Pirinç Kepeği Yağı Nedir ?

Pirinç Kepeği Yağı Nedir Ve Ne İşe Yarar ?

Özellikle pirinç kepeği yağı içerisinde bulunan bileşiklerin bir karışımı olan Gama Oryzanol (γ-Oryzanol), cilde sağlık özellikleri kazandıran, umut verici fakat kanıtlanmamış bir kolesterol düşürücü maddedir. Testosteronu arttırmaz.

Bilmen Gerekenler

Ayrıca şöyle bilinir

y-orizanol

Aşağıdakiler İçin Kullanılır

 • Kardiyovasküler
 • Estetik

Aşağıdakinin Bir Şeklidir

Fitokimyasal

Pirinç Tarihi

Dünya nüfusunun yarısından fazlası için baskın ana besin maddesi olan pirinç, birkaç katmandan oluşmaktadır. Pirinç Kepeği Ekstresi olarak da adlandırılan Pirinç Kepeği Yağı, dış kabuk ile iç kısımdaki pirinç çekirdeği arasındaki sert, kahverengi, yağlı tabakadan elde edilir. Bu kısım daha çok “Kepek” olarak adlandırılmaktadır.

Her ne kadar menşeini kesin olarak belirlemek zor olsa da, Pirincin Doğu Asya’da, yani Hindistan ve Çin’de milattan önce 7000’li yıllarda Tarihsel kaynaklar, tarımı kademeli olarak Japonya, Endonezya, İran ve daha sonra Akdeniz Bölgesi’ne yaklaşık millattan önce 800 yılına kadar yayıldığını söylüyor. 1647’de pirinç, Amerika’ya getirildi ve 1750’de Brezilya’ya tanıtıldı.

Şimdi, pirinç, dünyadaki gıda tahıl üretiminin yaklaşık % 25’ini oluşturan, yaklaşık 18.000 çeşit ile 100’den fazla ülkede yetiştirilmektedir. Asya, Afrika ve Amerika, pirinç üretiminde en önemli kıtalar olup, Hindistan ve Tayland, Pirinç Kepeği Yağı üretiminde en başarılı ülkelerdir. Bugün bildiğimiz gibi pirinç ürününün, Avustralya menşeli olduğuna inanılan yabani pirinçten geliştirildiği söyleniyor.

Pirinç Kepeği Yağı Nasıl Kullanılır Ve Kullanımı Nedir ?

Kullanılan Pirinç Kepeği Yağı dozları, bazı çalışmalarda daha düşük bir doz (günde bir kez 50 mg veya günde 20 mg) veya diğer çalışmalarda belirgin şekilde daha yüksek bir dozaj (300-800 mg / gün) kullanımı  çok değişkendir. İlk etapta Pirinç Kepeği Yağı takviyesi ile ilişkili güvenilir bir yarar bulunmadığından, hangi dozajın önerilmesi gerektiğinden emin değiliz (eğer bu takviye önerilirse).

KANIT DÜZEYİSONUÇNOTLAR
Kortizol
Uzun süreli takviyeli kortizol düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisi yok
Östrojen
Sağlıklı erkeklerde birkaç hafta boyunca gama-oryzanol verilen östrojen seviyelerinin dolaşımı üzerinde anlamlı bir etkisi yoktu
Büyüme hormonu
Gama-oryzanolun yenmesi sonrasında büyüme hormonunda önemli bir değişiklik yoktu
HDL-C
Pirinç kepeği yağı (bir gama oryzanol kaynağı) hafif bir pozitif etkiye sahip olmasına rağmen, HDL kolestrol üzerinde herhangi bir saptanabilir etki yoktur
İnsülin
Sağlıklı kişilerde uzun süren gama-oryzanol alımının ardından açlık insülin düzeylerinde önemli bir değişiklik kaydedilmedi
LDL-C
Her ne kadar pirinç kepeği yağı LDL kolesterolü düşürebilirse de, bu roldeki gama-oryzanol rolünü destekleyecek yeterli kanıt yoktur
Plazma Endorfinleri
Plazma beta-endorfin, standart dozlarda gama-oryzanol alımını takiben değiştirilmemiştir
Güç çıkışı
Gama-oryzanol emilimiyle güç çıkışı ile hiçbir etkileşim olmadığı kaydedildi
Testosteron
Başka türlü sağlıklı erkeklerde testosteron düzeyleri üzerinde hiçbir tespit edilebilir etki yok
Toplam kolesterol
Total kolesterol düzeylerinde takviye ile anlamlı bir değişiklik görülmedi
Trigliserid
Takviye ile birlikte görülen plazma trigliseritlerinde anlamlı bir değişiklik yok

1 Kaynaklar ve Kompozisyon

1.1 Kaynaklar

Pirinç Kepeği Yağı, Pirinç Kavanoz Yağının [1] yanı sıra pirincin bir bileşeni olduğu için en iyi bilinmektedir [2] [3] [4] ve kolesterolü düşürme özellikleri için Polikosanol ve tokotriyollerin (Vitamin E’nin alternatif biçimleri) birlikte algılanmaktadır . [5] [6]

Dana önceden söylenen ‘sabunlaşmayan’ bileşenler, sabunlaşma reaksiyonlarına uğramayan yağ asitlerinin sadece bir alt kümesidir (sabun yapma işlemlerine benzer şekilde), bu senaryoda Gulama-Oryzanol olarak bilinen sterollerin Ferulik olarak bilinen bir moleküle bağlanmasından kaynaklanmaktadır. Asit; Gama-Oryzanol esasen ferulated sterollerin bir koleksiyonunu belirtmek için kullanılan bir terimdir.

Pirinç kepeğinin kendisi (işlenmemiş pirinçlerin% 10’u ağırlığa göre)% 18-22 yağ olup,% 5’e kadar sabunlaştırılamaz fraksiyondur. [7] Bundan dolayı, Pirinç Kepeği Yağı ile elde edilen faydalar, oral kepeği ile kolaylıkla elde edilemeyebilir; çünkü Pirinç Kepeği Yağı en iyisi Pirinç kepeğinin % 0.1’i ağırlığındadır. Pirinç kepeği Yağı makul, ancak 300 mg Pirinç Kepeği Yağ’ı taklit etmek için 6 g’lık bir oral dozu gerektiriyor. [7]

1.2 Kompozisyon (İçeriği)

Pirinç Kepeği Yağı, ferulik asite omurga üzerine kurulmuş, ferulik aside esterlenen 4-4′-dimetilsterol veya 4-desmetilsterol gruplarıyla moleküllerin bir koleksiyonunu belirtmek için kullanılan bir terimdir.

Genellikle Pirinç Kepeği Yağı olarak anılan bileşikler aşağıdakileri içerir:

 • Sikloartenol ve Sikloartenil Fermente, bunların ikincisi birincil içerik olarak görülür [8]
 • Beta sitosterol (birçok bitkide ortaktır) [8]
 • 24-metilen-sikloartanol [8]
 • Campesterol [8]

Pirinç Kepeği Yağı içeriği, pirinç türüne bağlı olarak değişir, ancak çoğu içeriği sikloalkenil feratüre (% 27-30) ve 24-metilen sikloartenil feratüre (% 53-57) atfedilen yaklaşık 244.1-342.6 mg / kg civarında olma eğilimindedir. [2]

Gama-Oryzanol, yukarıdaki dört molekülü belirtmek için kullanılan bir terimdir; oldukça yaygın yapılar, fakat hepsi bir Ferulik Asit molekülüne (ve böylece Ferulated) bağlanmıştır. Kurucu moleküller kendiliğinden değildir ve birçok sebzede bulunur, ancak ferüfe edildiğinde çok yaygın değildir.

2 Farmakoloji

2.1 Dermal Taşıyıcı

Gamma Oryzanol, Niosomes ile tutulduğunda deri membranlarından (transdermal uygulama) geçerek, eşit oranlarda Tween 61 ve kolesterolden oluşan taşıyıcı molekülleri geçirmiştir. [9] [10]

 • Tween 61 : Tween 61, cilt bakımı, güneş bakımı, saç bakımı, renkli kozmetik ve bebek bakımında kullanılmak üzere uygun hafif iyonik olmayan bir yüzey aktif maddedir.

2.2 Kan

Gamma Oryzanol ferule edilmiş sterollerden oluşan bir koleksiyon olduğundan, bu moleküller dolaşımdaki ferulik asit sağlamak için metabolize edilebilir; 300 mg Pirinç Kepeği Yağı, oral olarak Gamma Oryzanol ve Ferulik Asit serum seviyelerini sırasıyla 37.6ng / mL ve 36.6ng / mL’ye yükseltti. [11] Daha sonraki bir test, 600 mg’lık kısa süreli dozajın serum Pirinç Kepeği Yağı’de (21-106.8 ng / mL) anlamlı değişkenliğe yol açtığını ve günlük 100 mg’lık üç dozlamanın, nispeten sabit bir serum seviyesi olan 111.7 ng / ml’dir. [11]

 • Sterol :Sterol alkoller olarak da bilinen Steroller, steroidlerin bir alt grubudur ve önemli bir organik moleküller sınıfıdır.

Ferulik asit idrarda oral dozun% 2.4-2.8’inde atılır ve tespit edilebilir; idrarda Gama-Oryzanol bulunmaz. [11]

Tekrarlanan dozaj tek dozlamadan daha etkili olabilir, ancak farmakokinetik veriler sınırlıdır.

2.3 Enzimatik Etkileşimler

1-30ug / mL’de Gama-Oryzanol, CYP1A1 / 2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8 / 9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 ve CYP3A4’ü önemli ölçüde bastırmak için başarısız olmuştur; en bastırma potansiyeli CYP1A1 / 2’de 30ug / ml’de sadece% 16’dır. [11]

İlaç-ilaç etkileşiminden önce gelebilecek herhangi bir enzimi bastırdığı bulunmamıştır.

3 Nöroloji

3.1 İştah

Farelerde yapılan bir çalışma, yüksek yağlı bir diyet yerine Pirinç Kepeği Yağı (yüksek karbonhidratlı diyet, kahverengi pirinç) içeren bir diyet tercih ettikleri göründüğünü belirtti. Bu, muhtemelen yüksek karbonhidrat diyeti için endoplazmik retikulum (ER) stresini uyaran tercihi azaltmak için hipofizin üst tarafındaki arabeyin bölgesine bir kimyasal madde enjeksiyonu olarak Gamma Oryzanol’dan etkilenmekte olduğu ve Gamma Oryzanol’un yüksek yağ beslemeli aşırı ER stresini kontrol ettiği bulunmuştur.

 • Endoplazmik retikulum : Biyolojide, ökaryotik hücrelerin sitoplazması içinde bir dizi yassı keseyi oluşturan ve proteinlerin sentezi, katlanması, modifikasyonu ve taşınmasında önemli olan çok sayıda fonksiyona hizmet eden sürekli bir membran sistemidir.

Sıçanlara ve endoplazmik retikulum stresine karşı etkili olduğu gösterilmiştir. [12] Bu çalışmada ayrıca, yüksek yağ kontrollü diyetle uyarılan TNF-a ve IL-6 ekspresyonunun baskılanmış olduğunu ve yüksek karbonhidrat kontrolünün seviyelerini normalleştirdiğini belirtmişlerdir. [12]

 • TNF-a : Sistemik iltihaplanmada yer alan bir hücre sinyal proteinidir (sitokin) ve akut faz reaksiyonunu oluşturan sitokinlerden biridir.
 • IL-6 : Bir pro-iltihaplanma sitokin ve bir anti-iltihaplanma miyokin olarak işlev gören bir interlökin’dir. İnsanlarda, IL6 geni tarafından kodlanır.
Buda İlginizi Çekebilir  Kudret Narı Yağı Nedir ?

Yüksek yağlı bir diyet verilen hayvanlarda Pirinç Kepeği Yağı kullanan çalışmalar, diyetin% 0,5’lik Pirinç Kepeği Yağıyla ilişkili genel gıda alımı miktarında azalma bulamıyor. [13] [14]

Potansiyeli veya pratikliği bilinmeyen, gıda tercihini değiştirebileceğine dair bazı kanıtlar; hayvanlarda besin alımını gerçekten azalttığı görülmemektedir.

3.2 Menopoz Semptomları

Gama-Oryzanol, bazen menopoz semptomlarına karşı bir destek olarak adlandırılır.

Bu iddiayı değerlendiren ilk çalışmalar, 8 haftalık bir sürede 1,500 mg gama-oryzanol parçacıklarının (300 mg toplam Pirinç Kepeği Yağı), çalışma popülasyonunun% 90’ında menapoz semptomlarında düzelme ile ilişkili olduğunu bildirmiştir (% 40 iyileşme oranını mükemmel olarak bildirmiştir). [ 15]

Başka yerlerde fümülik asit içeriğine atfedilmiştir. [16] Daha yakın zamanlarda, günde üç kez 20 mg’lık Gamma-Oryzanol dozu, akupunkturdan daha iyi performans gösterememiştir (bu çalışmada kullanılan hiçbir kontrol yoktur ve iki gözden geçirme yoluyla dikkatlice alıntılanmıştır [17] [18]).

Menopozda kullanım için gama-oryzanol’u destekleyen kanıtlar oldukça zayıf, eski bir çalışmanın umut verici olduğunu gösteriyor ancak daha yeni bir çalışma, yeterince yarar sağlanmadığını gösteriyor. Bu konuyla ilgili daha fazla araştırma gerekiyor.

4 Kalp ve Dolaşım Sağlığı İle Etkileşimi

4.1 Mekanizmalar

Gama-Oryzanol, direkt olarak kolesterolün bağırsakta emilimini olumsuz etkilemektedir ve yüksek konsantrasyonlar da misel oluşumunu zayıflatmaktadır. [19] Farelerde diyetin% 0.5’inde Pirinç Kepeği Yağı sırasıyla% 107 ve% 246 sterol ve safra asitleri miktarını artırabilir. [14]

Diğer kolesterol önleyici bileşiklere kıyasla, koleterol sindirimi, pratik önemi ve potensi azaltabilir ve belirsizdir.

4.2 Damar Tıkanıklığı

NF-kB bastırmasına ikincil (ki bunların Pirinç Kepeği Yağı bileşenleri orta derecede güçlüdür) bir laboratuvar ortamında çalışmada, NF-kB’den daha az iltihaplanmaya cevap, yapışık moleküllerinin daha az ekspresyonuna neden olmuştur. Daha az VCAM-1 ve E-selektin, 3uM’de eksprese edilirken konsantrasyonun 30uM’ye arttırılması ICAM-1’in yanı sıra hem de hem de azaltıldı.Bu, daha az monosit yapışmasına yol açtı ve iltihaplanma koşullarında 7 kat artışı 30uM Pirinç Kepeği Yağı etkisi altında 1,7 kat azalttı ve kontrol ilaç Pyrrolidine ditiocarbamate (PDTC) ‘nin iki katı olarak etkiledi. [20]

 • NF-kB : DNA’dan RNA’ya genetik bilginin aktarımını, sitokin üretimini ve hücre sağkalımını kontrol eden bir protein kompleksidir.
 • VCAM-1 : Lenfositler, monositler, eozinofiller ve bazofillerin vasküler endotele yapışmasına aracılık eder.
 • E-selektin : İltihaplanma sitokinlerle (protein ve peptidlerin bir gurubu) tedaviye yanıt olarak iltihaplı endotel hücreler üzerinde ifade edilir edilir .
 • ICAM-1 : Bu gen tarafından kodlanan protein, lökositlerin ve endotel hücrelerinin zarlarında sürekli olarak düşük konsantrasyonlarda bulunan bir tür hücrelerarası adhezyon molekülüdür.

İkincil olarak anti-iltihaplanma olan anti-tıkanıklık özellikleri barındırır.

4.3 Müdahaleler

Diyet rehberliğinde 30 yüksek kolesterol hastası erkekte 6 hafta boyunca yapılan bir çalışma, sadece Pirinç Kepeği Yağı içeriğinde değişiklik gösteren iki Pirinç Kepeği Yağından birine randomize edildi.Biri düşük (50mg / 50g,% 0.1) ve diğer yüksek (800mg / 50g,% 1.6). [21] Gruplar arasında herhangi bir zaman noktasında anlamlı bir fark yoktur. [21]

Bu çalışma, Pirinç Kepeği Yağının iki hafta içinde LDL-C’de% 11.9’luk bir azalma olduğunu belirtti ve HDL-C’nin hafif bir azalması ile karşılandı; taban seviyesine göre toplam kolestrolde bir düşüş vardı, ancak bu azalma diyetteki beslenme sırasında bir kontrol olarak kullanılan fıstık yağı ile karşılandı. [21]

 • LDL-C :Gelecekteki kalp hastalığı riskini değerlendirirken kandaki LDL kolesterol düzeyleri (LDL-C) sıklıkla değerlendirilir.
 • HDL-C : HDL yüksek yoğunluklu lipoproteinleri temsil eder. “İyi” kolesterol denir çünkü vücudunuzun diğer bölgelerinden kolesterolü tekrar karaciğere taşır.

5 Glukoz Metabolizması ile Etkileşimleri

4 haftadan uzun süren farelerde % 0.5 Pirinç Kepeği Yağı içeren bir diyet artan glikojen karbonhidrat içeriği ve insülin seviyelerine ikincil olarak yüksek yağlı bir diyetle uyarılan serum glikoz konsantrasyonlarındaki yükselişi hafifletmeyi başardı. [13] Gama-Oryzanol ile ilişkili olarak G6Pase ve PEPCK enzim aktivitesinin baskılanması vardı ve bu benzer potensde % 0.5’lik Ferulik Asit’te de görüldü. [13]

 • G6Pase : Başlıca karaciğer ve böbreklerde bulunan bir enzim olan glikoz-6-fosfataz (G6Pase), açlık sırasında glikozun sağlanmasında önemli rol oynar.
 • PEPCK : Glikozun sentezlendiği süreçte, geri dönüşümsüz bir glukoneojenez aşamasını katalize eder.
 • AUC : Kullanılan modellerden hangilerinin sınıfları en iyi şekilde tahmin ettiğini belirlemek için sınıflandırma analizinde kullanılır.

Bir fare çalışmasında,% 0.525 Pirinç Kepeği Yağı ile beslenen bir sıçan grubunda insülin AUC’sinin daha düşük olduğunu; ancak glukoz AUC’sinde veya glukozda veya karıniçi glikoz tolerans testine verilen insülin tepkisinde bir etki olmadığını belirtti. [14]

Ferulik Asit bileşenlerine ikincil olarak glikoz metabolizmasına fayda sağlayabilir, pratik açıdan bilinmemektedir.

6 Egzersiz ve Performans

6.1 Müdahaleler

Eğitim açısından aktif 22 erkekte 9 haftalık bir direnç eğitim programı, vücut kütlesi artarken deri kıvrımı ölçümlerini azaltmak için yeterli, günlük 500 mg Pirinç Kepeği Yağı ilavesi ile plasebodan önemli ölçüde farklılık arz etmeyerek yeterli oldu. [22] Bu çalışma, güç çıkışını ölçmedi. [22]

Gama-Oryzanol ile başkaca önemli yararları ve fiziksel performansı yoktu.

7 İltihaplanma ve Bağışıklık Sistemi

7.1 Mekanizmalar

Gama-Oryzanol (özellikle Sikloartenil Ferüfat, 24-metilen Cyloartenilferat ve B-Sitosteril Ferülat), 10 ng / mL’lik bir konsantrasyonda LPS ile uyarılan Makrofajlarda NF-kB yer değişimini bastırabilir. NF-kB’nin sikloartenil Ferilat indirgeme yer değişimi 20’nin altına düşer % 10ng / mL’de, diğer bileşenlerle% 20-40 arasında. [23] Bu bastırma daha sonra endotel hücrelerinde kaydedildi. 30uM Pirinç Kepeği Yağı’de aktif kontrol ilaç Pyrrolidine dithiocarbamate (PDTC) ‘den daha güçlü olan LPS ile uyarılan NF-kB yer değiştirmesini % 12.5’e düşürdü. [20]

 • LPS : Bir lipit ve bir kovalent bağ ile birleştirilen O-antijen, dış çekirdek ve iç çekirdekten oluşan bir polisakaritten oluşan büyük moleküllerdir; Gram-negatif bakterilerin dış zarında bulunurlar.
 • NF-kB : DNA’dan RNA’ya genetik bilginin aktarımını, sitokin üretimini ve hücre sağkalımını kontrol eden bir protein kompleksidir.

Ferulated saponinler aslında laboratuvar ortamında, iltihaplanmanın prototip mekanizmalarından birinde oldukça güçlüdür. Nanogram konsantrasyonlarında, Fever few‘den daha etkilidir ve daha yüksek (10-30ug / mL) konsantrasyonlarda biraz daha az etkili olur. Her ikisi de bu mekanizmada oldukça etkilidir.

7.2 Doğal Öldürücü (NK) Hücreler

İmplante kolon tümörlü sıçanlarda ya 0.2, 0.5 ya da% 1 Pirinç Kepeği Yağı ile 2 hafta oral beslenen bir çalışmada dalakta doğal öldürücü hücreler ölçümü yapılırken kontrolün % 130,% 170 ve% 220 oranında doğal öldürücü hücre aktivitesinde bir artış kaydedildi. [24]

Doğal öldürücü hücresi aktivitesini, bilinmeyen mekanizmaları arttırdığı görülür; diğer nutrasötiklerle (Besin takviyeleri) karşılaştırıldığında olağanüstü güçlü değildir.

7.3 Makrofajlar

2 hafta süreyle diyetin 0.2, 0.5 veya 1’lik oral dozlarında Gama-Oryzanol, kolonik bir tümörün varlığı ile bastırılmış makrofajların aktivitesini artırdı; diyetin% 1’inde farelerden ekilen tümörde görülen aktiviteyi artırdı. Farelerin (% 50 veya daha fazla) ila % 80 oranında (nitrik oksit salınımını değerlendirirken) ve fagositozun (Hücrenin, dış ortamdaki bir maddeyi içerisine alması ve sindirmesi) normalleştirildiğini göstermiştir. [24] Buna, TNF-a, IL-b ve IL-1b’nin korunması eşlik etmiştir. [24]

Buda İlginizi Çekebilir  Pancar İle Yüksek Kan Basıncını Yenmek

8 Kanserle Etkileşimi

8.1 Mekanizmalar

Gama-Oryzanol, diyetin % 1’inde% 61 oranında tümör implante edilen farelerde kan damarı oluşumunu baskılayarak kan damarlarının oluşumu düzenleyebiliyor gibi görünüyor. [24]

8.2 Cilt Kanseri

Gama-Oryzanol, B16F1 Melanom hücrelerindeki melanin konsantrasyonunu, 3uM’de % 13 ve 30uM’de% 38 oranında azaltabilir; bu, melanin sentezini azaltan mikrofalmi ile ilişkili transkripsiyon faktörünü (MTIF) azaltan PKA aktivitesindeki bir azalma ile yüksek oranda bağlantılıdır. [25] Tirosinaz protein içeriği ve mRNA’nın aşağı düzenlenmesi kaydedildi. [25]

 • MTIF : Normal hücre öncülerinin sağkalımı ve fizyolojik fonksiyonu için özel olarak gerekli olan sinyal kaskadlarının yeniden bağlanmasında rol oynayabilir.
 • PKA : Zayıf asitlerin asitliğini ifade etmek için bir indeks’tir.
 • mRNA : DNA’dan genetik bilgiyi gen ifadesinin protein ürünlerinin amino asit dizisini belirttikleri ribozoma taşıyan geniş bir RNA molekülü ailesidir.

8.3 Tümörler

Pirinç kepeği bileşenlerini (Gama-Oryzanol, Fulik Asit, Tocotrienoller veya Fitik Asit’in hepsini% 0.2’de) değerlendiren bir fare araştırmasında, farelerde bir kolonik tümörün implantasyonundan sonra tüm bileşiklerin tümör boyutunu hafifçe azalttığını ancak Pirinç Kepeği Yağı’nın ( bir derece kadar Phytate) en etkili oldu. [24] Diyetin 0.2, 0.5 ve 1% ‘inin test dozları, bu farelerde kolonik tümör boyutunda doza bağımlı azalmalara yol açtı,% 1 tümör boyutunu % 44 azaltırken% 10 oranında Pirinç Kaşığı (aktif olarak kullanıldı) kontrol) boyutunu% 7 azalttı. [24]

9 Cilt İle Etkileşimi

9.1 Cilt

Gamma Oryzanol, Niosome’da tutulduğunda topikal olarak uygulanabilir  ve 28 günlük uygulama sonrasında cilt hidrasyonundaki gelişmeler (ciltlerin yaklaşık üçte biri) ve cilt aydınlatması (ciltte % 90 oranında iyileşme) ile ilişkilidir. [10]

10  Hormonlarla Etkileşimi

10.1 Testosteron

Pirinç kepeğinin (Oryza sativa) süperkritik bir karbon özütlenmesiyle , 5α redüktaz tip I enzimini bastırabildiği, testosteronu artırabileceğini ve vücudun DHT konsantrasyonlarını düşüreceğini düşündürdüğü kaydedildi. Daha sonra, 500 mg gama-oryzanol sağlıklı erkek atletlerde bir ağırlık eğitim programıyla birlikte test edildi ve testosteron konsantrasyonlarını etkilemedi. [22]

 • 5α redüktaz :  Kaslarda az miktarda bulunur ve testosteronu dihidrotestosterona (DHT) dönüştürür

Testosteron konsantrasyonlarında bir artışa neden olduğu görülmemektedir.

10.2 Östrojen

Günlük 9 haftalık 500 mg Pirinç Kepeği Yağı ve 22 sağlıklı erkek sporcudaki direnç eğitim programı, östrojen düzeylerini önemli ölçüde etkilemedi. [22]

10.3 Büyüme Hormonu

Günlük 9 haftalık 500 mg Pirinç Kepeği Yağı ve 22 sağlıklı erkek sporcudaki bir direnç eğitim programı, dolaşımdaki büyüme hormonu düzeylerini önemli ölçüde etkilemedi. [22]

10.4 Kortizol

Günlük 9 haftalık 500 mg Pirinç Kepeği Yağı ve 22 sağlıklı erkek sporcudaki bir direnç eğitim programı, kortizolü önemli ölçüde etkilemedi. [22]

10.5 Adiponektin

Adiponektin, yağ dokusu tarafından salgılanan ve insülin duyarlılığını artıran bilinen bir hormondur; [27] obezite ile azalması, insülin direncinde bir artış ile ilişki gösterir. [28] [29] Farelere oral olarak uygulanması, adiponektini dolaşımda artırdığı ancak Pirinç Kepeği Yağı ile bir adiposit (yağ hücresi) kuluçkaya yatırılmasının adiponektinin salınmasına neden olmadığı görülmektedir. [30]

Adiponektin düzeylerini dolaşımdaki palmitat (yağ asiti) ve farelere verilen sığır don yağı ile azaltan bir hayvan çalışması, Pirinç Kepeği Yağıun (0.025mmol) palmitatın etkisi altında adiponektin seviyelerini koruyabildiğini ve kontrolün dolaşımdaki adiponektini artırmak için harekete geçtiğini belirtti (Mısır yağı). [31] Daha sonra palmitat, PPARy’ye bağlanmaya ikincil olarak fare 3T3-L1 yağ hücrelerinden [30] yağ hücresi salgılanmasını ve genomik etkilerini baskılamak için görev yapan NF-kB’yi [32] aktive ederken [33] bu gözlemlenen etkilerin NF-kB’yi bastıran Pirinç Kepeği Yağı ikincildir.

 • PPARy :Makrofajların bir alt kümesinde de eksprese edilir ve doğal ve sinerji ligandlarına yanıt olarak birçok iltihaplanma gen ekspresyonunu negatif olarak düzenler.
 • 3T3-L1 : Yağ Hücrelerinde , lipopolisakkarid ile uyarılan iltihaplı sitokin üretimindeki ve galektin-3’ün anti-iltihap etkilerinde değişikliklerin araştırılması için kullanılmıştır.

Daha sonra Pirinç Kepeği Yağının (290mcg / kg) adiponektin düzeylerini artırabildiğini ve ayrıca GABA’nın (ayrıca pirinç kepeği, 600mcg / kg’da bulunur) daha iyi etkileri olduğu görüldü ancak önemli derecede sinerjik görünmediği doğrulandı. [34]

Adiponektinin,düşüşünü önlemek ve dolayısıyla göreceli bir artışa neden olmak için ikincil olabilen hayvanlarda arttırdığı görülür; kontrol hayvanlarından daha büyüktür.

Kimyasal İsimler: Gama Ozzanol; Gammariza; Oliver; Gama-Orizanol; Gama-Oryzanol; Orizanol
Moleküler Formül: C40H58O4
Moleküler Ağırlık: 602.9 g / mol

 

 

Bilimsel Destek ve Referans Metni

Pirinç Kepeği  Referanslar

 1. Sulu olmayan hidrostatik karşı akım kromatografisi ile pirinç kepeği yağından γ-orizanolün tek adımlı izolasyonu.
 2. Pakistan Pirinç (Oryza sativa L.) Bazı Seçilmiş Çeşitlerinde Yüksek Değerli Biyoaktivlerin Karakterizasyonu.
 3. Pirinçte tokoferol, tokotrienol ve γ-orizanolün eş zamanlı belirlenmesi için geliştirilmiş yüksek performanslı sıvı kromatografik yöntem.
 4. Tokoferoller, tokotrienoller ve γ-orizanol içerikleri ve bunların Tayvan’daki bazı ticari pirinç çeşitlerinde dağılımı.
 5. Pirinç kepeği yağında sabunlaştırılamaz maddenin bileşimi üzerine sabunlaştırma etkisi.
 6. Standardize Mısır Pirinç Kepeği Ekstresinin Antidiyabetik Etkileri.
 7. Hyperlipoproteinaemias ve diğer koşulların tedavisinde pirinç kepeği yağı ve gamma-orizanol.
 8. LC-MS / MS kullanılarak pirinç kepeği içinde triterpen alkol ve sterol ferulatların karakterizasyonu.
 9. Niosomlarda sıkışmış pirinç kepeği biyoaktif bileşiklerinin transdermal emilim artırılması.
 10. Pirinç kepeği biyoaktif bileşikleri ile sıkışmış niosomları içeren topikal formülasyonların anti-aging etkinliği.
 11. Gama-orizanolün insan karaciğer mikrozomlarındaki sitokrom P450 aktiviteleri üzerine etkisi.
 12. Kahverengi Pirinç ve Bileşeni, γ-Oryzanol, Farelerde Hipotalamik Endoplazmik Retikulum Stres Azaltarak Yüksek Yağ Diyet için Tercihi Attenuate.
 13. Yüksek yağlı bir diyetle beslenen farelerin glikoz metabolizması üzerine orizanol ve ferulik asidin etkisi.
 14. Gamma-orizanol, streptozotosin / nikotinamid kaynaklı tip 2 diyabetli sıçanlarda insülin direncini ve hiperlipidemiyi iyileştirir.
 15. Gamma-orizanolün klimakterik bozukluk üzerine klinik etkisi – serum lipit peroksitler (yazarın transl).
 16. Sıcak basmaları – alternatif ve tamamlayıcı tedavi yaklaşımları üzerine literatürün gözden geçirilmesi.
 17. Menopozal  problemler ve akupunktur.
 18. Vazomotor menopoz semptomları için akupunktur: sistematik bir derleme.
 19. Gamma-orizanolün kolesterolün biyolojik olarak erişilebilirliği ve sentezi üzerine etkisi.
 20. γ-Oryzanol, nükleer faktör-κB aktivasyonunun baskılanması yoluyla vasküler endotel hücrelerindeki adezyon molekül ekspresyonunu azaltır.
 21. Hafif hiperkolesterolemik erkeklerde, çeşitli gamma-orizanol ile, pirinç kepeği yağının benzer kolesterol düşürücü özellikleri.
 22. Direnç egzersiz eğitimi sırasında gamma-orizanol takviyesinin etkileri.
 23. Fitosteril ferulatların antioksidan, serbest radikal-temizleyici ve NF-kappaB-inhibitör aktiviteleri: yapı-aktivite çalışmaları.
 24. Diyet pirinç kepeği bileşeni p-orizanol, tümör taşıyan farelerde tümör büyümesini inhibe eder.
 25. Hücresel Melanogenezde γ-Oryzanol’ün Çift İnhibisyonu: Tirosinaz Aktivitesinin İnhibisyonu ve Protein Kinaz A-Bağımlı Mekanizma ile Melanojenik Gen Ekspresyonunun Azaltılması.
 26. Süperkritik karbondioksit sıvısı ile hazırlanan Oryza sativa kepeği ekstraktının 5α-Redüktaz tip 1 inhibisyonu.
 27. Yağdan türetilmiş hormon adiponektinin insülin duyarlılaştırıcı rolü.
 28. Tip 2 diyabetli insanların omental ve subkütanöz yağ dokusunda apM1’in azaltılmış ekspresyonu.
 29. Yağdan türetilen hormon adiponektin, hem lipoatrofi hem de obezite ile ilişkili insülin direncini tersine çevirir.
 30. Hidroksisinnamik asit türevlerinin adiponektin sekresyonu üzerindeki etkileri.
 31. O-Oryzanol, hayvan yağı alımının neden olduğu fare hipoadiponektinemisini kurtarır.
 32. Kültürlenmiş sığır retinal perisitlerinde palmitat kaynaklı apoptoz: NAD (P) H oksidaz, oksidan stres ve seramid rolleri.
 33. Sitokinler, TAK1 / TAB1 / NIK kaskadından adipogenezi ve PPAR-gama fonksiyonunu bastırır.
 34. Γ-aminobütirik asit ve γ-orizanolün oral uygulaması strese bağlı hipoadiponektinemiyi önler.
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz