Kırmızı Ve İşlenmiş Et Alımını Yarıya İndirmek Sağlıklı Mıdır?

Bu çalışma oldukça açıklayıcı olsa da, kırmızı ve işlenmiş etin kadın ve erkek kolesterol düzeylerini farklı şekilde etkileyebileceğini düşündürmektedir.

Et, dünya çapında birçok diyette yaygın bir protein, yağ ve mikro besin kaynağıdır. Bununla birlikte, gözlemsel araştırmalardan elde edilen sonuçlara göre, kırmızı et (örneğin sığır eti, domuz eti, dana eti ve kuzu eti) ve işlenmiş etin (yani tütsülenmiş,  tuzlanmış ve / veya kullanılmış yada kimyasal koruyucular eklenmiş), kardiyovasküler hastalık dahil olmak üzere bir dizi kronik hastalık geliştirme riski ile ilişkilendirilmiştir.

Çoğu gözlemsel çalışmadan elde edilen sonuçlar kırmızı ve işlenmiş et (İE) ve KVH riski arasında bir bağlantı rapor ederken, randomize kontrollü çalışmalardan elde edilen bulgular daha az tutarlı olmuştur ve son meta-analizlerin sonuçları müdahale çalışmaları, kırmızı ve işlenmiş etlerin KVH gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunduğu fikrini sorgulamıştır. Bununla birlikte, insanlar genellikle kırmızı ve işlenmiş et alımını sınırlamaya teşvik edilmektedir.

Çalışmalar arasında tutarsız sonuçların çeşitli nedenleri olabilir. Örneğin, gözlemsel araştırmalarda vücut ağırlığı, sigara içme ve fiziksel aktivite gibi karıştırıcı değişkenler İE ve KVH riski arasında gözlenen ilişkiyi açıklayabilir. Araştırmacılar bu değişkenleri kontrol etmeye çalışsalar bile, bazı karışıklıkların olması her zaman mümkündür.

Müdahale denemelerinde, katılımcıların özellikleri, müdahale süresinin uzunluğu ve istatistiksel yöntemler gibi çalışma tasarımındaki farklılıklar sonuçları etkileyebilir. Ayrıca, İE’nin KVH risk faktörleri üzerindeki etkilerine ilişkin tutarsızlıklar da kısmen karşılaştırma diyetlerinin bileşimine atfedilebilir. Diyetten herhangi bir gıda kaynağının eklenmesi veya çıkarılması genellikle benzer bir kalori ikamesi ile telafi edildiğinden (vücut ağırlığının korunduğu varsayılarak), İE’yi değiştirmek için kullanılan gıdalardaki denemeler arasındaki farklılıklar sonuçları etkileyebilir.

Yukarıdakileri göz önünde bulundurarak ve KVH’nin 35 yaşından büyük insanlarda tüm ölümlerin yaklaşık üçte birini oluşturduğu düşünüldüğünde, İE alımı ile KVH riski arasındaki bağlantılarda daha girişimsel bir araştırmaya ihtiyaç olduğu açıktır. Gözden geçirilen çalışma, alışılmış İE tüketicilerinde İE’de % 50’lik bir azalmanın kan lipid profilindeki değişiklikler ve diğer KVH riski üzerindeki azaltılmış et ve etsiz yemek tüketimi yoluyla etkilerini inceleyerek ilgili literatüre eklemeyi amaçladı.

Buda İlginizi Çekebilir  Karbonhidrat Kalitesi Ve İnsan Sağlığı

Gözlemsel araştırmaya göre, kırmızı ve işlenmiş et tüketimi, daha yüksek kardiyovasküler hastalık riski ile ilişkilidir. Bununla birlikte, girişimsel çalışmaların sonuçları bu durumu sorgulamıştır. Çalışmalar arasındaki tutarsız sonuçlar birkaç nedenden kaynaklanabilir ve daha ilgili girişimsel araştırma ihtiyacını vurgulayabilir. Gözden geçirilen çalışma, et ve etsiz yemeklerin azaltılması yoluyla klasik KVH risk belirteçlerindeki değişiklikler üzerindeki İE’de % 50’lik bir azalmanın etkilerini inceleyerek literatüre eklemeyi amaçlamıştır.

Çalışma

Et, esansiyel amino asitler ve mikrobesinler sağlayan birçok yetişkin için diyetin önemli bir bölümünü temsil eder. Bununla birlikte, yüksek kırmızı ve işlenmiş et alımı, kardiyovasküler hastalık ve dislipidemi gelişiminde rol oynar. Bu çalışma, haftada 4 kez işlenmiş et ≥yiyen sağlıklı, obez olmayan omnivorlarda (21-48 yıl) işlenmiş et tüketimini azaltmayı ve tek gruplu uzunlamasına bir çalışma tasarımı kullanarak kardiyovasküler risk faktörleri üzerindeki etkisini araştırmayı amaçlamıştır (ilk 4 haftalık başlangıç periyodunu, ardından 12 haftalık müdahaleyi içerir).

Katılımcılar (16M: 21F), müdahale öncesi dönemden önce (BL) ve sonrası (T0) ve (T0) öncesinde, 6. haftada (T6) ve müdahalenin sonunda (T12) değerlendirildi. Bir alt grupta (8M: 15F), hematolojik parametreler BL, T6 ve T12’de ölçüldü. BL ile karşılaştırıldığında işlenmiş etten protein alımı T6’da % 67 ve T12’de % 47 azalmıştır (4 günlük diyet kayıtları).

Vücut kütle indeksi, vücut yağ kütlesi ve kan basıncı tüm kohorttaki müdahaleyle değişmedi, ancak ortalama toplam, LDL ve HDL kolesterol T12’deki erkeklerde azaldı (etki boyutları -0.52, -0.41 ve -0.15 mmol l-1, sırasıyla her P <0.01), toplamda değişiklik yok: HDL oranı gözlendi.

Çalışma alt kümesinde, müdahale sırasında hemoglobin konsantrasyonu artı kırmızı ve beyaz hücre sayısı düştü (tahmini etki büyüklüğü sırasıyla ηp2 0.300, 0.301 ve 0.354; her biri P <0.001). Et yiyenlerin işlenmiş et alımlarını yaklaşık olarak yarıya indirmesi mümkün olmuştur ve erkeklerde bu diyet değişikliği kan lipit konsantrasyonlarını azalttığı görülmüştür. Bununla birlikte, işlenmiş et alımındaki kısa süreli diyet değişikliklerinin hematolojik parametreler üzerinde olumsuz bir etkisi olmuş olabilir.

Buda İlginizi Çekebilir  Metabolik Sendromu Geliştirmek İçin Egzersiz Yeterli Mi?
Supplement Ansiklopedisi
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz