Zerdeçal (Curcumin) Nedir ?

Zerdeçal (Curcumin) Nedir Ve Ne İşe Yarar ?

 

Zerdeçaldaki ana biyoaktif madde olan turmeric, anti-iltihaplanma özelliklere sahiptir. Kötü biyoyararlanımı, piperin (karabiberin bir bileşeni) kurgulanması gibi çeşitli yollarla arttırılabilir.

Özet

Tüm Temel Faydalar / Etkiler / Gerçekler ve Bilgiler

Zerdeçal, köri baharatı, zerdeçal ve daha az zencefil ile ilişkili sarı pigmenttir. Prototipik ‘Zerdeçaloid’ olan ve diğer polifenollere benzer etkilere sahip küçük bir moleküldür, ancak bir başka şekilde polifenol sınıfına benzemektedir (diğer sınıflara ‘flavonoid’, ‘stilbene’ vs. göre).

Güçlü anti-iltihapma etkiler yapar ve bu anti-iltihaplanma etkiler, kanser ilerlemesinin bazı biçimlerine karşı koruyucu olabilir. Bununla birlikte Zerdeçal, anti-iltihaplanma etkilerinden bağımsız ek anti-kanser etkilerine sahiptir ve dolayısıyla hem kanser önleme hem de tedavi için yoğun bir şekilde araştırılmış bir moleküldür.

Ayrıca, Zerdeçal’ın bazı kanser türlerinin ilerlemesini yavaşlatabileceği, yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi azaltabildiği, kardiyovasküler sağlığı (özellikle lipit seviyelerini ve plak birikimini azaltarak) destekleyebildiği ve diyabet riskini azaltabileceği ve iltihaplanma ile ilişkili diyabet komplikasyonlarını azaltabileceğine dair ilk kanıtlar vardır.

Zerdeçal’ın zayıf oral biyoyararlanımı vardır: yuttuğunuzda az emilimi vardır. Özellikle de kolonunuzu rahatlatmak veya sindirimi artırmak için Zerdeçal kullanmıyorsanız, bunu daha biyoyararlanılabilir hale getirmek isteyebilirsiniz, örneğin piperin ile (karabiber bileşeni) eşleştirerek.

İnsanlarda 8 gr’a kadar Zerdeçaloid dozlarında çok fazla yan etki görülmemiştir ve laboratuvar ortamında testler Zerdeçalın oldukça büyük bir güvenlik eşiğine sahip olduğunu göstermektedir.

Bilmen Gerekenler

Ayrıca şöyle bilinir

Zerdeçal özü, Curry Extract, Curcuma, Diferuloylmethane, JiangHuang, Curcuma Longa, 1,7-bis- {3-methoxy-4-hydroxyphenyl} -1,6-heptadien-3,5-dione,Curcumin

Şaşırmayın

Turmeric , Curry

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Zerdeçal, yağda eriyebilir

Sınırlı laboratuvar ortamında kanıt, Zerdeçalın DNA hasarına neden olabileceğini ve yüksek konsantrasyonlarda bağışıklık sistemini baskılayabileceğini göstermektedir. Bu bulguların insan sağlığı üzerindeki asıl etkisine nasıl dönüştüğü şu an bilinmiyor.

Zerdeçal Bir Formudur

Kolinerjik

Baharat

Aşağıdakiler İçin Kullanılır

 • Antioksidan ve Anti-iltihaplanma
 • Kemik ve eklem sağlığı
 • Bilişsel İşlev ve Beyin Sağlığı
 • Kardiyovasküler
 • Genel Sağlık

Zerdeçal İle İyi Gidiyor

 • Diğer Zerdeçaloidler (Demethoxy-Zerdeçal, Bimethoxy-Zerdeçal, Cyclo-Zerdeçal)
 • Piperin (biyoyararlanımı arttırır)
 • Genistein ve soya izoflavonları (prostat kanserinden sinerjik koruma)
 • Göğüs kanserinin önlenmesinde balık yağı , özellikle de DHA
 • Garcinia, Garcinia Indica’dan ve kanser önleme
 • Çok çeşitli kemoterapi ilaçları

Dikkat uyarısı

Bazı test tüpleri çalışmaları, yüksek konsantrasyonda Zerdaçalın DNA hasarına neden olabileceğini ve bağışıklık sistemini baskılayabileceğini düşünmektedir.

Zerdeçal Nasıl Kullanılır Ve Kullanımı Nedir ?

Herhangi bir sistemik amaçla (bağırsaklardan emilim gerektirir), bir iyileştirme varsayılarak 80-500 mg aralığındaki Zerdeçal oral yoldan kullanımı edilmesi gerekecektir.

 • Zerdeçal ile karabiber (piperine) eşleştirme
 • Fosfatidilkolin (Meriva veya BCM-95) ile kompleksleştirilen Zerdeçal fıtozomları,
 • Zerdeçal nanopartiküller (THERACURMIN)
 • Suda çözünen Zerdeçal (polivinil pirrolidon)

Bağırsaklar için Zerdeçal kullanılıyorsa bağırsaklardan kana emilmesi mutlaka gerekmemektedir. Bu nedenle, günde 2-4 gr dozda zerdeçal kullanabilir veya yukarıda bahsedilenlerden herhangi biri olmaksızın Zerdeçal takviyesini alabilir.

KANIT DÜZEYISONUÇNOTLAR
Antioksidan Enzim Profili
Artan enzim aşırı derecede güvenilir olmasa da (SOD, glutatyon ve katalaz), üç enzimin de ayrı ayrı arttırıldığı kaydedilir ve büyük oranda bunu yapmaya eğilim gösterir.
Depresyon
Zerdeçal depresyon semptomlarını azaltmada plasebodan biraz daha etkili gözükmektedir. Herhangi bir sonucu görmek 2-3 ay sürebilir. Zerdeçal plaseboyla karşılaştıran çalışmalar iyi tasarlanmadı ve farklılıklar istatistiksel olarak önemli olmakla birlikte çok uzakta olmayan etki boyutları ürettiğinden şüpheciliğe gerek duyulmaktadır.
İltihaplanma
Hastalık durumlarında veya Zerdeçal alımıyla ilişkili iltihaplanma ile karakterize edilen koşullarda bir azalma var gibi görünüyor, hangi iltihaplanma durumlardan fayda sağladığı konusunda çok ayırımcı görünmemektedir
Ağrı
Postoperatif, artritik ve genel ağrı belirtilerine kadar uzanan daha yüksek dozlarda (400-500 mg) Zerdeçal ile ilişkili ağrılarda azalma var gibi gözükmektedir. Bu, potens olarak 2g asetominofen ile karşılaştırılabilir gibi görünüyor.
Kaygı
Anksiyete belirtilerini, özellikle durum ve sürekli anksiyete düzeylerini azaltmada plasebodan biraz daha etkilidir.
Kan basıncı
Kan basıncını düşürebilir, ancak daha bağlamsal kanıt gereklidir
C-reaktif protein
Yüksek olduğu takdirde C-reaktif proteini düşürebilir
Genel Oksidasyon
Prokoksidatif biyolojik belirteçler, Zerdeçalın uzun süreli desteklenmesinden sonra azalmış gibi gözükür
HDL-C
HDL-C’de olası artışlar
Lipid Peroksidasyonu
Lipid peroksidasyonundaki azalma, Zerdeçal alımını kronik olarak takiben sonuç verir.
Trigliserid
Bazı azaltıcı etkiler kaydedildi, ancak güvenilmez oldukları ve fazla güçlü olmadığı görülüyor.
LDL-C
Daha fazla gösterilmesi gereken olası azaltıcı etkiler
Toplam kolesterol
Potansiyel bir rol olmasına rağmen, daha sağlam kanıtlar, Zerdeçal’ın toplam kolesterol üzerinde belirgin bir etkisinin olmadığını göstermektedir
Yaşlılarda veya Yaralılarda İşlevsellik
Osteoartritli kişilerde, sekiz aydan sonra bir koşu bandı testinde performans önemli derecede arttı (kontrol ile karşılaştırıldığında Zerdeçal ile kaplanan mesafenin iki katından fazla).
Nitrik oksit
Bir biyoyararlanımlılık artırılmış Zerdeçal takviyesi olan 80 mg’mn serumdaki nitrik oksidi, diğer diyet takviyelerine göre önemli ölçüde daha büyük olduğu% 40 oranında arttırdığı bildirilmiştir.
Osteoartrit Belirtileri
Osteoartrit belirtilerinde belirgin azalmalar var gibi görünüyor, en büyük düşüş sekiz aylık takviye sonrasında kaydedildi ve başlangıçtaki% 41’e ulaştı (semptomların yarıya indirilmesi).
Adiponektin
Zerdeçal , adiponektin konsantrasyonlarının arttırılmasında rol oynadı.
Kan akışı
Zerdeçal takviyesi ile kan akışında bir artış kaydedildi
Hücre Bağlanma Faktörleri
Zerdeçal takviyesinin arterosklerozuna terapötik yararların temelini oluşturabilecek hücre bağlanma faktörlerinde azalmalar kaydedilmiştir.
Bilişsel Düşüş
Bilişsel düşüş oranı, Zerdeçal’ın diyetle eklenmesiyle daha düşük olabilir, ancak daha fazla kanıt gerektirir
Kolorektal kanser riski
Kolon kanseri riskinde azalma ile ilişkili olduğu görülüyor
DNA Hasarı
DNA hasarında bir azalmanın, arsenik toksisitesini azaltmaya ikincil olduğu kaydedildi.
Ödem
Zerdeçal takviyesi ile ödemde azalma kaydedildi
Yorgunluk
Zerdeçal takviyesi ile ameliyat sonrası yorgunlukta azalma kaydedildi
Insülin salgılama
Zerdeçal’ın , insülin dirençli kişilerde insülin salgılanmasını artırdığı ve pankreas dokusuna fayda sağladığı bulunmuştur.
İnsülin hassasiyeti
İnsülin direnci olan kişilerde, Zerdeçal insülin duyarlılığını artırabilir.
İnterlökin 1-beta
Kreatin ile birlikte görülen eklem sağlığının faydalarının altında yattığı düşünülen osteoartirik hastalarda IL-1b’de bir azalma kaydedildi.
İnterlökin 6
IL-6 konsantrasyonlarında hafif bir azalma kaydedilmiştir, pratik ilgisi bilinmemektedir.
Bağırsak hareketliliği
Bağırsak hareketliliği artırabilir
Böbrek fonksiyonu
Fonksiyonun normal olarak engellendiği durumlarda böbrek fonksiyonunu teşvik ettiği görülür
Mukozit
Zerdeçal takviyesi ile mukozit semptomlarının azaldığı gözlenmiştir
Myeloperoksidaz
MPO konsantrasyonlarında hafif bir artış tespit edilmiştir.
Prostat Kanseri Riski
Prostat kanseri riskinde azalma ile ilişkili olduğu görülüyor
Prostat Spesifik Antijen
Supplement tedaviyi takiben prostat spesifik antijen düzeylerini azalttığı kaydedildi
Proteinüri
Böbrek yetmezliği bulunan kişilerde proteinürinin azalması bildirilmiştir
Ülseratif kolitin semptomları
Zerdeçal takviyesi ile ülseratif kolit semptomları azalır
Vasküler fonksiyon
Zerdeçal takviyesi ile vasküler fonksiyonda bir artış kaydedildi
Kan şekeri
Kan şekeri üzerinde anlamlı bir etkisi yok
Kalp hızı
Zerdeçal takviyesi ile görülen kalp hızı üzerinde anlamlı bir etkisi yok
Karaciğer enzimleri
Zerdeçal takviyesi ile ilişkili karaciğer enzimleri üzerinde anlamlı bir etkisi yok
Protein Karbonil İçeriği
Zerdeçal alımıyla protein karbonilasyonu üzerinde hiçbir önemli etki gözlemlenmemiştir
Mide ülseri
Mide ülseri tespitinde belirgin bir etkisi saptanmadı
Pankreatit Belirtileri
Pankreatite bağlı ağrı üzerinde anlamlı bir etki yok
VO2 Max
Menopoz sonrası kadınlarda, Zerdeçal takviyesi, VO2 max’ı iyileştirmez.
Ağırlık
Halen, izole edilmiş Zerdeçal takviyesinin anti-obez etkisi gösterilememektedir.
İnsülin
Tokluk insülin konsantrasyonlarını artırabilir
Crohn Hastalığının Belirtileri
Crohns Hastalığına bağlı semptomların muhtemel azalması
Demir Emme
Düşük diyet zerdeçal alımlarıyla demir emiliminde önemli bir etkisi yoktur.

1  Kaynaklar ve Yapı

1.1 Kaynaklar ve Tarihi

İlk olarak 1815 yılında Vogel ve Pierre Joseph Pelletier’in turmeric’in rizomlarından bir “sarı renklendirici madde” izolasyonu  sonrası ona Zerdeçal adını verdiği vermiştir. Zerdeçal, (kimyasal olarak diferuloylmethane olarak bilinir) zerdeçal  (Curcuma Longa veya JiangHuang) baharatının ana etken (Zerdeçaloidler ağırlığının% 80’i kurkumindir [1]) maddesidir ve demethoxycurcumin, bisdemethoxycurcumin ve cyclocurcumin. olarak bilinen diğer üç münferit kanadına ek olarak ana ‘Zerdeçaloid’ bileşiğidir.[2] [3]

Zerdeçaloidlerin genel olarak curcuma cinsinde [4] (curcuma longa’da sadece en yüksek miktarlarda) bulunduğu bilinmektedir, ancak bu bitkiye münhasır değildir.

Zerdeçal moleküllerin Zerdeçaloid sınıfındaki (moleküllerin stilbene sınıfındaki resveratrolün nasıl bir ana molekül olduğu gibi) ana moleküldür ve en yaygın olarak zerdeçal ile ilişkilidir, çünkü bu, onun en büyük doğal kaynağıdır.

Zerdeçaloidlerin bulunduğu yerler:

 • Rimomlarda yaklaşık 22.21-40.36 mg / g ve yumrulu köklerde 1.94 mg / g olduğu ve Phaeocaulis (0.098 mg / g) gibi diğer curcuma türlerinde Zerdeçal ( Curcuma longa veya JiangHuang)
 • Yaygın Zencefil (Zingiber officinale) ve şampuan zencefeni (Zingiber zerumbet) [5]

Ticari olarak bulunan ‘Zerdeçal’ ekstraktı tamamen Zerdeçal olmayabilir, ancak % 77 Zerdeçal’den (% 17 demetoksi-Zerdeçal , % 3 bisdemethoxy Zerdeçal, son % 3 sınıflandırılmamış fakat cyclocurcumin içeriğine sahip olduğu varsayılan) oluşan bir karışım olabilir. [6] Zerdeçal ayrıca NCB-02 (standart Zerdeçaloid karışımı) [7] [8] veya E100 (gıda renklendiriciliğinde Zerdeçal için kod) olarak da bilinir. [9]

1.2 Yapısı ve Özellikleri

Resmi olarak diferuloylmethane olarak bilinen Zerdeçalın yapısı, karboksil gruplarını parçalamak için ek bir karbon (metan) ile birleştirilmiş olan iki ferulik asit grubudur. Ozonda iki keton grubu ile moleküler olarak simetrik olan bir enol formunda veya bir keton formunda bulunabilir.

Zerdeçal molekülü parlak sarıdır (çünkü E100 olarak bilinen endüstriyel bir gıda renklendiricisi olarak kullanılır) ve oldukça lipofiliktir. [9] [10] Zerdeçal midenin pH’sında asit kararlıdır. [11]

1.3 Formülasyonlar ve Çeşitler

Zerdeçal doğası gereği, oral yoldan alındığında 8,000 mg Zerdeçalın bazen serum düzeylerini önemli ölçüde arttırmadığı [13] ancak diğer çalışmalarda 4,000 mg [14] olan küçük ani artışların ya da 8,000 mg’ın 22 -41ng / ml’dir. [15] Bu nedenle, dolaşıma ulaşan Zerdeçal miktarını artırmak için Zerdeçal takviyeleri üzerindeki değişiklikler araştırılmaktadır.

Karabiber ekstraktından (glukuronidasyon inhibitörü) piperidin ile Zerdeçalın kombinasyonunun, 2,000 mg Zerdeçalın yanında 20 mg piperidin kullanıldığı zaman, Zerdeçalın biyoyararlılığını 20 kat arttırdığı bilinmektedir. [16]

Zerdeçal ile fosfolipidler (Meriva olarak bilinen bir fosfatidilkolin-Zerdeçal kompleksi) kompleksleştiren Zerdeçal, lipofilik membranlara katılmasını artırabilir, farelerde kanda maksimum dozaj seviyesi ve AUC’yi beş kat arttırır ve insanlarda 4mgrkümin kadar etkili 450mg Meriva yapabilir (yayınlanmamış deneme). [18] Diğer çalışmalar, insanlarda 29 kat daha yüksek emilim faktörü önermektedir; ancak arttırılmış sindirim, Zerdeçal’den ziyade demethoxycurcumin’İ desteklemektedir. [19]

 • AUC : Kullanılan modellerden hangilerinin sınıfları en iyi şekilde tahmin ettiğini belirlemek için sınıflandırma analizinde kullanılır.

Theracurmin emülsiyonları (nanoparçacıklar) farelerde temel Zerdeçal gücüne kıyasla 40 kat yüksek AUC’ye (Eğrisi Altındaki Alan) ve insanlarda 27 kat daha yüksek AUC’ye sahiptir. [20] Başka bir çalışmada sadece AUC’de 10 kat artış ve kemirgenlerde kanda maksimum dozaj seviyesi 40 kat artış bulunmuştur. [21]

Artan biyoyararlanım, kısmen artan suda çözünürlüğe bağlıdır. [22] Nanopartiküllerin kullanımı sindiriminde herhangi bir görünür doyma olmaksızın 210 mg’a kadar kullanılabilir ve kanda maksimum dozajı 275 +/- 67 ng / ml’ye, AUC’si 3.649 ± 430 ng / ml / sa’ye ve yarısı 13 +/- 3.3 saatlik bir yarılanma ömrü vardır. [22]

Zerdeçal emilimini artırma yollarına bakıldığında, temel Zerdeçal’i düşük bir piperidin dozuyla eşleştirmenin yanı sıra, nanoparçacık form (Theracurmin ) veya fitozom verimi (Meriva) kullanmanın etkili olduğu görülmektedir.

2  Moleküler Hedefler

Zerdeçal, direkt olarak (bir serideki ilk domino) veya birincil etkinin akışaşağısında (sonraki dominojenler) etkiler yaratabilir. Bu bölüm, ikili ve barış mekanizmalarını ayırt etmeye yarıyor.

2.1 Direkt

C-Fos, c-Jun dimerizasyonları ve hücre çoğalmasına, sağkalımı ve farklılaşması ile ilgili proteinlerin oluşturduğu transkripsiyon faktörleri sınıfı AP-1, hücre nükleer (TPA yanıt elementi) üzerindeki reseptörlerine bağlanır. [23] AP-1 ile bağlantılı etkileri uyarmak için. AP-1’in etkileri, onu oluşturan proteinlere bağlı olarak farklılık gösterir, ancak Zerdeçal, tümör hızlandırıcıları tarafından salınan AP-1’e müdahale edebilir ve bazı faz II’yi (anti oksidan) enzimlerini daha iyi AP-1 teyitlerini modüler hale getirerek azaltır. [26] [27]

 • C-Fos, c-Jun :  Amino asit proteinleridir.
 • AP-1 : Sitokinler, büyüme faktörleri, stres gibi çeşitli uyaranlara yanıt olarak gen ekspresyonunu düzenleyen bir transkripsiyon faktörüdür.
 • mTOR: Kas protein sentezini tetiklemek üzere aktive olan proteinler

Zerdeçal ayrıca doğrudan bir mTOR inhibitörü olarak da bilinir ve raptor alt grubunun TOR proteini ile birleşmesini önleyebilir, mTORC1 aktivitesini direkt olarak AMPK-TSC veya Protein Fosfataz A2’nin önemli bir etkisi olmadan bastırabilir. [28] [29]

 • AMPK : 5 ‘AMP ile aktive olan protein kinaz veya AMPK veya 5’ adenosin monofosfatla aktifleştirilmiş protein kinaz, hücresel enerji değişiminde rol oynayan bir enzimdir.
 • TSC :TSC1 ve TSC2, tümör sendromu TSC’de (tüplü skleroz kompleksi) mutasyona uğramış tümör baskılayıcı genlerdir.
 • Protein Fosfataz A2 :

Zerdeçal ayrıca DNA polimeraz lambda, [30] fokal adhezyon kinazını (FAK), [31] p300 (CREB Bağlayıcı Protein), [32] Thioredoxin redüktaz, [33] Lipoksigenaz (LOX), [34] ve tübulini bastırabilir. [35]

Aynı zamanda (negatif olarak) 17β-HSD3 [36] ve 5-alfa redüktazı etkileyebilir. [37] Zerdeçalın 66.3nM’lik bir IC50 ile doğrudan ve kuvvetli bir şekilde Glikojen Sintaz Kinaz-3β (GSK3β) enzimini bastırdığı kaydedildi. [38]

 • 5-alfa redüktaz : Kaslarda az miktarda bulunur ve testosteronu dihidrotestosterona (DHT) dönüştürür
 • IC50 : Bir maddenin belirli bir biyolojik veya biyokimyasal işlevi bastırma  gücünün bir ölçüsüdür.
 • GSK3β : Birçok hastalığın moleküler patofizyolojisinde önemli rolleri olduğu bildirilmiştir.

2.2 Bağlantı Noktaları

Bağlantı noktaları, aktivasyonu veya inaktivasyonu ile ilgili proteinlerin büyük kısmını etkileyen proteinler veya reseptörler olarak tanımlanır.

 • NF-kB / p65 / IkB : Bağışıklık peptid, protein ve hücreleridir.
 • Notch-1 : Çoğu çok hücreli organizmada bulunan yüksek düzeyde korunan bir hücre sinyalizasyon sistemidir.

Pro-iltihaplı bir transkripsiyon faktörü olan NF-kB, nucleus çekirdeğine p65 translokasyonunu önleyen iki katlı bir mekanizma yoluyla zerdaçal ile bastırılır ve NF-kB’yi hareketsiz bir durumda tutan bir molekülün bozulmasını önler. Notch-1’in anormal derecede yüksek seviyeleri, Zerdeçalın NF-kB üzerindeki bastırma etkilerini azaltabilirse de, NF-kB, Notch-1’in birlikte aktifleştiricisi Zerdeçal tarafından da bastırılır. [40] NF-kB, hücre çoğalması, istila, yayılması, Kemodirenç ve / veya iltihaplanma ile ilişkili 200’den fazla proteini hafifletir. [41] [6]

Daha önce de belirtildiği gibi, AP-1’in proteinleri hücre çoğalmasına ve hayatta kalmaya aracılık eden bir tür kavşak noktası olarak da görülmektedir. [23]

2.3 Dolaylı / Aşağıya Doğru

NF-kB’nin aşağı akışında olan ve dolayısıyla NF-kB bastırıldığından potens azaltılan ana proteinler ve moleküller Bcl-2, Bcl-xL, siklin D1, interlökin-6 (IL6), siklooksijenaz 2 (COX2) ve matris metallopeptidaz-9 (MMP9)’dan oluşmaktadır. [42] [43]

3  Farmakoloji

3.1 Sindirim

Zerdeçal  doğal olarak kısmen düşük bağırsak emilim hızı nedeniyle ve kısmen hızlı metabolizma (glukuronidasyon) nedeniyle düşük biyoaktivite sergiler, ancak misel katılımı ve nanoformülasyonlar da dahil olmak üzere emilimin arttırılması için önlemler alınmıştır. [46] [47]

 • Misel : Bağırsakta ,Bir sıvı kolloid içinde dispersiyon haline getirilmiş yüzey aktif madde moleküllerinin bir toplamıdır.
 • PLGA-PEG : İki veya daha fazla monomerden oluşan polimer

Bir fosfolipid kompleksinin farelerde tek başına Zerdeçal’e 3.4 kat, [47] tek başına bir misel yüzey aktif cismi (polisorbat) 9 kat, fitozomları 19.2 kat, [19] ve bir kombinasyonu yağlı emülsiyon maddeleri [49] veya PLGA-PEG [50] emilimini , Zerdeçalın referans solüsyonlarına göre 20 misli veya daha fazla arttırmaktadır.

Alternatif olarak, emilim, Zerdeçal alımını, zerdeçal bitkisinde doğal olarak bulunan uçucu yağlar (6.9 kat) [51] veya gum ghatti ile geleneksel hazırlama (diğer işlemlerden sonra 27.6 kat) gibi diğer lipofilik maddeler ile eşleştirmek suretiyle arttırılabilir. [20] Polivinil pirrolidon ve antioksidanlar ile eşleştirilerek Zerdeçalın başlangıçta zayıf su çözünürlüğü arttırılarak, [52] sindirimin daha da bir başka lipofilik taşıyıcıya eklenmesiyle daha da arttırılabileceği gösterilmiştir. [45]

Zerdeçal doğal olarak çok lipofilik (yağda çözünen) bir takviyedir ve kendi başına Zerdeçal yerken çok zayıf sindirimle sonuçlanır. Bu sindirim, ya yağda çözünen bileşenler (bağırsaklarda lenf yoluyla yağda çözünen bileşenler taşıyan miseller üretilmesini teşvik edebilir) veya bir besin takviyesi içinde misel formüle ederek çeşitli yollarla arttırılabilir. Zerdeçalın suda çözünürlüğü, polivinil pirrolidon gibi suda çözünür taşıyıcıların birlikte kullanılmasıyla da arttırılabilir.

Zayıf bağırsak sindiriminden ötürü Zerdeçal (emilimini arttırmadan) kolon dokusuna ulaşmada etkilidir. 3.6 g zerdeçal (Plazma seviyelerini 11.1 +/- 0.6nmol / L’ye yükselttiği gösterilmiştir [54]) oral dozu kolorektal dokudaki zerdeçal seviyelerini 7.7 +/- 1.8nmol / g (normal) ve 12.7 +/- 5.7umol / g (malign)  yükseltir. [54]

Zerdeçal miktarı çoğaltılmazsa ve bu nedenle kötü sindirilirse, kolonda lokalize efektler uygulayabilirler.

3.2 Sistemik

Zerdeçal, lipofilik özelliği nedeniyle nakil yoluyla kanda taşınır; büyük olasılıkla insan serum albumine bağlanır. [54] Emilimine yardımcı olmaksızın, farelerde vücut ağırlığı 500 mg / kg olan bir oral doz, 1.8ng / ml’lik zirve plazma seviyelerine neden olur. [55]

İnsanları araştırırken, 2, 4 ve 8 gr Zerdeçalın 3 aylık günlük oral dozajları, 0.51 ± 0.11, 0.63 ± 0.06 ve 1.77 ± 1.87uM düzeyinde, sırasıyla dolaşım seviyelerinde sonuçlanır. Bu kanda maksimum dozajı değerleri uygulamadan 1-2 saat sonra elde edildi ve daha sonra hızla azaldı. [14]

Bir başka insan araştırması, 3.6 gr Zerdeçalın tüketildikten sonraki bir saatte 11.1 ± 0.6nmol / L düzeyleri ile sonuçlandığını ve daha düşük test edilen dozun (0.45g) Zerdeçal serum düzeylerini etkileyemediğini buldu; bu doz bir önceki çalışmada 4 gr Zerdeçal dozunun dolaşımdaki miktarının yaklaşık 1 / 45’idir ve tutarsızlık nedeni belirsizdir. [14] [53] [18]

Daha yüksek dozajlar 2.30 ± 0.26 μg / ml (10g) ve 1.73 ± 0.19 μg / ml (12g) kanda maksimum dozaj seviyesini uyarır; kanda maksimum dozaj seviyesi düşüş nedeni bilinmemektedir, ancak taşıyıcıların doygunluğundan kaynaklandığı öne sürülmüştür. [56]

 • AUC : Kullanılan modellerden hangilerinin sınıfları en iyi şekilde tahmin ettiğini belirlemek için sınıflandırma analizinde kullanılır.

Oral doz 10 g arttırıldığında, 35.33 ± 3.78 μg / ml’lik bir AUC uyarılır ve 12 g’lık bir doz 26.57 ± 2.97 μg / ml’lik bir AUC’yi uyarılır . [56]

3.3 Metabolizma

İnsanlarda Zerdeçalın başlıca metabolitleri Zerdeçal sülfat (P450’nin sülfasyon enzimleri vasıtasıyla) ve Zerdeçal glucuronide’dir (P450 ile glukuronidasyon yoluyla). [55] [53] [56]

Safra, tetrahydrocurcumin ve hexahydrocurcumin farelerde ve daha az derecede dihydroferulic asit ve ferulik asit olarak belirtilmiştir. [57]

3.4 Vücuttan Atılımı

Farelerde 40 mg / kg vücut ağırlığında damar içi bir Zerdeçal dozu kullanan bir çalışma, Zerdeçal dozunun plazmadan bir saat sonra esasen kendi kendini temizlendiğini belirtti. [55]

3.5 Faz I Enzim Etkileşimleri

Zerdeçal, indirgeme metabolizmasını dihydrocurcumin ve tetrahyrdocurcum’a maruz kalır Alkol dehidrojenaz ile daha fazla indirgeyici metabolizma, insan ve fare karaciğer hücrelerinin başlıca metabolitleri olan hexahydrocurcuminol ve hexahydrocurcumin’e neden olur. [58]

 • P-glikoprotein : Hücre zarının önemli bir proteini olan ve birçok yabancı maddeyi hücrelerden dışarı pompalar.

Farelerde, karaciğer ve böbrekte CYP3A4 uyarılmasına rağmen, bağırsak CYP3A4 ve P-glikoproteinin (P-gp) protein ekspresyonu, Zerdeçalın 60 mg / kg / gün dozunda 4 gün süreyle tedavisi ile düşürüldü. [59] Fare karaciğer gözlerinde, Zerdeçal aldıktan 72 saat sonra P-gp’nin protein ekspresyonu azaltıldı. [60] Ayrıca farelerde laboratuvar ortamında bir çalışma, CYP3A4 ve P-gp (everolimus, CYP3A4 ve P-gp’nin bir substratı) üzerindeki everolimus (bir Kemoterapi ilacı) ve Zerdeçalın etkilerini inceledi.

Zerdeçal, CYP3A4’ün aktivasyonu nedeniyle everolimusun biyoyararlanımı önemli ölçüde azalttı. [61] Başka bir araştırma, insanlarda CYP2C9’un ve Zerdeçal kullanırken fare karaciğerlerinde CYP2C11’in aktivitesini inceledi. Zerdeçal, insanlarda CYP2C9’u bastırdı ve farelerde daha az etkili CYP2C11’i bastırdı. [62]

 • IC50 : Bir maddenin belirli bir biyolojik veya biyokimyasal işlevi bastırma  gücünün bir ölçüsüdür.

İnsan enzimleri veya hücreleri kullanan laboratuvar ortamında çalışmalar, Zerdeçalın CYP1A2, CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9 ve CYP2B6’yi bastırdığını göstermiştir. [63] [64] Zerdeçaloid özütü IC50 değerleri 0.99 ila 25.3 uM arasında değişen CYP2C19> CYP2B6> CYP2C9> CYP3A aktivitelerini bastırıken, CYP2D6, CYP1A2 ve CYP2E1 aktiviteleri daha az etkilenmiştir (IC50 değerleri> 60 μM). [65] CYP3A4, CYP1A2 ve CYP2B6’nın bastıması rekabetçi bastımasına bağlıydı, oysa CYP2C9, CYP2C19 ve CYP2D6’nın bastıması , rekabetçi rekabetçi olmayan bastımasına bağlıydı. [65] [63]

Zerdeçal birçok ilaçları metabolize eden önemli CYP3A4 de dahil olmak üzere birçok sitokrom p450 ile etkileşime girer.

3.6 Bilinen İlaç Etkileşimleri

Zerdeçal anti-trombosit maddeler, anti-pıhtılaştırıcı  maddeler, steroid olmayan anti-iltihaplanma maddeler, salisilatlar ve kanamaya neden olabilecek trombolitik maddeler ile potansiyel bir etkileşime sahiptir. [66] [67] [68] [69] Farelere 100 mg / kg Zerdeçal uygularken, warfarin ve klopidogrel konsantrasyonunu artırdı, ancak anti-pıhtılaştırıcı  hızı ve antitrombosit çoğalmasını değiştirmedi. [70] Bununla birlikte, Zerdeçal ve anti-pıhtılaştırıcı / antitrombosit maddeler arasında klinik olarak anlamlı etkileşimlere sahip kesitsel bir bakım anketinde iki olgu tespit edildi. [69]

Ayrıca vinblastin ile Zerdeçal arasında bir etkileşim vardır. Vinblastine bağlı tümör hücresi ölümü, yazarların vinblastinin Zerdeçal ile tüketilmemesi gerektiğini ileri sürdüğü mikrotübül dinamikleri yoluyla Zerdeçal tarafından engellenebilir. [71]

Ek olarak, Salmonella typhimurium’u hayvan modellerinde siprofloksasin veya kotrimoksazol ile tedavi ederken, Zerdeçal her iki ilacın da antimikrobik etkisini düşürür. [72] [73]

Zerdeçal, antitrombosit ve anti-pıhtılaştırıcı maddelerle kanama riskini artırabilir ve vinblastin, siprofloksasin ve kotrimoksazolün etkinliğini azaltabilir.

4  Nöroloji

4.1 DHA Konsantrasyonu

DHA, beyin gelişimi ve korunması için hayati önem taşıyan uzun zincirli bir omega-3 yağ asidi ve Beyin dokusunda en yaygın omega-3 yağ asididir. [74] Anksiyete, depresyon ve Alzheimer gibi çeşitli bilişsel bozukluklar DHA’nın beslenme yetersizliğine bağlıdır. [75] [76] [77] DHA diyet yoluyla elde edilebilir veya alfa-linolenik asit gibi diyet öncülerinden sentezlenebilir, ancak alfa-linolenik asitin EPA ve DHA’ya dönüşümünün çok olduğu bilinmektedir.Erkeklerde özellikle düşüktür ve alfa-linolenik asitin DHA’ya dönüştürülmesi, alfa-linolenik asitin EPA’ya dönüştürülmesinden daha düşüktür. [78]

Bir hayvan araştırması, Zerdeçalın beyindeki DHA içeriğini koruduğunu ve dolayısıyla DHA sentezinde yer alan enzimlerini öncülerinden yükselterek karaciğer ve beyindeki DHA konsantrasyonlarında artışa neden olduğunu bulmuştur. [79]

Zerdeçal DHA sentezini güçlendiriyor ve karaciğer ve beyindeki konsantrasyonları artırıyor gibi görünüyor. Bu, özellikle balık yemeyen veya balık yağını desteklemeyenler için faydalı olabilir.

4.2 Glutaminerjik Sinir İletimi

Zerdeçal, tepe etkinliğinin 10uM’de (kontrolün % 98.57’si) ve 24 saatlik ön-tedavide (kontrolün % 99.81’i) meydana geldiği görülürken, TrkB reseptörü (BDNF’nin moleküler hedefi) [80] üzerinde etkili olan glutamata zehirliliğine yanıt olarak hücreleri koruyabilmektedir. [80] Mutlak koruma, 15μM Zerdeçal ile hipokampal hücrelerde başka yerlerde belirtilmiştir. [81] BDNF’de glutamata bağlı düşüş 2,5-10μM Zerdeçal ile tamamen tersine döndüğünden [80] bunun önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir.

 • TrkB : Farklı hücre popülasyonlarının hayatta kalmasını ve farklılaşmasını uyaran küçük protein büyüme faktörleri olan birkaç “nörotrofin” için yüksek afiniteli katalitik reseptördür.
 • BDNF : Kanonik sinir büyüme faktörü ile ilişkili olan nörotrofin büyüme faktörleri ailesinin bir üyesidir. Beyinde ve çevredeki nörotrofik faktörler bulunur.

Zerdeçalın glutamata bağlı yan etki karşı koruyucu etkisi, serebellar granül hücreler, hipokampal hücreler (5-15μM), [81] ve retinal hücreler (15μM) uzanır. [82] [83]

NR1 alt biriminin fosforilasyonunun 15μM Zerdeçal ön-tedavisiyle azaldığı ve [83] NR2A altbirimi yukarı düzenlendiği görülmektedir ve bu ikisi de glutamat ile uyarıldıktan sonra kalsiyum sinyallemesinde azalmaya atfedilmiştir. [81] [83] AMPA ve kainat reseptörleri Zerdeçal tedavisinden etkilenmez, NR2A’nın yukarı düzenlenmesinde rol oynadığı düşünülmektedir; çünkü sinir koruması için protein sentezi gereklidir. [81]

 • AMPA : Nörotransmitter glutamatın etkilerini taklit ettiği AMPA reseptörü için spesifik bir etkidaş olan bir bileşiktir.
 • Kainat reseptörleri : Bir iyonotropik glutamaterjik reseptör alt tipidir (AMPA ve NMDA reseptörleri ile birlikte).
 • NMDA : Sinaptik plastisiteyi ve hafıza fonksiyonunu kontrol etmek için NMDA reseptörü çok önemlidir.

En azından laboratuvar ortamında olarak Zerdeçal, ya NMDA reseptörlerinin modifikasyonuna ya da BDNF konsantrasyonlarının muhafaza edilmesine bağlı olarak, glutamata bağlı hücre ölümüne karşı oldukça sinir koruyucu görünmektedir.

4.3 Biliş

Bir araştırmada Zerdeçal ve bilişsel yaralanma değerlendirildiğinde, yaralanmamış olan kontrol farelerinde, Zerdeçal 500 ppm’de BDNF düzeylerini kontrolün yaklaşık % 140’ına yükseltebildi; bu, CREB (% 105) ve fosforile CREB (% 93) için önemli değişikliklerden bağımsızdı. [84]

 • CREB : Hücresel bir transkripsiyon faktörüdür. CAMP yanıt elementleri (CRE) olarak adlandırılan belirli DNA dizilerine bağlanır, böylece genlerin dna’dan rna’ya dönüşümü artar veya azalır.

4.4 Stres

Laboratuvar ortamında, Zerdeçal, kortikosteronun 0.1 mM’de ve Zerdeçalın 0.62uM kadar düşük konsantrasyonlarda kuluçkalanması durumunda, NMDA reseptör altbirimi R2B mRNA’sının kortikosterere göre uyarımını ortadan kaldırabilir. [85] Bu, Zerdeçalın laboratuvar ortamında olarak kortikosteronun uyardığı nöron ölümünü önleme kabiliyeti ile ilişkili olabilir. [86]

5, 10 ve 20 mg / kg’lık Zerdeçal, her gün 21 gün boyunca farelere beslendi ve kısa süreli strese ve bilişsel testlere tabi tutulduktan sonra; Zerdeçal, hem daha yüksek dozlar (10, 20mg / kg) anlamlı olmakla birlikte hem de 10mg / kg imipraminden daha az etkili olan, stresin mekansal hafıza üzerindeki olumsuz etkisini doz bağımlı olarak azaltmıştır. [86]

4.5 Kaygı

Epidemiyolojik çalışmalar, duygudurum bozuklukları ile obezite arasında bir ilişki bulunduğunu bulmuştur. Duygudurum bozukluklarının ortaya çıkmasında iltihaplanma gibi patofizyolojik bir mekanizmanın önemli bir rol oynadığına inanılmaktadır. [87] Böylece, Zerdeçalın duygudurum bozukluklarının tedavisinde anti-iltihaplanma özellikleri ile kullanımı araştırılmıştır.

Bir hayvan çalışmasında, Zerdeçalın farelerde kaygı verici davranışı azalttığı bulundu. [79]

Zerdeçalın anksiyete ve depresyon tedavisinde klinik etkinliğini ölçmek için, obez kişilerde çapraz randomize çift-kör plasebo kontrollü bir çalışma yapılmıştır. [88]

Dahil edilme kriterleri, vücut kütle indeksi> 30 olanlar, koroner kalp hastalığı için 2> risk faktörü olan ve 120-160 mg / dL arasında LDL-C olanlardadır. Otuz beş denekte, ortalama yaş: 38.37 ± 11.51; % 83 kadın deneme grubuna dahil edildi. Katılımcılar, 500 mg C3 Kompleksi içeren bir kapsül ile birlikte 5 mg bioperin veya plasebo kapsül kullanıldı; kesin boyut ve şekilden sadece 5 mg bioperin içeriyordu.

Deneklerin otuz gün boyunca günde iki kapsül zerdeçal (1 g) veya günde iki kapsül plasebo almaları gerekiyordu. Tedavi süresi, hastaların dönemler arasında 2 haftalık bir temizlenme aralığını takiben alternatif tedaviye geçmeleri gerektiğinden otuz gün sürmüştür. Her katılımcıya Beck Anksiyete Envanteri (BAI) ve Beck Depresyon Envanteri (BDI) gibi psikometrik testler her katılımcıya başlangıçta, 4., 6. ve 10. denemelerde uygulandı.

Başlangıçta, genel çalışma popülasyonunun BDI skoru, hafif depresyona denk gelen 9.89 ± 6.50 idi. Genel çalışma popülasyonunun BAI puanı 28.66 ± 5.80 olup şiddetli anksiyete olarak nitelendirildi. Araştırma, Zerdeçalın plaseboya kıyasla (P = 0.7) genel çalışma popülasyonu için ortalama BDI skoru üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını bulmuştur ancak plasebo grubuna kıyasla ortalama BAI skorunda önemli bir azalma ile ilişkilendirilmiştir (p = 0.03). [88]

Zerdeçal, obez olan kadınlarda ciddi endişe tedavisinde etkili gibi görünüyor.

4.6 Depresyon

Zerdeçalın depresyonun hayvan modellerinde güçlü bir anti-depresan olduğu gösterilmiştir. Monoamin sinir iletiminin düzenlenmesi, beyindeki anti-oksidasyon, Hipotalamik-hipofiz-böbrek üstü bezi modülasyonu ve sinir -iltihaplanmasının zayıflatılması yoluyla bu etkileri uygular. [89]

Bazı araştırmalar Zerdeçalın depresyon belirtilerini azaltmada biraz etkili olduğunu keşfetti. Bununla birlikte, önemli etkilere neden olan, plasebo gruplarından yoksun, küçük örneklem boyutlarından yararlanan, kendi kendini raporlayan psikometrik testlerin kullanımı ile sınırlanan veya süresinde çok kısa olan çalışmaların çoğudur. [91] [92] [93]

Yeni randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir araştırmada, Zerdeçalın depresyon semptomlarını azaltmada plasebodan daha etkili olup olmadığını ve farklı dozlarda Zerdeçalın farklı efekt boyutlarına neden olup olmayacağı araştırıldı. Çalışma, Zerdeçalın depresyon semptomlarını azaltmada plaseboya göre daha etkili olduğunu bulmuş ve bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır.

Daha önceki araştırmalardan farklı olarak, bu çalışma çok daha büyük bir örneklem kullandı (123 katılımcı) ve süresi 12 haftadır. Bununla birlikte, çalışma, istatistiksel olarak, farklı dozlardaki Zerdeçal arasındaki farklılıkları saptamak için güçlendirilmedi. Bu, çalışmanın, yüksek doz Zerdeçalın, depresyon semptomlarını azaltmada düşük Zerdeçal dozlarından daha üstün olup olmadığına karar veremediğini açıklayabilir. [94]

Zerdeçalın anti-iltihaplanma , HPA-modüle edici ve anti-oksidan etkileri, depresyondaki bazı sistemlerin düzenlenmesini sağlayabilir. İnsanlardaki kanıtlar şu anda, Zerdeçalın depresyon semptomlarını azaltmada plasebodan daha etkili olduğu görüşündedir. Bununla birlikte, daha büyük numune boyutları ve daha titiz tasarımları olan daha uzun çalışmalar gereklidir.

4.7 Sinirsel Yaralanma

Daha sonra sıvı perküsyon yaralanmasına maruz kalan yüksek yağlı veya normal bir diyetle 4 hafta boyunca sıçanlarda 500 ppm’de zerdeçal, (bazı Alzheimer anti-dozaj dozlarına benzer bir doz [96]) beyindeki oksidasyonun (% 139 normal diyet,% 239 yüksek yağ diyeti; yüksek yağ, sinirsel yaralanma olmadan oksidasyona neden olmadı) her iki grupta da% 45-47’ye düştüğünü ve BDNF’nin doğal olmasına rağmen normalize edildiğini belirtti ve sinirsel yaralanmalarda azalma ve bu yaralanma şeklinde azaltılma eğiliminde olan diğer proteinler, zerdeçal ile normalize edilmiştir. [97]

Buda İlginizi Çekebilir  Dendrobium Nedir ?

Bilişsel performans yaralanmadan sonra düşmüş ve azalma zayıflamış ancak normalize edilmemiştir. [84]

4.8 Alzheimer Hastalığı

Zerdeçal beynin içindeki beta-amiloid proteinlerinin kümelenmesini bastırabilir ve böylece normalde sözü geçen kümelenmesini alt başında olan sinirsel iltihaplanmayı önleyebilir. İlki, laboratuar ortamında not edildi ve beta-amiloid’in beyinde birikmesi engellendiği için zerdeçal takviyesi ile daha yüksek dolaşımdaki Beta-Amiloid seviyelerinin (istatistiksel olarak anlamsız) not edilmesinin nedeni olduğu varsayımıyla kabul edildi ve bu nedenle bir yerde dolaşması gerekiyor.

 • Beta-amiloid : Alzheimer hastalarının beyinlerinde bulunan amiloid plakların ana bileşeni olarak Alzheimer hastalığında çok önemli rol oynayan 36-43 amino asitten oluşan peptidleri ifade eder.

Mekanik olarak Zerdeçal, sinir dokusunda Beta-amiloid birikimini azaltabilir.

Geliştirilmiş Alzheimer Hastalığına beta-amiloid birikimi ile karakterize edilen bir kemirgen modelinde Zerdeçal, sinirsel performansdaki düşüşü hafifletmeyi başardı ve DHA ile sinerjiktir; balık yağından bir bileşen yağ asitleri. [100] Bu sinerjizm, her iki maddenin beta-amiloid toplanmasını nasıl azaltabileceği ile ilişkili olabilir, ancak farklı mekanizmalarla; [101] [102] Bazı yazarlar, bu sinerjizmin, nöronal plastisite üzerine egzersiz ve balık yağı ile etkileşimi nedeniyle egzersizle daha da geliştirilebileceğini varsaymaktadır. [105]

Deneme başlangıcından en az 6 ay önce bilişsel düşüşten şikayetçi olan 50 yaş üstü çinli bir popülasyonda, Zerdeçal ve Alzheimer üzerinde 6 ay boyunca günde 1 veya 4g temel Zerdeçal kullanan ve 6 aylık bir çalışma yapılmıştır. Alzheimer için bir derecelendirme ölçeği olan MMSE skorları, plaseboda artmış (bilişsel düşüşe işaret ediyor), ancak her iki Zerdeçal grubunda da statiktir. [98] Bununla birlikte, bu deneme, 27 tamamlama sayısına ve çoklu çarpıklığa sahip olması nedeniyle istatistiksel gücünde sınırlıdır. [98]

Bazı terapötik vaatler vardır; ancak kanıtlar sınırlıdır.

4.9 Analjezi (Ağrı Yitimi)

Zerdeçal (veya daha özel olarak turmeric), travmayı takiben ağrıyı hafifletmek için tarihi bir kullanıma sahiptir.

Kısa süreli ağrı oluşturan atakları olan kişilerde 400 mg Zerdeçal (2.000 mg Meriva), 1.000 mg asetaminofen ve 100 mg nimesulid ile karşılaştırılabilir (asetaminofenden daha güçlü ancak nimesulidden daha az güçlü olduğu düşünülmektedir). [105] Nimesulid’den iki saat daha yavaş çalışan 3-4 saat içinde maksimum etkinlikle çalışmaya başlamış ve etkinlik kaybı görülmüş, ancak 12 saat içinde henüz normalize edilmemiştir. [105] Aynı supplement (2g Meriva) kireçlenme kişilerde üç ayda (106) ve sekiz ayda ağrıyı azaltmada etkili görünüyor. [107]

 • VAS : Bir değerler sürekliliği boyunca aralıklı olduğuna inanılan ve kolayca doğrudan ölçülemeyen bir karakteristiği veya tutumu ölçmeye çalışan bir ölçüm aracıdır.

Her altı saatte bir 500 mg Zerdeçal verilen laparoskopik kolesistektomi (operasyondan sonra ağrı ve yorgunluk ile ilişkili) hastalarda, takviye 100 puanlık bir VAS (derecelendirme ölçeği) ile bildirilen ağrıda azalma ile ilişkili olup, burada fark görülmemiştir. 1-3. haftada yapılan üçüncü takipte ağrının daha az (yaklaşık yarısı) ile ilişkili olduğu görüldü. [108]

Yüksek doz Zerdeçal takviyesi ameliyat sonrası ağrı, artritik ağrı ve rutin olarak ağrı çeken kişilerin tedavisinde etkili gibi görünmektedir. Yüksek dozda Zerdeçal, potansiyel olarak bazı referans ilaçlarla karşılaştırılabilir gibi görünür.

5  Kalp ve Damar Sağlığı

5.1 Kalp Dokusu

Zerdeçalın, bir Histon asetiltransferaz (HAT) proteini olan p300’ün bastırması yoluyla kardiyak hipertrofi (büyüme), iltihaplanma ve kan pıhtılaşmasına karşı koruyabileceğinden şüpheleniliyor. Bu bastırmasının farelerde kalp yetmezliğini önlediği gösterilmiştir. [109]

 • HAT : Bir asetil grubunu asetil-CoA’dan ε-N-asetillisin oluşturmak üzere asetil-CoA’dan aktararak histon proteinlerinde asetile edilmiş lizin amino asitlerini içeren enzimlerdir.

5.2 Kırmızı Kan Hücreleri

1-100μg / ml konsantrasyonda (0.368-36.8μM) sağlıklı gönüllülerden alınan kırmızı kan hücrelerinin canlı/organizma dışında kuluçkalanması, 10μg / ml’lik (3.68μM) ekinositleri (kırmızı kan hücrelerinde küçük ve hatta sarmal çıkıntılar) oluşturabildiğini belirtti. 30 dakika içinde ve yan etkinin göstergesi olarak kabul edildi. [110]

5.3 Damar Tıkanıklığı

SICAM’nin plazma seviyeleri (damar tıkanıklığının patolojisine [112] dahil), sağlıklı orta yaşlı bireylerde dört hafta boyunca günde 80 mg zerdeçal (biyoyararlanımı arttırılmış form) ile çok hafif fakat önemli ölçüde azalmış gibi görünmektedir. [113]

5.4 Endotel

Heme-Oksijenaz 1 (HO-1) uyarımı ile Zerdeçal, doza bağımlı şekilde yüksek kan şekeri ile ilişkili endotel (kan damarı) disfonksiyonunu önleyebilir ve diyabetle ilişkili yan etkilere karşı koruma sağlayabilir. [113] Bir şeker hastalığı modelinde, Zerdeçal, hastalığın ilerlemesi sırasında bir dereceye kadar endotel sağlıklılığını korudu (her ne kadar 200 mg / kg vücut ağırlığında, değişiklikleri engelleyemese de). [114]

 • HO-1 : Oksidatif stres, hipoksi, ağır metaller, sitokinler, vb. Gibi strese yanıt olarak uyarılabilir bir izoformdur.
 • LPS : Bir lipit ve bir kovalent bağ ile birleştirilen O-antijen, dış çekirdek ve iç çekirdekten oluşan bir polisakaritten oluşan büyük moleküllerdir; Gram-negatif bakterilerin dış zarında bulunurlar.
 • TNF-a : Tüm vücut iltihaplanmasında yer alan bir hücre sinyal proteinidir (sitokin) ve kısa süreli faz reaksiyonunu oluşturan sitokinlerden biridir.

Bu koruyucu etki aynı zamanda bir iltihaplı durum olan LPS saldırısı ve farelerde 50-100 mg / kg vücut ağırlığı dozunda verilen Zerdeçal ile de kanıtlanmıştır; [115] TNF-a yoluyla endotel kontraktilitesindeki değişiklikler de Zerdeçal ile azaltıldı. [116]

Minimumda (2μM) HO-1 uyaran Zerdeçal konsantrasyonu aynı zamanda endotel hücresi tekrarlanmasını bozmaktadır ve 100nM Zerdeçalın orantısız DNA ayrımına neden olduğu ve mikronükleazı arttırdığı belirtilmektedir. [117]

Kan damarları üzerinde koruyucu etkileri olduğu görülür, ancak klinik önemi bilinmemektedir; umut vaat ediyor ve muhtemelen Heme Oksijenaz-1 yoluyla aracılık ediyor

5.5 Kan Akışı

150 mg Zerdeçal ilavesi (arttırılmış sindirim), 8 hafta boyunca akış aracılı damar genişleme ile değerlendirildiğinde, kan akışında bir artış ile bağlantılıydı; bu etki, haftalık üç kez fiziksel egzersiz ile kıyaslanıyordu. [118]

Laktik diyetin  % 0.2’sinde Zerdeçalın oral yoldan tüketilmesi, yaşa bağlı endotelyal reaktivite ve nitrik oksit düşüşünü genç kontrol seviyelerine geri getirebilir, ancak genç farelere böyle bir fayda sağlamazlar. [119]

Diğer yandan sağlıklı kişilerde 80 mg biyoyararlanımlı Zerdeçalın günde dört hafta boyunca oral olarak takviyesi, katalaz aktivitesinde benzer şekilde büyük bir artışa rastlayan, dolaşımdaki nitrik oksidin [112] önemli (yaklaşık% 40) bir artışa neden olmuştur. [112]

Nitrik oksit ile ilgili olarak, oral yoldan alınan Zerdeçal serumdaki nitrik oksit konsantrasyonlarını arttırdığı görülmektedir. Bu insanlarda kaydedildi ve artış derecesi oldukça büyük gibi görünüyor.

L-NAME ile uyarılan hipertansiyona karşı koruma [120] ve siklosporin-A ile uyarılan endotel disfonksiyonu, 200 mg / kg’da Zerdeçal veya 50-100 mg / kg metabolitinde (tetrahydrokurcumin) kaydedildi. [121]

 • L-NAME : Nöronal ve endotelyal izoformların bastırması için bazı seçicilik sergiler.

Her gün 500 mg zerdeçal kullanan bir insan çalışması (22.1 mg Zerdeçal her defasında) böbrek iltihabı olan kişilerde kan basıncında önemli düşüşler olduğunu belirtti. [122]

Sekiz hafta boyunca her gün 150 mg Zerdeçal (koloidal nanoparçacık) verilen menapoz sonrası kadınlarda, supplement tüm vücut kan basıncının hafifçe azaldığı (112 +/- 10mmHg ila 107 ± 10mmHG) ve kalp kan basıncında ve kalp atımında herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti. [118]

5.6 Trigliserid

Günlük 500 mg Zerdeçalın, trigliseridleri 7 gün boyunca % 47 (110 +/- 21 mg / dl ila 58 ± 9 mg / dl) azalttığı gösterilirken, 6 g daha yüksek doz trigliseritleri % 15 oranında azaltır (93 ± 13 mg / dl ila 79 +/- 11mg / dl); yüksek dozların etkinliğinin azaltılmasının nedeni bilinmemektedir.[123]

Menopoz sonrası dönemde sağlıklı olan diğer kadınlarda günde 150 mg Zerdeçal (trigliseridleri azaltma başarısız olmuştur), [118] diğer bir deyişle sağlıklı orta yaşlı kişilerde dört haftalık 80 mg lipidli form kullanan bir başka çalışma trigliseritleri hafifçe azaltmıştır. [112]

5.7 Kolesterol ve Lipoproteinler

Günlük 500 mg Zerdeçalın toplam kolesterol düzeylerini % 17 düşürdüğü, aksi halde sağlıklı kişilerde 6.000 mg daha yüksek dozda toplam kolesterolü % 5 düşürdüğü gösterilmiştir. [123]

Sağlıklı menopoz sonrası kadınlarda 150 mg biyoyararlanımlı Zerdeçal, sekiz haftada toplam kolesterol, HDL-C ve LDL-C’yi azaltamadı. [118]

6  Glukoz Metabolizması ile Etkileşimler

6.1 Mekanizmalar

Karaciğer hücrelerinde, 20uM’deki Zerdeçal, konsantrasyon esasına göre 400 kat daha güçlü olan Metformin (2mM) ile aynı dereceye kadar Adenosin Monofosfat Kinazı (AMPK) aktive eder. [124] Her ne kadar hücrelere glukoz alımı AMPK aktivasyonuna ikincil olma eğiliminde [125] ve hem Metformin hem de bir başka güçlü AMPK etkinleştiricisi olan berberine ile kaydedildiğine göre, bu çalışma Zerdeçalın glukoz alımını başlatamadığını, bunun yerine glukozun azaltılmasına yönelik bir kavrama eğilim olduğunu not etmiştir. [124]

 • AMPK : Hücresel enerji değişiminde rol oynayan bir enzimdir.
 • GLUT4 : Öncelikle yağ dokularında ve çizgili kaslarda (iskelet ve kardiyak) bulunan insülin ile düzenlenmiş glikoz taşıyıcısıdır.

Glukoz alımındaki bu bastıma, Zerdeçalın, insülin reseptörünün kendisiyle (hücre türüne özgü olmayan) önemli derecede etkileşime girmediği gösterilmesine rağmen, 100uM Zerdeçalın insülinle uyarılan GLUT4 translokasyonunu bastırdığı gösterildiği başka bir yerde kaydedilmiştir. [126] [127]

Oldukça güçlü bir AMPK aktivatörü, ancak glukoz alımını hücrelere uyarmada başarısız görünüyor; ve böylece AMPK’nin diyabetle ilgili olduğu için doğuştan gelen faydaların çoğunu zayıflatıyor.

6.2 Kan Şekeri

Zerdeçalın kan glukozunu düşürme etkisi, 1972’de Zerdeçal’de görülen ilk etkilerden biriydi. [128]

Bu kan şekeri düşürücü etkinin mekanizmalarından biri, glukozu çeken iskelet kasında Adenosin Monofosfat Kinazı (AMPK) uyarmaktır. [129] Bu etki insülin varlığı ile artar ve insülin PI3K yolunu da aktive ettiğinden Zerdeçal, kan şekeri seviyelerinin düşürülmesi açısından insülin ile sinerjik görünür. [130] Zerdeçal AMPK’yi karaciğer hücreleri [124] ve bazı kanser hücreleri gibi diğer hücrelerde de aktive edebilir. [131]

 • PI3K : Kas protein sentezini tetiklemek üzere aktive olan proteinler

6.3 Diyabet

Zerdeçal farelerde diyabet ve metabolik sendrom zamanlarında ortaya çıkan iltihaplanma reaksiyonları hafifletebilir ve bunun anti-iltihaplanma etkileri vasıtasıyla insülin direncini artırır. [133] [132]

Zerdeçal’ın dokuz aylık periyod boyunca prediyabetik bir popülasyona eklenmesi, pankreas işlevini korumakta ve insülin duyarlılığını ve yağ dokusunu kontrol altına alarak iyileştirmektedir ve Zerdeçal, bu zaman çerçevesinde herhangi bir diyabet olayını önleyebildi; oysa ki kontrolün % 16.4’ü geliştirildi.  [134]

7  Yağ Kitlesi ve Obezite

7.1 Mekanizmalar

Zerdeçalın, 3T3-L1 yağ hücrelerinde TNF-α ve izoproterenol (katekolaminlerin temsilcisi) tarafından uyarılan lipolizin zayıflatıldığı kaydedildi ve bu, ERK1 / 2 aktivasyonunun bastırılmasına ikincil olarak düşünüldü. [135] ERK1 / 2’nin, AMPK [136] tarafından düzenlendiği bilinmektedir ki bu Zerdeçalın [137] aktive olduğu bulunmuştur (karaciğer hücrelerinde, bu, metformine kıyaslanabilir bir potens olup, 20mM metforminlere 2mM neden olduğu belirtilmiştir). [124] Tüm bu olaylar bilinen AMPK aktivatörü Berberine benzer.

 • ERK1 / 2 : Hücre büyümesi ve farklılaşmasının düzenlenmesinde kritik rol oynayan GMGC grubunun bir serin / treonin kinazıdır.
 • IC50 : Bir maddenin belirli bir biyolojik veya biyokimyasal işlevi bastırma  gücünün bir ölçüsüdür.
 • NADPH : Hücre dışı boşluğa bakan hücreye bağlı bir enzim kompleksidir.

Yağ asidi sentezi (FAS) Zerdeçal tarafından 26.8μM IC50 (β-ketoasil redüksiyonunda 59.1μM) ile engellenir; bastırma, NADPH substrat olduğu zaman rekabetçi olmamasına karşın, asetil veya malonil Koenzim A [138] ile rekabetçi bir şekilde karıştırıldı ve konsantrasyon ve zamana bağlı olarak yavaş ve hızlı etkili bileşenlere sahiptir. [138]

20uM Zerdeçal, PPARy ve CD36’nın aşağı düzenlenmesinden kaynaklanabilen farklılaşmaya maruz bırakılmış izole edilmiş 3T3-L1 hücrelerinde yağ birikimini ortadan kaldırdı. [138] Başka bir çalışma, Zerdeçalın PPARy aktivasyonunun AMPK aktivasyonuna bağlı olduğunu not etmiştir. [137]

 • PPARy : Makrofajların bir alt kümesinde de eksprese edilir ve doğal ve sinerji ligandlarına yanıt olarak birçok iltihaplanma gen ekspresyonunu negatif olarak düzenler.

Zerdeçal AMPK’nın bir potens aktivatörü gibi görünüyor.

7.2 İltihaplanma (Yağlı Dokusu)

İltihaplanmanın obezitede, özellikle de TNF-α olarak bilinen bir proteinde rol oynadığı görülmektedir; aşırı şişman bireylerin yağ hücrelerinde de görülen TNF-α’nın genetik obez farelerde yağlanması [139] ve TNF-α ekspresyonu LPL aktivitesi ile negatif ilişkiye sahip gibi görünmektedir. [140] TNF-α’nın kendisi lipolitik aktivite uygular, [141] bu nedenle obezitedeki yükselişi kendisinin katkıda bulunduğu kişiden çok altta yatan bozukluğun biyolojik belirteçleri olarak görülebilir.

 • LPL : Yağ dokusu, kalp ve iskelet kası, hücre adacıklar ve makrofajlar dahil olmak üzere birçok doku tarafından üretilen çok işlevli bir enzimdir.
 • NF-κB : DNA’dan RNA’ya genetik bilginin aktarımını, sitokin üretimini ve hücre sağkalımını kontrol eden bir protein kompleksidir.

TNF-α direnci olasılığı (TNF-α, yağ hücrelerinde kendi reseptör sınıfına sahip olduğu için insülin direncine benzer bir fenomen) [142] de mümkündür. [143] TNF-α, etkilerinin çoğuna aracılık eden NF-kB’nin (nükleer reseptör) güçlü bir aktivatörüdür ve yağ hücrelerinde NF-κB ve TNF-α’nın aşırı aktivitesi hem metabolik sendrom hem de obezite ile yüksek ilişki göstermektedir. [144]

Genel olarak, yağ hücrelerinde aşırı iltihaplanma (TNF-α gibi iltihaplanmayı temsil ettiği düşünülen biyolojik belirteçlere bakarak değerlendirilir), obezite ve metabolik sendrom ile yüksek ilişkiye sahiptir. Yağ hücrelerindeki iltihaplanmayı azaltan müdahaleler aynı zamanda aşırı iltihaplanma muzdarip kişilerin yağ kütlelerini azaltabilen girişimlerdir.

Doku bilimsel muayene ile değerlendirildiğinde, farelere 4 haftalık kadar diyette % 3’lük Zerdeçal verildiğinde, yağ dokusunda bağışıklık hücresi infiltrasyonunda bir azalma gözlenmiştir. [132]

7.3 Adipokinler

Zerdeçal artmış bir FOX01 transkripsiyon aktivitesi ve laboratuvar ortamında adiponektin üretiminde artış ile ilişkili görünmektedir (hem genetik hem de diyetle uyarılan obezitede yüksek dolaşımdaki adiponektin düzeyleri ile, ancak zayıf kontrol farelerinde artış görülmemiştir). [132] FOXO1’in yağ hücrelerinde adiponektin transkripsiyonunu pozitif yönde etkilediği bilinmektedir. [145] [146]

 • FOX01 : Glukoneogenezin ve glikojenolizin regülasyonunda önemli rol oynayan ve bir insülin sinyallemesi ile rol oynayan bir transkripsiyon faktörüdür ve aynı zamanda bir preadipositin adipogenez yapmaya karar vermesinde merkezi bir faktördür.
 • Adiponektin : Adiponektin, glikoz seviyelerini ve aynı zamanda yağ asidi dökülmesini düzenleyen bir protein hormonudur.

Yağ hücrelerinden leptin salgılanması, konsantrasyon ve zamana bağlı olarak Zerdeçal ile 12 ve 24 saat kuluçkalanarak bastırılmaktadır. [147]

7.4 Müdahaleler

Obez farelerde Zerdeçal (yem % 3) verildiğinde, kontrole göre yiyecek alımında bir artış olduğunu belirtti; normal farelerde vücut yağındaki bu azalma gözlemlenmedi. [132]

7.5 Obeziteye Bağlı Yan Etkiler

Fareler üzerine yapılan bir çalışmada, dolaşımdaki yağ asitlerinin sempatik aktivasyonu Zerdeçalın lipid düşürücü etkileri ile azaltılır (genelde obezitede görülür); sonuçtaki durum, kilo kaybından bağımsız kalp ve damar koruyucudur. [148]

Zerdeçal aynı zamanda fare yağ hücrelerinde uzun süre obezite ile ilişkili daha uzun vadeli adaptasyonda kan damarlarının oluşumunu da bastırabilir. [149] Bu, daha fazla hücre türü için de geçerli olan genel bir mekanizmadır. [150]

8  İskelet Kası ile Etkileri

8.1 Kısa Süreli Koruyucu Etkiler

Zerdeçal , antioksidan etkileri sayesinde, farelere 100 mg / kg (IP enjeksiyonu) önceden yüklendiğinde iskemi-reperfüzyon yoluyla iskelet kasındaki oksidatif hasarı düzelterek, E vitamininden daha büyük bir potens ile iyileştirir. [151] Zerdeçal ayrıca İskemi / Reperfüzyon hasarıyla ilişkili iltihaplı proteinlerin artışını iyileştirir. [152]

 • İskemi-reperfüzyon : Kritik hastalarda önde gelen ölüm nedenlerinden biri olan çoklu organ yetmezliğine yol açabilen kalp krizi, transplantasyon, inme ve travmayı takiben sık görülen bir durumdur.
 • Grp94 : Hücrede endoplazmik retikulumda bir proteindir.

Yukarıdaki mekanizmalara gelince, Zerdeçal (5-10uM), kalsiyum dengeleşimini düzenleyen Glikoz-Düzenlenmiş Protein 94 (Grp94) ifadesini arttırdığı görülür; kalsiyum dengeleşiminin bu düzenlenmesi NF-kB aktivasyonunun standart bastımasından önce görülmekte ve oksidatif bir hakaret oluştuğunda oksidasyon durumunu azaltmaktadır. [153] İlginçtir, Zerdeçal ayrıca Grp94 yukarı düzenlenmesini önleyerek kurşun yukarı düzenlenmesini ve hasar görmesini [154] ve genel olarak kadmiyuma karşı koruma da önleyebilir. [155]

8.2 Katabolizma / Anabolizma

Zerdeçal (enjeksiyon yoluyla) ayrıca yükleme esnasında iskelet kası kütlesini muhafaza edemese de, geri yükleme ile ilişkili iskelet kası kapasitesinin iyileşmesinin arttırılmasında rol oynar. [156] Bu sonuçlar farelerde 100 mg / kg oral dozda Zerdeçal gösteren kas atrofisini düşürdüğünü gösteren önceki bulgularla karşılaştırıldığında, 250 mg / kg’lık daha yüksek bir doz iskelet kası ağırlığını geliştirdi. [157]

 • MAFbx : İskelet kası atrofisinini rolü ve düzenlenmesinde rol oynar.

Zerdeçal, TNF-a ile uyarılan p38 / MAPK’nın aşağı yönündeki iskelet kas katabolizmasını uyaran atrogin1 / MAFbx ve bunun ardından gelen ubiquitin ligaz aktivitesini laboratuvar ortamında 25uM’de bastırabilir. [158] Bu, p38 aktivasyonunu ve ardından gelen Atrogin1 / MAFbx aktivasyonunu önleyerek, LPS karşısında yağsız kütleyi koruyan 4 gün boyunca günlük 10-60ug / kg Zerdeçal enjeksiyonu olan farelerde bulaşmıştır. [158]

8.3 Glukoz Metabolizması

İskelet kası, glukoz alımı ve oksidasyon yoluyla, glukoz metabolizmasının bir doku düzenleyicisidir.

 • IRS-1 : İnsülin sinyal iletiminin anahtar bir aracıdır.

Palmitik asit gibi bazı yağ asitleri, insülin reseptörüne negatif geribildirime neden olan ve kas hücrelerini insülinle uyarılan glukoz alımına duyarsızlaştıran IRS-1’i aktive edebilir (fosforilize edilebilir); Zerdeçal bunun oluşmasını önler gibi görünüyor. [159] Bu etki yeşil çay kateşinleri tarafından paylaşılır. [159]

Bu insülin direnci mekanizmasındaki gelişmeler, 50, 150 ve 250 mg / kg vücut ağırlığında doz bağımlı Zerdeçal dozlarıyla laboratuvar ortamında görüldü. [160] AMPK aktivasyonu, bu etkilerde anahtar bir ara madde olarak görülüyor. [160] [129] IRS’ye etki etmenin ötesinde, Zerdeçal ayrıca muskarinik asetilkolin reseptörleri ve daha sonra PLC ve PI3K aracılığıyla etki ederek iskelet kaslarına glukoz alımını artırabilir. [161]

 • PLC : Fosfat grubundan hemen önce fosfolipidleri ayıran hücreyle ilişkili enzimlerin bir sınıfıdır.
 • PI3K/Akt : Kas protein sentezini tetiklemek üzere aktive olan proteinler
 • CPT-1 : Bir uzun zincirli yağ asil-CoA asil grubunun koenzim A’dan l-karnitine transferini katalize ederek asil karnitinlerin oluşumundan sorumlu bir hücresel enzimdir.

Zerdeçal, beta-adrenerjik reseptörlerin ve Akt’in yukarı düzenlenmesini , [162] NRF2 ve Heme oksijenaz-1’in aşağı düzenlenmesini ve [163] AMPK ve CPT-1’in aşağı düzenlenmesini gibi tip II diyabet ile ilişkili iskelet kasında bazı sapmaların tersine çevrilmesi ile ilişkilendirilmiştir. [160] En az bir çalışma şeker hastalığının bir önkoşul olabileceğini ve her ne kadar yukarıdaki parametrelerin hepsini ölçmediği halde diyabetik olmayan farelerde Zerdeçal’ın hiçbir etkisine dikkat etmediğini ileri sürdü. [164]

9  Oksidasyon ve Anti-Oksidasyon

9.1 Doğrudan Antioksidatif Etkiler

Zerdeçalın 5.84 μg / ml’lik bir IC50 ile süperoksit (O2-) radikallerinin tutulduğu kaydedildi. [165]

9.2 Müdahaleler

Zerdeçal 500 mg’ı 6 gr Zerdeçal’e kıyaslarken, ikisinin antioksidan potansiyeli önemli ölçüde farklılık göstermez; ORAC tarafından ölçüldüğü üzere, antioksidan yeteneğinde artışın AUC’sinin önemsiz derecede yüksek olması nedeniyle, 500 mg Zerdeçal daha iyi gözükmektedir. [123] Bunun, diğer anti-oksidanlarla birlikte görülen yüksek dozlarda Zerdeçalın muhtemel bir pro-oksidan etkisine bağlı olduğu düşünülmektedir. [166] [167]

 • ORAC : Biyolojik numunelerde antioksidan kapasiteleri canlılarda ölçmek için kullanılan bir yöntemdir.
 • AUC : Kullanılan modellerden hangilerinin sınıfları en iyi şekilde tahmin ettiğini belirlemek için sınıflandırma analizinde kullanılır.

10  İltihaplanma ve Bağışıklık

10.1 Mekanizmalar

Zerdeçalın iltihaplanma üzerindeki en iyi araştırılan etkilerinden biri, genetik kodu iltihaplı proteinler üretmek için etkileyen bir protein olan TNF-a kaynaklı aktivasyon ve NF-kB’nin nükleer translokasyonunu bastırmaktadır. Bu, 150mg zerdeçalın (75mg’de resveratrol, 150mg’de yeşil çay kateşinler ve 125mg’de soya fasulyesi) [169] oral alımından sonra bağışıklık hücrelerde, aynı zamanda deney ortamında ve yaşayan organizmada izolasyonda da görülmüştür.

 • TNF-a / NF-kB / iNOS / LOX / Fosfolipaz A2 : Bağışıklık peptid , protein ve hücreleridir.

Zerdeçal tarafından bastırılan diğer pro-iltihaplanma enzimler, iNOS, LOX (doğrudan bastırılır) ve Fosfolipaz A2 (doğrudan doğruya). [174]

Zerdeçalın, makrofaj (bağışıklık hücresi) göçü üzerinde güçlü bir baskılanma etkisi olduğu da kaydedildi. 1 g / kg’da oral mide sondajı ile beslenen farelere uygulanan emülsiyon haline getirilmiş bir Zerdeçal (nano emülsiyonlanmış Zerdeçal (NEC) formu) kullanarak yapılan bir yeni araştırma, makrofaj alımı faktörü monosit kemoatraktan proteini 1 (MCP-1) seviyelerini düşürdü ve kan monosit (bir tür beyaz kan hücresi) seviyelerini düşürdü (makrofajların bir öncüsü).

 • MCP-1 : Küçük indüklenebilir gen (SIG) ailesinin bir üyesi olan monosit kemotaktik protein-1, monositlerin yaralanma ve enfeksiyon bölgelerine alınmasında rol oynar.

NEC ayrıca karın zarı iltihabı için bir fare modelinde makrofaj alımını bastırdı ve makrofaj hücre çizgilerinin laboratuvar ortamında göçünü engelledi. [175] Zerdeçalın makrofaj göçü üzerindeki baskılayıcı etkileri, yağ dokusunun yüksek yağlı diyetle beslenen farelerden izole edildiği ve yağ dokusu ortam elde etmek için kültürlendiği başka bir fare modelinde daha da gösterildi. RAW 264.7 hücreleri (bir makrofaj hücre dizisi) koşullandırılmış ortam ile işlendiğinde, kültür ortamına Zerdeçal ilave edilerek bastırılan hücre göçü arttı. [176]

Zerdeçal, makrofaj aktivasyonu ve iltihap bölgelerine işe alma üzerinde güçlü bir baskılayıcı etkiye sahiptir.

Zerdeçal, E-selektin ve P-selektin, ICAM-1, VCAM-1 ve ELAM-1 de dahil olmak üzere, araştırılan çoğu adhezyon molekülünü bastırabiliyor gibi görünüyor; sonuncusu Akt alt akışındaki NF-kB bastırmasından kaynaklanmaktadır. [177] [178]

Kurkumin, çeşitli yollarla iltihabı azaltabilir; Pro-iltihap sinyallerin çekirdeğe etki etmesini önleme, bağışıklık hücrelerinin iltihaplanma bölgelerine ulaşma kabiliyetini azaltma ve iltihaplanma enzimlerin (COX2, LOX ile ilgili) aktivitesini azaltarak mevcut iltihabın şiddetlenmesini azaltır.

10.2 Eklem İltihaplanması ve Artrit

Zerdeçal çeşitli iltihap sinyallerinin azaltılması ile ilişkilidir ve birçoğu artirit ve iltihaplı eklemler ile ilişkilidir. [179]

Eşit olarak dozlandığında (farelerde 200 mg / kg), turmeric’ten Zerdeçaloidler, artritte protein salımı ile ilişkili iltihaplanmayı bastırmada zencefilin aktif bileşenlerinden % 4.6-8.3 daha etkilidir. [180] Her iki bitki de indometasinden daha etkilidir. [180]

Üç ay boyunca yapılan bir pilot çalışma, Meriva’nın WOMAC tarafından belirlenen kireçlenme belirtilerini % 58 oranında iyileştirebildiğini [106] ve sekiz ay içinde Meriva tabletleri olarak 1.000 mg zerdeçal ile (% 75 zerdaçal içeren 200mg Zerdeçaloidler) daha ileri bir çalışmada kaydetti. Diz kireçlenmesinin toplam semptomlarının ağrı, sertlik ve fiziksel işlevsellikte (koşu bandı testi ile değerlendirildiğinde) iyileşme ile başlangıç ​​değerlerinin % 41’ine düştüğü belirtildi. [107]

Ağızdan uygulanmış Zerdeçal, diz kireçlenmesinin semptomlarını azaltmada oldukça etkili gibi görünmektedir; potens, Boswellia serrata veya S-Adenosyl Methionine gibi diğer etkili etkili takviyeleri ile karşılaştırılabilir.

10.3 Viroloji

Bir çalışma, Zerdeçal’ın , Rift Vadisi Humması virüsünün ve tamamen öldürücü formunun (ZH501) çoğalmasını laboratuvar ortamında engelleyebildiğini bulmuştur. [181] IKK-β proteininde (Bu, IκBa’yı bastırır ve NF-kB sinyalleşmesini arttırmaya yarar) yapılan bir modifikasyon, IKK-β’yı aktif durumda tutar ve iltihaplanma sinyalleri şiddetlendirir, zerdeçal, IKK-β’ye bağlanabilir ve IκBa’nın, virüs tekrarlanmasını önleyen NF-kB aktivasyonunu ve iltihaplanmayı baskılamasını sağlayabilir.

 • IKK-β / IκBa : Bağışıklık peptid , protein ve hücreleridir.

11  Hormonlarla Etkileşimi

11.1 Testosteron

Farelerde 100 mg / kg vücut ağırlığındaki Zerdeçalın, testosteron düşüşlerine neden olan ve sperm parametrelerini kötüleştiren bir ilaçla (Metronidazol) birlikte uygulandığında testosteron seviyelerini koruyacağı gösterilmiştir. [182]

Testisler üzerindeki koruyucu etkiler de, zerdeçal (80mg / kg vücut ağırlığı) alkol tüketimine rağmen testis yapısını ve testosteron düzeylerini koruyabildiği, büyük olasılıkla etanolün asetilatidite oksidasyonunu engellediği halde alkol ile ilgili olarak kaydedilmiştir. [185] Testislere zarar veren ve testosteronu düşüren ama Zerdeçal’e karşı korunan diğer bileşikler arasında aşırı krom seviyeleri ve kadmiyum bulunmaktadır. [185] [186]

Testiküler testosteron sentezindeki son adım olan 17beta-HSD3’e baktığımızda, Zerdeçal 2.3uM’lik IC50’ye sahip olan rekabetçi olmayan bir inhibitör olduğu bulundu ve Luteinizan-Hormon ile uyarılan testosteron seviyelerini kontrolün % 34’üne kadar 10um bir konsantrasyonda getirdi.  Bu etki doz bağımlı değildir ve 1uM konsantrasyonları 0.1uM ve kontrol hücrelerinden önemli ölçüde farklı değildir. [36]

 • IC50 :  Bir maddenin belirli bir biyolojik veya biyokimyasal işlevi bastırma  gücünün bir ölçüsüdür.

Zerdeçal, testosteronu daha güçlü androjen DHT’ye dönüştüren enzim olan 5-alfa redüktaz’a karşı da önleyici etkilere sahip olabilir; IC50 değeri 5-10uM arasında bildiriliyor. [37]

Yukarıdaki iki mekanizmanın (17beta-HSD3 ve 5-alfa redüktaz bastıması ) doğada anti-androjenik olduğu göz önüne alındığında, Zerdeçalın laboratuvar ortamında etkilerini gözlemlemek akıllıca olacaktır. PEG-zerdeçal enjeksiyonunda 0.5 mg’da (daha sonra 1ug / ml’ye düşene kadar kanda maksimum dozaj seviyesi 7ug / ml vererek) kullanılan tek güncel çalışma, testis ağırlığının azalmamasına rağmen, dolaşımdaki testosteron seviyelerinde ve meni kesesinin fonksiyonlarında bir düşüşe işaret etti. [188]

Testosteronu östrojene dönüştüren enzim aromataz ile ilgili olarak (ve dolayısıyla daha yüksek aktivite daha anti-androjenik bir profil anlamına gelir), Zerdeçal aromatazı laboratuvar ortamında doğrudan bastırmaz; [188] ancak farelerde aromatazın katalitik aktivitesini azalttığı görülmektedir (ayrıca CYP1A  olarak bilinmektedir). [189] Bu etkilerin klinik açıdan önemi bilinmiyor.

Zerdeçal testis fonksiyonları üzerinde koruyucu etkilere sahip gibi gözükmekte ancak anti-androjenik aktiviteye sahiptir. Bastıma için gereken konsantrasyon yüksektir, ancak karşılaşıldığında laboratuvar ortamında gerçekleştiği görülür; bu etkiler için ağızdan dozun neye ihtiyacı olduğu belirsizdir, ancak aşırı yüklenme ve biyoyararlanımı arttırarak ortaya çıkabilir. Düşük miktarda Zerdeçal herhangi bir olumsuz etkiye sahip olmayabilir.

11.2 Östrojen

Olabilecek anti-östrojen etkileri açısından, aromataz bastımasının olmaması [188], ancak aromatazın katalitik aktivitesini azaltma potansiyeli [189] , bu aşamada bazı etkileşimlerin varolabileceğini düşündürmektedir. Normal fareleri Menopoz modeline kıyasla yapılan bir çalışma (yumurtası alınmış ), normal farelerde 10 mg / kg oral yoldan alınmanın dolaşımdaki östrojen seviyelerini azaltabileceğini kaydetti. [190]

100nM Zerdeçal, MCF7 meme kanseri hücrelerinde östrojen reseptörlerinde etkidaşı olarak görev yapabilmektedir; ancak, quercetin ve Enterolactone’dan ( Sesamin’den ) daha güçlü olmasına rağmen, östradiol ile karşılaştırıldığında hedef genlerin düşük aktivasyonuna sahiptir. [191] Zerdeçal, başka yerlerde östrojen kaynaklı hücre çoğalmasını azalttığı belirtildiği gibi (Östrojen Reseptör Modülatörü (SERM) olarak) rol alabilir ve daha güçlü estradiol için yarışabilir (bu çalışmada doğrudan östrojen reseptörüne bağlı değildir) [192]

Anti-östrojenik aktivite ile ilgili olarak, Zerdeçalın aromatazın etkilerini azaltarak veya bir SERM (henüz tam olarak kurulmamış) yoluyla antiöstrojenik olabilmesi için sınırlı fakat teorik potansiyelidir.

 • SERM : Seçici östrojen reseptör modülatörleri, östrojen reseptörü üzerinde etkili olan bir ilaç sınıfıdır.

Farelerde 500 mg’lık bir pegile Zerdeçal türevi (enjeksiyon için tasarlanan benzer biyoaktivite), cinsel organlar tarafından değerlendirildiğinde östrojenik etkiler gösterebilir (dölyatağı değişiklikleri kadınlarda östrojen işaretleridir). [187]

Yüksek dozlar östrojenik gibi görünür.

12  Kanser Metabolizmasındaki Etkileri

12.1 Genel (Mekanizmalar Değil)

Zerdeçal ağır metal arsenik yoluyla DNA’yı oksidasyondan koruma yeteneğine sahiptir [193] ve bu koruma, 3 ay boyunca 20 gr bir Zerdeçal: piperine (karabiber) kombinasyonundan 1 g oral yoldan yutulduktan sonra insan çalışmalarında gösterilmiştir; Kan lenfositleri DNA hasarının biyolojik belirteciydi. [194]

Düşük miktarda Zerdeçal (diyetin % 0.03’ü) verilen farelerde, Zerdeçal, kanserojen benzo (a) pirenin enjekte edilerek oluşturulan karaciğer DNA’da adükt oluşumunu önledi. [195] Zerdeçal, yemeklerle birlikte diyetin % 2’sinde uygulandığında kolonik hücrelerdeki adüktleri de önledi. [196]

12.2 Genel (Mekanizmalar)

Zerdeçal kemo-koruyucu etkileri için araştırılan mekanizmalardan biri, aktive edildiğinde genetik kodlamayı ve transkripsiyonu etkileyebilen bir protein olan NF-kB üzerindeki engelleyici etkisidir. Normal olarak, TNF-a, NF-kB aktivitesini pozitif olarak etkiler ve hücre büyümesini, hayatta kalma ve iltihaplanmayı uyarır. Zerdeçal, TNF-a düzeylerini düşürmeden iki molekül arasındaki etkileşimi bastırabilir ve sitoproteksiyonun engellenmesinin yanı sıra artmış TNF-a seviyeleri, FAS ilişkili protein hücre ölümü ve kaspaz-8 yoluyla hücresel ölüme neden olabilir. [197]

 • TNF-a / NF-kB / FAS / kaspaz-8 / COX-2 / MMP / Bcl-2, Bcl-xL  / TNF / IKKβ : Bağışıklık peptid , protein ve hücreleridir.

Bu mekanizma, hücreleri NF-kB yoluyla hücresel hayatta kalmayı bastırarak TNF-a tarafından uyarılan hücre ölümüne ‘hassaslaştırıyor’ gibi görünmektedir ve büyük olasılıkla zerdeçal’ın diğer aktivatörler karşısında p38 aktivasyonunu önleme veya azaltma kabiliyetinden kaynaklanmaktadır. [201] [201] [201] 202] [203]

Zerdeçal, Notch ailenin proteinleri olan NF-kB ile ilişkili bir transkripsiyon faktörünü bastırma yeteneğine sahiptir; bu, NF-kB üzerindeki baskılayıcı etkileri güçlendirir, ancak Notch-1 aşırı ifadesi ters yönünde hareket edebilir ve Zerdeçalın NF-kB üzerindeki baskılayıcı etkilerini zayıflatabilir. [40]

 • Notch-1 : Çoğu çok hücreli organizmada bulunan yüksek düzeyde korunan bir hücre sinyalizasyon sistemidir.

Zerdeçal uygulaması ile azaltılmış NF-κB’nin diğer önemli ürünleri siklooksijenaz-2 (COX-2), siklin D1, adezyon molekülleri, MMP’ler, uyarılabilir nitrik oksit sentezi, Bcl-2, Bcl-xL ve tümör nekroz faktörüdür ( TNF); Bunların birçoğu kanser metabolizması ile bir şekilde ilişkilidir. [43] [173] Zerdeçal, IKKβ’yı NF-kB translokasyonunu azaltma yöntemi olarak doğrudan bastırdığı görülmektedir. [203]

Zerdeçal için ikinci olası bir moleküler hedef Sp1, Sp3 ve Sp4’ü içeren Özgüllük Proteinleri olarak bilinen protein ailesidir. Bu proteinler, hücre çoğalması düzenlenmesinde ve hayatta kalmada rol oynayan transkripsiyon faktörleridir. [204] Laboratuvar ortamında 10-25uM Zerdeçalın, sonuç olarak hücre ölümüne yol açan mesane hücreleri kültüründe bu üç proteinin tümünün seviyelerini düşürdüğü gösterilmiştir. [205] Zerdeçal için etki mekanizması tam olarak aydınlatılamamıştır, ancak en azından kısmen bu transkripsiyon faktörlerinin proteozomal bozunmasını uyarmaktır. [205]

Buda İlginizi Çekebilir  Kollajen, Göz Kenarındaki Kırışıklıkları Tedavi Edebilir Mi?

Bir B-CLL hücre kültüründe, Zerdeçal, 5.5uM’lik bir IC50 ile programlı hücre ölümünü uyarmayı başarırken, sağlıklı mononükleer (kanserli olmayan) hücrelerdeki etkileri 21.8uM’lik bir IC50 ile ilişkiliydi. [169]

12.3 Prostat Kanseri

Zerdeçal, sitokinlerin CXCL1 ve CXCL2’nin (NF-kB translokasyon bastımasının aşağı yönlü bir etkisi) bastırılmasına ikincil olarak, prostat tümör meta stazına (COX2, SPARC ve EFEMP) neden olabilecek birkaç faktörü laboratuvar ortamında olumsuz şekilde düzenler. [203] CXCL1 / 2’nin siRNA bastımasında da bu etkilere sahip olduğu için, bu, endişe konusu olan metabolik kol gibi gözükmektedir. [203]

12.4 Mesane Kanseri

Zerdeçal mesane hücresi kanseri büyümesini 10-25uM’lik konsantrasyonlarda laboratuvar ortamında olarak tutabildi ve programlı hücre ölümünü uyardı. [205] Bu etki ayrıca, mesane kanseri hücrelerinin fare içine nakledildiği bir laboratuvar ortamında ksenograft deneyinde de görüldü; bunlar, daha sonra her gün 18 gün boyunca 50mg / kg’lık Zerdeçal enjeksiyonu yapıldı; bu tedavi de tümör büyümesinde bir azalmaya yol açtı. [205]

13  Uzun Ömür ve Yaşam Uzatma

13.1 Otofaji

Otofaji, bazen hücresel temizlik veya bakım olarak nitelendirilen, hasar gören hücresel organellerin seçici olarak tahrip edilmesini içeren uzun ömürlü olmada bir süreçtir; [206] [207] otofaji, Zerdeçal, resveratrol, silybin (milk thistle), quercetin ve kateşin (yaygın olarak dört yeşil çay kateşinin bir bileşeni olarak bilinir) dahil birçok polifenol tarafından aktive edilmiş gibi görünür. [208]

Zerdeçal (ve metabolit tetrahydrocurcumin), [209] Akt / mTOR / p70S6K ve ERK1 / 2 sinyal yolakları (sırasıyla bastıma ve aktivasyon) [210] yoluyla otofajiyi ve şimdiye kadar beyin uru, [210] dölyatağı, [211] oral kanser, [212] ve lösemik hücreleri uyardığı görülmektedir . [209] Drosophilia’da (meyve sineği) , osr-1, sek-1, mek-1, skn-1, unc-43, sir-2.1 veya yaş-1 genlerinde mutasyona uğrayan sinekler Zerdeçal’den ömür uzatmaz ; mev-1 ve daf-16 bağımsız olarak görünse de. [213]

Uzun ömürlülüğün olası rollerinin ötesinde, Zerdeçal’den otofajinin yükseltilmesi, beyin uruna karşı koruyucu olarak düşünülmektedir [214] [215] çünkü beyin uru hücreleri programlı hücre ölümüne dirençli fakat otofaji ile kolayca yok edilmektedir. [216] [217] Otofajinin korunması yoluyla parkinson patolojisi Zerdeçal ile zayıflatılabilir. [218]

Zerdeçal, mTOR ve ERK1 / 2 sinyalizasyonunun (sırasıyla bastıma ve aktivasyon) faydalı modülasyonuna ikincil olarak otofajiyi uyardığı görülür; bu, uzun ömürlülüğün teşvik edilmesinin ve seçilecek anti-kanser etkilerinin temelini oluşturabilir.

13.2 Müdahaleler

Drosophilia’da,(meyve sineği) Zerdeçal, kalori kısıtlamasından bağımsız olarak antioksidatif özellikler vasıtasıyla uzun ömürlülüğe neden olabilir, [213] beslenmenin 100mM’sinde çoğu etkinlik ile kalori kısıtlaması (aynı yol üzerinde etkili olacağı önermektedir) ile tamamlayıcı değildir. [219] [220] [221]

İlginçtir, tüm yaşam boyu için zerdeçalın uygulamasının, uzun ömür üzerinde olası bir baskılayıcı etkiye sahip olduğu gösterilmiştir; ancak, genç yaştaki (drosophila ömür süresi , yaşamın yaklaşık% 30’udur) ortanca ve maksimum yaşam süresi için uygulanan uygulamanın% 49 oranında orta yaşta (yaşam ömrünün% 45’ine kadar) daha az yükselme ve uygulama yapması ileri yaşta (yaşlanma) ortanca yaşam ömrünü% 4 azalttı (maksimum hala% 11 arttıysa da).

Zerdeçalın, meyve sineklerinde kalorik kısıtlamadan bağımsız olarak uzun ömürlülüğünü teşvik ettiği gösterilmiştir ve gençlerde yaşlılara kıyasla daha fazla potensli var gibi görünmektedir (ömrü üzerindeki bazı baskılayıcı etkilere dikkat edildiğinde).

Zerdeçal, tetrahydrocurcumin metaboliti, % 0.2 tetrahydrocurcumin diyetle alınmasıyla erkek farelerin ömrünü % 11.7 oranında artırdığı ancak gençlik döneminde uygulamaya bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. [222] Bu çalışma, farelerin 19 ayda Zerdeçal yemlerine başlamasıyla (önceki 13. aydaki beslenme ile kaydedilen yukarıdaki sonuçlar) bir etki göstermedi; bu, gençlerin gereksinimlerinin memelilere kadar uzandığına işaret ediyor. [222] Farelerde uzun ömürlülüğü arttırmak başka yerlerde de kaydedildi. [223]

Öte yandan, bir fare çalışması, kalorik kısıtlamanın etkili olmasına (224) ve 4 aydan başlayarak Zerdeçalın ömür boyu uygulanmasına (% 0,2) rağmen, F1 hibrid farelerde benzer dozlarda ve saatlerde verilen ömrü artırmak için UM-HET3 farelerinde Zerdeçalın başarısız olduğunu belirtti. [225]

Vücut ağırlığının yaklaşık 8.55g / 45g ve vücut ağırlığının 45g civarında olduğu varsayılarak, yaşamın büyük kısmı için günlük tahmini zerdeçal alımı 17.1mg olacaktır.(380mg / kg vücut ağırlığına ve tahmini bir insan dozu [228] 22.8mg / kg veya 70 kg bir kişi için 1.5g’ye dönüşür)

Zerdeçalın anti-aging rolünü desteklemek için umut verici ama şu anda karışık olan bazı kanıtlar var. Bu, gençlerde Zerdeçal yemeyi veya en azından orta yaş öncesinde yemeyi gerektiren motifleri izleyebilir.

Zerdeçal, Chaperone aracılı otofaji ( Uzun Ömürlülük sayfasında kapsanmıştır) vasıtasıyla yaşlanma bakımından daha uzun süre etkili olmakla birlikte (LAMP-2A ifadesinin azalmasından ötürü) daha az etkili olduğu kanıtlanmamış fakat çekici bir teoridir.

14  Vücut Organları İle Etkileşimi

14.1 Bağırsaklar

Bir çift kör çok merkezli çalışma, Ülseratif Kolit için standart terapi ile bağlantılı olarak günlük 2 gr Zerdeçal (iki farklı yemekle 1g) kolonik iltihaplanmaya karşı önemli koruma sağladığını ve Ülseratif Kolit semptomlarını iyileştirmeyi başardığını kaydetti. [228] Zerdeçal kullanımında daha az ölüm oranı ve tekrarlama görülürken, kullanımın bırakılmasından 6 ay sonra fark 6 ay boyunca olduğu gibi önemli değildi. [228] Bu etkiler, bağırsak iltihaplanmayla ilişkili iki insan koşulunda, hem Ülseratif Kolit hem de Crohn Hastalığı’nda daha erken görülmüştür. [229]

14.2 Karaciğer

Zerdeçal, AMPK’nın aktivasyonuna ve PPARa’nın uyarımına ikincil olduğu düşünülen beslenmenin % 0.15’inde diyetle uyarılan karaciğer yağını (steatohepatit) azaltabiliyor gibi görünüyor. [230]

 • PPARa :  PPAR-alfa, yağ asidi beta-oksidasyonuna katılan genlerin ekspresyonunu düzenler ve enerji homeostazının ana düzenleyicisidir.

14.3 Böbrekler

En az bir insan müdahalesi, Zerdeçalın diyabetik nefropati (böbrek fonksiyonuna bağlı olarak) bastırmayı ve idrar proteinini, günde üç kez 500 mg zerdeçal (22.1 mg Zerdeçal) dozunda 2 ay boyunca azaltabildiğini gösterdi. [231] Etki mekanizması, TGF-b ve IL-8 gibi pro-iltihaplı proteinleri baskılamaktadır. [231] Bu faydaların, insanlardaki aynı doz protokolünde deri veremi ile ilişkili böbrek iltihabına kadar uzandığı gösterilmiştir. [122]

Zerdeçal, iltihaplanma ve ilgili proteinleri veya iltihaplanmaya bağlı mRNA’yı (MCP-1, IL-8, NF-kB) baskılamak yoluyla bu belirgin böbrek korumasını uygular. [232] 5 mg / kg vücut ağırlığında (fareler) Zerdeçal aynı anda verildiğinde deneysel LPS enjeksiyonlarıyla bağlantılı böbrek yapısında ve böbrek yetmezliğinin kaçınılmaz ilerlemesini geciktirirken histolojik değişiklikleri (makrofaj infiltrasyonuyla ilişkili olarak) önleyebilir. [232] [233]

Zerdeçal, kısmen NF-kB bastırması yoluyla böbrek hücrelerindeki Heme-Oksijenaz 1’i yukarı düzenleyebiliceğinden bazı koruyucu değişiklikler mevcuttur ve bu mekanizma böbrek koruma etkilerine bağlıdır. [234] [235]

Klinik ortamda böbrekleri koruyucu etkilere sahip olduğu kanıtlandı ve hayvan çalışmaları, bunun önleyici tedbirleri de kapsayabileceğini öne sürdü.

15  Besin-Supplement Etkileşimleri

15.1 Piperine

Aynı zamanda bağırsaklarda ve karaciğerdeki glukuronidasyon enzimlerinin bir önleyicisi olan bir karabiber özü olan Zerdeçal’i eşleştiren , 20 mg piperin 2 gr Zerdeçal ile eşleştirildiğinde biyoyararlanımı 20 kat arttırır (başlangıç ​​değerlerinin % 2000’ini). [16],

 • Glukuronidasyon : Glukuronidasyon genellikle ilaç, kirletici, bilirubin, androjenler, östrojenler, mineraokortikoidler, glukokortikoidler, yağ asidi türevleri, retinoidler ve safra asitleri gibi maddelerin ilaç metabolizmasında rol oynar.

Bu ikisinin eşleştirilmesi, çeşitli dokularda [236] [237] benzo (a) piren toksisitesinin hafifletilmesinde ve DNA hasarının azaltılmasında sinerjik olarak ispatlanmıştır. [238]

İlginçtir ki, bu sinerji, L-NAME tarafından uyarılan hipertansiyonun önlenmesine uygulanmaz gibi görünmektedir; Her iki bileşik de yüksek tansiyonun Nitrik Oksitten yoksun olmasından zayıflatmada etkilidir, ancak etkileri ek değildir. [239]

15.2 Turmeric

Turmeric ve diğer Zerdeçaloidlerin başlangıçta türetildiği baharat, Turmeric’in en doğal kaynağı olduğu içindir.

Zerdeçal (turmeronların) uçucu yağ bileşikleri, dekstran sülfat sodyum kaynaklı kolitin baskılanmasında, toksin etkilerini ortadan kaldırabilen kombinasyonla birlikte, zerdeçal ile ya katkı maddesi ya da sinerjistik görünmektedir. [241]

En az bir çalışma, her maddenin yalıtım ve kombinasyon üzerindeki etkilerine bakmış ve bunların nematosid (yuvarlak solucan öldürücü) etkileri açısından dört Turmeric birbiri ile sinerji göstermektedir. [2]

15.3 Zencefil

Zencefil ve Zerdeçal aynı bitkiler ailesinde bulunan bitkilerdir ve bu birliktelikten dolayı bitkisel gıda profilleri ile ilişkili olabilirler.

6-zingerol ile güçlendirilmiş zencefil ve zerdeçal topik solüsyonun (sırasıyla % 3 ve % 10) kombinasyonunu araştıran bir çalışma, her iki bileşikle de yalıtımda iyileşme ve kombinasyon ile biraz daha iyi iyileşmeyi sinerjik olmamasına rağmen bulmuştur. [241]

Kombinasyonun, yüksek kan şekeri ve lipidler gibi metabolik sendromla ilişkili bazı olumsuz kan parametrelerini bastırmada tek başına izole bileşikten daha etkili olduğu görülmektedir. [242]

15.4 Soya İzoflavonları

Soya izoflavonları, özellikle genistein ve daidzein , androjen reseptör içeriğini azaltmak ve sağlıklı erkeklerde Prostat Spesifik Antijen (PSA) düzeylerini dolaştırmakla ilgilidir; çünkü Zerdeçal ile sinerjik görünmektedir; kombinasyonun ima edilmesi prostat kanserine karşı faydalı olabilir. [243] Bu çalışmada kullanılan dozajlar 6 ay süreyle günlük 40mg izoflavonlar (% 66 daidzein, % 10 genistein) ve 100mg Zerdeçal idi ve PSA 18.8 ± 12.4’den 10.2 ± 6.2ng / ml. [243]

15.5 Balık Yağı

Belirgin olarak benzersiz olan balık yağı dokosaheksaenoik asitin (DHA) bir bileşeni, göğüs kanseri hücrelerindeki anti-kanser sinyalizasyonunda sinerjik etkiler gösterir; bu da, her iki bileşiğin mekanizmalarını izole ederek benzersizdir. [244] Bu sinerjizm görünüşte her bileşiğin anti-iltihaplanma etkileri üzerine uzanır ve bu mekanizma EPA’ya kadar uzanır. [245]

15.6 Alfa-Linolenik Asit

Zerdeçal, farelerde DHA sentezinde yer alan enzimleri yükselterek DHA konsantrasyonunu artırdığı görülüyor. Zerdeçal ve Alfa-Linolenik Asit’in alınması, muhtemelen bu etkiyi artıracak gibi görünüyor, çünkü ALA DHA’nın bir öncüsüdür. [79]

15.7 Vinkristin

Kanserli lösemi hücrelerinde 1μM konsantrasyonda bulunan Zerdeçalın, Madagaskar PeriWinkle’dan izole edilen bir alkaloid olan Vincristine’in sinerjik olarak etkilerini arttırdığı gösterildi (Vincentin, başka bir Periwinkle türünden Vinpocetine ile karıştırılmamalıdır). Bu, Vincristin 10uM’de kuluçkalandığında 5 örnekten 4’ünde meydana geldi. [169]

15.8 Rolipram

Zerdeçal, Rolipram (güçlü bir PDE4 inhibitörü) ile sinerjiklik gösterir; PDE4 inhibitörleri kanserli lösemi hücrelerinde PKA vasıtasıyla cAMP düzeylerini arttırır. [169] Test edilen beş numunenin 1inde katkı, diğer dörtlü ise sinerjiktir. [169]

 • PKA :  Protein kinazlar, proteinlere fosfat grupları eklemek için kullanılır.
 • cAMP : Adenosin trifosfatın (ATP) bir türevidir ve cAMP’ye bağlı yolağı taşıyan birçok farklı organizmada hücre içi sinyali dönüştürmek için kullanılır.

15.9 Demir

Hidroksillenmiş fenolik bileşiklerin Zerdeçal için geçerli olduğu görülen demir bağlama (şelasyon olarak bilinen bir işlemle) demir emilimine müdahale ettiği bilinmektedir. Zerdeçalın hücrelerdeki demir ile (vücuttaki bazı etkilere katkıda bulunan) ve Zerdeçal verilmiş farelerde (diyetin % 0.2-2.0’i; en yüksek doz ise 8-12g insan dozu ile ilişki olarak) etkileşime girdi (demirli sitrat olarak) düşük bir demir diyetinin yanı sıra, Zerdeçalın eklenmesi, eksiklik semptomlarını artırdı. [246] [247] [248]

Bu çalışma, daha yüksek Zerdeçal dozunun, normal ve daha yüksek miktarda demir alımı önemli ölçüde engellemeyerek, düşük demir grubunu olumsuz etkilediğini belirtti (standart alımın yaklaşık onda biri). [248]

500 mg zerdeçal , gıdaları tatlandırmak için yaygın olarak kullanılan bir doz, demir sindirimini kayda değer ölçüde etkilemez gibi görünmektedir. [249]

Zerdeçal takviyeleri, bağırsaklarda demire bağlanabilir ve emilimini azaltabilir; bu, bir gıda çeşnisi olarak uygulanan düşük zerdeçal dozlarına uygulanamayan ve diyetin demir içeriği makul olduğunda ilgili olamayacak bir etki olabilir (yalnızca demir Düşük zerdeçal dozları etkilerini engelliyor gibi görünüyor )

15.10 Garcinol

Garcinol, meyvelerin mangosten ailesindeki bir bitki olan Garcinia Indica’da bulunan bir poliizoprenillenmiş benzofenon kalkon molekülüdür. [250] Pankreas tümör hücrelerinde programlı hücre ölümünü uyarmada sinerjik bulunmuştur, ancak bunların ikisinin toplamından 2-10 kat daha yüksek bir belirgin sinerjizm vardır. [251]

16  Güvenlik ve Yan Etkileri

16.1 Genel

Zerdeçal’ın sağlıklı hücreleri etkilemeden kanser hücrelerine karşı seçici toksisite sergilediği öne sürülse de, laboratuvar ortamındaki bir çalışmada, Zerdeçalın sağlıklı insan T hücrelerinde kanserli lösemi hücreleriyle kıyaslanabilir bir oranda programlı hücre ölümünü uyarabildiğini göstermiştir. [252] Bu etki, T hücrelerine herhangi bir doğrudan DNA hasarı olmaksızın, bunun yerine dış kaynak p53’ten bağımsız programlı hücre ölümü yolun aktive edilmesiyle gerçekleşti. [252]

Bu etki 15 μM’lik bir Zerdeçal konsantrasyonunda bir dereceye kadar görüldü, ancak 50 μM’lik bir Zerdeçal konsantrasyonunda en belirgin oldu. [252] Karşılaştırma için, bir çalışmada 3.6 gramlık bir Zerdeçal oral doz plazma Zerdeçal düzeyleri 11.1 nM’ye yükselmiştir. [53] 10 gr Zerdeçalın bir başka çoklu doz araştırması, zirve seviyesinin (ortalama değil) 5 μM civarında olmasına rağmen çoğunun karaciğerden geçtikten sonra konjuge olduğunu bulmuştur. [56]

Laboratuvar ortamındaki bir çalışmada, kurşunun teoride bağışık baskılamaya neden olabilecek yüksek dozlarda etkileri olabileceğini göstermiştir.

1993 yılında Ulusal Toksikoloji Programı (ABD), zerdeçal organik formu olan zerdeçal yağ reçinesi yan etkiler ve kanserojenik özelliklerini bildirmiştir ve bu Zerdeçal (% 79-85) ticari sınıf Zerdeçal’e benzerdir. Farelere 3 ay ve 2 yıl süreyle 1.000 ila 50.000 ppm zerdeçal yağ reçinesi içeren diyetler verildi ve araştırmacılar, erkek farelerde işkembe, körbağırsak ve kolonda ülserler, aşırı göze çoğalması ve iltihaplanma ve dişi farelerde körbağırsakda artmış iltihaplar buldu; 2 yıllık beslenme çalışmalarında.

Dişi farelerde tiroid bezi foliküler hiperplazisi insidansında artış, dişi farelerde ve erkek farelerde kanserojen aktivite açısından gözle görülen kanıtlar vardır. Bu sonuçlar, dişi farelerde artan klitoris bez adenom insidansına, dişi farelerde karaciğer kanserine ve erkek farelerde ince bağırsak ve karaciğer kanserine ait kanserlere dayanıyordu.

İnce bağırsakta kanser insidansı artışı, farelerde ortalama günlük dozlarda ~ 0.2 mg / kg Zerdeçal almıştır. [253] Ek olarak, altı ay boyunca farelere % 0.2 oranında Zerdeçal verildi, bu da demirin azalmasına neden oldu. Bununla birlikte, yazara göre, bunun nedeni uzun vadeli supplement ve Batı tipi diyet olabilir. [254]

İki insan çalışması, 12 gr Zerdeçalın güvenli olduğunu ve iyi tolere edildiğini keşfetti. [13] [255] Zerdeçalın dolaşımdaki düzeylerini arttırmak için geliştirilmiş formülasyonlar kullanıldığında, 8 aydan 1g MERIVA (Zerdeçal, lesitine bağlı), herhangi bir yan etki ile ilişkili değildir. [107]

Günlük 12 gr’a kadar olan Zerdeçal dozları üzerindeki insan çalışmaları herhangi bir yan etki bulamamıştır.

16.2 Genetik Yan Etkiler

Yukarıda tartışılan çalışma, T hücrelerinde DNA hasarını görmemesine rağmen benzer laboratuvar ortamında çalışmalar, benzer miktarda Zerdeçal kullanan hem periferik kan lenfositleri hem de gastrik mukozal hücrelerdeki Zerdeçal ile bağlantılı DNA hasarını buldu. [256] [257] T hücrelerindeki çalışmanın yazarları, iki çalışma arasındaki farkın, iki deneyde incelenen farklı hücre popülasyonlarına ve belki de DNA hasar analizinde kullanılan farklı yöntemlere bağlı olabileceğini düşündürmektedir. [252]

Bir insan iğ dokulu ur hattındaki bir başka laboratuvar ortamında çalışmada, 3-8 μM Zerdeçal konsantrasyonlarında başlayarak DNA hasarının kanıtı bulundu ve programlı hücre ölümü , yaklaşık 10 uM konsantrasyonlarda uyarıldı. [258]

Laboratuvar ortamındaki deneyler Zerdeçalın insan hücrelerinin DNA’sına zarar verebileceğini bulmuştur.

Zerdeçal, fare-sıçan hibrid retina gangliyon hücrelerinde 48 saatlik tedaviden sonra ATM, TR, BCRA1, 14-3-3sigma, DNA-PK ve MGMT mRNA dahil DNA onarım genlerini de hasara uğrattı ve bastırdı. [259]

İnsan hepatoma G2 hücrelerinde, Zerdeçal hem mitokondriyal hem de nükleer genomlarda, mitokondriyal hasarın daha geniş olduğu yerde doz bağımlı hasar sergiledi. Daha yüksek dozlarda, Zerdeçal DNA’ya zarar verdi. [260]

16.3 Teratojenite

Laboratuvar ortamındaki bir çalışmada, Zerdeçalın fare embriyo gelişim evreleri üzerindeki etkilerini inceledi. Erken yaştaki aşamada 24 μM Zerdeçal’e maruz kalma (blastosist evresi) tüm embriyolar için öldürücüdür; bu aşama laboratuvar ortamında gebeliğin 3-8 gününe eşdeğerdir. [261] Zerdeçal laboratuvar ortamında fare oosit olgunlaşması, laboratuvar ortamında döllenme ve azalmış senin ağırlığı azalttı. [262]

Farelerde, IV Zerdeçal-PEG, olgun dişilerde canlı doğumları ve olgun erkek farelerde testiküler testosteron konsantrasyonlarını ve sperma oluşmasını düşürdü. [187] [263] Alternatif olarak, farelerde iki nesil üreme araştırması, 10,000 ppm (847-959 mg / kg vücut ağırlığı) Zerdeçal ile oral beslenen yavrularda küçük bir vücut ağırlığı azaltma haricinde üreme üzerinde hiçbir etki bulmadı. [264]

IV Zerdeçal kullanımı cenin ağırlığın azalmasına neden olabilir.

16.4 İnsana Yan Etkileri

İnsanlarda Zerdeçal yan etkileri gösteren hiçbir klinik araştırma yapılmamıştır. Bununla birlikte, farelerde 90 günlük bir takviye incelendiğinde, aşırı dozda veya uzun süre Zerdeçal alımının oksidatif stres, iltihaplanma ve muhtemelen karaciğer hasarına yol açan metabolik bozukluklar başlatabileceği gösterildi. [265]

Buna ek olarak, 2004-2003 yılları arasında Uyuşturucuya Bağlı Yaralanma Ağı’ndaki 8 ABD merkezinden toplanan veriler, karaciğer yan etkiler vakalarının % 15.5’inin bitkisel ve diyet takviyelerinin neden olduğunu ortaya koymuştur. Takviyelerden kaynaklanan 130 ilgili karaciğer hasarı vakasının % 65’i, Hispanik / Latin olmayanlarda, Hispanik olmayan beyazlara ve Hispanik olmayan siyahlara göre en sık görülen vücut geliştirme takviyesinden kaynaklanmıştır. Karaciğer hasarında rol alan 217 supplement ürün arasından, tek bileşenli ürünlerin % 22’si arasında zerdeçal vardı. [266]

Zerdeçal karaciğer zehirliliğine neden olabilir.

16.5 Güvenli Kullanım ve Yan Etkileri

Sağlıklı insanlarda günde 6 gr’lık dozlar, ek dolaşımdan sonra duran, ılımlı gaz ve taburede sararma ile ilişkilendirilmiştir. [123] Bununla birlikte, Zerdeçalın günde 8 g’a kadar olan dozlarda önemli kısa süreli yan etkilere neden olmadığı genel olarak bilinmektedir. [13] [14] Bu Zerdeçal dozu, sağlıksız popülasyonlarda tamamen zararsız değildir; Bir klinik araştırma, 1-4 ay boyunca 0.45 ila 3.6 g / gün arasındaki dozlarda Zerdeçal yutan kanser hastalarında, bulantı ve diyare gibi bazı yan etkileri ve serum alkalin fosfataz ve laktat dehidrojenazında bir artış olduğunu gösterdi. [267]

Günlük 500 mg’dan günde 12 g’a kadar değişen miktarda Zerdeçal, baş ağrısı ve cilt döküntüsü gibi hafif hafif yan etkilere neden olabilir. [14] 4 gr / gün Zerdeçal verildiğinde, yan etki diyare, karın şişliği ve gastroözofajeal reflü hastalığı içeriyordu. [268] Zerdeçal, etkili tedavilerin bulunmadığı durumlarda (örneğin, ileri pankreas kanseri ve yukarıda sözü edilen çalışmalarda görülen diğer durumlar) 8 g / gün’den daha yüksek dozlarda kullanılmıştır; zira bu durumlarda yan etkiler kabul edilebilir. Ancak insan çalışmaları, bugüne kadar uzun süreli toksisiteye neden olan doz düzeylerini test etmek için yapılmıştır. [269]

Zerdeçal ile kontakt dermatit bildirilen birçok olgu da vardı. Bununla birlikte, bunlar genellikle diğer hava yoluyla maruz kalmaların katkıda bulunduğu mesleki ortamdadır veya genel olarak dermatite katkıda bulunabilecek diğer maruz kalmalar vardır. [270] [271] [272] [273] [274] [275]

Zerdeçal, minör GI etkilerine veya dermatite neden olabilir.

16.6 Örnek Durum Çalışmaları

Göğüs ve tiroid kanseri öyküsü olan 68 yaşında bir kadın, 500 mg’lık bir zerdeçal kapsülünün dört ay boyunca yuttuktan sonra ayak tabanlarında sarı renk değişikliği gösterdi (turmeric zerdeçalda bulunan sarı bir pigmenttir); ilaç kesildikten sonra sarı renk kayboldu. [276]

Bir olgu, dermatite katkıda bulunan diğer maruz kalmaların olabileceği mesleki ortamda, Zerdeçal ile kontakt dermatit bildirdi. [270] Ek olarak, iki hasta Zerdeçal içeren klorheksidin solüsyonlarını kullandıktan sonra alerjik kontakt dermatit bildirdi. [271] Diğer vakalar Zerdeçal’den kontakt dermatit bildirmişlerdir. [272] [273] [274] [275]

Ayrıca, üç kez zerdeçal yiyen bir kadının bildirdiği bir aşırı duyarlılık vakası da vardır. [277]

Kimyasal İsimler: Curcumin; Diferuloylmethane; 458-37-7; Doğal sarı 3; Zerdeçal sarı; Curcuma
Moleküler Formül: IC21H20O6 veya C21H20O6
Moleküler Ağırlık: 368.385 g / mol

(Zerdeçal  için yaygın yazım hataları curcumn, cury, tumric, turmeric, tumeric, cucumin  içerir)

 

Bilimsel Destek ve Referans Metni

Zerdeçal Referanslar

 1. longa’nın kimyası ve biyolojik aktiviteleri .
 2. Zerdeçal Nematosidal aktivite: curcuminoids sinerjik eylem .
 3. Trypanosoma ve Leishmania türlerine karşı potent aktiviteli curcuminoid analogları 
 4. Curcuma türlerinden elde edilen bitkisel ilaçlarda curcuminoidlerin kalitatif ve kantitatif analizi .
 5. Fruktozla beslenen sıçanlarda Zingiber zerumbet’in insülin duyarlılığı üzerindeki yararlı etkisi .
 6. Zerdeçal hedefleri .
 7. Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda NCB-02, atorvastatin ve plaseboun endotelyal fonksiyon, oksidatif stres ve inflamatuar belirteçler üzerindeki etkisi: randomize, paralel grup, plasebo kontrollü, 8 haftalık bir çalışma .
 8. NCB-02 (standardize Zerdeçal preparasyonu), NFkappa-B ve iNOS’un aşağı regülasyonu yoluyla dinitroklorobenzene bağlı koliti korur .
 9. Curcumin-molekülünden biyolojik fonksiyona .
 10. Gıdalarda Avrupa Birliği tarafından izin verilen doğal renklerin belirlenmesine yönelik yöntemler: bir gözden geçirme .
 11. Tampon çözeltilerde Zerdeçal stabilitesi ve bozunma ürünlerinin karakterizasyonu .
 12. Kolorektal kanserli hastalarda oral Curcuma ekstresinin farmakodinamik ve farmakokinetik çalışması .
 13. Bir curcuminoid formülasyonunun doz yükseltme .
 14. Yüksek riskli veya ön malign lezyonları olan hastalarda, kemoterapötik bir ajan olan curcumin’in faz I klinik deneyi .
 15. İleri pankreatik kanserli hastalarda safra kesesi II .
 16. Bioavailable curcumin formülasyonları: Sağlıklı gönüllülerde farmakokinetik çalışmaların gözden geçirilmesi .
 17. Piperin hayvanlarda ve insan gönüllülerde Zerdeçal farmakokinetiği üzerindeki etkisi .
 18. Zerdeçal fosfatidilkolin ile formüle edilen Zerdeçal ile sistemik kullanılabilirliğinin karşılaştırılması .
 19. Curcumin’in anti-inflamatuar özellikleri, Curcuma longa’nın önemli bir bileşeni: klinik öncesi ve klinik araştırmaların gözden geçirilmesi .
 20. Standardize edilmiş bir curcuminoid karışımın ve lesitin formülasyonunun karşılaştırmalı absorpsiyonu .
 21. İyileştirilmiş oral biyoyararlanımı sağlamak için Zerdeçal yenilikçi hazırlanması .
 22. Farelerde curcuminoids ve curcumin metabolitlerinin curcumin oral emiliminin ve farmakokinetiğinin geliştirilmesi .
 23. Sağlıklı insan gönüllülerinde, biyoyararlanımı artırılmış potansiyel bir antikanser ajanı olan nanopartikül curcumin’in doz-eskalasyonu ve farmakokinetik çalışması .
 24. AP-1 işlevi ve düzenlemesi .
 25. Phorbol ester ile indüklenebilir genler, TPA ile modüle edilen trans-etkili faktör tarafından tanınan ortak bir cis elementi içerir .
 26. Curcumin, AP-1 ve NFkappaB transkripsiyon faktörleri aracılığıyla insan glioblastoma hücrelerinin büyümesini ve kemorezini baskılar .
 27. Diyet pigment Zerdeçal , AP-1’in DNA’ya bağlanmasını ve NF-kappa B’nin aktivasyonunu inhibe ederek endotel doku faktörü gen ekspresyonunu azaltır .
 28. Curcumin, EpRE ve AP-1 bağlayıcı kompleksleri değiştirir ve glutamat-sistein ligaz gen ekspresyonunu yükseltir .
 29. Curcumin rapamisin raptor kompleksinin Memeli hedefini bozar .
 30. Curcumin, protein fosfataz bağımlı mekanizma yoluyla rapamisin sinyalinin Akt / memeli hedefini inhibe eder .
 31. İnsan DNA polimeraz lambda’nın BRCT alanına bağlanan curcumin türevlerinin yapısal ilişkisi .
 32. Curcumin’in Src ve fokal adhezyon kinaz aktivitesi üzerindeki direkt inhibitör etkisi .
 33. İnsan trakeal düz kas hücrelerinde tümör nekrozis faktör-alfa ile VCAM-1 ekspresyonunun transkripsiyonel regülasyonu: MAPK’lerin, NF-kappaB’nin, p300’ün ve histon asetilasyonunun katılımı .
 34. Tioredoksin redüktaz, Zerdeçal ile tersine çevrilemez şekilde modifiye edilmiştir: antikanser aktivitesi için yeni bir moleküler mekanizma .
 35. Lipoksijenaz ile kompleks halinde curcumin yapısı ve kanserde önemi .
 36. Diyet antioksidan curcumin tübülin bağlanması yoluyla mikrotübül düzeneğini inhibe eder .
 37. Curcumin türevleri testiküler 17beta-hidroksisteroid dehidrogenaz 3’ü inhibe eder .
 38. Kateşinler, alizarin, Zerdeçal ve miristoleik asidin topikal uygulaması ile hamster kanat organlarının büyüme baskısı .
 39. Curcumin ile glikojen sintaz kinaz inhibisyonu: Simüle moleküler yerleştirme ve in vitro / in vivo değerlendirme ile araştırılması .
 40. İnsan ağız skuamöz karsinomu YD-10B hücrelerinin ERK ve NF-kappaB aktivasyonlarının baskılanması ile motilitesi üzerinde curcuminin inhibe edici etkisi .
 41. Curcumin ile çentik-1 aşağı regülasyonu, hücre büyümesinin inhibisyonu ve pankreatik kanser hücrelerinde apoptosisin indüklenmesi ile ilişkilidir .
 42. Rel / NF-kappaB transkripsiyon faktörlerinin aktivatörleri ve hedef genleri .
 43. İnsan kafa ve boyun skuamöz hücreli karsinom hücrelerinin nükleer faktör-kappaB sinyallemesinin modülasyonu yoluyla Zerdeçal ile büyümesinin ve hayatta kalmasının inhibisyonu .
 44. Baharat türevli nutrasötikler tarafından hedeflenen kanser hücresi sinyal yolları .
 45. Zerdeçal biyoyararlanımı: problemler ve vaatler .
 46. Zerdeçal formülasyonlarının karşılaştırmalı emilimi .
 47. Curcumin nanoformulations: kanser için gelecek nanotıp .
 48. Sıçan plazmasında curcumin ve tetrahydrocurcumin için valide edilmiş LC / MS / MS testi ve curcumin fosfolipid kompleksinin farmakokinetik çalışmasına uygulanması .
 49. Yeni organojen bazlı nanoemülsiyonlar kullanılarak Zerdeçal oral biyoyararlanımının geliştirilmesi .
 50. Mikroemülsiyonlar araç kullanılarak curcumin oral biyoyararlanımı hazırlanması ve geliştirilmesi .
 51. Sıçanlarda oral uygulama sonrası curcumin yüklü PLGA ve PLGA-PEG karışım nanopartiküllerin farmakokinetiği .
 52. BCM-95CG’nin (Biocurcumax) İnsan Oral Biyoyararlanımını Değerlendiren Bir Pilot Çapraz Geçiş Çalışması, Curcumin’in Yeni Bir Bioenhanced Hazırlanması .
 53. Yeni suda çözünür curcumin formülasyonlarının ve St. John’s wort’un antidepresan benzeri aktivitesinin davranışsal umutsuzluk paradigmalarında değerlendirilmesi .
 54. Kanser hastaları tarafından varsayılan kemopreventif ajan curcumin tüketimi: colorectumdaki curcumin düzeylerinin ve bunların farmakodinamik sonuçlarının değerlendirilmesi .
 55. İnsan serum albümini ile curcumin ve genistein etkileşimlerinin incelenmesi .
 56. İnsan ve sıçan hepatositlerinde ve farede in vivo kemopreventif ajan curcumin metabolitlerinin karakterizasyonu ve phorbol ester kaynaklı prostaglandin E2 üretimini inhibe etme yeteneklerinin değerlendirilmesi .
 57. Sağlıklı insan deneklerde curcumin konjugat metabolitlerinin farmakokinetiği .
 58. Sıçan içinde curcumin (1,7-bis- (4-hidroksi-3-metoksifenil) -1,6-heptadien-3,5-dion) metabolizması ve atılımı .
 59. İnsan ve sıçan bağırsağında kanser kemopreventif ajan curcumin metabolizması .
 60. P-glikoprotein ve CYP3A ekspresyonundaki pankreatin kaynaklı değişikliklerin sıçanlarda peroral celiprolol ve midazolamın farmakokinetiği üzerine etkisi .
 61. Fare hepatositlerinin primer kültürlerinde p-glikoprotein üzerinde curcumin’in etkileri .
 62. Zerdeçal belirgin olarak aktive olan CYP 3A4’ün oral alımı: in vivo ve ex-vivo çalışmalar .
 63. Sıçan karaciğer mikrozomlarında insan ve 2C11 sitokrom P450 2C9 enzim aktivitesine curcumin inhibe edici etkileri .
 64. İnsan rekombinant sitokrom P450’lerin Zerdeçal ayrışma ürünlerinin önlenmesi .
 65. Bazı yaygın olarak kullanılan Suudi halk bitkisel ilaçlarının insan karaciğer mikrozomlarında CYP2C9’un metabolik aktivitesi üzerindeki etkileri .
 66. Curcuminoidler çoklu insan sitokromlarını P450, UDP-glukuronosiltransferaz ve sülfotransferaz enzimlerini inhibe ederken, piperin nispeten seçici bir CYP3A4 inhibitörüdür 
 67. Doğal olarak türetilmiş ürünlerin pıhtılaşma ve trombosit fonksiyonu üzerindeki antitrombotik etkileri .
 68. Bitkisel takviyeleri, antiplatelet ve antikoagülan ilaçlarla ilişkili kanama komplikasyonlarının incelenmesi .
 69. Bitki ilaç etkileşimlerinin klinik kanıtları: Doğal standart araştırma işbirliğinin sistematik bir derlemesi .
 70. Diyet takviyeleri ve reçeteli ilaçlar arasındaki etkileşimler için potansiyel .
 71. Curcumin, Wistar sıçanlarında varfarin ve klopidogrelin farmakokinetiğini değiştirir ancak antikoagülasyon veya antiplatelet agregasyonu üzerinde hiçbir etkisi yoktur .
 72. Curcumin, HeLa servikal kanser hücrelerinde mikrotübül dinamiğinin ve mitokondriyal membran potansiyelinin inhibisyonu yoluyla vinblastinin antitümör etkisini engeller .
 73. İn vivo olarak salmonella typhimurium enfeksiyonunda curcumin ve kotrimoksazolun etkisi .
 74. Curcumin, siprofloksasinin Salmonella typhimurium ve Salmonella typhi’ye karşı antimikrobiyal aktivitesini azaltır .
 75. Esansiyel yağ asitleri, DHA ve insan beyni .
 76. Beyin gelişimi sırasında maternal n-3 yağ asidi eksik diyetine maruz kalmak, yaşamın ileriki dönemlerinde erkek sıçan yavrularında stres ve depresyon ve anksiyetenin davranışsal indekslerine aşırı hipotalamik-hipofiz-adrenal eksen tepkilerine neden olur .
 77. Majör depresif bozuklukta komorbid anksiyete bozuklukları olan Omega-3 çoklu doymamış yağ asidi (PUFA) durumu .
 78. Dozokeksaenoik asitin yetersiz karaciğer biyosentezi Alzheimer hastalığında kognitif bozukluk ile ilişkilidir .
 79. İnsan yetişkinlerde alfa-linolenik asidin daha uzun zincirli çoklu doymamış yağ asitlerine dönüşümü .
 80. Curcumin beyinde DHA artırır: Anksiyete bozukluklarının önlenmesi için etkileri .
 81. Curcumin, beyin kaynaklı nörotrofik faktör düzeyini artırarak ve TrkB’yi aktive ederek sıçan serebral kortikal nöronlarında glutamat eksitotoksisitesine karşı koruma sağlar .
 82. Curcumin NMDA kaynaklı toksisiteye karşı korur: NR2A alt birimi için olası bir rol .
 83. Kültürlenmiş beyin nöronlarında c-Jun N-terminal kinaz, p38 kinaz ve AP-1 DNA bağlanmasının düzenlenmesi: glutamat eksitotoksisitesi ve lityum nöro-korumadaki roller .
 84. Curcumin tedavisi sıçan retinal nöronlarını eksitotoksisiteye karşı korur: N-metil-D üzerindeki etkisi: -aspartat ile indüklenen hücre içi Ca (2+) artışı .
 85. Diyetik curcumin, oksidatif stres, sinaptik plastisite ve biliş üzerindeki travmatik beyin hasarının sonucunu etkilemektedir .
 86. Bireysel hipokampal CA1 nöronlarında iyon kanalı iletkenliklerinin ve mRNA düzeylerinin kortikosteroid regülasyonu .
 87. Curcumin kronik stresin neden olduğu bozulmuş biliş ve nöronal plastisiteyi tersine çevirir .
 88. Anksiyete, depresyon ve metabolik sendrom arasındaki ilişkiler 
 89. Obez bireylerde Zerdeçal anksiyete ve depresyon üzerine etkilerinin incelenmesi: Randomize kontrollü bir çalışma .
 90. Curcumin’in çoklu antidepresan etki mekanizmaları: anti-inflamatuar, monoaminerjik, antioksidan, immün modüle edici ve nöro-koruyucu etkilerinin gözden geçirilmesi .
 91. Majör depresif bozuklukta curcumin’in etkinliği ve güvenilirliği: randomize kontrollü bir çalışma .
 92. PubMed .
 93. Majör depresyon tedavisi için Curcumin: randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma .
 94. Majör depresif bozuklukta adjuvan tedavinin biyoyararlanım artırılmış curcuminoids ile etkinliğinin araştırılması .
 95. Majör depresyon tedavisinde curcumin ve safran / Zerdeçal kombinasyonunun etkinliği: Randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma .
 96. Abeta kaynaklı kognitif bozuklukların ve nöropatolojinin fenolik antienflamatuvar antioksidan geri dönüşümü .
 97. Diyet curcumin takviyesi, beyin travmasından sonra enerji homeostazında rol oynayan moleküllerin seviyelerindeki azalmaya karşı koyar .
 98. Curcumin amiloid beta oligomerlerinin ve fibrillerin oluşumunu inhibe eder, plakları bağlar ve amiloidi in vivo olarak azaltır .
 99. Alzheimer hastalığı olan hastalarda altı aylık randomize, plasebo kontrollü, çift kör, pankreatin klinik deneme .
 100. Curcumin bazlı amiloid beta-agregasyon inhibitörlerinin yapı-aktivite ilişkileri: Bağlayıcı uzunluğu ve esnekliğinin etkisi .
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz