Probiyotikler Sizi Aldatıyor Olabilir!

Probiyotikler yeni 1

Probiyotikler Sizi Aldatıyor Olabilir!

 

Nekrotizan Enterokolit, erken doğan bebekleri orantısız bir şekilde etkileyen, yaşamı tehdit eden bir durumdur. Bifidobakteryum içeren probiyotik kullanımı Nekrotizan Enterokolit tedavisinde yararlı olabilir.Bununla birlikte, bu probiyotikler, etikette iddia edilen içeriğin ürünle eşleştiğinden emin olmak için test edilmelidir. Bu çalışma, ticari olarak mevcut olan 17 probiyotik ürünü test etmiştir.

Kimler Ve Ne Çalışıldı ?

Araştırmacılar, bir bileşen olarak Bifidobakteryum’u listeleyen 17 probiyotik ürün toplamışlardır. Her ürünün iki şişesi satın alınmış ve her biri farklı ürün partilerinden getirilmiştir.

Her şişeden iki numune değerlendirilmiş ve ürün başına test edilen toplam dört numune bulunmaktadır.Bu, aynı üründeki varyasyonlar ölçülebilmek için yapılmıştır. Her bir ürün üzerinde bulunan bakteri türlerini değerlendirmek için, her numune üzerinde DNA analizleri yapılmıştır. Daha sonra, testlerde tanımlanan alttürlerin türünün, üründe listelenenlerle aynı olup olmadığını anlamak için sonuçlar karşılaştırılmıştır.

Bu numuneleri doğru bir şekilde test etmek için, araştırmacılar çeşitli Bifidobakteryum türlerinin DNA’larını ayırt etmek zorun kalmışlardır. Bunu başarmak için, Polimeraz Zincir Reaksiyonu’na (PCR) dayalı bir test yöntemi kullanmışlardır.

 • PCR : Polimeraz zincir reaksiyonu, moleküler biyolojide belirli bir DNA dizisinin binlerce ila milyonlarca kopyasını üretmek için tek bir kopyanın veya belirli bir DNA parçasının birkaç kopyasının katlanarak çoğaltılması için kullanılan yaygın olarak kullanılan bir tekniktir.

Bu çalışma halka hibe bağışlar tarafından finanse edilirken, bilim adamlarının  ikisi David A. Mills ve Steve A. Frese, “evde sağlığa zararlı olmayan ” propriotik ve etkili probiyotik bakteriler geliştiren Evolve Biosystems’de çalışıyorlar.

Araştırmacılar, 17 probiyotik ürünün farklı partilerinden iki numunesini incelemesi sonucunda; çeşitli Bifidobakteryum türlerinin DNA numuneleri probiyotiklerden çıkarıldı ve sonuçlar her bir ürünün etiketi ile karşılaştırıldı.

PCR Nedir?

PCR, DNA parçalarını arttırmak veya çoğaltmak için kullanılır. Küçük miktarlarda DNA üzerinde genetik analizler yapmak zordur. PCR, önemli miktarda DNA’nın kopyalanmasına izin verir, bu durumda uygun testler yapılabilir; bu durumda Bifidobacterium alttürlerinin DNA kopyaları yapılır.

Bu çalışmada PCR tekniğini tamamlayan test, Bifidobakterium alttürlerinin tanımlanmasına ve oranlarının, diğerinin üzerinde yalnızca bir DNA’sını seçici olarak yükselten çoklu reaksiyonlar yürütmesine izin verildi. PCR aslında moleküler biyoloji alanında devrim yaratmış ve tüm insan genomunun haritalandırılmasına yol açmıştır. Kurucusu Dr. Kary B. Mullis, 1993 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü kazanmıştır.

Bulgular Nelerdir?

Probiyotiklerin içeriği genellikle numuneden numuneye ve aynı ürünün farklı partileri arasında tutarlıdır. Bir ürünün numuneler arasında ve farklı partiler arasında önemli farklılıkları vardır.

Her bir ürün için test edilen örneklerin hepsinde, dokuz probiyotik, etiket üzerinde listelenmeyen Bifidobakteryum türleri için pozitif test edildiğinde, 12 etikette listelenen türlerinin eksikliği vardır ve dört etiketin üzerinde olmayan Bifidobakteryum türü içermemektedir. Tüm testlerde etiket iddialarıyla mükemmel şekilde eşleşen tek bir ürün vardır. Bazı hapları test ettikten sonra PCR, Bifidobakterilerin DNA’sını çoğaltamamıştır.

Bifidobakterilerin mevcut olmadığı veya DNA izolasyon sürecinden gelen inhibitörlerin PCR’ı etkilediği anlamına gelebilir. Birden fazla bakteri testinde, toplam DNA içeriğinin % 5’inin altındaki seviyelerde mevcut olanlar, nihai veri çıktısında toplanmayabilir. Bu, bu çalışmada kullanılan test yönteminin bilinen bir sınırlandırmasıdır.

Buda İlginizi Çekebilir  Bilişsel Bozukluk 

Araştırmanın ilginç bir bulgusu, bazı Bifidobakteryum alttürlerinin ticari probiyotikler üzerinde yanlış etiketlenmesidir. Daha önce iki ayrı alttür içeren bir popüler ürün olan B. longum subsp. longum ve B. longum subsp. infantis, daha sonra onları B. animalis subsp olarak yeniden sınıflandırmıştır (laktis etiketlemesinde kullanırlar). Bu, belirli bir alttür bulmak isteyen uygulayıcılar arasında karışıklığa neden olabilir.

Aslında, B. longum subsp. infantis bebekler için uygun olabilir. Bu sorunu hafifletmeye yardımcı olmak için, araştırmacılar longum ve infantis alttürlerini ayırt etmeye yardımcı olan yeni bir test yöntemini geliştirdiler ve onayladılar; daha önce tek başına geleneksel testlerle mümkün olmayan bir farklılaşma vardır.

17 probiyotik ürünün sadece bir tanesi, iddiaları etiketlemek için mükemmel bir uyumdur. Dokuz numunede etikette yer almayan Bifidobakteryum, etikette iddia edilen türleri 12’sinde, dördünde de Bifidobakteryum olmayan tanımlanmamış tür bulunmuştur. Yazarlar tarafından geliştirilen Bifidobakterium alttürlerini ayırt etmek için yeni geçerli test yöntemleri, probiyotik kompozisyonu kontrol etmek için gelecekteki araştırmalarda kullanılabilir.

Çalışma Gerçekten Bize Ne Anlatıyor?

“Bu sonuçlar, probiyotiklerin kalite kontrolünün eksik olduğunu ortaya koymaktadır. Klinik araştırmaların spesifik probiyotik türlerin faydaları hakkında anlamlı veriler sunması, klinisyenlerin probiyotikleri reçeteleme veya tavsiye etme konusunda bilinçli kararlar alabilmeleri için, özellikle probiyotiklerin sertifikalandırılması ve düzenleyici gözetim eksikliği göz önüne alındığında, artan standartlardaki tür tanımlamasına ihtiyaç duyulmaktadır ‘’

ABD’deki düzenleyici konuların mevcut durumunun, FDA’ya kalitesini sağlamak için supplementlerin yeterli gözetimini sağlamadığını tartıştı. İncelenen çalışma, bunun neden bir sorun olmaya devam ettiğini göstermektedir. Güvenilir bir supplement arama altyapısı olmaksızın, klinisyenler bir hastaya tedavi etmeyi seçerse,supplementin bir probiyotik içeriğinden emin olamazlar.

Ticari olarak bulunan ürünlerle klinik araştırmalar yapmaya çalışırken daha fazla zorluk ortaya çıkar.

Probiotik supplementleri genellikle güvenli olarak kabul edilir ve probiyotiklerin yanlış tanımlanması büyük bir hasar oluşturmaz. Bununla birlikte, insanlar belirli bir bakteri alt spesifikinin faydalarını araştırdığında problemler ortaya çıkabilir. Bu çalışmada geliştirilen araçların ve test yöntemlerinin kullanılması, kullanıcının sağlığını etkileyebilecek farklı metabolik özelliklere sahip alttürler arasında ayrım yapmaya yardımcı olacaktır.

Probiyotiklerin kalite kontrolü eksiktir. Bu çalışmada geliştirilen testler, bilim insanlarının probiyotikteki spesifik bakteri türlerinin tanımlanması ve izole edilebilmesi için klinik çalışmalar yapmalarında yardımcı olacaktır. Probiyotik türlerin doğru bir şekilde tanımlanması, pozitif veya negatif sonuçların, probiyotikler üzerine bilimsel literatürün kalitesini arttırarak doğru gerilime olarak atfedilmesini sağlayacaktır.

Sonuç

Bifidobakterium probiyotiklerinin prematüre bebeklerde Nekrotizan Enterokolit tedavisinde rol oynayabileceği tartışmalar devam etmektedir. Bazıları, probiyotiklerin rutin bir koruyucu önlem olarak kullanılması gerektiğini savunur. Bununla birlikte, hangi türün veya türlerin kombinasyonunun uygun olacağı konusunda sorular kalmaktadır. Cevapları bulmak için daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu çalışmalar ,dozajı ayarlama, zamanlama ve terapi süresini de değerlendirmek zorunda kalacaktır.

Buda İlginizi Çekebilir  Çikolata Şekeri ve Obezite ile İlişkisi Olmaması

Uygulayıcılar için pratikte kullanılabilecek, piyasada mevcut olan yüksek kaliteli probiyotikleri tanımlamak zordur. Kalite kontrol, probiyotiklerin bir tedavi olarak uygulanabilirliğinde önemli rol oynamaktadır. Bu kontrolün olmaması, 2014 yılında, Nekrotizan Enterokolit için koruyucu bir tedavi olarak Solo ABC Dophilus Tozunu alan prematüre bir bebeğin, sinüsleri veya akciğerleri etkileyen mantar enfeksiyonu olan mukormikozdan öldüğünü açıkça ortaya koymuştur. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan araştırmalar Solgar probiyotiklerinin Rhizopus oryzae mantarıyla kontamine olduğunu tespit etmiştir.

Bifidobakterium gibi probiyotiklerin rutin tıbbi bakıma yaygın bir şekilde entegre olması ve üretici tarafından iyi imalat uygulamaları sağlamak için, titiz kalite kontrol önlemleri alınmalıdır. Laboratuarların bakteri oluşumunu, yaşaya bilirliğini ve saflığını teyit etmeleri gerekmektedir.

Bifidobakteryum gibi probiyotikler yaygın bir Nekrotizan Enterokolit tedavisi olarak kullanılmadan önce iki şey olmalıdır. İlk olarak, daha ileri klinik araştırmalarda, hangi türlerin kombinasyonunun en etkili olduğunu daraltmalıdır. İkincisi, hastalara tutarlı ve kaliteli probiyotik verilmesini sağlamak için yüksek üretim standartları belirlenmelidir.

Sık Sorulan Sorular

Bifidobakteryumun Diğer Uygulamaları Nelerdir?

Bu bakteri türü en iyi çalışılanlardan biridir. Bifidobakteri infantis türününpatojenlerin çoğalmasını engelleyebilecek bazı antimikrobiyal özelliklere sahip olduğu gösterilmiştir. Bifidobakter katkılı formül bebekler ve rotavirüs enfeksiyonunda ishale karşı Bağırsaklarda  koruyucu özellikler de göstermiştir. Ayrıca insanlardaki iltihaplı bağırsak hastalıklarının tedavisinde de olumlu bir etkiye sahip olabilir. Son olarak, irritabl bağırsak sendromunun tedavisinde, Bifidobakterium supplementi, Lactobacillus gibi diğer probiyotik türlerin desteklenmeye kıyasla daha etkili bir terapi olabilir.

Supplementlerin Yanlış Etiketlenmesi Ne Kadar Yaygın?

Supplementlerin yanlış etiketlendirme sorununun ne kadar yaygın olduğunu söylemek zordur, ancak bu konuyla ilgili endişeleri arttıran bir takım çalışmalar vardır. En son olarak, Avustralya‘daki bir grup bilim adamından yapılan bir araştırmada, birçok geleneksel Çin bitkisel ilaçlarının, etiket üzerinde bildirilmeyen otlar ve farmasötik maddeler içerdiğini bulmuştur.

Potansiyel olarak yan etkili ağır metaller, önerilen günlük alımın üzerindeki seviyelerde de tespit edilmiştir. 44 bitkisel ürünün test edildiği bir başka araştırmada, % 59’unun içeriklerinde listelenmeyen bitki türlerinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Tüketici bakış açısından, satın alınan supplementlerin kalitesini sağlamaya yardımcı olmanın bir yolu, NSF, USP, Informed Choice ve Tüketici Laboratuarı gibi üçüncü taraflarca bağımsız olarak test edilmiş olanları aramaktır.

Neler Bilinmelidir?

Bifidobakteryum gibi probiyotikler Nekrotizan Enterokolit’nin tedavisinde ve önlenmesinde rol oynayabilir. Özellikle bu tedavilerin yüksek riskli hastalar için kullanılması amaçlandığından, piyasada mevcut olan probiyotikleri kompozisyon ve saflık açısından değerlendirmek için daha fazla klinik çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Dikkate alınması gereken hususlar, probiyotik etiketin doğruluğu, bakteri türü, partiden partiye ürün formülasyonunun tutarlılığı, dozajlaması, zamanlaması, biyoyararlanımı ve terapi süresidir. Bu çalışmada kullanılan test yöntemleri gelecek araştırmalarda bu soruları yanıtlamaya yardımcı olacaktır.

Referanslar

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26571226
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/probe/docs/techpcr/
 3. https://www.evolvebiosystems.com/
 4. https://www.genome.gov/10000207/
 5. https://www.genome.gov/10001772/
 6. https://www.nobelprize.org/prizes/uncategorized/the-nobel-prize-in-chemistry-1993-1993/
 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23261904
 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23993139
 9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18181714
 10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24281648
 11. https://www.cdc.gov/fungal/diseases/mucormycosis/
 12. https://www.cdc.gov/fungal/outbreaks/rhizopus-investigation.html
 13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7989269
 14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7934445
 15. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10730517
 16. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15168372
 17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15765388
 18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26658160
 19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24120035
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz