Sulbutiamine Nedir ?

Sulbutiamine Nedir Ve Ne İşe Yarar ?

 

Sulbutiamine, bir sülfür grubu ile birbirine bağlı iki Thiamine (Vitamin B1) molekülünden oluşan sentetik bir moleküldür ve yorgunluğun hafifletilmesinde biraz faydalı görünür; özellikle enfeksiyon ile ilişkili olanlarda.

Bilmen Gerekenler

Ayrıca şöyle bilinir

Arcalion, Enerion, Bisibuthiamine, Youvitan

Şaşırmayın

Sibutramin (bir farmasötik iştah kesici)

Sulbutiamine Bir Formudur.

Nootropik

Sulbutiamine Tarihi

Sulbutiaminin tarihi Japonya’daki tiamin çalışmasına yakından bağlıdır. Tiamin eksikliği, beriberi olarak adlandırılan bir sinir sistemi bozukluğuna neden olur. Yirminci yüzyıla kadar, Japonya ve diğer Asya ülkelerinde, beyaz pirinç üzerine temel gıda olarak yaygın bağımlılığı nedeniyle beriberi yaygındı.

Beriberi ve diyet arasındaki ilişki ilk olarak Takaki Kanehiro adlı bir donanma cerrahı tarafından kaydedildi. Ek çalışma 1926’da izole edilen ve 1936’da sentezlenen tiaminin keşfiyle sonuçlandı. Japonya’da bir B Vitamini Araştırma Komitesi kurulması, tiaminin ve türevlerinin özellikleri hakkında ek bilimsel araştırmalar yapılmasına yol açtı.

Keşfedilecek ilk lipofilik tiamin türevi, 1951’de sarımsaktan (Allium sativum) izole edilen allithiamin idi. Allithiamin bir allil disülfür türevidir. Allithiaminin keşfinden sonra, tiamin’den daha iyi farmakokinetik özelliklere sahip olma ümidiyle birkaç ilave türev sentezlenmiştir. Tiamin, pozitif yüklü bir tiazol parçasına sahip olduğu için plazma membranları boyunca yayılamaz.

Bunun yerine, yüksek çekim gücüne sahip taşıyıcılar ile plazma zarları boyunca taşınır ve nakil oranı düşüktür. Sulbutiamin, oldukça lipofilik olduğu için tiaminin zayıf oral biyoyararlanımının üstesinden gelir. Sülbutiaminin sentezi 1965 yılında Taisho Pharmaceutical Co. tarafından rapor edilmiştir.

Sulbutiamine Nasıl Kullanılır Ve Kullanımı Nedir ?

Sulbutiamine supplementi kullanan insan çalışmaları günde 400 mg olarak kullanımı vardı ve böylece kullanılır. Bunun optimal dozajın yakınında olup olmadığı belli değildir ve ideal bir doz rejimi (yemekler olmadan veya günde kaç doz bölünmüş) günümüzde bilinmemektedir.

KANIT SEVİYESİSonuçNotlar
Kan şekeri
Diyabetiklerde kan şekeri üzerinde anlamlı bir etkisi saptanmadı
HbA1c
Sulbutiamine HbA1c üzerinde anlamlı bir etkisi yok
Diyabetik Nöropatinin Semptomları
Diyabetik nöropatide, sulbutiamine takviyesiyle ilişkili rolü destekleyecek yeterli kanıt yok

 1 Kaynaklar ve Kompozisyon

Sulbutiamine, Pyritinol’in iki Piridoksin (B6) molekülünün birbirine bağlı olan , iki Thiamin (B1) molekülü olan, bir moleküldür. Sulbutiamine, izobutiril tiamin disülfid olarak bilinir ve bazen Marka İsimleri Ereon veya Arcalion olarak belirtilir; kuvvetsiz veya zayıflık (kısmen nörolojik ve miyelopati) ve bedensel ve psişik bastırma tedavisi için en sık kullanılır. [1] Merkezi olarak (beyinde) hareket etmek üzere tasarlanmış olmasına rağmen, psikolojik uyarıcı özelliklere sahip olmadığı söylenir. [1]

1.1 Yapısı

Sülbütamin, Tiamin’in tiyazol halkasının açılmasından ve dimerizasyondan sonra bir disülfid bileşiğine türetilen, Thiamine’den sentezlenir ve daha sonra esterleştirilir. [2]

2 Nöroloji ve Beyin

2.1 Kinetik ve Dağılım

Sulbutiamine lipofilikliği (yağda çözünürlüğü) nedeniyle, vücut dolaşımı kullanarak beyne taşınması Thiamin’e göre daha fazladır. Sulbutiamine (16mg / kg) ve Thiamine (15.4mg / kg) enjeksiyonu, serum Tiamin Diphosphate’i etkilemeden plazma tiamin düzeylerini kısa süreli olarak arttırdı (vitamin iletim şekli olarak Sulbutiamine’in etkinliğini göstermekte, Thiamin’e biyotransformasyonu  canlılarda mümkündü). [3]

Sulbutiamine (52mg / kg) ve tiamin’in (50mg / kg) günde 2 hafta enjekte etmeye yönelik kronik bir çalışmada, Sulbutiamine’nin toplam dolaşımdaki tiamin, Thiamin difosfat ve Tiamin Monofosfat düzeylerini 2.41 kat daha yüksek bir seviyede bulabildiğini belirtti ve Thiamin’in kendisinden daha fazladır. [3] Diğer ölçülmüş organlarda (hipokampus, medulla, serebellum, korteks ve böbrek) Thiamin Triphophate’in seviyeleri sadece sulbutiamin ile artmış ve sulbutiamin, hipokampus hariç tüm organlarda Thiamin’den yüksek toplam tiamin bileşiklerini arttırmıştır. [3]

2.2 Nöro Koruma

Sulbutiamine bir çalışmaya göre oksijen / glikoz yoksunluğundan nöronal hücreleri (hipokampusta) koruyabilir. [4] Bu çalışma, glukoz / oksijen yoksunluğundan ölen hücreleri tanımlamak için bir boyama protokolü kullanmış ve kontrolünde görülen 6.1 kat artış, 50 μM’de Sulbutiamine ile kuluçkalandığında edildiğinde 4.1 kat azalma ile zayıflamıştır.

Bu besin yoksunluğu koşulları altında oluşan sinaptik bulaşmanın bozulması [5] sulbutiamin ile bir dereceye kadar korundu; konsantrasyonlar için 25.1 ± 2.21 %, 47.3 ± 3.11 ve 66.3 ± 11.0 % korunum ölçülmüştür. 1, 10 ve 50uM kontrol % 100 standartlaştırıldığında ve Sulbutiamine olmayan grup 12.8 ±% 9.8 olarak kaydedildi. [4]

Buda İlginizi Çekebilir  Synephrine (Sinefrin) Nedir ?

2.3 Nöropati (Sinir Hastalığı)

Sulbutiamine kullanan tip II diyabetli ve diyabetik nöropatili (sinir hastalığı) olan insanlarda belirti ve semptom skorlarında günde 400 mg kullanan 6 haftalık bir araştırma sonucunda (semptomların sekteye uğraması, parestezi, ağrı ve semptomların zayıflığı vb.), taban çizgiye kıyasla bir iyileşme olduğunu belirtti. Plaseboya karşı herhangi bir iyileşme olmamıştır (ve dolayısıyla genel bir gelişme olarak görülmemiştir). [6] Sinir iletim hızı ve bileşik beyin motor aksiyon potansiyeli de dahil olmak üzere elektrofizik ölçümlerde iyileşme kaydedilmiştir. [6]

2.4 Glutaminerjik Sinyalizasyon

Beynin anterior kortikol bölgelerinde, özellikle ön ve cingular kortekslerde, kararlar ve stratejiler düzenleyen pozitif glutaminerjik ve dopaminerjik bulaşma kaydedilmiştir. [1] Kullanımı kesilmeden önce iki hafta 12.5mg / kg sulbutiaminin günlük enjeksiyonu, dopamine reseptör içeriğinde herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen; test edilen alanlarda kainat reseptörlerinde azalmalara ve dopamine düzeylerinde azalmaya neden olduğunu kaydetti. [1]

 • Kainat reseptörleri : Bir iyonotropik glutamaterjik reseptör alt tipidir (AMPA ve NMDA reseptörleri ile birlikte).
 • Nükleer akumbens : Ödül ya da olumlu davranışsal güçlendirme gibi işlevlerde yer alan bir beyin parçasıdır. Nükleus accumbens’in rolü, beyin motor hareketiyle birlikte motivasyonu entegre etmektir.

Nükleer akumbenslerde dopaminerjik veya glutaminerjik reseptörlerde herhangi bir değişiklik kaydedilmemiştir. [1] Glikoz / oksijen yoksunluğu modelinde, 1, 5 ve 50uM’deki Sulbutiamine , hipokampusta nöronların uyarılabilirliği değiştirmediler. [4]

2.5 Kolinerjik Sinyalizasyon

Sulbutiamine’in 10 gün süreyle 300 mg / kg beslendiği bir hayvan modelinde, sodyum-kolin alımına bağlı hipokampusa oranı, akasya sakızı ile karşılaştırıldığında yaklaşık % 10,1 artmış gibi gözükmektedir. [7]

2.6 Bellek

14-16 haftalık BALB / c farelerinin bir modelinde, % 5 akasya sakızı ile oral kullanımda 300 mg / kg sulbutiamin’den 10 gün, hafızayı iyileştirdiği görülmüştür . Bu çalışma edinimde gruplar arasında bir farklılık olmadığını belirtti; ancak bilgiyi tutma konusundaki belirgin farklılıklar vardı ve bu da artan performansa neden oldu. [7]

 • BALB / c : Bir dizi ortak alt aletin türetildiği bir ev faresinin laboratuar kaynaklı bir albino’sudur.
 • DNMTS Görevi : Bir metil grubunun DNA’ya transferini katalize eder.

12.5 ve 25mg / kg Sulbutiamine’in günlük 9 hafta enjeksiyonu, bir DNMTS görevinde performansı değiştirmekte başarısız olmuş ve bazen 12.5mg sulbutiamine daha fazla kodlama hatası ile ilişkilendirilmiştir. [8] DNMTS görevi boyunca dizocilpin uygulandığında, sulbutiamin, farelerin unutkanlık etkilerini üzerinde olumsuzluğu etkileyerek performansı korumayı başardı. [8]

 • Dizocilpin : MK-801 olarak da bilinen Dizosilpine, 1982 yılında Merck’te bir ekip tarafından keşfedilen bir glutamat reseptörü olan N-Metil-D-aspartat reseptörünün, bilişsel olmayan bir antagonistidir.

Sulbutiamine, farelerde 9 hafta boyunca 12.5 ve 25mg / kg’lık enjeksiyonlarda artan nesne tanıma belleğine dahil edilmiştir. [8]

2.7 Yorgunluk

Her iki üründe 400 veya 600 mg günde Sulbutiamine içeren kronik post infeksiyöz yorgunluk (CPIF) üzerine yapılan bir çalışma, her iki grubun plaseboya göre daha az yorgunluğa sahip olduğunu; ancak çoğunlukla 600 mg’lık gruplar arasında anlamlı bir fark olmadığını belirtti. Grup zaman zaman tutarsız olarak daha iyi performans gösteriyor. [9]

En az bir kez 400 mg Sulbutiamine verilen ve en az bir kez 15 gün boyunca günlük kahvaltıda verilen yorgunluk belirtilerini bildiren enfeksiyon hakkında doktorlarını gören büyük (kontrolsüz, kör olmayan) bir örneklemin benzer bir çalışması, anti-hastalık bulaştırıcı tedavinin tamamının çalışma popülasyonunun % 51.7’sinde tam olarak çözüldüğünü belirtti.. [10]

 • CPIF : Belirgin bir enfeksiyondan sonra devam eden yorgunluktur.
 • Multiple Skleroz : Beyin ve omurilikte (merkezi sinir sistemi) potansiyel olarak kilitleyen bir hastalıktır.

Multiple Skleroz ile test edilen kişilerin% 91.37’sinde (n = 60) yorgunlukla ilgili iyileşme kaydedildi ve% 74.13’ü iyileşmeyi “esas” olarak bildiren (öznel iyileştirme yoluyla analiz yapıldı) yorgunluk durumunda rapor edilen herhangi bir yükselme olmaksızın rapor edildi. [11]

Buda İlginizi Çekebilir  Hamileler veya Olmayı Bekleyen Kadınlar İçin Supplementler

2.8. Bağımlılık ve Bırakma

Bipolar bozukluğu olan bir hastanın sulbutiamine bağımlı hale geldiği bir vaka çalışması halen mevcuttur. [12] Denek, yüksek dozda anti-psikotik kullanıyordu (20mg’ta olanzapin ve haloperidol, 40mg ve 10mg’da benzodiazepinler diazepam ve temazepam, 10mg biperiden, belirtilmemiş dozlarda lityum ve karbamazepin) ve onun büyük dozlarının (600mg’ın üstünde, ancak aksi belirtilmediğinde) kendisini daha güçlü ve daha sıcak hissettirdiğini bildirmiştir. [12]

Büyük dozda sulbutiamine (günde 300 mg / kg 10 gün süreyle) kullanan  bir çalışma, Sulbutiaminin 24 saatlik günlük ritmi etkileyebileceğini; fazlalık uykusuzluğun arttırılması ve faz 1 uyku halini arttırırken hızlı göz hareketli uykuyu etkilemediği halde, faz 2 uykusunu azalttığınında etkili olduğunu belirtti. Bu etkiler sulbutiamine tedavisinin 2-5 gün içerisinde geçmesine rağmen halen devam etmektedir. [13]

3 Glukoz Metabolizması ile Etkileşimi

Tip II diyabetiklerde 400 mg sulbutiamin kullanılarak 6 hafta boyunca yapılan bir müdahale, kan şekeri veya tedaviyle ilişkili HbA1c’de bir düşüş bulamadı. [6]

 • HbA1c :Diyabetle ilişkili olarak yaygın olarak kullanılan bir terimdir.

4 Vücut Organları İle Etkileşimi

4.1 Gözler

Glokomdaki (Göz Tansiyonu)  prooksidasyon ve doku ölümü ile etkileşimleri ve glokom hastalarında Thaimine’in daha düşüktür. [14] Tiamin enjeksiyonlarının görme keskinliğini arttırdığını gösteren bir vaka çalışması ile [15] Sulbutiamin, retinal hücrelerle olan etkileşimleri için araştırılmıştır. [16] RGC-5 (Ganglion benzeri) hücreleri kullanan bir laboratuar ortamı çalışmasında, hücreler serumdan yoksun bırakıldığında Sulbutiamine’in hücre ölümünü hafiflettiğini ve 10uM Sulbutiamine’in 10uM Trolox kadar etkili olduğunu (anti-oksidan standardı) ve zayıflamanın belirgin olarak görüldüğünü belirtti. 1uM’de; bu koruyucu etkiler hidroksil radikallerinde herhangi bir etkisi olmayan süperoksit ve peroksit radikalindeki artışı saptamakla ve glutatyonda göreli bir artışla ilişkilendirilmiştir. [16]

 • Trolox : E vitamini gibi bir antioksidandır ve oksidatif stresi veya hasarı azaltmak için biyolojik veya biyokimyasal uygulamalarda kullanılır.
 • Hidroksil radikalleri : Hidroksil radikalleri oldukça reaktiftir (kolayca hidroksil grupları haline gelir) ve sonuç olarak kısa ömürlüdür; Bununla birlikte, radikal kimyanın önemli bir bölümünü oluştururlar.

5 Cinsellik ile Etkileşimler

Yapılan en az bir çalışmada: Sulbutiamine ile tedavi edilebilen psikojenik erektil düzensizlikte sağlanan yararların, Uluslararası Erektil Fonksiyon İndeksi (IIEF) tarafından ortalama olarak 17.5 ila 24.8 arasında değerlendirildiğini kaydetti. [17]

Kimyasal İsimler: Sülbutiamin; Bisibutiamin; Arcalion; Sulbutiaminum [INN-Latince]; Sulbutiamina [INN-İspanyolca]; UNII-42NCM1BW43

Moleküler Formül: C32H46N8O6S2

Moleküler Ağırlık: 702.89 g / mol

 

 

Bilimsel Destek ve Referans Metni

Sulbutiamine Referanslar

 1. Sülbutiaminin sıçan beynindeki glutamaterjik ve dopaminerjik kortikal transmisyonlar üzerine modüle edici bir etkisinin kanıtı.
 2. On-line kolon sonrası reaktörler ve florimetrik saptama kullanılarak HPLC ile insan plazmasında sülbutiamin ve disülfid türevlerinin belirlenmesi.
 3. Sülbutiamin enjeksiyonu, sıçan dokularında tiamin trifosfatta bir artışa neden olur.
 4. Sıçan hipokampal CA1 piramidal nöronlarda sulbutiaminin oksijen-glikoz yoksunluğuna karşı nöro-koruyucu etkisi olduğuna dair kanıt.
 5. Hipokampüste eksitatör sinaptik iletimin iskemik iyileşmesi sırasında striknine duyarlı glisin reseptörleri aracılığıyla nöroproteksiyon.
 6. Sulbutiaminin diyabetik polinöropati üzerine etkileri: Tip 2 diyabetiklerde açık, randomize kontrollü bir çalışma.
 7. Sülbutiaminin kronik uygulanması farelerde uzun süreli bellek oluşumunu geliştirir: olası kolinerjik aracılık.
 8. Sülbutiamin ile yapılan kronik tedavi, bir nesne tanıma görevindeki belleği geliştirir ve mekansal gecikmeli-eşleşmeyen-örnekleme görevinde dizosilpinin bazı amnezik etkilerini azaltır.
 9. Kronik post-enfeksiyöz yorgunluğun tedavisi: iki doz sulbutiaminin (400-600 mg / gün) plaseboya karşı randomize çift kör çalışma.
 10. Vitamin B analogunun (sulbutiamin) enfeksiyon ile ilişkili astenide anti-infektif tedavi ile adjuvan rolü.
 11. Multipl sklerozda kronik yorgunluğun tedavisinde sulbutiamin.
 12. Sulbutiamine, bipolar bozukluğun terapötik sonucunu etkilemektedir.
 13. Macaca mulatta’da sulbutiamin (Arcalion) ile yarı-kronik tedavi ile uyanıklık durumunun kolaylaştırılması.
 14. Kronik açık açılı glokomda tiamin ve askorbik asit kan düzeyleri.
 15. Periferik nöropati ve optik nöropati olan bir erişkinde tiamin duyarlı piruvat dehidrojenaz eksikliği.
 16. Sulbutiamin, transforme retinal ganglion hücrelerinde trofik faktör yoksunluğunu uyardı apoptotik hücre ölümüne neden oldu.
 17. Psikojenik (fonksiyonel) erektil disfonksiyonlu hastaların tedavisinde ilaç eneryonunun klinik etkinliği.
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

1 Yorum

 1. merhaba arkracalion kullanıyorum 2 ay kullandım 1 ay ara verdim sonra tekrar kullanmaya başladım 2ay oldu bırakamadım ama etkisi azaldı zararı olurmu acaba araa vermelimiyim bilemedim 10 gün kullanmadım sersem gibi oldum

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz