Yumurta Sağlıklı Mıdır?

Tomato, Kale, and Egg

Yumurta Sağlıklı Mıdır?

 

Tüm niyet ve amaçlar için, yumurta sağlıklı kabul edilir. Bu, kaç kişinin yumurta tükettiğine ve sağlık durumuna bağlı olarak, beslenmelerinin çoğu zaman zarar vermeyecek kadar sağlıklı olmalarını sağlar.

Yumurtanın İçeriğindekiler Nelerdir?

 

Albümin

Piliç yumurtasının beyazı, protein ve B vitaminleri içerir; aynı zamanda avidin, biyotin gibi belirli B vitaminlerini bağlayabilen ve böylece sindirimini engelleyen bir protein de içerir. Neyse ki avidinin büyük bir kısmı, uzun süre ısıtılarak (pastörizasyon dahil) yok edilir, bu nedenle besin kayıpları en aza iner.

Piliç yumurtası çoğunlukla su ve proteinden oluşur ve ne yazık ki anti besleyici avidin de içerir. Isı ile avidin yok olduğundan, muhtemel besin maddelerinin kaybını önlemek için yumurta aklarının pişirilmesi gerekir.

Yumurta Sarısı

Yumurta sarısında yaklaşık% 46 oleik asit ve zeytinyağı,% 38 doymuş yağ ve% 16 çoklu doymamış yağ (PUFA) bulunan omega-9 tekli doymamış yağlar vardır.

PUFA oranı, tavukların yetiştirilmesine bağlıdır. Çoğu tavuğa omega-6 PUFA’larda yüksek hububat yedirildiği için, yerel süpermarketinizdeki yumurta omega-3 PUFA’lara göre genellikle omega-6’da daha yüksek olurken, mera ile beslenen veya özel bir omega ile beslenen tavuklarda omega-3 PUFA oranı daha dengeli olacaktır.

Alfa-linolenik asit (ALA), eikosapentaenoik asit (EPA) ve dokosaheksaenoik asit (DHA), omega-3 PUFA’lardır.

İnsanlarda ALA, daha aktif olan EPA ve DHA’ya dönüşür ancak bu dönüşüm, yaşlandıkça çok verimli değildir ve daha da azalır, bu nedenle diyetlerimize EPA ve DHA supplementi, ALA supplementinden daha yararlı olarak görülür.

Bir omega-3 diyeti ile beslenen çoğu tavuğa ALA verilir. Daha azına, EPA ve DHA içeren balık yağı verilir; yumurtalarının “balık benzeri” tadı ve kokusu daha az popüler hale gelme eğilimindedir.

Yumurta sarısı içerisindeki omega-3 içeriği, tavukların beslenmesini ALA veya EPA + DHA formundaki supplement omega-3 yağları ile değiştirerek arttırılabilir. EPA + DHA ile zenginleştirilmiş yumurtalar (balık yağı yoluyla) daha faydalı olarak kabul edilir, ancak küçük balık benzeri lezzetleri ve kokusu onları daha az popüler hale getirir.

Yumurta sarıların, hem plazmada hem de gözler gibi belirli dokulardaki karotenoid konsantrasyonlarını arttırma kapasitesine sahip yüksek seviyelerde karotenoidler (çoğunlukla lutein ve zeaksantin) vardır.

Belki de daha da önemlisi, yumurtanın sarısı, zengin sağlık faydaları ile ilişkili bir besin olarak en zengin kolinler arasında yer almaktadır.

Son olarak, yumurta sarısı, albüminden daha az protein içerse de, esansiyel amino asit lösin konsantrasyonları daha yüksektir.

Yumurta Sarısı çoğunlukla yağ asitleri, kolestrol ve yağda çözünen besin maddelerinden oluşur. Proteinden albümine göre daha düşük olmasına rağmen, gerekli amino asit olan daha yüksek lösin konsantrasyonları içerir.

Kalp Sağlığı

 

Kolesterol

Kolesterol, tüm hücrelerimizde bulunan yağ benzeri bir maddedir. Diğer birçok hormondan türetilen pregnenolon için ham materyal sağlama gibi birçok fonksiyona hizmet eder: kortizol, DHEA, testosteron …

Kolesterol, vücutta, içeride yağla ve dış tarafta protein bulunan iki taşıyıcı ile birbirine geçiştir, bunlar: düşük yoğunluklu lipoproteinler (genellikle “kötü kolestrol”) olarak adlandırılır ve yüksek yoğunluklu lipoproteinler (HDL, sıklıkla ” iyi kolestrol “)olarak adlandırılır.

Tipik kan testleriyle ölçülen kolestrol seviyeleri hem ürettiğimizden daha fazla kolesterolü hem de aldığımız kolesterolü yansıtır. Çoğu kişi, aldıklarıdan daha fazla kolestrol üretir.

Kolesterol, damar tıkanıklığı plaklarında bulunan küçük kristal kümeler oluşturabilir. Makrofajlar denilen bağışıklık hücreleri, bu kristalleri alabilir, böylece NLRP3 iltihaplanmasını harekete geçirirler. Bu fikri destekleyerek, silika ve ürik asit gibi diğer kristaller iltihaplanmaya neden olan aktivasyonu tetiklediği gösterilmiştir.

 • Inflamazom :İltlhaplanma yanıtların aktivasyonundan sorumlu bir multiprotein oligomeridir.

Inflamazom aktivasyonu, aterosklerotik ilerleme için kritik görünen, IL-1beta ve IL-18 de dahil olmak üzere bir dizi pro-iltihaplanma protein ve peptitin salınmasını tetikler.

Kolestrolün, damar tıkanıklığını teşvik edebilecek bir iltihap cevabı tetikleyebilen kristaller oluşturması, mekanik olarak mümkündür.

Buda İlginizi Çekebilir  DMAE (Dimetilaminoetanol) Nedir ?

Kardiyovasküler Hastalıklar

Orta yaşlı Japonlardaki  ve Akdeniz diyetindeki insanlardaki  gözlemsel çalışmalar yumurta tüketimiyle kardiyovasküler hastalık riski arasında bir ilişki bulamamıştır. Bir diğer gözlemsel çalışma haftalık 1-6 yumurta tüketen kişilerde inme veya koroner arter hastalığı riskinde bir artış bulamamışken “haftada 6 yumurtadan çok” Diyabetikler de sadece koroner arter hastalığı riskini artırmıştır.

Şeker hastalarında, yumurtayı bırakmadan ve haftada bir yumurta ile karşılaştıran gözlemsel bir çalışmada da benzer sonuçlar bulunmuştur. Bir başka çalışmada, yumurta tüketimiyle kardiyovasküler hastalık arasında hiçbir bağlantı olmadığını, ancak şeker hastalarında yumurta tüketimi ile artan ölüm oranı arasında daha güçlü ilişkiler olduğu bulunmuştur.

Yumurta tüketimine bakıldığında, yapılan gözlemsel çalışmalarda (diyetsel kolestrol genelinde değil) diyabetiklerde olduğu sürece kardiyovasküler hastalığın herhangi bir formuyla ilişkili olduğu bulunamamıştır.

Gözlemsel kanıtlar, diyabetiklerde yumurta tüketimiyle kalp hastalığı arasında bir bağlantı olduğunu gösterse de, randomize kontrollü çalışmalar böyle bir bağlantı bulmamıştır.

3 aylık bir çalışmada, diyabetli veya diyabete öncüsü 140 kişi haftada altı kez 2 yumurta ve tüm hafta boyunca 2 veya daha az yumurta yemeye randomize edildi. HDL, LDL, trigliserid düzeyleri veya glisemik kontrol arasında herhangi bir fark bulunamamıştır.

5 haftalık randomize bir çaprazlama çalışmasında, tip -2 diyabetli 29 kişi, kahvaltıda, sebze ve ekmek ile 1 yumurta veya süt ile yarım bardak yulaf ezmesi tüketilmiştir. Yumurta ve yulaf ezmesi süreleri arasında plazma glukozu, insülin duyarlılığı, kan basıncı, iltihap belirteçleri veya plazma lipidlerinde herhangi bir fark bulunmamıştır.

12 haftalık bir çalışmada, tip-2 diyabetli ve metabolik sendromlu 37 kişi orta düzeyde karbonhidrat kısıtlı bir diyet uygulanmış ve daha sonra iki grup arasında randomize edilmiştir: biri günde 3 yumurta yemiş; diğeri 3 Albümin yemiştir. Her iki grup da kilo vermiş ve insülin duyarlılığında ve lipid profillerinde iyileşme görülmüştür, ancak bütün yumurta gruplarında bazı açılardan lipid profillerinde daha fazla iyileşme görülmüştür: Albümin grubunda, daha fazla HDL, daha az VLDL ve daha iyi bir LDL ve HDL çapı profili vardır. Aynı çalışmanın takip analizinde, tüm yumurta grubundaki iltihap belirteçlerinde, albümin grubuna göre daha fazla ilerleme olduğu bulunmuştur.

Yumurtaları supplement besin içeren yumurta proteininin yerine koymakla birlikte, yumurta tüketen hiperlipidemik hastaların (diğer diyet kaynaklı kolestrol ve yağ kaynaklarına göre) yumurta tüketimiyle hiçbir olumsuz etkiye yol açmayan kontrollü bir çalışmada, faydalı olarak görülmüştür.

Benzer şekilde, sağlıklı üniversite öğrencilerinin diyetlerine yumurta eklendiğinde risk faktörleri kötüleşmemiştir. Bu öğrenciler, 2 yumurtalı bir kahvaltı ile yumurta almadan haftada beş kez yapılan kahvaltıları, 14 hafta boyunca yemek için randomize edildi. “Yumurtasızlar” grubundaki insanlara yumurta yemedikleri taktirde istedikleri şeyleri yemelerine izin verildi. Çalışmanın sonunda, her iki grupta da kilo alımı ve daha kötü kan lipid profilleri görülmüştür; gruplar arasında anlamlı fark bulunamamıştır.

İster sağlıklı insanlarda, ister diyabet veya hiperlipidemi muzdarip insanlarda olsun, yapılan kontrollü araştırmalarda, yumurta tüketiminde kardiyovasküler sağlık, insülin duyarlılığı veya kan glikozu için risk belirteçlerinde bir artış ile bağlantılı değildir.

Diyabet

Gördüğümüz gibi, gözlemsel kanıtlar, diyabetiklerde yumurta tüketimiyle kalp hastalığı arasında bir bağlantı olduğunu düşündürebilir. Gözlemsel kanıtlar aynı zamanda yumurta tüketimiyle şeker hastalığı geliştirme riski arasında bir bağ olduğunu da gösterebilir. Bir çalışmada, diyetteki yumurtalar (“neredeyse hiç” den “hemen hemen her gün”) diyabet gelişme riskinde artışla ilişkili görünmüyor olabilir, ancak diğer çalışmalar kontroller ile olumlu bir ilişkisi olduğunu belirtmiştir; eğitim, diyabet aile geçmişi ve hastalık durumları için temel biyolojik belirteçler (plazma trigliseritler) gibi. Son olarak, iki çalışmada kadınlarda erkeklerden daha güçlü bir ilişki olduğunu bildirmiştir.

Sadece gözlemsel kanıtlara bakarsanız, yumurta tüketimiyle şeker hastalığı geliştirme riski arasında bazı bağlantılar var gibi gözükebilir.

Buda İlginizi Çekebilir  Günlük Protein İhtiyacı Ne Olmalıdır ?

Kilo Kaybı

 

Sağlıklı Nüfus

Sağlıklı üniversite öğrencileri arasından rastgele seçilerek yapılan 14 haftalık bir çalışmada, haftada beş kez iki yumurta tüketen ve hiç yumurta tüketmeyenlerin eşit oranda kilo aldıkları tespit edilmiştir.

Diyabetliler

12 haftalık bir araştırmada, obezite olan iki grup diyabetik bir ağırlık kaybı diyeti başlattı. Bir grup günde 2 yumurta yedi; diğer grup hiç yumurta yemedi. Her iki grup LDL ve toplam kolestrolde eşit bir azalma gördü ancak yumurta yiyen grup HDL’de daha büyük bir artışa sahiptir. Gruplar arasında kan basıncında veya kan glikozunda bir fark yoktur, ancak kilo kaybıyla birlikte görülen açlık insülinindeki azalma yumurta grubunda daha azdır.

5 haftalık randomize bir çapraz çalışmada, tip -2 diyabetli 29 kişi, kahvaltıda, sebze ve ekmek ile 1 yumurta ve süt ile yarım bardak yulaf ezmesi tüketildi. Daha önce de belirttiğimiz gibi, yumurta ve yulaf ezmesi süreleri arasında plazma glikozu, insülin duyarlılığı, kan basıncı, iltihap belirteçleri veya plazma lipidlerinde herhangi bir fark bulunmamıştır. Vücut ağırlığı, vücut yağı veya Vücut kütle endeksi  arasında fark bulunamamıştır.

Şeker hastaları üzerine yapılan çalışmalar, yumurta tüketiminin farklı sağlık işaretlerine olumsuz etkileri olmadığını belirtmiştir.

Referanslar

 1. Omega-3 çoklu doymamış yağ asitleri içeren yumurta tüketiminin biyokimyasal etkileri.
 2. Balık yağı ile takviye edilmiş yiyeceklerle beslenen tavukların yumurta tüketimi ile ilişkili kan trigliseritlerindeki azalma.
 3. Günlük bir yumurta tüketimi, serum lipid ve lipoprotein kolesterol konsantrasyonlarını değiştirmeden yaşlı erişkinlerde serum lutein ve zeaksantin konsantrasyonlarını arttırır.
 4. 5 wk için 2 ve 4 yumurta sarısı / d tüketimi, kolesterol düşürücü statinleri alan düşük maküler pigmentli yaşlı erişkinlerde makula pigment konsantrasyonlarını arttırır.
 5. Kolin: halk sağlığı için gerekli bir besin maddesidir.
 6. George Lyman Duff anma dersi. Aterosklerotik lezyonların ilerlemesi ve gerilemesi. Lipit fiziksel biyokimyasından bilgiler.
 7. Kolesterol kristalleri, insan makrofajlarında NLRP3 inflammasomunu aktive eder: kolesterol metabolizması ve inflamasyon arasındaki yeni bir bağlantı.
 8. Silika kristalleri ve alüminyum tuzlarının, fagazomal destabilizasyon yoluyla enflamasyonu aktive ettiği gösterilmiştir.
 9. Gut ile ilişkili ürik asit kristalleri NALP3 inflammasomunu harekete geçirir.
 10. NLRP3 inflammasomları aterogenez için gereklidir ve kolesterol kristalleri tarafından aktive edilir.
 11. Yumurta tüketimi, serum total kolesterol konsantrasyonları ve koroner kalp hastalığı insidansı: Japonya Halk Sağlığı Merkezi temelli prospektif çalışma.
 12. SUN Projesi’nde yumurta tüketimi ve kardiyovasküler hastalık riski.
 13. Düzenli yumurta tüketimi inme ve kardiyovasküler hastalık riskini artırmaz.
 14. Yumurta tüketimi ve KKH ve inme mortalitesi: ABD’li yetişkinlerin prospektif bir çalışması.
 15. Erkeklerde ve kadınlarda yumurta tüketimi ve kardiyovasküler hastalık riski üzerine yapılan prospektif bir çalışma.
 16. Kardiyovasküler hastalık ve mortalite ile ilişkili yumurta tüketimi: Hekimlerin Sağlık Çalışması.
 17. Tip 2 diyabetli bireylerde yüksek yumurta diyetinin kardiyovasküler risk faktörleri üzerindeki etkisi: Diyabet ve Yumurta (DIABEGG) çalışması – 3 aylık randomize kontrollü çalışma.
 18. Günde bir Yumurta, Diyabetik Hastalarda Diğer Kardiyometabolik Risk Faktörlerini Artırmadan Yulaf Ezmesi Tabanlı Bir Kahvaltı ile karşılaştırıldığında Enflamasyonu İyileştirir.
 19. Tüm yumurta tüketimi, metabolik sendromu olan bireylerde yumurta sarısı içermeyen yumurta yerine daha fazla lipoprotein profili ve insülin duyarlılığını artırır.
 20. Yumurtalar tarafından sağlanan karbonhidrat kısıtlaması ve diyet kolesterolünün metabolik sendromdaki klinik risk faktörleri üzerindeki etkileri.
 21. Hiperlipidemik erişkinlerde günlük yumurta tüketimi – endotel fonksiyonu ve kardiyovasküler risk üzerine etkiler.
 22. 14 haftalık bir dönem boyunca, üniversite öğrencilerine kahvaltıların (yumurtalı veya yumurtasız) vücut ağırlığı regülasyonu ve kan lipidleri üzerine etkisi.
 23. Yaşlı yetişkinlerde yumurta tüketimi ve tip 2 diyabet riski.
 24. Yumurta tüketimi ve tip 2 diabetes mellitus riski: bir vaka kontrol çalışması.
 25. Erkeklerde ve kadınlarda yumurta tüketimi ve tip 2 diyabet riski.
 26. Yumurta tüketimi ve yetişkinlerde, Jiangsu, Çin’de diyabet riski.
 27. Enerji kısıtlı yüksek proteinli diyetin bir parçası olarak yumurta tüketimi, tip 2 diyabetli bireylerde kan lipid ve kan şekeri profillerini iyileştirir.
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz