Kreatin Ve Testis Kanseri İlişkisi?

Kreatin Ve Testis Kanseri İlişkisi?

 

Arka Plan: Analitik epidemiyolojik çalışma, kas geliştirme takviyeleri ve testiküler germ hücre kanseri riski arasındaki ilişkiyi incelemiştir.

Yöntem: 356 testiküler germ hücre kanseri vakası ve Connecticut ve Massachusetts’den 513 kontrol içeren nüfus tabanlı bir vaka-kontrol çalışması gerçekleştirildi.

Sonuçlar: Testiküler germ hücre kanseri riski ile ilişkili olarak kas geliştirme takviyeleri ile her kullanımı sırasında anlamlı olarak yükseldi (OR = 1.65,% 95 güven aralığı (CI): 1.11–2.46). İlişkiler ilk kullanıcılar arasında, daha fazla kas geliştirme takviyeleri türü alan erkekler ve daha uzun kullananlardan daha güçlüydü.

Sonuç: Kas geliştirme takviyeleri kullanımı, testiküler germ hücre kanseri ile ilişkilendirilebilecek potansiyel olarak değiştirilebilir bir risk faktörüdür.

Ana İnceleme

Testikülergerm hücre kanseri , 15-39 yaşlarındaki erkeklerde en sık görülen kötü huylu bir hastalıktır. Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Gözetim Epidemiyolojisi ve Son Ürün  (SEER) programından elde edilen verilere dayanan testiküler germ hücre kanseri’nin yaşa göre düzeltilmiş insidansı artmakta olup, 1975’te 100 000’den 3.7’den 2011’de 100.000’in 5.9’una çıkmıştır.

  • Kriptorşidizm : Testislerin biri veya her ikisinin de karın bölgesinden skrotuma inmesini engelleyen bir durumdur.

Kriptorşidizm, testislerin anormal gelişimi ve aile  geçmişi olanlarda testikülergerm hücre kanseri için bilinen risk faktörleridir.Ancak bu bilinen faktörler testiküler germ hücre kanserinin artan eğilimini açıklayamaz. Sadece vakaların nispeten küçük bir yüzdesinin kriptorşidizm geçmişi vardır (∼10%).

Performans artırıcı maddelerin kullanımı, genel nüfusunda giderek daha popüler hale gelmiştir ve daha önceki bazı kanıtlar, kas geliştirme takviyelerinin bazı bileşenlerinin testiküler hasara bağlı olabileceğini göstermiştir. Dolayısıyla, kas geliştirme takviyeleri kullanımının testiküler germ hücre kanseri riski ile ilişkili olabileceği biyolojik olarak makul bir durumdur.

ABD’de 129 testiküler germ hücre kanseri vakası arasında kas geliştirme takviyeleri kullanımını değerlendiren bir olgu serisi, vakaların nispeten yüksek bir yüzdesinin (∼% 20) bir miktar takviye kullandığını gözlemlemiş, ancak karşılaştırma için bu çalışmaya hiçbir kontrol grubu dahil edilmemiştir.Kas geliştirme takviyeleri kullanımının testiküler germ hücre kanseri riski üzerindeki rolünü daha iyi anlamak için, Connecticut (CT) ve Massachusetts (MA) ‘da nüfus tabanlı bir vaka-kontrol çalışması gerçekleştirildi.

Malzemeler ve Yöntemler

Çalışma Popülasyonu

Bu nüfus temelli vaka kontrol çalışmasına yönelik konular, 2006 ve 2010 yılları arasında, Connecticut ve Massachusettste yaşayan erkek sakinleri arasında başlanmıştır. Vaka, Yale Kapsamlı Kanser Merkezindeki Rapid Case Ascertainment Shared Resource (RCA) ve aynı zamanda Massachusetts Kanser Kayıtçılığı kullanılarak testiküler germ hücre kanseri (Uluslararası Onkoloji Morfoloji Kodları 9906-9910 Hastalık Sınıflaması) tanısı alan yeni tanı almış hastaları içermiştir.

Çalışmaya alınan olgular için uygunluk kriterleri arasında 2006-2010 yılları arasında tanısı konan histolojik olarak doğrulanmış testiküler germ hücre kanseri (Aşama 0 – IV), melanom dışı deri kanseri dışında herhangi bir kanser tanısı konulmamış, Connecticut ve Massachusetts’te bir erkek ve yaşları arasında 18–55 yaş arası tanıda, görüşme sırasında sorulara cevap vermek için canlı , aklı selim ve görüşmeyi tamamlamak için İngilizce konuşabilmektedir.

Popülasyon temelli kontroller, görüşme sırasında rastgele basamaklı arama kullanılarak, 18-55 yaşları arasında, Connecticut ve Massachusetts’te İngilizce konuşan erkek sakinleri arasında belirlenmiştir. Kontroller, yaş kategorileri bazında örnekleme yapılan vakalara sık sık eşleştirildi ve melanom olmayan deri kanseri haricinde daha önce bir kanser geçmişi olan bireyler, potansiyel kontroller olarak hariç tutuldu.

Çalışma Yale Üniversitesi, Halk Sağlığı İnsan Soruşturma Komitesi, Harvard Halk Sağlığı İnsan Konusu Komitesi, Massachusetts Halk Sağlığı Dairesi, Dana Farber Kanser Enstitüsü ve 28 katılımcı hastanenin Kurumsal İnceleme Kurulları tarafından onaylandı.

Veri Koleksiyonu

Çalışmaya dahil edilen tüm konular, eğitimli çalışma görüşmecileri tarafından uygulanan, kişiler arası ve standartlaştırılmış, yapılandırılmış bir anketi tamamladı. Bu çalışmaya toplam 356 olgu ve 513 kontrol dahil edilmiş olup, bu oran% 57,4, kontrol grubunda% 47,8’dir. Görüşme, kas geliştirme takviyeleri de dahil olmak üzere testiküler germ hücre kanseri riskiyle ilişkili olduğundan şüphelenilen çok çeşitli özelliklerle ilgili soruları içeriyordu.

Kas geliştirme takviyeleri kullanımı haftada en az bir kez 4 ardışık hafta boyunca kullanım olarak tanımlandı. Deney, 30 farklı tipte kas geliştirme takviyeleri tozu veya haplarının değerlendirmesini içeriyordu. Kreatin, protein ve androstenedione veya onun güçlendiricisi dahil olmak üzere ana bileşenler, ürün bileşenlerine göre soyutlanmıştır.

İstatistiksel Analiz

Kas geliştirme takviyeleri kullanımı ile testiküler germ hücre kanseri riski arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için koşulsuz lojistik regresyon modelleri kullanıldı. Tahmin oranları (OR) ve% 95 güven aralıkları (CI), sürekli ve hiçbir zaman kas geliştirme takviyeleri kullanımına karşı ve testiküler germ hücre kanseri riski ile ilişkili birkaç ek metrik için hesaplanmıştır. Bu metrikler ilk kullanım yaşı, kullanılan kas geliştirme takviyeleri ürünü sayısı ve kullanım süresini içermektedir. Polimer lojistik regresyon modelleri ve daha sonra hiyerarşik katsayılar testleri, kas geliştirme takviyeleri kullanımı ile testiküler germ hücre kanseri riskinin alt tipler (seminom (İyi testis tümörü) ve seminom olmayan, tek vs kontrollere göre) arasındaki ilişkileri değerlendirmek için kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık kriteri P <0.05 idi ve tüm istatistiksel testler iki yönlü idi. İstatistiksel analizler Stata Version 10.0 yazılımı (Stata, College Station, TX, ABD) kullanılarak yapıldı.

Buda İlginizi Çekebilir  Whey Protein vs Soya Proteini : Kilo Vermede Hangisi Daha İyidir?

Sonuçlar

Tablo 1’de gösterildiği gibi, vakalar biraz daha genç ve kontrollerden daha beyaz olma olasılığı daha yüksekti. Kriptorşidizm yaygınlığı ve testis veya kasıkta hasar, kontrol grubundakilere göre daha yüksekti. Bununla birlikte, eğitim süreleri, sigara içim sıklığı, alkol içme yaygınlığı ve boy sıklığı olgu ve kontrollerde benzer bulunmuştur (Tablo 1).

ÖzellikleriVakalar (%) ( n = 356)Kontroller (%) ( n = 513)
Yaş (yıl, ortalama)35.4238.54
Irk
Beyaz338 (94.94)459 (89.47)
Diğerleri18 (5.06)54 (10.53)
Eğitim yılı
-12 yıl101 (28.37)137 (26.71)
+ 12 yıl255 (71.63)376 (73.29)
Tütün sigara
Asla224 (62.92)309 (60,23)
Sürekli132 (37.08)204 (39.77)
Alkol içme
Asla21 (5.90)28 (5.46)
Sürekli335 (94.10)485 (94.54)
Referansta yükseklik
1.72 Altı90 (25,28)143 (27,88)
1.75–1.7798 (27.53)125 (24.37)
1.80–1.8293 (26.12)146 (28.46)
1.82 Üstü75 (21.07)98 (19.10)
Eksik0 (0,00)1 (0.19)
İnmemiş Testisler Veya Kriptorşidizm
Yok hayır312 (87.64)500 (97.47)
Evet41 (11.52)11 (2.14)
Eksik3 (0.84)2 (0.39)
Testiküler Germ Hücre Kanseri İle Aile Geçmişi
Yok hayır252 (70.79)408 (79.53)
Evet7 (1.97)4 (0.78)
Eksik97 (27,25)101 (19.69)
Testis Veya Kasıkta Yaralanma
Yok hayır213 (59.83)358 (69,79)
Evet142 (39.89)154 (30.02)
Eksik1 (0.28)1 (0.19)
Direnç Egzersiz Veya Spor Aktiviteleri
Egzersiz yok19 (5.34)25 (4.87)
Aylık12 saatAltı89 (25.00)162 (31.58)
Aylık12 saatÜstü119 (33,43)161 (31.38)
Eksik129 (36.24)165 (32,16)

Kas geliştirme takviyeleri kullanımı ile testiküler germ hücre kanseri riski arasındaki ilişki için düzeltilmiş (göreceli) risk oranı Tablo 2’de sunulmuştur. Kas geliştirme takviyelerini hiç kullanmayan erkeklerle karşılaştırıldığında, testiküler germ hücre kanseri riski ile ilgili olarak daima (göreceli) risk oranı kullanım oranı 1.65’tir (% 95 CI: 1.11–2.46) (Tablo 2).

Kas geliştirme takviyeleri kullanmayan erkeklerle karşılaştırıldığında, 25 yaşından önce kas geliştirme takviyeleri kullananlarda testiküler germ hücre kanseri riski olan en güçlü ilişkiler gözlenmiştir ((göreceli) risk oranı = 2.21,% 95 CI: 1.34–3.63). Kas geliştirme takviyeleri türleri ((göreceli) risk oranı = 2.77,% 95 CI: 1.30-5.91) ve kas geliştirme takviyeleri kullananlarda> 36 ay (OR = 2.56,% 95 CI: 1.39-4.74) (Tablo 2).

Kas Geliştirme Takviyeleri KullanımıOlgu Sayısı (%)Kontrol Sayısı (%)(Göreceli) Risk Oranı (% 95 CI)Düzeltilmiş (Göreceli) Risk Oranı (% 95 CI)
Kas Geliştirme Takviyeleri
Asla289 (81.18)451 (87.91)11
Hiç67 (18.82)62 (12.09)1,69 (1,16–2,46)1,65 (1,11–2,46)
İlk Kullanımda Yaş (13–50 Yıl)
Asla Kullanmadı289 (81.18)451 (87.91)11
-25 Yıl17 (4.78)30 (5.85)0.88 (0.48-1.63)1,00 (0,52–1,91)
<25 Yıl50 (14.04)32 (6.24)2,44 (1,53–3,89)2.21 (1.34–3.63)
Kullanılan Tür  Sayısı
Asla Kullanma289 (81.18)451 (87.91)11
1 Tür42 (11.8)51 (9.94)1.29 (0.83-1.98)1,38 (0,87–2,17)
2 Tür25 (7.02)11 (2.14)3,55 (1,72–7,32)2,77 (1,30–5,91)
Kullanım Süresi
Asla Kullanmadı289 (81.18)451 (87.91)11
-12 Ay22 (6.18)32 (6.24)1.07 (0.61–1.88)1,13 (0,63–2,05)
13–35 Ay13 (3.65)11 (2.14)1,84 (0,82–4,17)1,53 (0,64–3,65)
+36 Ay32 (8.99)19 (3.70)2,63 (1,46–4,73)2,56 (1,39–4,74)

Testiküler germ hücre kanseri alt tipine göre yapılan analizler, kas geliştirme takviyeleri kullanımı ile seminom (iyi testis tümörü) ve seminom dışı risk arasında benzer ilişkiler önermiştir (Tablo 3) (hiyerarşik katsayılar testleri için tüm P değerleri> 0.05). Çalışma popülasyonu tarafından bildirilen başlıca kas geliştirme takviyeleri kullanımları için testiküler germ hücre kanseri ile ilişkileri inceleyen keşif katmanı analizleri gerçekleştirdik ve hem kreatin hem de proteinlerin kas geliştirme takviyeleri içeren bileşenlerinin kullanımının testiküler germ hücre kanseri riskini önemli ölçüde artırdığını bulduk (OR = 2.55,% 95 CI). : 1.05–6.15).

Buda İlginizi Çekebilir  Zorla Kahvaltı Yapmanın Faydası Var Mı?
  SeminomSeminomDışı
Kas Geliştirme Takviyeleri KullanımıKontrol Sayısı (%)Yok Hayır. (%)VEYA (% 95 CI)Düzeltilmiş OR (% 95 CI)Yok Hayır. (%)VEYA (% 95 CI)Düzeltilmiş OR (% 95 CI)
Kas Geliştirme Takviyeleri Kullanımı
Asla451 (87.91)154 (81.48)11119 (80,41)11
Hiç62 (12.09)35 (18.52)1,65 (1,05–2,60)1,90 (1,17–3,08)29 (19.59)1,77 (1,09–2,88)1,58 (0,94–2,64)
İlk Kullanımda Yaş
Asla451 (87.91)154 (81.48)11119 (80,41)11
-25 Yıl30 (5.85)10 (5.29)0,98 (0,47–2,04)1,12 (0,51–2,45)6 (4.05)0,76 (0,31-1,66)0,87 (0,34-2,22)
+25 Yıl32 (6.24)25 (13.23)2.29 (1.31–3.98)2,63 (1,45–4,76)23 (15.54)2,72 (1,54–4,83)2.13 (1.16–3.93)
Kullanılan Tür Sayısı
Asla451 (87.91)154 (81.48)11119 (80,41)11
1 Tür51 (9.94)22 (11.64)1.26 (0.74–2.15)1,58 (0,90–2,76)18 (12.16)1.34 (0.75–2.37)1,33 (0,73–2,42)
2 Tür11 (2.14)13 (6.88)3,46 (1,52–7,89)3.23 (1.35–7.75)11 (7.43)3,79 (1,60–8,95)2.57 (1.04–6.33 )
Kullanım Süresi
Asla451 (87.91)154 (81.48)11119 (80,41)11
-12 Ay32 (6.24)9 (4.76)0,82 (0,38– 1,76)1,03 (0,47–2,28)12 (8.11)1,42 (0,71–2,84)1,33 (0,64–2,75)
13–35 Ay11 (2.14)7 (3.70)1,86 (0,71–4,89)1,85 (0,67–5,15)5 (3.38)1,72 (0,59–5,05)1,40 (0,45–4,37)
+36 Ay19 (3.70)19 (10.05)2,93 (1,51–5,68)3,33 (1,64–6,74)12 (8.11)2,39 (1,13–5,07)2,09 (0,95–4,60)

Tartışma

Kas geliştirme takviyeleri kullanımının artmış testiküler germ hücre kanseri riski ile ilişkili olduğu bulunmuştur. İlişkiler ilk kullananlar arasında kullanıcılar arasında daha güçlüydü. Bildiğimiz kadarıyla, bu, kas geliştirme takviyeleri kullanımı ile testiküler germ hücre kanseri riski arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk analitik epidemiyolojik çalışmadır.

Testiküler germ hücre kanseri’nin etiyolojisi, özellikle bu hastalığın hızlı etkisini artıran faktörler hakkında pek az şey bilinmektedir. Seminom ve seminom dışı alanlardaki artan eğilimler benzerdir ve bu da bizim çalışmamızda kas geliştirme takviyeleri kullanımı ile ilişkili riskin alt tiple benzer olduğunu öne süren bazı önemli nedensel faktörleri paylaşabileceğini düşündürmektedir .Bilinen kas geliştirme takviyeleri içerisindeki bileşenlere ek olarak, yapay hormonlar ve ürüne göre değişebilen diğer safsızlıklar gibi davranabilen doğal bileşenler de söz konusudur.

Bazı ticari olarak temin edilen takviye ürünlerinin, etikette yer almayan ürün etiketinde veya “gizli” bileşenlerde belirtilenden daha az aktif içerik içerdiği belgelenmiştir.

Uluslararası bir çalışma, ticari olarak temin edilebilen hormonal olmayan takviyelerin% 15’inin, sıçanlarda testis kanseri gelişimi ile ilişkili olan nandrolon prohormonları dahil olmak üzere bildirilmemiş anabolik androjenik steroidler içerdiğini bulmuştur.Bu bileşenlerin insanlardaki testiküler germ hücre kanseri riskinde bir rolü olup olmadığı henüz belirsizdir.

Bu nedenle, ön bulgular kas geliştirme takviyeleri kullanımının, artan kanser riski ve mekanizmaları gibi uzun vadeli etkilerinin daha fazla araştırılması gerektiğini göstermektedir. Özellikle ilgi çekici olan, aynı zamanda birden çok kas geliştirme takviyeleri tipinin birleşik kullanımının potansiyel etkilerinin daha fazla değerlendirilmesi olacaktır.

Bu çalışmada, testiküler germ hücre kanserli olguların yaklaşık% 20’si önceki olgu serileri çalışmasına benzer olan kas geliştirme takviyeleri kullanmışlardır.Bu çalışmada kendinden bildirilen anket verilerinin kullanılmasına rağmen, kas geliştirme takviyelerinin epidemiyolojik bir çalışmada daha önce bildirilmemiş olması nedeniyle, vakalar ve kontroller tarafından kas geliştirme takviyeleri kullanımının fark gösteren geri çağrılması olası değildir.

Kas geliştirme takviyelerinin kas geliştirme takviyeleri için kullandığı derneklerin, modellerin, büyük olasılıkla en büyük ve en uzun kullanıcılar için ayarlanmış modellerde devam eden iki kattan fazla riskleri olan, büyük potansiyel karışıklıkların modellerinin ayarlanmasından sonra, önemli ölçüde yükseldiğini de belirtmek isteriz.

Popülasyon temelli çalışmanın güçlü yönleri, yaşam boyu kas geliştirme takviyeleri kullanımı ve sadece histolojik olarak doğrulanmış testiküler germ hücre kanseri vakalarının dahil edilmesinde, hastalığın yanlış sınıflandırma olasılığını minimuma indiren ayrıntılı soruları içeren eğitimli görüşmeciler tarafından yürütülen standartlaştırılmış görüşme yöntemlerinin kullanımını içermektedir.

Sonuç olarak, çalışmada kas geliştirme takviyeleri kullanımının hem seminom hem de seminom dışı olmak üzere testiküler germ hücre kanseri riskine katkıda bulunabileceğini göstermektedir. İlişkilerin büyüklüğü ve gözlemlenen doz-cevap eğilimleri göz önüne alındığında, kas geliştirme takviyeleri kullanımı, eğer bu ilişki gelecekteki çalışmalarla doğrulanırsa, testiküler germ hücre kanseri gelişimini önlemek için önemli bilimsel ve klinik öneme sahip olabilecek önemli ve potansiyel olarak değiştirilebilir bir maruziyet olabilir.

Referanslar

https://www.nature.com

Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz