CLA Nedir ?

CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) Nedir ve Ne İşe Yarar ?

 

CLA ( Konjuge Linoleik Asit ), yağ kaybını uyarma için PPAR  (Peroksizom proliferatör aktive reseptör) olarak bilinen bir sistem üzerinde etkili olan yağ asitleridir. En azından, teorinin söylediği şey de budur. CLA ( Konjuge Linoleik Asit ), PPAR reseptörlerini zayıf bir şekilde etkileyerek önemli miktarda yağ kaybına yol açar; Omega-3 yağ asitleri daha umut vericidir.

Özet

Tüm Temel Faydalar / Etkiler / Gerçekler ve Bilgiler

Konjuge Linoleik Asit veya CLA ( Konjuge Linoleik Asit ), çift bağların birbirlerinden uzakta iki karbon bulunduğu yerde linoleik asidin genel yapısına (uzunluk 18, 2 çift bağ) sahip yağ asidi karışımlarını belirtmek için kullanılan bir terimdir; çoklu doymamış yağ asitleri ve trans yağ asitleri olabilir.

Birçoğu olmasına rağmen, sadece ikisine sıklıkla atıf yapılır. Birincisi c9t11 (cis-9, trans-11) ve diğer t10c12 (trans-10, cis-12) adını verdikten sonra yan zincirde oluşur.

CLA ( Konjuge Linoleik Asit ), yağ yakma, steroidal sinyal verme, iltihaplanma ve glikoz / lipid metabolizması ile ilişkili PPAR adlı bir moleküler sinyal reseptörü ailesi üzerindeki etkisi nedeniyle yağ yakıcı ve sağlık teşvik edici madde olarak araştırılmıştır.

Bununla birlikte, CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) ile ilgili insan çalışmaları çok güvenilmezdir ve CLA’da ( Konjuge Linoleik Asit ) görülen genel etkiler aşırı derecede güçlü değildir; ve bazende çelişkilidir . CLA ( Konjuge Linoleik Asit ), yağ asitleri ve PPAR sistemini araştırmak için iyi bir araştırma standardıdır, ancak kişisel hedefler için bir supplement olarak kullanılması oldukça gereksizdir.

Bilinmesi Gerekenler

CLA ( Konjuge Linoleik Asit ), Rumenik Asit

Linoleik Asit (bazik yağ asidi)

Dikkat Edilmesi Gerekenler

CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) uyarıcı değildir

CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) obez ve fiziksel aktivitesi olamayanbireylerde daha iyi çalışmaya eğilim gösterir, ancak bu kesimlerde bile fayda sağlamada oldukça güvenilmezdir.

CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) Formu

Yağ yakıcı

CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) İle iyi Gidiyor

Fukoksantin (Fucoxanthin’in yağ yakıcı etkilerini artırabilir)

CLA ( Konjuge Linoleik Asit )  İle İyi gitmiyor

Yağ-bloker

Resveratrol (Her ikisi de anti-obezite hareketlerine sahiptirler ve birbirlerini baskı altında tutarlar)

CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) Tarihi

Geçmişte, çoğu insan diyetlerinde sığır ve süt yağı tüketimi ile iyi ve sağlıklı CLA miktarı almıştır. Ancak, modern zamanlarda sığır yetiştirilme yolu değişti. Bu değişim, çoğu insanın diyetlerindeki büyük değişikliklerin yanı sıra, CLA’lı kişilerin diyetlerinden aldıkları miktarı azaltmıştır.

Sığırların büyük çoğunluğu artık doğal çimle ve diğer yiyecekler üzerinde otlaklarda otlatılmıyor ve  işlenmiş tahıllar ve diğer et ürünleri ile besleniyor! Bu, sığırların CLA konjuge linoleik asitin iç üretiminde azalmaya neden olur, bu da daha az CLA’nın et ve süt ürünlerinden tüketilmesi anlamına gelir. Ek olarak, kolesterol ve yağ alımı ile ilgili çoğu insan, diyetlerini daha az kırmızı et ve süt ürünleri yemeye ayarlar. Bu, CLA miktarını ortalama diyetten daha da azaltır.

Neyse ki, bilim adamları saf aspir yağının linoleik asidini konjuge linoleik aside dönüştürmek için bir süreç geliştirdiler. Yukarıda listelenen sığır üretimindeki değişiklikler nedeniyle, bir kişinin yağ ve kolesterol yüksek gıdaların fazla tüketimi olmaksızın diyetlerinde optimal bir CLA düzeyi elde etmesi zorlaşmıştır.

 

CLA ilk olarak 1987’de Madison’daki Wisconsin Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından keşfedilmiştir. CLA’nın bu keşfi, PhD Michael Pariza, tarafından dokuz yıllık deneylerle sonuçlandı. Wisconsin-Madison Üniversitesi’nde. 1978’de, Dr. Pariza ilk olarak, anitkarsinojenik olduğu ortaya çıkan sığırda bir maddeyi not etti. 1987’de bu özü CLA olarak tanımladı. Bu tanımlama ile CLA’nın vücut kitlesini ve insan sağlığı üzerindeki diğer yararlı etkileri nasıl etkilediğine dair bilimsel araştırmalar ve araştırmalar ortaya çıktı.

CLA ( Konjuge Linoleik Asit )  Kullanımı ve Nasıl Kullanılır?

Konjuge linoleik asit (CLA), günlük olarak 3,200-6,400 mg aralığındaki yemeklerle birlikte kullanımı vardır ve böylece kullanılır. Bu dozaj, ürünün ağırlıkça yaklaşık % 70’inin, cis- 9 trans- 11 (c9t11) ve trans- 10 cis- 12 (t10c12) olmak üzere iki ana aktif bileşiklerinin birini içerdiğini varsaymaktadır.

Daha önce bahsedilen dozlardan daha fazla doz kullanan sınırlı çalışmalar ek fayda sağlamadı ve bu sadece CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) supplementin güvenilmezliğinden kaynaklandıysada da yukarıdaki dozların daha etkili olduğuna dair bir kanıt bulunmadığı anlamına gelmektedir.

KANIT DÜZEYİSONUÇNOTLAR
Yağsız Kütle
Bir obez kohort hastada CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) yağ kaybı esnasında yağsız kütlesi koruyabileceğine dair bazı kanıtlar vardır, ancak bu alt grupta bile sonuçlar kesinlikle güvenilmezdir.
Yağ Kütlesi
Kanıt, CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) yağ kitlesi üzerindeki hassas etkisini sonuçlandırmak için çok güvenilmezdir. Vücut yağına bağımlı bir azalma ve gözlemlenen değişkenlik için açıklama olabilir, ancak şu anda çok fazla delil olmadığı sonucuna varılmaktadır.
HDL-C
HDL-C üzerinde önemli etkileri destekleyecek yeterli kanıt yok.
İnsülin Hassasiyeti
Çoğunlukla, etkisizdir; CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) etkililiği konusunda herhangi bir sonuca varılması çok güvenilmez. Biraz etkileşim şekli var gibi gözükmektedir, ancak duyarlılık ve direnç kaydedilmiştir.
Ağırlık
CLA ( Konjuge Linoleik Asit ), sonuçlarda güvenilmezlik derecesinin kilo verdirmesi için etkisiz olarak kabul edilir; çoğu kanıt, artış ve azalma olduğunu düşündüren etkiler ile bazı seyrek kanıtlar önermektedir.
Trigliserid
Olası trigliseridleri artırmak mümkün olabilir, ancak bunu yapmakta güvenilmez ve aşırı derecede güçlü değildir.
Adiponektin
CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) supplementi ile adiponektinde herhangi bir değişiklik kaydedilmemiştir.
Kan Şekeri
Kan şekerinde güvenilir artışları destekleyecek yeterli kanıt yoktur.
C-reaktif Protein
Çoğunlukla, CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) etkisiz olarak görülmektedir.
HbA1c
CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) supplementini takiben HbA1c düzeylerinde anlamlı azalma (veya artış) yoktur.
İltihaplanma / Yangı
İltihaplanma durumdaki önemli değişiklikleri desteklemek için yeterli kanıt yoktur.
İnsülin
Açlık insülin düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur.
LDL-C
LDL-C azalmalarını destekleyecek yeterli kanıt yoktur.
Karaciğer Enzimleri
Karaciğer enzimleri üzerinde tutarsız ve güvenilmez etkiler bulunması ve önemli bir etkisinin var olduğu düşünülmemektedir.
Metabolizma Hızı
Şu anda, bir artışa destekleyici kanıtlar gıda alımı ile karıştırılırken hiçbir artışını desteklemeyen kanıtlar istatistiksel olarak daha sağlam olduğu için, halen bir miktar etkisiz olduğu düşünülmektedir.
TNF-Alfa
İltihaplanmanın biyolojik belirteçlerinden biri olan TNFa’daki değişiklikleri desteklemek için yeterli kanıt yoktur.
8-isoPGF2a
8-isoPGF (2) a, normal olarak lipid peroksidasyonunun bir biyolojik işaretidir, ancak CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) sahte bir pozitife neden olabilir (yağ asitleri söz konusu enzimlerle etkileşime girdiği bilinmektedir ve diğer lipid peroksidasyon belirteçleri değişmez).
Yağ Oksidasyonu
Yağ oksidasyonunu etkileyebilir, ancak daha fazla kanıt gereklidir.
Antioksidan Potansiyeli
Vücuttaki oksidatif durumu etkilemiyor gibi görünmektedir.
İştah
Karışık deliller ve umut verici kanıtlar, iştah bastırma derecesinin gıda alımını baskılamak için yetersiz olduğunu kaydetmiştir.
Kan Akışı
Kan akışındaki değişiklikleri desteklemek için yeterli kanıt yoktur.
Kan Basıncı
CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) ve kan basıncı arasında anlamlı bir etkileşim yoktur.
Kemik Mineral Yoğunluğu
CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) ve kemik mineral yoğunluğundaki değişiklikler arasında bir bağ oluşturmayı destekleyen hiçbir kanıt yoktur.
Hücre Bağlanma Faktörleri (Gençlik)
Hücre bağlanma faktörlerinde önemli bir etkisi yoktur.
DNA Hasarı
CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) kullanılması ile DNA hasar oranındaki değişiklikleri önermek için yeterli kanıt yoktur.
leptin
CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) alımına bağlı olarak dolaşımdaki leptinde meydana gelen değişiklikleri desteklemek için yeterli kanıt yoktur.
LDL Oksidasyonu
LDL-C’nin oksidasyon hızları üzerinde önemli bir koruyucu veya arttırıcı etkisi yoktur.
Öznel İyi Olma
Tek başına bir çalışma kilo kaybıyla karıştırıldığından doğuştan gelen bir memnuniyete yol açan etkiyi desteklemek için yeterli kanıt yoktur.
Astım
CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) supplementi ve astım semptomları arasında anlamlı bir etkileşim yoktur
Hücre Bağlanma Faktörleri (Yaşlı)
Hücresel yapışma faktörlerinde, önemli bir değişiklik (bağışıklık sistemi yoluyla arteroskleroz ile bağlantılı) yoktur.
Kalp Hızı
Kalp hızı ve CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) supplementi arasında anlamlı bir etkileşim yoktur.
Böbrek Fonksiyonu
CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) desteğinin böbrek fonksiyonlarına anlamlı etkisi yoktur.

1  Yapısı ve Kaynakları

1.1 Kaynaklar (Nerelerde ve Hangi Besinlerde Bulunur)

CLA ( Konjuge Linoleik Asit ), doğal olarak oluşan yağ asitleri koleksiyonudur ve grubun tamamı ‘CLA’ ( Konjuge Linoleik Asit ) olarak anılır. CLA (Konjuge Linoleik Asit) anlamındadır ve yağ asidi üzerindeki bir noktada çift bağ ile konjuge olan tamamen linoleik asit (omega-6) yağ asitleri anlamına gelir. [2] Ruminant (geviş getiren) hayvanlardan gelen gıda ürünlerinde (et dahil) bulunurlar ve aşağıdaki besinlerde bulunur:

 • CLA( Konjuge Linoleik Asit ) insanların yediği hayvanlarda ve hayvanları yiyen insanlarda depolanabilen et [3] [4] [5]
 • Süt [6]
 • Koyunlardan [7] Pecorino Peynirinde, yüksek miktarda peynir (% 1,5)
 • Tereyağı, zenginleştirmenin kesin CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) düzeylerini değiştirmesine rağmen [8]
 • Beyaz Düğme Mantarları (Agaricus bisporus) [9]

CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) tahmini insan alımı günde en az 0.5-1 gr, diğer tahminler 350-430 mg (Almanya), 151-210 mg (ABD) ve Avustralya’da günde 0.5-1 gr daha eski tahmini ile eşleşen tahminler arasındadır. [11] Düşük (0,5-1 gr) dozlarda CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) kullanan çalışmalar, potansiyel olarak gıdalar yoluyla faydalarını çoğaltabilir, ancak daha yüksek dozlarda supplement gerektirebilir.

Doğal kaynakları kullanarak yiyecek tüketirken, c9t11 izomeri (tartışılmak üzere), ağırlıkça toplam CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) % 75-80’inde ağır basmaktadır. [11] CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) ilk kez geviş getiren hayvanlarda izole edildiğinden c9t11 izomer bazen rumenik asit olarak adlandırılır. Genel olarak sütler (süt, tereyağı, peynir), toplam yağ asitlerinin % 0.25-1.5 arasında CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) olarak bulunurken, aşı asidine ikinci olası CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) hariçtir. [12] [13]

1.2 Yapısı

Konjuge Linoleik Asit (CLA), konjuge bağlar içeren herhangi bir linoleik asit (omega-6) yağ asidi için kullanılan bir terimdir. [14] Hayvan ürünlerinde yüksek miktarlarda bulunurlar ve memelilerde laboratuvar ortamında delta-9-desatüraz enzimi [2] vasıtasıyla sentezlenebilirler; insanlar trans yağ tükettikten sonra, trans yağ asidinden ve aşı asidinden sentezlenebilirler. [15]

Delta-9-desatüraz enzimi : İnsan vücudundaki tüm hücrelerin tekli doymamış, her yerde bulunan bir bileşeni olan oleik asidi sentezlemek için kullanılır ve vücutta palmitik asitten sentezlenen veya doğrudan alınan bir doymuş yağ asidi olan stearik asidi desatüre eden oleik asit üretir.

Bu izomerlerin ikisi, daha kapsamlı olarak araştırılır ve vücutta önemli ölçüde benzersiz etkilere sahip oldukları bildirilir; trans-10, cis-12 izomer (t-10, c-12) ve cis-9, trans-11 izomer (c-9, t-11). Bu ikisi, çoğunlukla, kendileri için daha fazla kanıt bulunduran daha ağır araştırmalar nedeniyle kullanılmaktadır. [16]

2 CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) Yapısal Bileşenleri

CLA ( Konjuge Linoleik Asit ), izomerlerin bir karışımı olduğu için, her izomer farklı etkilere sahip olabilir; bu bölümün amacı için c9t11 ( cis- 9, trans- 11) ve t10c12 ( trans- 10, cis- 12) izomerlerine bölünecek ve daha sonra diğerlerine topluca verilenler dikkate alınacaktır. Her izomer kendi mekanizmalarına sahip olmakla birlikte benzersiz bir yapıya sahip olabilir.

 • İzomer :Aynı formülle iki veya daha fazla bileşiğin her biri, ancak molekül içinde farklı bir atom dizisi ve farklı özellikler.

2.1 c9-t 11

Bu CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) izomeri, insanlara 3.4 gr haftalık karışık CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) izomerleri yoluyla 4 hafta boyunca beslendiğinde, 44 genin t10c12 ve 20 ile çapraz olduğu 1.5 kattan fazla farkla (kontrol ile ilişkili olarak), 93 gen değişiklikleri ile ilişkilendirilmiştir. Her iki izomer de dikkate alındığında, genler benzersiz şekilde etkilenir. [17]

Doğal kaynakları kullanarak yiyecek tüketirken, c9-t11 izomeri , ağırlıkça toplam CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) % 75-80’inde ağır basmaktadır. [11] CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) ilk kez geviş getiren hayvanlarda izole edildiğinden, c9-t11 izomer bazen rumenik asit olarak adlandırılır. Laboratuvar ortamında nöronal kök hücre farklılaşmasını teşvik ederken, t10c12 izomeri 2-20uM aralığında değişen dozlarda nöron farklılaşmasını engellemiştir. [18]

Bu belirli izomer, bazı nöronal faydalar ile ilişkilidir ve potansiyel olarak nöroprotektif olabilir (yetersizdir); artmış insülin duyarlılığı ve glikoz kontrolüyle ilişkilidir; Yağsız kütle, azalmış yağ kitlesi veya diğer izomer gibi iltihaplanma ile ilişkili değildir.

c9t11, besin kaynağında diğerlerine göre yüksek seviyelerde bulunması nedeniyle ‘doğal’ CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) izomeridir ve her ne kadar ‘sağlıklı’ olabilsede, yağ yakıcı etkilerle önemli ölçüde ilişkilendirilmemiştir.

2.2 t10-c 12

Bu CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) izomeri, insanlara 3.4 gr haftalık karışık CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) izomerleri yoluyla 4 hafta beslendiğinde, 26 gende, 44 genin t10c12 ve 20 ile çapraz olduğu 1.5 kattan fazla farklılıklarla (kontrole göre) değişiklikler ile ilişkilendirilmiştir; Her iki izomer de dikkate alındığında, genler benzersiz şekilde etkilenmektedir. [17] Genellikle c9t11 izomerinden daha biyolojik olarak aktif olduğu görülmektedir.

T10c12’nin oral yoldaki supplementinin ,obez erkeklerde şiddetli insülin direnci oluşturduğu gösterilmiştir [19] ve idrar izoprostanları ile ölçülen lipid peroksidasyonunun (oksidatif stresin) artışı ile bunu yapmak için teori edilmiştir. [20] Yapılan son çalışmada, t10c12’ye karşı 3.4 gr CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) karışımı (eşit c9t11 ve t10c12) karşılaştırılmıştır.

CLA’ya göre t10c12 ile dört kat yüksek üriner izoprostan (CLA’da başlangıç ​​değerine göre 0.25 ± 0.07 artış, 1.04 ± T10c12’de diğer tüm değişkenlerden bağımsız olarak insülin duyarlılığının daha fazla bastırılması ile bağlantılı olan olan t10c12’de 0.7 artış). [20]

 • İzoprostan : Esansiyel yağ asitlerinin (esas olarak araşidonik asit) serbest kök katalizli peroksidasyonundan canlı hücrelerde oluşturulan prostaglandin benzeri bileşiklerdir.
 • Lipit Peroksidasyonu : Lipit peroksidasyonu lipitlerin oksidatif bozunmasıdır.

T10c12’nin üriner 8-izo-PGF2α ile değerlendirildiğinde lipit peroksidasyonunu uyarma kabiliyetidir. c9t11’inkinden çok daha büyüktür; başlangıç ​​seviyelerinin % 578’ine kadar olan artışlar, izole t10c12 ile görülmüş, [21] ancak benzer dozlarda c9t11 ile kaydedilen % 25’lik artışlar kaydedilmiştir. [22] Artmış 8-iso-PGF2α üriner düzeyleri tanısal bir sorun olabilir (Bkz. Lipid Peroksidasyon bölümü), bu sonuçlar aynı zamanda laboratuvar ortamında t10c12’nin peroksizomal oksidasyona daha fazla karıştığını da göstermektedir.

Üriner 8-izo-PGF2α : Önemli koroner arter hastalığında oksidatif stresin belirteçleri olarak kullanılabilir.

T10c12, yağ kaybına bağlı olduğu için daha fazla biyoaktif izomer olarak görülür; diyabetiklerde vücut ağırlığı ile ters orantılıdır [23] ve iskelet kası üzerine yağ kitlesini tercih edilen eğilimi göstermiştir. [24] Hayvan modellerinde yapılan çalışmalar, t10c12 izomerinin artmış Lipoprotein Lipaz dönüşmesi ve trigliserit salınımı, [25] [26] ve artmış UCP2 dönüşmesi gibi Yağ hücresi üzerindeki etkilerin çoğuna neden olduğunu düşündürmektedir. [27]

 • Lipoprotein Lipaz : Vücudunuzda birlikte çalışarak yağları yapmak ve saklamak için diyetinizdeki karbonhidratlardan ekstra kalorileri kullanır.
 • UCP2 : Glikoz oksidasyonu ve hicre metabolizma arasındaki bağlantıda yer alan bir taşıyıcıdır.

Farelerde incelendiğinde, t10c12’nin diyetteki 8 hafta boyunca % 0.4’ü (c9t11 ile karşılaştırıldığında), CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) çoğalmakta olan yağ hücreleri ve bireysel Yağ hücresi boyutunu azaltarak insülin duyarlılığını artırabileceği önceki bir düşüncenin arkasındaki nedensel izomer olmuştur (yağ kütlesinde genel değişiklik). [28] c9t11, Yağ hücresi boyutunun azaltılmasında kontrol kadar bir farklılık göstermemiştir. [29] Yağ hücrelerindeki etkilere ikincil olduğu düşünülen, CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) ile görülen tansiyon düşürmeleri de t10c12’ye özgüdür. [25]

t10c12 ya yağ kütlesi ve insülin duyarlılığı / direnci CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) ile görülen değişiklikler için daha kuvvetli ya da doğrudan nedensel görünmektedir ve üriner 8-izo-PGF2α düzeylerindeki artış da t10c12’ye büyük oranda bağlıdır.

İlginçtir ki, t10c12, farelerde diyetin % 0.5’i olduğunda her grupta (her iki izomer ve bir karışım) kontrollerden daha iyi olmasına rağmen, c9t11’e kıyasla farelerde kas kütlesine de faydalı olduğu görülmektedir. [30] Karışım (her iki izomer % 0,25), bu açıdan iki izomer arasındaki sinerji olduğunu düşündüren en iyisidir. [30]

Bu etkiler, kas hücresindeki antioksidan enzimlere t10c12’nin daha iyi faydaları için ikincil olabilir. Diğer çalışmalar, t10c12’yi, enerji kullanımını glikozdan ziyade yağ asitlerine ayırarak, dolaylı olarak glikojen korunmasına neden olan farelerde dayanıklılık çalışma kapasitesini arttırmada etkin izomer olarak yer vermektedir. [31]

Yukarıdaki (c9t11’e karşı % 0.5 t10c12 ve bir CLA karışım grubu) benzer bir çalışma, t10c12’nin farelerde osteoporozun önlenmesinde, muhtemelen yağ hücreleri üzerindeki etkilere ikincil olarak etkili olduğunu tespit etmiştir. t10c12 ile kaydedilen etkiler c9t11’den anlamlı ölçüde daha iyi, ancak karışımdan önemli ölçüde daha iyi değildir. [32]

T10c12 aynı zamanda karaciğer hücrelerindeki LDL reseptörünü (vücuttan düşük yoğunluklu lipoproteini alan reseptör) yukarı doğru düzenlediği halde c9t11’in laboratuvar ortamında hiçbir etkisi olmadığı görülmüştür. [33]

CLA’nın diğer etkileri, kemik sağlığına ve kas metabolizmasına faydalar, c9t11 yerine t10c12’ye daha etkili bir şekilde kabul edilmiş olabilir.

2.3 Diğer İzomerler

Var olan diğer izomerler: 9 trans, 11 trans CLA (9t11t), [11] ve c11t13 ve 8t10c’dir. [16]

Valeriana fauriei’den 9-hidroksi-10-trans-12-cis CLA (9-HODE) olarak bilinen benzersiz bir CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) izomerleri ve 13-HODE olarak bilinen başka bir hidroksile CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) yanında adlay tohumları, ki bunların her ikisi de, trigliserit formunda yağ hücrelerindeki yağ birikimini EC ile 0.17-0.40ug / mL arasında değişen 50 değer ve 0.29-0.41ug / mL IC50 değeri; etkileri, temel CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) izomer t10c12’den yaklaşık 8 kat daha etkilidir. [34]

9-HODE ve ilgili hidroksillenmiş CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) molekülleri daha önce, 20uM’de 10uM troglitazona (farmasötik) benzer bir potansiyele sahip bir PPARy ligandı (CLA’ya benzer) [35] ve stresle uyarabilir GPCR G2A. [36] [37]

 • PPARy : Makrofajların bir alt kümesinde de eksprese edilir ve doğal ve sinerji ligandlarına yanıt olarak birçok iltihaplanma gen protein yapılarına dönüşmesini negatif olarak düzenler.

Domates ürünlerinde, 13-oxo-CLA’da (c9t11 izomer) bulunan oksijenli bir CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) metabolitinin, 20uM’de c9t11 CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) izomerine göre neredeyse iki kat daha kuvvetli olduğu ve 9-oxo-CLA’ya ( Konjuge Linoleik Asit ) göre biraz daha kuvvetli olduğu bulunmuştur. İlave olarak, 13-oxo-CLA ( Konjuge Linoleik Asit ), diyetin % 0.02’sinde beslendiğinde obez farelerin metabolizmasını iyileştirmeyi başarmıştır. [38]

2.4 Benzerlikler

Her iki izomerin de NF-kB protein yapılarına dönüşmesi modülasyonu vasıtasıyla anti-oksidan enzim dönüşümleri laboratuvar ortamında arttırdığı [39] ve kombinasyonun makrofajlara konulduğunda NF-kB aktivasyonunu (bir anti-inflamatuar etki) baskılayıcı olduğu görülmektedir. [40]

 • NF-kB :  DNA’dan RNA’ya genetik bilginin aktarımını, sitokin üretimini ve hücre sağkalımını kontrol eden bir protein kompleksidir.

3  Farmakoloji

3.1 Dağıtım

Biraz aşırı kilolu Vücut kütle indeksi 20 ± 0,42 olan 22 sağlıklı bir Japon kişi üzerinde yapılan bir çalışmada, 3 hafta süreyle günde 2.2 g CLA (% 47.3 c9t11, % 50.7 t10c12), kırmızı kan hücrelerinin ve plazma CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) içeriğini önemli ölçüde arttırmayı başardı 2.2 g linoleik asit ile yaklaşık dört kattır. [14] Kırmızı kan hücreleri kontrol olarak CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) olarak % 0.06 toplam yağ asitleri ve 4 haftada test grubu % 0.31-0.5 arasında; plazma toplam yağ asitlerinin % 0.12’sinden % 0.26-0.92’sine yükselmiştir. [14]

Bu lipoproteinlerin kan yoğunlaşmasında önemli bir değişime gitmemelerine rağmen, 4 hafta sonra lipoproteinlerin (HDL, LDL, vLDL) CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) içeriğinin artışı da gözlenmiştir. [14] Benzer şekilde doz uygulanan bir çalışmada [41] aynı eğilimler bulunmuş, ancak İrlandalıların kanlarındaki değişimler biraz daha düşük bulunmuştur.

Vücut geliştirmeyi oluşturmak için, 1 haftadan fazla sürecek gibi görünür ve supplementin kesilmesinden en az bir hafta sonra vücutta kalır; durduktan 2 hafta sonra temizlenmeye başlar.

4 Lipid Metabolizması ile Etkileşimler

4.1 Trigliserid

Her bir ana izomerin (c9t12, t10c12) yaklaşık 1 gr’lik 2.2 g CLA ( Konjuge Linoleik Asit ), kan trigliserid değerlerini 65.6 ± 8.7 mg / dL’den 79.9 ± 7.6 mg / dL’ye (başlangıç ​​değerinin % 121’i) yükseltebilmiştir. Genç sağlıklı insanlarda 3 haftalık supplement kullanımı kesildikten sonra  2 hafta daha etkileri devam etmektedir. [14]

4.2 Kolesterol

Genç sağlıklı Japonlarda yaklaşık 1 gr her bir ana izomer (c9t12, t10c12) ile 2.2 g CLA ( Konjuge Linoleik Asit ), 3 hafta tamamlandıktan sonra HDL, LDL veya vLDL yoğunlaşmasını önemli ölçüde etkileyememiştir. [14]

5 Glukoz Metabolizması ile Etkileşimleri

5.1 İnsülin Duyarlılık Mekanizmaları

C9t11 izomerinin, hayvan modellerinde diyetle uyarılan obezitenin oluşumunu azaltabilen, anti-diyabetik olduğu kanıtlanmıştır. [42] [43] Artmış insülin duyarlılığına bağlı olarak c9t11, lipid biyo belirteçlerindeki ilerlemelerle de ilişkilidir. [44] [1]

T10c12 izomerinin, diyabetik olduğu bilinmekte olup, bir yağ hücresinde, CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) yağ kaybı etkilerine (glikoz ve yağlı asidin yağ hücrelerine girmesini engelleyerek) ve insülin hassasiyetine (glukoz önleme yoluyla bir yağ hücresine girdiğinde, daha uzun süre dolaşır). Laboratuvar ortamında, bir yağ hücresindeki iltihaplanma ile diyabetik etkileri arasındaki bağlantı, nihayetinde sitokinlere (iltihap sinyalleri) bağlı olduğu görülmektedir [45] [46] ve başlangıçta yağ hücrelerinde kalsiyum salımına bağlıdır. [47]

t10c12 PPARy’nin bir önleyicisi olarak da bilinir, ancak anti-obezite mekanizmaları (yağ hücrelerinin farklılaşmasını önleyerek), yağ hücrelerine glikoz alımını azaltarak pro-diyabetik olmasına rağmen. [49]

Fark, her izomeri farelere beslerken % 0.5’lik c9t11’in diyetle uyarılan insülin direncini önlediği, t10c12’nin % 0.5’inde insülin direncini arttırdığı, ayrıca yağsız kütlesi arttırdığı ve yağ kütlesini düşürdüğü [42] fark olduğu gösterilirken, bir karışım her birinin etkisini biraz azaltmaktadır (izole izomer). [43]

Her iki izomerin insülin duyarlılığı üzerinde farklı etkileri olduğu görülmektedir; c9t11 insülin duyarlılaştırıcıdır ve t10c12 yağ hücrelerinde insülin direncibi uyarabilmektedir ; Bununla birlikte, CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) yağ kaybı etkileri buna bağlı görünmektedir.

5.2 İnsülin Duyarlılığı Müdahaleleri

İnsülin duyarlılığı insülinin kan şekeri düzeylerini düşürmede ne kadar etkili olduğunun veya insülin duyarlı bir insanın daha az insülin birimi ile X miktarı iş yapmasını ve daha dirençli bir insanın bulunmasını gerektiren “insülin benzeri etkileri” teşvik etmek için, hücrelerin aktive edilmesiyle ilişkilidir; Aynı miktarda insülin yapmak için daha fazla birim çalışmaktadır.

CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) supplementine yanıt olarak insülin duyarlılığı üzerine birkaç insan müdahalesi yapılmıştır ve ikisi, sonuçların ne kadar aynı türden olduğunu göstermiştir. [50] İlk kez 10 fiziksel aktivitesi olmayan ve yağsız erkeklerin  3.2g’lık bir 50:50 izomer karışımı verdiği ilk çalışmada, [50] 2 denek insülin duyarlılığında artış ve 6’sında azalma ile birlikte 2’si anlamlı bir etkiye sahip değildi.

İnsülin duyarlılığında ortalama% 29’luk bir azalma olan (insülin duyarlılığı indeksi ile değerlendirilen matematiksel model) bir başka çalışmada, 9 denekten 3’ünde insülin duyarlılığında artış olduğu (% 9-13 arası artışlar) ve diğer 6 belirgin düşüş (% 9-79 arasında değişmektedir). [51] Bu çalışmaların her ikisi de aynı araştırma grubu tarafından yapılmıştır ve bilim adamları, yaşın bir rol oynayabileceğini (daha fazla risk altında) ve diyabete genetik yatkınlığın rol oynayabileceğini öne sürmüştür. [51]

Tipik sonuçlar, insülin duyarlılığını düşürmeye yönelik bazı eğilimlerle [22] [52] [51] daha karışıktır, ancak çoğu araştırma, insülin duyarlılığı veya direnci üzerine herhangi bir etkinin istatistiksel olarak güvenilir olmadığını ileri sürmektedir. [53] [54] [55] [56] [8] [57] [58]

Başlangıçta, verilerin, insülin duyarlılığı ve direnci ile ilgili olarak, CLA’ya ( Konjuge Linoleik Asit ) karşı biraz eğilimli veya alakasız olduğuna daha eğilimli olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, bazı veriler insülin direncine neden olabileceğini düşündürmektedir; İnsülin direncinin bulunduğu zaman, klinik önemi güvenilmez ancak potansiyel olarak endişe vericidir.

İnsülin direncinin arttığını gösteren çalışmalarda kullanılan CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) dozları ya 3-3.2 gr CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) karışık izomer [52] [51] ya da aynı dozda daha düşük potent c9t11’dir. [22] Obez kişilerde [52] [22] ve birinde fazla kilolu [51] olmak üzere iki çalışma yürütülmüştür, ancak aşırı kilolu durum (aynı zamanda tip II diabetik veya metabolik sendromlu durum) görülmemektedir. Aynı obez oral kilo dozunda insülin direnci üzerinde hiçbir etkiye sahip olmadığı için, obez veya aşırı kilolu kişilerin en az dört çalışmasının uygun olması nedeniyledir.

[54] [53] [56] [58] İnsülin direnci artışlarına dikkat eden iki çalışma yapılmıştır şeker hastalığı ve şeker hastalığı olmayan  bu, tip II diyabetiklerde [58] ve diyabetik olmayanlarda boş sonuçlar ortaya çıkaran çalışmalarla eşleştirilir. [53] [8]

Daha önce değinildiği gibi, oral doz, bu bölümde bahsedilen çalışmaların çoğunluğunda 2.5-3.2 gr aktif CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) izomerleri dozlarını kullandığından, ilişkili görünmemektedir. İnsülin direnci, HOMA (Homeostatik model değerlendirmesi), [52] hiperinsülinemik öglisemik kelepçe [22] ve glikoz ve insülin kinetiğinin matematiksel modellenmesi ile hesaplanmıştır. [51] İnsülin duyarlılığını değerlendiren ve boş sonuçları bulmak için yapılan araştırmalarda da çeşitli analitik yöntemler kullanıldığından, verilerdeki tutarsızlık sebebinin araştırma hatasından kaynaklanması olası değildir.

HOMA : β-hücre fonksiyonunu ve insülin direncini (IR) bazal (açlık) glikoz ve insülin veya C-peptid konsantrasyonlarından değerlendirmek için bir yöntemdir.

Tutarsızlık, insülin direncinin bir glikoz testi ile değerlendirilip değerlendirilmemesi ya da bir yemek yinelenmesi için deneysel olarak uyarılan yüksek kan şekeri karşısında insülin duyarlılığından kaynaklanıyor gibi görünmektedir. İnsülin direncindeki artışa dikkat çeken üç çalışmada da glukoz zorlukları kullanılmıştır [52] [22] [51] ve bir başka çalışmada değişkenliğe dikkat çekilirken değişiklik olmadığında bir glikoz uyarımı kullanılmıştır. [50]

Bu çalışmalarda, insülin direncindeki değişiklikler % 14.4, [22] % 19, [52] ve % 29’dur. [51] Ancak, bu çalışmada, % 9-79 aralığında geniş değişkenlik gösteren bir dizi gösterilmiştir. [51] Önemli bir etkiye dikkat etmeyen diğer çalışmalar, açlık kan şekeri ve insülin okumalarını kullanmıştır; bu da glikoz metabolizmasında kronik bir değişikliğin göstergesidir.

CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) kullanımından önceki vücudun durumu, CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) insülin duyarlılığını nasıl etkilediği ile iyi korelasyonlu görünmemektedir, ancak CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) uyardığı insülin direnci, birlikte sindirilen (veya birlikte enjekte edilen) karbonhidrata büyük oranda dayanmaktadır. CLA ( Konjuge Linoleik Asit ), insülin direncinde kısa sürede değişiklikler meydana getirir, bu da supplementin kesilmesi üzerine geri döndürülebilir ve sadece karbonhidrat tüketimi sırasında fark edilebilir.

Bir glikoz çarpması gören kişilerde görülen varyansa ilişkin halen yeterli açıklama yoktur.

6 Karaciğer ile Etkileşimleri

6.1 Karaciğer Enzimleri

2.2 gr CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) günde 3 hafta boyunca, sağlıklı Japonlarda (yetişkinlerde) dolaşımdaki karaciğer enzim düzeylerini önemli ölçüde etkilememiştir. [14]

Buda İlginizi Çekebilir  Polikistik Over Sendromu (PCOS)

6.2 Karaciğer Yağı

Hayvanlarda, özellikle de farelerde, CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) supplementi ve özellikle t10c12 izomeri karaciğer yağlanmasına neden olur; ve  metabolik anormalliklerden önce gelen yağlı karaciğer oluşumu olarak da bilinmektedir. [59] [60] [61] [62]

Karaciğer yağlanmasını araştıran insan çalışmaları, hayvanlarda bulunan aynı sonuçları not edilmiş; bu da, türün bağımlı olabileceği görüşündedir. [63] Dört türün 64 müdahalesini özetleyen bir derleme çalışmasında [64] insanlara CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) hamster ve fareden daha az etkilendiği sonucuna varılmış, ancak fareler CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) supplementine karşılık gelir ve CLA’dan ( Konjuge Linoleik Asit ) Karaciğer yağlanmasına duyarlıdır. [64]

CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) yağlı karaciğeri uyardığı fikri, insanlar için endişe kaynağı olarak görünmemektedir ve farelerle bir şekilde ilişkilendirilmektedir.

7 Yağ Kitlesiyle Etkileşimi

7.1 Dağıtım

C9t11 izomerinin t10c12 izomere karşı kinetiğini karşılaştıran bir çalışmada, CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) t10c12 izomeri, yağ (vücut yağı) dokusunda trigliseridlerde depolanma için daha büyük bir çekim gücüne sahipken, c9t11 iskelet kası için nispeten yakınlığa sahip gibi görünmektedir. [24]

Yakında, bahsedilecek mekanizmalardan gelen potansiyelin yanı sıra, t10c12 c9t11’den daha fazla vücut yağını harcıyor.

7.2 Mekanizmalar

CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) izomerleri olarak öne sürülen ana mekanizma, karaciğerde yüksek düzeyde ifade edilen  peroksizom Proliferatör ile aktive edilmiş Reseptör alfa (PPARa)’ya bağlanabilme ve böbrek ve kalpteki aktiviteyi aktive edebilme yeteneğidir; c9t11 izomeri reseptör üzerinde en fazla potensiyele sahiptir. [65] Gözlenen IC50 değerleri c9t11 için 140 ± 90uM ve t10c12 için 200 +/- 30uM^dir. C9t11 CLA, PPARa aktivitesini uyarmada, linoleik asitten (konjuge olmayan omega-6) yaklaşık 8 kat daha güçlüdür. [65] PPARa aktivasyonunun biyolojik etkileri, farelerde oral yoldan verildikten sonra görülmüştür ve karaciğerdeki yağ yakmayı artırdığı öne sürülmüştür. [66]

 • Peroksizom Proliferatör PPARa : Moleküler biyoloji alanında, genlerin ekspresyonunu düzenleyen DNA’dan RNA’ya genetik bilginin aktarımı faktörleri olarak işlev gören bir grup nükleer reseptör proteinidir. PPAR’lar, yüksek organizmaların hücresel farklılaşması, gelişimi ve metabolizmasının (karbonhidrat, lipit, protein), ve tümörijenezinin  düzenlenmesinde önemli rol oynarlar.
 • PPARy :Makrofajların bir alt kümesinde de eksprese edilir ve doğal ve sinerji ligandlarına yanıt olarak birçok iltihaplanma gen ekspresyonunu negatif olarak düzenler.

İlave olarak, CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) laboratuvar ortamında ve insanlarda, [67] yağ hücrelerinde bulunan PPAR izomeri PPARy’yi bastırdığı  gösterilmiştir ve yağ hücresi çoğalmasını ve trigliseridlerin birikimini (PPAR, obeziteye yol açan olmasına rağmen, aynı zamanda diyabet) ve bu bastırma, CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) t10c12 izomere atfedilir. [48]

İlginç bir şekilde, t10c12’nin PPARy’yi bastırdığı gösterildiğinde, c9t11’in laboratuvar ortamında insan yağ hücrelerinde PPARy’yi aktive ettiği bulunmuştur. [48] [68] [69] İlginç olarak, PPARy’de genetik çeşitlilik, insanlardaki CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) supplementine genetik yanıtta değişiklikler ile ilişkilidir ve bireyler arası farklılıkları açıklayan bir araştırma yolu olabilir. [17]

Üçüncü ana PPAR reseptör tipine (PPARb / d) bakıldığında, furan-CLA olarak bilinen CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) metaboliti zayıf bir agonist (aynı yönde etki yapan) gibi gözükmektedir. [66] Bunu biyolojik açıdan anlamlı olarak gösteren hiçbir kanıt yoktur.

 • PPARb / d: Protein bozunmasında bir azalma yoluyla PGC-1α içeriğini arttırır ve nükleer solunum faktörü 1’in (NRF-1) transkripsiyonunu arttırır.

CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) karışımları, PPARa’yı (çoğunlukla karaciğerde bulunan, lipit düşürücü etkiler ve muhtemel bazı vücut yağ kaybı etkilerine bağlı olarak) aktif hale getirebilen ve vücut yağ hücrelerinde (izomereye bağlı olarak) PPARy’yi aktive ve bastırabilen PPAR modülatörleri olarak bilinir; PPARy reseptörlerini ve daha sonra vücut yağ düzenlenmesini hafifletir.

CLA ( Konjuge Linoleik Asit ), yağlı asit sentezi, asetil CoA Karboksilazı ve Lipoprotein Lipaz’ı (LPL) bastırabilen yağ kazandıran enzimlerin sentezlenmesinin bastırılması yoluyla yağ düşürdüğü iddia edilmektedir. [70] [71] Bu etkilerin t10c12 izomerinden PPARy bastırmasının bir sonucu olduğu gösterilmiştir. [48]

 • Yağ asit sentezi : Yağ asidi sentezi, insanlarda FASN geni tarafından kodlanan bir enzimdir. Yağ asidi sentezi, yağ asidi sentezini katalize eden çok enzimli bir proteindir.

Daha sonra, CLA ( Konjuge Linoleik Asit ), Carnitine Palmitoyltransferase-1 (CMPT-1) ve acyl-CoA oksidazlardaki artışlarla enerji tüketimini artırmak için ayrıca lanse edilmiştir ve bunlar yağ yakma etkilerini araştırırken dahi t10c12 izomeriyle bağlantılı olmuştur. [72] [73]

 • Carnitine Palmitoyltransferase-1 (CMPT-1) : Asetil grubun transferini katalize ederek Asetil  karnitinlerin oluşumundan sorumlu bir mitokondriyal enzimdir.

CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) etkileşime girdiği görülen enzim Yağ Asidi sentezi , daha az mRNA (yağ yakma için iyi)  ile bu enzimde bir azalma ile , [74] [71] [75] [62] anlamlı bir etki yoktur veya faaliyette aykırı biçimde bir artış vardır. [76] [77]

 • mRNA : DNA’dan genetik bilgiyi gen ifadesinin protein ürünlerinin amino asit dizisini belirttikleri ribozoma taşıyan geniş bir RNA molekülü ailesidir.

Vücuttaki bazı protein değişiklikleri, yukarıda belirtilen PPARa veya PPARy düzenlenmesinden kaynaklanırken, bazıları doğrudan veya başka yollarla CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) supplementi ile etkilenebilir; Bu mekanizmalarda t10c12 daha fazla alakalı gibi görünmektedir.

Mekanizmalar ne olursa olsun, laboratuvar ortamındaki çalışmalarda, yağ hücrelerini serbest bırakma yeteneğine sahip olduğunu, trigliseridlerden yağ salınımının arttığının ve ardından yağ yakmanın bulunduğunu belirtmiştir. [78] [79] [80] [81] [82] [83]

7.3 Tür Farklılıkları

CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) etkileri açısından insanlar ve araştırma hayvanları arasında sonuçlarda önemli farklılıklar var gibi gözükmektedir. [64] [84] Hayvan çalışmalarının, yağ tüketiminde sürekli olarak CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) cılız etkilerini bildiren insan çalışmalarından daha iyi sonuçlar verdiğine dikkat çekilmektedir. Bu, PPARa aktivasyonuna daha fazla yanıt vermeye eğilimli olan hayvanlara ikincil olabilir; CLA’nın varsayımlanmış bir mekanizmasıdır. [85]

Fareler, rutin olarak, % 60-80 aralığında CLA’ya ( Konjuge Linoleik Asit ) yanıt olarak önemli miktarda yağ kaybı yaşarlar; aynı zamanda karaciğerdeki hepatomegali (karaciğer büyümesi) ve yağ asidi oluşumunu not eden tek türlerdir. [64] [86] [87]

CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) mekanizmalarına daha duyarlı laboratuar hayvanlarıyla, tür farklılıkları olduğu görülüyor; Bu nedenle, hayvan çalışmalarından yapılan varsayımlar büyük olasılıkla CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) klinik önemi veya potensi (potansiyel) aranıyorsa geçerli değildir.

7.4 Metabolizma Hızı

CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) ve metabolik hızı araştıran çalışmalar karıştırıldığında; en az bir çalışmada, % 35 c9t11 ve % 35 t10c12 içeriğine sahip 3.76 gr CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) 14 hafta süreyle, yoğurt ile beraber kullanıldığı zaman metabolizma hızında bir artış kaydetmiştir. [67] Dolaylı kalorimetre ile obez hastalarda 14 hafta boyunca belirgin bir kilo kaybı kaydedilmemesine karşın, metabolik hız % 4 oranında artış göstermiştir; diyet kontrollü değildi. [67]

Bir başka çalışmada, metabolik hız artışı kaydedilmiş, ancak bu, yeniden beslenmenin yol açtığı yağsız kütlede bir kazanç olduğunu belirtmiştir (CLA’nın kilo kaybından sonra kilo almasını engelleyip engellemediğini görmek için yapılan bir çalışmada, bunun başaramadığı fakat besleyici maddeyi bastırdığı ). Metabolik hızın arttırılmasının dolaylı bir biçimidir. [88]

Birçok çalışmada, aşırı kilolu fakat sağlıklı kişilerde 12 haftalık 4 haftalık CLA ( Konjuge Linoleik Asit ), 2 günde 4 gr CLA (Konjuge Linoleik Asit), [89] veya 12 haftalık CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) atmosferinde yağ oksidasyonunda bozulmaya rağmen, metabolizma hızında genel bir fark bulunmamaktadır; 3.9 gr egzersiz ve normal kilolu kişilerde. [90]

Bazı çalışmalar, metabolizma hızında bir artış olduğuna dikkat çekmiştir, ancak pratik anlamda eksiklik taşımış ya da başka şekilde karıştırılmıştır; Çoğunlukla, CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) metabolizma hızını arttırmaz veya bastırmaz gibi görünmektedir.

7.5 Müdahale Çalışmaları

CLA ( Konjuge Linoleik Asit ), birçok denemede yağ kaybına neden olmuştur. 1.7 gr CLA’daki ( Konjuge Linoleik Asit ) 50/50 izomerler günlük olarak, Çinlilerde, 12 haftalık plasebo 0.07 kg’a göre 0.69 kg ve yağsız vücut kütlesi değişiklik göstermezken, [63] aşırı kilolu ve obez (BMI 25-35). 3.4 gr [49] 0.6 gr CLA’da ( Konjuge Linoleik Asit ) egzersiz yaparak obez insanlarda günde üç kez yağa dönüşüme neden olan 3.4 gr’ın altında olan dozlarda yağ kaybına neden olan (yağsız kütle artışı), 12 hafta boyunca 50/50 izomer CLA’dır. [92]

Çoğunlukla obez ve metabolik açıdan iyi durumda olmayan 85 kişide (metabolik sendrom) 3.4 gr CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) izomerik karışımla (50/50) 4.5 gr ilave, 4 hafta boyunca 1.13 kg vücut ağırlığı azalması, [93] postmenopozal ve obez diyabetik kadınlarda 16 hafta boyunca -194 gün boyunca 3 g CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) verilen obez çocuklarda 6.5-7.5 ayda 0.5 +/- % 2.1 vücut yağları, [94] asetik asit yağına göre bir kontrol, 0.11 +/- 0.55 kg kaybetme -0.86 ± 0.59 kg, çalışma çaprazlaması sırasında başka bir 16 hafta boyunca, Aspir’de 0.90 ± 0.79 kg kazançla karşılaştırıldığında, [95] 6 3 ayda 3.2 gr CLA günlük 0.6 ± 2.5 kg kaybederek plasebo grubuna (aspir yağına ) karşı 1.1 ± 3.2 kg, [89] 3 kg CLA’dan (Tonalin) sonra 0.6 kg yağ kütlesi kaybı önceki metabolik sendromu olan aşırı kilolu ve obez kişilerde 12 haftadır.

CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) karışımlarını veya t10c12 izomerini 4.2 gr’da 12 hafta boyunca tüketirken plaseboya göre % 2.6 daha fazla kaybı (toplam yağ kütlesi) [96] 3.2 gr  bir CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) ile diyet kontrolü yapılmadan 6 ay boyunca 1.0 +/- 2.2 kg yağ kaybı, [53] CLA (Konjuge Linoleik Asit) yağ asitleri ile bir yıl boyunca 3.6g’de 1.7 ± 3.0kg yağ kütlesi kaybı veya 2.4 ± 3.0 kg kaybı, CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) trigliseritleri ile plaseboya 0.2 kg kazanmıştır. [97]

Mikrokapsül’e CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) kullanan yakın tarihli bir araştırmada, 30 gün içinde % -2.68 + / – % 0.82 oranında bir azalma olduğunu belirtmiştir, ancak 90 güne kadar daha fazla azalma görülmemiştir (plasebo -% 1.97 + / – % 0.60’a ulaştığında). [98]

Genel olarak, yağ kitlelerinde istatistiksel olarak önemli azalmalar gösteren 10 çalışma toplanmış ve en çarpıcı etkileyici bir kilo kaybı oranı (Efedrin’e kıyasla, Efedrin’in bir ay içinde iki kat fazla yağ kitlesel kaybına neden olabileceği) değil 4 ay boyunca 1.13 kg (2.48lbs) olmuştur.

Yağ kaybı aralıkları sıklıkla sıfır noktayı aşar (diğer bir deyişle 1.1 ± 3.2 kg kilo kaybı 2.1 kg, diğer bir kişi ise 4.3 kg kaybetmiş demektir) ve CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) geniş etki yelpazesi ve yetersiz güvenilirliği tüm çalışmaları kapsamaktadır. CLA ( Konjuge Linoleik Asit ), yağ yakıcı olabilme yeteneğine sahiptir, ancak klinik önemi olan çalışmalarda bile güvenilirliği ve gücü yetersizdir.

Tersine, obez yüksek kolestrol olan erkeklerde 2.7 gr aktif CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) ile ya 50/50 izomer karışımı ya da saf c9t11 ile 8 hafta boyunca herhangi bir etki kaydedilmemiştir. [57] C9t11 ya da karışık olarak, günde 1.3 gr CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) ile zenginleştirilen sütün hiçbir etkisi yoktur; izomerik miktarda oleik asit (zeytinyağında ana yağ asiti) ile karşılaştırıldığında, 9 hafta boyunca toplam ağırlığa 20 gr CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) etkisi [99] yok (0 +/- 0.9 kg) etkisi, [100] hayır 4.2 gr CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) izomerleri, gıda ürünlerinde tereyağ yoluyla günlük diyetlere eklendiğinde önemli etki yapmaktadır. [8]

3.76 gr CLA (Konjuge Linoleik Asit) (% 35 c9t11, % 35 t10c12) vermek için bir besin olarak yoğurt kullanan 14 hafta boyunca belirgin bir yağ kaybı olmamıştır. [67]

2.4 mg Tonalin yağında (marka adı), CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) plasebodan farklı bir etki göstermezken, 400 mg kadın kremi ile eşleştirildiğinde [55] sağlıklı, egzersiz yapan erkek ve kadınlarda etkisi yoktur. 4 gr 12 haftada 12 hafta boyunca [90] 3.2 ve 6.4 gr CLA’yı (-0.17 kg yağ kütlesi 12 hafta sonra, 0.11 kg artış), ancak yağ kütlesinin azaltılmasında istatistiksel olarak önemsizdir, [101] plaseboya göre istatistiksel olarak anlamlı olmayan 3.2 gr CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) supplementinin günlük olarak alınmasından sonra, 6. ayda 0.65 kg vücut yağı kaybı vardır. [54]

3.4 gr CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) her 2 yılda, şişman sağlıklı kişilerde yağ kütlesini 1,7 ± 2,4 kg azaltırken, izole izomerlerin 1.5 gr veya 3 gr 18 hafta boyunca yağ kütlesi üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. [103]

CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ), obezite ile mücadele konusundaki yağ kaybı etkileri üzerine yapılan, çift kör, plasebo kontrollü yeni bir çalışmada, CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) yağ kaybı üzerindeki etkileri hakkında daha fazla şüphe uyandırmaktadır.

28 obez kadın, 8 haftalık bir aerobik egzersiz rejimi uygularken, plasebo olarak günde 3.2 gr CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) veya 4 gr / gün zeytinyağı almıştır. Hem CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) hem de plasebo grupları oksijen alımında, gövde yağında, bacak yağında ve toplam vücut yağında iyileşme göstermiş, ancak CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) grubu, plasebo grubundan istatistiksel olarak farklı değişiklikler göstermemiştir. [104]

Bu çalışmanın yağ kaybında dikkate değer bir etki üretmek için yeterli bir sürede olmaması mümkündür; eğer ‘yüz değerinde’ alınırsa, sonuçlar, CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) supplementinin çalışma popülasyonunda bir plasebodan daha iyi olmadığını göstermektedir. Bu, en iyi ihtimalle, CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) etkilerinin ortaya çıkması uzun sürdüğünü ve hafif olabileceğini düşündürmektedir. En kötü ihtimalle, CLA ( Konjuge Linoleik Asit ), egzersiz yanıtında yağ kaybını arttırmak için etkili değildir.

İstatistiksel olarak anlamlı yağ kayıpları, ortak motifler ya da pozitif sonuç veren çalışmaların birbirinden ayrılmasına yol açan sonuçlar ve bu sonuçların boş olduğunu gösteren çalışmalara kıyasla, CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) yağ kaybı üzerine istatistiksel olarak anlamlı herhangi bir etkisi olmadığını gösteren birçok çalışma yapılmıştır.

Hayvan çalışmalarına bakılmaksızın insan müdahaleleri tarafından değerlendirildiğinde (tür farklılıklarına bağlı olarak), CLA ( Konjuge Linoleik Asit ), piyasada bulunan pek çok seçeneğe göre iyi bir yağ yakıcı olarak görünmemektedir. CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) doz yanıtını göstermez, lipit ve glikoz metabolizması parametrelerinde şüpheli etkilere sahiptir ve güvenilmezdir.

CLA ( Konjuge Linoleik Asit ), günde bir kez 3.4 gr oral dozda, ayrıca kilo kaybından sonra plasebodan daha fazla kilo vermeyi başaramamaktadır ve küçük denemelerde iştah bastırmasının CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) ile ilişkili olduğu gösterilmiştir; Kalori alımını azaltmak için görünmemektedir. [105] [106]

İskelet Kası ile Etkileri

8.1 Dağıtım

C9t11 izomerinin t10c12 izomere karşı kinetiğini araştıran bir çalışma, c9t11 izomerinin, iskelet kasının fosfolipid çift katmanında öncelikli olarak depolandığı, iskelet kasında çekim gücüne sahip olduğu görülmüş; t10c12’nin yağ dokusunda trigliserit depolaması için çekim gücü vardır. [24] Bu aynı zamanda günde 4 gr CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) yağının (% 38 c9t11) supplementinin toplam yağ asitleri için % 0.46 ± 0.08 ‘den % 0.56 ± 0.06’ ya yükselmesine neden olan kas CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) düzeylerini ölçen başka bir çalışmada da görülmüştür. [51] T10c12, bir bileşen olmamaktan, aynı oral yükte  0.09’a yükselmiştir. [51]

 • Fosfolipid çift katmanı : Hidrofobik veya sudan etkilenen, iç ve hidrofilik veya su seven bir dış cephesi olan iki fosfolipit katmanından oluşur. Hidrofilik (polar) kafa grubu ve hidrofobik kuyruklar (yağ asidi zincirleri), tek fosfolipit molekülünde tasvir edilmiştir.

C9t11, iskelet kası dokusunda düzelmeyi tercih ederken, t10c12 daha büyük bir dereceye kadar yağa dönüşmektedir.

8.2 Glikoz Metabolizması

Kilolu, fakat sağlıklı diğer erkeklerde, 12 hafta boyunca günlük 4 gr CLA( Konjuge Linoleik Asit )  kullanan en az bir çalışmada (% 38.8 c9t11, % 38 t10c12), insülin duyarlılığında glikoz insülin indeksi (glukoz AUC x insülin AUC) ve ‘insülin duyarlılığı indeksi’ olarak bilinen matematiksel bir modeldir. [51] Glikoz AUC, oral glikoz tolerans testini takiben % 39 artmış ve insülin AUC’yi % 20 arttırmıştır ve bu, miyosit yağ asidi bileşiminde, özellikle de seramidde (401.3 nmol / g’dan 660.3 nmol / g’ye yükselmiştir) kuru ağırlık, değişikliğe atfedilmiştir. [51]

 • Seramid :  Bir mumsu lipit molekülleri ailesidir. Bir seramid sfingosin ve bir yağ asidinden oluşur.

8.3 Müdahaleler

İnsanlara CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) veren çeşitli çalışmalar, yağsız kütlelerde (vücut yağından çıkarıldıktan sonra toplam ağırlık olarak) değişiklikler olduğunu belirtmiştir.

Genç obez erkeklerden 3 gr CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) izomerleri 3 gr balık yağı ile eşleştirildiğinde, genç ve zayıf erkekleri etkilemeyen yağsız kütleleri, 12 hafta boyunca % 2.4 arttırabilirken, 0.64 kg artmıştır. [107] 12 hafta, aksi halde sağlıklı, obez insanlarda 3.2 gr CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) izomerlerine yanıt vermemiştir. [101]

1 yıla kadar 3.4 gr karışık izomerlerde CLA’dan yağsız kütle ortalama % 1.8 +/- 4.3 artış, [97] geri kazanılan ağırlık 1.6-3.2 gr CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) ile % 12-13.7 yağsız kitle (8.6-9.1’e kıyasla) olduğu gibi ağırlık kaybı döneminde (çok düşük kalorili diyetlerle kilo kaybı uyarıldıktan sonra) yağsız kütleyi olumlu etkileyebilmiştir (% plasebo artışı 13 hafta boyunca). [88]

Geriye dönük çalışmalarda, aşırı kilolu ve obez kişilerde günlük 1,7 g CLA’ya ( Konjuge Linoleik Asit ) yanıt olarak yağsız kütlede herhangi bir değişiklik olmamıştır. [63] Günde 3.5 gr CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) izomer karışımı ya da 3.5 gr saf c9t11 izomerinin 8 haftalık kullanımı, [57] postmenopozal diyabetli kadınlarda 16 hafta 6.4 gr karışık CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) izomerleri sonrasında yağsız kütlede hiç kazanç elde edilmediği, [95] genç ve zayıf erkeklerde ya da yaşlı erkeklerde yağsız kütlenin artmadığı, [107] CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) 3.9 gramda, 12 hafta boyunca obez olmayan kişilerde yağsız kütle üzerinde hiçbir etkisi yoktur. [90] 14 haftadan itibaren herhangi bir etki görülmemiştir. [90]

Sağlıklı kişilerde yoğurt vasıtasıyla 3.76 gr CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) supplementi, [67] günlük kilolu insanlarda 3.4 gr karışık izomerde 24 aylık CLA supplementi, günde 1.7-6.8 gr değişik dozlarda yağsız kütle üzerine CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) etkisi yoktu. [102] [108]

Bazı çalışmalarda yağ kaybı, yağsız kütle tahakkuk ettirmeden [63] [95] [102] [108] ya da yağ kütlesi kaybı olmaksızın, yağsız kütle tahakkukuyla ortaya çıkan bir uyuşmazlığı not etmektedir. [107] [101] Yalın kütle ve yağ kütlesi CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) tarafından insanlar için farklı mekanizmalarla laboratuvar ortamında düzenlenmektedir.

Yağ kütlesi veya kilo kaybını araştıran çalışmalarda, yağsız kütle (yağ kütlesinden çıkarıldıktan sonra toplam ağırlık) bazı çalışmalarda artış göstermiş, ancak çalışmaların çoğunda görülmemiştir. Bu etkinin güçlü veya güvenilir olduğunu düşündürecek yeterli kanıt yoktur (görünüşe göre değil), ancak CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) izomerlerinin yağ kaybı üzerine etkileri ile ilgisiz gibi görünmektedir.

Bir çalışmada, supplement 6 gr CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) varlığında veya yokluğunda sırasıyla 36 rg ve 9 gr’da Whey protein ve kreatin monohidratın bir kombinasyonu araştırılmıştır. 5 haftalık direnç eğitiminden sonra, acemi halterciler, CLA (Konjuge Linoleik Asit) Whey protein ve kreatin ile kombine edildiğinde daha fazla güç ve zayıf kütle kazancı elde etmiştir. [109]

Whey + Kreatin, Bench Press’de  5 haftada % 9.7 +/- 17.0 oranında değer kazandığında, CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) ilavesi bu artışları % 16.2 ± % 11.3’e yükseltmiştir; yağsız kütle, Whey protein ve kreatin grubunda % 1.3 ± % 4.1 ve CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) kullanan grupta % 2.4 ± 2.8 artmıştır. [109]

CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) kendi başına, 5 gr / gün 7 hafta boyunca ve bir direnç eğitim programı ile eşleştirilmiş olarak plasebo 0.2 kg’lık bir kazanmayla ilişkili iken 1.3 kg’lık bir yağsız kütle artışı ile ilişkilendirilmiştir; ve aynı anda 0.8 kg CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) ile yağ kaybı vardır. Plasebo 0.4 kg kazanmış; kas kazanımları sadece test edilen erkekler için önemlidir ve bench press kuvvetinde CLA’dan ( Konjuge Linoleik Asit ) bazı yararlar olmasına rağmen, leg press gücü sadece egzersizden etkilenmiştir. [110]

Acemi olmayan sporcularda test edildiğinde, ortalama 5-6 yıllık eğitim deneyimi olan ve ortalama vücut ağırlığından daha fazla yeteneği olan genç (23 yıl) erkekler, 3 gr diğer yağ asitleri ile günde 6 gr CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) almış (plasebo ile birlikte 9 gr zeytinyağı) 28 günlük eğitimden sonra yağsız kütle veya yağlı kütlesi üzerinde anlamlı bir etki gözlenmemiştir. [111]

Spor ağırlıklı nüfusta obez kilo kaybı popülasyonlarından ziyade CLA’yı ( Konjuge Linoleik Asit ) araştıran çok fazla çalışma yoktur ve diğer insan çalışmalarında görülen güvenilmezlik nedeniyle, 3 çalışmadan sonuç çıkarmak zordur.

9 Hormonlar İle Etkileşimi

9.1 Testosteron

Her egzersiz öncesinde ve sonrasında kan testlerine tabi tutulmuş direnç eğitimi almış erkeklerde, 3 hafta boyunca günde 6 gr CLA ( Konjuge Linoleik Asit ), laboratuvar ortamında serbest testosteron düzeylerini önemli ölçüde arttırmamıştır. [112] Bununla birlikte, laboratuvar ortamında (Leyding hücreleri) test edildiğinde CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) testosteron sentezini 30 uM’lik bir yoğunlaşmasında artırma özelliği olduğu görülmüştür. [112]

Yüksek dozda c9t11 CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) ile beyaz bir düğme mantar ekstraktının laboratuvar ortamında gösterildiğinde, benzer kuvvet ve mekanizmalarla linolenik asit (bazik omega-6 yağ asidi) ile aromatazın bir rekabet önleyici olmadığı gösterilmiştir. [9] Beyaz düğme mantarları, diğer aromataz engelleyicileri içerirler, [113] dolayısıyla sözü geçen çalışma biraz karışıktır.

10 Nöroloji ile Etkileşimi

10.1 İştah

İki insan çalışması, CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) iştahı etkileyip etkileyemediğini araştırmış ve sonuçlar karıştırılmıştır; bir çalışmada kalori alımını etkilemeksizin 1.8 gr ve 3.6 gr karışık CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) izomerleri ile öznel iştahta bir azalma kaydedilmiş ve diğeri iştah duygularında bir etki olmadığını belirtmiştir. [90] [106]

Endojen Oleoiletanolamidin (içsel bir iştah kesici) diyetteki CLA’dan ( Konjuge Linoleik Asit ) etkilenip etkilenmediğini araştırırken, % 3 CLA’yı ( Konjuge Linoleik Asit ) ve (% 3 linoleik asit) ile karşılaştıran farelerde bir fark bulunmamıştır. [114]

10.2 Sinirsel Progenitör Hücreler (NPC’ler)

C9t11 ve t10c12 izomerlerinin NPC farklılaşması üzerindeki etkilerine bakan bir laboratuvar ortamındaki çalışmada, Enzimatik protein D1 protein içeriğini manipüle ederek, c9t11 izomerinin, 5uM yoğunlaşmasında en iyi tepki ile nöronal büyümeye dozdan bağımsız yararları olduğunu, ancak t10c12’nin doz- bağımlı NPC farklılaşmasının engellemesidir. [18] Bu teşvik mekanizmaları, Balık Yağı’ndan DHA ile görülen mekanizmalardan farklıdır. [115]

 • Enzimatik protein D1:  İnsanlarda CCND1 geni tarafından kodlanan bir proteindir.
 • NPC : Serumsuz koşullar altında insan kök hücrelerinden türetilir.

10.3 Hücre Koruması

CLA 10-30uM yoğunlaşmasında nöronları glutamat kaynaklı doku ölümünden (3uM) koruduğu görülmektedir (30uM’de hücre ölümünü % 73.6 ± 6.5’den % 31.7 ± 7.2’ye düşürebilir) ve bu hem CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) karışımı hem de c9t11 izomerine atfedilmiştir. [116] [117] Bu koruyucu etki, glutamata bağlı yan etkiler sonrasında da kaydedilmiş ve 1-5 saat sonra verilen CLA (Konjuge Linoleik Asit) ile çıkarılarak, birlikte yutulmanın bir ön koşul olmayabileceğini düşündürmüştür. [116] CLA ( Konjuge Linoleik Asit ), kendi başına hücre sağkalımını güçlendirmek için görünmemektedir. [116]

Mekanizmanın, hücreyi stabilize eden Bcl-2 (B hücreli lenfoma 2) uyarması  yoluyla olduğu ve hasar gördüğü zaman hücre kendinden tahrip edici protein ve peptidlerin salınmasını önlediği öne sürüldü. CLA’nın hücreyi tek başına etkilemediği, ancak Bcl-2 (B hücreli lenfoma 2) uyarması yoluyla hücrenin glutamattan hasar görmesini önlediği bulundu. [116]

 • Bcl-2 (B hücreli lenfoma 2) : Pro-apoptotiki uyararak veya bastırarak , hücre ölümünü düzenleyen (apoptoz) Bcl-2 ailesi düzenleyici proteinlerin kurucu üyesidir.

10.4 Endokanabinoid Sistem ile Etkileşimler

Linoleik asit yerine % 3 CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) sağlayan fareler (CLA’nın insan etkileri için en iyi model değil) üzerine yapılan bir çalışmada, serebral kortekste endokannabinoid sistem (ecs) olan 2-AG’nin (2-Arachidonoylglycerol) iç kaynaklı seviyelerini düşürmüştür. [114] Hipotalamusta 2-AG seviyeleri etkilenmemiş ve diğer endokannabinoid (anandamid) her iki yerde de etkilenmemiştir. [114]

 • 2-AG (2-Arachidonoylglycerol) : 2-Arakidonilgliserol (2-AG), CB1 reseptörünün içsel bir agonisti olan bir endokannabinoid ve CB2 reseptörü için birincil içsel molekülüdür. Omega-6 yağlı asit arakidonik asit ve gliserolden oluşan bir esterdir.

11 Kalp ve Dolaşım Sistemi İle Etkileşimleri

11.1 Kan Damarları

Kilolu ve obez kişilerden % 76.5’inin metabolik sendroma sahip olduğu bir popülasyonda, periferik arteriyel tonometre ile değerlendirildiğinde,oruçlu durumda 28 gün süreyle 3.4 gr CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) kan damarının sağlığına fayda sağlayabileceği ve beslenme durumunun istatistiksel olarak önemsiz olduğu bulunmuştur. [93]

Bu bulgular bir önceki çalışmada bulunanların aksine kilolu, ancak sağlıklı kişiler kullanmış ve Akış-aracılı Dilatasyon (FMD) kullanmış ve burada 12 hafta için 3.4 gr CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) kan akışını düşürdüğü bulunmuştur. [118] Her iki çalışmada da vücut ağırlığında azalma vardır (-1.13 ± 1.65 kg, -1.1 ± 1.2 kg) [118]  ve bu nedenle kan akımı üzerindeki etkiler, kilo kaybı üzerine etkilerden bağımsız görünmektedir.

 • Periferik arteriyel tonometre : Hücre düzensizliğinin non-invaziv değerlendirmesi için ümit vaat eden bir alternatif yöntemdir.
 • Akış-aracılı Dilatasyon (FMD) :  Damarlarda kan akışı arttığında bir arterin genişlemesi anlamına gelir.

11.2 Kan Basıncı

Bazı çalışmalar, CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ), Aspir Oil gibi kontrollere nispeten kan basıncında düşüşe doğru eğilim gösterdiğini, ancak genel olarak istatistiksel önem taşımadığını belirtmektedir. [119] [120] [55]

Kan basıncı yukarıda belirtilen çalışmaların çoğunda kalbin kasılması durumundan daha fazla düşme eğilimi göstermektedir.

Kan basıncında bir azalmaya yönelik istatistiksel olarak önemsiz eğilimler veya herhangi bir etki yoktur.

12 Oksidasyon ile Etkileşimleri

12.1 Genel Oksidasyon

CLA’yı ( Konjuge Linoleik Asit ) ve bunun oksidasyon üzerindeki etkilerini değerlendiren bir çalışmada, serbest CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) yağ asitlerinin yanı sıra, CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) metil esterlerinin, laboratuvar ortamında doza bağımlı pro-İltihaplanma etkileri sergilediğini, buna karşılık trigliseridlerin hiçbir etkisi olmadığını belirtmiştir. [121]

Mekanizma okside edilerek (CLA çoklu doymamış bir yağ asidi gibi) ve daha sonra, CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) oksidatif strese daha yatkın olduğu farelerde ve kuzularda yapılan diğer çalışmalarda görülen diğer çoklu doymamış yağ asitleri, bir lipid peroksit haline dönüştürebilmektedir. [122]

 • Lipid peroksit:  Lipitlerin oksidatif bozunmasıdır. Serbest radikallerin hücre zarlarındaki lipitlerden elektronları “çaldığı”, bu da hücre hasarına yol açan bir süreçtir. Bu işlem serbest radikal zincir reaksiyon mekanizması ile devam eder.
 • Oksidatif stres : Antioksidanların yetersizliği sonucu olan bir çeşit stres.
Buda İlginizi Çekebilir  Karbonhidrat ve Doymuş Yağ Alımlarının Sürecini Araştırmak

Düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) ile ilgili laboratuvar ortamındaki bir çalışmada, 2umol / L’de CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) düzeylerinin pro-oksidatif bir etki sunmuş, ancak düşük dozların anti-oksidatif olduğu bulunmuştur; bir doz-yanıt ilişkisi olduğunu düşündürmektedir. [123]

Diyet lipidleri için standart anti-oksidatif madde olan Vitamin E ile CLA’yı ( Konjuge Linoleik Asit ) (farelerde 21 gün boyunca ağırlıkça % 2 oranında eşleştirme), malondialdehit seviyelerini  daha da düşürebilmektedir. CLA (Konjuge Linoleik Asit) böyle yaparak zaten mümkün olmuştur; aynı zamanda, her iki molekülün de MDA (Magen David Adom) ve Katalaz tarafından değerlendirildiğinde oksidasyonu azaltarak (sinerjik olmayan) eklemeyi düşündüğünü bildiren, katalazdaki azalmaya ilave olarak ilave etmiştir. [124]

E vitamini ve CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) üriner 8-iso-PGF2α (lipid peroksidasyonu için biyolojik belirteç) ile olan etkileşimi önemsizdir. [125]

 • Malondialdehit : Malondialdehid, CH₂ (CHO) nominal formülü ile organik bir bileşiktir. Renksiz bir sıvı olan malondialdehid, organik olarak oluşan oldukça reaktif bir bileşiktir. Doğal olarak oluşur ve oksidatif stres için bir işaretleyicidir.

Oksidasyon ile olan etkileşimler karmaşıktır ve insanlarda zamanla şu anda herhangi bir tutarlılık görülmemektedir.

12.2 Lipid Peroksidasyonu

İdrar biyo göstergesi olan 8-iso-PGF2α, vücuttaki serbest radikallerin uyardığı lipid peroksidasyonu sonucunda idrarda artar ve bazen 8-izo-PGF2α, laboratuvar ortamında lipit peroksidasyonunu değerlendirmenin bir yolu olarak kullanılır. CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) tüketiminden sonra 3 haftalık beslenme alışkanlığına göre % 7 CLA’dan ( Konjuge Linoleik Asit ) sonra % 170, [126] 3 aylık günlük alımdan 3 gün sonra % 25, ​​5 hafta boyunca 5.5 gr CLA’dan ( Konjuge Linoleik Asit ) sonra % 83 artış sağladığı bildirilmiştir [8] ve 16 haftalık 5.5 gr CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) zenginleştirilmiş sütten sonra % 48’lik bir artış sağlanmıştır. [127]

 • Üriner 8-izo-PGF2α :Önemli koroner arter hastalığında oksidatif stresin belirteçleri olarak kullanılabilir.

8-iso-PGF2α’yı ölçen ve bir artış göstermemek için yapılan çalışmalar olduğu görülmediğinden, CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) supplementinden sonra oldukça güvenilir bir değişiklik olarak görülmektedir. [128] [129] [93] İzoprostan düzeyleri kanda ölçülürse, üriner düzeyleri yansıttığı görülmektedir. [118]

İzoprostan :  Fosfolipidlerde araşidonik esterler de dahil olmak üzere serbest radikallerin araşidonik asitle reaksiyonuyla üretilen bir grup prostaglandin benzeri bileşiklerdir.

Bu lipid peroksidatif etkileri, çoğunlukla t10c12 molekülüne bağlı olabilir, çünkü 3.4 gr saf t10c12 üriner 8-izo-PGF2α düzeylerinde % 578’lik bir artışa neden olurken, aynı dozdaki karışık izomerler dört kat daha az artışa neden olmaktadır; [20] benzer dozlarda saf c9t11, % 25’lik bir artışa neden olmaktadır. [22] T10c12’ye karşı karışık bir CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) harmanının (50:50 oranı) karşılaştırılmasına yönelik bir çalışma, 8-izo-PGF2α’yı, 6 hafta süreyle 3.5 gr sonra günlük % 171 oranında ve günde 3.5 gr sonra t10c12’de % 463 oranında artırmak için harman bulmuştur.

[125] Obez bireylerin, daha zayıf kişilere göre 8-izo-PGF2α’da daha fazla artış eğilimi gösterdiğinden, % 578’i belirten ilk çalışma aşırı tahmin edilebilmektedir.

Diyet veya supplement CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) alımına yanıt olarak dolaşımdaki ve serum 8-izo-PGF2α’nın güvenilir artışı, insan müdahalelerinde görülür ve t10c12 izomeri, c9t11 izomerinden daha kuvvetli görünmektedir.

CLA’dan ( Konjuge Linoleik Asit ) görülen lipid peroksidasyonundaki bu artışın kendiliğinden iç hücre tabakalarına sıkıntıya neden olduğu görülmemektedir [93] ve dolaşımdaki Vitamin E seviyelerini tüketmediği halde CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) supplementinin kesilmesinden 2 hafta sonra normal seviyelere geri dönmesi gözükmektedir. [130] Üriner 8-izo-PGF2α’daki artış öglisemik klemp ile değerlendirildiğinde insülin direncinde bir artışa rağmen, ilişki göstermektedir. [20]

 • Öglisemik klemp : İnsülin duyarlılığını ölçmek için standarttır.
 • 2,3 dinor: İnsanda tromboksan B2’nin en bol idrar metabolitidir.

Mekanizmalara bakıldığında, CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) sadece 8-izo-PGF2α’nın metabolitine 2,3 dinorundaki bozunmayı rekabette engelleyebileceği mümkündür. Her iki molekül de zehirli maddeleri yok eden tercihen oksitlenir ve bir CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) akışı, laboratuvar ortamında olarak 8-iso-PGF2α’nın oksidlenmeye neden olurken 2,3 dinor oluşumunu bastırabilir ve bu eğilimler farelerde da kaydedilir. [131]

Bu düşünceye ilave olarak, daha önce 8-izo-PGF2α’nın yükseltilmesinde daha etkili olduğu gösterilen t10c12 izomerinin, c9t11 izomerine göre zehirli maddeleri yok edenlerden daha etkili ve muhtemelen oksitlenmesi olasılığı vardır. [131] [132] Laboratuvar ortamında görülen, lipid peroksidasyonunun şu an gösterilmiş olan yöntemi 8-izo-PGF2α’ya bağlı olduğu için, bu alt bölümdeki her şeyin yanlış bir tanı olduğu (kreatinin ve kreatin ile benzerlik) göz ardı edilmemelidir.

 • Lipid peroksidasyon : Lipit peroksidasyonu lipitlerin oksidatif bozunmasıdır.

Pro-oksidatif etkiler üzerine tüm yukarıdaki bilgilerin olasılıkla sadece bir teşhis markeri kullanılmamasından kaynaklandığı ve aslında artmış lipid peroksidasyonunu gösteremediği ihtimali makuldür.

13 İltihaplanma ve Bağışıklık Sistemi

13.1 Mekanizmalar

CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) daha kök hücre izomeri olan t10c12, pro-iltihaplanma görünmüş. t10c12, protein ve peptidlerin aktivasyonuna aracılık eden nükleer transkripsiyon faktörü olan NF-kB üzerindeki aşağıya doğru etkileri ile MEK / ERK sinyallemesinde [46] bir artışa neden olabilmektedir. [10] T10c12, kısmen JNK reseptörünün harekete geçirilmesi yoluyla, t10c12’nin COX-2 ve İnterlökinler gibi protein ve peptid grublarının artışı üzerindeki etkilerini azalttığını düşünmüştür. [133]

 • NF-kB: DNA’dan RNA’ya genetik bilginin aktarımını, sitokin üretimini ve hücre sağkalımını kontrol eden bir protein kompleksidir.
 • PPARy : Makrofajların bir alt kümesinde de eksprese edilir ve doğal ve sinerji ligandlarına yanıt olarak birçok iltihaplanma gen ekspresyonunu negatif olarak düzenler.
 • MEK / ERK : Hücrenin yüzeyindeki bir reseptörden, hücrenin çekirdeğindeki DNA’ya bir sinyal ileten bir protein zinciridir.
 • JNK Reseptörü : Orijinal olarak transkripsiyonel aktivasyon alanı içinde Ser-63 ve Ser-73 üzerinde c-Jun’u bağlayan ve fosforile eden kinazlar olarak tanımlanmıştır.
 • COX-2 :(Cox-2 inhibitör ilaçlar), artrit rahatsızlıklarının, adet kramplarının ve spor yaralanmaları gibi akut yaralanmaların acılarını tedavi etmek için kullanılan reçeteli ilaçlardır.
 • İnterlökin : İlk önce beyaz kan hücreleri (lökositler) tarafından ifade edildiği görülen bir grup sitokinler, salgılanmış proteinler ve sinyal molekülleridir.

Hem ERK hem de CLA (Konjuge Linoleik Asit) t10c12’den NF-kB aktivasyonu, PPARy aktivasyonunun azalması ile ilişkilidir ve yoğun etki, daha fazla iltihaplanma  ve daha az glikoz ve yağ alınmasıdır; yağ hücrelerinde iltihaplanma ve PPARy aktivasyonu oldukça negatif yönde ilişkilidir. [134] [135] [136] [137] [138] Artan iltihaplanma (dolayısıyla PPARy aktivitesini azaltma) pro-diyabetik olarak görüldüğünden, yağ hücrelerine glikoz alımının azaltılması da mekanik olarak artan insülin direnci ile ilişkilidir.

13.2 Sitokinler

Diyetin % 7’si günde yaklaşık 20 gr, dolaşımdaki İnterlökin-6 seviyeleri üzerinde çok az etkiye sahiptir. [126]

13.3 İltilaplı Bağırsak Hastalıkları

İltihaplı bağırsak hastalıkları (bu bölümde hem Crohn hastalığına hem de ülseratif kolite atıfta bulunularak), bağışıklık sisteminin düzensizliği ile ilişkilidir [139] ve diyet için duyarlı olduğu düşünülmektedir. İlltihaplı bağırsak hastalığına sahip kişiler, yüksek bir oranda ilave veya alternatif tıbbi kullanıma sahip oldukları için ünlüdür ve bir kaynak oranı % 49.5’tir. [141]

CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) supplementinin, 5-aminosalisilik asit ilacına benzer PPARγ aktivasyonu yoluyla iltihaplı bağırsak hastalıklarına karşı koruyucu olduğu düşünülmektedir. [142] [143] ülseratif kalınbağırsak iltihaplanmasınada fayda sağlamıştır; PPARy’nin terapötik bir hedeftir. [144]

CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) bakteri kaynaklı kalınbağırsak iltihaplanması [145] gibi bazı hayvan modellerinde PPARγ reseptörünü yükselttiği ve bu reseptör aracılığıyla bağırsak sisteminin aktivitesini baskıladığı bulunmuştur; [146] Ayrıca PPARγ reseptörü silindiğinde CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) koruyucu etkileri kaldırılmıştır. [147]

CLA ( Konjuge Linoleik Asit ), ülseratif kalınbağırsak iltihaplanması ve Crohn hastalığı da dahil olmak üzere iltihaplı bağırsak hastalıklarıyla ilişkili semptomların giderilmesine rağmen, PPARy sinyal vermeyi arttırmıştır; bu reseptörün protein yapılarına dönüşmesinin arttırılmasına bağlı olabilir.

12 haftalık günlük 6 gr CLA ( Konjuge Linoleik Asit ), iki ana izomerin (1: 1 oranı, ağırlıkça % 77 CLA) verilen hafif-orta derecede aktif Crohn hastalığında, T-hücreleri (CD4 + ve CD8 +) tarafından üretilen iltihaplı protein ve peptidler azaltılmış İnterlökin-2 salgılanmasını artmış ve serum İnterlökin-6, CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) alımından sonra daha yüksektir. [148]

Bulgular 6. Haftada % 13.1 ve 12. Haftada % 23.6 azalmış ve yazarlar bunun klinik olarak anlamlı olmayabileceğinden şüphelense de, hastalar tarafından bildirilen yaşam kalitesi artmıştır; [148] genel Hastalık belirtilerinin gitmesi oranı (kişilerin % 33’ü CDAI’de 100 puanlık bir azalma bildirmiş), rosiglitazon (bir çeşit ilaç) kullanan çalışmalarla kıyaslanabilir. [144] [149]

 • CDAI : CDAI <150, Crohn hastalığının hastalığının gittiğinin bir belirtecidir. CDAI> 450, ciddi Crohn hastalığının bir belirtecidir.

İltihaplı bağırsak hastalığı olan kişilere karşı da olabilir, ancak bu tespit edilmesi için daha fazla araştırma yapılmasını gerektirir (şu an insanlarda deneme plasebo kontrollü değildir ve hastalar ilaçlarını kesmemiştir).

14 Besin-Supplement Etkileşimleri

14.1 Çoklu Doymamış Yağlar

Birkaç insan çalışmasında, CLA’yı ( Konjuge Linoleik Asit ) Balık Yağı gibi çoklu doymamış yağ asitleri ile eşleştirilmiştir. Bu kombinasyon, araştırma hayvanlarında CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) ile görülen olumsuz değişiklikleri hafifletebilen Balık Yağı gibi supplementleri temel alır; keten tohumu yağı ile de görülmüştür. [150]

CLA ( Konjuge Linoleik Asit ), özellikle t10c12 izomeri, karaciğerdeki çoklu doymamış yağ asitleri içeriğini azaltabilir. [151] Farelerin CLA’dan ( Konjuge Linoleik Asit ) yağlı karaciğerin nedenlerinden biri olduğunun ve diğer olumsuz sağlık etkilerinin olduğundan şüphelenilmiş, çünkü çoklu doymamış yağlar normalde (PPARa yoluyla) karaciğerdeki yağ oksidasyonunu arttırmış ve yağ birikimini bastırmıştır . [152]

İnsanlarda test edildiğinde, bir çift 3 gr CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) ve 3 gr Balık Yağı’nın test edilen bir yaşlı erkekte, tamamında 12 hafta boyunca insülin duyarlılığını etkilemediği bulunmuştur. [153] 1.53 gr EPA + DHA ile eşleştirilmiş 2,28 gr 50/50 CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) izomer karışımı kullanan, genç yağsız ve obez ile yaşlı ve yağsız erkekleri (toplam 4 grup) [107] değerlendiren bir başka çalışmada, 12’nin üstünde, hafta boyunca ve plasebona göre (hurma yağı ve soya yağı 80/20) kombinasyon, yağsız kitleyi artırabilir.

Obez gençlerin yağ kütlelerini düşürmeyi başarmış (yağsız kütlede 0.88 ± 0.5 kg artış, -83 +/- 136 gr yağ (% 9 yağsız, % 12 obez) artmış adiponektin (yaşlı erkekleri etkilememekle birlikte) anlamlı olarak artmıştır. [107] [107] Bununla birlikte bu ikinci çalışma, besin maddeleri arasında sinerji yaratmak için tasarlanmamıştır.

Kombinasyonun bazı biyolojik olarak akla yatkındır (teorik olarak yararlıdır), fakat faydalar türlere bağlı olabilir ve insanlarda sinerjiklik kurmak için herhangi bir kanıt yoktur.

14.2 Fucoxanthin

Kahverengi yosunlardan yağ yakan bir pigment olan Fucoxanthin, yapısında CLA’ya ( Konjuge Linoleik Asit ) çok benzer Punikik Asit ile sinerjik olduğu gösterilmiştir. Standardize edilmiş diyetler ve düşük (0.083 mg / kg) veya yüksek (0.167 mg / kg) Fucoxanthin ve üçüncü gruptan oluşan farelerde yapılan bir araştırma, düşük Fucoxanthin’i günde 0.15 gr / kg CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) ile günde (dördüncü grup kontrolü) beslemiştir. [154]

Farelerde dolaşımdaki trigliseridlerin ve vücut ağırlığının azaltılmasında sinerjik etkiler sergilemesine karşın, Fucoxanthin (PPARy, UCP2) tarafından uyarılan gen protein yapılarına dönüşmesi önemli ölçüde değiştirilmemiştir. [154]

 • UCP2 :Glikoz oksidasyonu ve hicre metabolizma arasındaki bağlantıda yer alan bir taşıyıcıdır.
 • PPARy : Makrofajların bir alt kümesinde de eksprese edilir ve doğal ve sinerji ligandlarına yanıt olarak birçok iltihaplanma gen ekspresyonunu negatif olarak düzenler.

Yağ yakma için sinerjik olabilir, insanlarda daha fazla çalışma yapılması gerekir (CLA’da aradaki farklılıklar nedeniyle).

14.3 Resveratrol

Resveratrol (Kırmızı üzüm başta olmak üzere bazı bitkilerde bulunan antioksidan-fitokimyasal madde) ve CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) her ikisi de, laboratuvar ortamında, kültürlenmiş yağ hücrelerinde trigliserit oluşumunu (kalorik fazlalık dönemleri boyunca) azaltmak için gösterilmiş, bu nedenle bunların sinerjizasyonu araştırılmıştır.

Hem resveratrol hem de CLA’nın (Konjuge Linoleik Asit) t10c12 izomerinin 10 ve 100uM’lik yoğunlaşmasının olgun Yağ hücrelerinde kullanılmış ve trigliserit tükenmesi, yağ asidi sentezi aktivitesi veya Hormon duyarlı lipaz enzimi aktivitesi üzerinde sinerjik etki ve katkı etkisi gözlemlenmemiştir. [77]

Olumsuzluğa doğru eğilimler gerçekten görülmüş (kombinasyon her iki bölümden daha az olduğu halde), ancak istatistiksel açıdan önemsizdi. İnsan yağ hücreleri üzerine yapılan bir diğer laboratuvar ortamındaki çalışmada, resveratrolün (50uM) t10c12 izomerinin (50uM) muhalefetinde çalışabildiğini, resveratrolün yağ hücrelerinde t10c12 ile kuluçkasının, t10c12’nin glikozu ve lipid alımını önleme ve iltihabı uyarma yeteneğini azalttığını kaydetmiştir. Hücre stresini artırır ve yağ hücrelerinde hücre içi kalsiyumu arttırır. [155]

Resveratrol, CLA (Konjuge Linoleik Asit) tarafından PPARy’nin bastırılmasını reddetmiştir ve izolasyonda kuluçka edildiğinde PPARy’nin aktivitesine neden olduğu görülmüştür. [155]

Her iki supplementte normalde CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) supplementine cevap veren fare diyetine ilave edildiğinde, diyetteki % 1 (karışık izomer karışımı) CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) ile eşleştirilmiş 30mg / kg Resveratrol, 6 hafta boyunca etkili bir şekilde birbirini bastırır. Resveratrol ile % 20 yağ kaybı, CLA’da ( Konjuge Linoleik Asit ) % 18 görülürken, kombinasyonda yağ kütlesinde % 7 azalmaya neden olmuştur. [156]

İkisi karşıt gibi görünmektedir ve en azından PPARy resveratrol ile ilgili mekanizmalarla CLA’yı ( Konjuge Linoleik Asit ) inkar ediyor gibi görünüyor; resveratrolün PDE4 ile ilgili diğer etkileri etkilenmeyebilir, ancak PPARy’nin reddedilmesi durumunda CLA’nın ( Konjuge Linoleik Asit ) birçok etkisini, etkili bir şekilde ortadan kaldırılacaktır.

PDE4 : Siklik adenosin monofosfat (cAMP) üzerindeki degradatif etkisini bloke etmek için kullanılan bir ilaçtır. PDE inhibitörlerinin daha büyük ailesinin bir üyesidir.

15 Güvenlik ve Yan Etkileri

16.1 Genel

HDL kolestrolünde bir azalma ve Trigliseridlerde artış istatistiksel olarak önemli olmakla birlikte yüksek dozda (7.5 gr CLA, 50:50 oranında 6 g izomerler) bir yıllık klinik olarak ilgili yan etkiler bulgularla ilişkili değildir. Beyaz Kan Hücresi’nde 5.5 ± 0.3 ila 6.6 ± 0.3K / ul arasında değiştiği kaydedilmiştir. [157]

16.2 Gebelik ve Laktasyon Sırasında

Anne sütünün yağ çıktısını azaltmak için, hayvanlarda CLA ( Konjuge Linoleik Asit ), c9t11 ve t10c12’nin iki ana izomerinden şüphelenilmektedir. Anne sütünün az miktarda CLA’sı ( Konjuge Linoleik Asit ) tespit edilebilmesine rağmen, emziren kadınlarda 5 gün süreyle alınan 750 mg CLA ( Konjuge Linoleik Asit ) izomerinin süt yağ içeriğini azalttığı bulunmamıştır. [158]

Kimyasal İsimler: Linoleik asit; Linolik asit; 60-33-3; Telfairik asit; Cis, cis-Linoleik asit; (9Z, 12Z) -oktadeka-9,12-dienoik asit
Moleküler Formül: C18H32O2
Moleküler Ağırlık: 280.452 g / mol

(Konjuge Linoleik Asit için yaygın yazım hataları arasında conjugted, linolenic, linolic)

Bilimsel Destek ve Referans Metni

CLA ( Konjuge Linoleik Asit )   Referanslar

 1. Sağlıklı insanlarda cis-9, trans-11 ve trans-10, cis-12 konjuge linoleik asidin kan lipidleri üzerindeki karşıtı etkileri .
 2. Konjuge Linoleik Asit, Delta-9-Desatüraz ile Süt Verimli Süt İneklerinde Endojen Olarak Sentezlenir .
 3. Rumen korumalı konjuge linoleik asitle (CLA) kombine veya edilmemiş yüksek veya düşük protein rasyonlarının et CLA içeriği ve çift kaslı Piemontese boğalarının kalite özellikleri üzerine etkisi .
 4. Yağ asidi ve alkenil bileşimi ve CLA ve trans-18: 1 izomerleri içeren Sarda koyun etinin toplam lipitleri .
 5. Diyet konjuge linoleik asitin (CLA), broiler performansına, serum lipoprotein içeriğine, kas yağ asidi kompozisyonuna ve buzdolabında saklanması sırasında et kalitesine etkisi .
 6. Süt ve takviyelerden konjuge linoleik asitin insan sağlığı etkileri .
 7. Cis-9, trans-11 konjuge linoleik asit açısından doğal olarak zengin bir süt ürününün (pecorino peyniri) lipid, iltihaplanma ve hemoreolojik değişkenler üzerindeki etkileri: Bir diyet müdahalesi çalışması .
 8. Konjuge linoleik asit ve tereyağından zengin bir diyet, lipid peroksidasyonunu artırır ancak sağlıklı genç erkeklerde aterosklerotik, inflamatuar veya diyabetik risk belirteçlerini etkilemez .
 9. Beyaz düğme mantarlarında (Agaricus bisporus) fitokimyasalların anti-aromataz aktivitesi .
 10. Konjuge linoleik asit. Hayvansal yağ kaynaklarından güçlü bir antikarsinogen .
 11. Konjuge linoleik asitin (CLA) izomer özgüllüğü: 9E, 11E-CLA .
 12. Fransız peynirlerinde konjuge linoleik asit izomerlerinin ve içeriğinin analizi .
 13. Süt ürünlerinin konjuge linoleik asit içeriğinin araştırılması .
 14. Japon kanında konjuge linoleik asit konsantrasyonundaki değişim konjuge linoleik asit diyetini beslemiştir .
 15. İnsanlarda vaccenik asidin konjuge linoleik aside biyolojik dönüşümü .
 16. Klinik çalışma sonuçları, insan çalışmalarında dört izomer yerine iki izomerle zenginleştirilmiş CLA preparatlarının kullanılmasını desteklemektedir .
 17. PPARgamma2 P12A polimorfizmine bağlı olarak CLA’nın insan adipoz dokusunda gen ekspresyonu üzerine izomere özgü etkileri: çift kör, randomize, kontrollü çaprazlama çalışması .
 18. Konjuge linoleik asitin, kültürlenmiş nöral progenitör hücrelerin proliferatif aktivitesi üzerine izomer-spesifik etkileri .
 19. Diyet trans10cis12 ile Konjuge Linoleik Asit Metabolik Sendrom ile Obez Erkeklerde İzomer-Spesifik İnsülin Direnci .
 20. Konjuge linoleik asit ile takviye, izomer bağımlı oksidatif stres ve yüksek C-reaktif proteine ​​neden olur: yağ asidi ile indüklenmiş insülin direncine potansiyel bir bağlantı .
 21. Diyet trans10cis12 konjuge linoleik asit ile tedavi metabolik sendromu olan obez erkeklerde izomer spesifik insülin direncine neden olur .
 22. Obez erkeklerde cis-9, trans-11 konjuge linoleik asit desteğinin insülin duyarlılığı, lipid peroksidasyonu ve proinflamatuar belirteçler üzerindeki etkileri .
 23. Konjuge linoleik asit (CLA) izomeri, t10c12-CLA, tip 2 diyabetli mellituslu hastalarda vücut ağırlığı ve serum leptinindeki değişikliklerle ters olarak ilişkilidir .
 24. Konjuge linoleik asit izomerleri, t10c12 ve c9t11, insanlarda adipoz doku ve iskelet kasına farklı şekilde dahil edilir .
 25. Konjuge linoleik asidin kan basıncına, adiposit boyutuna ve fonksiyonuna izomer-spesifik etkileri .
 26. Konjuge linoleik asitin trans-10, cis-12 izomerinin farelerde vücut kompozisyonu değişikliklerini indüklediğine dair kanıt .
 27. Konjuge Linoleik Asitin İzomer-Spesifik Antidiyabetik Özellikleri .
 28. Diyet konjuge linoleik asit, adiposit boyutunu azaltır ve obez, insulin dirençli sıçanlarda adipokin durumunu ve insülin duyarlılığını olumlu yönde değiştirir .
 29. Fa / fa Zucker sıçanlarında adipoz renin-anjiyotensin sistemindeki değişikliklerin yokluğunda, diyet t10, c12-CLA değil, c9, t11 CLA adiposit boyutunu azaltır .
 30. Konjuge linoleik asit (CLA), yaşa bağlı iskelet kası kaybını önler .
 31. trans-10, cis-12 Konjuge Linoleik Asit Yağ Asit Oksidasyonunu Artırmak ve Farelerde Glikojen Kullanımının Azaltılması ile Dayanıklılık Kapasitesini Artırır .
 32. t10c12-CLA, osteoklastojenez ve kemik iliği yağlanmasının modüle edilmesi ile yaşlanma sırasında daha yüksek kemik mineral yoğunluğunu korur .
 33. LDL reseptör geni transkripsiyonu selektif olarak t10c12-CLA tarafından indüklenir, fakat insan hepatoma hücre hattı HepG2’de c9t11-CLA ile seçici değildir .
 34.  Valeriana fauriei’den Yağ Birikiminin İnhibitörü olan 9-Hidroksi-10E, 12Z-oktadekadienoik Asit izolasyonu .
 35. Adlay tohumundan (Coix lacryma-jobi L. var. Ma-yuen STAPF.) Izole edilen peroksisom proliferatör aktive reseptör gamma ligandları .
 36. G2A, insan keratinositlerinde, oksidatif stres altında, 9-hidroksiyoktadekadienoik asit için bir reseptör olarak proinflamatuar rol oynar .
 37. Alternatif yapıştırma ile oluşturulan insan G2A’nın iki ekleme varyantının tanımlanması ve analizi .
 38. Domates suyu, 13-okso-9,11-oktadekadienoik asitten türetilen Güçlü PPARa aktivatör, obez olmayan diyabetik farede plazma ve hepatik trigliserid azaltır .
 39. PPAR-gama ve NF-kappaB DNA bağlayıcı ve insan göbek damarı endotelial hücrelerde antioksidan enzimlerin sonraki ekspresyonunun düzenlenmesinde Konjuge linoleik asit izomerleri rolleri .
 40. Konjuge linoleik asitin NF-kappaB yolunun regülasyonu yoluyla inflamatuar yanıtların baskılanmasına katkısı .
 41. Sağlıklı insan deneklerde konjuge linoleik asitin izomerik karışımları ile lipit metabolizması üzerindeki besin takviyesinin etkisi .
 42. İnsüline dirençli dişi C57Bl / 6J farelerinde konjuge linoleik asit izomerlerinin farklı etkileri .
 43. CLA izomerlerinin ve bunların karışımlarının yaşlanma C57Bl / 6J farelerine etkisi .
 44. Lipit aterojenik risk belirteçleri, cis-9, trans-11-oktadesadenoat izomeri tarafından hamsterlerdeki bir konjuge linoleik asit karışımından veya balık yağından daha iyi etkilenebilir .
 45. Konjuge linoleik asit, NFkappaB’ye bağımlı sitokin üretimi yoluyla insan adiposit insülin direncini arttırır .
 46. Konjuge linoleik asit, insan adiposit delipidasyonunu indükler: adipositokinler tarafından MEK / ERK sinyalinin otokrin / parakrin regülasyonu .
 47. Trans-10, cis-12 konjuge linoleik asit tarafından indüklenen enflamasyon ve insülin direnci, insan adipositlerinin primer kültürlerinde hücre içi kalsiyum seviyelerine bağlıdır .
 48. İnsan preadipositlerinde CLA tarafından metabolizmanın izomer spesifik regülasyonu ve PPARgamma sinyali .
 49. Tiazolidinedionlar ve tip 2 diyabet: hücresel hedeflerden kardiyovasküler faydaya .
 50. Konjuge linoleik asit genç, yerleşik insanlarda insülin duyarlılığını artırır .
 51. Konjuge linoleik asit, iskelet kası seramid içeriğini arttırır ve fazla kilolu, diyabetik olmayan insanlarda insülin duyarlılığını azaltır .
 52. Tip 2 diabetes mellituslu hastalarda konjuge linoleik asit takviyesi, insülin duyarlılığı ve lipoprotein metabolizması .
 53. Vücut yağının azaltılmasında konjuge linoleik asitin rolü ve tatil kilo alımının önlenmesi .
 54. 6 aylık takviyenin konjuge linoleik asit ile aşırı kilolu ve obezlerde insülin direnci üzerine etkisi .
 55. Chromium picolinate ve konjuge linoleik asit, kilolu kadınlarda vücut kompozisyonu ve sağlık indekslerindeki diyet ve egzersize bağlı değişiklikleri sinerjistik olarak etkilemez .
 56. Süt takviyesinin, konjuge linoleik asit (izomers cis-9, trans-11 ve trans-10, cis-12) ile vücut kompozisyonu ve metabolik sendrom bileşenleri üzerindeki etkileri .
 57. 8 hafta boyunca konjuge linoleik asit takviyesi aşırı kilolu, hiperlipidemik erkeklerde vücut kompozisyonu, lipit profili veya güvenlik biyobelirteçleri etkilemez .
 58. Aspirdeki glisemi, inflamasyon ve kan lipitlerini geliştirmek için aspir yağının zamana bağlı etkileri, tip 2 diyabetli menopoz sonrası kadınlar: randomize, çift maskeli, çapraz çalışma .
 59. Diyet trans 10, cis 12-konjuge linoleik asit fare karaciğerde yağ asidi oksidasyonu ve ilaç detoksifikasyon enzimlerinin ifadesini azaltır .
 60. Konjuge linoleik asit izomerlerinin ateroskleroz üzerinde bir etkisi yoktur ve yüksek-kolesterol diyetiyle beslenen apoE – / – farelerinde lipoprotein ve karaciğer lipit metabolizması üzerinde ters etkiler yoktur .
 61. C57BL / 6j farelerinde lipit aşındırma ve hipotrigliseridemi ile karaciğer steatozu birliği trans-10, cis-12-linoleik asitle beslenmiştir .
 62. Diyet trans-10, cis-12 konjuge linoleik asit farelerde hiperinsülinemi ve yağlı karaciğere neden olur .
 63. Bir Çin popülasyonunda konjuge linoleik asit takviyesinin kilo kaybı ve vücut yağ bileşimi üzerine etkisi .
 64. Diyet konjuge linoleik Asit ve hepatik steatoz: Karaciğere ve adipoz lipit metabolizmasına ve türlere spesifik spesifik etkiler .
 65. Konjuge linoleik asit, güçlü bir doğal olarak oluşan ligand ve PPARalpha aktivatörüdür .
 66. Konjuge linoleik asit, peroksizom proliferatörü ile aktive edilen reseptör alfa ve beta alt tiplerini aktive eder ancak Sprague-Dawley sıçanlarında hepatik peroksizom proliferasyonunu indüklemez .
 67. Konjuge linoleik asitle zenginleştirilmiş yoğurtların günlük alımı: sağlıklı bireylerde enerji metabolizması ve adipoz doku gen ekspresyonu üzerine etkileri .
 68. Trans-10, cis-12 konjuge linoleik asit, 3-T3-L1 preadipositlerinde peroksizom proliferatörü aktive reseptör gamma2 ve aP2 ekspresyonunu farklı olarak etkilerken trigliserit içeriğini azaltır .
 69. Trans-10, cis-12, fakat cis-9, trans-11, konjuge linoleik asit, insan adipoz dokusundan gelen stromal vasküler hücrelerin primer kültürlerinde lipogenezini zayıflatır .
 70. Konjuge linoleik asitin 10t, 12c izomeri, insan meme, kolon ve prostat kanseri hücrelerinde yağ asidi sentezini ve enzim aktivitesini inhibe eder .
 71. trans-10, cis-12 Konjuge linoleik asit, lipoprotein lipazı inhibe eder ancak aterojenik diyetle beslenen hamsterlerden yağ dokusu içindeki lipogenik enzimlerin aktivitesini arttırır .
 72. Konjuge linoleik asitin karaciğer kompozisyonu ve yağ asidi oksidasyonu üzerindeki etkileri, hamsterde izomer bağımlıdır .
 73. Konjuge linoleik asitin biyolojik olarak aktif izomerleri .
 74. trans-10, cis-12 CLA, 3T3-L1 adipositlerinin farklılaşmasını inhibe eder ve PPAR gama ifadesini azaltır .
 75. Konjuge linoleik asit takviyesi, adipoz dokusunu apoptoz ile azaltır ve farelerde lipodistrofi geliştirir .
 76. Trans-10, cis-12 konjuge linoleik asitin yetişkin hamsterlerde vücut yağ birikimi üzerindeki zayıf etkisi .
 77. Resveratrol ve CLA kombinasyonu, 3T3-L1 adipositlerinde her bir molekülün delipresan etkisini artırmaz .
 78. Trans-10, cis-12 CLA, adiposit lipolizini arttırır ve lipid damlacık ile ilişkili proteinleri değiştirir: mTOR ve ERK sinyallerinin rolü.
 79. Sıçanların laktasyon döngüsü esnasında lipole duyarlı lipaz ve perilipinin lipolitik uyarım üzerine translokasyonu .
 80. Trans-10, cis-12 konjuge linoleik asit 3T3-L1 preadipositlerde yağ asidi oksidasyonunu arttırır .
 81. Konjuge linoleik asitin farelerde vücut kompozisyonu üzerine etkisi .
 82. Pro-ilaç olarak PEG’lenmiş konjuge linoleik asit ile PPARgamma2 ile indüklenen adipogenezin aşağı regülasyonu: Lipid birikiminin zayıflaması ve apoptozun azaltılması .
 83. Konjuge linoleik asitin beslenmesi ve çekilmesi sırasında farelerde vücut kompozisyonundaki değişiklikler .
 84. Metabolizmada tür farklılıkları ve konjuge linoleik asit ile gen ekspresyonunun düzenlenmesi .
 85. Konjuge linoleik asitin vücut yağ azaltıcı etkisi: Hayvan ve insan çalışmaları arasında bir karşılaştırma .
 86. Farelerde triaçilgliserol regülasyonu üzerine yüksek yağlı seviyelerde diyet konjuge linoleik asit etkileri .
 87. Balık yağı ve konjuge linoleik asitin karaciğer ve adipoz dokuda lipogenik enzimlerin hepatik aktivitesini ve gen ekspresyonunu etkilemede etkileşimi .
 88. Kilo verildikten sonra konjuge linoleik asit takviyesinin vücut ağırlığı üzerine yeniden kazanılması, vücut kompozisyonu ve aşırı kilolu kişilerde istirahat metabolik hızı .
 89. Konjuge linoleik asit takviyesi uyku sırasında yağ oksidasyonundaki 6-mo değişimini değiştirir .
 90. Konjuge linoleik asit, yüksek oleik asit ayçiçek yağına karşı: düzenli olarak egzersiz yapan bireylerde enerji metabolizması, glikoz toleransı, kan lipidleri, iştah ve vücut kompozisyonu üzerine etkileri .
 91. Konjuge Linoleik Asit Fazla Kilolu ve Obez İnsanlarda Vücut Yağ Kitlesini azaltır .
 92. Konjuge linoleik asit, sağlıklı egzersiz yapan insanlarda vücut yağını azaltır .
 93. CLA, aşırı kilolu ve obez erkek deneklerde endotel fonksiyonunu bozmaz ve aspir yağı ile karşılaştırıldığında vücut ağırlığını azaltır .
 94. Aşırı kilolu veya obez çocuklarda konjuge linoleik asitin vücut yağ birikimi üzerine etkisi .
 95. Tip 2 diabetes mellituslu obez postmenopozal kadınlarda vücut bileşimi üzerine safran yağı ile diyet konjuge linoleik asit karşılaştırılması .
 96. Konjuge linoleik asitin insanlarda metabolik etkileri: İsveç deneyimi .
 97. 1 y için konjuge linoleik asit takviyesi, sağlıklı kilolu insanlarda vücut yağ kitlesini azaltır .
 98. Hipokalorik diyetle ilişkili mikrokapsüllenmiş konjuge linoleik asit metabolik sendromlu sedanter kadınlarda vücut yağını azaltır .
 99. Konjuge linoleik asitle zenginleştirilmiş süt, orta derecede fazla kilolu, sınırda hiperlipidemik bireylerde kan lipitlerini veya vücut kompozisyonunu değiştiremez .
 100. Sağlıklı insan deneklerde yüksek miktarda konjuge linoleik asitin lipoprotein seviyeleri üzerine etkisi .
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz