BCAA Nedir ?

BCAA (Dallı Zincirli Amino Asitler) Nedir ve Ne İşe Yarar ?

 

 BCAA, kasları yararlı şekilde etkileyen benzer yapılara sahip üç amino asitten oluşmaktadır. Yumurta veya et gibi protein içeren yiyeceklerden herhangi birinde bulunurlar. Supplement olarak gerekli değildirler, ancak BCAA’lar belirli zamanlarda alınırsa, insan bedenine fayda sağlamaktadır.

Özet

Tüm Temel Faydalar / Etkiler / Gerçekler ve Bilgiler

Dallı Zincirli Amino Asitleri (BCAA) üç amino asitten oluşmaktadır: lösin, izolösin ve valin.

BCAA’lar günlük beslenme için önemlidir, ancak et ve yumurta gibi birçok protein kaynağı BCAA’yı zaten sağlamaktadır. Yeterli miktarda protein alımı olan insanlar (günlük vücut ağırlığının kilogramı başına 1-1.5 g veya daha fazla) için supplement gerekli değildir.

Bilinmesi Gerekenler

BCAA

Lösin, İzolösin veya Valin (tüm bireysel BCAA’lar)

Dikkat Edilmesi Gerekenler

BCAA supplementi ile uyarıcı bir etkisi vardır, ancak bu konuyla ilgili araştırma eksikliği nedeniyle, plasebo etkisi bir neden olarak göz ardı edilmemelidir.

BCAA Formları Aşağıdakiler Gibidir

Amino Asit Desteği

Kas Oluşturucu

BCAA (Dallı Zincirli Amino Asitler) Tarihi

1818’de, lösin amino asitini ilk olarak Fransız kimyacı Joseph L. Proust tarafından peynirde keşfedilmiştir. 1901 yılında valin, Alman kimyacı Hermann Emil Louis Fischer tarafından kazein hidrolize edilirken keşfedilmiştir. Üçüncü BCAA, izolösin ise, kısa bir süre sonra 1903’te Alman kimyager Felix Ehrlich tarafından keşfedildi. İlk olarak, kan pıhtılaşmasıyla ilgili bir protein olan fibrinden izole edildi.

BCAA’lar vücudun düzgün çalışması için gereklidir ve en popüler spor supplementlerinden biri olmaya devam ederler. BCAA’lar protein sentezinde önemli bir rol oynar (kas büyümesi) ve ayrıca kas enerjisi üretimi ve bilişsel fonksiyon üzerinde de etkisi vardır. Birçok bilimsel çalışma, BCAA’ların insan sağlığı ve performansı üzerindeki etkilerini doğruladı. Bu üç esansiyel amino asit, insan vücudundaki iskelet kasının yaklaşık üçte birini ve vücut proteinindeki tüm esansiyel amino asitlerin yüzde 35 ila 40’ını oluşturur. BCAA’ların spor beslenme alanındaki en büyük keşiflerden biri olduğu açıkça bellidir.

BCAA (Dallı Zincirli Amino Asitleri) Nasıl kullanılır? 

Obez olmayan bir kişi olduğu düşünülürse, BCAA  için standart dozaj kullanımı, vücut ağırlığı kilo başına 48-72 mg olarak kullanılmaktadır. Standart lösin dozajı 2-10 gr arasındadır. 20 gr dozaj tüm birleştirilmiş BCAA’lardır, dengeli bir oranla lösin ve izolösin bulunur.

Lösin, kas protein sentezini iyileştirmek için kullanılırken, izolösin hücrelere glikoz alımını arttırmak için kullanılır.

Diyet yoluyla yeterli BCAA sağlanırsa, BCAA supplementi gerekli değildir. Valin’in optimal dozajını ve supplement sebebini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

KANIT SEVİYESİ Sonuç Notlar
Aerobik Egzersizi
Uzun süreli dayanıklılık egzersizlerinde tükenme zamanında bir artış var gibi gözükmektedir, ancak bu yarar yalnızca eğitimsiz ya da hafif eğitilmiş kişilerde mevcut olabilir. Birçok çalışma, yorgunluğa karşı erken yaştaki yorgunluk etkilerinin ve egzersiz süresinin uzamasının, ileri atletlerde gerçekleşmediğini kaydetmiştir.
Yağ Oksidasyonu
Uzun süreli egzersizlerde ve anti-yorgunluk etkileriyle birleşince BCAA supplementi ile yağ oksidasyonunda bir artış kaydedildi; Bunun BCAA’ların glikojen korunma etkileriyle ilişkili olduğu düşünülmektedir.
Yorgunluk
Yorgunluğun azalması (egzersiz sonrası ölçülen zihinsel yorgunluk) egzersiz sırasında BCAA supplementi 10 gr’ın üstünde bir dozda alındığında ortaya çıkmaktadır.
Laktat Üretimi
BCAA supplementi ile egzersizi takiben kan laktat konsantrasyonlarında herhangi bir önemli değişiklik gözükmemektedir.
Amonyak
İnsan çalışmaları, amonyak üzerindeki zamana bağlı etkileri önermektedir (egzersiz sonrasında 2 saat’e kadar artarsa, ertesi gün bir azalma olur), hayvan çalışmaları aşırı dozda BCAA’ların bir azalmayı bir artışa ters çevirebileceğini önermektedir.
İşleme Doğruluğu
Artan işleme doğruluğu, egzersize bağlı yorgunluğun azaltılması için ikincil olarak görülüyor ve test egzersiz sonrasında gerçekleşmektedir.
Algılanan Efor Sayısı
BCAA supplementinin etkisi altında egzersiz sırasında algılanan bir azalmayı desteklemek için bazı kanıtlar vardır, ancak bu performansı güvenilmez derecede artırdığı ve düşük önemi olduğu görülmektedir.
Reaksiyon Süresi
Anti-yorgunluk etkilere ikincil olduğu düşünülen uyarılan bir futbol testi sırasında tepki süresinde bir (yararlı) azalma kaydedilmiştir.
Yağ Yaybı
Uzun süreli yorucu egzersiz (bu örneklerde kayak) sırasında oluşan kilo kaybı, karbonhidratla karşılaştırıldığında BCAA supplementi ile zayıflatılmıştır. Bu muhtemelen yağsız kütlenin ve hidrasyonun bir göstergesidir; mutlaka bir yağ kaybı etkisi değildir.
Adrenalin
Adrenalin konsantrasyonları üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur.
Anaerobik Koşu Kapasitesi
Kısa süreli kardiyovasküler egzersiz üzerinde anlamlı performans artışı etkisi yoktur.
Kan şekeri
BCAA supplementi ile kendiliğinden kan şekeri konsantrasyonlarında muhtemel bir değişiklik olduğu görülmemekle birlikte artan yağ oksidasyonu, uzun süreli egzersiz sırasında görülen glikozda ki düşüşü zayıflatabilir (daha sonraki zaman noktalarında göreli bir artış olduğu görülür).
Kortizol
BCAA supplementi ve kortizol ile anlamlı etkileşimler yoktur.
Dopamin
Diğer katekolaminlerle (adrenalin ve noradrenalin) benzer şekilde, serum dopamininin ilave BCAA’lar ile değiştiği görülmemektedir.
Kalp Hızı
Dinlenme sırasında veya egzersiz sırasında BCAA supplementi ile kaydedilen kalp hızında önemli bir değişiklik yoktur.
insülin
Açlık insülin düzeyleri üzerine BCAA supplementinin önemli bir etkisi yoktur.
Keton Vücutları
Keton cisimciklerinin oluşumunda önemli bir değişiklik olmamıştır; bu durum ketojenik BCAA’nın (lösin) diğer iki glikogenik kıskaç tarafından dengelenmesine bağlı olabilmektedir.
Kas Ağrısı
BCAA supplementinin, önceden yapılmış egzersizden 2-3 gün sonra değerlendirildiğinde kas ağrısı üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur.
Noradrenalin
BCAA supplementi, serumdaki noradrenalin (Adrenalinle beraber vücudun otonom sinir sistemini çalıştıran madde) konsantrasyonlarını önemli ölçüde etkilemiyor gibi görünmemektedir.
Oksijen Alımı
Anaerobik kardiyovasküler egzersiz sırasında oksijen alımı, BCAA supplementi ile modifiye görünmemektedir.
Güç Çıkışı
Güç çıkışı üzerine karışık etkiler oluştuğunda, güç çıkışı başına bir artış değildir, tekrarlanan egzersiz sonrasında azalmış kas ağrısına sekonderdir (ikincildir). Bu, gerçek güç çıkışının iyileştirilmesinden çok, yorulmadan etkilenmenin göstergesi olabilmektedir.

Dikkate Alınan Çalışmalar

 • Besin supplementi (BCAA olmayan supplementi içermektedir) [1]
 • BCAA olmayan amino asitlerle (sitrulin veya glutamin gibi) karıştırılır [2]
 • ACE inhibitörleri ile eşleştirilmiş [3]

Kaynaklar ve Yapısı

 

1.1 Kaynaklar ve Yapısı (Nerelerde ve Hangi Besinlerde Bulunur)

Lösin, İzolösin ve Valin’nin üç amino asidi, dallı bir yan zincire sahip olan tek üç amino asitten oluştuğu için, Dallı Zincirli Amino Asitleri (BCAA) olarak adlandırılır. Bunların hepsi esansiyel amino asitlerdir [4] ve vücut üzerinde  (% 35-40) esansiyel amino asitlerin en büyük havuzunu oluştururlar ve kas dokusunda yüksek seviyelerde (% 14-18) bulunurlar. [5] 6] [7] Serbest amino asit havuzundaki BCAA içeriği, vücut depolarına kıyasla nispeten küçüktür (yaklaşık 0.1gr / kg veya 0.6-1.2mmol / kg kas dokusu) [7] ve BCAA’ların açlık serum konsantrasyonu, 0.3- 0.4 mM (glutamin dışında diğer amino asitlerle karşılaştırıldığında nispeten yüksektir). [8] [9]

Dallı Zincirli Amino Asitleri kas kütlesinin düzenlenmesinde oldukça etkili olan, üç temel amino asit grubudur ve diyet proteinlerinde bulunurlar.

1.2 Formülasyonlar ve Varyantlar

Livact, bazı durumlarda siroz veya klinik ortamda kullanılan BCAA partikülleri için bir markadır. [10]

2 Farmakoloji

 

2.1 Sindirim

Yuttuktan sonra, gıdadan gelen lösin, sindirim enzimleri tarafından ya peptitlere ya da serbest amino asitlere katalize edilir. Bunların her ikisi de daha sonra bağırsaklardan kendisi vasıtasıyla karaciğere alınır. Lösin, izolösin, valin, triptofan ve tirozin (dallı ve aromatik amino asitler) alımını da yönlendiren ilgili glikoprotein CD98 ile ilgili Heterodimerik Amino Asit Taşıyıcı [11] vasıtasıyla hücrelere alınır. [12] [13] Bu bastırma hem kan beyin bariyeri ile hem de bağırsaklar için geçerlidir. [14]

 • Glikoprotein CD98 : Büyük nötr amino asit taşıyıcıyı (LAT1) oluşturan SLC3A2 ve SLC7A5’den oluşan bir 2 farklı çeşitten oluşmuş olan bir glikoproteindir.
 • Heterodimerik Amino Asit Taşıyıcı : Hücre zarları boyunca belirli amino asitlerin taşınmasını kolaylaştıran bir ulaşım proteinleri ailesidir.

2.2 Metabolizma

Normal geri kalan hazmedilmemiş  durumlarında BCAA katabolizmasına aracılık eden enzimler, karaciğerde tam kapasiteye yakın olmalarına rağmen, katabolizmanın ana bir yeri olmayan farelerin iskelet kasında yaklaşık % 4-6 aktivitededir. [15] [16] [15]

Artan diyet proteini (diyetin % 8’inden % 30’a), BCAA’ları katabolize eden enzimi arttırdığı bilinmektedir ve bu etki, tek başına diyet BCAA’sında bir artış ile ve egzersizle gözlemlenmiştir (farelerin diyetinin % 4.8 veya % 6.2’si). [18] [19] Bu, BCAA serum konsantrasyonlarının oldukça düzenlendiğini ve egzersiz ile artan bir diyet ihtiyacını ortaya koyduğunu ileri sürmektedir. [7]

BCAA’ların vücut stokları, BCAA dehidrogenaz (bir enzim) kompleksi tarafından düzenlenir ve bu aktivite hem egzersiz hem de beslenme fazlalığı olan BCAA’lar ile artmaktadır.

İskelet kasında yüksek konsantrasyonda BCAT ve BCKDH ve karaciğerde düşük konsantrasyonlarda olduğu için, BCAA katabolizması iskelet kasında ortaya çıkma eğilimindedir [25] [16] ve bundan dolayı fiziksel egzersize yatkınlık gösterebilir. [19] Çoğu önemli amino asitler karaciğerde katabolize edilir. Ayrıca iskelet kasında düşük katabolizma oranlarının (karaciğer dokusunda gözlenmeyen) altta yattığı düşünülen iskelet kasında yüksek bastırılmış enzim (BCKDH kinaz) konsantrasyonu bulunmaktadır. [15] [16]

 • Dallı zincirli aminotransferaz (BCAT) : En suda çözünmez olan dallı zincirli amino asitlerinden (BCAA) üçü, lösin, izolösin  ve valini a-amino gruplarının transferini tersine katalize eder.
 • Dallı zincirli a-keto asit dehidrogenaz (BCKDH) : Hücre iç zar üzerinde bulunan çok altbirimli bir enzim kompleksidir. Bu enzim kompleksi, dallı, kısa zincirli alfa-ketoasitlerin oksidatif dekarboksilasyonunu katalize eder.

BCAA katabolizması, hız sınırlayıcı enzim (BCKDH kompleksi) oranı ile kontrol edilir. Bu enzim pozitiftir (BCKDH fosfataz) ve negatif olarak (BCKDH kinaz) diğer enzimler tarafından düzenlenir. İskelet kasında yüksek konsantrasyonlarda bulunurlar (dolayısıyla BCAA’ların lokalize katabolizması) ve aktiviteleri bir hücredeki BCAA konsantrasyonlarını belirlemektedir.

Lösin, bir kofaktör (eşçarpan) olarak α-ketoglutarate kullanılarak BCAT tarafından geri dönüşümlü olarak metabolize edilir (bu süreçte glutamin üretir). Daha sonra geri dönüşümsüz olarak izovaleril-CoA’ya metabolize olur, izolözin tersine çevrilebilir olarak 3-metil-2- Oksopentanoat (KMV) ile aynı kofaktörü kullanarak KMV, geri dönüşümsüz olarak 2-Metilbütiril-KoA’ya metabolize olurken, valin 2-ketoizovalerata ve geri dönüşümsüz olarak izobütiril-KoA’ya, dönüşümlü olarak metabolize edilmektedir. [7]

 • İzovaleril-CoA : Dallı zincirli amino asitlerin metabolizmasında bir ara üründür.
 • 3-metil-2- Oksopentanoat (KMV) : Dallı zincirli amino asitlerin tamamlanmamış parçalanmasından kaynaklanan anormal bir metabolittir.
 • 2-Metilbütiril-KoA : İzolösin metabolizmasında bir ara üründür.
 • 2-ketoizovalerat : Terapötik bir madde olarak kullanılır ve 2-ketoisovalerat üreten bir organizma, bu 2-keto asitten türeyen ürünler için bir platform olarak hizmet edebilir.
 • İzobütiril-KoA : Poly-Ketide Synthase montaj hatlarının yanı sıra PKS-NRPS hibrid montaj hatlarından elde edilen birçok doğal ürün için bir başlangıç materyalidir. Bu ürünler genellikle antibiyotik olarak kullanılabilir.

BCKDH kompleksi, uzun süreli kullanım sonrasında miyopatiye (kas hastalığı) neden olan BCKDH kinaz inhibitörü klofibrik asit [27] [28] tarafından kanıtlanan kas protein sentezinde (lösin korunması yoluyla, bu amino asitin daha fazla korunması ile daha fazla sinyal oluşturmasını sağlar) önemlidir. [ 29] [30]

Egzersiz (lokalize kas kasılmasını) [32] bu kompleksi aktive ettiği iyi bilinir [17] [26] ve insan dokusunda BCKDH kinazı (negatif regülatör) aktivitesinin azaltılması ile ilişkili olarak teyit edilmiştir; serbest kinaza göre bağlı kinaz düzeyleri. [26]

BCKDH kompleksinin aktivasyonu (BCAA katabolizmasına neden olur) miyopati (kas hastalığı) ile ilişkilidir ve bu kompleksin aktivitesini arttıran ilaçlar BCAA katabolizmasını artırabilir ve miyopati (kas hastalığı) uyarabilir. BCAA’ların hızlı maddecikleri , enzim aktivitesini olumlu bir şekilde etkiler ve kendi katabolizmalarını teşvik ederek kendi kendini düzenleme döngüsü oluşturduğu bilinir. Egzersiz, bu enzim kompleksini aktive ederek BCAA oksidasyonunu (kimyasal tepkime) arttırdığı da bilinir.

3 Nöroloji

 

3.1 Serotonin

Yorgunluğun merkezi hipotezi, beyindeki yüksek serotonin konsantrasyonlarının yorgunluğun uyarılması ile ilişkili olduğu varsayılmaktadır. [34] [35]) BCAA supplementinin anti-yorgunluk etkileri ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. [36] Egzersiz sırasında, aromatik amino asitlerin plazma oranı (triptofan ve L-tirozin için de geçerlidir, ancak merkezi hipotez sadece birincisine bakar) uzun zincirli nötr amino asitlerle (BCAA’lar ve bir kaç diğerleri) lehine değiştirilir ve BCAA’lar oksitlenmeye uğrayıp yok edilir,[19] [35] [37] [38] [41] bu taşıma işlemi hız sınırlayıcı bir adımdır. [36]

Orandaki herhangi bir değişiklik amino asitlerin beyne taşınmasını değiştirir. Sporun ile , triptofanın alımını 30 dakika gibi kısa bir sürede artırdığı [42] [43] ve tretptonun supplementi yoluyla (supplemental BCAA’sız) arttırılmasının, farelerde yorgunluğa neden olduğu teyit edilmiştir. [44]

Beyindeki (5-HTP yoluyla serotonin üreten) triptofan taşınımının artmasının, yorgunluğun olası bir nedensel faktörü olduğu ve oranın korunması için oksitlenmiş BCAA’ların yenilenmesinin, yorulma üretimini zayıflatabileceği düşünülmektedir. [36]

Teorik olarak, egzersiz sırasında, beyindeki triptofan (metabolizması nikotinik asit vitaminine bağlı olan temel bir amino asit) artar. Serotoninin artmış sentezi, yorgunluk ve derin uykuya neden olur. BCAA’lar beyindeki serotonin ile aynı taşınımı paylaştığından, egzersizden önce yüklemenin, triptofanın alımını ve serotonin üretimini engelleyebileceği ve böylece yorgunluğun başlangıcının engellendiği düşünülmektedir.

Hiperotalamusta (sinir sisteminin bir parçası) mikroskop ile incelendiğinde [45] egzersiz sonrası serotonini değiştirmede başarısız olmuş [45] fakat hemen hemen öncesinde enjekte edilen valin supplementi (20 mg / kg vücut ağırlığı) 6 hafta süreyle % 3.57-4.76 BCAA içeren bir diyetle beslenen farelerde, 90 dakikada karışık etkinlikle (serotonin daha düşük, triptofan ve 5-HIAA olmayan), [46] 30 dakikalık serotonin üretiminde egzersize bağlı bir artışın önüne geçebilmiştir. [46]

Fare diyetine BCAA ilave edilmesi, beyindeki serotonin sentezini engellemezken, fiziksel aktiviteden önce (serumda yüksek seviyelerde olmasını sağlamak için) zamana bağlı almanın, izole valin ile etkili olduğu kaydedilmiştir.

3.2 Uyarma

Atletler ile Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) arasındaki ilişki, güvenilmez olduğu halde hem pozitif [48] [49] hem de boş [50] delillerle tartışmaya açıktır, [47] muhtemelen bu sporcular tarafından kullanılan maddelerin araştırılması gerçekleştirilmiştir ve BCAA’lardan şüphelenilmiştir.

ALS ile sporcular arasındaki bağlantı biraz zayıf, tutarsız ve hatta ALS ile BCAA supplementi arasındaki bağlantı (sporcularda daha sık rastlanan hipotez) halihazırda desteklenmemektedir.

BCAA’lara (dinlenme potansiyelini etkilemeksizin) nöronların aşırı duyarlaşmasına (sodyum kanalı gerektiren  mTOR’ya bağlı vasıtalarla  laboratuvar ortamında neden olduğu belirtilmiştir. 10-300μM arasındaki dozaja bağımlılık valin ile gösterilmiştir, ancak bu, dallı bir zincirsiz amino asitlerle oluşmamıştır. [51]

 • (PI3K/Akt/mTOR): :Kas protein sentezini tetiklemek üzere aktive olan proteinler

Nöronların aşırı uyarılması, insanlarda ALS’in hastalık biliminin bir özelliğidir [52] [53] ve ALS’i (G93A modeli) [54] [55] taklit eden fare modelinde, bu uyarılmış hiper uyarılabilirliğin bir mekanizma olabileceği düşünülmüştür. BCAA ile uyarılan hiperduyarlılık ayrıca sodyuma bağlı olarak ortaya çıkmış ve diyetlerinin % 2.5’inin BCAA (1: 1: 1 oranı) olduğu, doğumdan itibaren yetiştirilen farelerde ortaya çıkmıştır. [51]

BCAA’ların mTOR’ya bağımlı yollarla nöronal uyarımı artırabileceği akla yatkın olsa da, laboratuvar ortamındaki kanıtlar oldukça yüksek konsantrasyonlardan kaynaklanırken, fare modeli doğumdan itibaren yürütülürken, genellikle doğal olarak nörolojik etkilere duyarlıdır. Bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.

4 Glukoz Metabolizması ile Etkileşimleri

 

4.1 Mekanizmalar

Lösin, insülinle uyarılan  Protein kinaz B aktive edilmesini teşvik etme potansiyeline sahiptir, ancak ilk önce PI3K’nin uyarılması  veya bastırılmasını gerektirir (daha sonra lösin insülin kaynaklı Protein kinaz B aktivasyonunu korur). [56]

 • Protein Kinaz B: Akt olarak da bilinen protein kinaz B, glikoz metabolizması, programlanmış hücre ölümü, hücre çoğalması, DNA’dan RNA’ya genetik bilginin aktarımı ve hücre göçü gibi çoklu hücresel süreçlerde anahtar rol oynayan serin / treonine özgü bir protein kinazdır.
 • PI3K : Hücre içi kalsiyum konsantrasyonlarındaki artışlar ve tehdit durumunda sırasında ortaya çıktığı bilinen Ras, 231’in kalsiyuma bağlı uyarımı ile aktive edilir.
Buda İlginizi Çekebilir  İrritabl Bağırsak Sendromu 

İnsülinin mevcut olmadığı durumlarda, 2mM lösin ve metabolit α-ketoizokaproat, PI3K / aPKC (atipik PKC) [57] yoluyla glikoz alımını arttırır ve mTOR’dan bağımsız olarak  etkilenmemiştir (mTOR engellemediği halde). [58] Bu çalışma 15-45 dakika süresince sadece 2-2.5mM’de (direnç gelişti 60 dakika içinde) ve bazal insülinin fizyolojik konsantrasyonlarıyla potensi açısından karşılaştırılabilir; ancak 100nM insülin kadar düşük performans göstermiştir (güçlü olarak % 50). [58]

Lösin, bazı durumlarda, örneğin PI3K uyarıldığında ve bir hücre kültüründe insülin bulunmadığı halde lösin (akustik) glikoz alımını teşvik edebilir, İzolösin ile benzer mekanizmalara sahip gibi gözükmektedir.

 • AMPK : 5 ‘AMP ile aktive olan protein kinaz veya AMPK veya 5’ adenosin monofosfatla aktifleştirilmiş protein kinaz, hücresel enerji değişiminde rol oynayan bir enzimdir.

Lösin, doğal olarak AMPK sinyalini bastıran mTOR sinyalleşmesinin aktivasyonu ile ilişkili olduğu düşünülen hücresel glikoz alımını da engelleyebilir. [59] [60] [61] [63] [64]) Kas hücrelerinde aç bırakma sırasında görüldüğü gibi, [59] glukoz oksidasyonunu baskılayan lösine bağlı olarak glukozun nispeten korunması daha yüksek hücresel konsantrasyonlara ve dolayısıyla telafi alımın daha düşük olmasına neden olabilir, Muhtemelen mTOR sinyallemeyle ilişkilidir. Bu yolla sinyalleşme, normal olarak insülinle aktive edildiği ve aktivasyon veya mTOR sonunda IRS-1 sinyalini engellediği için [66] (sinyal yolundaki insülin reseptöründen sonraki ilk madde), glukoz alımının negatif-geri bildirim mekanizmasıdır. MTOR’un (protein sentezini uyaran) S6K1’in aktivasyonu da IRS-1’i bozan serin-treonin kinazlar oluşturur. [67]

Bu etki hemen gözükmemektedir ve glikoz alımını not eden hücre kültürü çalışmaları, lösin’e uzun süre (60 dakika) maruz bırakılmasının, bunun neden olduğu herhangi bir glikoz alımını ortadan kaldırdığını belirtmektedir. [58]

Kanda normal miktardan fazla aminoasitlerin bulunması durumunun, lösin içeriği ile ilişkili olduğu düşünülen geçici ve geri döndürülebilir bir insülin direnci halini uyardığı kaydedilmiştir. [60] Yüksek plazma BCAA’lar obezite sırasında gözlenir ve insülin direnciyle bağlantılı olur. [68] [69] Oruçlamaya, amino asit indirgenmesine bağlı olarak serumda azaltılmış amino asitler ve artmış insülin duyarlılığı eşlik eder. [61] Hücresel düzeyde, bu lösinle hafifletilir [59] ve laboratuvar ortamında karışık amino asitlerle birlikte görülür. [61]

Valin, aynı zamanda kas hücrelerinde glikoz alımına engelleyici bir etki göstermiştir, ancak lösin’e göre daha hızlı etkili olduğu görülmektedir (0.3 g / kg amino asit, glikozda bir artışa 30 dakikada (valin) göre 90 dakika daha bağlıdır (Lösin ile birlikte). [70]

Kas protein sentezi için sinyalizasyona ikinci olan lösin, kendi hareketlerini bastırana kadar uyarıcı olabileceğinden, yaklaşık bir saat kuluçkasından sonra bir hücreye glikoz alımını bastırabilir. Valin’in vücutta serum glikozunu daha hızlı artırdığı, ya daha hızlı bir negatif düzenleme ya da sadece glikoz alımı için herhangi bir yükseltmeye işaret ettiği söylenemez.

İzolösin’in kas glikoz alımını arttırdığı bilinmektedir. [70] [71] [72] İzolösin (ilgili sayfasında derinlemesine incelenebilir) etkileri çoğunlukla PI3K / PKC’ye tamamen bağımlı olan mTOR / AMPK ekseninden bağımsız gibi görünmektedir ve muhtemelen yağ asitlerinin Glikoneogenez’in azaltılmasıyla ilişkilidir (daha az glikoz üreterek Hücresel talepleri karşılamak için kandan alınması gereken daha fazlasına neden olur).

 • PI3K : Hücre içi kalsiyum konsantrasyonlarındaki artışlar ve tehdit durumunda sırasında ortaya çıktığı bilinen Ras, 231’in kalsiyuma bağlı uyarımı ile aktive edilir.
 • (PI3K/Akt/mTOR): Kas protein sentezini tetiklemek üzere aktive olan proteinler
 • AMPK :5 ‘AMP ile aktive olan protein kinaz veya AMPK veya 5’ adenosin monofosfatla aktifleştirilmiş protein kinaz, hücresel enerji değişiminde rol oynayan bir enzimdir.
 • Glikoneogenez :  Laktat, gliserol ve glikojenik amino asitler gibi karbohidrat olmayan karbon substratlardan glikoz üretimi ile sonuçlanan bir metabolik yoldur.

İzolinin, muhtemelen lösin gibi glikojen sentezini [70] arttırdığı bilinmemektedir, [73] muhtemelen amino asitlerin mTOR aktivasyonuna bağımlı glikojen sentezi, [74] [73] lösin [62] ve izolösin sonucu değildir. [58]

İzolözin lösine karşı ve bir kas hücresine glikoz alımını teşvik edebilir ve mekanizmalar tam olarak kurulmuş olmasa da, amino asitler glikoneogenezisini azaltmak için ikincil bir etki yapabilir. Glikojen sentezi, izolösin ile yukarı doğru düzenlenmez, yalnızca alım ve tüketim ile düzenlenir.

Hem valin hem de izolösin glikojenik amino asitlerdir ve insan vücudunda glukoza dönüştürülebilir. [75] Lösin bunu yapmamaktadır ve ketogenik olarak biliniyor, yani keton cisimleri üretmektedir.

Üç BCAA’nın ikisi (lösin değil) glikoza dönüştürülebilir.

4.2 Glikojen

BCAA transaminaz aktivasyonunun glikojen tükenmesi sırasında ortaya çıktığı [76] [77] ve izolösin ve valin olarak bilinen iki BCAA’nın süksinil CoA’ya dönüştürülebileceği (ve muhtemelen oksaloasetat’a ikincil yağ oksidasyonunu arttırdığı) gözlendiği görülmüştür [78] ] Yağ oksidasyonundaki herhangi bir artış, nispeten daha fazla lipid kullanması nedeniyle egzersiz sırasında glikojen kaybının hızını bastırabilmektedir.

 • Transaminaz : Aminamransferaz olarak da adlandırılan Transaminaz, bir amino asidin (−NH2) bir amino asidin bir karbonil bileşiğine, genellikle bir a-keto aside transferini katalize eden bir grup enzimden herhangi biridir.
 • Süksinil CoA :  Tersinir reaksiyonunu katalize eden bir enzimdir.

Dallı Zincirli Amino Asit supplementleri, insanlarda 90 mg / kg BCAA ile submaksimal (maksimal altı) bisiklet testlerine tabi tutulduğunda, plaseboya kıyasla, kısa süreli egzersiz bittikten sonra, hepatik ve iskelet kas glikojen depolarını koruduğu kaydedilmiştir. [18] [45] Dinlenme esnasında glikojen üzerinde doğal bir etkisi yoktur.

Bir başka çalışmada ise, glikojen tükenmesine neden olan başka sağlıklı erkeklerde, plazma serbest yağ asitleri ve laktat değiştirilmeden kan glikozunda bir artışa neden olan 300 mg / kg BCAA supplementi bildirilmiştir . [78]

4.3 Kan Şekeri

Muhtemelen karaciğer patolojisinde (genelde kronik hepatit) genel faydalarla ilişkili olarak, [80] [81] insan araştırmalarını hızlandıran fare karaciğer sirozu modelinde [82] artmış kas glikozu alımı kaydedilmiştir. Kronik hepatit C ve insülin direnci olan insanlarda BCAA supplementi (kahvaltı ve akşam yemeğinden sonra 12.45 gr ve uykudan önce bir doz) verilenlerde, aynı zamanda yararlı olan örnek alt kümesindeki insülin hassasiyetini indirgenmiş HbA1c ile iyileştirmeyi başarmıştır. Bu, tüm katılımcılarda görülmemiştir. [83]

 • HbA1c :Diyabetle ilişkili olarak yaygın olarak kullanılan bir terimdir.

Hepatit hastalarında insülin duyarlılığı ve kas glikoz alımı için olası yararlar vardır, ancak bu etki güvenilmez görünmektedir.

4.4 İnsülin Duyarlılığı

Serum BCAA’lar, obezitede, [84] [85]  insüline duyarlı ve dirençli kişilerin diyet alımını araştırırken (direnç, daha yüksek açlık BCAA alımıyla ilişkili) [68] ve kilo kaybına ilişkin iyileşme ile ilişkili olduğu gibi oldukça olarak artmış gibi gözükmektedir (BCAA metabolizmasının normalleştirilmesi [86]). İki yer arasında büyük diyet farklılıkları gözükmemektedir. [87] [69]

Farelerde, serum BCAA’lardaki artış yağ dokusunda BCKDH enzim kompleksinin daha az aktivite ile ilişkili gibi görünmektedir [88] ve bu enzim kompleksi tek yumurta ikizlere göre obez kişilerde insülin dirençli bireylerde yağlanmaya başlamış gibi gözükmektedir. [89] İnsanlarda BCAA katabolik zincirindeki (metil-malonat-semialdeid dehidrojenaz ve propionil-CoA karboksilaz β) bazı enzimlerin aşağı düzenlenmesi kaydedildiğinden, bu etki daha az araştırılmasına rağmen, iskelet kası dokusunu da genişletebilir. [90]

 • Dallı zincirli a-keto asit dehidrogenaz (BCKDH) : Hücre iç zar üzerinde bulunan çok altbirimli bir enzim kompleksidir. Bu enzim kompleksi, dallı, kısa zincirli alfa-ketoasitlerin oksidatif dekarboksilasyonunu katalize eder.

Lösin yoksunluğu [92] ve yüksek lösin beslemesi, [93] farelerde insüline dirençli durumları iyileştirdiği için teorik olarak aşırı serum lösininin insülin direncini artırdığı söylenebilir, ancak genel ilişki tamamen açık değildir. [91]

İnsülin dirençli durumlarda, BCAA’ların katabolizması bozulmuş olmasından dolayı, dolaşımda BCAA’ların daha yüksek bir seviyede olduğu görülmektedir. Serum BCAA’lar her şeyden çok insülin direncinin biyo-işaretçisidir (yağ ile ilişkili insülin duyarlılığının bozulması anlamına gelir) ve potansiyel nedeni olan rolü iyi anlaşılmamıştır.

5 İskelet Kası ve Fiziksel Performans

 

5.1 Mekanizmalar (İskelet Kası)

Lösin, protein sentezini uyaran ‘Rapamisin Hedefi’ (memelilerde TOR veya mTOR) adı verilen bir proteini harekete geçirir. Bu proteinin engellenmesi farelerde [94] ve insanlarda lösinin anabolik etkilerini önleyebilir. [95] MTOR, yaygın olarak lösin ana metabolik hedefi olarak adlandırılır ve mTOR kendisi, ribozomal protein S6‘yı ve protein sentezini genom sinyal yoluyla upregüle (artarak düzenleneen) eden S6 Kinaz’ın  [96] p70 alt-birimini harekete geçirir. [ 97]

 • TOR veya mTOR : Kas protein sentezini tetiklemek üzere aktive olan proteinler.
 • Ribozomal protein S6 Kinaz : Moleküler biyolojide, ribozomal s6 kinaz (rsk), sinyal transdüksiyonunda rol oynayan bir protein kinaz ailesidir.

Ökaryotik bağlanma faktörü (eIF) aktive edilir ve bağlanma faktörü , mTOR ile bastırılır. [98] [99] [100] Lösin haricinde, mTOR egzersizle harekete geçirilebilir (kas kasılması, fosfatidik asit sinyalizasyonunu arttırma ve negatif regülatörleri azaltan 1-2 saatlik gecikme  gerektirir). [101] [102][103][104]

 • Ökaryotik bağlanma faktörü (eIF) : Amino asit zinciri veya polipeptit sentezi süreci başlangıç aşamasında yer alan proteinler veya protein kompleksleridir.

Bu etkiler BCAA’ların egzersiz ve yenmesi sonrasında insan kasında (biyopsi ile değerlendirilir) gözlemlenmiştir. [97] BCAA [107] ve izole edilen lösin alındıktan sonra istirahat halinde insan kasında mTOR aktivasyonu kaydedilmiştir. [108] [109] Hem 4E-BP1 hem de p70S6K, BCAA [110] ve lösin ile de doğrulanmıştır. [111]

 • 4E-BP1 :4E-BP1’in fosforilasyonu, aktive edici kap bağımlı translasyonu bozar. Protein amino asit zinciri veya polipeptit sentezi süreci hormonlar, büyüme faktörleri ve PI3 kinaz yolağı yoluyla sinyal veren diğer uyaranlarla düzenlenmesine aracılık eder.
 • p70S6K : Hücre büyümesi ve G1 hücre döngüsü ilerlemesi için gerekli olan RSK ailesinin bir AGC kinazıdır. Fosfoinositid 3 kinazın (PI3K) akış aşağısında, mitojenik yollarda mTOR ile fosforillenir ve aktive edilir.

Akt (Protein Kinaz B veya PKB olarak da bilinir; insülin reseptörünün aşağı akışında ve mTOR’un yukarı akışında), mTOR’u doğrudan doğruya [112] veya protein çevirisini arttıran TSC2 aracılığıyla dolaylı olarak aktive edebilir; [113] [114] GSK-3’ün etkisizleştirilmesi yoluyla ve S6K1 tarafından indüklenen eIF2B sinyallemeyi arttıran  bu yol, [116] lösin, Akt veya GSK-3’ü etkilemediğinden, çoğunlukla lösin supplementi alakasızdır. [111]

 • TSC2 : TSC1 ve TSC2, tümör sendromu TSC’de (tüplü skleroz kompleksi) mutasyona uğramış tümör baskılayıcı genlerdir.
 • GSK-3 : Glikojen sentaz kinaz 3 beta
 • S6K1 :İnsanlarda RPS6KB1 geni tarafından kodlanan bir enzimdir (özellikle bir protein kinaz).
 • eIF2B : Protein sentezi başlatması ve kontrolü için kritik olan çok kanallı bir proteindir.
 • Ribozomal protein S6 Kinaz : Moleküler biyolojide, ribozomal s6 kinaz (rsk), sinyal transdüksiyonunda rol oynayan bir protein kinaz ailesidir.

Lösin’in anabolik etkileri, kas protein sentezini başlatmak için diyet lösine tepki veren mTOR yolu ile aracılık edilir. MTOR Akt / PKB sinyali (genellikle ensülin sinyallemesinden) ile aktive olmasına rağmen, lösin bu proteini aktive etmez ve seçici olarak mTOR’u aktive ettiği görülmektedir.

FOXO sinyali ile pozitif olarak düzenlenen Kas yıkımı ve kas kaybı ile ilişkili iki kas spesifik proteinidir  (FOXO sinyali verme PI3K / Akt tarafından negatif olarak düzenlenir). [119][120]

 • FOXO : FOXO proteinleri, Transkripsiyon faktörlerinin Forkhead ailesinin bir alt grubudur. Bu aile korunmuş DNA bağlayıcı bir alan ile karakterizedir.
 • PI3K / Akt :Kas protein sentezini tetiklemek üzere aktive olan proteinler

MAFbx için mRNA, dinlenme (% 30) ve egzersiz (% 50) sonrasında BCAA supplementi (85 mg / kg % 45 lösin ve % 30 valin) ile azaltılmış gibi görünmektedir. MuRF-1’in protein içeriğinin bastırılmasına rağmen (plaseboya % 20 artış) rağmen, egzersiz tarafından indüklenen MuRF-1 seviyeleri, BCAA supplementi ile arttırılmıştır (plasebodan % 50 daha fazla). [121]

 • MAFbx : İskelet kası atrofisinini rolü ve düzenlenmesi.
 • mRNA : DNA’dan genetik bilgiyi gen ifadesinin protein ürünlerinin amino asit dizisini belirttikleri ribozoma taşıyan geniş bir RNA molekülü ailesidir.
 • MuRF-1 :Kas enerji metabolizması ve protein sentezi bağlayıcısıdır.

Kas proteini atrofisine (parçalanmasına) katılan proteinler, kas proteini sentezinin dolaylı bir mekanizması olabilecek BCAA supplementi ve egzersizi aldıktan sonra bastırılmış gibi görünmektedir.

Lösin de insülin salgılanmasını artırabilir [122] [123] ve insülin mTOR’un reseptörü vasıtasıyla fosforilasyonunu uyarabilir. [105] Dolayısıyla, dallı zincirli amino asitler (BCAA) ve lösin, bir Akt / mTOR ekseni aracılığıyla protein sentezini düzenlerse, insülin de etkinleşir. [100] Lösin’in mTOR ile ilgili özelliklerini paylaşan, ancak insülinin salgılanmasında değil, nede lösin kullanımı, nispeten benzer seviyelerde protein sentezi elde etmek için insülinin gerekli olmadığını göstermiştir. [124] [125] [126]

 • mTOR : Kas protein sentezini tetiklemek üzere aktive olan proteinler

Lösin direkt olarak mTOR üzerinde etki yapabilir, fakat pankreatik beta hücrelerden insülin salınımına sekonder ederek bu yolla ilave olarak çalışabilir.

5.2 Mekanizmalar (Yorgunluk)

Amonyak (kas dökülmesiyle ilişkili yorgunluğun muhtemel bir geliştiricisi), [127] [34] BCAA supplementi ile ikili etkilere sahip gibi gözükmektedir. Farelerde BCAA’ların diyet alımını arttırmak (6 hafta boyunca % 50’lik bir diyet alımı), amonyağın üretiminde bir azalma ile bağlantılı olarak % 37 oranında egzersiz geliştirebilirken, % 100’lük bir artış (genel olarak % 4.76) bu durumu tersine çevirmektedir. Egzersizi % 43 oranında azaltır ve amonyak üretiminde bir artışa neden olur. [45] İnsanlarda, eğitimsiz kadınlarda bir egzersizden önce 100 mg / kg 2: 1: 1 BCAA solüsyonu (lösin ), egzersizden 0-2 saat sonra plaseboya göre amonyak konsantrasyonlarını artırdığı halde, 2 gün sonra fark yoktur. [128]

Laktatin, 100 mg / kg BCAA verilen egzersizde kadınlarda azaldığı bildirilmiştir, [128] ancak farelerde bir gereklilik olarak görünmemektedir (yorgunluk, Laktat’ta herhangi bir değişiklik olmamasına rağmen azalmıştır). [45]

Egzersiz öncesi BCAA supplementi (serotonerjik mekanizmaların ötesinde) de glikojen tükenme oranlarını düşürebilir ve serumda amonyak ile etkileşime girdiği bilinmektedir.

5.3 Müdahaleler (Estetik)

Bir çalışmada, 12 haftalık yeni bir egzersiz programı verilen eğitimsiz erkeklerde (0.90 gr / kg diyet proteini alımında) 4 gr izole lösin supplementinin, yağ tüketimini önemli derecede etkilemeksizin güç çıkışını (plaseboda % 31.0’dan % 40.8’e) teşvik edebildiğini göstermektedir. [129]

Rutin bir halter planının yanı sıra 8 hafta boyunca günde 14 g BCAA verilen eğitimli erkeklerde, BCAA’ların tüketimi yağ kaybını (% 2.2 vücut yağı) artırdı ve daha büyük ölçüde 28 gram Whey Protein (2,2 kg yağsız) yağsız kitle geliştirmesini  (4.2kg) teşvik etti  ve 28g karbonhidrat (1.4 kg yağsız kitle ve% 0.6 vücut yağı) sonuçlarına sebeb olmuştur. [2] Bu çalışma umut verici olsa da, birkaç komplikasyona sahip (diyet kaydedilmemiş veya kontrol edilmemiştir, BCAA’lar glutamin (5g) ve Scration adı verilen supplementin bir şirket tarafından finanse edilen sitrulin malat (2g) dahil olmak üzere karıştırılmıştır. [2]

Kas proteini sentezi ve BCAA’lar ile ilgili kanıtlar umut vericidir, ancak bu araştırmanın yorumlanmasında birkaç problem bulunmaktadır: üreticiler tarafından harici olarak finanse edilmesinin dışında glutamin ve sitrulin ile muhtemelen B6 da karıştırılmıştır. Büyük ihtimalle, Xtend olarak bilinen Scivation ürününü kullanmıştır.

Buda İlginizi Çekebilir  Kadınların Orgazmı Sağlığı Etkiler Mi?

5.4 Müdahaleler (Yorgunluk)

12 elit off-shore yarışçıyı araştıran bir çalışmada, altı saatte bir yüksek seviyelerde BCAA  (36.25 gr valin, 25.4 gr lösin, 10.9 gr izolösin) içeren bir uzamış bir testten (33 saat ve 155 mil) önce iki gruba ayrılmıştır. Supplement grubunun geçen ikinci güne kadar kendilerini daha az yorulduklarını bildirdiğini belirtmiştir. Kontrol sırasında kaydedilen bellek hatalarının artışı BCAA grubunda görülmemiştir. [130]

6-8 saatlik dağ kayakçılığı yapan katılımcılar, BCAA supplementi ile [131] bir fayda (enerji çıktısı ile değerlendirildi) ile başarısız olurken, bir çalışma, 91 gr’lık bir glikoz içeceğini plasebo olarak 40 gr’lık bir glikoz / 51 gr amino aside kıyasla karşılaştırırken (14 km, 2857 m dağ) yapılan yorgunluk testinde (BCAA ve Arginin), amino asitlerin ikame edilmesinin atlama performansını % 10 oranında koruduğuna dikkat çekmiştir (ancak yalnızca algılanan ağrıyı azaltma eğiliminden dolayı). [ 132]

Uzun süredir devam eden ve açık hava aktiviteleri (kayak, doğa yürüyüşü, yelken) içeren denemeler için BCAA’ların yüksek dozda supplement (genellikle birden fazla saatte alınan 50 gr’ın üstünde), fiziksel ve zihinsel yorgunluğu az miktarda azaltmaktadır.

Bisiklet süresince supplement BCAA (90 mg / kg % 40 valin ve % 35 lösin) verilen ve her 10 dakikada bir algıladıkları yorgunluğu değerlendirmek için eğitilmiş bisikletlilerde, BCAA supplementi, algılanan egzersizde % 7, zihinsel yorgunlukla ve  % 15 mental yorgunlukta  azalma ile ilişkilendirilmiştir. Yorgunluk ve Stroop testi ile değerlendirildiğinde egzersiz sonrasında anti-yorgunluk etkisi kaydedilmiştir. [79] BCAA supplementi ile ilişkili önemli bir performans artışı yoktur, çünkü 3 denek iyileşme göstermiştir, diğer 4 ilaç verilmemiştir. [79]

 • Stroop testi : Stroop etkisi psikolojide yaygın olarak kullanılmaktadır. En önemli kullanımlardan biri, kişinin seçici dikkat kapasitesi ve becerilerinin yanı sıra onların işlem hızı kabiliyetini ölçmek için Stroop etkisi iznine dayanan onaylanmış psikolojik testlerin oluşturulmasıdır.

Performans artışı eksikliği, 6-18 gr BCAA verilen eğitilmiş bisikletlilerin başka yerlerinde de kaydedilmiştir. [133] Bir maratonda BCAA supplementini inceleyen araştırmacılar, yalnızca daha yavaş koşucularda ve daha hızlı koşucularda değil, (her iki grupta da Stroop testi ile değerlendirildiğinde BCAA verilen anti-yorgunluk etkilerine dikkat çekilirken) performansa faydalar sağladığını belirtmişken, ‘aktif sağlıklı erkeklerdeki bir test ‘(Eğitim durumuna sahip olduğuna dair herhangi bir belirti yok), 300 mg / kg BCAA supplementi ile bisiklet sürüşünde yorulma süresi % 17.2 artmıştır. [78]

Futbol maçı sırasında kadınlara, litre başına 7.5 gr BCAA içeren (% 40 valine ve % 35 lösin) % 6 karbonhidratlı (sadece karbonhidratla orantılı olarak plaseboyla) bir içeçek verildiğinde, oyun sonrasında Stroop renginin ve sözcük testinin (yorgunluk biyobelirteçleri) BCAA’larla iyileşmiştir. Fiziksel performans ölçülmemiş ve toplam sıvı tüketimi kaydedilmemiştir. [135] Egzersizden bir saat önce 7 gr BCAA ile taklit edilmiş bir futbol testi (koşu bandı) kullanan bir başka çalışmada, BCAA supplementinin egzersiz sonrası reaksiyon süresini koruyabildiğini belirtmiştir. [136]

Bisiklet sürme veya takım sporları (futbol) gibi aerobik egzersizlerde, BCAA’ların supplementi, egzersizin sonraki aşamalarında bilişi korumakta ve sinirsel yorgunluğu azalttığı görülmektedir. Eğitimsiz kişilerde görülebilmesine rağmen, fiziksel performansın güvenilir bir şekilde arttırılması gibi görünmemektedir.

Yüksek hacimli boks egzersizlerinden önce 100 mg / kg BCAA supplementi (yaklaşık 2: 1: 1 oranında lösin lehine) verilen kişiler, BCAA grubunun karbonhidrat plaseboya göre 2 gün sonra daha az acı çektiğini belirtmiştir ve plaseboda şu andaki (başlangıçtaki % 80’lik) görülen güç çıkışının azaltılması, [128] Medline’da  tekrarlanmıştır. [137]

Direnç antrenman protokollerinden önce alınan BCAA’lar karbonhidratlara göre acıyı azaltabilir. Diyet protein alımı yoluyla taklit ediliyorsa, belirsizdir.

6 Tıbbi Durumlarla Etkileşimi

 

6.1 Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS)

Dallı zincirli amino asit (BCAA), metabolizma, amiyotrofik lateral skleroz patoloji ilk hipotez ortaya çıkan (ALS) karıştığı β-metilamino-L-alanin (BMAA) bazı diyetlere karşı [138] [139] bir yan etki bileşen olabilir, çünkü bu amino asit metabolizması karıştığı, ve sporcuların ALS oranlarının yüksek olması (her iki temas ve temassız spor) [140] genetik olarak yatkın fare motor nöronlara mTOR aktivasyonu gibi BCAA supplementi ile ilişkili olduğu varsayılmış Doku ölümünü destekliyor gibi görünmektedir, [141] laboratuvar ortamında yüksek konsantrasyonda valin ile gösterilmiştir. [51]

Doku ölümünü duyarlı nöronlar, mTOR aktivasyon BCAA’lar sporcularda görülen ALS yüksek oranlarda rol oynayabilir bir hipoteze yol açan diğer hakaretlere yoluyla ölümünü teşvik edebilir anlaşılmaktadır. Bu hipotez şu anda BCAA supplementinin oral yoldan alınması ile test edilmemiştir.

7 Güvenlik

 

7.1 Genel

Lösin dereceli alımı verilen sağlıklı genç erkeklerde tolere edilebilir üst alımı sonuçlanmıştır. Serum amonyak artışına neden olan düzeyden daha yüksek düzeylere bağlı olarak 500 mg / kg vücut ağırlığıdır (ortalama ağırlık erkekleri için günde yaklaşık 35 gr). [142]

 

 

(Dallı Zincirli Amino Asitleri için yaygın yazım hataları arasında BCAA, dallı, zincir, çene, amino, asit, dallanmış)

 

Bilimsel Destek ve Referans Metni

BCAA Referanslar

 1. Çok besleyici bir supplement, orta ve ileri yaştaki aktif bireylerde iltihaplanma belirteçleri ve artmış fiziksel performans işaretlerini azaltmıştır: randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma .
 2. Bir direnç-eğitim programı sırasında dallı zincirli amino asitleri içeren bir supplementin tüketilmesi, yağsız kütleyi, kas gücünü ve yağ kaybını arttırır .
 3. Dallanmış zincirli amino asitler ve anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörünün kombinasyonu hepatosellüler karsinomun kümülatif rekürrenmesini bastırır: bir randomize kontrol çalışması .
 4. Amino asit tıbbı için yeni tedavi stratejisi: biyolojik regülatörler olarak dallı zincirli amino asitlerin önemli fonksiyonları .
 5. Kilo Kaybı Sırasında Glisemik Kontrol Üzerine Diyet Protein Etkisi .
 6. Genç sağlıklı yetişkin erkeklerde L- {1-13C} fenilalanin kullanımı ile indikatör aminoasit oksidasyonu ile belirlenen toplam dallı zincirli amino asit gereksinimi .
 7. Dallı Zincir Amino Asitlerin İskelet Kası Üzerine Nutrasötik Etkileri .
 8. Erkeklerde uzun süreli egzersiz sırasında substrat değişimi. Glikoz, serbest yağ asitleri ve amino asitlerin splanknik ve bacak metabolizması .
 9.  Protein alımının normal insanda ve diabetes mellituslu hastalarda splanknik ve bacak metabolizması üzerine etkisi .
 10. Dallı zincirli amino asit ve anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörünün kombinasyonu sirozlu hastalarda karaciğer fibrozisi ilerlemesini iyileştirir .
 11. Amino asit taşıyıcıları ve besin algılayıcı mekanizmalar: insüline bağlı bozuklukların tedavisinde yeni hedefler .
 12. Kan-beyin bariyerinde büyük nötr amino asit taşıyıcısının seçici ifadesi .
 13. İnsan kan-beyin bariyerinde nötr amino asit taşınması .
 14. Farelerde triptofanın bağırsak emilimine lösin etkileri .
 15. Dallı zincirli alfa-ketoasit dehidrojenazın düzenlenmesi ve akçaağaç şurubu hastalığı için bir moleküler temelin aydınlatılması . Sıçan iskelet kasında dallı zincirli alfa-keto asit dehidrojenaz kompleksi: Beslenme ve fiziksel egzersiz ile aktivitenin ve gen ifadesinin düzenlenmesi .
 16. Dişi sıçanlarda hepatik dallı zincirli alfa-keto asit dehidrojenaz kompleksi: egzersiz ve açlık ile aktivasyon .
 17. Sıçanlarda diyet dallı zincirli amino asitler tarafından akut egzersiz sırasında glikojen tüketiminin bastırılması .
 18. Egzersiz eğitimi, insan iskelet kasında dallanmış zincirli oksoasit dehidrojenaz kinaz içeriğini artırır .
 19. Dallı zincirli amino asit metabolizması .
 20. BCAA alfa-keto asit dehidrojenaz fosfatazın sığır böbrek mitokondrilerinden katalitik alt-biriminin saflaştırılması ve özellikleri .
 21. Dallı zincirli alfa-ketoasit dehidrogenaz kinaz. Histidin protein kinazları ile moleküler klonlama, ekspresyon ve sekans benzerliği .
 22. Sıçan karaciğeri ve sıçan kalplerinden dallı zincirli alfa-ketoasit dehidrojenaz kinazının saflaştırılması ve kısmi karakterizasyonu .
 23. Dallı zincirli amino asit katabolizmasının düzenlenmesi: aktivitenin hormonal ve beslenme düzenlenmesi ve dallı zincirli alfa-keto asit dehidrojenaz kinazının ekspresyonu .
 24. İnsanlarda dallı zincirli amino asit metabolizmasının moleküler bir modeli .
 25. Dallı zincirli alfa-keto asit dehidrogenaz kompleksinin aktivasyon ile aktivasyon mekanizması .
 26. Dallı zincirli alfa-ketoasit dehidrojenaz kinazının düzenlenmesi .
 27. Clofibric asit, dallı zincirli amino asit katabolizmasını üç mekanizma ile uyarır .
 28. Sıçanlarda klofibrat kaynaklı miyopati .
 29. Klofibratın sıçanlarda karaciğer ve kas metabolizması üzerindeki paradoksal etkileri. Miyotoni ve yağ asidi ve glikoz oksidasyonunun değişmesi .
 30. Sıçanlarda tümör nekrozis faktör-alfa ile hepatik dallı zincirli alfa-keto asit dehidrojenaz kompleksinin aktivasyonu .
 31.  Sıçan iskelet kasında tetanik kasılmalar ile dallanmış zincir 2-okso asit dehidrogenaz kompleks aktivasyonu .
 32. İnsan kasındaki dallı zincirli 2-okso asit dehidrogenazın egzersizle başlatılan aktivasyonu .
 33. Egzersiz ve yorgunluk .
 34. Serotonin ve merkezi sinir sistemi yorgunluğu: beslenme ile ilgili düşünceler .
 35. Merkezi yorgunluğu azaltmada dallı zincirli amino asitlerin rolü .
 36. Amino asitler ve merkezi yorgunluk .
 37. İnsanlarda sürekli egzersiz sırasında aromatik ve dallı zincirli amino asitlerin plazma konsantrasyonlarındaki değişiklikler ve yorgunluktaki olası rolü .
 38. Beyin serotonin içeriği: plazma nötr amino asitler tarafından fizyolojik düzenleme .
 39. Beyindeki nötr amino asitler: Besin alımına tepki olarak değişir .
 40. Kan-beyin bariyeri taşıyıcı aracılı ulaşım ve amino asitlerin beyin metabolizması .
 41. İnsan deneklerde sürekli egzersiz sırasında karbonhidrat alımının amino asitlerin beyin değişimi üzerindeki etkisi .
 42. İnsanlarda uzun süreli egzersiz sırasında nörohumoral yanıtlar .
 43. Gıda ile yoksun sıçanların hipokampüsünde triptofan ve / veya akut hücre dışı 5-HT ve 5-HIAA seviyelerinde akan etki .
 44. Dallı zincirli amino asitlerle takviye edilmiş diyetlerin, uzun süreli fiziksel egzersize sunulan sıçanların performans ve yorulma mekanizmaları üzerindeki etkileri .
 45. Dallı zincirli amino asit L-valinin sıçan hipokampusunda 5-HT’nin egzersize bağlı salınmasını önlediğine dair kanıt .
 46. Amiyotrofik lateral sklerozda spor ve travma yeniden gözden geçirilmiştir .
 47. İtalyan profesyonel futbolcular arasında ciddi derecede amiyotrofik lateral skleroz riski .
 48. İtalyan futbolcuların orantısız mortalitesi: amiyotrofik lateral skleroz bir meslek hastalığıdır .
 49. Amyotrofik lateral skleroz ve spor: Bir olgu-kontrol çalışması .
 50. Amyotrofik Lateral Sklerozun G93A fare modelinde ve kültürde valine maruz bırakılan kortikal nöronlarda p70S6 fosforilasyonunun arttırılmış seviyeleri .
 51. Kortikal uyarılabilirlik testi, Kennedy’nin hastalığını amiyotrofik lateral sklerozdan ayırır .
 52. Amiyotrofik lateral sklerozlu hastalarda motor korteks inhibisyonundaki değişiklikler zaman içinde değişmektedir .
 53. Artan kalıcı sodyum akımı, amiyotrofik lateral sklerozun genetik bir modelinde kortikal hipereksitabiliteyi belirler .
 54.  Yenidoğan nöronal devresi, erişkin başlangıçlı nörodejeneratif hastalık amiyotrofik lateral sklerozun bir fare modelinde hipereksisite bozukluğu göstermektedir .
 55. Amino asitler ve lösin, wortmannin ile tedavi edilen normal adipositlerde ve db / db farelerinden adipositlerde PKB / mTOR yolağının insülin aktivasyonuna izin verir .
 56. Atipik protein kinaz C-lambda ve atipik protein kinaz C-zeta’nın F-aktin hücre iskeletinin Ras-aracılı yeniden düzenlenmesine katkısı
 57. Lösin sıçanların iskelet kaslarında glukoz alımını artırır .
 58. Lösin, oruç sırasında iskelet kaslarında glikoz ve piruvatın oksidasyonunu inhibe eder .
 59. Hiperaminoasemiemi, sağlıklı insanda insülin aracılı glikoz atımını azaltır .
 60. Dört gün oruç insan gönüllülerde insülin aracılı glikoz kullanımının kısa süreli regülasyonu: amino asit mevcudiyetinin rolü .
 61. Lösin, adenosin monofosfatla aktive olan protein kinazın inhibisyonu yoluyla kısmen C2C12 miyoblastlarındaki rapamisin sinyallemesinin memeli hedefini uyarır .
 62. AMP ile aktive olan protein kinazın enerji algısı ve kas metabolizması üzerindeki etkileri .
 63. AMPK ve Egzersiz: Glikoz Alım ve İnsülin Duyarlılığı .
 64. MTOR / p70 S6 kinaz yolu üzerinden amino asit ve insülin sinyali. İskelet kas hücrelerinde insülin direncine yol açan bir negatif geri besleme mekanizması .
 65. Rapamisin yolunun memeli hedefi insülin sinyalini, insülin reseptör substratının (1) hücre altı yeniden dağıtımı yoluyla düzenler ve beslenme sinyallerini ve insülinin metabolik sinyallerini birleştirir .
 66. Rapamisin duyarlı bir yol insülin sinyalini, fosforilasyon ve insülin reseptör substrat-1’in proteazomal bozunması yoluyla aşağı regüle eder .
 67. Obez ve yağsız insanları ayırt eden ve insülin direncine katkıda bulunan, dallı zincirli amino asitle ilişkili bir metabolik imzadır.
 68. Metabolit profilleri ve diyabet geliştirme riski
 69. Güçlü bir plazma glukozunu düşüren amino asit olan izolösin, C2C12 miyotüplerinde glukoz alımını uyarır.
 70. İzolösin hipoglisemik etkisi, artan kas glukozu alımını ve tüm vücuttaki glukoz oksidasyonunu ve hepatik glukoneogenezi azaltmayı içerir .
 71. Kan glikozunu düşüren amino asit olan izolösin, AMP ile aktive olan protein kinaz aktivitesinde artış olmaması durumunda sıçan iskelet kasındaki glikoz alımını arttırır .
 72. L-lösin mevcudiyeti L6 kas hücrelerinde fosfatidilinositol 3-kinaz, p70 S6 kinaz ve glikojen sintaz kinaz-3 aktivitesini düzenler: L-lösin ile başlatılan yukarı regülasyonda rapamisin (mTOR) yolunun memeli hedefinin katılımı için kanıt sistem Bir amino asit taşıma
 73. Kültürlü insan kas hücrelerinde amino asitler tarafından glikojen sentezinin düzenlenmesi
 74. Valin metabolizması. 3-hidroksiizobutirattan glukoneogenez
 75. Erkeklerde egzersiz sırasında kas dallı zincirli alfa-keto asit dehidrogenaz aktivasyon mekanizmaları
 76. Sitrik asit döngüsünün anaplerozu: kalp ve iskelet kasında enerji metabolizmasında rol
 77. Dallı zincirli amino asitler takviyesi, kas glikojen tükenmesi sonrasında dayanıklılık egzersizi sırasında egzersiz kapasitesini ve lipit oksidasyonunu artırır .
 78. Egzersiz sırasında algılanan eforda dallı zincirli amino asitlerin bir solüsyonunun yutulmasının etkisi
 79. İleri sirozda dallı zincirli amino asitlerle besin takviyesi: çift kör, randomize bir çalışma
 80. Kronik karaciğer hastalığı olan hastalarda dallı zincirli amino asit / tirozin oranını kullanarak nutrisyon tedavisine yanıtın değerlendirilmesi
 81. Dallı zincirli amino asitler karaciğer sirozu olan sıçanlarda glikoz metabolizmasını geliştirir
 82. İnsülin direncine sahip kronik hepatit C hastalarında dallı zincirli amino asit desteğinin glisemik kontrol üzerine yararlı etkisi: tip 2 diyabet için etkileri
 83. Obezitede plazma amino asit düzeyleri ve insülin sekresyonu
 84. Obezitede plazma amino asitleri ve insülin seviyeleri: karbonhidrat alımı ve triptofan takviyelerine yanıt
 85. Dallı zincirli amino asit seviyeleri, kilo kaybı ile insülin direncinde iyileşme ile ilişkilidir.
 86. İnsülin direnci, Çin ve Asya-Hint erkeklerinde değişmiş protein metabolizmasının metabolik bir profili ile ilişkilidir .
 87. BCATm’in farelerde bozulması, bir boş protein devir döngüsünün aktivasyonu ile ilişkili artan enerji harcamasına yol açar.
 88. BMI için uyumsuz monozigotik ikizlerde yağın küresel transkript profilleri: edinilmiş obezitenin arkasındaki yollar
 89. İnsüline dirençli insan iskelet kasında normal mitokondriyal solumaya rağmen artmış reaktif oksijen türü üretimi ve kompleks I alt birimlerinin ve karnitin palmitoiltransferaz 1B proteininin daha az bolluğu
 90. İnsülin direnci ve dallı zincirli amino asitlerin metabolizması
 91. Lösin yoksunluğu, hepatik insülin duyarlılığını GCN2 / mTOR / S6K1 ve AMPK yolakları yoluyla arttırır.
 92. Diyet lösin – Çoklu Metabolizma Düzeyine Etki Eden İnsülin Direncinin Çevresel Bir Değiştiricisi .
 93. Lösin , rapamisine duyarlı bir yolla, posttransorptif sıçanların iskelet kasında translasyon başlamasını uyarır.
 94. İnsanlarda Rapamisin uygulaması, iskelet kası protein sentezinde kasılmanın neden olduğu artışı engeller .
 95. PDK1 tarafından p70s6k’nin fosforilasyonu ve aktivasyonu .
 96. Dallı zincirli amino asitler, fiziksel egzersiz sonrası protein sentezinde anahtar enzimleri aktive eder.
 97. Protein sentezinin kontrolünde mTOR yolu
 98. Translasyon faktörlerinin amino asitler ile mTOR aracılı düzenlemesi
 99. Dallı zincirli amino asitlerin oral uygulamasıyla global ve spesifik mRNA translasyonunun düzenlenmesi
 100. Direnç egzersizi AMPK aktivitesini arttırır ve insan iskelet kasında 4E-BP1 fosforilasyonunu ve protein sentezini azaltır .
Supplement Ansiklopedisi
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz