Probiyotikler İçin Geleneksel Olmayan Bir Kullanım: Sporcularda ?

Probiyotikler İçin Geleneksel Olmayan Bir Kullanım:  Sporcularda Meydana Gelen Rahatsızlıklar

 

Probiotik supplementler,randomize, çift kör ve plasebo kontrollü bir denemede,triptofan-kynurenine metabolizmasını yararlı olarak etkili kılmakta ve eğitimli sporcuların üst solunum yolu enfeksiyonlarının oluşumunu azaltmaktadır.

Kendinizi kolayca hasta edebilmek mümkündür. Yeterli miktarda egzersizin, optimal düzeyde işleyen bir bağışıklık sistemi de dahil olmak üzere sağlığın faydalarını sağlayabileceği mutlu bir ortam mevcuttur.

Ancak aşırı veya az miktarda fiziksel aktivitenin üstlendiği bu spektrumun üst ucunda, bağışıklık sisteminin bastırılması enfeksiyona duyarlılığın artmasına neden olan bir sonuç olabilir.

Özellikle, atletler tarafından üstlenilen ağır eğitim veya rekabet yükleri, burun boşluğunu, ağzınızı ve boğazınızı tehlikeye atabilecek üst solunum yolu enfeksiyonu (Üst solunum yolu enfeksiyonları) geçirme riskinizi artırabilmektedir. Üst solunum yolu enfeksiyonları, üst solunum yollarını etkileyen birçok enfeksiyonu kapsayan geniş bir terimdir.

Bazı sporcuların enfeksiyona karşı, daha savunmasız olabileceği konusunda ki bir hipotezde, kapsamlı bir egzersizin bir eğitim oturumunu takip eden saatlerde ‘açık pencere’ oluşturabilmesidir.Egzersiz sonrası dönemde, bağışıklık sisteminin birçok bileşeni bastırılabilir. Bu etki kısa ömürlü iken yoğun eğitim sıklıkla gerçekleşirse, fırsatçı bakteri ve virüslere enfeksiyon için birçok tekrarlanan “pencere” sağlayabilir.

Bu ‘açık pencereye’ potansiyel olarak katkıda bulunan faktör, amino asit triptofanın mevcudiyetidir. Egzersiz sırasında, özellikle kapsamlı veya yoğun bir doğada, vücut, enerji (ATP) ve serotonin üretimi için kullanılabilen triptofanın katabolizmasını (yani parçalanmasını) hızlandıracaktır.

 • ATP : Hücre içi biyokimyasal reaksiyonlar için gereken kimyasal enerjiyi taşıyarak vücudun enerji üretmesini sağlar.

Triptofanın bir depresyonu, vücudun bağışıklık kontrol yeteneğinin azalması için bir gösterge olabilir; vücudunuzun bağışıklık işlevlerini kontrol etmesi yeteneğidir. Önceki veriler, bağırsak mikrobiyomunun triptofan düzeylerini modüle etmede rol oynayabileceğini göstermiştir.

Dayanıklılığa eğitilmiş erkekler üzerine yapılan bir çalışmada immün fonksiyonu yastığı faktörlere, altı türleri (Bifidobacterium bifidum W23, Bifidobakteryumlaktis W51, Enterococcusfaecium U54, Lactobacillusacidophilus W22, Lactobacillusbrevis W63 ve Lactococcuslactis W58) ihtiva eden bir probiyotik ile ilave iltihaplanma ve bağırsak geçirgenliği belirteçlerini zayıflatmıştır. Bununla birlikte, bu çalışmada triptofan metabolizması değerlendirilmediğinden, bu etkiye katkısı tahmin edilememiştir.

Araştırmacılar,İncelenen Araştırmada İki Soruyu Yanıtlamaya Çalıştılar:

 1. Çok-türlü probiyotik kullanımı triptofan düzeylerini koruyor mu?
 2. Yüksek triptofan konsantrasyonları, aktif olarak sporcuların eğitiminde Üst solunum yolu enfeksiyonları insidansında bir azalma ile ilişkili midir?

Yoğun veya uzun süreli eğitim yükleri üstlenen sporcular, üst solunum yolu enfeksiyonları  olarak bilinen bir hastalık kategorisine karşı daha savunmasız olabilir. Bu güvenlik açığı, kısmen, egzersiz sonrası pencerede bazı bağışıklık sistemi bileşenlerinin kısa süreli bastırılmasından kaynaklanıyor olabilir.

Serum triptofanın seviyeleri, bağışıklık sistemi işlevini değerlendirmek için bir belirteç olarak kullanılabilir. Mevcut çalışma, çoklu tür probiyotiklerinin bu yoğun eğitim periyotları boyunca triptofan düzeylerini güçlendirmeye yardımcı olabileceğini ve üst solunum yolu enfeksiyonlarını durdurup tutamayacağını belirlemeye çalışmıştır.

Kimler ve Ne Çalışıldı ?

Otuz üç sağlıklı, genç (ortalama 27 yaşında), iyi eğitim almış,dayanıklı erkek ve kadın sporcularda çalışmaya alındı. Bu randomize çift kör, plasebo kontrollü deneme, çoklu probiyotik için 17 katılımcıyı ve plasebo grubuna 16’sı atandı. Probiyotikler içinde altı çeşit vardır: Bifidobakteryumbifidum W23, Bifidobakteryumlactis W51, Enterococcusfaecium W54, Lactobacillusacidophilus W22, Lactobacillusbrevis W63 ve Lactococcuslactis W58. Her iki grubun katılımcılarına, 12 haftalık bir süre boyunca kahvaltıdan bir saat önce supplement yiyecekleri almaları talimatı verilmiştir.

Katılımcılardan çalışma sırasında normal diyetlerini denemek ve devam ettirmeleri istendi ve bağışıklık sistemini ve mikrobiyomunu gereğinden fazla etkileyecek herhangi bir şeyden kaçınmaları talimatı verildi. Bu tür maddeler, anti-iltihaplanma ilaçlar, antibiyotikler, probiyotikler, balık yağı, bazı vitaminler (C vitamini, E vitamini) ve mineraller (selenyum) gibi diyet supplementlerinin yanı sıra alkol tüketimi (kadınlar ve erkekler için 10 ve 20 gramdan daha fazla), sırasıyla günlük verildi; Fermente süt ürünlerine izin verilmedi.

Üst solunum yolu enfeksiyonları veya gastrointestinal şikâyet ve semptomlar gibi herhangi bir hastalığa dikkat çeken günlüklere ilave olarak modalite, sıklık, yoğunluk ve hacmi belirten haftalık eğitim kayıtları kaydedildi. Hastalık belirtileri, semptom türünü (burun akıntısı, öksürük, ateş, vb.) ve semptomların ciddiyetini (çok hafiften çok ağır dereceye) tanımlayan kendi kendini raporlayan anket yoluyla kaydedildi. Sporcu iki ardışık, günlük en az bir semptom bildirirse, bu hastalığın bir aşaması olarak tanımlanır. Üst solunum yolu enfeksiyonları hastalık evresi insidansı, araştırmanın birincil sonucu olmuştur.

Buda İlginizi Çekebilir  Hipertansiyon İçin Protein ?

Son olarak, katılımcılar antrenman öncesi ve sonrası egzersiz testlerine ve kan vermeye tabi tutulmuştur. Egzersiz testi, bir döngü performas egzersizinde performans testlerini içermektedir.Serbest triptofanın düzeylerini analiz etmek, bağışıklık fonksiyonu ve aktivasyon belirteçlerini değerlendirmek için dinlenme sırasındaki egzersiz testinden bir kere olmak üzere iki kez kan alınmıştır.

Not, çalışmanın, bu deneyde kullanılan probiyotik (Ekolojik Performans) sağlayan Winclove Probiotics şirketinin ortak sponsorluğunu yaptığı belirtilmiştir. Makale, “kurucu sponsorların çalışmanın tasarımında rolü olmadığı; verilerin toplanmasında, analiz edilmesinde veya yorumlanmasında;Yazının yazarlığına ve sonuçların yayınlanmasına dair karara “dikkat çekmiştir.

Otuz üç sağlıklı dayanıklılık sporcusu, 12 hafta süreyle probiyotik ve plasebo almaya tabi tutuldu. Katılımcılardan normal diyetlerini korumaları ve bağışıklık fonksiyonlarını veya mikrobik biyometriyi değiştirebilecek gıdaları, supplementleri ve ilaçları tüketmelerini istemeleri talimatları verildi. Eğitim programlarının kayıtları ve hastalık belirtileri kaydedildi. Çalışma öncesi ve sonrası egzersiz testleri ve kan alımları yapıldı.

Bulgular Nelerdir?

Dört katılımcının takiplerinin kaybolduğu (% 12 bırakma oranı, müdahale 3 ve kontrol grubu 1), 29 sonuçtan elde edilen sonuçların nihai analiz için kullanılmasına izin verildi. Tedavilere uyumluluk çok yüksektir (% 95’den fazla). 12 haftalık tedavi periyodundan sonra, vücut kompozisyonu, besin alımı ve maksimum oksijen alımı gibi performans önlemleri açısından gruplar arasında önemli bir farklılık yoktur.

Çalışma sonunda dinlenme enerji harcamalarındaki farklılıklar gruplar arasında anlamlı olmakla birlikte, genel net değişim temelden çok küçüktür. Not, gruplar arasındaki toplam eğitim hacmi, çalışma boyunca sürekli olarak eşit değildir. Ortalama olarak, probiyotik grup 6’ya kıyasla haftada sekiz saat eğitim verilmiştir.

Araştırılan bağışıklık sistemi biyolojik belirteçlerinden zamanla gruplar arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır. Probiyotik yorucu egzersiz sonrasında triptofanın kan konsantrasyonlarını korumuş gibi gözükmüş ancak, etki gruplar arasında anlamlı değildir.

Çalışma, triptofan konsantrasyonlarındaki bir farkı saptamak için güçlendirilmiş, ancak istatistiksel önemi (yine de yakın geldi) başarısız olmuştur. Bununla birlikte, yazarlar güç hesaplamaları konusunda ayrıntılı bilgi vermemiştir. Hangi efekt boyutunu ekarte edemediğinizin hiçbir fikrine sahip olmadığınızdan, en iyi oldukları değil, aradığı etki boyutlarını açıkça söylemeleri gerekmektedir.

Çalışma sırasında, 16 katılımcı (% 55) Üst solunum yolu enfeksiyonları bölümünü kendi kendine rapor etmiştir;plasebo 11 ve probiyotik 5. Gruplar arasındaki, öncesi / sonrası fark istatistiksel olarak anlamlıdır.

Probiyotik grup ortalama olarak haftada yaklaşık 1,5 saat daha fazla eğitim gerçekleştirse bile, vücut kompozisyonu, besin alımı, dinlenme enerjisi harcamaları ve performans ölçümleri ile klinik olarak ilgili herhangi bir değişiklik olmamıştır. Probiyotik grupta, kendiliğinden bildirilen Üst solunum yolu enfeksiyonları olaylarında önemli bir azalma olduğu halde, dikkatin tek bağışık biyolojik belirteç değişikliği, yorucu egzersiz sonrasında triptofanın kan konsantrasyonlarında bir koruma sağlamıştır, fakat bu etki önemli değildir.

Çalışma İnsanlara Gerçekten Neler Anlatıyor?

Probiyotik, titiz eğitim veya rekabet çizelgelerini üstlenen sporcuların Üst solunum yolu enfeksiyonları belirtilerinin görülme sıklığını azaltabilir. Bu protokolde kullanılan çeşitler rastgele seçilmemiş, ancak sporcuların bağışıklık sağlığı üzerindeki etkinlik kanıtlarına , bağırsak yoluna girme ve doldurma yeteneğine, ayrıca önceden araştırılmış anti-iltihaplanma özellikleri temelinde formüle edilmiştir.

Bu çalışma, bir dizi kayda değer sınırlamaya sahiptir. Araştırmacılar, ankette çok sayıda yanıt bulunmaması nedeniyle hastalık semptomlarının ciddiyetini hesaplayamadılar. Bu nedenle, katılımcıların çok hasta olup olmadıklarını belirlemek için herhangi bir yol yoktur ya da sadece biraz burun akması olmuştur.

Bir diğer konu da bu semptomların kendiliğinden bildirildiğidir, bu nedenle serolojik olarak doğrulanmadığı için, katılımcıların gerçek bir enfeksiyon geçirip geçirmediğini belirlemek mümkün değildir. Son olarak, çalışmanın güçlendiği sonuç (triptofan düzeyleri) sınırda negatiftir ve yazarlar aradıkları etki boyutunu öğrenmek için güç hesaplamalarında yeterince ayrıntılı değildir.

Son olarak, araştırmacılar, bağışıklık düzenini sağlayan etkiye bağlı olarak,triptofan düzeylerini izlemeyi seçmiştir. Triptofandaki bir düşüş, aşağı akış immün düzenleyici yolları etkileyebilir. Ancak bu seviyelerin izlenmesi “tavuk veya yumurta” problemi ortaya çıkarmaktadır. Egzersiz seviyeleri, triptofan parçalanmasını modüle edebilir, ancak bakteri veya virüs de olabilir.

Peki, triptofan düzeylerini düşüren, vücudu enfeksiyona açık bırakan egzersiz mi, yoksa patojenler tutunarak triptofan metabolizmayı müdahale ederek enfeksiyon riskini artıran egzersiz midir? Araştırmacılar, “nedensel düzenlenmeyi açıklığa kavuşturmak için uzunlamasına araştırmaya ihtiyaç duyulacağını” kabul etmektedir. O zamana kadar, probiyotik supplementi ile azaltılmış triptofan parçalanması arasında doğrudan bir etki olup olmadığı söylenemez.

Buda İlginizi Çekebilir  Dört Testosteron Yükseltici ve Araştırmalar

İlave probiyotik çeşitleri, tek tek test edildiğinde bağışıklık fonksiyonunun çeşitli yönlerini modüle etme konusunda umudunu göstermiştir. Araştırmacılar, eksik anket sorularına bağlı semptomların şiddetini rapor edememişler ve yalnızca kendini bildiren semptomlara dayanarak, enfeksiyonları serolojik olarak doğrulamamışlardır.

Sonuç

Sağlıklı yetişkinlerden ve çocuklardan oluşan 20 Randomize kontrollü denemenin bir meta-analizi, probiyotiklerle (özellikle Lactobacillus ve Bifidobacterium türleri) düzenli olarak supplement edilmesinin, toplam hastalık gününün insidansında orta derecede azalmaya ve daha kısa bir hastalık süresi ile sonuçlandığına karar vermiştir. En yeni Cochrane meta-analizinde, Üst solunum yolu enfeksiyonları ataklarını azaltmak için, atletik olmayan kişilerde, klinik olarak anlamlı, fakat klinik olarak konuşma yapan hastalık süresi ve düşük antibiyotik kullanım oranlarında küçük etkiler bulunmuştur.

Aktif atletik bir popülasyonda,probiyotik kullanıma özel olarak bakan daha az çalışma vardır. Bu çalışma, diğerlerinin üzerine inşa edilen iyi ve kontrollü çalışmalarda yer alan sporcularla, Üst solunum yolu enfeksiyonları hastalık ve semptomlarının alt kısımın daha azını, gün içinde bir probiyotik supplementi sonuçlarına benzer sonuçlar vermiştir.

Bir araştırmaya bakarak, atletik bir nüfusta, Üst solunum yolu enfeksiyonları insidansını bildiren çalışmalardan çoğunun, “frekans, şiddet veya süre kısalması açısından mütevazı klinik faydalar” olduğu yorumlardan bildirilir. Yine bu araştırmacılar, araştırmalarda çoğunlukla Lactobacillus ve Bifidobacterium probiyotik çeşitleri ile gerçekleştirildi. İlaveten, yüksek hacimli eğitim ve rekabet dönemlerinde destek verilirken gastrointestinal hastalıklarda azalma gözlenmiştir.

Sağlıklı genel nüfus için çoğunlukla Lactobacillus ve Bifidobacterium çeşitlerinden oluşan bir probiyotik Üst solunum yolu enfeksiyonları insidans ve şiddetine karşı mütevazı bir koruma sağlamıştır. Yoğun eğitim programlarına katılan atletik bir nüfusa özellikle bakarsanız, olumlu etkiler halen mevcut olmakla birlikte, orta derecede etkilidir.

Sık Sorulan Sorular

Probiyotiklerin Yanı Sıra Atletlerde Bağışıklık Fonksiyonunu Destekleyen Diğer Stratejiler Nelerdir?

Muhtemelen bunlardan bazılarını daha önce duymuşsunuzdur, ancak tekrar etmeye değer! Bağışıklık işlevinin genel olarak desteklenmesini sağlamak için, yeterli miktarda uyku çektiğinizden, çeşitli bir diyetle yemek yediğinizden, aktivite seviyenizi desteklemek için yeterli kaloriyi tükettiğinizden ve uzun süre enerji kısıtlamaları yapmadığınızdan emin olmalısınız. Supplement olarak, atletler için sarımsak ve C vitamini supplementleri bağışıklık fonksiyonuna yardımcı olabilir.

Sarımsağın bir hastalığın süresini ve semptomların ciddiyetini azaltmayacağını unutmayın, koruyucu bir supplementtir. C vitamini, soğuk algınlığı süresini ve şiddetini mütevazı bir miktarda azaltmaya yardımcı olabilir, ancak düzenli olarak alındığında (yani ilk belirtilerden önce).

Bu Yararları Elde Etmek İçin Çoklu Probiyotik Almak Gerekiyor Mu?

Bu çalışmadaki probiyotik çeşitleri seçilmiş, çünkü diğer denemelerde bireysel olarak söz vermişti. Bu tekil çeşitler faydalar sağlayabilirken, bir kombinasyon daha güçlü bir tedavi sağlayabilir, ancak kesin olarak söylenemez. Bununla birlikte, bu araştırmada kullanılan probiyotiklerin karışımı sadece iki çalışmada test edilmiştir. Laktobasillus ve Bifidobakteryum, şu anda Üst solunum yolu enfeksiyonları açısından etkinlikleri için en çok araştırmaya sahip olan iki bakteri çeşididir.

Neler Bilinmelidir?

İyi formüle edilmiş birçok tür probiyotik, düzenli olarak yüksek egzersiz yapan insanlarda, Üst solunum yolu enfeksiyonlarının azaltılması için bir miktar ilave yardım sağlayabilir. Unutmayın ki tam efektlerin görülmesi birkaç hafta sürebilir. İdrar sisteme karşı korunmada probiyotik supplementi yapmayı denemek istiyorsanız, Lactobacillus ve / veya Bifidobacterium’u denemek mantıklı olacaktır, çünkü bunların arkasındaki etkinlik için en fazla araştırmaya sahip olmaları gerekir. Bununla birlikte, bağışıklık fonksiyonu üzerinde en fazla etkiye sahip olmak için, aynı zamanda yeterli uyku çektiğinizden ve çeşitli gıdalar temelli bir diyet kullandığınızdan emin olunması önerilir.

Referanslar

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27886064/
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24798553
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17303714
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17303714
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27124720
 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27278641
 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23833275
 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22992437
 9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22992437
 10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26447969
 11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24780623
 12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25927096
 13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21411836
 14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24045086
 15. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25339255
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz