Potasyum Nedir ?

Potasyum Nedir Ve Ne İşe Yarar ?

 

Potasyum meyve, sebze ve fasulye’de ağırlıklı olarak bulunan önemli bir mineraldir. Günlük gereksinimleri karşılamak için yeterli miktarda potasyum tüketmeme nadiren görülür ve diyet’te alınması, kalp durması ve inme gibi dolaşım bozukluklarına karşı oldukça koruyucu görünür.

Özet

Tüm Temel Faydalar / Etkiler / Gerçekler ve Bilgiler

Potasyum, insan beslenmesinde, meyveler, sebzeler ve bakliyatta nispeten  yüksek miktarlarda bulunan önemli bir mineraldir . Kan basıncına ve vücut suyunun düzenlenmesine gelince, sodyumun karşı tarafı olarak görülür; bu durum yüksek potasyum diyetleri azaltılmış kan basıncıyla ilişkilidir.

Potasyum, beslenme takviyeleri konusuna gelince nispeten eşsizdir çünkü yasal olarak yüksek güvenlik seviyesinde satılmamaktadır. Kolayca emilen bir mineral olan kan basıncını etkiler, toz formunda alınan büyük dozlar kalp ritim bozukluğu ile  ilişkilendirilebilir ve birkaç vakada hastaneye yatış olmuştur.

Bu, bu mineralin nispeten ortak bir eksiklik oluşturmasına yol açan gıdaların geniş kapsamlı potasyum güçlendirmesini büyük oranda engelledi. Bu risk, gıdalar potasyum emilimini yavaşlattığından, lifli gıdalardan büyük miktarda potasyum tüketildiğinde uygulanmaz, bu da kanda yüksek potasyum seviyesi olarak bilinmesine yol açar.

Potasyum söz konusu olduğunda, kardiyovasküler hastalık ve inme gibi dolaşım bozuklukları ve özellikle de potasyum miktarı arttıkça faydalar görülür. Bu yarar, potasyumun az miktarda (günde 500 mg) artmasıyla veya birkaç gramın gün boyunca geniş bir aralıkta artmasıyla tüketildiğinde, tüketilen potasyumun (besin veya supplement) ne olursa olsun benzer koruyucu etkiye sahip olduğu ve sodyum sabit tutulsa bile fayda sağlar.

Bilmen Gerekenler

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Supplement  veya toz halindeki büyük dozlarda (500 mg +) potasyum, kalp ritim bozukluğu neden olabilir; bu da, gıdada bulunan potasyum ile mevcut olmayan bir risktir.

Potasyum Bir Formudur

Esansiyel Mineral

Dikkat uyarısı

Potasyumun toz formunda yüksek dozlarda tek başına (yani gıdasız) alınması kalp ritim bozukluğu için bir risk oluşturmaktadır. Potasyum bir diyet takviyesi olarak alınacaksa, boş bir karnında tek bir yüksek doz yerine gıda ve / veya çoklu dozlarla eşleştirilmelidir.

Potasyum Tarihi

18.yüzyılın sonuna gelindiğinde, kimyacılar hem bitkisel alkalilerin hem de mineral alkalilerin daha önce tanımlayamadıkları aynı elementlere sahip olduklarını fark ettiler. Bu elementleri bileşiklerden izole etmek için farklı yöntemler denediler.

1807’de İngiliz kimyacı Humphry Davy kimyasal elementleri ayırmaya çalışmaya başladı. Potas ve soda külü su çözeltileri hazırladıktan sonra elektrik akımı geçti.

Kısa bir süre sonra Davy, suyu denemelerinden çıkarmak zorunda kaldığını fark etti. Elektrik akımını potas çözeltisinden geçirdiğinde, minik metal damlacıkları ortaya çıktı. Potasından sonra bu yeni metale potasyum adını aldı.

Bu süreç elektrolizle izole edilen ilk metali potasyum yaptı. Daha sonra birkaç gün sonra Davy, aynı yöntemi kullanarak sodyumu izole edebildi. Bu başarı, odun külü potasyum karbonat ve soda külü sodyum karbonat olduğunu ortaya koymuştur.

Potasyum Nasıl Kullanılır Ve Kullanımı Nedir ?

Potasyum, bir defada fazla potasyum alınmasından kaynaklanan hiperkalemi (yüksek kan potasyumu) ​​endişeleri nedeniyle, 85 mg tabletlerin üzerindeki dozlarda kullanımı  diyet takviyelerinde yaygın olarak bulunmaz.

Potasyumun çoğu faydası, günde 500-1,000 mg civarında bir tuz ikame ederek artan miktarda meyve, sebze ve baklagiller içerecek şekilde modifiye edilmiş bir diyetle birlikte gelmekle birlikte, birlikte alındığında herhangi bir risk oluşturmadan potasyum ile ilişkili olan çoğu yararlar için yeterli görünmektedir.

1 Farmakoloji

1.1 Vücutta Dağılımı

Yüksek doz potasyum supplementlerinin kan potasyum üzerindeki etkilerini değerlendiren bir gözden geçirme, 20 çalışmayı değerlendirdikten sonra, günde ortalama 1,950-2,925 mg aralığındaki kan seviyelerinde takviye maddesinin önemli bir dozaja  bağımlı etkisi olmadığını buldu (bölünmüş dozlar) 858-5.460 mg aralığındadır. [1]

Buda İlginizi Çekebilir  Hızlı Kilo Almak İçin En İyi 8 Yöntem

2 Nöroloji

2.1 İnme ve Travmatik Beyin Yaralanmaları

Potasyum alımı ve inme olayları arasındaki ilişki üzerine yapılan incelemelere bakıldığında, konuyla ilgili meta-analizler, artan potasyum alımıyla ilişkili % 21 inme riski (RR 0.79;% 95 CI 0.68-0.90) gibi koruyucu etkiler bulmaktadır. 3,564-680 mg potasyumun diyet düzeyleri ile ilişkili olarak, günde 1.64 gram [2] ve olaya bağlı inme riskinde % 24 (RR 0.76;% 95 GA 0.66-0.89) azalmadır. [3] Sayısız diğer meta-analizler, ABD sağlık profesyoneli erkekleri [4] ve hemşire [5] kohortları ve günde 390 mg’a kadar potasyumda bir artışın 40 yaş ile ilişkili olduğunu bulan 12 yıllık bir araştırma da dahil olmak üzere benzer etkiler bulmuştur.

Güney Kaliforniya’da 50-79 yaş arası yetişkinlerde inmeden ölüm oranı daha azdır. [6] Bu risk azaltma, potasyumun kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinden daha büyük olduğu görülmektedir. [2] [3] Bu potasyumun sadece kan basıncını etkilemekle (inme için ana risk faktörü değil) doğrudan da olduğu düşünülmektedir [3] ve potasyumun bağımsız etkileri [7] gibi bazı çalışmalar, kan basıncı kontrol edildiğinde bile inmelere karşı koruyucu bir etkiye dikkat çekmektedir. [6]

Bu faydalı etki inme riskinde azalmanın günlük olarak üç porsiyon meyve ve sebze ile birlikte kaydedildiğinden, supplementler için özellikle geçerli değildir ve kan basıncından bağımsız bir şekilde inme riskinde % 22’lik bir düşüşe ve beklenildiği düşünülmektedir (kısmen potasyum nedeniyle). [8]

Potasyumun, yeterli miktarda tüketildiğinde inmelere karşı oldukça koruyucu olduğu görülmektedir, ancak koruyucu etki, doza bağımlı görünmemektedir; bu nedenle, potasyum alımı için hem küçük hem de büyük artışlar hem güçlü bir koruyucu etki sağlamaktadır.

3  Kemik ve Eklem Sağlığı

3.1 Kemik Yoğunluğu

Potasyum alımı, sağlıklı erişkinlerde kalsiyum tutulumuyla ilişkili bulunmuştur; düşük potasyum alımı, idrarda daha fazla kalsiyum kaybına neden olurken, artan potasyum alımı, kalsiyumu tutmakta ve idrar kayıplarını azalttığı görülmektedir. [9]

Eklendiğinde, kemik yoğunluğunun azalması olan postmenopozal kadınlarda bir yıl boyunca alınan potasyum (sitrat olarak) , kemik mineral yoğunluğunda koruyucu bir etkiye işaret eden, u-NTX ve P1NP gibi bazı kemik döngüsü biyolojik belirteçlerinin azaltılmasında etkili gibi görünmektedir.İki grup arasında bel ve bel kemiğinde belirgin bir değişiklik görülmemesine karşın, kısmen çalışmanın uzunluğu kısa olduğu düşünülmektedir. [10]

 • u-NTX : Kastrasyona dirençli prostat kanserinden kemik metastazı olan hastalarda genel sağkalım için bağımsız bir prognostik faktördür.
 • P1NP : P1NP (total procollagen tip 1 N-terminal propeptid) kemik oluşumu için tercih edilen bir öncüdür.

Potasyumun aşırı güçlü olmadığı halde, kalsiyumun daha iyi korunmasına yardımcı olduğu düşünülen kemik mineral yoğunluğu üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğu görülmektedir.

4 Vücut Organları İle Etkileşimi

4.1 Böbrekler

Böbrek hasarına duyarlı farelere verildiğinde, yemdeki potasyum konsantrasyonunun, sodyuma (% 4) benzer bir seviyede% 0.75’den% 2.11’e [11] veya% 2.6-3.8’e yükselmesi [12] çok koruyucu görünmektedir.Sindirim sonrasında daha düşük potasyum konsantrasyonları ile karşılaştırıldığında böbrek hasarına karşı; bu etki, kan basıncında belirgin bir değişiklik olmaksızın ortaya çıkar. [11] [12]

Potasyumun inmeye karşı koruyucu bir etki yaptığı mekanizma böbrek hasarı da dahil olmak üzere sindirimden sonra oluşan hasarları da etkileyebilir. Felç ile ilişkili olayların dışında potasyumun doğrudan koruyucu etkisi olup olmadığı belirsizdir.

Potasyum alımının idrardaki kalsiyum kaybını azalttığı bilinmektedir (vücudun kendisini daha iyi muhafaza etmesi sayesinde) [9] , potasyumun böbrek taşı riskinde azalma ile ilişkili olmasının nedeni olarak [7] hipotezi [7] vardır. En düşük sindirim oranını, en düşük emisyon oranına kıyasla risk oluşturmaktadır. [13]

Buda İlginizi Çekebilir  Nitrik Oksit Nedir ?

5 Güvenlik ve Yan Etkileri

5.1. Hiperkalemi (Kandaki Potasyum Yüksekliği)

Hiperkalemi, yüksek miktarda potasyumun, kalp ritim bozukluğu veya beyin hasarı gibi semptomlara neden olabileceğini ve çok sayıda vaka incelemesinin tuz ikameleri ile ilişkili olayları kaydettiğini ifade eder. Bu vakaların bazıları vücut kütle indeksi aşırı derecede aşan potasyum dozlarıyla ilişkili iken, en az bir kişi 2,730 mg potasyum takviyesinin kullanımının birinde hiperkalemi ile ilişkili olduğunu belirtmiştir. [14] [15] [16] [17] [18] Afrika-Karayip erkeği, [19] potasyum takviyelerinin güvenliği üzerine yapılan bir incelemenin, emniyet, ırk ve birlikte kullanılan eczacılık ilaçları arasında bir ilişki bulamadığı belirtilmelidir. [1]

Potasyum takviyeleri kullanarak yapılan çalışmaları değerlendiren bir derlemede ve hiperkalemi’yi uyarabilceğini  veya etmediği araştırıldığında, bölünmüş dozlarda günde alınan 50-75 mmol (1,950-2,925 mg) dozlarında kan potasyumu, doza bağımlı görünmüyor. İncelemede hiçbir yan etki bildirilmemesine karşın, böbrek fonksiyonunun biyolojik belirteçleri (üriner ve serum sodyum ve kreatinin) etkilenmemiştir. [1]

Hızla emilebilen formlarda alınan büyük miktarda potasyum (genellikle tuz ikameleri gibi tozlar), hiperkalemi ve kalp komplikasyonları için risk oluşturabilir. Düşük dozlar ve bölünmüş dozlar, daha az bir risk taşır.

Kimyasal İsimler: Potasyum; potasyum; 7440-09-7; Potasyum, metal; Potasyum, (sıvı alaşımlı); HSDB 698
Moleküler Formül: K
Moleküler Ağırlık: 39.098 g / mol

 

Bilimsel Destek ve Referans Metni

Potasyum Referanslar

 1. Potasyum takviyelerinin serum potasyum ve kreatinin üzerine etkileri üzerine yapılan randomize kontrollü çalışmaların sistematik derlemesi ve meta-analizi.
 2. Potasyum alımı, inme ve kardiyovasküler hastalık prospektif çalışmaların bir meta-analizi.
 3. Artan potasyum alımının kardiyovasküler risk faktörleri ve hastalığına etkisi: sistematik derleme ve meta analizler.
 4. ABD’li erkekler arasında potasyum, magnezyum, kalsiyum ve lif inme ve inme riski.
 5. Kadınlarda kalsiyum, potasyum ve magnezyum alımı ve inme riski ile ilgili prospektif bir çalışma.
 6. Diyet potasyum ve inme ile ilişkili mortalite. 12 yıllık bir prospektif popülasyon çalışması.
 7. Gecelik gözden geçirme: Potasyumun yararlı etkileri .
 8. Erkeklerde inme gelişiminde meyve ve sebzelerin koruyucu etkisi.
 9. Potasyum uygulaması azalır ve sağlıklı yetişkinlerde potasyum deprivasyonu üriner kalsiyum atılımını artırır (düzeltilmiş).
 10. Potasyum Sitrat Osteopenisi Olan Postmenopozal Kadınlarda Kemik Rezorpsiyonunu Azaltır: Randomize, Çift Kör Klinik Bir Deneme.
 11. Yüksek potasyumlu diyetler, prehistorik günlerden bir yankı olan hipertansif sıçanlarda inme ölümlerine ve böbrek hastalıklarına karşı önemli ölçüde koruma sağlarTuz yüklü hipertansif Dahl S sıçanlarında renal tübüller, arterler ve glomerüller ve nefron kaybının lezyonlarına karşı potasyum koruması .
 12. Beslenme kalsiyum ve diğer besinlerin prospektif bir çalışma ve semptomatik böbrek taşı riski.
 13. Oral potasyum alımına bağlı kardiyak yargı.
 14. Tuz ikamelerine bağlı hiperkalemi.
 15. Böbrek yetmezliği olan hastalarda potasyum içeren tuz ikamesi tehlikesi.
 16. Hipertansiyonda tuz ikameleri ve ACE inhibitörlerinin birlikte kullanımına bağlı şiddetli hiperkalazi: potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir etkileşim.
 17. Potasyum klorürün yanlışlıkla aşırı dozlanmasından ölümcül hiperkalemi.
 18. Hipertansiyonda tuz ikameleri ve ACE inhibitörlerinin birlikte kullanımına bağlı şiddetli hiperkalazi: potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir etkileşim.
 19. Soda tüketiminin üriner taş risk parametreleri üzerine etkisi.
 20. Çok Etnik Ateroskleroz Çalışmasında (MESA) diyet soda alımı ve vaka metabolik sendromu ve tip 2 diyabet riski.
 21. Toplumda orta yaşlı yetişkinlerde yumuşak içecek tüketimi ve kardiyometabolik risk faktörleri ve metabolik sendrom gelişme riski.
 22. Diyet Alkolsüz İçecek Tüketimi, Kuzey Manhattan Çalışmasında Artan Vasküler Olaylar Riski ile İlişkilidir.
 23. Soda pop tehlikeleri hakkında bir güncelleme.
 24. Alkolsüz içecekler ile ilişkili diş erozyonu ve şiddetli diş çürüğü: Olgu sunumu ve literatür taraması.
 25. Çocuklarda ve ergenlerde yumuşak içecek tüketimi ve çürük riski.
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz