Trehalose (Trehaloz) Nedir ?

Trehalose (Trehaloz) Nedir Ve Ne İşe Yarar ?

 

Trehalose (Trehaloz), hücresel düzeyde, proteinin açılmasını düzenleyerek terapötik mekanizmalara sahip görünen bir şekerdir. Pratik olarak, çabuk sindirime eşlik eden bozulmamış formundaki düşük oral emilimi, oral alımın herhangi bir faydasını engelleyebilir.

Özet

Tüm Temel Faydalar / Etkiler / Gerçekler ve Bilgiler

Trehalose, farklı bağlardan dolayı iki glikoz molekülünden oluşan, maltoz olarak bilinen diyet şekerinden farklı, glukozdan oluşan bir disakarittir. Trehalose (Trehaloz) çoğunlukla diyette mantarın bileşeni olarak bulunur, aksi takdirde insan diyetinde sınırlı maruz kalma olur.

Tipik olmayan bir mekanizma yoluyla apoptozu (programlı hücre ölümü) uyarabilme kabiliyeti nedeniyle çeşitli terapötik amaçlar için araştırılmıştır ve Trehalose (Trehaloz) enjeksiyonlarını kullanarak bu terapötik ortamlarda etkili olduğu görülmektedir.

Ne yazık ki, Trehalose (Trehaloz) ilk başta bağırsaklardan yeterince emilmez, bağırsak duvarında Trehalose (Trehaloz’u) glikoza hızla indirgeyebilen bir enzim ( trehalaz ) bulunur. Bu enzimi atlayan ve emilen Trehalose (Trehaloz) için, karaciğere ve kandaki trehalaz , sindirimi tamamlamak üzere görünür ve bir hücreye ulaşamayan ve terapötik etkilerini gösterebilen az ya da hiç Trehalose (Trehaloz) bırakır.

Trehalose (Trehaloz’un) etkilerini korumanın tek yolu, cilde, gözlere ve saçı özel hücresel işlevin korunmasında Trehalose (Trehaloz) vaadiyle topikal olarak bileşiğin uygulanması yoluyla oral yoldan kaçınmaktır. Göz damlası olarak kullanıldığında kuru göz semptomlarının tedavisi için, piyasada bulunan ürünlerden daha yüksek potens ile tedavi edici bir vaat gösterilmiştir.

Bilmen Gerekenler

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Trehalase yoluyla hızlı sindirim nedeniyle, oral yoldan tüketilen Trehalose (Trehaloz) takviyelerinin benzersiz bir yarar sağlaması muhtemel değildir, çünkü Trehalose (Trehaloz) glikozla sindirilir

Aşağıdaki İçin Kullanılır

Genel Sağlık

Aşağıdakilerin Bir Şeklidir

Gıda veya Gıda Ürünü

Trehalose (Trehaloz) Tarihi

1832’de H.A.L. Wiggers, çavdarın ergotunda trehalozu keşfetti ve 1859’da Marcellin Berthelot, onu trehala mannasından izole ettiler ve bu da trehaloz olarak adlandırdı.

Ocak 2018’de insan bağırsak mikrobiyomunda bulunan bazı Clostridium difficile türlerinin özellikle trehaloza duyarlı olduğunu gösteren araştırmalar yayınlandı; Çalışma, laboratuarda ve farelerde, bu türlerin daha iyi geliştiğini ve trehaloz ile beslendiğinde daha fazla toksin ürettiğini bulmuştur.

Çalışmalar, üretimi 2000 civarında düştüğünde trehalozun gıda tedariğine sokulmasının zamanlaması ile hastane kaynaklı C. difficile enfeksiyonları vakalarında artış arasında bir ilişki olduğunu ve trehaloza neden olabileceğini öne sürdü. O zamanlarda trehalozun C. difficile enfeksiyonlarında yükselmeye neden olup olmadığı veya insan bağırsağındaki C. difficile’yi etkileyip etkilemediği bilinmemektedir.

KANIT DÜZEYISONUÇNOTLAR
Kuru gözler
Trehaloz içeren göz damlalarının yararları sadece plasebo (salin) göz damlalarından daha büyük değil, aynı zamanda kuru gözler için ticari ürünler olarak kanıtlanmış olan hiyalüronan (Hiyalein) veya hidroksietilselüloz (Mytear) içeren göz damlasıdır.

1 Kaynaklar ve Kompozisyon

1.1 Kaynaklar ve Yapı

Trehalose (Trehaloz) (mikoz ve tremalozun eşanlamlıları), iki glukoz molekülünden oluşan ve trehala mannalarının kaynağından (Trehalose (Trehaloz’un) isminden alındığı)[1] sonradan yuvadan elde edilen şekerli bir çözelti olan bir disakarittir (iki şekerdir) ve / veya bazı böceklerin koza ( larinus genera). [2] Eşanlamlı olarak “Mycose”, başka ortak bir Trehalose (Trehaloz), mantar kaynağının adını aldı.

Trehalose’un mantar ve bakterilerdeki temel biyolojik amacı su düzelenmesidir. Çünkü bu süre zarfında belirli bir görevi olan hücre bölümünde korumada hücresel dehidrasyon sırasında bir jel fazı oluşturduğu görülür ve daha sonra uygun bir çevre yeniden kazandığında hızlı rehidrasyona izin verir. [3] [4]

İnsanlarda bir hidrasyon fonksiyonu oluşturabilir, aynı zamanda genel anti-oksidan özelliklere sahip olabilir, ancak başlıca rolü, protein katlanması ve açılması gibi hücre içi fonksiyonları düzenleyen bir hücresel şaperondur.Safra asidi ve şaperon Tauroursodeoksikolik asit’e benzer şekilde oral olarak tüketilebilen birkaç dış kaynaklı şaperondan biridir. [5]

 • Otofaji :Otofaji, sitoplazmik bileşenleri lizozoma veren bir hücre içi bozulma sistemidir.

Trehalose (Trehaloz), çoğunlukla mantarlarda bulunan, otofaji ve protein katlanmasında rol oynayan, karbonhidratların Tipik olmayan farmakolojik etkilerine yol açan bir diyet şekeridir.

Trehalose (Trehaloz) (α-D-glikopiranozil- (1 → 1) -α-D-glikopiranozid) için yapı, maltoz (4-0-α-D-Glukopiranosil-D-glikoz olarak bilinen iki glikoz molekülünden yapılan diğer disakaritten farklıdır) Trehalose (Trehaloz), iki molekül arasında farklı bir bağa sahiptir (bir alfa bağından ziyade bir 1,1-glukosid bağı). Trehalose (Trehaloz) iki α-glikoz molekülünden oluşur; α-glikoz (ve β-glukoz) D-glikoz molekülündeki karbon 1 üzerindeki hidroksil grubunun izomerizasyonuna atıf yapar.

Trehalose (Trehaloz), her ikisi de iki glikoz monosakkarid içeriyor olmasına rağmen, maltozdan biraz farklıdır; çünkü Trehalose (Trehaloz) farklı bir bağa sahiptir ve münhasıran alfa-glikoz moleküllerindendir.

1.2 Biyolojik Önemi

Geniş bir bakteri, mantar, bitki ve böceklerden sentezlenmesine karşın hücrelerin uçucu duruma veya aşırı kuruluğa karşı korunması için gerektiği gibi temelde Trehalose (Trehaloz’un) memeli hücreleri tarafından sentezlendiği kurumaya (200 mM) benzer koruyucu etkiye sahip memeli hücrelerine Trehalose (Trehaloz) uygulanmasına rağmen bilinmemektedir. [2] [6 ] ]. [7]

Trehalose (Trehaloz) insanlarda sentezlenmez ve herhangi bir biyolojik etkinin ya oral yoldan (diyet takviyeleri ya da mantar gibi besleyici kaynaklardan) dolayı olması gerekecektir; bağırsak bakterilerinden sentezi ikincil Trehalose (Trehaloz) uygulaması makul ancak henüz ispat edilmemiştir.

2 Moleküler Hedefler

2.1 Otofaji

Trehalose (Trehaloz), bir hücresel şaperonu taklit edebilen ve mTOR’dan bağımsız mekanizmalar yoluyla bir hücrede otofajiyi arttıran bir disakarit olarak görünür; mTOR otofajinin en iyi araştırılmış düzenleyicisidir ve otofajiyi arttıran bastırması, Trehalose (Trehaloz’un) biraz yenilikçi olmasına yol açan nutrasötikler (kapsül benzeri formdaki doğal ürünler) ile ilişkili en yaygın mekanizmadır.

 • mTOR :Kas protein sentezini tetiklemek üzere aktive olan proteinler
 • Otofaji :Otofaji, sitoplazmik bileşenleri lizozoma veren bir hücre içi bozulma sistemidir.
 • FOXO1 : FOXO proteinleri, Transkripsiyon faktörlerinin Forkhead ailesinin bir alt grubudur. Bu aile korunmuş DNA bağlayıcı bir alan ile karakterizedir.
Buda İlginizi Çekebilir  Kilo Kaybı İçin Yeşil Çay Gerçekten İşe Yarıyor Mu?

Otofajideki artış FOXO1 yer değişimi ve aktivitesinde (8) (FOXO1, otofajinin pozitif bir düzenleyicisi [9] ) ve kültürlenmiş nöronlarda ATF4 ile ilişkili olmadığına ve protein içeriğinde değişmeden ortaya çıktığı görülmektedir. Otofaji, çeşitli diğer otofajiye bağlı gen ürünlerinin (Lc3, Becn1, Sqstm1 ve Atg5) protein içeriği mRNA seviyesinde artmış gibi görünse de, ATF4 üzerinde herhangi bir etkisi olmayan FOXO1 aktivasyonunun arttırılmasıdır. [8]

 • mRNA : DNA’dan genetik bilgiyi gen ifadesinin protein ürünlerinin amino asit dizisini belirttikleri ribozoma taşıyan geniş bir RNA molekülü ailesidir.

Otofajinin engellenmesi, standart engelleyiciler olan 3- metiladenin (Otofaji için kritik PtdIns3K başlatma kompleksini bloke eder [10] ) ve çeşitli lizozomal (hücre yapısının bir bölümü)  engelleyicileri tarafından engellenir. MTOR’dan bağımsız olması nedeniyle, rapamisin gibi mTOR engelleyicileri ile kombinasyon katkı etkileri ile sonuçlanmaktadır. [11]

 • PtdIns3K : Hücre büyümesi, çoğalmasını, farklılaşma, motilite, sağkalım ve hücre içi kaçakçılık gibi hücresel işlevlerde yer alan ve bunlar da kansere dahil olan bir enzim ailesidir.

Trehalose (Trehaloz), otofajiyi, nutrasötikler için tipik olan mTOR bastırmasından bağımsız bir şekilde artırdığı görülmektedir (autofagiyi artıranların çoğunun, mTOR’un bu olay üzerindeki baskılayıcı etkilerini hafifletmesi nedeniyle).

2.2 Protein Toplanması

Otofaji bastırıldığında bile korunan, hücresel kültürlerde protein parçalanması için Trehalose (Trehaloz) yeteneği var gibi görünüyor, bunun farklı bir mekanizma olduğuna işaret ediyor.[8]

 • SOD1 : Bir homodimer olarak varolan ve esas olarak hücrede bir miktar ekspresyon ile birlikte sisosole lokalize olan bol miktarda sentezlenmiş bir antioksidan enzimdir.

Patolojik koşullarda biriken ve birçok otofaji girişimiyle azaltılan [13] yanlış dizilmiş proteinler olan SOD1 kümelerini laboratuvar ortamında [12] ve SOD1 farelerinin spinal sıvısında (ALS modeli) [8] kaydedilmiştir ve yanlış katlanmış monomerik olarak patolojik bir role sahiptir.[13] [14]  SOD1 nörotoksiktir ve [15] α-synuclein (Parkinson ile ilgili) proteininin tau proteini [17] ve Huntington Hastalığının patolojisinde yer alan bir protein olan Huntington ile birlikte laboratuvar ortamında [16] Trehalose (Trehaloz) ile de bozunduğu kaydedildi. [18] [11]

 • Tau proteini :Mikrotübüllerin stabilize edilmesini sağlayan proteinlerdir. Bu proteinler sinir hücrelerinde bol miktarda bulunur ve oligodendrositler ve astrositlerde çok daha az derecede bulunurlar.

Trehalose (Trehaloz) verildiğinde nörodejeneratif hastalıklarda biriken çeşitli protein kümeleri, tahlil edilmesi gereken Trehalose (Trehaloz’un) önleyici / terapötik rolünün olası olduğunu düşündürmektedir.

3 Farmakoloji

3.1 Sindirim

Trehalose (Trehaloz) değişken emilim oranına sahiptir ancak ortalama saf glikozdan biraz daha düşüktür. 50 gram Trehalose (Trehaloz) verilen ve sonraki saat boyunca ölçülen, sağlıklı insanlarda Trehalose (Trehaloz) ve saf glikoz arasındaki glikozun nispi emilimini ölçerken bu oran, 0.3-1.5 arasında değişir ve ortalama 0.7’ye (saf olarak biyolojik olarak temin edilebilir% 70 glikoz). [19]

Trehalaz eksikliği nedeniyle normalde Trehalose (Trehalozu) ememeyen insanlarda oluşan sindirimin pasif difüzyon yoluyla olacağı düşünülür; genel olarak disakkaritlerle ilgili olarak, kötü emilim örnekleri sırasında pasif difüzyon tarafından emilen miktar yaklaşık% 0.5’dir. [20] Trehalose (Trehaloz’un) kötü emilimi mantarlara karşı bir hoşgörüsüzlüğün altında yatar, çünkü emilim eksikliği ishale ve bağırsak sıkışmasına neden olur. [21]

Trehalozun biyoyararlılığını ölçerken kanda görünen glikoz miktarının yaklaşık ölçümü olarak kullanıldığı vurgulanmalıdır; trehalozun kendisi kolayca emilmez ve takdir edilebilir bir emilimden önce trehalaz yoluyla glikoz içine sindirilmelidir. Bu laktoza benzer, bunun monosakkaritlerine (galaktoz ve glikoz) sindiriminden önce laktaz yoluyla sindirilmesi gerekir ve enzimin eksikliği kötü emilime neden olur.

Bağırsaklar seviyesinde, Trehalose (Trehaloz), değişken olmasına rağmen saf glükozdan biraz daha düşük bir orana kadar sindirir gibi görünür. Trehalaz enziminden yoksun kişilerde emilmez ve Trehalose (Trehaloz) glikoz biçimindeemilir  (önce sindirilir ve daha sonra glikoz sindirir).

3.2 Metabolizma

Trehalose’i trehalse olarak bilinen iki alfa-glikoz molekülüne metabolize eden enzim, insanlara Trehalose (Trehaloz) sentezleme yeteneğine sahip olmamasına rağmen, memeli bağırsak yolunda [22] ve böbreklerde [23] bulunur. Saccharomyces boulardii gibi bazı bağırsak bakterileri Trehalose (Trehaloz) eksikliğinde ishal için terapötik olduğu düşünülen bağırsağa da bu enzimi salabilir. [24]

Trehalose (Trehaloz) eksikliğinin en yüksek tahmini (hem toplam hem de kısmi) yaklaşık% 8-10 [24] [25] olarak tahmin edilmektedir, ancak ortalamada yaklaşık% 3.2-6.0 arasında daha düşük olduğu düşünülmektedir. [26] Düşük yaygınlık ve minimal Trehalose (Trehaloz) kaynakları nedeniyle, laktoz eksikliği gibi önemli bir beslenme kaygısı olduğu düşünülmemektedir. [25]

İnsanlar Trehalose (Trehalozu) sentezlediği gibi görünmemektedir, ancak çoğu insan bağırsak ve böbrekler trehalaz ifade ettiği için Trehalose (Trehalozu) bileşeni oluşturan alfa-glikoz moleküllerine sindirebilme yeteneğine sahip gibi görünmektedir. Trehalose (Trehaloz’u) sindirememe yetersizliği mantar gibi diyetteki Trehalose (Trehaloz’a) tepki olarak kramp ve diyare ile sonuçlanabilir.

Trehalase aynı zamanda memelilerin kanlarında da mevcuttur, bu, bağırsak sindiriminden kaçan oral yoldan emilen  düşük Trehalose (Trehaloz) miktarının kanda ortadan kaldırılabileceğini düşündürmektedir. [27]

Kana ulaşan Trehalose (Trehaloz) da bu noktada glikozla sindirilebilir ve sonuç olarak glukoz elde edilir.

4 Vücut Organları İle Etkileşimi

4.1 Gözler

Trehalose (Trehaloz), anti-kurutucu özelliklerle ilgili olarak göz biliminde rol aldığı hipotezi ileri sürülmüştür. [2] Farelerin kuru göz semptomları (düşük nem hava akışı ve sıcaklığı oluşturmaya elverişli bir ortama yerleştirildiği bir deneme) için Trehalose (Trehaloz) içeren göz damlaları (87.6mM veya 30mg / mL konsantrasyon) verildiğinde üç haftalık kuru göz ve programlı hücre ölümü semptomları kontrol grubuna göre daha azdı. [29]

Göz hücreleri, daha önce belirtilen 30 mg / mL konsantrasyonda [30] [31] Trehalose (Trehaloz) varlığında UVB radyasyonuna ikincil olarak daha az hasar görebilir ve UVB kaynaklı hasarın ardından bile göz hücresine uygulandığında iyileşme oranını artırabilir. [32] Trehalose, göz içi enjeksiyon yoluyla göze uygulanan iki farmasötik maddeye (Avastin ve Lucentis) dahil olduğundan doğrudan uygulama için güvenli olduğu düşünülmektedir. [2]

Trehalose, hem UVB ışınlarının yol açtığı hücresel hasarı önlemek hem de kuru göz alma şansını azaltmak açısından göz seviyesinde koruyucu etkilere sahip gibi görünür ve oral alımın (düşük emilim ve hızlı sindirim) problemlerini önlediği görülür doğrudan gözlere damlalarla uygulanır.

Diğer gözü bir kontrol olarak kullanırken, 4 hafta boyunca günde altı kez uygulanan tuzlu suda iki konsantrasyonda Trehalose (Trehaloz) çözeltisi (100mM veya 200mM) kullanan bir çalışma, her iki konsantrasyonun kuru gözlerde 100mM’nin üzerinde performans gösterdiğini belirtti (gözyaşı filmi parçalanma süresinin uzamasında daha yüksek doz). [33] Bu faydalar, hyaluronan (Hyalein) veya hidroksietilselüloz (MyTear) içeren ticari ürünlerden daha iyi performans gösteren Trehalose (Trehaloz) ihtiva eden başka bölgelerde de belirtilmiştir. [34]

Trehalose (Trehaloz) içeren göz damlası, insanlardaki iki gözlemde kuru göz semptomlarıyla etkili olduğunu kanıtladı ve bu denemelerden en az biri potensinin hiyalüronan veya hidroksietilselülozun mevcut seçeneklerinden daha yüksek olduğunu düşündürdü.

5 Diğer Tıbbi Durumlarla Etkileşimleri

5.1 Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS)

Trehalose (Trehaloz), otofajiyi arttırma kabiliyetine bağlı olarak amyotrofik laterial skleroz (ALS) patolojisinin ertelenmesi için araştırılmıştır.

 • ALS :Merkez sinir sisteminde medulla spinalis ve beyin sapı adı verilen bölgede motor hücrelerin kaybından ileri gelen bir sinir sistemi hastalığı
 • SOD1 :Bir homodimer olarak varolan ve esas olarak hücrede bir miktar ekspresyon ile birlikte sisosole lokalize olan bol miktarda sentezlenmiş bir antioksidan enzimdir.
Buda İlginizi Çekebilir  Zencefil İle Daha İyi Sağlıklı Olunabilir Mi ?

İçme suyunda % 3’lük Trehalose (Trehaloz) ile eşleştirilmiş haftalık Trehalose (Trehaloz) enjeksiyonlarının üç kez SOD1 farelerinde (ALS için fare modeli) ALS semptomlarının başlamasını geciktirdiği ve ömrünün diğer şekerlere göre daha fazla olduğu görülmektedir. [8]

ALS’ye eğilimli farelere Trehalose (Trehaloz) verilmesi, hastalığın ciddiyetini hafifletir ve diğer şekerlere ve kontrollere göre ömrünü uzatır gibi görünür.

Ömür süresindeki bu artış omura ilişkin SOD1 kümelenmesinde azalma ile (daha sonra) daha az glial hücre aktivasyonuyla ilişkili gibi görünmektedir, [8] bunun artmış mikroglial otofaji oranları ile ikincil olduğu düşünülmektedir. [8] Laboratuvar ortamında (100mM Trehalose (Trehaloz)) test edildiğinde, otofaji engellendiğinde bile çift mekanizmalara işaret eden SOD1 birikimi korunur. [8]

Her iki grupta da azalmış SOD1 toplanmasının benzer olmasına rağmen, en azından farelerde, ömründeki bu artış, erkekler arasında daha belirgin olabilir. [8]

Belki de otofajinin zenginleştirilmesinden ayrı olan, Trehalose (Trehaloz) verilen ALS’li farelerde spinal SOD1 toplanmasında bir azalma olabilir.

Kimyasal İsimler: Trehaloz; D-trehaloz; 99-20-7; Alfa, alfa-trehaloz; mycose; Ergot sugar
Moleküler Formül: C12H22O11
Moleküler Ağırlık: 342.297 g / mol

 

 

Bilimsel Destek ve Referans Metni

Trehalose (Trehaloz) Referanslar

 1. Trehala, zooloji, botanik, kimya ve biyokimya arasında bir buluşma noktası.
 2. Trehalose: oftalmolojide tıbbi uygulama potansiyeline sahip ilginç bir disakkarit.
 3. Trehaloz ve anhidrobiyozun geri dönüşümlü dehidrasyonu: çözelti durumundan egzotik bir kristale.
 4. Alfa, alfa-trehalozun termodinamik, hidrasyon ve yapısal özellikleri.
 5. Tauroursodeoksikolat (TUDCA), kimyasal şaperon, ER stresini azaltarak adacıkların işlevini artırır.
 6. Trehaloz hakkında yeni bilgiler: çok fonksiyonlu bir molekül.
 7. Hücre içi trehaloz, dondurularak korunan memeli hücrelerinin hayatta kalmasını sağlar.
 8. Trehaloz, motonöronlarda otofajiyi artırarak amiyotrofik lateral sklerozun ilerlemesini geciktirir.
 9. JNK nöronlarda FoxO bağımlı otofajiyi düzenler.
 10. 3-Methyladenine: izole sıçan hepatositlerinde spesifik otofajik / lizozomal protein yıkımı inhibitörü.
 11. Yeni bir mTOR-bağımsız otofaji geliştiricisi olan Trehaloz, mutant huntingtin ve alfa-sinüklein temizlenmesini hızlandırır.
 12. Mutant süperoksit dismutaz NSC-34 hücrelerinde 1 aşırı ifade: trehalozun agregasyona etkisi, TDP-43 lokalizasyonu ve birlikte eksprese edilen glikoproteinlerin seviyeleri.
 13. UPR transkripsiyon faktörü XBP1’i hedeflemek, FoxO1 ve otofajinin regülasyonu yoluyla Huntington hastalığına karşı korur.
 14. Nörodejeneratif hastalık tedavisinde otofajinin tedavisi.
 15. Mutant SOD1 proteininin hücresel toksisitesi, in vitro olarak kolayca çözünebilen, toplanmamış bir forma bağlanır.
 16. Trehalozun, vahşi tip veya A53T mutant α-sinükleinini aşırı eksprese eden PC12 hücreleri üzerindeki etkisi.
 17. Birincil nöronlarda tau’nun otofajik degradasyonu ve trehaloz ile artması.
 18. Trehaloz, Huntington hastalığının bir fare modelinde poliglutamin aracılı patolojiyi hafifletir.
 19. Trehaloz tolerans testi. Malabsorpsiyon testi olarak değeri.
 20. Şekerlerin bağırsak geçirgenliğini ölçmek için laktuloz ve mannitol kullanılarak şeker emilim testinin tekrarlanabilirliği.
 21. Trehalose malabsorpsiyonu mantarlara karşı toleranssızlığa neden olur. Muhtemel bir davanın raporu.
 22. Bağırsak disakkaritlerinin analizi.
 23. LLC-PK1 mono tabakalarının indükleyici tedavisinden sonra hücre paterni ile ilişkili apikal trehalaz ifadesi.
 24. Probiyotik Saccharomyces boulardii tarafından bağırsak lümeninde salınan alfa, alfa-trehalazın karakterizasyonu.
 25. Grönland’da Trehalase eksikliği.
 26. Disakkarit sindirim vemaldigestion  .
 27. Plazma trehalaz aktivitesi ve diabetes mellitus.
 28. Akıllı kontrollü bir çevre sistemi tarafından indüklenen kuru gözün bir murin modeli.
 29. Trehaloz, apoptosisin baskılanması yoluyla deneysel murin kuru gözünde oküler yüzey bozukluklarına karşı koruma sağlar.
 30. Reaktif oksijen ve nitrojen türlerinin neden olduğu UVB ile indüklenen korneal hasar ve trehaloz tedavisinden sonra korneal optiklerde azalmış değişiklikler.
 31. Trehalozun korneal epitelyum, proinflamatuar sitokin ve matriks metalloproteinaz indüksiyonu ve ısı şok protein 70 ekspresyonunda UVB aracılı antioksidan / pro-oksidan dengesizliğinin gelişimi üzerindeki olumlu etkileri.
 32. Trehaloz  tedavisi, UVB ışınlanmış korneaların iyileşmesini hızlandırır. Korneal kriyostat kesitleri ve kornea izlenim sitolojisi üzerine karşılaştırmalı immünohistokimyasal çalışmalar.
 33. Trehalose göz kuruması göz kuruması göz damlası.
 34. Kuru göz tedavisi için göz damlaları içindeMatsuo T.
 35. Trehaloz karşı hyaluronan veya selüloz.
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz