diğer iki bileşik menopoz sonrası dişilerde gerçekten östrojeni artırmıştır. Ot her iki cinsiyette de afrodizyak gibi davranır ve cinsiyete özgü hormon artışı her iki cinsiyet için de yararlı olabilir.

Bilmen Gerekenler

Ayrıca şöyle bilinir

Epidemiyum , Herba Epimdii , İcariin, Yinyanghuo, Peri Kanatları,

Şaşırmayın

İDAYİN (aktif bileşen)

Dikkat Edilmesi Gerekenler

İcariin uyarıcı değildir.

İcariin erkeklerde erektil özelliklere sahiptir ve her iki cinsiyette de libidon arttırıcı olarak görülür

Epimedium ( Azgın Teke Otu) Bir Formudur

Testosteron güçlendirici

Geleneksel Çin Tıbbı

Afrodizyak

Epimedium ( Azgın Teke Otu) İle İyi  Gidiyor

P-glikoprotein önleyicileri ( ekdisteroitler veya kapikum karotenoidleri gibi )

Yohimbine , ereksiyonları güçlendirir

Epimedium (Azgın Teke Otu) Tarihi

Epimedium (Azgın Teke Otu), takviyeler tarihinde en belirgin isme sahip olma özelliğini taşır. Bu meşhur bitkisel sağlık takviyesinin arkasındaki hikaye, adı kadar iyi. Efsaneye göre, Çin’in yüksek kesimlerinde bir yerde bir keçi çobanı sürüsünde bazı tuhaf davranışlar fark etti. Ama davranış sadece belirli zamanlarda ortaya çıkmıştı. Keçi çobanı bunu anlayamadı. Bu yüzden sırrı keşfedene kadar sürüyü takip etti.

Keçi, çiçek açan bitkilerin belirli bir kısmıyla  beslendiğinde aşırı cinsel uyarılmış olduğunu farketmişti. Berberidaceae familyasındaki 25 otsu bitki türünden oluşan Epimedium (Azgın Teke Otu), çobanların azgın keçilerinin gizemli davranışlarının ardındaki sırdı.

Epimedium ( Azgın Teke Otu) Nasıl Kullanılır Ve Kullanımı Nedir ?

Sıçanlarda testosteron güçlendirme etkileri,% 40 ekstre (80mg / kg İkalin) 200mg / kg dozunda kaydedildi ve sıçanlardan insanlara yapılan vücut ağırlığı dönüşümlerine [1] göre , tahmini insan dozuyla sonuçlandı:

 • 70 kilo bir kişi için 900mg İcariin
 • 90 kilo bir bir kişi için 1,200 mg İcariin
 • 110 kilo bir kişi için 1,500 mg İcariin

Daha düşük bir dozda İcariin (1-10mg / kg) kullanan çalışmalar yaklaşık olarak eşittir:

 • 70 kilo bir kişi için 11-110mg İcariin
 • 90 kilo bir kişi için 15-150mg İcariin
 • 110 kilo bir kişi için 18-180mg İcariin

Menopoz sonrası kadınlar ve kemik sağlığı üzerine yapılan insan çalışması, günlük 60 mg’lık İcariinin  aktif olduğunu ve halihazırda bilinen en düşük aktif doz olarak kullanılabileceğini kaydetti. Aynı zamanda sıçanlarda fayda sağlayan düşük aktif dozajların yukarısı aralığında olduğu görülmektedir.

KANIT DÜZEYISONUÇNOTLAR
Kemik mineral yoğunluğu
İki yıldan fazla kemik kaybı oranı, icariin takviyesi ile düşürülmüştür, ancak olağanüstü bir derece olmamasına rağmen
Östrojen
Kan östrojen seviyeleri üzerinde anlamlı bir etkisi yok

1 Kompozisyon ve Yapı

1.1 Kompozisyon (İçeriği)

Azgın Teke Otu, Berberidaceae familyasından Epimedium’un bitki cinsi için ortak bir addır. Supplement olarak satıldıklarında, aktif bileşen olarak görülen İcariin içeriği için standartlaştırılırlar.

Epimedium cinsi (parantez içinde belirli bitkiler) aşağıdakileri içerir:

 • İcariin, aktif bileşen olarak bilinen prenilize diglycosdie flavonoid [3]
 • Yapısal olarak İcariin’e benzer bileşikler, Epimedium bileşikleri A, B ve C [3]
 • Quercetin [3]
 • Ikarioside A ve B ( wanshanense ) [3]
 • Anhidrokaritin ve Desmetilenhidrokaritin ( wanshanense ) [3]
 • Yayağıtozid B ( wanshanense ) [3]
 • Difilizozid A ve B ( wanshanense ) [3]

1.2 Yapısı

İcariin ” kaempferolün prenilize diglikozid” olarak bilinir. Spesifik olarak, temel yapı kaempferol molekülüne bağlı bir prenil grubuna sahiptir (yapısında tasvir edilmiş, altıgenden yukarı doğru ilerleyen bükülgen kuyruk) ve ona bağlanmış iki şeker molekülü vardır; R2’de bir glikoz molekülü ve R1’de bir ramnoz molekülü. Epimedium (Azgın Teke Otu), Epimedin AC’de bulunan diğer üç popüler molekül aynı omurgaya sahip ancak R1 ve R2’de sadece farklı şekerlere sahiptir.

Icariin moleküler ağırlığı 676.67 g / mol’dur. [4]

Benzer bileşikler, her iki şekerin de (R1, R2) olacağı -OH gruplarına sahip İcariin bileşiği ve tüm R pozisyonlarında -OH gruplarına sahip Desmethylicaritin olacaktır. Bu bileşiklerin her ikisi de Epimedium (Azgın Teke Otu) bitkisinde birlikte bulunur. [5] [3]

2 Farmakoloji

2.1 Bağırsak Emilimi

İcariin, mevcut enzimler nedeniyle insan bağırsağında dengeli bir bileşik değildir. İcariin, Epimediumun (Azgın Teke Otu) (Epimedin A, B ve C) ana bitkisine özgü diğer üç bileşikle birlikte, prenilleştirilmiş flavonoidler olarak, hidroliz yoluyla bağırsak ortamlarındaki ilgili metabolitlerine hızla sindirilir. Bu dört bileşik çoğunlukla bu işlem sırasında rabnoz şekerinin parçalanmasına benziyor gibi görünüyor. [6]

Laktaz phlorizin hidrolaz (Laktaz) inhibitörünün birlikte emilmesi, aktif maddelerin sindirimini arttırarak orijinal İcariin içeriğinin% 40-62’sini korur. [7] Sözü edilen laktaz inhibitörü olmadan, düz İcariin’in biyoyararlanımı yaklaşık% 12’dir. [8]

İcariin, aynı yapıya sahip fakat bir daha az glikoz kısmı olan Baohuoside I’e metabolize olur. Glikoz parçasının kaybı bağırsak membranına iki katından daha fazla transit geçebilir. [9] Baohuosid’in (ve diğer ilgili bileşiklerin) emilimim, hızlı akışı tarafından lümene geri çevrilir, aktif bir nakil MRP2 ve BCRP (Meme Kanseri Dayanımı Proteini) aracılıdır; MRP2’yi bastırmak için, baohuoside I’in sindirimini artırabilir. [9]

Baohuoside I konsantrasyonunun arttırılması, akış verimliliğini düşürdüğünden, bu reseptörler muhtemelen geçersiz kılınabilir. [9] Bağırsaklarda olduğu zaman, bağırsaktaki uygun glikosidazların (farelerde ve deneylerde ) eksikliği nedeniyle, Baohuoside I, daha da metabolize olmaz gibi gözükmektedir. [10] [9]

İcariinin bağırsak duvarından lümen içine akışı P-glikoprotein akışı pompaları vasıtasıyla gerçekleşir. [9]

 • P-glikoprotein : Hücre zarının önemli bir proteini olan ve birçok yabancı maddeyi hücrelerden dışarı pompalar.

Bağırsaklarda oldukça zayıf bir sindirim, ancak İcariin’in, İcariin’in metaboliti olan Baohuoside I’e göre Ecdisteroidler veya MRP2 inhibitörleri gibi P-glikoprotein inhibitörleri ile kombine edileceği umudunu vaat ediyor.

2.2 Kolon

Emilen değilse, İcariin kalın bağırsağa gönderilebilir ve bakteriler vasıtasıyla İcariin’e kıyasla potansiyel olarak daha erektojenik bir bileşik olan Icariside II’ye dönüşebilir. [11]

2.3 Sistemik

Farelere damar içi uygulama sonrasında, 10 mg / kg vücut ağırlığındaki İcariin , 0.562 +/- 0.2 saatlik bir yarılanma ömrüne ve 1.361+ bir vücuttan atılım hızı sabitesine (K e ) sahipti; her 0.5 saatte bir 0.556 idi. [12] Bununla birlikte, aynı dozda enjeksiyon yoluyla,İcariin kullanan bir başka çalışma, 170 +/- 75.1 saatlik bir yarılanma ömrünün, oldukça değişkenlik gösterdiğini belirtti . [13]

Farelerde 4,5 mg / kg İcariinin oral yoldan verilmesinden sonra maksimum dozaj seviyesi 3.37 +/- 1.42 mg / L, 40.6 ± 5.73 mg / saat / L’lik bir ortalama eğriye ve 10.9 +/- 1.35 saatlik bir yarılanma ömrü görülür. Vücuttan atılma hızı sabiti 1 / saatte 0.064 +/- 0.1’dir. [14]

Ağız yoluyla 1.64g / kg dozunda Epimedium (Azgın Teke Otu) ile yapılan bir çalışmada oral yolla 2.41 ± 0.2mcg / mL bir maksimum tepe dozajı, 23.62 ± 1.37mcg / saat / dak.’lık bir ortlama , bir kandaki maksimum süresi 1.55 +/- 0.53 saat ve yarılanma ömrü 0.11 +/- 0.07 saattir. [8]

Bu çalışma aynı zamanda Epimediumu (Azgın Teke Otu)  ve diğer iki bitki (Nepal liman kökü ve Ficus hirta yahl’ın bir çince tıbbının üç temel bileşeni) kombinasyonuyla karşılaştırdı ve İcariin’in kandaki maksimum dozajı  daha yüksek olduğunu buldu (3.13+ / 0.29 saat). Ortalama eğri (30.84 ± 3.68 mcg / saat / mL) yarılanma ömrü (0.35 +/- 0.32 saat) ve kandaki maksimum sürei uzatılmışken sindirişmiştir. (2.06 ± 0.15 saat) . [8] 8 Bitki karışımında hangi bileşiğin İcariin’in farmakokinetik profilini daha iyi olduğu bilinmiyor.

Buda İlginizi Çekebilir  Whey Protein ve Kas Fonksiyonunun İyileşmesi ?

4.8g / kg oral yoldan Epimedium (Azgın Teke Otu) (Er-Xian) içeren başka bir Çin otu karışımı, ölçülen parametreler (maksimum tepe dozajı , ortalama eğri, yarılanve  ve vücuttam çıkış ömrü ) 4.5mg / kg seviyesine ulaşmaz, buna karşın İcariin sindirimi Epimediumun (Azgın Teke Otu) sadece karışımın % 19’unu ağırlığından içerdiği için arttığı görülüyor ve sonuçlar oldukça benzerdir. [14]

İcariin’in farmakokinetik profili, bazı şifalı otlar veya bitki bileşenlerinden fayda sağlıyor gibi görünüyor, sadece hangilerinin özel olduğunu bilmiyoruz.

2.4 Boşaltım

İcariinin ,ana metabolik yolu safra atılımı ya da safra tuzları ile bağırsak lümenine atarak dışkıda bırakıyor gibi görünmektedir. [15] P-Glikoprotein inhibitörlerinin kombinasyonu, muhtemelen yukarıda bahsedilen bağırsak akıntısının önlenmesi yoluyla, İcariin’in sindirimini azaltabilir. [15] [9] [16]

3 Nöroloji ile Etkileşim

3.1 Kinetik

İcariin, kan-beyin bariyerini geçebilir [17] ve damariçi enjeksiyondan sonra, beyinde çoğunlukla Epimedium C. İcariin’in siyatik sinir bölgesine lokalize olduğu görülen İcariin ve üç diglisozid bileşiği (Epimedium AC) bulunur. [18] İcariin lipozomları damariçi olarak kullanan bir çalışmada, 20mg / kg İcariin lipozom enjeksiyonundan sonra beyinde bulunan enjekte edilen doza yaklaşık% 1.83 oranında ve sinir düzeylerin 0.2mcg / g beyin kütlesini aştığını bulmuştur. [13]

Beyinde, ancak sınırlı bir miktarda olabilir.

3.2 Sinir Koruma

İcariin ayrıca, strese yanıt olarak pro-oksidan ve pro-iltihaplanma belirteçleri bastırarak bir sinir koruyucu olarak hareket etme yeteneğine sahiptir [19] [20] ve 60 mg / kg vücut ağırlığı dozunda D-galaktoz enjeksiyonlarıyla uyarılan bilişsel düşüşü hafifletebilir ( enjeksiyon). [21]

Laboratuvar ortamındaki çalışmalar, nöronları Lipopolysaccharide (bir pro-iltihaplanma maddesi ) [22] [23] tarafından uyarılan hasarlardan ve  yaşlanmaya karşı, yaşlanmayı hızlandıran bir fare modeli tarafından değerlendirildiğinde koruyabileceğini önermektedir. [24] Yüksek doz oral İcariin (75-150mg / kg vücut ağırlığı), bu farelerde süperoksit dismutaz ve glutatyon gibi iyileştirilmiş bilişsel biyolojik belirteçlerle ilişkilidir. [24]

 • Süperoksit dismutaz : Süperoksit radikalinin değişimini sıradan moleküler oksijen veya hidrojen perokside dönüşümlü olarak katalize eden bir enzimdir.
 • Glutatyon : İç kaynaklı bir antioksidan enzim
 • SIRT1 : NAD-bağımlı deasetilaz sirtuin-1 olarak da bilinen Sirtuin 1, insanlarda SIRT1 geni tarafından kodlanan bir proteindir.
 • PCG-1a :Enerji metabolizmasının anahtar düzenleyicisidir.

Bir çalışmada, SIRT1 ekspresyonu ve ardından PCG-1a ekspresyonu yoluyla koruyucu etkiler uyguladığı gösterildi. [25]

4  Kemik ile Etkileşimler

4.1 Osteoporoz

Laboratuvar ortamındaki çalışmalarda,İcariin’in daha osteojenik (kemik yapıcı) olduğu için osteoporozun önlenmesinde Genistein’den daha etkili olduğunu ileri sürmektedir. [26] Farelerde benzer etkiler görülmüştür, ancak Genistein ile karşılaştırılmamaktadır. [27] Bir çalışmada, 2 yıl için günde 60 mg’lik bir miktarda, Đsiyoflavonların (3 mg’da Genistein , 15 mg’da Daidzein ) ve İcariin’in kombinasyonu ile menopoz sonrası kadınlarda yürütülmüştür ve kemik mineral yoğunluğu kaybı büyük ölçüde zayıflatılmıştır. [28]

4.2 Östrojenisite

İcariin’in türevleri olan İcaritin ve DesmethylIcaritin, laboratuvar ortamında meme kanseri hücrelerinde östrojenik aktiviteye sahip olduğu gösterilmiştir. [5] Bu keşif, olgun fare uterus ağırlığını arttırmak ve olgun farenin östrüsünü uzatmak için laboratuvar ortamında (fareler) belirtildikten sonra yapıldı. [5] Bu daha sonra menopoz sonrası kadınlarda Epimediumun (Azgın Teke Otu) östrojen düzeylerini artırdığı bulgusu üzerine bir araştırmaya yol açtı. [29]

İcariin, kendi başına pro-östrojenik etkiler göstermez, ancak metabolitleri (Icaritin) yapar, oral İcariin’in kendisinin etkileri belirsizdir. Icaritin ve Desmethylicaritin de Epimediumun (Azgın Teke Otu) yapraklarında bulunur. [30] [3] Epimedium Pubescens’in 50 g sıcak su özütü kullanan erkeklerde yapılan bir başka çalışmada çalışma süresi boyunca herhangi bir östrojenite bulunamadı. [31]

Yukarıdaki sonuçlar için muhtemel açıklamalar (kadınlarda östrojeniklik, ancak erkekler için değil), hem kestirim hem de östrojenik ve anti-östrojenik aktivitelere sahip ilgili yapılarda yatmaktadır ve nihai sonuç bağlamsal olarak bağımlıdır. [32]

Yukarıdaki etkiler için olası bir yapısal açıklama, flavonoidlerden östrojenik etkiler kazandırdığı anlaşılan flavonoid omurgadaki 4 ‘karbondaki hidroksilasyondur. Desmethyliscaritin’in burada bir hidroksil grubuna sahip olması nedeniyle, İcariin omurgasındaki 4 ‘karbon, yukarıdaki diyagramda R3’tür. [33] [34] Bununla birlikte, A halkasındaki 7 ‘karbon da östrojeniteye karışabilir. [5]

İcariin ve ilgili bileşikler için geçerli olduğu östrojenite, birçok biyo flavonoid ile ilgili bileşiklerde olduğu gibi karmaşıktır. Bununla birlikte, potansiyel kullanımını bir testosteron güçlendiricisi olarak reddetmek için yeterince büyük bir endişe kaynağı gibi görünmüyor.

5 Hormonlarla Etkileşim

5.1 Testosteron

Kısırlaştırılmış farelerde 1-5mg / kg BW’de oral İcariin ile destekleme, erektil potens açısından önemli farklılıklar gösterdi ancak testosteronda minimal değişiklikler vardır. Spesifik olarak, 1 mg / kg vücut ağırlığı penis yaralanmasından sonra testosteronun taban çizgisine geri döndürülmüş iken, 5,10 mg / kg vücut ağırlığı etkisizdi. [35] Testisleri çıkarılmış farelerde, 1 ve 10 mg / kg vücut ağırlığı İcariinde testosteronda hiçbir değişiklik olmayan boş sonuçlar doğurdu. [36]

7 günden fazla 200 mg / kg (daha düşük bir saflık,% 40, biyoeşdeğer ila 80mg / kg) olan İcariin kullanan bir çalışma, kimyasal olarak hadım edilmiş bir grubun (ortalama testosteron seviyesi 0.78 ± 0.44ng / mL) başardığını belirtti. Testosteron düzeyini kontrol grubuna (3.01 ± 0.41ng / mL) yaklaşık üç kat arttırabilir (10.93 ± 2.03ng / mL). [4] LH ve FSH gruplar arasında farklılık göstermedi ve testissiz farelere ilişkin önceki çalışmalar testosteronda hiçbir değişiklik göstermediği için etki mekanizması testislerde olduğu hipotezini aldı. [36]

Ancak doz farkı da bir olasılık, kavernöz ezme üzerinde yapılan bir çalışma 1 mg / kg vücut ağırlığında bir miktar fark verdi ve daha yüksek dozlar kontrol ile karşılaştırıldığında anlamlı derecede baskılayıcıydı. [36]

Vücut Yüzey Alanına dayalı insanlara dönüştürüldükten sonra 80mg / kg saf İcariin’in yukarıdaki oral dozu, 200ul insan için 12.8mg / kg vücut ağırlığı İcariin veya 1163mg İcariin gibi görünüyor.

Testosteronu arttırma mekanizmalarına sahip görünüyor, ancak konuyla ilgili insan çalışmaları bulunmuyor.

6 Cinsellik ile Etkileşimleri

6.1 Ereksiyon

İcariin , PDE5 izoformuna [37] bağlı olarak 0.75-1.1 mM arasında bir IC50 değeri ve penis korpus kavernozumunda cGMP’yi arttırmada yaklaşık 4.62 mmol / L olan bir seçici PDE5 (enzim) inhibitörüdür. [37] [38] İcariin, diğer PDE izoenzimlerine kıyasla PDE5’e yaklaşık 100 kat fazla çekim gücüne sahiptir. [39] Bu etki, bileşime iki hidroksietil ester parçasının modifikasyonu ile güçlendirilebilir.Bu, bu bastırmayı 80 misli arttırır, [40] ancak bu değişiklik doğal olarak meydana gelmez.

 • PDE5 : PDE5 inhibitörleri penise kan akışını arttırır ve ereksiyona neden olur. Penil ereksiyon penisin kanla tutulmasıyla oluşur. Bu harekete geçirme, kanı penislere gönderen kan damarlarının kan verilmesini artırdığı ve peniden kan taşıyan kan damarlarının kanın alınmasını azalttığı zaman ortaya çıkar.
 • IC50 :Bir maddenin belirli bir biyolojik veya biyokimyasal işlevi bastırma  gücünün bir ölçüsüdür.
 • cGMP : Döngüsel AMP’ye benzeyen ikinci bir haberci gibi davranır. En muhtemel etki mekanizması, hücresel-geçirgen olmayan peptid hormonlarının dış hücre yüzeyine bağlanmasına yanıt olarak hücre içi protein kinazların aktivasyonudur.

Farelerde 10 mg / kg vücut ağırlığında (70 kilo  bir insan için 110 mg) İcariin, erektil özelliklere sahiptir [36] ve tekrarlayan dozları takiben daha fazla etkinliğe sahip gibi gözükmektedir. [35] [36] Kan akışına bağlı bir erektil disfonksiyona sahip bir hayvan modelinde 5-10 mg / kg’da 30 günde bir etkinlik gösterilmiştir [41] , 70 kg  bir erkek için 55-110mg’lık bir doz ile ilişkilidir.

Epimedium ailesindeki PDE5 önleme potansiyeline sahip olan diğer bileşikler, Epimedium wanshanense’den türetilmiş Icarisid II’dir ( potasyumda İcariin’den anlamlı olarak farklı değildir, Viagra’nın yaklaşık yarısı). [42]

PDE5 inhibisyonuna ikincil olarak, İcariin kuvvetli bir erektil koruyucu madde olarak görünmektedir. Viagra tarafından açıkça daha iyi performans gösterdi.

Düşük dozlar (1-5 mg / kg), PDE5 inhibisyonuna ilaveten nöronal Nitrik Oksit Sintaz (NOS) ekspresyonunu [36] ve uyarılabilir (iNOS) ekspresyonu [35] [36] içeriğini iyileştirebilir. İNOS ve nNOS üzerindeki etkiler, 1 mg, 5 mg ve 10 mg / kg vücut ağırlığı dozlarında birbirinden önemli ölçüde farklı görünmemektedir. [36] Düşük dozların da fayda sağlayabileceğini, ancak farklı yollarla ortaya çıkabileceğini önermektedir.

 • nNOS :Merkezi ve periferik nöronlarda ve bazı diğer hücre tiplerinde yapısal olarak ifade edilir. Fonksiyonları, merkezi sinir sistemindeki sinaptik plastisiteyi (CNS), kan basıncının merkezi düzenlenmesini , düz kas gevşemesini ve periferik nitrerjik sinirler yoluyla damar genişlemesini içerir.
 • iNOS :İltihaplanma koşullarında ortaya çıkar ve büyük miktarlarda Nitrik oksit üretir

İcariin ayrıca NOS enzimlerinin ekspresyonu yoluyla Nitrik Oksit sinyalini de teşvik edebilir ve PDE5 inhibisyonuyla sinerjik şekilde çalışabilir.

İcariin, P13K ve MEK / ERK aktivasyonunun akış aşağısında olabilen laboratuvar ortamında, büyük pelvik ganglionlarda artan sinir hücresi uzantısı büyümesi ile de bağlantılıdır. [36] [43]

 • P13K :Hücre içi kalsiyum konsantrasyonlarındaki artışlar ve tehdit durumunda sırasında ortaya çıktığı bilinen Ras, 231’in kalsiyuma bağlı uyarımı ile aktive edilir.
 • MEK / ERK : Hücrenin yüzeyindeki bir reseptörden, hücrenin çekirdeğindeki DNA’ya bir sinyal ileten bir protein zinciridir.

Nöronlar üzerindeki yararlı etkiler pelvise kadar uzayabilir.

7 Besin-Supplement Etkileşimler

7.1 Yohimbin

Yohimbine ayrıca erektojenik  olarak özelliklerine araştırılmıştır. Icariin ile aynı PDE5 inhibitör mekanizmasını paylaşan yohimbine ve sildenafil (Viagra) ‘da yapılan bir çalışmada, damariçi basınç ve ereksiyonların artması açısından sinerjik oldukları bulundu. [44]

Teorik olarak, Yohimbine ve Azgın Teke Otu sinerjik olarak güçlüleşebilir ancak bu doğrudan ispat edilmemiştir

7.2 P-Glikoprotein İnhibitörleri

Ekdisteroitler veya kapikum karotenoidleri gibi P-Glikoprotein önleyicileri, P-Glikoprotein olarak bilinen akış proteinini engelleyebilir. Bu akış proteini, geri alımını önlemek için safra asitlerine bağlandığında ana dışavurum yolu olan İcariin emildikten sonra bağırsak lümenine atılmasından sorumludur. [9] [15] İcariinin bir P-glikoprotein inhibitörü ile birlikte kullanılması, İcariin ortalamasını arttırır ve (bunun gösterilmemesine rağmen) İcariin’in biyoaktivitesini makul bir şekilde artırabilir. [15]

P-Glikoprotein inhibitörleri, İcariin’in biyoyararlanımı artırabilir.

8 Güvenlik ve Yan Etkileri

Farelerde günümüzde kullanılan en yüksek dozaj, klinik yan etki belirtisi göstermeyen, 7 gün boyunca 200 mg / kg vücut ağırlığı İcariin olmasına rağmen, belirlenmiş yan etki çalışmaları İcariin üzerinde yürütülmemiştir.

Buda İlginizi Çekebilir  Panax Ginseng (Kore Ginsengi) Nedir ?

8.1 Örnek Durum Çalışmaları

Epimedium (Azgın Teke Otu) ile ilişkili 66 yaşında bir erkeğin hipomaniden (sürekli öforik ve rahatsız edici ruh hali) ve Taşiaritmi (kalp anormal ritmi ve artmış kalp frekansından ) olduğu bir vaka çalışması yayınlandı. [45] Yan etkiler 2 haftalık takviyeden sonra ortaya çıktı (bilinmeyen marka ve doz) ve beta-blokerler, statinler, aspirin ve viagra içeren kombine farmasötik maddeler. Konu, sonuçların başlangıcından önce başka türlü tanımlanmamış iki kutuplu bir bozukluğa sahipti. [45]

Bir başka vaka çalışması, iui huylu döküntülerin yutulma veya Epimedium (Azgın Teke Otu) ve Ginkgo Biloba sonrasında geliştiğini kaydetti. Her ikisi de aynı anda alınmıştı, bu yüzden hangisinin  katkıda bulunulduğundan veya kombinasyonun hatalı olup olmadığından emin değiliz. [46] Konu, oral yoldan alınan bileşiklerin alındığı, sağlıklı 77 yaşındaki bir adamdı.

Kimyasal İsimler: Icariin; 489-32-7; Ieariline; Epimedium Özü; Icariine; CHEBI: 78420
Moleküler Formül: C33H40O15
Moleküler Ağırlık: 676.668 g / mol

 

Bilimsel Destek ve Referans Metni

Epimedium ( Azgın Teke Otu ) Referanslar

 1. Endüstriye Yönelik Rehberlik: Yetişkin Sağlıklı Gönüllülerde Tedavi için İlk Klinik Araştırmalarda Maksimum güvenli başlangıç ​​dozunun tahmin edilmesi .
 2. Epimedium sagittatum’un hemodiyaliz tedavisindeki hastalarda yaşam kalitesi ve hücresel bağışıklığa etkisi .
 3. Epimedium wanshanense gelen Flavonoidler .
 4. İcariin testosteron mimetik özellikleri .
 5. İki aktinari türevinin insan meme kanseri MCF-7 hücreleri üzerindeki estrojenik etkileri .
 6. Zebrafish’te Herba Epimedii’nin dört ana flavonoidinin metabolit profili .
 7. Yinyanghuo’da bulunan prenile flavonoidlerin emiliminde bağırsak hidrolazının rolü .
 8. Gana-kang granüllerinden icariin, emodin ve psoralen in vivo farmakokinetik karşılaştırmaları ve herba Epimedii’nin ekstreleri, Nepal dock kökü, Ficus hirta yahl .
 9. Isı işlenmiş Epimedium koreanum Nakai (Yin Yanghuo) içinde bulunan prenile flavonoidlerin bağırsak emilim mekanizmaları . Flavonoidlerin ve ginkgo flavonoidlerin enterik yerleşimi ve geri dönüşümü.
 10. Fare plazmasında icariin ve onun başlıca metabolitlerinin eş zamanlı belirlenmesi için LC-MS / MS yöntemi .
 11. Farelerde icariinin HPLC analizi ve farmakokinetiği .
 12. Farelerde icariin propilen glikol-lipozom intraperitoneal enjeksiyonunun farmakokinetik ve doku dağılım profili .
 13. Farelerde Er-Xian kaynatma veya saf icariin uygulamasından sonra farelerde icariinin karşılaştırmalı farmakokinetiği .
 14. Farelerde biarier biliyer atılımının analizi .
 15. Caco-2 monolayer modelinde icariin absorpsiyon mekanizması .
 16. İcariin üzerinde farmakolojik araştırmaların ilerlemesi .
 17. Jiweiling dondurularak kurutulmuş tozun intravenöz uygulanmasından sonra sıçanlarda ginsenosides ve epimedium flavonoidlerin hedef doku dağılımı üzerine çalışmalar .
 18. Icariin, JNK / p38 MAPK ve p53 aktivitesinin fosforilasyonunu inhibe ederek hidrojen peroksit kaynaklı toksisiteyi inhibe eder .
 19. Primer kültürlenmiş sıçan hipokampal nöronlarında icariinin kortikosteron kaynaklı apoptoza nöroprotektif etkileri .
 20. Epimedium brevicornum Maxim’den izole edilen Icariin, farelerde d-galaktoz tarafından indüklenen öğrenme ve hafıza bozukluklarını hafifletir .
 21. Icariin, TAK1 / IKK / NF-kappaB ve JNK / p38 MAPK yollarını inhibe ederek, lipopolisakkaritin neden olduğu mikroglial aktivasyonu ve nöronların ortaya çıkan ölümünü zayıflatır .
 22. Farelerde lipopolisakkaritin neden olduğu beyin disfonksiyonunda icariinin koruyucu etkileri .
 23. İkamenin hızlandırılmış fare eğilimli 8 (SAMP8) farelerinde icariinin hafıza bozukluğu ve nörokimyasal bozukluklar üzerindeki nöroprotektif etkileri .
 24. Icariin, deneysel inmede SIRT1 bağımlı PGC-1alpha ekspresyonunu arttırarak beyin hasarına karşı korur .
 25. Icariin, in vitro osteoblast farklılaşması ve mineralizasyonunu teşvik etmede genisteinden daha güçlüdür .
 26. Icariin, kemik iliği stromal hücrelerinin osteojenik farklılaşmasını artırır ancak sıçanların yeni doğan kalvaryal osteoblastlarının farklılaşması üzerinde hiçbir etkisi yoktur .
 27. Epimedium türevi fitoestrojen flavonoidler, postmenopozal dönemdeki kadınlarda kemik kaybının önlenmesi üzerinde yararlı etkiler gösterir: 24 aylık randomize, çift kör ve plasebo kontrollü bir çalışma .
 28. Herba Epimedii su özü, östrojen düzeyini yükseltir ve postmenopozal kadınlarda lipid metabolizmasını geliştirir .
 29. Epimedium acuminatum Franch’un kimyasal bileşenleri. (II) .
 30. Estrojenik aktivite için biyoanalizler: klinik çalışmalarda serum estrojenik aktivitesini ölçmek için östrojen reseptörü (ERalpha / ERbeta) ve meme kanseri proliferasyon biyo-tahlillerinin geliştirilmesi ve validasyonu .
 31. Epimedium koreanum özütünün ve başlıca bileşenlerinin östrojenik / antiestrojenik aktiviteleri: in vitro ve in vivo çalışmalar .
 32. Flavonoidler tarafından MCF-7 insan meme kanseri hücreleri üzerinde östrojenik ve antiproliferatif aktiviteler .
 33. MCF-7 hücrelerinde icaritin ve desmethylicaritin’in proliferasyon uyarıcı etkileri .
 34. İcariinin erektil fonksiyona etkisi ve hadım edilmiş sıçanlarda nitrik oksit sentaz izoformlarının ifadesi .
 35. İcariin, in vitro ve in vivo olarak azgın keçi otu (Epimedium spp.) Saflaştırılmış bir ekstresi Erektojenik ve nörotrofik etkileri .
 36. Kavernöz düz kas hücrelerinde icariinin fosfodiesteraz-5 aktivitesi üzerindeki in vitro ve siklik guanosin monofosfat düzeyine etkileri.
 37. İcariinin siklik GMP seviyeleri üzerindeki etkisi ve penil kavernozumda cGMP-bağlayıcı cGMP-spesifik fosfodiesterazın (PDE5) mRNA ekspresyonu üzerine etkisi .
 38. İcariinin cGMP-spesifik PDE5 ve cAMP-spesifik PDE4 aktiviteleri üzerindeki etkileri .
 39. İnsan fosfodiesteraz-5’in icariin türevleri ile güçlü inhibisyonu .
 40. İcariinin erektil fonksiyona etkisi ve azot oksit sentaz izoformlarının arterijenik erektil disfonksiyonlu rat modelinde korpus kavernozumdaki ekspresyonu .
 41. Epimedium wanshanense’den bir PDE5 inhibitörü olan Icarisid II, diyabetik ED sıçanları korpus kavernozum dokusunda NOS’u artırarak hücresel cGMP’yi arttırır .
 42. Icariin insan endotel hücrelerinde MEK / ERK- ve PI3K / Akt / eNOS-bağımlı sinyal yollarını aktive ederek anjiyojenezi uyarır .
 43. Yohimbine, sildenafilin sıçanlarda erektil süreç üzerindeki etkisini arttırır .
 44. Azgın keçi otu ile birlikte taşiaritmi ve hipomani .
 45. Ginkgo biloba ve / veya Horny Goat Weed tarafından indüklenen vaskülitik döküntü olgusu .
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz