Omega-3 Depresyona Faydası Var mı?

Omega-3 Depresyona Faydası Var mı?

 

Arka Plan:Büyük depresif bozukluk son derece zayıflatıcı, tedavi edilmesi zor, yüksek oranda tekrarlama oranına sahiptir ve bireyi ve bir bütün olarak toplumu olumsuz yönde etkilemektedir. Büyük depresif bozukluk için ortaya çıkan potansiyel bir tedavi, doğal olarak yağlı balıklarda, diğer deniz ürünlerinde ve bazı fındık ve tohumlarda bulunan omega-3 yağları olarak da bilinen n-3 çoklu doymamış yağ asitleridir (n-3 PUFA).

Çeşitli kanıtlar Büyük depresif bozuklukdaki n-3 PUFA’lar için bir rol önermektedir, ancak kanıtlar kesin olmaktan uzaktır. İncelemeler ve meta analizler, çalışmalar arasındaki çok kökenliliği açıkça göstermektedir. Çok kökenliliğin araştırılması, n-3 PUFA’ların, depresif belirtilerin şiddetine bağlı olarak, hafif depresif semptomu olan bireylerin çalışmalarında n-3PUFA’ların hiçbir etkisinin bulunmadığı, ancak daha şiddetli depresif bireylerin çalışmalarında olası bir yararın olabileceğini düşündürmektedir.

Amaç:N-3 çoklu doymamış yağ asitlerinin (aynı zamanda omega-3 yağ asitleri olarak da bilinir) büyük depresif bozukluk için bir karşılaştırıcıya (örneğin plasebo, anti-depresan tedavisi, standart bakım, tedavi yok, bekleme listesi kontrolü) etkilerini değerlendirmek gerekmektedir.

Seçim Kriterleri:İncelemedeki çalışmaların: randomize kontrollü bir deneme olup olmadığını; n-3PUFA’ları bir müdahale olarak sağladı; bir karşılaştırıcı kullanıldı; sonuç olarak ölçülen depresif semptomoloji; ve Büyük depresif bozukluklu erişkinlerde yapıldı. Ana sonuçlar depresif semptomoloji (doğrulanmış bir derecelendirme ölçeği kullanılarak toplanan sürekli veriler) ve istenmeyen olaylardı. İkincil sonuçlar depresif semptomoloji (gerileme ve yanıt üzerine ikiye bölünmüş veriler), yaşam kalitesi ve çalışmaların tamamlanamaması idi.

Verilerin Toplanması Ve Analizi: Cochrane tarafından beklendiği gibi standart metodolojik prosedürler kullanıldı.

Ana Sonuçlar:26 ilgili çalışma vardı: Toplam 1438 katılımcının yer aldığı 25 çalışma n-3PUFA desteğinin plaseboya kıyasla etkisini araştırdı ve 40 katılımcının yer aldığı bir çalışma n-3PUFA desteğinin anti-depresan tedavisine kıyasla etkisini araştırdı. n-3 PUFA takviyesi depresif semptomoloji için plaseboya kıyasla küçük ila mütevazı bir yarar sağlar: standartlaştırılmış ortalama fark (SMD) -0.32 (% 95 güven aralığı (CI) -0.12 ila -0.52; 25 çalışma, 1373 katılımcı, çok düşük kalite Kanıt), ancak bu etkinin klinik olarak anlamlı olması olası değildir (0.32’lik bir SMD, HDRS (17 maddelik) skorlarında yaklaşık 2.2 puanlık (% 95 CI 0.8 ila 3.6)) gruplar arasındaki bir farkı temsil eder.

Buda İlginizi Çekebilir  Prebiyotikler Ve Probiyotikler İle Grip Aşısı

Güven aralıkları hem klinik olarak önemli olası bir etkiyi hem de ihmal edilebilir bir etkiyi içerir ve çalışmalar arasında büyük ölçüde çok kökenlilik vardır. Olumsuz olay yaşayan bireylerin sayıları, müdahale ve plasebo gruplarında benzer olmasına rağmen ((göreceli) risk oranı (OR) 1.24,% 95 CI 0.95 ila 1.62; 19 çalışma, 1207 katılımcı, çok düşük kalitede kanıt), güven aralıkları anlamlı bir artış içermektedir.

n-3PUFA’lar ile yan etkilerde ve aynı zamanda küçük bir azalma olabilir. Geri çekilme ve yanıt oranları, yaşam kalitesi ve çalışmaların tamamlanamaması oranları da gruplar arasında benzerdi, ancak güven aralıkları tekrar genişledi. Bu sonuçların temel alındığı kanıtlar çok sınırlıdır.

Analizlere katkıda bulunan tüm araştırmalar, araştırma sorusuyla doğrudan ilgiliydi, ancak tüm sonuçlar için kanıtların kalitesini düşük seviyeye kadar düşük olarak değerlendirildi. Tüm analizlere katkı sağlayan çalışma sayısı ve katılımcı sayısı düşüktü ve çalışmaların çoğunluğu küçüktü ve çeşitli önlemler konusunda yüksek riskli olma konusunda yargılanıyordu.

Analizlerde ayrıca üç büyük denemeden de büyük ölçüde etkilenmesi muhtemeldir. Her ne kadar bu denemelerin düşük önyargı riski altında olduğunu yargılansa da,% 26,9 ila % 82’lik bir orana katkıda bulunuyorlar. Etki büyüklüğü tahminleride de kesin değildir. Funnel plotasimetrisi ve duyarlılık analizleri (sabit-etki modellerini kullanarak ve sadece seçim yanlılığı, performans yanlılığı ya da yıpratma eğilimi riski düşük olan çalışmalarda), n-3 PUFA’lar için pozitif bir bulguya yönelik olası bir yanlılık olduğunu düşündürmektedir.

  • Funnel plot : Çalışma kesinliğinin bir ölçüsüne karşı tedavi etkisinin bir dağılımıdır. Öncelikli olarak yanlılığı veya sistematik çok kökenliliği tespit etmek için görsel bir yardım olarak kullanılır. Simetrik ters çevrilmiş huni şekli, yayın eğiliminin olası olmadığı “iyi huylu” bir veri kümesinden kaynaklanır.
Buda İlginizi Çekebilir  Vücut Kompozisyonu ve Genel Sağlık İçin Aralıklı Yemek Araştırması

Ana depresif belirti sonuçların analizinde önemli bir çok kökenlilk vardı. Bu çok kökenlilik, ek hastalıkların varlığı veya yokluğu veya yardımcı terapinin varlığı veya yokluğu ile açıklanamamıştır. Sadece 40 katılımcının yer aldığı anti-depresan karşılaştırması için bir çalışma mevcuttu.

Bu çalışma, n-3PUFA’lar ile tedavi ve depresif semptomoloji (ortalama fark (MD) -0,70 (% 95 CI -5,88 ila 4,48)), tedaviye yanıt oranları ya da tamamlanamaması arasında antidepresanlar ile tedavi arasında bir fark bulunmamıştır. Olumsuz olaylar analize uygun bir şekilde bildirilmemiştir ve depresyon geri çekilmesi ve yaşam kalitesi bildirilmemiştir.

Yazar Sonuçları:Şu anda, n-3PUFA’ların Büyük depresif bozukluk tedavisi olarak etkilerini belirlemek için yeterli yüksek kalitede kanıt bulunmamaktadır. Temel analizler, n-3PUFA’ların plaseboya kıyasla depresif semptomoloji üzerinde küçükten küçüğe, klinik olarak yararlı olmayan bir etki gösterdiğini; Bununla birlikte, tahmin kesin değildir ve bu sonucun düşük / çok düşük olduğuna dayanan kanıtların kalitesine karar verildi.

Duyarlılık analizleri, funnel plot araştırması ve sonuçların geniş çaplı iyi çalışmalar ile karşılaştırılması, bu etki tahmininin n-3PUFA’lar için pozitif bir bulguya yönelmesinin muhtemel olduğunu ve gerçek etkinin daha küçük olabileceğini düşündürmektedir. Bununla birlikte, veriler aynı zamanda, n-3PUFA ve plasebo gruplarında denemelerin tamamlanması için benzer yan etki ve sayı oranlarını da önermektedir, ancak yine de tahminler çok belirsizdir. n-3PUFA’ları ve antidepresanları doğrudan başka karşılaştıran bir çalışma, benzer faydalar bulmaktadır. Özellikle Büyük depresif bozukluk için n-3PUFA’ların hem olumlu hem de olumsuz etkileri ile ilgili daha fazla kanıt ve daha eksiksiz kanıt gerekmektedir.

Referanslar

https://www.ncbi.nlm.nih.gov

Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz