Bilimsel Supplement İncelemeleri : Kullanımı, Dozaj, Yan Etkileri Supplementler Hakkında En Büyük Bilimsel Bilgi Kaynağı
Sitemiz 1000+Supplement ve Beslenme Konularıyla Tam Bir Ansiklopedidir
KATEGORİLER

Supplementansiklopedisi.com

Bağımsız, Önyargısız ve Doğru...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Beslenme
Bilimsel Makaleler
Blog
Genel
Supplement Kürleri
Supplementler
Vücut Geliştirme (Fitness)

Kalp ve Damar Hastalıkları İçin Tam Taneli Tahıl

Kalp ve Damar Hastalıkları İçin Tam Taneli Tahıl

 

Tam tahıl, esas olarak gözlemsel kanıtlar nedeniyle, kalp sağlıklı olduğu düşünülmektedir. Bu tavsiye ile tutarlı randomize kontrollü çalışmalar var mı?

Arka Plan : Gözlemsel çalışmalardan elde edilen kanıtlar, tam tahılların kalp ve damar hastalıkları için risk üzerinde yararlı bir etkiye sahip olabileceğine dair kanıtlar vardır. Bu gözden geçirmenin önceki sürümlerinde çoğunlukla kısa süreli müdahale çalışmaları bulundu. Artık uzun süreli randomize kontrollü çalışmalar mevcuttur. Bu, 2007’de yapılan orijinal gözden geçirmenin bir güncellemesi ve genişlemesidir.

Amaç: Bu sistematik derlemenin amacı, sağlıklı kişilerde veya kardiyovasküler hastalık veya ilişkili risk faktörleri oluşturan kişilerde, tam tahıl gıdalarının veya diyetlerinin toplam ölüm oranı, kardiyovasküler olaylar ve kardiyovasküler risk faktörleri (kan lipitleri, kan basıncı) üzerindeki etkisini değerlendirmekti.

Seçim Kriterleri: En az 12 hafta boyunca, kardiyovasküler hastalık ve ilgili risk faktörleri üzerinde benzer bir bileşime sahip gıda veya diyetlere kıyasla tam tahıl içeren gıdaların veya tam tahıl içeren diyetlerin etkilerini değerlendiren randomize kontrollü çalışmaları seçildi.

Katılım için uygun olanlar sağlıklı yetişkinler, artmış kalp ve damar hastalık  riski olanlar veya daha önce kalp ve damar hastalık  tanısı almış olanlardı.

Verilerin Toplanması Ve Analizi: İki gözden geçirme yazarı bağımsız olarak çalışmaları seçmiştir. Veriler bir inceleme yazarı tarafından özümlendi ve kalite kontrol edildi ve ikinci bir gözden geçirme yazarı tarafından kontrol edildi. İkinci bir gözden geçirme yazarı analizleri kontrol etti.

I2 istatistiğini ve Chi2 heterojenlik testini kullanarak sabit etki modeli ve çok kökenli ortalama farkını kullanarak tedavi etkisini değerlendirildi. yazılımı ile GRADE kullanarak genel kanıt kalitesini değerlendirildi.

  • I2 istatistiği : Tesadüf değil, heterojenlikten dolayı yapılan çalışmalarda varyasyon yüzdesini tanımlar.
  • Chi2 : İki nominal (kategorik) değişken arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek için kullanılır.
  • GRADEpro : Cochrane sistematik incelemeleri için Bulgular Tablosu Özetini oluşturmak için kullanılan bir araçtır.
Buda İlginizi Çekebilir  Adonis Kası (Oblik Kası) Nedir Ve Nasıl Yapılır ?

Ana Sonuçlar: Toplam 1414 katılımcıya (yaş aralığı 24-70; ortalama yaş 45-59) tam tahıl ya da daha düşük tam tahıl ya da rafine tahıl kontrol gruplarına randomize olan dokuz randomize kontrollü çalışmaları dahil edildi.

Tam tahıl diyetlerinin toplam kardiyovasküler ölüm oranı veya kardiyovasküler olaylara (toplam miyokard infarktüsü, angina, koroner arter bypass greft cerrahisi, perkütan transluminal koroner anjiyoplasti, inme) etkisine dair bir çalışma bulanamadı. Dahil edilen tüm çalışmalar, tam tahıl diyetlerinin kan lipidleri ve kan basıncı dahil olmak üzere kardiyovasküler hastalık için risk faktörleri üzerindeki etkisini bildirmiştir. Tüm çalışmalar birincil önleme popülasyonundaydı ve belirsiz veya yüksek önyargı riski taşıyordu ve hiçbir çalışma 16 haftadan daha uzun bir müdahale süresine sahip değildi.

Operasyonda, toplam kolesterol için tam tahıl ve kontrol grupları arasında hiçbir fark bulunamadı (ortalama fark 0.07, 95). % güven aralığı -0.07 ila 0.21; 6 çalışma (7 karşılaştırma); 722 katılımcı; düşük kaliteli kanıt.)

GRADE kullanarak, kolesterol üzerindeki mevcut kanıtların genel kalitesini düşük olarak değerlendirdildi. Dört çalışma bağımsız ulusal ve devlet finansman kurumları tarafından finanse edilirken, geriye kalan çalışmalarda hububatta ticari çıkarları olan kuruluşlar tarafından finansman veya kısmi finansman rapor edilmiştir.

Yazar Sonuçları: Tam tahıl diyetlerinin kardiyovasküler sonuçlar üzerindeki etkisi veya kan lipidleri ve kan basıncı gibi önemli kalp ve damar risk faktörleri üzerine randomize kontrollü çalışmalardan yeterli kanıt yoktur.

Denemeler, küçük örnek büyüklükleri ve nispeten kısa süreli müdahaleler ile belirsiz veya yüksek önyargı riski altındaydı ve kanıtların genel kalitesi düşüktü. Kardiyovasküler olayları ve kardiyovasküler risk faktörlerini değerlendiren daha uzun süreli iyi tasarlanmış, yeterince güçlü randomize kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Referanslar

https://www.ncbi.nlm.nih.gov

8000+ Abone Arasına Katıl

Gerçekten supplementlerin faydası varmı ? Ne kadar ? Hangi dozajda ? Yan etkileri ve zararları neydi ? Tüm Bu ve Buna Benzer Soruların En İyi Cevaplarını Abone Olup, Takipte Kalarak Öğrenebilirsin!

About Supplement Ansiklopedisi

Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

Yorum yap

E-posta adresiniz gizli kalacaktır ve zorunludur. *