Muira Puama Nedir ?

Muira Puama Nedir Ve Ne İşe Yarar ?

 

Muira puama (Marapuama, Potency Wood) Brezilya bölgesinde geleneksel olarak kullanılan afrodizyak ve sinir tonik maddesidir. İnsan denemelerinde ve cinsellik denemelerinde eksikliğine rağmen, bilişsel güçlendirici olarak oldukça etkilidir.

Bilmen Gerekenler

Ayrıca şöyle bilinir

Potency Wood

Şaşırmayın

Mucuna Pruriens

Muira Puama Bir Formudur

 • Afrodizyak
 • Adaptojen
 • Nootropik

Aşağıdakiler İçin Kullanılır

Bilişsel İşlev ve Beyin Sağlığı

Muira Puama Nasıl Kullanılır Ve Kullanımı Nedir ?

Muira puama’nın tavsiye edilen oral dozu 1000-1500 mg 4: 1 konsantre özüt ( 4.000-6.000 mg temel özlüye eşittir) gibi gözükmektedir. Bunun en uygun doz olup olmadığı veya bir yemekle kullanılması  gerekip gerekmediğinden emin değiliz.

Sıçanlarda anti-stres ve kaygı giderici etkiler için 100-300 mg / kg aktif aralık olarak görünmektedir ve bu da insan eşdeğeri olarak tahmin edilen bir miktara dönüşmektedir:

 • 70 kilo bir kişi için 1,100-3,300 mg
 • 90 kilo bir kişi için 1.500-4.400mg
 • 110 kilo bir kişi için 1,800-5,500 mg

Önerilerin üst sınırı, insanlara etkili olduğu düşünülen önerilere benzer şekilde, şu anda önerilen girişlerdir.

1 Kaynaklar ve Kompozisyon

1.1 Kaynaklar

Otlar Ptychopetalum olacoides veya uninatum, bilhassa yaşlı erkeklerde, cinsel fonksiyonlarını arttırdığı söylenen Brezilya’yı çevreleyen bölgelerde yetişen Muira Puama veya Marapuama (yaygın olarak Potency Wood) olarak bilinen bir ilaç için kullanılır. [3]

Amazon halkı tarafından kronik dejeneratif sinir hastalıklarını tedavi eden hem canlılık, hem de cinsel güç arttırıcı ve sinir toniği olarak kullanımı vardır. [4] ‘Sinirsel rahatsızlıkların’ sinirlerin kendileri mi yoksa yerli halk tarafından tutku, sıkıntı veya motivasyon eksikliği, titreme ve cinsel iktidarsızlıktan kaynaklanan sinirsel güçsüzlükten bahsedilip gösterilmeyeceğine dair bazı karışıklıklar var. [5] [6]

Ağacın orta boyda (4-5m) olduğu ve hem köklerin hem de kabukların bazen tıbbi olarak kullanıldığı görülüyor.

1.2 Kompozisyon (İçeriği)

 • Ptychonal I-IV bilinen ve I-II’nin bir karışım olarak mevcut olduğu bir dizi ilgili yapı olarak var olan kabuğun metanolik özünde [4] , Ptychonal ve Ptychonal Hemiacetal (karışım olarak bulunması ve interconvert) [7]
 • Kolavelool (ve 7-oxo-kolavelool) ve Kolavenol [7]
 • 7alfa-hidroksikolavelol ve 6alfa-7alfa-hidroksikolavelol [7]
 • Hardwickik asit ve 12-oxo-sertwickik asit [7]
 • Ptychonolide [4] (kabuğun metanolik özütü) ve ptycho-6alpha, 7alpha-diol [8]
 • 20-O-metilfulketon Asetal [4] (kabuğun metanolik ekstraktı)
 • 6alfa, 7alfa-dihidroksannonen ve 7alfa, 20-dihidroksianonenon [8]
 • 7alfa-hidroksısolidagolakton I [8]

Ptychonal en aktif terpenoid olabilir ve terpenoidler en azından aktif bileşenler gibi görünür; kurucu maddelerin biyolojik etkilerle nasıl ilişkili olduğu hakkında fazla bilgi yok.

Geçmişte, taksonomik yanlış sınıflandırmaya bağlı olabilen alkaloidlerin varlığını belirten “Muyrapuamin” ile ilgili bazı raporlar mevcut; bazı çalışmalar yukarıda belirtilen diterpenoid yapıları içermeyen alkaloidlerin varlığına dikkat etmemektedir. [9]

Bazı diğer flavonoidler ve metilksantin rapor edilmiştir. [9]

2 Nöroloji

2.1 Aphrodisia (Şehvet Duygusu)

175 mg 4: 1 Muira Puama özütü ve tablet başına 16 mg Ginkgo (ve günde 2 ya da 6 tablet) kullanarak 202 menopozal öncesinde ve sonrasında olan kadınlarda ( Ginkgo Biloba dahil edilmesine rağmen) yapılan bir müdahale, şehvet duygusu üzerinde anlamlı derecede iyi puan verdi. Katılımcıların % 65’inde cinselliğin değerlendirilmesi, katılımcıların % 71’i en az bir parametre üzerinde iyileşme bildirdi. [1] Bu kadınlarda düşük ve yüksek doz rejimler arasında anlamlı bir fark gözlenmemiştir.

Anketin geliştirdiği parametreler cinsel düşünce ve fantezilerin yanı sıra sözü geçen fantazilerin cazibesiydi; cinsel sıklıktaki ve cinsel buluşmalardan duyulan memnuniyetsizliklerde iyileşmeler de orgazm derecesine ve yoğunluğuna eriştikçe önemli ölçüde arttı. [1] Ortalama iyileştirmeler, 9 puanlık derecelendirme ölçeğindeki 1-1.5 puanlık iyileştirmelerdi ve cinsel yaşam memnuniyeti, orgazm yeteneği ve orgazm yoğunluğundaki ortalama gelişmeler sırasıyla % 27,% 43.5 ve % 38’di. [1]

262 erkek hakkında daha eski bir araştırma [3] [2] [1] , erkeklerin % 62’sinde libidoda ve % 51’inde gelişmiş erektil fonksiyonda iyileşme olduğunu belirtiyor İki hafta sonra 1000-1500 mg 4: 1 konsantre bir bitki özütüdür.

Muira Puama hakkında yapılan iki çalışma ve insanlarda cinsel iyileştirme not etse de, bu iki bilgiden elde edilen sonuçlar Ginkgo Biloba’nın eklenmesi ve diğerinin çevrimiçi bulunamaması nedeniyle sınırlı kalması; ne bir çalışma körü körüne benzemekle birlikte, her ikisi de temelle karşılaştırılmıştır (afrodizya konusuna dikkat etmek önemlidir).

Cinsiyete yaklaşık 2/3 oranında etkileyen her iki cinsiyette ılımlı küçük bir iyileşme olduğu gözükmektedir.

2.2 Sinir Yenilenmesi

Bazı diterpenoidlerin NGF-teşvik edici özelliklere sahip olduğu görülmektedir ve 50mcg / mL’de sinir hücresi uzantısı büyümesini uyarabilir. [4] Dört diterpenoid PC12 hücrelerinde test edildi ve pitonal ve pitonal hemiasetal karışımı, 0.1, 1 ve 10mcg / mL’de% 14,% 27 ve% 40 oranında sinir hücresi uzantısı büyümesini 20mcg / mL NGF ile arttırdı.  [4]

İlgili diterpenler 6alfa, 7alfa-dihidroksiannon ve 7alfa, 20-dihidroksiannonü izleyen daha sonraki bir çalışma, aynı deneysel koşullar altında 0.1uM’den 30uM’ye konsantrasyona bağlı bir şekilde% 21.2-21.3 oranında sinir hücresi uzantısı büyümesini arttırdığını bulmuştur (1uM).Sırasıyla% 135-200 (30uM); ancak ikinci molekül (7alpha, 20-dihidroksiannonen) ve 30oM’ye kadar lineer olarak konsantrasyon-bağımlı olduğu zaman zayıf etkilere sahiptir. [8]

 • Diterpenoid : Retinol, retinal ve fitol gibi biyolojik olarak önemli bileşiklerin temelini oluşturur. Antimikrobiyal ve anti-iltihap oldukları bilinmektedir.
 • NGF : Belirli hedef nöronların büyümesi, korunması, çoğalması ve sağkalımının düzenlenmesinde rol oynayan bir nörotrofik faktör ve nöropeptiddir.
 • PC12 :PC12 sıçan adrenal medulla feokromositomadan türetilmiş bir hücre dizisidir

Sinir Büyüme Faktörü kaynaklı büyümeyi güçlendirebilir.

Beyinde Türetilmiş Nörotrofik Büyüme Faktörü (BDNF) ölçümünde yapılan bir çalışma, 800 mg / kg etil alkol fraksiyonunu izleyen farelerde gruplar arasında farklılık bulamamıştır; ancak azalma eğilimi görülmüştür. [10]

 • BDNF : Kanonik sinir büyüme faktörü ile ilişkili olan nörotrofin büyüme faktörleri ailesinin bir üyesidir. Beyinde ve çevredeki nörotrofik faktörler bulunur.

BDNF’yi etkileyebilir.

2.3 Asetilkolin

Muira Puama, asetilkolinesteraz bastırıcı özelliklere sahip gibi görünmektedir. Muira Puama’nın oral yoldan 300 mg / kg veya 800 mg / kg dozunda oral yoldan uygulanmasıyla yapılan bir çalışmada, sadece son dozun hipokampusta asetilkolinesteraz etkileri (CA1, 22’de% 33 % CA3) ve striatum (% 17), 5 mg / kg’da Galantamin aktif bir kontrol olarak kullanılmış ve Muira Puama’dan daha iyi performans göstermiştir. [11]

Buda İlginizi Çekebilir  Kazein Protein Nedir ?

Bu alanlar, AChE enziminin G4 bileşiğinin bastırması ile ilişkiye girer gibi görünürken, bastırmada da G1 laboratuvar ortamında kaydedildi [11] ve 100 mg / kg enjeksiyonlarla belirtilmiştir. [12] Bu sonuçlar daha sonra, hipokampal CA1 nöronlarında beta-amiloid kaynaklı nörodejenerasyonu önleyen farelerde 800 mg / kg oral alımda test edilmiş ve beyin ve omurilikte bulunan hücrelerde GFAP ekspresyonu Muira Puama ile yaklaşık yarısı azalmıştır. [10]

 • AChE : Nörotransmiter asetilkolin (ACh) kolin ve asetat içine hidrolitik metabolizmasından sorumlu birincil enzimdir.
 • G1 : Ökaryotik hücre bölünmesinde yer alan hücre döngüsünün dört aşamasının ilkidir
 • CA1 :Alyuvarlarda en yüksek seviyede bulunan sitosolik bir proteini kodlar.
 • GFAP : Hücre iletişimi ve kan beyin bariyerinin işleyişi dahil olmak üzere birçok önemli CNS işleminde yer alır.
 • Beta-amiloid :Alzheimer hastalarının beyinlerinde bulunan amiloid plakların ana bileşeni olarak Alzheimer hastalığında çok önemli rol oynayan 36-43 amino asitten oluşan peptidleri ifade eder.

Bu çalışmalar, patent sorunlarından ötürü özü belirtmiyor , ancak bu, bir etil alkol gibi görünüyor: su özütü, 50:50 ila 95: 5 arasında değişen, Pov adı verilen bir işaretçinin varlığı ile karakterize edilir.

2.4 Nörokoruma

100 mg / kg Muira Puama’nın yaşlanan farelere kan dolaşımına enjekte edilmesi, yaşlanma farelerinin beyinde anti-oksidatif etkilere neden oluyor. [13] Salin (suda sodyum klorür karışımı) enjeksiyonlarına (kontrol) kıyasla Muira Puama’nın enjekte edilmesi, serbest radikalleri hipotalamusta (% 16.3) azalttı ve beyinde (% 43) ve striatumda (% 51) protein karbonilleri azalttı. TBARS ile değerlendirilen frontal korteks, striatum ve hipotalamusta lipid peroksidasyonundaki azalmalar görüldü. [13] Yalnızca hipokampusta Glutatyon Peroksidazında bir artış, Katalaz evrensel olarak artarken . [13]

 • TBARS : Bir reaktif olarak tiyobarbitürik asit kullanılarak TBARS testi ile tespit edilebilen lipit peroksidasyonunun (yani yağların bozunma ürünleri olarak) bir yan ürünü olarak oluşturulmuştur.
 • Lipid peroksidasyon : Lipit peroksidasyonu lipitlerin oksidatif bozunmasıdır.
 • Glutatyon Peroksidaz : Ana biyolojik rolü organizmayı oksidatif hasara karşı korumak olan peroksidaz aktivitesi olan bir enzim ailesinin genel adıdır.
 • Katalaz :Katalaz, oksijene maruz kalan neredeyse tüm canlı organizmalarda bulunan yaygın bir enzimdir. Hidrojen peroksitin su ve oksijene ayrışmasını katalize eder.

Muira Puama (100 mg / kg enjeksiyonları: 800 mg / kg oral alım), MK-801’in  bellek güçlendirme üzerindeki etkilerini zayıflatmayı başardı ancak edinme üzerinde koruyucu etkiler göstermedi; Muira Puama, bir anti-kolinerjik olan skopolamin’in etkilerini ortadan kaldırdı. [14]

 • MK-801 : MK-801 olarak da bilinen Dizosilpine, 1982 yılında Merck’te bir ekip tarafından keşfedilen bir glutamat reseptörü olan N-Metil-D-aspartat reseptörünün, bilişsel olmayan bir antagonistidir.

2.5 Öğrenme

Mekanik olarak, Muir Puama’nın öğrenme etkileri, 5-HT 1A zıttı (pindolol) değil, Spirezone Muira Puama’nın etkilerini artırdığı için serotonin aracılığıyla aracılık edildiği görülmektedir. [15]

 • 5-HT 1A : Santral beyin mekanizması ile kan basıncını ve kalp atım hızını azaltır, periferik damar genişlemesini uyarabilir.

Asetilkolin bastırması oral dozlarda 800 mg / kg, fakat 300 mg / kg olarak not edilmiştir. [11]

Son olarak, bir çalışma Muira Puama’nın yohimbine’in toksik dozlarını arttırdığını kaydetti; çoğunlukla katekolamin salınımı aracılı bir supplementtir. Bu, Muira Puama’nın eylemlerinde katekolaminlerin (öncelikli olarak dopamin ve noradrenalin) tutulumunu önermektedir. [16]

Serotonerjik mekanizmalar aracılığıyla aracılık edilebilir.

50-100mg / kg tekli karın içi enjeksiyonları Muira Puama sırasıyla kısa süreli hafıza edinimi ve güçlendirmede iyileşme olduğunu gösteren, test öncesinde veya sonrasında idari olarak uygulandığında, öğrenmeyi arttırmak ; bu etkiler kısmen 800 mg / kg oral uygulama ile taklit edilmiştir. [17] Bu etkiler 800-1000 mg / kg vücut ağırlığı oral alım ya da 50-100 mg / kg’lık enjeksiyonlarla benzer dozlar ile uzun bir süre çoğaltıldı. [18]

Yaşlı farelerde hafıza güçlendirmede, testten bir gün sonra ölçülen 50-100 mg / kg Muira Puama’da (800 mg / kg oral alım) erişkin kontrol seviyelerine geri döndü. [17] Yetişkinlerde bu öğrenme oranının restorasyonu uzun vadeye uzanıyor gibi görünüyor. [18]

Farelerde kısa ve uzun süreli bellek alımını ve çalışmalar ön güçlendirmenin arttırdığı görülüyor.

2.6 Stres ve Kaygı

Tahmin edilemez Kronik Hafif Stres’te (kronik hafif stres dizisi) [19] 100 veya 300 mg / kg’lık (50 mg / kg değil) oral alım endişe artışını (20 mg / kg Imipramine oranla daha iyi) önledi. Strese maruz kalmayan farelerde stress giderici etki görülmedi (diazepam 1 mg / kg’da çok etkili olduğu için). [9]

Buda İlginizi Çekebilir  Kereviz Tohumu Nedir ?

Glisemideki stres nedenli değişiklikler, 100 mg / kg veya 300 mg / kg Muira Puama tarafından da ortadan kaldırıldı ve 20 mg / kg Imipramin’den daha iyi performans gösterdi. [9] Normalden daha hızlı bir şekilde soluk alıp vermeye bağlı bir anti-stres testi olan kanda oksijen eksikliğine direnci, üç dozda% 38-59 oranında düzeldi; 50 mg / kg, 100 ve 300 mg / kg’dan önemli ölçüde farklı olmayan (damariçi) veya 800 mg / kg oral kullanıma. [9]

En az bir çalışmada, Tahmin edilemez Kronik stres testinde dikkat çekici adaptogenik etkileri gösteriyor.

Bir çalışma, 30, 100 ve 300 mg / kg Muira Puama’nın enjeksiyonlarının (doz bağımlı bir şekilde) bir hole-board testinde kaygı benzeri belirtilere neden olduğunu kaydetti. [21]

 • Hole-board testi : Hayvanlarda anksiyete, stres, yenilik arayışı ve duygusallığı ölçmek için bilimsel araştırmalarda kullanılan deneysel bir yöntemdir.

2.7 Depresyon

Farelerde Forced Swim Test modelinde 300 mg / kg oral Muira Puama ancak 100 mg / kg olmamakla birlikte, 15 mg / kg’da Imipramine’in aktif kontrolünden daha düşük bir dereceye kadar düşer. [5] Test edilen diğer ilaçlarla olan etkileşim nedeniyle, bu anti-depresif etkilere B-adrenerjik reseptörlerin dopamin D1 reseptörlerinin aracılık ettiği düşünülmektedir. [5]

 • Forced Swim Test :Bu protokolün amacı, kemirgenlerde depresif benzeri davranış çalışması için en sık kullanılan testlerden biri olan zorlu yüzme testini (FST) tanımlamaktır.

Düşünülebilir anti-depresif etkilere sahip olabilir.

3  Cinsellik ile Etkileşim

3.1 Erektil Özellikleri

1000-1500 mg 4: 1 Muira Puama özütü kullanan erkeklerde yapılan bir çalışmada, katılımcıların % 51’inde 2 hafta kullanımdan sonra erektil fonksiyonda bir iyileşme bildirildiğini belirtti. [2]

4 Besin – Supplement Etkileşimleri

4.1 Catuama

Catuama, Guarana otu, Muira puama, Trichilia catigua ve zencefillerin (bunların nispi konsantrasyonları sırasıyla % 40.31,% 28.23,% 28.23 ve% 3.26 olmak üzere) karışımıdır. [22] Bu bitkisel kombinasyon tedavisinin izole endotelde nitrik oksit yoluyla damar genişletici etkileri olduğu bildirilmiştir. [23] . [24] İzole edilmiş tavşan kalplerindeki ventriküler fibrilasyonu tamamen geri döndürdüğü belirtilmiştir 200μg / mL’de ve uyarılmış ritim bozukluğundan korunmaktadır. [22]

Bu çalışma izolasyonda zencefil ve guaranın kalp adalesi üzerinde böyle etkiler bırakmadığını, ancak muira puama’nın bazı etkinlik gösterdiğini göstermiştir. Trichilia catigua 25μg / mL’de Catuama’ya benzer potens göstermiştir (bu, lidokain’in referans ilaç olan 3μg / ml). [22]

Catuama ayrıca kemirgenlerde monoamin (noradrenalin, dopamin, serotonin) geri alımını önleme ile ilişkili anti-depresif etkilerle de ilişkili bulunmuştur. [25]

Muira puama, Catuama’daki dört ottan biridir ve anti-depresif etkilerin ortaya çıkmasında rol oynayabilir. Ayrıca kardiyovasküler etkilere de katkıda bulunur, ancak Trichilia catigua’ya göre daha az önemlidir. Şu anda, aktif maddeler arasında herhangi bir sinerjizm kaydedilmemiştir.

Bilimsel Destek ve Referans Metni

Muira puama Referanslar

 1. Premenopozal ve postmenopozal kadınlarda Bitkisel vX’in libido ve cinsel aktivite üzerindeki etkileri.
 2. Erektil disfonksiyon tedavisinde Yohimbin ve Muira puama.
 3. Doğal afrodizyaklar.
 4. Ptychopetalum olacoides’den NGF-güçlendirici aktiviteye sahip Clerodane diterpenoidleri.
 5. Farelerde Ptychopetalum olacoides Bentham (Marapuama) antidepresan profili.
 6. Geleneksel tonikler için psikofarmakolojik bir anlam var mı? .
 7. Ptychopetalum olacoides kabuğundan sekiz yeni clerodane diterpenoid.
 8. Brezilyalı bir tıbbi bitki, Ptychopetalum olacoides gelen yeni NGF güçlendirici diterpenoidler.
 9. Farelerde “tonik” Ptychopetalum olacoides (Marapuama) Anti-stres etkileri.
 10. Amazonlu bitkisel Marapuama bir fare Alzheimer modelinde bilişsel bozukluğu ve nöroglial dejenerasyonu hafifletir.
 11. Nootropic Amazonian bitkisel (Marapuama) ile tedavi edilen farelerin biliş ile ilgili beyin bölgelerindeki asetilkolinesteraz inhibisyonu.
 12. Geleneksel bir Amazon “sinir tonik” olan ptychopetalum olacoides antikolinesteraz aktivitesine sahiptir.
 13. Farelerde beyinde Ptychopetalum olacoides (“muirapuama”) antioksidan aktiviteleri.
 14. MK801- ve skopolamin kaynaklı amneziler, yerel olarak “beyin tonik” olarak kullanılan bir Amazon bitkisi tarafından ters çevrilmiştir.
 15. Serotonin reseptörleri P. olacoides (Marapuama) ‘nın promik etkilerine katkıda bulunurlar.
 16. Ptychopetalum Olacoides bentham’ın (Olacaceae) Psikofarmakolojik Özellikleri .
 17. Ptychopetalum olacoides’in aversif ve aversif olmayan öğrenme paradigmalarında baldinik etkileri.
 18. Genç ve yaşlanan farelerde Ptychopetalum olacoides tarafından bellek geri kazanımı.
 19. Depresyon modelleri.
 20. Marapuama’nın kronik hafif stres modelindeki etkileri: antidepresan özelliklerin daha ileri bir göstergesi.
 21. Ptychopetalum olacoides Benth’in anksiyojenik özellikleri. (Marapuama).
 22. Bitkisel ilaç Catuama izole tavşan kalbinde ventriküler fibrilasyonu engeller ve önler.
 23. Bitkisel ilaç Catuama, sıçanlardan, kobaylardan ve tavşanlardan izole edilen damarlar üzerinde endotel bağımlı ve bağımsız vazorelaksan etkisine neden olur.
 24. Izole tavşan corpus cavernosum bitkisel ilaç Catuama ve onun bileşenleri ile gevşeme.
 25. Bitkisel ürün Catuama’nın antidepresan benzeri etkileri için farmakolojik ve nörokimyasal kanıtlar.

 

Supplement Ansiklopedisi
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz