Tip 2 Diyabet İçin Gerekli Bitki ve Hayvan Proteinleri

Bitki ve Hayvan Proteinleri yeni

Tip 2 Diyabet İçin Gerekli Bitki ve Hayvan Proteinleri

 

Hayvan veya bitki proteini yüksek diyetlerin, tip 2 diyabetli metabolik ve kardiyovasküler belirteçler üzerindeki etkilerini, Randomize klinik bir denemede karşılaştırılmıştır.

Obezite ve tip 2 diyabet gibi metabolik hastalıkların tedavisi için en uygun diyet, insanlar onlara bağlı olduğu sürece etkili olabilecek çeşitli beslenme stratejileri olduğunu gösteren kanıtlarla tartışmalı olmayı sürdürmüştür. Bununla birlikte, bazı müdahaleler diğerlerine göre daha etkili olabilir.

“Yüksek proteinli bir diyet” teriminin çalışmalar arasında değişmesine rağmen, bugüne kadar elde edilen bulgular, kilogram vücut ağırlığı başına 0,8 gramlık önerilen günlük ödenekten daha fazla protein yemesi fikrini, açlık ve iştah azalması, artmış enerji ile sonuçlandığını desteklemiştir.

74 randomize kontrollü çalışmanın yeni bir meta-analizi, daha yüksek bir protein diyetinin yemesinin (vücut ağırlığı), Beden Kitle İndeksi, bel çevresi, kan basıncı, trigliseridler, ve açlık insülini sağlarken, aynı zamanda HDL-kolesterol ve doymamışlığı önemli ölçüde arttırmaktadır. Güçlü bir kanıt gövdesi, yüksek proteinli bir diyetin beslenme uyumu, sağlığın iyileştirilmesi ve uzun vadeli yağ kaybını kolaylaştırabileceği iddiasını desteklemektedir.

Ancak, sağlığa gelince, tüm proteinin aynı olmadığı mümkündür. Gözlemsel araştırmanın bir meta-analizi, toplamda yarım milyondan fazla insanın hayvan proteininin tip 2 diyabet gelişme riski ile ilişkili olduğunu, buna karşılık bitki proteini olmadığını göstermektedir. Bununla birlikte, bitkiler, risk farkını açıklayabilen lif  ve biyoaktif bileşikler grubudur ve daha fazla sebze yiyen insanlar genellikle daha sağlıklı bir yaşam tarzına sahiptir. Bu karışıklıklar, tip 2 diyabet riskindeki farklılıkları, kendi başına, bitki ve hayvan proteinindeki farklılıklarla ilişkilendirmeyi imkânsız hale getirmiştir.

Genel olarak, hayvan proteinleri, dallı zincirli amino asit içeriğinde (BCAA, lösin, izolösin ve valin) ve sülfür amino asitlerde (metiyonin ve sistein) bitki proteinlerinden daha yüksektir. Bu amino asitlerin tip 2 diyabet patolojisinde oynadığı rol tartışmalıdır. Diyette metionin kısıtlamaları, hayvanlarda insülin duyarlılığını artırmak için gösterilmiştir .

 • mTOR : Besin / enerji / redoks sensörü olarak işlev gören ve protein sentezini kontrol eden bir protein kompleksidir.

Benzer şekilde, BCAA, özellikle de lösin, mTOR yolağının güçlü uyarıcılarıdır ve mTOR kronik uyarılan, insülin direnci ile ilişkilendirilmiştir. Bazı kanıtlar BCAA’ların metabolizmasının tip 2 diyabetlilerde bozulduğunu ve bunun da insülin direncinin arttığına ve BCAA’ların diyet alımının tip 2 diyabet gelişme riski ile ilişkili olduğunu düşündürmektedir.

Hayvan çalışmaları beyindeki mTOR  aktivasyonunun yiyecek alımını ve vücut ağırlığını azalttığını ileri sürmektedir. Bu etkiler ve beyin mTOR sinyalleri, artmış diyet lösin alımıyla ortaya çıkar. Ayrıca, BCAA tüketiminin, özellikle de izolösin’in, glikoz metabolizması üzerinde faydalı etkileri olduğu gösterilmiştir.

Bir diyetin amino asit kompozisyonunun tip 2 diyabetlilerdeki sağlık sonuçlarını nasıl etkilediğini araştırmak için, inceleme altındaki çalışma, ağırlıklı olarak hayvan veya bitki proteini içeren, yüksek proteinli bir diyetin, tip 2 diyabetli katılımcıların insülin duyarlılığı üzerindeki etkilerini incelemiştir.

Yüksek proteinli diyetler, obezite ve tip 2 diyabetlilerde yağ kaybını ve sağlığın iyileşmesini sağlamak için, iyi bir şekilde kurulmuştur. Bitki ve hayvan proteinlerinin amino asit kompozisyonundaki farklılıklar, sağlığı nasıl etkileyebilir, araştırılmamıştır.

İncelenen çalışma, tip 2 diyabetlilerde çoğunlukla hayvan proteinlerini ve bitki proteinlerini içeren, yüksek proteinli bir diyetin etkilerini karşılaştırmıştır.

Kimler Ve Ne Çalışıldı ?

Bu, tip 2 diyabet teşhisi konmuş yetişkinlerin ve% 6-11 arasında bir HbA1c’nin, hayvan proteinine dayalı yüksek proteinli bir diyet ve bitki proteinine dayalı yüksek proteinli bir diyeti,6 hafta tüketmeleri için işe alındığı randomize kontrollü bir çalışmadır. 44 kişi müdahaleye başlamış ve yaş, cinsiyet, Beden Kitle İndeksi, HbA1c ve diyabetik ilaç kullanımı için eşleştirerek randomize edilmiştir, ancak sadece 37 kişi gruplar arasında benzer bir bırakma oranında olduğu gibi müdahaleyi tamamlamıştır. Katılımcıların ortalama yaşları 64’tür, ortalama HbA1c yaklaşık% 7 ve ortalama vücut kütle indeksi % 30’dur.

 • HbA1c : Son 2 ila 3 ay boyunca ortalama kan şekeri seviyesini gösterir.

Tüm katılımcıların, dolaylı kalorimetri ile bazal metabolik hızı ölçerek günlük toplam enerji harcamaları tahmin edilmiştir. Araştırmacılar kendinden bildirilen fiziksel aktivite düzeylerini de hesaplamışlardır. Hesaplanan enerji harcamaları, her katılımcının müdahaleye başlamadan önce tamamladığı beş günlük bir gıda günlüğü aracılığıyla elde edilen ortalama günlük enerji alımıyla karşılaştırılmıştır. Kombine olarak, bu değerler, vücut ağırlığını korumaya çalışan her katılımcı için, bireyselleştirilmiş diyet planları oluşturmak için kullanılmıştır.

Bütün katılımcılar, kalorilerin% 30’unu protein olarak (vücut ağırlığının kilogramı başına yaklaşık 2 gram), yağ olarak% 30 ve karbonhidrat olarak% 40 sağlayan bir diyet planı almıştır.

Bununla birlikte, hayvan protein grubu, öncelikli olarak süt ürünlerinden ve etlerden protein elde ederken, bitki protein grubu, proteinlerini öncelikle belirli gıdalara dâhil edilen bezelye proteinden elde etmiştir (örneğin patates püresi, ekmek ve erişte). Sonuçta, hayvan protein grubu, proteinlerinin% 80’ini hayvansal ürünlerden tüketmiş ve bitki protein grubu, proteinlerinin% 72’sini bitkilerden tüketmiştir.

Katılımcılar, uyumluluğu kolaylaştırmak için yiyecek planlarının yaklaşık yarısını her iki haftada bir almışlar, daha fazla esneklik ve çeşitlilik sağlamak için ayrıntılı bir ikame listesi sağlamıştır. İlave olarak, her katılımcının yiyeceklerini aldıklarında tartılmıştır ve gerekirse vücut ağırlığını korumak için yiyecek planları yapılmıştır. Katılımcılardan, yiyecek planlarından sapmalar da dâhil olmak üzere, yenmiş olan tüm yiyecekleri tartmaları ve kaydetmeleri istenmiştir.

Başlangıçta ve altı haftalık müdahaleden sonra, yine katılımcılar birincil sonuç olan insülin duyarlılığını belirlemek için hiperinsülinemik-öglisemik kelepçeye tâbi tutulmuştur. Kan basıncını, kan lipidlerini, glisemik kontrol serum belirteçlerini, C-reaktif proteini ve böbrek fonksiyonlarının kan ve idrar belirteçlerini de içeren birçok ikincil sonuç da değerlendirilmiştir. Vücut kompozisyonu, karaciğer yağları, kan lipitleri ve amino asit kompozisyonu, iltihaplanma belirteçler ve gen ifadesi ile ilgili veriler daha önce yayınlanmıştır.

Bu, tip 2 diyabetli, 37 kişinin altı hafta boyunca protein olarak kalorilerin% 30’unu, yağ olarak%30’unu ve karbonhidrat olarak% 40’ını sağlayan kilo bakım diyetini tükettiği, randomize kontrollü bir araştırmadır. Bir grup proteinlerinin çoğunu süt ürünlerinden ve etlerden elde ederken, bir başka grup proteininin çoğunu bezelyeden elde etmiştir. Birincil sonuç, insülin duyarlılığında değişim grupları arasındaki farklardır.

Bulgular Nelerdi?

Gruplar arasında, insülin duyarlılığı, diğer herhangi bir kardiyometabolik risk faktörü veya müdahale sonrasında böbrek fonksiyonlarının belirteçleri için anlamlı bir farklılık yoktur. Daha önce yayınlanan verilere dayanarak, vücut kompozisyonu, karaciğer yağları, kan lipitleri ve amino asit kompozisyonu,iltihaplanma belirteçler veya gen ifadesinde değişiklikler açısından gruplar arasında da anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Buda İlginizi Çekebilir  Nitrat Supplementini Kimler Kullanmalı ?

Besin planlarına, beslenmeye bağlılık güçlü ve gıda günlükleri, makrobesin oranının planlanan oranın % 1’i dahilinde olduğu ileri sürülmüştür. Bununla birlikte, vücut ağırlığını korumaya yönelik girişimlere rağmen, her iki grup da, müdahale sırasında küçük olsa da (0.5-0.8 BMI) azalma göstermiştir. Vücut kompozisyonundaki değişiklikler, insülin duyarlılığı veya başka herhangi bir sonuç ile korelasyon göstermemiştir.

İnsülin duyarlılığı, kan basıncı, kan lipitleri, glisemik kontrol serum belirteçleri, C-reaktif protein ve böbrek fonksiyonlarının kan ve idrar belirteçleri açısından gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır.

Çalışma İnsanlara Gerçekten Neler Anlatıyor?

Yapılan incelemelerde, diyetin amino asit kompozisyonunun insülin duyarlılığını, kardiyometabolik sağlık ve böbrek fonksiyonlarının belirteçlerini etkilemediğini insanlara bildirmektedir. Önemli olan, tüketilen gıdalara bitki tüketimini arttırmak yerine bezelye proteinini supplement ederek, bu çalışma sağlık sonuçlarını etkileyebilecek lif ve biyoaktif bileşiklerden kaçınmayı önlemiştir. Bunun yerine, diyetin amino asit profilinin etkisini doğrudan test etmiştir.

Çoğu insan bitkisel proteini, yiyeceklerini bezelye proteini ile supplement etmek yerine bitkileri yiyerek elde ettiği için, çalışma metodolojisi dış geçerliliğini sınırlamaktadır.

Ancak bu mutlaka kötü bir şey değildir. Yazarlar mutlaka dış geçerliliği önemsemiyorlardır ve daha temel, spesifik bir soruyu yanıtlamaya çalışmaktadırlar: amino asit kompozisyonu insülin duyarlılığı için önemli mi? Şimdi, gelecek araştırmalarında, bitki temelli ve hayvansal diyetler arasındaki insülin hassasiyetindeki farklılıkların ortaya çıkması, amino asit kompozisyonunun muhtemelen çok az rol oynadığı daha rahat bir şekilde söylenebilmektedir.

Bu çalışmanın bulguları, metabolik sendrom için araştırmalarda : bitki vs hayvan proteininde tartışılan bir çalışmanın sonuçlarını desteklemektedir. Bu daha önceki çalışmada, metabolik sendromlu kişiler, beş haftalık kilo bakım fazı, altı haftalık bir kilo kaybı fazı ve 12 haftalık serbest yaşayan bir faz için bitki proteini veya hayvan proteinden zengin değiştirilmiş bir DASH diyeti izlemek üzere randomize edilmiştir.

 • DASH diyeti : Hipertansiyonu önlemek ve kontrol etmek için ABD merkezli Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü tarafından desteklenen bir diyet modelidir.

Altı aylık müdahalenin tamamında, hayvan ve bitki protein grupları arasında herhangi bir sonuçta herhangi bir farklılık yoktur. Bununla birlikte, mevcut çalışmanın aksine, bitki protein grubu, protein elde etmek için gerçek bitkileri tüketmiştir ve kalori alımının yaklaşık% 18’inde protein alımı daha düşüktür.

Çalışmanın her iki müdahalesi de eldeki proteinden yaklaşık% 10 daha fazla kcal ve mevcut  diyetlerden ve yağdan% 10 daha az kcal içermektedir (karbonhidrat alımı benzerdir). Her iki grupta da, proteinlerin tokluk üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle önemli kilo kaybı bildirilmiştir. Bu ağırlık kaybı, tüm vücut kan basıncı, total kolesterol ve LDL kolesterolü arasında önemli bir etkileşim olduğu için en azından birkaç sonuç etkilenmiş olabilir ve bunların hepsi zamanla her grupta düzelme göstermiştir.

 • HOMA-IR : İnsülin Direncinin Homeostatik Model Değerlendirmesi anlamına gelir. Kısaltmanın anlamlı kısmı “insülin direnci” dir.
 • C-reaktif protein : Kan plazmasında bulunan ve seviyeleri iltihaplanmaya yanıt olarak yükselen halka şeklinde bir pentamerik proteindir.

Her iki grupta da zamanla düzelme gören diğer belirteçler, insülin duyarlılığı, HbA1c, açlık glikozu, HOMA-IR ve C-reaktif proteindir. Bununla birlikte, karşılaştırma amacıyla beslenme alışkanlıklarını koruyan bir kontrol grubu mevcut değildir, gruplar değişken içindeki grup içi önemi göstermiş ve çoklu karşılaştırmalar için herhangi bir düzenleme yapılmamıştır ve bu gruplar arasındaki farklardan sonuç çıkarabilme kabiliyetini büyük ölçüde sınırlar ve birbirinden de  farklı değildir.

Özellikle, bu çalışmadan elde edilip daha önce yayınlanan veriler, diyetin açlık plazma amino asit düzeylerini önemli ölçüde değiştirmediğini, ancak her bir grubun diyet parametrelerine dayanılarak bir test yemeğinin tüketildiğini bildirmiştir. Spesifik olarak hayvan proteinli yemekler, plazma BCAA ve sülfürlü amino asit konsantrasyonlarında bitki proteinli yemekten önemli ölçüde daha fazla artışa neden olmuştur.

Buna rağmen, her iki yemek de mTOR aktivasyonunda benzer artışlara neden olmuştur. Bunun nedeni, her iki öğünün de, mTOR’u maksimum düzeyde uyarmak için önerilen eşik alım seviyesinin üstünde, 30 gramdan fazla protein ve 3 gramlık lösin içerdiği gerçeğine bağlı olabilir.

Çalışmada elde edilen bezelye proteini seçimi, hayvansal kaynaklı protein kaynakları gibi benzer bir miktarda BCAA bulunduğunu düşünerek garip gelmektedir. Sonuçta, hayvan proteinleri için bitki proteinlerinin ikame edilmesinin neden 2A şeker hastalığı olan insanlar için insülin duyarlılığına fayda sağlayacağı konusunda önerilen mekanizmalardan biri, BCAA içeriğinin düşük olmasıdır. Bununla birlikte, bezelye proteini yaklaşık% 17 BCAA olup, et ve yumurta içindeki% 18-22 BCAA içeriğine yakındır. Buna göre, test diyetlerinin BCAA içeriği bakımından günde yalnızca yaklaşık altı gram farklı olduğu tahmin edilmiştir.

Bunun insülin duyarlılığında farklılıklara yol açacak kadar farklı olup olmadığı bilinmemekle birlikte, metabolik sendrom için bitki vs hayvan proteininde tartışılan bu çalışmadan elde edilen bulgular bütün gıda bitkilerini kullanmış ve muhtemelen diyetler arasındaki BCAA içeriğinde daha büyük bir farklılık olduğu ve diyetin amino asit bileşiminin küçük bir rol oynadığı düşüncesini desteklemektedir.

Diyet, böbrek fonksiyonlarının belirteçleri üzerindeki etkilerinde büyük oranda iyi huylu olanlardan farklıdır. Bu önemli bir bulgudur; çünkü diyabet böbrek hastalığının gelişme riskini arttırır ve protein kısıtlaması böbrek hastalığının tedavisinde önerilen tıbbi beslenme tedavisidir. Bu çalışma, protein alımının böbrek sağlığı üzerindeki etkisini doğrudan test etmek için tasarlanmamış olmasına rağmen, bulguları, yüksek proteinli bir diyet yemenin, sağlıklı böbrekleri olan kişilerde böbrek fonksiyonlarına zararlı olmadığını gösteren kanıt ile desteklemiştir.

Bu çalışmanın diğer sınırlamaları, diyabetli daha yaşlı (altmışlı yaşlardaki) katılımcıların nispeten kısa süresi ve küçük bir örneğini içermektedir. Daha önce de belirtildiği gibi, müdahale de dış geçerliliği sınırlar, çünkü çoğu insan proteinlerinin üçte ikisini bezelyenden almamaktadır. Yine de çalışmanın gücü, birincil sonucunun, farklı protein kaynaklarının katılımcıların insülin duyarlılığı üzerindeki etkisi altın standartlı hiperinsülinemik-öglisemik kelepçe kullanılarak ölçülmesidir.

Buda İlginizi Çekebilir  İnsüline Dirençli Olmak Kilo Kaybını Etkiler Mi?

Bu, bitki ve hayvan proteinlerinin insülin hassasiyetini farklı şekilde etkilemediğine dair güvenin büyük ölçüde artmasına neden olmuştur. Bununla birlikte, bitki gıdaları hayvan proteinlerinin gıda kaynaklarının yerini aldığında, sağlık için yararları sağlayan bitkiler için spesifik başka faktörler olabilir.

İnsülin duyarlılığını belirlemek için altın standardı kullanan inceleme altındaki çalışmada, hayvansal ve bitki proteinlerinin insülin duyarlılığında ve diğer birçok kardiyometabolik risk faktöründe benzer etkilere sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Öte yandan, gerçek dünya ile ilgisi, bezelye proteinine zenginleştirilmiş fonksiyonel gıdaların kullanımı nedeniyle sorgulanabilir. Çoğu insan, bitki gıdaları yoluyla bitki proteinleri alır ve bitki gıdaları hayvan proteinlerinin gıda kaynaklarının yerini aldığında, bitki gıdalarına özgü diğer faktörlerin bir sağlık için yarar sağlaması mümkündür.

Sonuç

Diyet yolu ile insülin duyarlılığının artırılması iyice incelenmiş bir konudur. Yağ kaybını teşvik eden herhangi bir diyet, uzun vadeli fayda sağlayacaktır ve daha fazla protein yiyip diyet tutarlılığını artırmak ve glikoz metabolizmasında olumlu değişiklikleri teşvik etmek için uygun bir yoldur. İncelenen çalışma, protein türünün büyük ölçüde alakasız olduğunu ileri sürmektedir.

Bununla birlikte, görmezden gelinemeyen şey, gıda kaynaklarının hazırlanma yoludur.Yüksek ısıda pişirme yönteminin yüksek maliyeti, metabolik sendromlu (ancak tip 2 diyabetli olmayan) kişilerin alışılmış diyetlerine devam etmeleri veya daha nazik pişirme yöntemleri kullanmaları için randomize kontrollü bir araştırmayı tartışmıştır; yiyecek hazırlama (fırında pişirme veya ızgara yerine kaynatma,  güveç veya buhar) bir yıl boyunca.

 • AGE : Şekere maruz kalmanın sonucu olarak glike olmuş proteinler veya lipitlerdir.

Öncül, daha sert yemek pişirme yöntemleri, insülin direncini arttıran ileri glikasyon son ürünleri (AGE’ler) oluşumunu arttırmasıdır. Çalışma, AGE kısıtlı bir diyetin bir yıl tüketilmesinin, insülin direncinde ve iltihaplanma ve oksidatif stresin sayısız belirteçlerinde belirgin azalmalara neden olduğunu göstermiştir. Bu yararların tip 2 diyabet gelişme riskinde fiili azalmalara nasıl dönüştüğü bilinmemekle birlikte, bu çalışma basit ve genellikle pişirme yöntemi olarak göz ardı edilen şeylerin sağlık üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini göstermektedir.

Son olarak, yemek öncesi sirke alınması, kan şekerleri üzerindeki etkilerini araştıran şaşırtıcı bir miktarda literatüre sahiptir. Yemek sonrası glikoz ve insülin düzeyleri üzerine sirke tüketiminin etkisini araştıran kontrollü araştırmaların yeni bir meta-analizi, bir karbonhidrat içeren yemekten kısa bir süre önce bir veya iki çorba kaşığı sirke (15-30 mL) tüketmenin genel glikozu düşürdüğünü düşündürmektedir.

Yanıtını ortalama% 60 oranında arttırılmış ve sirke içermeyen aynı yemekle karşılaştırıldığında genel insülin tepkisini ortalama% 130 düşürmüştür. Dikkat çekici bir şekilde, alt grup analizi, insülin direnci olan insanlarda daha belirgin olmasına rağmen, sağlıklı ve insülin dirençli kişilerin önemli bir fayda gördüğünü ileri sürmüştür.

Bütün bu bilgiler bir araya getirilecek olursa, insüline duyarlı temel bir yemek planı hazırlamak zor değildir (dürüst olmak gerekirse, yemeklerin lezzetini azaltabilir). Kanıtlar ete dayalı protein kaynaklarının kızartılmış, fırınlanmış veya ızgaradan ziyade haşlanmış veya buharda pişirilmiş yüksek protein diyetini tüketmenin, insülin duyarlılığını artırabileceğini düşündürmektedir. İlave olarak, nişastalı karbonhidrat yemeklerinden önce sirke ile protein ve lif açısından zengin sebzeleri tüketmenin, insülin duyarlılığı üzerinde olumlu bir etkisi olması muhtemeldir.

Diyet proteininin türü, insülin duyarlılığı üzerinde önemli etkilere sahip olmayabilirken, basit yöntemlerle diyet değişiklikleri, sert yöntemlerden ziyade nazik yöntemlerle pişirme, bir yemekte nişastalı karbonhidratlı yeme (örn., Protein ve lifli sebzelerden sonra) ve yemekten önce veya sonra bir sirke yemeği tercih edilebilir.

Sık Sorulan Sorular

Hayvan ve Bitki Proteinleri Farklı Mıdır?

Bitkiler, protein içeriği bakımından daha düşüktür ve bu nedenle hayvan temelli proteinin porsiyonundan elde edilecek en fazla amino asidi elde etmek için, daha fazla tüketime ihtiyaç duymaktadır. Birçok bitki proteininin amino asit profili ve sindirilebilirliği ile de vücut geliştirme ve onarımını destekleme yeteneklerini engelleyebilecek konular da vardır.

Ayrıca, bitki ve hayvanların geniş kategorileri dahilinde bile, tüm protein kaynaklarının aynı olmadığını unutmamak gerekir. Ancak genel olarak, bitki proteinleri, ağır işlenmedikçe (örneğin, bitki esaslı protein tozu) ve kullanılmadığı takdirde daha düşük sindirilebilirliğe sahiptirler; protein sentezini uyarmak ve düşük lösin ve esansiyel amino asit içeriği nedeniyle kas büyümesini arttırmak için, düşük bir yeteneğe sahiptirler. Ayrıca her zaman gerekli amino asitlerin tümünü içermezler ve bu nedenle protein sentezini engelleyen sınırlayıcı amino asitler içerebilirler.

Protein kalitesindeki belirgin farklılıklara rağmen, araştırmalar büyük miktarlarda bitki bazlı proteinlerin yemlenmesinin açıklarını telafi edebileceğini öne sürmüştür. Bununla birlikte, hala kalori alımı, fizibilite ve göz önüne alınması gereken maliyetler bulunmaktadır.

Neler Bilinmelidir?

Yüksek proteinli diyetlerin tip 2 diyabetlilerdeki insülin duyarlılaştırıcı etkilerinin iyi bilinmesine rağmen, diyetin protein bileşiminin insülin duyarlılığını nasıl etkilediği hakkında daha az bilinmektedir. İnceleme altındaki çalışmada, tip 2 diyabetli kişiler protein olarak kalorilerin% 30’u, yağ olarak% 30’u ve altı hafta boyunca karbonhidrat olarak% 40’lık bir ağırlık bakım diyetini tüketmiştir. Bir grup kendi proteinlerini süt ürünlerinden ve etlerden tüketirken, bir başka grup da proteinlerinin çoğunu bezelye proteini ile zenginleştirilmiş gıdalardan tüketmiştir.

Altın standart hiperinsülinemik-öglisemik klemp tekniğini kullanarak, çalışma, gruplar arasında insülin duyarlılığı açısından anlamlı bir fark bulamamıştır. Kan basıncı, kan lipitleri, glisemik kontrol serum belirteçleri, C-reaktif protein ve böbrek fonksiyonlarının kan ve idrar belirteçleri için gruplar arasında da bir farklılık yoktur. Bu, yüksek proteinli diyetlerin amino asit kompozisyonunun, tip 2 diyabetlilerde çalışılan sağlık göstergeleri üzerinde, belirgin bir etkiye sahip olmadığını düşündürmektedir.

Bu çalışmada bezelye ile proteinden zenginleştirilmiş fonksiyonel gıdaların kullanımı, bulguların dış geçerliliğini sınırlamış; çünkü çoğu insan, sağlık yararları sağlayabilen lif ve biyoaktif bileşikler içeren gerçek bitki gıdalardan bitki proteini elde edilmiştir. Bununla birlikte, bu çalışma doğrudan test edilmiş; bitki ve hayvan temelli proteinlerin amino asit kompozisyonunun, insülin duyarlılığı üzerindeki etkisini, etkileyip etkilemediği sorusunu yanıtlamıştır.

Referanslar

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28181738
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23107521
 3. https://www.nap.edu/read/10490/chapter/12
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3392894/
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27629053
 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9627628
 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28096260
 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3690694/
 9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4424797/
 10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4963881/
 11. https://academic.oup.com/ije/article/45/5/1482/2450917
 12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16690869
 13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2740923/
 14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14651987
 15. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17299083
 16. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15591158
 17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27765690
 18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27765690
 19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27765690
 20. https://academic.oup.com/ajcn/article/101/6/1330S/4564493
 21. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4031217/
 22. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168822716308518
 23. https://academic.oup.com/jn/article/145/9/1981/4585688
 24. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23107545
 25. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22698458
 26. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22632883
 27. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24015719
 28. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17684208
 29. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25302072
 30. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15214257
 31. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15214256
 32. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20973462
Supplement Ansiklopedisi
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz