Whey Protein vs Soya Proteini : Kilo Vermede Hangisi Daha İyidir?

Whey Protein vs Soya Proteini : Kilo Vermede Hangisi Daha İyidir?

 

Whey Protein proteini, kas proteini sentez oranlarını soya proteinden daha fazla uyarır, ancak günde ~ 25 gram içeren supplementleri ya iki haftalık diyette vücut kompozisyonu üzerinde benzer etkilere sahiptir.

Kasta protein sentezinin (parçalanmanın) ölçülmesi, devam eden kas anabolizmasının veya mevcut katabolizmasının en iyi biyolojik belirleyicisidir. Kilo kaybı sırasında protein sentezi önemlidir çünkü kas tutulması kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur ve metabolizmayı daha yüksek tutmaktadır. Belirli bir noktada yağ ya da protein döngüsüyle ilgili bilgi edinmek, kilo verme sırasında vücudun yağsız kütlesi ne kadar iyi koruduğunu insanlara bildirir; bu da bu çalışmanın istediği en önemli şeydir.

Kimler ve Ne Çalışıldı ?

Bu çalışmanın amacı, kontrol olarak karbonhidrat supplementi kilo kaybı sırasında, Whey Protein ve soya supplementinin protein sentezi ve lipoliz işaretçilerinin üzerine etkilerini incelemektir.

Vücut kompozisyonu bu çalışma sırasında ölçülmüş olsa da, Whey Protein veya soya protein supplementinin, vücut kompozisyonu üzerindeki etkisi, çalışmanın ana bir son noktası değildir.Çalışmanın kullandığı ve vücut yağ ölçümü için altın standart olarak kabul edilen DXA (Dual X-ray Absorptiometri) ölçümlerinde bile, vücut kompozisyonundaki küçük değişiklikler saptanamayacağı için, muhtemelen çalışmanın göreceli olarak kısa sürmesine bağlıdır. Önceki araştırmalar, DXA’nın bu çalışmadan nispeten küçük vücut kompozisyonu değişikliklerini tuttuğu yaklaşık% 1.2  olma hatasını göstermiştir.

 • DXA : Kemik mineral yoğunluğunun ölçülmesi için bir araçtır.

Bir dizi koşulda protein sentezini uyaran, vücut kompozisyonunu etkileyen soya ve Whey Protein’in etkilerini karşılaştıran bir çok çalışma yapılmıştır, ancak kilo kaybı esnasında protein sentezi ve lipoliz üzerindeki etkisine spesifik bakmış olan çalışmalar az sayıdadır.

Protein sentezini uyarabilme ve diğer bağlamlarda brüt kas aşırı büyümesini uyarabilme yeteneklerinde daha önce Whey Proteini soya ile karşılaştıran çalışmalar, genellikle Whey Protein’nin soya oranının üstündedir. Özellikle Whey Protein’nin yüksek lösin içeriği nedeniyle önemli olan faktör de proteinlerin, protein sentezini uyarabilme kabiliyetidir.

Kilo kaybı esnasında soya veya Whey Protein’nin protein sentezi üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla 40 sağlıklı, aşırı kilolu ve obez katılımcı (19 erkek ve 21 kadın) dahil edilmiş ve günde iki kez Whey Protein supplementi (supplement başına 27 gram) almak için randomize edilmiştir. Soya protein supplementi (supplement başına 26 gram) veya karbonhidrat (Karbonhidrat) kontrolleri (supplement başına 25 gram) ilave edilerek, günlük supplementte protein gramı başına 1,3 gram ve vücut ağırlığının kilogramı başına 0,7 gram; Karbonhidrat grubunda. Bütün yiyecekler, uyumluluğu artırmak için hazırlanan formlarla araştırma ekibi tarafından sağlanmıştır.

Çalışma boyunca tüm katılımcılar, ilk olarak test gününe tabi tutulduktan sonra, üç günlük bir bakım diyetine (bakım kalorileri ve bir kilogram vücut ağırlığı proteini başına 1 gram verilmiştir) koyduktan sonra 14 gün boyunca hipokalorik bir diyet uygulamışlar. Bakım diyetinin amacı, denekleri dengeye getirmek ve metabolik olarak konuşurken onları zemine koymaktır. hipokalorik diyet, günde 750 kcal’lik bir enerji açığı sağlayacak şekilde hesaplanmış ve 14 günlük süre zarfında bir ila üç kilo arasında bir kilo kaybına neden olmalıdır. Her iki test gününde denekler, izotop etiketli fenilalanin ve gliserol ile stabil izotop infüzyonu almış, DXA taranmış, kan ve kas örnekleri alınmıştır.

DXA taramalarından vücut kompozisyonu (toplam, yağ ve zayıf kütle) elde edilmiştir. Kas protein sentezi, kas örneklerinde stabil izotop etiketli fenilalanin dokusunun zenginleştirilmesinden hesaplanmıştır. Lipoliz (yağ yakma), kandaki izotop etiketli gliserolün görünümünü kullanarak hesaplanmıştır. Kan örneklerinden, glikoz ve insülin seviyeleri elde edilmiştir.

Aşırı kilolu ve obez katılımcılar, soya, Whey Protein proteini veya bir karbonhidrat kontrolü almak için randomize edilmiş ve hipokalorik bir diyet yapmıştır. Vücut kompozisyonu ölçümleri ve kas proteini sentezi ölçülmüş ve gruplar arasında karşılaştırılmıştır.

Bulgular Nelerdi?

Araştırmacılar, gruplar arasında vücut kompozisyonunda önemli bir fark bulamamıştır. Aslında bu süre ve diyet kompozisyonu üzerine yapılan bir çalışmanın beklentisi de bu şekildedir.

Peyniraltı suyunun “hızlı” bir protein olduğu defalarca gösterilmiştir,bu da içindeki amino asitlerin benzer bir amino asit içeriğine sahip, diğer proteinlerden daha hızlı sindirildikleri anlamına gelmektedir. Bu çalışmada,  esansiyel amino asitler ve toplam amino asitlerin, Whey Protein’nin protein alımından sonra, soyaya oranla daha yüksek oranlarda salınması sağlandığı bir kez daha görülmektedir. Soya hala Karbonhidrat kontrol grubu daha iyi performans göstermiştir. Aslında,peyniraltı suyu kaynaklı plazma lösin salımı (AUC eğrisi altındaki alan ile ölçülen), soyaya ait olanın üç katı, aksine esansiyel ve toplam amino asit, esansiyel amino asitler’den, yaklaşık iki kat daha yüksektir.

Buda İlginizi Çekebilir  Supradyn All Day Nedir Ve Ne Zaman Kullanılmalı ?

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, diyet müdahalesinden önce ve sonra hem protein grupları hem de Karbonhidrat kontrol grubu arasındaki supplementi takiben insülin ve glikoz konsantrasyonlarında farklılıklar vardır. Glukoz kontrol supplementinin alınması, soya ve Whey Protein protein supplement grupları arasında fark olmaksızın, protein supplementinin tamamlanmasından daha yüksek glikoz ve insülin seviyeleri ile sonuçlanmıştır.

Amino asitler, Whey Protein proteininden soya proteine ​​kıyasla kan dolaşımına daha çabuk sindirdikçe, Whey Protein’nin desteklenmesinden sonra daha yüksek kan şekeri ve insülin seviyeleri beklemek akla uygundur.

Protein grupları ile Karbonhidrat kontrol grubu arasındaki dolaşımdaki gliserol miktarı arasında da önemli bir fark vardır. Gliserol, Karbonhidrat grubunda protein grubundan daha düşüktür. Bu, her iki protein grubuna kıyasla Karbonhidrat ,yutulması sonrasında lipolizin bastırıldığını göstermektedir. Tokluk koşullarda, kandaki gliserol miktarı devam eden lipoliz hızının bir ölçüsüdür. Yağ, trigliserit olarak depolanır ve yağ depoları, yağı harekete geçirmek için nöroendokrin sinyaller aldığında, trigliseridler, yağlı asitler ve gliserole hidrolizlenir ve her ikisi de dolaşıma bırakılır.

Yağ asitleri vücudun çoğunda metabolize olurken, gliserolün çoğu glikoneogenez için kullanılır. Karbonhidrat alımından sonra gözlemlenen düşük gliserol seviyeleri için en muhtemel açıklama, muhtemelen insülinin lipolizi şiddetle bastırdığıdır. Karbonhidrat supplementinin daha yüksek insülin ile sonuçlandığı gösterildiğinden, bu daha fazla bu hipotezi güçlendirmektedir.

Çalışmanın ana bulgusu, diyet müdahalesi öncesi ve sonrasında, kanın miyofibriler (Kas ipçikleri) protein fraksiyonundaki (fransiyon protein sentezi, FPS), protein sentezi üzerindeki protein supplementlerinin etkisidir.

 • FPS : Bir öncü bileşiğin, ürün kütlesi birimi başına bir ürüne dahil edildiği hızdır.

Araştırmacılar FPS’yi, protein tüketmesinden önce ve sonra, bunun yanı sıra diyet müdahalesinden önce ve sonra ölçmüşlerdir. Bazal FPS, yaklaşık% 0.02-0.03 / saattir, ancak uyarılma üzerine, Whey Protein için% 0.06-0.07 / saat ve soya için% 0.03-0.04 oranında artmıştır. FPS supplementi sindirim öncesi ve sonrası FPS’deki değişim olarak ifade edildiğinde soya, Karbonhidrat kontrol supplementinden daha yüksek puan almış ve Whey Protein her ikisinden de daha yüksek puan almıştır. Bu, Whey Protein, kas içindeki protein sentezini, soya proteinden daha etkili bir şekilde uyarması anlamına gelmektedir.

Whey proteini, soya proteinden daha hızlı emilmiş ve kas proteini sentezini, soya supplementinin yaptığı miktarın yaklaşık iki katı kadar arttırmıştır. Bununla birlikte, gruplar arasında genel vücut kompozisyonunda hiçbir farklılık gözlemlenmemiştir.

Sonuç

Amino asit, glukoz, insülin ve gliserol konsantrasyonları ile ilgili sonuçlar daha önceki gözlemlerle uyumludur.

Vücut kompozisyonu bulguları söz konusu olduğunda, bu çalışma aslında peyniraltı suyunun kilo kaybı esnasında yağsız kütlenin daha iyi olduğunu kanıtlamamaktadır. Whey Protein’nin muhtemelen daha iyi olduğu konusunda makul bir şans vardır, ancak bu, bu sonuçlardan saptanamamıştır, çünkü bu çalışma, bu tür farklılıkları bulmak için istatistiksel güçten yoksundur.

Gruplar arasındaki farklılıkların istatistiksel açıdan anlamlı olarak ortaya çıkması için, yeterli sayıda ders kayıt edilmelidir. Aradığınız gruplar arasındaki fark gözlemdeki değişime göre daha küçükse, bu daha fazla konu gerektirmiştir. Çalışma süresi kısadır (14 gün) ve bu nedenle DXA tarayıcısı kullanıldığında, marjı azalmış yağ ve yağ kütlesi değişikliklerine kıyasla daha az değişiklik göstermiştir; yani, gruplar arasında herhangi bir farklılık olursa, önemli değişikliklerin ortaya çıkması için çalışma,daha fazla katılımcı daha uzun süresi sürdürecektir.

Yaptığınız ölçümdeki değişimi biliyorsanız, belirli bir boyuttaki bir grup farkını saptamak için gereken konu sayısını hesaplayabilirsiniz; buna bir güç analizi denmektedir .Araştırmacılar, aslında, gruplar arası farklılıkları tespit etme konusunda yeterli güce sahip olduklarını bildiklerini belirtmişler; bu da, çalışma için birincil hedefin parçası olmadığı için kabul edilebilmiştir. Alternatif olarak, bu gerçek ve geçerli bir bulgu olabilir.

FPS’yi ölçmek için kısa bir zaman aralığında bir protein kaynağı diğerinden daha etkili olsa da, vücut kompozisyonunda uzun vadeli adaptasyonlar üretmek için genel diyet alımı en önemli olabilir.

Ancak çalışma, Whey Protein’nin, miyofibriler proteinlerindeki protein sentezini soya protein supplementinden çok daha etkili bir şekilde uyardığı göstermiştir. Bu, kilo kaybı sırasında yağsız kütle tüketimine nasıl dönüştürebilir, birçok nedenden dolayı türetmek çok zordur. FPS, normalde, aşırı büyüme işlemlerinin anlık görüntüsü için vekil biyo-işaretçiler olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte, aşırı büyüme veya kas azalması , brüt protein sentezi ve net protein bozunumunun ürünü olan net protein sentezi veya bozulmasının bir sonucudur.

Bu nedenle, protein bozunumunun modülasyonunun, protein sentezinin modülasyonu kadar önemli olduğu da anlaşılmalıdır. Bu, bazı araştırmaların sonuçları ile desteklenmektedir; bunun da farklı protein kaynaklarının protein sentezi ve bozulması üzerinde farklı etkilere sahip olabileceğini göstermiştir.

Protein sentezinin daha sık rapor edilmesinin nedeni, protein sentezini ölçmek için kullanılan teknolojinin protein bozunmasını ölçmek için mevcut teknolojiden çok daha iyi olmasıdır. Bu faktörlerin tümü, bu çalışmaya dayalı olarak peyniraltı suyunun soya üzerinde üstünlüğünü kesin olarak ortaya koymayı zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada kullanılan protein sentezi ölçümleri kas kütlesi üzerindeki etkinin bir vekilidir. Ancak, kas kütlesindeki değişiklikler, DXA gibi bir şeyle direk olarak ölçülebilir; bununla birlikte, daha zorlu bir çalışma düzeneği gerektirir; bu, uzun süreler için daha fazla konu ve daha yüksek çalışma maliyeti anlamına gelir.

Tabii ki, çalışmalar her zaman daha iyi ve daha ayrıntılı olabilir, belki bu çalışma, bir sonraki daha detaylı çalışmanın sıçrama tahtası olacaktır.

Son olarak, bu çalışma için finansman Whey Protein Araştırma Konsorsiyumu aracılığıyla, Süt Araştırma Enstitüsü tarafından sağlanmıştır. Bununla birlikte, bildirilen bulgular literatürle ve süt çiftçileri birlikleri tarafından desteklenmeyen diğer çalışmalarla uyumludur.

Buda İlginizi Çekebilir  Prebiyotikler Ve Probiyotikler İle Grip Aşısı

Sık Sorulan Sorular

Günlük protein sentezi ve bozunması, normalde ne kadar sürer, kilo kaybı ve kas kazancı koşulları altında ne kadar olur?

Bu çalışmada başlangıçtaki açlık FPS’si yaklaşık% 0.02-0.03 / saat, beslenen FPS ise iki ila üç kat daha fazladır. Bu sayılara ve literatürdeki başka yerlerde kaydedilen MPS ve FPS verilerine dayanarak, ortalama% 1.0-1.5’lik bir toplam protein sentezi varsayabiliriz.

Bu, kas proteininin proteininin% 1.0-1.5’inin kas kütlesi dengesinde oluştuğu ve bozulduğu anlamına gelir. Proteinle yapılan kas miktarı, ıslak ağırlık kütlesinin yaklaşık% 20’sinde sabittir. Normal bir yetişkin (60-80 kilogram / 130-175 lbs), kas kütlesi olarak vücut ağırlığının% 30-40’ını taşıdığı için, bu, 200-400 gram kasın (veya 40-80 gram kas proteininin) her gün birikip yıkılmaktadır.

Sürekli kilo verme veya direnç eğitimi sırasında kas kütlesi değişiklikleri bağlamında, kas kütlesi net değişiklikleri genellikle günde 10-50 gram düzeyindedir. Bunlar kilo kaybı veya kilo alımının başlangıcında daha büyük olabilir, ancak sonuçta elde edilen veya aşırı büyüme veya kas azalması olarak kaybolandan çok daha fazla protein oluşturulduğu ve günlük olarak parçalanıp çoğaltılmadığının altını çizmektedir.

Kas Aşırı Büyüme Sonuçlarına Kas Protein Sentezini Bağlayan Araştırma Var Mıdır?

Phillips’in araştırma laboratuarı’ndan önceki bir raporda direnç egzersiz programının 16 haftasından sonra ölçülen brüt aşırı büyüme ile kronik bir direnç eğitim çalışmasının bir bölümünde direnç egzersizi sonrasında ölçülen protein sentezini karşılaştırmıştır. Araştırmacılar, iki ölçüm arasında herhangi bir ilişki bulamamıştır. Bu sonuç bir eğitim çalışmasından elde edilmişsede, belki protein sentezi kullanmanın, bazen düşünmek istediği gibi bir biyolojik belirteç kadar iyi olmadığını ortaya koymaktadır.

Kas Kazanımı Ve Kaybının Moleküler Biyolojik Belirteçleri, Kas Protein Sentezi İle Benzer Bulgulara Sahip Midir?

Aktif / mTOR sinyal zincirleri veya FOXO transkripsiyon faktörü ekspresyonu yoluyla, insülin sinyallemesi gibi protein sentezi ölçümleri ve birkaç moleküler biyolojik belirteçleri arasında bir bağlantı kesişmesine  dikkati çekmektedir. Bununla birlikte bu durumda, moleküler biyoloji belirteçlerinin zayıf güvenilirliğinden kaynaklanmaktadır, zira büyük ölçüde katabolik kaşektiklerde (aşırı zayıf) bile anabolik sinyalleri gösterebilirler.

 • mTOR : Besin / enerji / redoks sensörü olarak işlev gören ve protein sentezini kontrol eden bir protein kompleksidir.
 • FOXO : İnsülin sinyallemesinin aşağı akışında korunan regülatörlerdir.

Ne Bilmeliyim?

Whey proteininin yutulması, soyan proteininden zayıflama sırasında, miyofibriler protein sentezini uyarır ve doğal olarak karbonhidrattan daha iyi olur. Bu, Whey Proteinden elde edilen proteinin, kas kütlesini, soya proteininden daha etkili bir şekilde yapabildiği, ancak fiili etkileri değerlendirmek için bu çalışmanın kabiliyetlerinin dışında kalmaktadır.

Referanslar

 1. Sağlık ve hastalıkta kasın tartışmasız rolü.
 2. Obez kadınlarda DXA’nın tekrarlanabilirliği.
 3. Kas hipertrofisi bilimi: diyet protein sayımı yapmak.
 4. Genç ve yaşlı bireylerde protein sindirim hızının protein döngüsüne etkisi.
 5. Yavaş ve hızlı diyet proteinleri, postprandiyal protein birikimini farklı şekilde modüle eder.
 6. Akut egzersiz sonrası miyofibriler protein sentezi, genç erkeklerde direnç eğitimi ile oluşturulan kas hipertrofisi ile ilişkili değildir.
 7. Aminoasitlerin ve insülinin, insan kasındaki sinyalleme, ubikuitin ligazları ve protein döngüsündeki etkileri arasındaki ayrılma.
 8. Kritik hastalarda iskelet kasında aktif protein sentezi ve baskılanmış protein yıkım sinyali .
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz