Valine (Valin) Nedir ?

Valine (Valin) Nedir Ve Ne İşe Yarar ?

 

Valine (Valin), üç dallı zincirli amino asidinden biridir , ancak nadiren vücut kompozisyonu için izolasyonda ve muhtemelen en az önemli BCAA olarak test edilir ve bununla bağlantılı bilinen herhangi bir benzersiz faydaya sahip görünmemektedir.

Özet

Tüm Temel Faydalar / Etkiler / Gerçekler ve Bilgiler

Valine (Valin), lösin ve izolösin yanında üç dallı zincirli amino asitten (BCAAs) biridir.

Bağımsız olarak, şu anda ölsin veya izolösin takviyesi ile benzeri yapılamayan Valine (Valin) supplementinin önemli bir yararı yoktur (bir ‘dallı zincirin sahibi’ kendiliğinden bazı biyolojik aktiviteler verir, ancak bu, tüm BCAA’lar arasında bir dereceye kadar paylaşılır ). Bu sadece kanıt eksikliğinden kaynaklanabilir, çünkü valin araştırıldığı zaman, sadece dallı zincirli bir amino asitin (ve valinin rastgele olarak kullanıldığı) etkilerini test etmek isteyen ve valinin biyoetkinlikleri henüz yapmayan çalışmalardadır ve özellikle çok araştırılmamıştır.

Lösin’e izolösin olduğundan daha fazla benzemekle birlikte, insülin direncinin geçici hali lösin (izolösin glikoz alımına neden olur) ile karşılaştırıldığında daha hızlı gerçekleşirken, Valine (Valin’e) ait kas yapım etkileri muhtemelen hem lösin hem de izolösin’den daha azdır.

Valine (Valin) Tarihi

Valine ilk olarak 1901 yılında Hermann Emil Fischer tarafından kazeinden izole edilmiştir. Valin adı, bitkinin köklerindeki asidin mevcudiyetine bağlı olarak valerik asitten gelmektedir.

 

Bilmen Gerekenler

Şaşırmayın

Dallı Zincir Amino Asitler (Valin, Lösin ve izolösin’i  topluca ifade etmek için kullanılan bir terimdir)

Valine (Valin)  Bir Formudur

Amino Asit Desteği

Aşağıdakiler İçin İçin kullanılır

 • Genel Sağlık
 • Kas Kazancı ve Egzersiz

Valine (Valin) Nasıl Kullanılır Ve Kullanımı Nedir ?

Valine (Valin) supplementi için optimal bir doz önermek için yeterli kanıt bulunmamaktadır ve herhangi bir dozajda Valine (Valin) supplementi yararlı olabilir.

1  Kaynaklar ve Yapı

1.1 Kaynaklar

Valine (Valin), temel amino asitlerden (EAA) biridir ve dallanmış zincirli amino asitlerin alt grubuna, diğer iki EAA lösin ve izolösin ile aittir; son ikisine benzer şekilde Valine (Valin), bu üç amino aside ortak olan dallı bir yan zincire sahip olduğu için bu grupta bulunur.

1.2 Metabolizma

Valine (Valin), 2-ketoizovalerat ( dallanmış zincirli aminotransferaz enzimi aracılığıyla) ve daha sonra geri dönüşümsüz olarak izobütiril-CoA’ya (hız sınırlayıcı dallanmış zincirli α-keto asit dehidrojenaz enzimi aracılığıyla) bilinen alfa-keto türevine dönüştürülebilir şekilde metabolize edilir. [1]

 • izobütiril-CoA : Bu ürünler genellikle antibiyotik olarak kullanılabilir.

Valine (Valin) (hem L hem de D bileşikleri ) aynı zamanda bir glikojenik amino asit (izolösin benzeri fakat lösin’e benzer) olarak bilinir ve karaciğerde glikoza dönüştürülebilir. [2] [3] Valine (Valin) metil karbonları, glikoz ve daha sonra glikojen oluşturmak için kullanılmaktadır ve yan ürün olarak bazı karbondioksit üretebilir. [4] İzolösin benzeri, glikoza oksidasyon, iskelet kasının hasar görmesiyle artar. [5]

1.3 Valine (Valin) Eksikliği

Valine (Valin), gerekli bir amino asit olduğu için, bir eksiklik durumuna sahip olabilir.

Farelerde Valine (Valin) diyetle yok alınmaması , akyuvar azlığı , kanda albumin azlığı, saç dökülmesi ve kilo kaybı gibi diğer Valine (Valin) tükenmesi semptomlarıyla karaciğerdeki yağlı damlacık oluşumunu (yağlı karaciğer oluşumunun göstergesi) [6] uyarabilir. [7] Domuzlardaki Valine (Valin) alımını kısıtlamak, fazla miktarda diyet lösiniyle ağırlaşan besin alımını azaltma eğilimindedir. [8]

Bununla birlikte, Valine (Valin) tükenmiş diyetlerin farelerde tümör büyümesinin azaltılmasında rolü olduğu bulunmuştur. [7] [6] Karaciğerin karaciğer kapı damarına az miktarda Valine (Valin’in) doğrudan verilmesinin (sadece klinik ortamda pratik) yağlı karaciğeri önleyebileceği düşünülmektedir. [9]

2  Nöroloji

2.1 Uyarım

Atletler ve Amyotrofik lateral skleroz (ALS, muhtemelen tartışılan [10] hem pozitif [11] [12] hem de boş [13] kanıt ile birliktelikten güvenilmez olsa da) bağlantı sayesinde, muhtemelen tarafından kullanılan maddeler ve bcaa’lar araştırılmaktadır.

 • ALS :Esas olarak, kas hareketini kontrol etmekle sorumlu sinir hücrelerini (nöronları) içeren bir grup nadir nörolojik hastalıktır.

ALS ve sporcular arasındaki epidemiyolojik bağlantı biraz zayıf ve tutarsız ve o ALS ile BCAA takviyesi arasındaki bağlantı şu anda desteklenmiyor (atletlerde daha sık rastlanan hipotezler).

Valine (Valin), rapamisin (mTOR inhibitörü) tarafından kaldırılan ve Riluzole (sodyum kanalı bloke edicisi) ile bastıran uyarılan nöronlarda (laboratuvar ortamında) doz bağımlı aşırı uyarıma (6 gün boyunca 10-300μM kuluçkalanmasında ) neden olduğu bildirilmiştir. [14] Bu diğer iki BCAA’ya benzer, ancak dallı bir yan zincirsiz amino asitlere (alanin ve fenilalanin) değil.

 • mTOR : Kas protein sentezini tetiklemek üzere aktive olan proteinler
Buda İlginizi Çekebilir  Folik Asit (Folic Acid) Nedir ?

Nöronların aşırı uyarımı , insanlarda ALS’nin patolojik bir özelliğidir ve ALS’yi (G93A modeli taklit eden fare modelinin patolojik bir özelliğidir), [17] [18] bu uyarılmış aşırı uyarılabilirliğin aksiyon bir mekanizma olabileceği düşünülmüştür. BCAA ile uyarılan aşırı uyarım ayrıca sodyuma bağlı olduğu ve BCAA’lar (1: 1: 1 oran) olarak diyetin % 2.5’inde doğumdan yetiştirilen farelerde (B6SJL türü ) ortaya çıktığı görüldü. [14]

BCAA kuluçkalanması / eklemesinin laboratuvar ortamında ve fare modelleri, hücre potansiyelinde değişiklikler bulmada başarısız olur. [14]

BCAA’ın mTOR’ya bağlı araçlarla sinirsel uyarımı artırabileceği akla yatkın olsa da, fare modeli doğumdan itibaren (genellikle nörolojik etkilere karşı daha duyarlıdır ancak bebek hariçi olanların tüketilmediğini tam olarak temsil etmeyebilir) laboratuvar ortamında kanıtlar oldukça yüksek konsantrasyonlarda kullanılmıştır. Bu konuyla ilgili daha fazla araştırma gerekiyor.

3  Glukoz Metabolizması ile Etkileşimleri

3.1 Mekanizmalar

Bir insülin varlığında değil, bir kas hücresi ile kuluçkalanan 1 mM Valine (Valin), glukoz alımını değiştirmek için görünmemektedir [19], ancak glukoz tolerans testinden önce sıçanlarda 0.3 g / kg’lık oral ilave, kanda 30 dakika içinde yüksek bir glukoz düzeyine neden olmaktadır (ancak 60-120 dakika değil). Lösin 60-120 dakikada bir artışa neden oldu. [19]

İnsanlarda (ya tip II diyabet veya bozulmuş glukoz toleransı ile) damar içi Valine (Valin), glukozun fraksiyonel temizlenme oranını azalttığı kaydedildi. [20]

Lösin’e benzer şekilde insülin direncinin geçici bir durumuna neden olabilir.

Valine (Valin’in) pankreastan insülin salgılanmasını arttırdığı ancak yaklaşık % 3-9 oranında (sağlık personeline ve glikoz tolerans bozukluğu olanlara) glikozun kendisi kadar kuvvetli olduğu ve L-arginin’den (% 46-61) daha zayıf olduğu, ancak tipte II diyabetliler % 47’ye (Arginine% 180) yükselir. [20]

Valine (Valin) insülin salgılanmasını artırabilir, ancak bunu yaparken oldukça zayıftır.

3.2 Glikojen

Valine (Valin’in) kas hücrelerinde glikojen sentezini desteklediği, ancak lösin takviyesi kadar daha az derecede (yaklaşık % 61 daha güçlü) olduğu görülmektedir. [19]

4  İskelet Kası ve Performansı

4.1 Mekanizmalar

Valine (Valin) etkilerinin rapamisin tarafından ortadan kaldırıldığı nöronlarda yapılan bir çalışma, Valine (Valin’in) mTOR’u aktive edebildiğini ve Valine (Valin) ile kuluçkalanan bu nöronlarda (rapamisin olmadan) artmış P90S6K protein içeriğinin bulunduğunu düşündürmektedir. [14] Bu protein mTOR’un akış aşağısında bulunur ve mTOR aktive olduğunda aktive olur. [21]

 • mTOR :Kas protein sentezini tetiklemek üzere aktive olan proteinler.
 • IC50 :Bir maddenin belirli bir biyolojik veya biyokimyasal işlevi bastırma  gücünün bir ölçüsüdür.

Yağ hücrelerindeki diğer çalışmalar aktivasyon için 8 mM (1 mM’de önemli derecede aktif lösin) [23] ve aktivasyon için 10 mM’den daha yüksek bir IC50 değerine sahip olan Valine (Valin), mTOR’da aktifsizliğe [22] veya aktivasyondan çok daha az etkili olduğunu belirtmiştir. [23]

5  İltihaplanma ve Bağışıklık Sistemi

5.1 Mekanizmalar

Dendritik hücre kültürlerinde (antikor üretimi yapan maddeler hücreler), ortamdan BCAA veya Valine (Valin’in) (fakat lösin veya izolösin değil) çıkarılması , CD83 reseptörü ifadesini ve dendritik hücrelerin kemik iliğindeki beyaz kan hücrelerini uyarabilme kabiliyetini bozar. [24]

 • Dendritik hücre : Memeli bağışıklık sisteminin antijen sunan hücreleridir. Ana işlevleri antijen materyalini işlemek ve hücre yüzeyinde bağışıklık sisteminin T hücrelerine sunmaktır.
 • CD83 : CD83, bir dendritik hücre işaretcisidir ve dendritik hücreler, bağışıklık sisteminde güçlü antikor üreten maddeler sunan hücrelerdir.
 • IL-12 : Antijenik uyarmaya cevap olarak dendritik hücreler, makrofajlar, nötrofiller ve insan B-lenfoblastoid hücreleri (NC-37) tarafından doğal olarak üretilen bir interlökin’dir.
Buda İlginizi Çekebilir  Eklem Sağlığı ve Aromatikler

Sağlıklı kontrollere ve sirozlu hastalara (hepatit C’den) L-Valine (Valin’in) eklenmesi, ilerlemiş sirozlu kişilere uygulanabileceği bildirilen, dendritik hücre ve kemik iliğindeki beyaz kan hücresi etkileşimini ve artmış IL-12 salgılanmasını (24) artırmaktadır. [25] Dendritik fonksiyon bozukluğuna sahip olduğu bilinmektedir. [26]

Valine (Valin) takviyesi muhtemelen immünostimülatördür.

5.2 Virüs Bilimi

Bir olgu çalışması, hepatit C ile ilişkili gelişmiş karaciğer sirozu olan bir kadında mevcut olup, supplement L-Valine (Valin), dört gün boyunca günde 3 g, günde 12 g’ye kadar dört haftada bir 3 g arttırılarak tüketildi. Kanda hepatit C ve α-fetoprotein (AFP) baskılayabiliyordu; bu Valine (Valin’in) antiviral bir role sahip olabileceğini düşündürmektedir. [27]

 • α-fetoprotein (AFP) : Karaciğer, testis ve yumurtalık kanserlerini teşhis ve teşhis etmeye yardımcı olmak için bir tümör belirteçleri olarak kullanılır.

Kimyasal İsimler: L-valin; valin; 72-18-4; (S) L-Valin; (S) -2-Amino-3-metilbütanoik asit; 2-Amino-3-metilbutirik asit
Moleküler Formül: C5H11NO2
Moleküler Ağırlık: 117.148 g / mol

 

 

 

Bilimsel Destek ve Referans Metni

Valine (Valin) Referanslar

 1. Dallanmış Zincir Amino Asitlerin İskelet Kası Üzerine Nutrasötik Etkileri.
 2. D-valininsıçandaki  glikojene dönüşümü .
 3. L-valinin sıçanda glikoz ve glikojene dönüşümü.
 4. P-dimetilaminoazobenzen alan sıçanlarda L-valinin glikojen ve karbondioksite dönüşümü.
 5. Isoleucine ve sıçanlarda iskelet travmasını takiben valin oksidasyonu.
 6. Tümör taşıyan sıçanlarda valin tükenmiş toplam parenteral beslenmenin yağlı karaciğer gelişimi üzerindeki etkisi.
 7. Valin bağımlı amino asit dengesizliği çözümü ile anti-kanser tedavisi.
 8. Valinde eksik olan ancak fazla lösin içeren bir beslenmenin sağlanması, yem alımında hızlı bir düşüşe neden olur ve domuzlarda postprandiyal plazma amino asit ve a-keto asit konsantrasyonlarını modifiye eder.
 9. Yeni geliştirilen bir çift infüzyon sistemi kullanılarak yağlı karaciğerin önlenmesi ve sistemik valin tükenmesinin sürdürülmesi.
 10. Amiyotrofik lateral sklerozda spor ve travma tekrar gözden geçirilmiştir.
 11. İtalyan profesyonel futbolcular arasında ciddi derecede amiyotrofik lateral skleroz riski.
 12. İtalyan futbolcuların orantısız mortalitesi: amiyotrofik lateral skleroz bir meslek hastalığıdır.
 13. Amyotrofik lateral skleroz ve spor: Bir olgu-kontrol çalışması.
 14. Amyotrofik Lateral Sklerozun G93A fare modelinde ve kültürde valine maruz bırakılan kortikal nöronlarda p70S6 fosforilasyonunun arttırılmış seviyeleri.
 15. Kortikal uyarılabilirlik testi, Kennedy’nin hastalığını amiyotrofik lateral sklerozdan ayırır.
 16. Amiyotrofik lateral sklerozlu hastalarda motor korteks inhibisyonundaki değişiklikler zaman içinde değişmektedir.
 17. Artan kalıcı sodyum akımı, amiyotrofik lateral sklerozun genetik bir modelinde kortikal hipereksitabiliteyi belirler.
 18. Yenidoğan nöronal devresi, erişkin başlangıçlı nörodejeneratif hastalık amiyotrofik lateral sklerozun bir fare modelinde hipereksisite bozukluğu göstermektedir.
 19. Güçlü bir plazma glukozu düşürücü amino asit olan izolösin, C2C12 miyotüplerinde glukoz alımını uyarır.
 20. İntravenöz glikoz, arjinin ve valin sonrası insülin üretimi: bozulmuş glukoz toleransı ve insüline bağımlı olmayan diyabetes mellituslu hastalarda farklı desen.
 21. mTOR,  amino asit ve enerji algılama yollarını birleştirir .
 22. Translasyonel baskılayıcı 4E-BP1 üzerindeki amino asit etkileri, esas olarak izole edilmiş adipositlerde L-leucine aracılık eder.
 23. Adipositlerde lösin analogları ile amino aside duyarlı TOR sinyallemesinin düzenlenmesi.
 24. Ekstrasellüler dallı zincirli amino asitler, özellikle valin, monosit türevli dendritik hücrelerin olgunlaşmasını ve fonksiyonunu düzenlemektedir.
 25. Dallanmış zincirli amino asitler, ilerlemiş sirozlu hastalarda miyeloid dendritik hücrelerin ex vivo olgunlaşmasını ve işlevini arttırır.
 26. Kronik hepatit C’de monosit türevli dendritik hücre fonksiyonu, dendritik hücrelerin fizyolojik sayısında bozulmaktadır.
 27. Bir dallanmış zincirli amino asit olan Valin, HCV viral yükünü azaltmış ve dekompanse sirozlu bir hastada interferon tedavisi ile HCV’nin eradikasyonuna yol açmıştır.
Supplement Ansiklopedisi
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz