Pancar İle Yüksek Kan Basıncını Yenmek

Pancar İle Yüksek Kan Basıncını Yenmek

 

“Yeşilliklerinizi yiyin”, sağlığınızın iyileştirilmesi için makul bir tavsiyedir, ancak özellikle de yiyeceklerinize indirgemeci yaklaşımı izleyen insanlar için belirsizdir. Karotenoidlerin faydalı olduğunu ve sarı-kırmızı gıdalarda bulunurken, kırmızı-mavi spektrumda antosiyaninler bulunur ve meyveler ve sebzelerde bol miktarda polifenolik bulunur. Yeşil sebzelerde bulunan faydalar nasıl açıklanabilir?

Yapraklı yeşillikler, hatta mütevazi marullar, azot içeren nitrojen molekülünün büyük kaynaklarıdır.

Nitrat (NO3-), vücudun nitrik oksit elde edebilmesinin en önemli yollarından birinin başlama adımını oluşturur; bu da, kan damarlarını rahatlatan ve kan akışını geliştiren küçük, ancak güçlü bir sinyal molekülüdür. Garip olarak, vejetaryen tüketiminden nitrik oksit üretimine giden yol, salya içermektedir.

Nitrat yutulduktan sonra bağırsak bileşiği sindirmekte ve daha sonra tükürüğe salınmakta ve burada çeşitli ağız bakterileri nitratı (NO3-), nitrit içine sindirmektedir (NO2-); nihai olarak sindirim sisteminde yeniden sindirim için gerektiği gibi. Nitrit daha sonra çeşitli bileşikler vasıtasıyla, vücudun dokuları boyunca nitrik oksite dönüştürülür.

Nitrattan nitrite ve nitrik oksite giden bu yol, kan basıncını düşürmede önemli bir oyuncu olabilir. Bu işlem, endotelyal nitrik oksit sentaz (eNOS) olarak bilinen, kan damarlarında bulunan nitrik oksit sentezleme enzimini gerektirmez. ENOS aynı zamanda kan basıncını düşürmede önemli bir rol oynamakla birlikte, sağlığa ilişkin rolü önleyici niteliktedir ve zorla çalıştırılmak yerine, bakımda tutulurken daha iyi çalışmaktadır.

ENOS düzenlemesi genelde supplementler tarafından düzenlenmez. ENOS ile ilgili problemler muhtemelen kan basıncını artıracak olsa da, eNOS’un kullandığı amino asitin (L-arginin) besin supplementinin sağlanması, dolaşımı iyileştirmek için çok güvenilmez bir yol olmaktadır.

 • ENOS :İnsanlarda kromozom 7’nin 7q35-7q36 bölgesinde yer alan NOS3 geni tarafından kodlanan bir enzimdir.

Potansiyeli, güvenirliliği ve güvenliği nedeniyle, bu klinik araştırmada pancar suyundan nitrat test edilmiştir. Daha önceki çalışmalarında tek doz tedavisi olarak araştırılmıştır. Bu, ilacın içeriğine bakılmaksızın, bu desteğin sürekli kullanımı ve her yaştan hipertansif bireyler üzerindeki etkilerini inceleyen ilk çalışmadır.

Tükürme Konuları

Sadece çirkin değil, aynı zamanda tükürme de sağlıksız olabilir mi? Diğer birçok sağlık etkisine sahip olmamasına rağmen, tükürme aslında nitrit üretimini etkiler. Araştırmacılar, sindirim ve tükürük içeren karmaşık metabolik yol nedeniyle, nitrat supplementlerini aldıktan sonra aşırı tükürdüğünde,nitritin ve dolayısıyla nitrik oksitin faydalarından yararlanamayacağı tespit edilmiştir.

Nitrik oksit (NO) kan damarlarını rahatlatır ve kan basıncını düşürebilir. Vücutta birkaç şekilde sentezlenmiştir. Bu yollardan biri, gıda kaynaklarından nitrat (NO3-) kullanmaktadır.

Kimler ve Ne Çalışıldı?

Çalışmalar, ambulatuvar bir kan basıncıyla (ofis içi ölçüm yerine normal bir gün boyunca ölçüm) hipertansiyonun ötesinde, 130/85’i aşan her yaştan (18-85), nitrat supplementini araştırmışlar ve sağlıklı bulmuşlardır; böbrek fonksiyonlarında kardiyovasküler hastalık veya anormallikler göstermemiştir. Kan basıncı ilaçları kullanımı, katılımcıların çalışmadan dışlanmasının bir nedeni olmadığından, insanlar ilacı alıp almadıklarına bakılmaksızın kabul görmüştür.

Taramadan sonraki çalışmada, 34 hastaya kan basıncı ilaçları (çalışma boyunca sabit tutuldu) verilmiş ve 34 hastaya da herhangi bir kan basıncı ilacı verilmemiştir. Bu konulardan dördünde daha sonra düşüş vardır, fakat bırakma eşit oranda yayılmıştır ve bulguları büyük ölçüde etkilememiştir.

Katılımcılara, belirgin miktarda nitrattan yoksun 6.4 mM nitrat veya plasebo pancar suyu içeren 250 ml pancar suyu rasgele atanmıştır. Destek, dört hafta içinde gerçekleştir ve Nitrat içeriğindeki farkın ötesinde, iki meyve suyu da aynıdır.

Pancar, en yaygın olarak nitratların diyet kaynaklı olmamasına rağmen, yaygın olarak yenen sebzelerde nitrat değerlerini göstermektedir (bunlar, bitkinin yetiştirildiği yere bağlı olarak geniş çeşitlilik gösterebilir). Pancarın,birçok sebzeden daha yüksek bir şeker içeriği vardır; bunun yanında (birkaç pancar ile aynı ağırlığa eşit olması için bir avuç gerektiren yapraklı sebzelere karşı) daha büyük bir yoğunluğa sahip olmak, bunların bir nitrat olarak popüler olmalarına katkıda bulunabilir.

Çalışmanın pancar kökünü değil, pancar yeşili kullandığı unutulmamalıdır.

Son grup kompozisyonu, ortalama yaşı yaklaşık 60 yıl (sırasıyla plasebo ve nitrat gruplarında 56 ve 58 yaş) ve grup başına istatistiksel olarak farklı olmayan bir sayı ile yaşta bir denge göstermiştir (22 ve sırasıyla 16). Katılımcılar plasebo ve nitrat gruplarında ortalama vücut kütle indeksi 26.5 ve 26.8 iken hafif kiloludur.

Çalışmanın ana son noktası, iki şekilde ölçülen kan basıncındaki değişimdir. Her gün, çalışmadan iki hafta önce başlayarak ve çalışma süresince, hastalar kendi kan basıncı ölçümlerini bir osilometrik kan basıncı cihazı (ilaç mağazalarında bulunan ticari türe benzer bir kolluk) ile gerçekleştirmiştir.

Çalışmanın başlamasından önceki gün ve çalışmanın son günü olan iki vakada, hastalar 24 saat ambulatuvarkan basıncı testine tabi tutulmuştur. Bu ambulatuvar testler bir gün sürer ve genellikle daha kesin sonuçlar çıkarmak için kullanılır, zira kan basıncı okumaları kararsızdır ve ‘beyaz önlük hipertansiyonu’ ile görüldüğü gibi bir akut testten diğerine değişebilir.

Bu iki ziyarette alınan diğer ölçümler, nitratların (idrar, tükürük ve vücuttaki nitratlara olan etkileri hakkında kan ölçümleri) farmakokinetiğini değerlendirmek için sıvıların toplanması ve kan basıncının okunması için diğer damarsal fonksiyon testlerini içermektedir.

Kullanılan damarsal testler, arteriyel sertliğin altın standart ölçümü olan nabız dalga hızı (PWV) ve kardiyovasküler hastalıklardan toplam ölüm oranının güvenilir bir öncüsü, aortadaki arteriyel sertliğin bir göstergesi olan büyütme endeksi (Alx) ve arterin strese yanıt olarak ne kadar iyi rahatlayıp genişleyebileceğinin bir ölçüsüdür (kan dolaşımı aracılı dilatasyon ).

 • Alx : Yükselen ana atardamara basınç dalga formundan elde edilen tüm vücut damarsal sertliğin bir ölçüsüdür.
 • PWV : Kan basıncı nabzının genellikle bir arter veya kombine bir arter uzunluğunda dolaşım sistemi boyunca ilerlediği hızdır.

Kan fizyolojik süreci, kan normalden daha büyük miktarlarda itildiğinde, kan basıncındaki artışları önlemeye yardımcı olur ve bu da vücuttaki kanı artıracaktır.

İkinci tur ölçümler, klinikteki araştırmacılar tarafından gerçekleştirildikten sonra, supplement kesilmesinden iki hafta sonra ilave kan okumaları yapılmış ve çalışma sonuçlandırılmıştır.

Buda İlginizi Çekebilir  Hint Sümbülü Nedir ?

‘Beyaz Önlük Hipertansiyonu’ Fenomeni

‘Beyaz önlük hipertansiyonu’, beyaz önlük giyen doktorlar tarafından, hekim muayenehanesinde alınan ölçümlerde, hipertansif olmayan hastaların bazen hâlâ yüksek tansiyon sergilediğini görmüştür.

Bunun bir doktor ziyareti sırasında, bazı insanların yaşadığı endişe nedeniyle düşünülmektedir. Klinik olarak, bir hastadan hipertansiyon tanısı almak için farklı günlerde birden fazla okumayı gerektirir. Çalışmalar, çoğu zaman 24 saat ambulatuvar kan basıncı okumalarını kullanır ve konunun önüne geçmek için verileri kendi ölçümünde kan basıncıyla destekler.Kendiliğinden ölçülen kan basıncının klinik araştırmalarda kullanılabileceği gösterilmiştir ve akıllı telefonu kullanarak ölçümleri otomatik olarak takip edilebilmektedir.

İkisi de kan basıncı ilaçları alan hipertansif hastalar, ya nitrat içeren ya da nitratları dört hafta süreyle çıkarılmış pancar suyu almıştır. Diyet nitratlarının bu ölçümleri nasıl etkilediğini belirlemek için kan basıncı ve diğer damarsal ölçümler alınmıştır.

Bulgular Nelerdir?

Meyve suyu yoluyla alınan nitratlar vücut tarafından başarılı bir şekilde sindirilir gibi görünmektedir. Plasebo verilen iki gruba kıyasla (ilaçlı veya ilaçsız), nitrat verilen iki gruba bakıldığında, 0.52μmol / L’lik NOX (nitrat artı nitrite kısaltılmış) ve bu konsantrasyonun 2.7 katında büyük bir artış vardır; denekler çalışmanın başından itibaren vardır.

Nitrik oksitten sonra üretilen sinyal molekülü olan cGMP de, nitrik oksidin supplementden sonra uyarıldığı fikrini destekleyerek 1.4 kat artmıştır. Nitrik oksit, yaşayan bir insanda ölçülemez, çünkü hızla sentezlenmiş ve hızla yok edilen bir molekül, yok olması yarı ömrü milisaniye cinsindendir.

 • cGMP : Döngüsel AMP’ye benzeyen ikinci bir haberci gibi davranır. En muhtemel etki mekanizması, hücresel-geçirgen olmayan peptid hormonlarının dış hücre yüzeyine bağlanmasına yanıt olarak hücre içi protein kinazların aktivasyonudur.

Transkutanöz arteryel metaemoglobin (oksijen taşınmasının biyolojik belirteçleri), kalp hızı veya diğer glisemik, biyokimyasal veya kan hücresel biyolojik belirteçlerde herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bu önlemlerin dışında, klinik açıdan en önemli değişiklik, toplam NOX ve cGMP’de istenen artış olmuştur. Gözlemlenen değişiklikler, bu istenen biyolojik göstergelerde herkesin görüldüğü gibi, ilaç kullanan ya da olmayan kişilerde farklı değildir.

NOX ve cGMP’deki artış, özellikle, nitrat yenmesi sonrasında değil, laboratuvardaki açgözlü bir durumda ölçülmüştür. Ekleme iki hafta boyunca kesildiğinde, bu okumalar normale dönmüştür.

Bu, nitratların günlük bir dozunun vücudunuzu en az 24 saat desteklemek için yeterli olduğuna dair kanıtlar sağlar, ancak bu faydalar supplementin sürdürülmemesi durumunda, iki hafta içinde kaybolmamaktadır.

Deneklerin kendileri tarafından alınan günlük tansiyon değerlerine bakıldığında, nitrat tüketimi, bir hafta sonra tüm vücut kan basıncında belirgin bir düşüşe neden olduğu ortaya çıkmıştır. Nitratlar, supplementin son haftasına kadarki zamana bağlı bir fayda sağlamaya devam etmiş ve tüm vücut / kalp kan basıncında 8.1 mmHg / 3.8 mmHg’lik bir düşüşün tepe etkinliğine ulaşmıştır. Yine, bu değişikliklere kalp atış hızında herhangi bir değişiklik eşlik etmemiştir.

Nihai değerlendirmede, 3.8-12.4 mmHg tüm vücut ve 0.7-6.8 mmHg kalp  kan basıncı geniş bir % 95 güven aralığı olduğu için, nihai ölçümler arasında bazı farklılıklar vardır, ancak nitrat alan her hasta kan basıncında bir miktar düşüş görülmüştür.

Diğer kan basıncı ölçümü, ambulatuvar  kan basıncı (ABP) benzer yararları göstermiştir. Temel seviyeleri ile karşılaştırıldığında günlük nitrat alan denekler ortalama 7.7 mmHg tüm vücut ve 2.4 mmHg kalp kan basıncı azalma sağlanmıştır. ABP’de gün boyunca büyük bir dalgalanma olmamıştır. Nitratlar hem uyku hem de uyanıklık dönemlerinde benzer büyüklükte kan basıncında sürekli bir düşüşe yol açmıştır.

Bu çalışmada alınan ikincil ölçümler, basıncın değil, kan akışına daha fazla ilişkilidir; kan basıncındaki artışlar, kan basıncı değişmese bile kardiyoprotektif olduğundan, yararlı bir biyogösterge niteliği taşımaktadır.

Atriyal dalga hızı (PWV), nitratları alan hastalarda temel değerleri ile karşılaştırıldığında 0.59m /s ve plaseboya kıyasla benzer büyüklükte (0.58m / s) azalmıştır. Bu büyüklüğün PWV azalması kalp hastalığı riskinde gözle görülür azalmalarla ilişkilendirilmiştir. AIx ve FMD de önemli faydalar görülmüştür. Bu ölçümler sırasıyla% 5.2 ve% 1 oranında azalırken, plasebo grubunda herhangi bir değişiklik olmamıştır.

 • FMD :  Damarlarda kan akışı arttığında bir arterin genişlemesi anlamına gelir.

Bu bulgular, nitratın yalnızca kan basıncını düşürücü bir madde olarak değil, aynı zamanda genel dolaşımdaki sağlıkta yararlı olabilecek bir supplement olarak kullanılmasını desteklemektedir. Tüm yaş gruplarında kardiyovasküler hastalık ölüm oranının bir biyobelirteç olarak damarsal sertliğin ölçümünde ve damarsal sertliğin güvenilirliğinde gözlenen belirgin düzelmeye dayanarak, kalp sağlığındaki nitratların rolünü de desteklemektedir. Bununla birlikte, tüm deneklere uygulanan damarsal sertliğin bu yararı olup olmadığı üzerine bir alt grup analizi, sadece ilaç kullananların PWV’de azalma yaşadığını bulmuştur.

Son olarak, plazma NOX ve cGMP yükselmelerinin normal seviyelere dönmesine neden olan iki haftalık durma zamanına benzer şekilde, nitrat artık hipertansif katılımcılar tarafından kullanılmadığında, kan basıncı ve kan akımı temel seviyelere geri dönmüştür. Bu, nitratların iyileştirici olmadığını, ancak yararlarını yalnızca kullanıldığı sürece uygulayan bir ‘bant-yardım’ supplementi olduğunu gösterir.

Nitrat yeminin klinik, biyokimyasal ya da hematolojik olarak önemli herhangi bir yan etki göstermediği görülmektedir.

Beklenen bir sonuç olan pancar suyunun kırmızı renklenmesi nedeniyle, idrar ve dışkının tüm gruplarda renk değişikliği olduğu bildirilmiştir. Betalain olarak bilinen pancar pigmentleri, idrar ve dışkılarda hala kırmızı renkte olan bir formda yok edilir ve meyve suyunun akut böbrek veya rektal travmaya neden olduğunu düşünen, birçok kişiye yol açar.

Buda İlginizi Çekebilir  D Vitamini Sindirmek İçin Ne Kadar Yağ Alınır?

İlaç kullanan hastalarda, ilaç tedavisi ile ilgili etkileşimler açısından advers etkileşim bildirilmemiştir; bu da diyet nitratlarının destekleyici tedavisi olarak rol oynadığını düşündürmektedir (“ana yemek farmakoterapisinin yanında alınması gereken bir şey; adjuvanlar, tıpta kullanılan ilaçların yan etkilerini azaltmak için kullanılan yardımcılardır”). Bırakılan dört denek, ilaç kullanan tüm denekler iken, plasebo veya nitrat desteğini almadan önce düştükleri ve gruplar arasında eşit olarak ayrıldıkları için, bu çalışma ile ilgili olmayacak şekilde belirlenmemiştir.

Nitrat supplementleri, supplementin kesilmesinden sonra, iki haftaya kadar kan basıncında bir düşüş yaşamıştır.

Sonuç

Bu çalışma, nitratın yeni yararlarını tanımlamasa da, hekimlerin hipertansif hastalara verdiği gerçek hayat önerileri bağlamında oldukça önemlidir. Bu çalışma, nitratın akut yararları ile ilgili daha önceki kanıtların da, dört haftada , sürekli bir kullanımı olduğunu göstermiştir. Çalışma, potansiyel ilaç-ilaç etkileşimleri ile ilgili birkaç endişeyi de kolaylaştırmaktadır; çünkü hipertansiyon riskini arttırırsa kimse kan basıncını düşürücü bir rejime yeni bir madde vermeyi istememiştir. Bu çalışmada, ayrıca ameliyat sonrası kan basıncına yönelik daha fazla delil sunmakta olup, nitratlar üzerine yapılan birkaç çalışma daha önceden yapılmıştır.

Günde bir kez bile Nitrat yutulması, her gün bir kez daha alarak 24 saat boyunca kan basıncında sürekli bir azalma sağlamıştır. Bu, kardiyovasküler hastalık için önemli fayda sağlayabilir. Tüm vücut kan basıncında 2 mmHg azalma bile kalp hastalığını ve inmeyi% 5 veya daha fazla azaltabilir. Nitrat, görünür bir geri çekme etkisi veya kan basıncında refrakter artışlar bırakmadan, vücuttan biraz hızlı bir şekilde (iki hafta içinde) yok edilir gibi görünmektedir.

Nitrat, çeşitli popülasyonlar için uygulanabilir bir diyet seçeneğidir, çünkü en ucuz sebzelerin bazılarında bile  bulunur. Ancak, tek bir salata, bu çalışmada elde edilen faydaların çoğaltılması için yeterli olmayabilir; ancak, tek bir nitrat dozunun vücuda en az 24 saat boyunca kalması sayesinde, yeşilliklerle birlikte her öğün, sağlık için yararlar sağlamaktadır.

Nitratlar, sebze ile sağlık yararlarının belirlenmesinde giderek daha önemli bir bileşen olarak görülmektedir. Gıda şirketleri ve popüler basın, sıklıkla sebzelerde vitamin, mineral ve fitokimyasal maddelerin varlığına odaklanır. Hiç şüphesiz, sağlığın iyileştirilmesinde rol oynamakla birlikte, küçük nitrik oksit molekülünün bazı sebzelerin sağlık verici özelliklerinin iyi bir bölümünü açıklaması mümkündür. Bu, nitratların egzersiz üzerindeki potansiyel faydalı etkilerinin yanında!

Sık Sorulan Sorular

Aynı Yararları Elde Etmek İçin, Bir Sürü Konserve, Pastırma Ve Jambon Tüketilir Mi?

Nitratlar ilk olarak pastırma ve jambon gibi çeşitli işlenmiş et ürünlerinde koruyucu maddeler olarak kullanılan ‘sodyum nitrit’ ve ‘sodyum nitrat’ gibi gıda katkı maddeleri olarak kullanılmıştır. Sodyum nitrit, bu ürünlerin pembe renklenmesinden sorumludur.

Birçok gıda katkı maddesinde olduğu gibi, herhangi bir yemeğe ilave edilecek ‘güvenli’ miktarı sınırlayan hükümet düzenlemeleri vardır, Amerikan düzenlemeleri, nitratlar sadece renklendirme için kullanılıyorsa milyonda 10 parça (ppm) sınırı belirlerken ve bir koruyucu olarak kullanılıyorsa 200ppm, nihai kürlenmiş et ürünlerinde 500 ppm’den fazla izin verilmemektedir.

Orta miktar, gıda ürünleri için en yaygın olanı, gıda ürününün gramı başına 200 mikrograma karşılık gelirken, bu çalışmada kullanılan 6.4mM, 396mg’a karşılık gelir. Bu nedenle, sodyum nitrat supplementlenmiş gıda ürünleri, nitrat içeriği için yasal sınırlamalar altında kalırken, kan basıncını düşürme etkisini sağlayamamaktadır.

Bu düzenlemeler, doğal olarak yüksek nitrat içeriğine sahip olan, özellikle yeşil yapraklı sebzeler ve pancarlara sahip olan gıda ürünleri için geçerli değildir.

Nitrit / Nitrat İle Kanser Arasında Bir Bağlantı Olduğunu Söylentisinden Endişelenmek Gerekir Mi?

Nitritlerin, nitrosaminler olarak bilinen çeşitli ürünleri oluşturabilen nitrit ve diyet amino asitler arasındaki etkileşime bağlı olarak, kanser metabolizmasına karışmaları önerilir. Tüm nitrosaminler zararlı olmasa da, bazılarının kanserojen etkisi olduğu belirlenmiştir. Bir süre, sodyum nitrit ve nihai nitrosaminlerin işlenmiş et tüketimiyle ilişkili kanser oranlarındaki farklılıklarda rol oynadığı düşünülmektedir.

Nitrat veya nitrit tüketirken (kaynağa bakılmaksızın), çoğu kanıt kanserojen etkiler için kokarsinojen gerektirir. Bitki kökenli nitrat kaynakları bakımından bol miktarda bulunan C vitamini gibi indirgeyici bileşikler, nitrosamin üretimini zayıflatır. Genel olarak, nitratların faydaları, yeterince fazla vurgulamamışken, yetersiz görülmüş gibi gözükmektedir.

Nitratın Etkisi, Ağızda Yaşayan Bakterilere Göre Değişir Mi?

Nitratı ağızda nitrite metabolize edebilen 14 kadar bilinen bakteri çeşidi vardır ve bunlar bir insandan diğerine önemli derecede farklılaştığı bilinmektedir. Bakterilerin genel nitrit üreten kapasiteleri aynı zamanda çalışma katılımcılarından elde edilen bakteri örnekleri arasında farklı görünmektedir. Bakteri aktivitesindeki farklılıkların, kan basıncının ne kadar azaltıldığını etkilediği kanıtlanmıştır, çünkü bakteriler gargara ile yok edildiğinde,daha az etki vardır. Ancak, bakteri türündeki farklılıklar kan basıncının düşürülmesinin büyüklüğünü makul bir şekilde etkileyebilirken, henüz doğrudan araştırılmamıştır.

Neler Bilinmelidir?

Hipertansif hastalarda, pancar kökü suyu yoluyla nitratların oral yoldan verilmesi, kan basıncında 24 saat boyunca süren bir azalmaya yol açmaktadır. Kan basıncında azalma, dört haftaya kadar devam eden supplement için büyüklük artmıştır. Bu etkiler, çalışma katılımcılarının hipertansiyon ilaçları alıp almadığına bakılmaksızın gerçekleşmiştir.

Nitratların önemli yararları, bu çalışmada görülen konsantrasyonlarda olumsuz etkileri olmaması ve yeşil yapraklı sebzelerde bulunmaları nedeniyle, hipertansiyonun tedavisine paralel bir tedavi olarak çok umut verici bir role sahiptirler.

Referanslar

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25421976
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15223073
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18793740
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK84604/
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24239664
 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23846159
 7. https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfCFR/CFRSearch.cfm?fr=172.175
 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22889895
 9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24670812
 10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23183324
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz