Alanin Glutamin Nedir ?

Alanin Glutamin yeni

Alanin Glutamin Nedir Ve Ne İşe Yarar ?

 

Alanin Glutamin, aynı zamanda marka adı Sustamine tarafından da bilinir, glutamin ve alanin’in bir dipeptit molekülüdür ve glutamin’den daha kararlı ve suda çözünebilir bir yapıdadır. Şu andaki kanıtlar Alanin Glutamin performansı arttırıcı bir supplement olarak kullanılmasını desteklemez.

Özet

Tüm Temel Faydalar / Etkiler / Gerçekler ve Bilgi

Alanin Glutamin , iki amino asitli L-glutamin ve L-alaninden oluşan bir dipeptide moleküldür. Alanin – glutamin, elektrolit emilimini ve dayanıklılığı artırmak için uzun süreli fiziksel egzersizden önce bazen desteklenir.

Ön fare kanıtları, Alanin-glutaminin glutamin’den daha fazla kullanım sonrası kas glutamin içeriğini arttırmada daha etkili olduğunu düşündürmektedir. Bunun nedeni, glutamin’in takviyeden sonra karaciğer ve bağırsaklar tarafından emilmesidir. Alanin-glutamin bir dipeptide molekül olduğundan, bağırsakların emmesi için birden fazla amino asit içerir ve glutamin kaslara ulaşmasına izin verir.

Alanin-glutamin takviyesi daha büyük glutamin kas içeriği ile sonuçlanmasına rağmen, bunun bir performans arttırıcı etki sağlamadığı gösterilmemiştir.

Mevcut kanıtlar, artmış stabilite ve suda çözünürlük nedeniyle, Alanin-glutamin’in glutamine göre daha etkili bir takviye olabileceğini düşündürmektedir, ancak performans üzerinde gerçekten bir etkisi olup olmadığını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Bilmen Gerekenler

Ayrıca şöyle bilinir

Alanin Glutamin, Alanin-glutamin, Sustamin (marka adı)

Şaşırmayın

Glutamine

Alanin Glutamin  Aşagıdakinin  Formudur.

Amino Asit Desteği

Alanin Glutamin Nasıl Kullanılır ve kullanımı Nedir ?

Alanin Glutamin ile ilgili güncel çalışmalar, günde 1-3g’lık bir doz kulanımı vardı ve böylece kullanılır. Optimal dozu belirlemek için daha fazla araştırma gerekmektedir. Alanin Glutamin supplementi doz, zamanlama ve amaç bakımından glutamin takviyesine benzer olabilir.

KANIT SEVİYESİ Sonuç Notlar
Yorgunluk
Uzun süreli bir saat süren sporlarda yüksek doz Alanin glutamin ile olası bir ufak anti-yorgunluk etkisi gözlenmiştir
Bağırsak Geçirgenliği
HIV ile son iki hafta içinde ishal bildiren hastalarda, Alanin glutamin eklenmesi bağırsak geçirgenliğinin azaltılmasında plaseboya (glisin) göre daha etkilidir
Plazma Glutamin
Oral Alanin glutamin’in daha yüksek dozları (0.09-0.2g / kg) plazma glutamini arttırdığı görülmektedir ve glutamin ile karşılaştırıldığında bu dipeptide daha biyolojik olarak ulaşılabilir
Reaksiyon süresi Bir saatlik basketbol oyununu takiben reaksiyon süresini ve çekim doğruluğunu iyileştiren düşük doza sahip, ancak daha yüksek anti-yorgunluk doza rastlanmamıştır.
Adrenokortikotropik Hormon
ACTH, suya kıyasla, Alanin glutamin’den farklı şekilde etkilenmiş gibi görünmemektedir
Aldosteron Egzersiz sırasında aldosteron, suya göre Alanin glutamin ile önemli ölçüde etkilenmiş gibi görünmemektedir (her ikisi de rehidrasyon protokollerinde kullanılır)
Anaerobik Koşu Kapasitesi Yorgunluğa kadar % 75’lik bir Maksimal Oksijen Alımını döngüsünde, Alanin glutamin ile rehidrasyon, su tüketimini, tükenene kadar su toplamını geçirmeyi başaramadı.
Kan şekeri Kontrol ile bağlantılı olarak kan şekeri üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur.
Kan basıncı Alanylglutamine’in akut takviyesi ile egzersiz sırasında kan basıncıyla anlamlı bir etkileşim olmadığı kaydedildi
C-reaktif protein C-reaktif protein Alanin glutamin’den etkilenmiş gibi görünmemektedir
CD4 Lenfositleri HIV’li hastalarda CD4 + lenfosit sayıları, Alanin glutamin desteğinden etkilenmez.
Kortizol Kortizol, bir egzersiz denemesi sırasında ve sonrasında, suya göre Alanin glutamin’den etkilenmez.
Büyüme Hormonu Egzersizden büyüme hormonu salınımının kinetiği, suya göre Alanin glutamin’den etkilenmez.
Kalp Atışı Egzersiz sırasında kalp hızına karşı Alanin glutaminin önemli bir etkisi suya göre değildir
Hidrasyon Su tutma dahil olmak üzere hidrasyon parametreleri, serbest amino asitler veya suya kıyasla, Alanin glutamin ile modifiye edilmiş gibi görünmemektedir.
İnterlökin 6 Alanyglutamin, rehidrasyon öncesinde (suya göre) arttığında, interlökin-6’nın egzersiz sırasında etkilenmediği görülmektedir.
Laktat Üretimi Laktat üretimi ve yorgunluk için bir döngü sırasında serum seviyeleri, Alanin glutamin ve su arasında farklı görünmemektedir
Lipid Peroksidasyonu Alanin glutamin, egzersiz sırasında glutamin veya su kontrolü ile ilişkili olarak lipid peroksidasyon (MDA) konsantrasyonları üzerinde herhangi bir etkiye sahip gibi görünmemektedir.
Güç çıkışı Egzersiz sonrası test edildiğinde, atletlerde atıl performansda Alanin glutamin sudan farklı değildir
Testosteron Egzersiz denemesini çevreleyen gün testosteron salgılanması, Alanin glutamin’den sudan farklı bir şekilde etkilenmez.
Vazopressin Su ve Alanin glutamin rehidrasyon protokolleri, egzersiz sırasında vazopresin kinetiğini etkilemekte eşit görünmektedir.
Viral Yük HIV’li kişilere yüksek doz verildiğinde viral yükleri değiştirilmiş gibi görünmez.
Ağırlık HIV’li hastalarda Alanin glutaminin 10 gün eklenmesi genel vücut ağırlığını değiştirmez.

1 Kaynaklar ve Kompozisyon

1.1. Köken ve Kompozisyon

Glutamin ( Alanin ) , biyolojik olarak inceltilmiş bakteriler kullanılarak sentezlenebilen L-Glutamin ve L-alanin amino asitlerinden oluşan bir dipeptittir. [1] [2] L-glutamin gereksinimleri hızla bölünen hücrelerde arttığı için, genellikle doku onarımı için klinik beslenme için damariçin olarak kullanılır [3] L-glutamin, sulu çözeltide glutamik asite kolayca hidrolize olduğundan, artmış stabilitesi nedeniyle Alanin-glutamin gibi dipeptitler sıklıkla kullanılır. [3] [4]

Hayvan modellerinde, Alanin-glutamin’in, elektrolitlerin glutamin’den daha fazla emilimini arttırmasına yardımcı olduğu gösterilmiştir. [5] Bu, nemlendirme stresinin faktör olduğu uzun süreli kardiyovasküler egzersiz sırasında bir dayanıklılık arttırıcı madde olarak kullanılma potansiyeli olduğunu, araştırılan bir hipotez olduğunu düşündürmektedir. [6] Alanin-glutamin bağırsaklarda, artmış biyoyararlanım iddialarının temelini oluşturan L-glutamin’den daha iyi emilir [4].

Alanin-glutamin, klinik beslenme sırasında sıklıkla damariçi olarak kullanılan daha dengeli ve daha iyi ağızdan emilen bir L-glutamin formudur.

1.2. Fizikokimyasal Özellikler

Alanin-glutamin, asidik koşullar altında ve yüksek sıcaklıklarda serbest amino asit L-glutamine’den daha kararlıdır. Bu sterilizasyon için sıklıkla kullanılan yüksek sıcaklığın serbest formdaki L-glutamin’i kolayca parçaladığı gastrointestinal kanalın içinde olan ve ana çözümleri için önemli bir özelliktir. [7] Alanin-glutamin aynı zamanda, sulu diyare vakalarında glutamin üzerindeki faydaların altında yatan elektrolitler ve suyun daha iyi emilmesine izin verir [5]. Alanin-glutamin, serbest form glutamininkinden (20 ° C’de 35 g / L) büyük ölçüde suda çözünür (568 g / L). [7]

2 Farmakoloji

2.1. Sindirim

Alanin-glutamin içeren dipeptidler, proton bağımlı dipeptid taşıyıcı pept-1 [8] [9] yoluyla bağırsaklarda emilir ve bu da bağırsağın hücrelerinde küçük bir derece ifade edilir [10] Çözeltide artan kararlılık sergilerken, bu dipeptide, serbest şekilli glutamin’in fare üzerindeki bağırsakları besleyerek desteklemesinin yararları korunmaktadır. [11] [12]

 • Pept-1 : İnsanlarda SLC15A1 geni tarafından kodlanan bir proteindir.

Alanin-glutamin, bağırsaklar ve kolonda Pept-1 dipeptid taşıyıcı tarafından emilir.

Aç bırakılmış bir durumda 60 mg / kg L-glutamin veya 89 mg / kg Alanin gutamin (60 mg / kg glutamine eşdeğeri) yuttuktan kişilerde plazma glutamininin ortalama değeri L-glutamininkinden % 124 daha yüksekti. Alımdan 4 saat sonra, Alanin gutamin’in serbest form L-glutamin’den daha kolay emildiği düşündürmektedir. [4]

Açlık koşullarında insanlarda, Alanin-glutamin eşdeğer miktarda L-glutamin’den daha iyi emilir.

2.2. Serum

Oral Alanin-glutamin verilen üç haftalık farelerde (1.5g / kg) glutamin (1g / kg) ve L-alanin (0.67g / kg) içeren bir solüsyon ile karşılaştırıldığında her iki grupta da eşit artışlar gözlendi Serum glutamin düzeyleri (suya göre % 59-62) [13] Benzer gözlemler, serbest amino asitler ile Alanin-glutamin dipeptid karşılaştırıldığında hem istirahatte hem de egzersizde ve eşdeğer dozlarla karşılaştırıldığında Glutamin tek başına farelerde kaydedildi [14] [15]  [16]

Farelerde kronik emilim çalışmaları, serbest formdaki alanin ve glutaminin eşdeğer miktarlarının, serum glutamin konsantrasyonlarını Alanin-glutamin dipeptide benzer şekilde arttırdığını belirtti.

Oralglutamin’in sudaki oral çözeltilerini kullanan bir çalışmada 0.05g / kg’ın plazma glutaminini tek başına sudan daha fazla arttırmadığı, 0.2g / kg’lık daha yüksek bir dozda ise yaklaşık 45 dakika sonra plazma glutamin düzeyini arttırdığı kaydedildi (yaklaşık 700uM’den 950μM; grafikten tahmin edilen veriler) yaklaşık 15 dakika egzersiz süresince korunmuştur. [6] Diğer yerlerde, açlık koşullarında, 15-45 dakika sonra 0,09 g / kg Alanin-glutamin 475 μM’den 735 +/- 147 μM’ye yükselen ve aç koşullarında bir zirveye rastlanmıştır ve daha sonra, L- Glutamin (0.6g / kg) fakat daha yüksek bir tepe seviye dozaj değerine ulaşmaktadır. [4]

Bir çalışma düşük dozda Alanin-glutaminin (50 mg / kg) kanda glutamini arttıramadığını, daha yüksek dozlarda (90-200 mg / kg) kanda glutamin arttırdığını belirtti. Kısa süreli karşılaştırmalı bir çalışma, Alanin-glutamin ile daha iyi emilim olduğunu kaydetti, ancak kronik çalışma mevcut değildi (fare çalışmalarına karşı karşılaştırmak için).

2.3. Periferik Dağılım

Farelerde oral yoldan Alanin-glutamin (1.5g / kg) üç hafta uygulandığında, hızlı seğiren  Baldır kasındaki glutamin konsantrasyonu Glutamine (1g / kg) ve L-alanin’in (0.67) serbest amino asitlerinin bir solüsyonundan daha büyük bir oranda artmıştır g / kg). [13] Bu farklı etki, nalınsı kasda veya plazmada [13] kaydedilmemiştir [13], hem Alanin-glutamin hem de eşdeğer amino asitler eşdeğer miktarları glutamin düzeylerini benzer oranda artırmıştır. Diğer çalışmalar, nalınsı kas veya baldır kasındaki glutamin düzeyleri ile alanin glutamin ile glutamin takviyesi arasındaki farkları da göz ardı edemedi, [14] her ikisinin de artan doku glutamin düzeylerinde etkili olabileceğini düşündürdü.

Buda İlginizi Çekebilir  Guggul Nedir ?

Yüzme ile yorulan, eğitimli sıçanlarda tek başına glutamin (1g / kg) ile karşılaştırıldığında, dipeptide (1.5g / kg) benzer bir glutamin dozu, hem nalınsı kas hem de baldır kasında kas glutamini yüksek bir seviyeye artırdığı kaydedildi;Serumda ve egzersiz performansında fark yok [16]

Hem serbest form L-glutamin hem de Alanin-glutamin, aktif fare kasındaki glutamin konsantrasyonlarının ortasında arttığı görülüyor ve Alanin-glutamin bu konsantrasyonları serbest glutaminden biraz daha arttırmak için gösteriyor.

Karaciğer glutamin konsantrasyonları, kronik tedavi grupları arasında farklılık göstermedi. [16] Başka bir çalışmada, karaciğer glutamin düzeyleri, egzersiz sonrası (serbest bırakılmış amino asitlere göre dipeptit ile hafifletildiği zaman [14]) farklılık gösterdi; oysa glutamat, L-glutamin (lg) kombinasyonuna kıyasla dipeptide göre daha yüksek olarak kaydedildi / Kg) ve L-alanin (0.67g / kg) sadece istirahatte, egzersiz kullanıldığında farklı değişiyodu. [14]

Karaciğer glutamininin tepe konsantrasyonu, oral yoldan benzer miktarlarda verildiğinde, Alanin-glutamin ile serbest form amino asitler arasında farklı görünmemektedir. Bununla birlikte, uzun süreli egzersiz uygulandığında, Alanin-glutamin glutamin düzeylerini L-glutamin’den daha fazla arttırabilir.

2.4. Metabolizma

Daha önce üç haftalık L-glutamin (1g / kg) veya Alanin-glutamin (1.5g / kg) sürekli olarak takviye alan yorgun olan farelerde dipeptit ile daha yüksek bir plazma glutamat konsantrasyonu kaydedildi [16], ancak başka yerlerde Serbest peptit grubunda L-alanin (0.67g / kg) da kullanıldığında dipeptide ve serbest glutamin gözlemlendi. [15] Glutamat, kandan alınır ve glutamin sentezi ile enzimatik dönüşüm yoluyla glutamin-glutamat döngüsünde[17] kas içerisindeki glutamine dönüştürüldüğünden, [18] Alanin-glutamin ile artmış glutamat düzeylerinin daha yüksek damariçi glutamin konsantrasyonunu yansıttığı önerilmiştir; Glutamine artmış doku seviyeleri ile, damariçi glutamin depolarını desteklemek için glutamat alımına ihtiyaç duyulabilir ve daha azına ihtiyaç duyulabilir. [16]

Alanin-glutamin takviyesi üzerine kas dokusunda artmış bir glutamin birikimine bağlı olarak serum glutamat düzeylerinde bir artış olabilir.

İnsanlarda açlık koşullarında Alanin-glutamin damardan alımı , glutamin ve alaninin kasdan genel bir akışını ters yönde etkiler ve bunun yerine küçük bir akını sağlar. Hem böbrekler hem de spinalnik (karaciğer ve bağırsak) dokuların Alanin-glutamin metabolizmasında rolü vardır, ancak böbrek çıkışında dipeptide tercih edilir. [19] Bu, karaciğer ve bağırsak dokusu ile aşırı derecede metabolize olan L-glutamin ve L-alaninin serbest amino asitlerinin verilmesinin aksine, [19] Dipeptidin böbrekten çıkarılmasının tercihinin, dipeptidaz hidroliz aktivitesinin (Alanin-glutamini L-glutamin ve L-alanine kıran) esasen böbreklere yerelleşmiş gerçeğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. [20] [21]

Alanin-glutamin, karaciğer tarafından şiddetle metabolize olan serbest amino asitlerle karşılaştırıldığında böbrekler tarafından karaciğerden daha fazla metabolize görünür. Bunun öncelikli olarak böbreklerde bulunan dipeptid bağı hidrolize eden enzimden kaynaklandığı düşünülmektedir.

3 Glukoz Metabolizması ile Etkileşimi

3.1. Glikojen

Yorucu egzersize tabi olan farelerde , glutaminin kendisine (1g / kg) veya suya göre Alanin-glutamin’in (1.5g / kg) 3 haftalık takviyesi, baldır kasının glikojen içeriğini etkilemediği halde, her iki amino asit grubu da karaciğer glikojeninin göreceli olarak bir artış kaydettiğini belirtti . [16]

İskelet kasında glikojen düzeyleri hakkında sınırlı hayvan kanıtları, Alanin-glutamin ile serbest form amino asitler arasındaki herhangi bir farkı not etmekte başarısız olmasına rağmen, karaciğer glikojen depoları, hem dipeptide hem de serbest amino asidin takviyesiyle arttırılmıştır.

4  İskelet Kası ve Fiziksel Performans

4.1. Myokines

Egzersizden hemen sonra 0,1 veya 0,5 g / kg Alanin-glutamin verilmiş farelerde, kas sentez yolları nispeten değiştirilmemiş iken teorik olarak kas parçalanmasının azalmasına yol açacak şekilde kas hücresi sinyalizasyonunu değiştirmiştir. [22] Spesifik olarak, her iki dozda hem AMPK hem de NF-kB p65 için fosforilasyon düşürüldü. İkinci yol farelerde kas kaybına  yol açtığı görülmüştür [23] ve birincisi aktive edildiğinde kasların parçalanmasını bildiren hücrelerdeki büyük bir enerji sensörüdür [24].

 • AMPK : 5 ‘AMP ile aktive olan protein kinaz veya AMPK veya 5’ adenosin monofosfatla aktifleştirilmiş protein kinaz, hücresel enerji değişiminde rol oynayan bir enzimdir.
 • NF-kB p65 : İltihaplanma ve bağışıklık tepkilerde önemli bir rol oynayan NF-kappa-B transkripsiyon kompleksinin bir alt-birimidir.

4.2. Asitlik

Isı şoku proteinleri, yoğun egzersiz sırasında sıklıkla karşılaşılan metabolik ve oksidatif stres türü [25] [26] [27] [28] sırasında fonksiyonları korumak için toksik kümeleyen proteinleri koruyan moleküler refakatçi proteinler olarak işlev gören özel stres tepki proteinleridir [29] Fiziksel eğitime tabi tutulmuş farelerde ya Alanin-glutamin ya da serbest amino asitler (1g / kg Glutamin ve 0.67g / kg L-alanin) oral yoldan üç hafta boyunca 1.5g / kg verildiğinde, dipeptidin takviyesi, ısının ekspresyonunu arttırdı. Şok proteinleri , serbest amino asitlerden daha fazladır. [13] Dipeptit ile serbest amino asitler arasında HSP hücreiçi yerleşimi üzerindeki farklı etkiler de kaydedildi. Dipeptit sitozolik HSP düzeylerini arttırırken, bireysel amino asitlerin sitosolik HSP düzeyleri düşüklüğü ve artmış nükleer yerelleşmesi ile ilişkili olduğu görülmüştür. [13] Hızlı kasılan baldır kasında, karşıt etkiler meydana geldi; dipeptit, serbest amino asitlerden daha fazla nükleer yerelleşmeye nedenken, her iki grup glutatyon durumunu benzer derecede geliştirdi. [13]

 • HSP :  Kan damarlarını etkiler ve benekli bir döküntü oluşturur. Genellikle ciddi değildir, ancak bazen böbrek problemlerine yol açabilir.

Isı şoku proteinleri, metabolik ve oksidatif stres sırasında toksik kümelenme proteinleri koruyan moleküler refakatçi proteinler olarak işlev gören özel stres tepki proteinleridir. Serbest formdaki hem Alanin-glutamin dipeptid hem de kurucu amino asitler, ısı-şok proteinlerinin sağlam aktivatörleridir. Dipeptide karşı serbest amino asitlerle birlikte ısı şoku protein hücresel yerelleşmesi üzerine potansiyel farklı etkiler gözlemlenmesine rağmen, bu daha doğrulanmış olmak için daha fazla araştırmayı gerektirir.

4.3. Kas Dayanıklılığı

Dipeptide 1.5 haftalık / kg’da üç hafta boyunca uygulandığında yapılan fare çalışmaları, dipeptide eşdeğer miktarda L-glutamin (1g / kg) [16] ile karşılaştırıldığında veya herhangi bir performans farkı gözlemede başarısız oldu. L-glutamin ile L-alanin (0.67g / kg) eşleştirilmiş. [13] [14] Uzun süreli egzersiz uygulanan farelerde su kontrolüne kıyasla amonyakta bir azalma kaydedildi ancak dipeptid tekrar L-glutamin ve L-alanin karışımına eşit şekilde uygulandı [15], tek fark plazma glutamatında bir azalma idi [17].

Fare araştırmalarında, aminoil asitlerin serbest formlarının alınmasından farklı Alanin-glutamin ile görülen performada gözle görülür bir gelişme yoktur.

Sağlanan suyun, düşük veya yüksek bir Alanin-glutamin konsantrasyonu (500 mL başına 1g veya 2g) içerdiği rekabetçi bir basketbol maçı oynayan atletik kadınlarda, düşük miktardaki suya göre dahil edilmesinin atış performansını % 11.1 oranında artırdığı kaydedildi (Daha iyi görsel tepki süresi yanında). Bu etki, dipeptitin rehidrasyonu arttırdığı için yüksek dozda gözlenmemiştir. [30] Özellikle, kendinden rapor edilen yorgunluk, yalnızca daha yüksek doz ile azaltılmış gibi gözükmektedir. [30] Başka bir insan çalışmasında, eğitilmiş erkeklerde yorulmayla verilen % 75’lik bir Maksimal Oksijen Alımını testi, suya göre Alanin-glutamin (0.05g / kg ve 0.2g / kg) solüsyonlarıyla başarısızlık olana kadar zamanında bir artış kaydetmedi.

Alanin-glutamin içeren insan çalışmaları karışık sonuçlara sahiptir; Genel performansı etkilemeksizin kendinden rapor edilen yorgunluğu azalttığı belirtilmiş olan dipeptide yüksek (fakat düşük değil) bir dozajdır. Eğitimli erkeklerle yapılan bir başka çalışmada, yorgunluk veya başka türlü etkileri bulunamadı.

4.4. Isı Düzenleme ve Su Tutma

Eğitimli sporcuların susuz halde laboratuara bildirdikleri ve daha sonra (45 dakika boyunca) su veya Alanin-glutamin (0.05g / kg veya 0.2g / kg) içeren iki solüsyondan biri ile rehidrate edildiği bir çalışmada,  sadece suya göre, Alanin-glutamin yorulmaya karşı % 75 Maksimal Oksijen Alımını testinde performansı arttıramadı. [6] Su düzenlenmesinde rol oynayan hormonlar (vasopressin ve aldosteron), serum elektrotları ve toplam plazma hacmi gruplar arasında fark göstermedi. [6]

Buda İlginizi Çekebilir  Daha Az Yağ Yemek Bizi Daha Az Şişman Yapar Mı?

Araştırmanın başında dehidrasyonun mevcut olmadığı eğitilmiş bayan basketbol oyuncusu içeren bir başka çalışma, Alanin-glutamin solüsyonları (500 mL’de 1g ve 2g) yalnız başına sudan fazla miktarda kısa süreli olarak (su tutulmasına atfedildi) kilo vermede başarısız oldu. Bununla birlikte, düşük dipeptid dozu, atış performansında mütevazı bir artış ile sonuçlanmıştır [30] Dehidrasyonun çeşitli çalışmalarda basketbolcularda atış performansını etkilediği gösterildiğinden [31] [32] [33] ve Alanin-glutamin su emme oranını artırabilir [6] artan rehidrasyonun artmış atış performansını hesaplaması olasıdır. [30]

Bazı çalışmalar, Alanin-glutamin ile olası bir hidrasyon arttırıcı etkiyi düşündüren dolaylı kanıtlar bulunduğunu belirtmesine rağmen, mevcut çalışmalar tek başına hidrasyon artışları bulamadı. Bu konuda daha fazla kanıt gerekiyor.

4.5. Bağışıklıkla Etkileşimleri

Egzersiz ile birlikte üç hafta boyunca Alanin-glutamin (1.5g / kg) veya L-glutamin (1g / kg) ile L-alanin (0.67g / kg) kombinasyonuyla beslenen bir çalışma, her iki grubun da kreatin kinazın azaltılmasında eşit derecede performans gösterdiğini belirtti Ve TNF-α düzeyleri, Alanin-glutamin ile PGE2’yi biraz daha büyük oranda azaltır. [14]

 • TNF-α : Sistemik iltihaplanmada yer alan bir hücre sinyal proteinidir (sitokin) ve akut faz reaksiyonunu oluşturan sitokinlerden biridir.
 • PGE2 : Dinoproston olarak da bilinen Prostaglandin E2, bir ilaç olarak kullanılan doğal olarak oluşan bir prostaglandindir.

Yorgunluğa % 75’lik bir Maksimal Oksijen Alımını testine yanıt olarak, Alanin-glutamin’in (0.05g / kg veya 0.2g / kg) bir rehidrasyon protokolü, denemeden hemen sonra C-reaktif protein veya interlökin-6 konsantrasyonlarını değiştirmede sudan farklılık arz etmemiştir . [6]

 • C-reaktif protein : C-reaktif protein (CRP) vücutta iltihaplanma için bir kan testi belirleyicidir.
 • İnterlökin-6 : Bir pro-iltihaplanma sitokin ve bir anti-iltihaplanma miyokin olarak işlev gören bir interlökin’dir. İnsanlarda, IL6 geni tarafından kodlanır.

Alanin-glutaminin hafif bağışıklık / anti-iltihaplanma etkileri canlılarda  belirgin gözükmemektedir.

5 Hormonlarla Etkileşimi

5.1. Androjenler

Bir test sırasında görülen testosteron konsantrasyonundaki değişiklikler (yorgunluğa % 75 Maksimal Oksijen Alımını döngüsü), 0.05g / kg veya 0.2g / kg Alanin-glutamin verilen gruptakilere göre fark göstermedi. [6]

5.2. Kortikosteroidler

Yorgunluğa % 75 oranında Maksimal Oksijen Alımını döngüsünden kaynaklanan kısa süreli ve 24 saatlik kortizol ve uyarıcı hormon (ACTH) artışları, suya kıyasla 0.05g / kg veya 0.2g / kg Alanin-glutamin’den etkilenmeyecek gibi görünmektedir. [6]

 • ACTH : Önde bulunan hipofiz bezi tarafından üretilen ve salgılanan bir polipeptit tropik hormondur.

5.3. Büyüme Hormonları

Yorgunluğa % 75 oranında Maksimal Oksijen Alımını döngüsünden kaynaklanan büyüme hormonu konsantrasyonlarındaki kısa süreli artış, suya göre 0.05g / kg veya 0.2g / kg Alanin-glutamin’den etkilenmeyecek gibi görünmektedir. [6]

6 Vücut Organları İle Etkileşimi

6.1. Bağırsaklar

HIV ile enfekte olmuş kişilerde on gün içinde yüksek dozda Alanin-glutamin (24g) oral yoldan tüketildiğinde, son iki hafta içinde diyare bildiren kişilerde glisin plaseboya kıyasla bağırsak emiliminde iyileşme olduğu görüldü. [34]

 

Kimyasal İsimler: L-glutamin; Glutamine; Levoglutamide; 56-85-9; L – (+) – Glutamin; Glutamic acid amide
Moleküler Formül: C5H10N2O3
Moleküler Ağırlık: 146.146 g / mol

 

Bilimsel Destek ve Referans Metni

Glutamin ( Alanin ) Referanslar

 1. Sphingobacterium siyangensis ‘den α-amino asit ester açiltransferaz eksprese eden rekombinant E. coli ile L-alanil-L-glutaminin enzimatik üretimi.
 2. L-alanil-L-glutaminin L-amino asit alfa-ligaz eksprese eden metabolik olarak yapılandırılmış bir Escherichia coli suşu ile fermente edilmiş üretimi.
 3. Glutamin takviyesinin klinik kullanımı.
 4. L-glutamin emilimi, serbest amino asit veya buğday proteini ile karşılaştırıldığında L-Alanin-glutamin alımından sonra arttırılır.
 5. Bir alanil-glutamin bazlı oral rehidrasyon ve beslenme terapisi solüsyonunun elektrolit ve su emilimi üzerine etkisi, kolera toksini ile indüklenen sekretuar ishali bir sıçan modelinde.
 6. Dayanıklılık egzersizinde hidrasyon baskısı sırasında akut L-alanil-L-glutamin alımının etkinliğinin incelenmesi.
 7. Glutamin teslimatında yeni gelişmeler.
 8. İnsan bağırsağındaki oligopeptit taşıyıcı (Pept-1): biyoloji ve fonksiyon.
 9. Alanin-glutamin dipeptid ve büyüme hormonu, oksidatif stres altındaki Caco-2 hücrelerinde PepT1 aracılı transportunu sürdürür.
 10. İnsan kolonunda peptit taşıyıcısı hPepTl’in ekspresyonu: kolonik protein azotu ve ilaç emilimi için potansiyel bir yol.
 11. Alanil-glutamin dipeptid takviyeli parenteral beslenme, bağırsak metabolizmasını iyileştirir ve sıçanlarda artan geçirgenliği önler.
 12. Alanil-glutaminle desteklenen parenteral nütrisyon, sıçanlarda intestinal iskemi-reperfüzyon hasarını önler.
 13. Alanil-glutamin ve glutamin artı alanin takviyeleri eğitimli sıçanlarda iskelet redoks durumunu iyileştirir: ısı şoku protein yollarının katılımı.
 14. Uzun süreli egzersize gönderilen sıçanlarda serbest glutamin ve dipeptid alanil-glutamin ile takviye edilmesinin kas hasarı ve inflamasyon parametreleri üzerine etkileri.
 15. Eğitilmiş sıçanlarda glutamin ve alanil-glutamin ile glutamine, glutamat ve glutatyon durumuna oral takviyenin etkileri ve uzun süreli egzersize tabi tutulması.
 16. Zayıf egzersize sunulan sıçanlarda alanil-glutamin takviyesinin plazma ve doku glutamin konsantrasyonları üzerine etkisi.
 17. Dinlenme ve egzersiz sırasında kas amino asit metabolizması: insan fizyolojisi ve metabolizmasında rol.
 18. Egzersiz sırasında karbonhidrat takviyesi, glikojen tükenmesi ve amino asit metabolizması.
 19. Serbest ve peptit formlarında infüze edildiğinde, alanin ve glutamin hormonlarının insanlarda ve organ akılarında Alanin-glutaminin splanknik, renal ve kas klirensi.
 20. İnsan böbrek dipeptidazı için genomik DNA’nın klonlanması ve yapısal analizi.
 21. Gen yapısal analizi ve insan renal dipeptidazının ifadesi.
 22. L-Alanin-glutamin, protein bozunmasını aktive eden, fakat bir akut direnç egzersizinden sonra protein sentezini aktive eden proteinleri etkilemeyen sinyalleme proteinlerini inhibe eder.
 23. IKKbeta / NF-kappaB aktivasyonu farelerde ciddi kas israfına neden olur .
 24. AMPK aktivasyonu, C2C12 miyotüplerinde FOXO transkripsiyon faktörlerini arttırarak miyofibriler protein degradasyonunu ve atrofi ile ilişkili ubikuitin ligazlarının ekspresyonunu uyarır.
 25. Tavuk embriyo fibroblastlarında amino asit analogları ve ısı şokunun gen ekspresyonu üzerine etkisi .
 26. Sıcaklık değişimlerini takiben E. coli’de bireysel polipeptidlerin sentezlenme hızları.
 27. Isı şoku proteinleri ve mayada termal direnç.
 28. Isı şoku cevabı: ölümün eşiğinde yaşam.
 29. Fiziksel eğitime insan iskelet kası HSP70 cevabı egzersiz yoğunluğuna bağlıdır.
 30. L-alanil-L-glutamin alımının, rekabetçi bir basketbol oyununda performansı devam eder.
 31. Yüzde iki dehidratasyon bozulur ve yüzde altı karbonhidratlı içecek erkek basketbol becerilerini geliştirir.
 32. Basketbol oyuncularında su kısıtlamasının anaerobik güç ve dikey sıçrama yüksekliğine etkisi.
 33. Progresif dehidrasyon basketbol beceri performansında progresif bir düşüşe neden olur.
 34. HIV’li hastalarda alanil-glutamin ile bağırsak geçirgenliğinin iyileştirilmesi: randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir klinik çalışma.
Supplement Ansiklopedisi
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz