Hem Sağlıklı Hem de Obez Olunabilir Mi?

Hem Saglikli Hem de Obez yeni 1

Hem Sağlıklı Hem de Obez Olunabilir Mi?

 

Sağlık ve Obezite İlişkileri

Obezite durumu, çeşitli hastalık durumlarının alevlenmesi ile yakından ilişkilidir. Birçok sistemik inceleme ve / veya meta-analiz, obezite durumunun kötüleşmiş Polikistik Over Sendromu (PCOS) semptom ve bulguları ile ilişkilidir. Akciğer Fonksiyonu ve Kalp Riski; Astım, Obstrüktif Uyku Apnesi, Böbrek Fonksiyonu, Şizofreni, Bipolar Bozukluk,  Alzheimer, Meme Besleme potansiyelinin kötüleşmesi, Gebelik komplikasyonları ve risklerin artması, preeklampsi olarak kalın bağırsak kanseri riski de artar.

 • PCOS : Üreme çağındaki kadınlarda görülen hormonal bir hastalıktır.

Birkaç Meta-analiz, obezitenin hastalık durumlarıyla ilişkili olduğunu ve zamanla kötüleşen hastalıkların ilerlemesiyle (aynı hastalık durumundaki daha yağsız bireylere kıyasla), ilişkili olduğunu göstermektedir

Negatif Vücut kütle indeksi, intihar girişimleri başarısızlığı ile ters orantılı görünmektedir (kadınlarda girişimler yalnızca pozitif ilişkiye sahip olsa da)  ve kemoterapi sırasında, kansere karşı hayatta kalmayı etkileyen Vücut kütle indeksi kanıtları karışıktır.

Yukarıdaki çalışmalar, obezite ve çeşitli hastalık durumları arasında bir ilişki kurmayı amaçlarken, kendi başına bir nedensel bağlantı kurmuştur. Bununla birlikte, değerlendirilmekte olan (obez / fazla kilolu) kişi istatistiksel norm değilse, bu sonuçların onlar için geçerli olacağı mümkündür.

Obezite ve Aktivite

Sumo güreşçileri, ağırlıkları nedeniyle ortalama gücü ve aktivite düzeyi, obezite standartlarını aşan kendi vücut kütlesi açısından, önemli bir konudur .

Sumo güreşçilerinde, obezite durumu ve yüksek kalorili bir diyet ile uyumlu olarak gerçekleştirilen, günlük büyük fiziksel aktivite, bazı sağlık parametrelerini normalleştirmek için yeterli görünmemektedir; Tip 2 diyabet, trigliseridler ve hipertansiyon, normal vücut kitle indeks durumunun yaşa uygun kontrolleriyle karşılaştırıldığında, yüksek aktif sumo güreşçilerinde daha fazladır.

Bu çalışmada, kan şekeri veya toplam kolesterol değerleri arasındaki fark, başka parametrelerde kötü ve ortalama ağırlık farkı sadece 12.2kg (kontrol 88kg ) olduğu belirtilmelidir değildir ve birçok kişi bir ‘sumo güreşçisi’ ile ilişkilendirilir.

Erken ölüm riski, düşük ağırlık çalışmalarına göre en ağır sınıf ile karşılaştırıldığında sumo güreşçilerinde daha yüksektir. Ölüm riskindeki artış, yaşa uygun kontrollere kıyasla çok önemlidir, bunun obesite nedeniyle mi yoksa profesyonel temas sporlarından mı kaynaklandığını açıklamak zordur.

Kilo ile ilişkili olduğuna dair bazı kanıtlar arasında bir ilişki vardır; kilo ve prematüre kalp hastalık ölüm riski daha ağır ama daha az ağırlıkta olan, NFL oyuncularında daha hafiftir. Emekli NFL oyuncuları, Vücut kütle indeksi değeri daha yüksek olursa metabolik sendrom için daha fazla risk altındadır ve bu düzeydeki atletlerde obezite durumu, ALT düzeyleri ile değerlendirilen karaciğer hasarı ile ilişkilidir.

 • ALT : Bir alanin aminotransferaz (ALT) testi, enzimin kandaki miktarını ölçer. Karaciğerin hasarlı mı yoksa hastalıklı mı olduğunu görmek için ALT ölçülür.
Buda İlginizi Çekebilir  Polygonum Cuspidatum (Japon Madımağı) Nedir ?

Sumo güreşçilerinin daha uygun vücut yağı çalışması eğilimi vardır (kalp hastalık riskinde azalma için biyolojik belirteçler uyarınca daha fazla deri altı ve daha az karındır), ancak bu aynı çalışmada, egzersizin yoğun Sumo eğitiminden daha az müdahalede, aynı teorik koruyucu yararı sağlar.

Sumo güreşçileri ve National League Amerikan Futbolu oyuncularını, ‘Yüksek aktivite ile eşleştirilmiş Yüksek yağlanma’ modelleri olarak kullanan, obezite veya yüksek kalorili diyet ile ilişkili riskler hala görünmektedir .

Egzersizde, kilo kaybı da oluşmazsa, bir obezin (Vücut kütle indeksi 30’dan büyük) tüm sağlık ve biyolojik belirteçlerini normalleştirecek kadar güçlü görünmemektedir; sağlık durumu doğası gereği daha olumlu olan şişman kilolu kişiler için (obez yaşa uygun insanlara göre) bu geçerli değildir.

Her Boyutta Sağlık

Birkaç çalışmaya göre, Her Boyutta Sağlık , ağırlık merkezli düşünmeden, sağlık merkezli düşünceye doğru bir hareket olup, ağırlık sorununun biyolojik, psikolojik ve sosyokültürel yönlerini “ele” (önem vermektedir) vurgulamaktadır (sağlıklı ve dengeli yaşamın bedensel ağırlığından bağımsız olarak ve yaşam tarzı alışkanlıklarını iyileştirmek için).

Müdahaleler

HAES müdahalesine (destek gruplarına) katılan aşırı kilolu kadınlarda, iştahtaki azalmanın, kaloriden önce bir azalmaya yol açtığı görülüyor. Bu (iştah azalması), daha önce serbest yaşama koşullarında HAES müdahalelerinde kaydedilen bir olgudur.Özellikle 13 haftalık bir sınıf veya odak grupları, eğitim platformları vasıtasıyla teslim edildiğinde, kendilerini ‘kronik dietçiler ‘ olarak özdeşleştiren kişilerde, büyüklük kabulünün başarı oranı dikkat çekicidir.

 • HAES : Yağ kabul hareketinin belirli sektörleri tarafından geliştirilmiş bir teoridir.

İştah ve kilo kontrolüne yapılan bu belirgin faydalar, yemek yeme davranışlarının normalleşmesi ve yeme alışkanlığı ile daha az stres / kaygı ile ilişkili görünmektedir.

Her Boyutta Sağlık  müdahaleleri, yeme alışkanlıklarını normale döndürmek ve iştahsızlık ile ilgili subjektif raporları azaltmak için oldukça etkilidir; bu, yeme ile ilgili kaygı ve stresin azaltılması yoluyla sağlanabilir; bu etki kronik dietçilerde biraz daha belirgindir.

Referanslar

 1. Obezitenin polikistik over sendromu üzerine etkisi: sistematik bir derleme ve meta-analiz.
 2. Sağlıklı çocuklarda kardiyovasküler hastalık riski ve vücut kitle indeksi ile ilişkisi: sistematik derleme ve meta-analiz.
 3. Bel çevresi ve pulmoner fonksiyon: sistematik bir gözden geçirme ve meta-analiz.
 4. Astım ve obezite: kilo kaybı astım kontrolünü artırır mı? sistematik bir gözden geçirme.
 5. Kronik astım için kilo kaybı müdahaleleri.
 6. Birleşik Krallık’taWall H, Smith C, Hubbard R.
 7. BMI ve obstrüktif uyku apnesi: 50 yaşın üzerinde bir kesitsel çalışma.
 8. Tip 2 diyabette mikroalbüminüri için risk faktörlerinin meta-regresyonu.
 9. Sağlık riski davranışları ile şizofreni ve bipolar bozukluk belirtileri arasındaki ilişkiler: sistematik bir derleme.
 10. Vasküler risk faktörlerini hedef alarak Alzheimer hastalığını önleme: umut ve boşluk.
 11. Anne obezitesi ve emzirme niyeti, başlangıcı, şiddeti ve süresi: sistematik bir derleme.
 12. Gebe kadınlarda obeziteyi azaltmak veya önlemek için yapılan müdahaleler: sistematik bir derleme.
 13. Maternal obezite preeklampsiye neden olur mu? Kanıtların sistematik bir incelemesi.
 14. Kolorektal adenomlar için bir risk faktörü olarak vücut kitle indeksi kategorisi: sistematik bir gözden geçirme ve meta-analiz.
 15. Vücut kitle indeksi ve intihar davranışı: Epidemiyolojik kanıtların eleştirel bir incelemesi.
 16. Obezite ve endometrial kanser sağkalımı: sistematik bir derleme.
 17. Kanser sağkalımında obezite.
 18. Profesyonel Sumo güreşçilerin vücut kompozisyonu ve izokinetik gücü.
 19. Kolej Sumo güreşçilerde vücut kompozisyonu ve kas gücü özellikleri.
 20. Japon sumo güreşçisi obezite ile ilgili bazı faktörler.
 21. Sumo güreşçilerin ölüm ve ölüm oranı için risk faktörleri
 22. Profesyonel futbolcularda erken kardiyovasküler mortalite: gerçek ya da kurgu.
 23. Ulusal Futbol Ligi linemeninin sol ventrikül kitlesi ve sol atriyal boyutta nonlineer ile karşılaştırılması.
 24. Emekli Ulusal Futbol Ligi oyuncularında metabolik sendrom sıklığı.
 25. Mevcut ulusal futbol ligi oyuncularında yükseltilmiş alanin aminotransferaz: kardiyometabolik sendrom belirtileri, obezite ve insülin direnci ile korelasyon.
 26. İnsüline bağımlı olmayan diabetes mellitusta tersinir insülin direnci.
 27. Premenopozal kilolu kadınlarda diyete girenlerin ve beslenme şekillerindeki değişikliklere Sağlık-Her-Boyut müdahalesinin etkisi: randomize bir çalışmanın sonuçları.
 28. Metabolik uygunluk, psikolojik iyi oluş ve yeme ve aktivite davranışlarının iyileştirilmesi için ‘diyet dışı’ sağlık müdahalelerinin değerlendirilmesi.
 29. Sağlık-At-Her-Boyut ve yeme davranışları: bir büyüklük kabul müdahale 1 yıllık takip sonuçlarıBoyutu kabul ve sezgisel beslenme obez, kadın kronik diyetisyenler için sağlığı artırır .
 30. Düzenleme sırası: kayıpları diyet için 13 haftalık bir güven modeli sınıfı.
 31. Latino göçmenlerde sağlıklı kilo bakımını etkileyen faktörleri belirlemek için odak gruplarını kullanma.
 32. “Her boyutta sağlık” yaklaşımının, yeme davranışları ve iştah derecelendirmeleri üzerindeki kısa vadeli etkileri.
 33. Metabolik sendromlu obez premenopozal kadınlarda kilo verme, fitness, metabolik risk ve psikolojik iyi olma üzerine diyet dışı bir yaşam tarzı müdahale programının kısa süreli etkileri.
Buda İlginizi Çekebilir  Uyku Kalitesinin Önemi ve Nasıl İyileştirileceği

 

Supplement Ansiklopedisi
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz