Ophiopogon japonicus ( Osmanlı Çimi ) Nedir ?

Ophiopogon japonicus ( Osmanli Cimi ) yeni

Ophiopogon japonicus ( Osmanlı Çimi ) Nedir Ve Ne İşe Yarar ?

Ophiopogonis Radix (Çince Maidong), Ophiopogon japonicus’un (Osmanlı Çimi) kökü, Çin, Japonya ve bazı güneydoğu Asya ülkelerinin yerel ilaçlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Geleneksel Çin tıbbı prensibine göre, Ophiopogonis Radix, yin’i besler, vücut sıvısı üretimini destekler, akciğeri nemlendirir, zihni açar  ve kalp’e faydası vardır.

Bu derleme, O. japonicus’ta botanik, fitokimya, kalite kontrol, geleneksel kullanımlar, farmakolojik aktiviteler ve klinik çalışmalardaki araştırmaların başarılarını özetlemektedir; Bu derleme, aynı zamanda bu bitkisel ilaç üzerine yapılan çalışmaların eksikliklerini de tanımlamakta ve böylece bu geleneksel bitkisel ilacın daha ileri bilimsel araştırma ve geliştirilmesinin temeli olarak hizmet etmektedir.

Bilmen Gerekenler

Ayrıca şöyle bilinir

Ejderha Sakal, Mondo çim, Çeşme bitkisi, Maymun otu

Aşağıdakiler için kullanılır

Antioksidan ve Anti-İltihaplanma

Aşağıdakileri bir forumudur

Baharat veya bitki

1  Kaynaklar ve Kompozisyon

1.1 Kaynaklar

Osmanlı Çimi (lilacea familyası), daima yeşil bir perennial ve Geleneksel Çin tıbbı, çoğunlukla Radix ophiopogon olarak adlandırılan, kök şeklinde kalp komplikasyonları ve iltihaplanma tedavisinde kullanılır. [1] [2] Kuru biçiminin nemlendirilmesi ve vücut sıvısının üretimini teşvik etme işlevlerine “sahip olduğu” ve tip II diyabetin tedavisi olarak yorumlanan “Xiao Ke” semptomunun tedavisinde kullanıldığı söyleniyor. [2]

1.2 Kompozisyon (İçeriği)

 • Oksiopogonin D (% 0.000006 kuru ağırlık veya daha yüksek) ve Spicatoside A [3] gibi Ruscogenin (orijinal kaynağı Ruscus aculeatus’tan sonra adlandırılır) [3] ve bunların glikozitleri,
 • Ruscogenin glikozitleri (ruskogenin molekülündeki iki ayrı lokasyondaki) Ophiopogonin F (glikosid [1] ) ve Ophiopogonin G (glikozid) [1]
 • Ophiogenin [4]
 • Ofiopogonol (sekesterpene) ve onun glikozid ofiyosid A [4]
 • Nolinospiroside F, yukarıda bahsedilenlerden daha yapısal olarak farklıdır fakat yine de ruskogenin diglikozid[5] [6]
 • Homoisoflavon ofiyopogonon E [7] ve ofiyopogonanon A, E ve H [8] [9] [10] [7]
 • Metilofiopogonanon A ve B [11] [7]
 • Metilfiyofogonon A [8] [7]

Bu bitkideki biyoaktif maddeler, konsantrasyonları, onları ihtiva edebilecek diğer bilinen bitkiden (ruscus aculeatus) daha düşük gibi görünse de, ya Ruscogenin olarak bilinen steriodal saponin veya ruskogenin esaslı glikozitler gibi görünüyor. Bu bitkide bulunan homoflavonlar da rol oynayabilir.

Aynı zamanda bitki köklerinde [12] [13] OJP1 (Osmanlı Çimi polysaccharide 1 ) olarak adlandırılan ve yaklaşık 35.2 kDa ağırlığında ve % 98.5 karbonhidrat olan anti-diyabetik özelliklerle ilişkili bir polisakkarit fragmanı mevcut gibi görünmektedir; karbonhidratlar arabinoz, glikoz ve galaktoz olarak 1: 16: 8 oranında bulunur. [13] [14]

Diğer polisakaritler arasında, 3,4 kDa’da daha küçük olan ve kuru kök ağırlığına göre bitki köklerinin % 4’üne kadarını oluşturan, suda çözünür bir β-d-fructan (aynı zamanda kökte olan) MDG1 olarak bilinen biri de bulunmaktadır; [2] Bu polisakarit, β-D-fructofuranosyl moleküllerinin (Frufs) 2 → 1 dalları β-D-fructofuranosyl (2 → 6) ve eser miktarda α-d-Glc ile omurgaya bağlanmış.tır [2] [15] POJ-U1a, piranosid ve funansitten oluşan oldukça dallı bir polisakkarittir [16] ve ayrıca sOPS (t), sOPS (80), sJPS (t) ve sJPS olarak bilinen bir dizi polisülfatlı polisakkarit vardır. [17]

 • MDG1 : Ophiopogon japonicus’tan (Osmanlı Çimi)  bir polisakkarit olan MDG-1, yüksek yağlı diyete bağlı obeziteyi önler ve farelerde enerji tüketimini artırır.
Buda İlginizi Çekebilir  Ferula Asafoetida (Şeytantersi) Nedir ?

Karbonhidratlar köklerin kuru ağırlığının % 71’ini oluşturur. [2] [18]

Bu bitkideki polisakkaritler aynı zamanda diyabet ve bağışıklık sistemi açısından biyolojik olarak etkindir ve büyük miktarları nedeniyle onu tüketmenin başlıca zorunlulukları olabilirler.

2  Ömür Uzatma

2.1 Memeli Olmayan İncelemeler

Steroidal glikozid Nolinospiroside F’nin maya ömrünü SIRT1 aktivasyonu ve artmış antioksidatif etkiler (yüksek SOD dönüşümü ve düşük oksidasyon yan ürünlerine bağlı olarak) ile ilişkilendiren şekilde uzattığı ve 10uM Nolinospirosid F’den 10μM resveratrolün (bir çeşit supplement) daha iyi performans gösterdiği görülmüştür. [5]

 • SIRT1 : NAD-bağımlı deasetilaz sirtuin-1 olarak da bilinen Sirtuin 1, insanlarda SIRT1 geni tarafından kodlanan bir proteindir.
 • SOD : Süperoksit radikalinin değişimini sıradan moleküler oksijen veya hidrojen perokside dönüşümlü olarak katalize eden bir enzimdir.

3  Nöroloji

3.1 Nörogenez (Hücre Doğumu)

Ofiopogon japonicus’taki ( Osmanlı Çimi ) Ruscogenin ve bazı steroidal laktonlar (Spicatoside A) PC12 hücrelerinde düşük konsantrasyonlarda (0.3-1μM, 300-1.000 nM) nöritogenezisi uyaran ERK sinyallemesine bağlı olarak hücre dığumuna neden olabilirler. [19] [3] Potens NGF’nin referans ilaçtan (40ng / mL) daha azdır, NGF bazal çizgiye göre % 80 oranında nörit (sinir hücresi uzantısı) büyümesini arttırır ve % 46-54 aralığında steroidal laktonların bir kısmı artar (kontrol , herhangi bir karşıtsız ortamda, başlangıç ​​değerinden % 10 daha yüksektir). [3]

 • PC12 : PC12 sıçan adrenal medulla feokromositomadan türetilmiş bir hücre dizisidir
 • ERK : ERK, hücrenin yüzeyindeki bir reseptörden, hücrenin çekirdeğindeki DNA’ya bir sinyal ileten bir protein zinciridir.
 • NGF : Belirli hedef nöronların büyümesi, korunması, çoğalması ve sağkalımının düzenlenmesinde rol oynayan bir nörotrofik faktör ve nöropeptiddir.

3.2 İnme ve İskemi

İskemi / reperfüzyon (MCAO) öncesinde 5-10 mg / kg saf ruskogenin verilen farelerde, iskemi sırasında kan akışını değiştirmedi ancak ölü doku boyutunu daha sonra doz bağımlı bir şekilde % 37.4-63 azalttı. [20]

 • İskemi / reperfüzyon : Kritik hastalarda önde gelen ölüm nedenlerinden biri olan çoklu organ yetmezliğine yol açabilen miyokard enfarktüsü, transplantasyon, inme ve travmayı takiben sık görülen bir durumdur.
 • MCAO : En büyük serebral arterdir ve serebrovasküler olaylardan en çok etkilenen damardır.
 • Ruskogenin : İlk olarak Ruscus aculeatus’tan izole edilen Ruskogenin (RUS), geleneksel Çin otu Radix Ophiopogon japonicus’un önemli bir steroidal sapogenininin, anti-iltilaplanma ve anti-trombotik aktivitelere yol açtığı bulunmuştur.
Buda İlginizi Çekebilir  Metabolizma Hızı İnsanlara Göre Değişir Mi?

4  Glukoz Metabolizması ile Etkileşimleri

4.1 Tip II Diyabet

Bu bitkinin (OJP1) polisakkarit bileşeni, temel streptozotosin ile uyarılan diyabetik fare modellerinde [13] [14] ve aynı zamanda gebe olan diyabetik farelerde, 150 ila 50 mg arasındaki aralıklarda doz bağımlı bir şekilde anti-diyabetik özelliklere sahip gibi gözükmektedir (500 mg / kg arasındadır).

 • Streptozotosin : Stretomyces achromogenes tarafından üretilen bir antibiyotiktir. Antineoplastik madde olarak ve deney hayvanlarında diyabet uyarmak için kullanılır.

5  Yağ Kitlesi ve Obezite

5.1 Adipokinler (Yağ Hücreleri)

Streptozotosin ile uyarılan diyabetik gebe sıçanlarda (gebe diyabet için model), ofiyopogon japonicu (osmanlı Çimi’nin) (125-500 mg / kg) polisakkarid parçası oral olarak iki hafta boyunca, kan glikozundaki ve insülinin değişikliklerini zayıflatabilir ve yağ hücrelerinin bastırılmasını zayıflatmaya ikincil olarak düşünebilir. [12]

Bilimsel Destek ve Referans Metni

Osmanlı Çimi  Referanslar

 1. Ophiopogon japonicus yumrularından iki yeni furostanol saponin.
 2. Ophiopogon japonicus kaynaklı bir polisakkarit olan MDG-1, bir diyabetik KKAy fare modelinde PI3K / Akt yolağı yoluyla hipoglisemik etkiler gösterir.
 3. Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker-Gawl’dan yeni nörotojenik steroidal saponin .
 4. Ophiopogon japonicus’un lifli kökünden kimyasal bileşenleri ve insan miyokardiyal mikrovasküler endotel hücrelerinde tüp oluşumuna etkileri.
 5. Ophiopogon japonicus’tan Steroidal Saponin, SOD ve UTH1’de yer alan Yol Yoluyla Maya Ömrünü Uzatır.
 6. Ophiopogonis Yumru ve onun Konjenitallerinin Oluşturucuları Üzerine Karşılaştırmalı Çalışmalar. II. Ophiopogon planiscapus NAKAI Yeraltı Bölümü Oluşturucuları Üzerine Çalışmalar.
 7. Ophiopogon japonicus’un yumrulu köklerinden antiinflamatuar homoisoflavonoidler.
 8. Ophiopogonis yumru ve onun konjenerlerinin bileşenleri ile ilgili karşılaştırmalı çalışmalar. VIII. Ophiopogon japonicus Ker-Gawler cv’nin yeraltı bölümünün glikozitleri üzerine çalışmalar. Nanus.
 9. Ophiopogon japonicus Ker-Gawler’dan homoisoflavonoidler.
 10. Ophiopogonis Yumru ve onun Konjenitallerinin Oluşturucuları Üzerine Karşılaştırmalı Çalışmalar. IV. Ophiopogon ohwii OKUYAMA ve O. jaburan’ın Yeraltı Bölümündeki Homoisoflavonoidler Üzerine Çalışmalar.
 11. Ophiopogon japonicus’ta homoisoflavonoids’in HPLC-DAD-ESI-MS ile analizi.
 12. Ophiopogon-polisakkaritin gestasyonel diabetes mellitus sıçanında apiponektin üzerindeki önleyici etkileri.
 13. Streptozotosin kaynaklı diyabetik sıçanlar üzerindeki polisakkaritin Ophiopogon japonicus’tan koruyucu etkisi.
 14. Ophiopogon japonicus kökünden izole edilen bir polisakkaritin ekstraksiyonu, saflaştırılması, karakterizasyonu ve hipoglisemik aktivitesi.
 15. Ophiopogon japonicus’tan bir polisakkarit MDG-1’in izolasyonu, saflaştırılması ve yapısal analizi.
 16. Ophiopogon japonicus’tan alınan ultrason ile ekstrakte edilen polisakkarit POJ-U1a’nın yapısı ve antioksidan aktivitesi.
 17. Sülfatlanmış ofiyopogonpolisakkarit ve sülfatlanmış hünnap polisakkaridinin bağışıklık arttırıcı aktivite karşılaştırması.
 18. Yin Tonlayıcı Bitkilerin Kimyasal Oluşumu ve Farmakolojik Aktiviteleri Üzerine Araştırmalarda Son Gelişmeler.
 19. Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker-Gawl’dan üç yeni nörotojenik steroidal saponin.
 20. Ruscogenin, deneysel inmenin fare modelinde NF-κB aracılı inflamatuar yolla serebral iskemik hasarı azaltır.
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz