GABA ( Gamma Aminobütirik Asit ) Nedir ?

GABA (Gamma Aminobütirik Asit) Nedir ve Ne İşe Yarar?

 

GABA (Gamma Aminobütirik Asit), ‘zayıflatıcı’ nörotransmitterdir (genellikle nitrojen içeren düşük moleküler ağırlıklı bir bileşik); zira iki beyin hareketi Ying: Yang tarzında aracılık eder. Beyinde oldukça önemlidir; GABA (Gamma Aminobütirik Asit) ‘in oral yoldan kullanılması, beyin kan bariyerini geçme zorluğundan dolayı karmaşıktır.

Özet

Tüm Temel Faydalar / Etkiler / Gerçekler ve Bilgiler

GABA (Gamma Aminobütirik Asit), insan beynindeki en güçlü depresif nöroamin’dir. Beyin dokusunda depresif ve yatıştırıcı etkilerin çoğunu düzenler, ayrıca gevşeme için de kritik öneme sahiptir.

GABA (Gamma Aminobütirik Asit), laboratuvar ortamında oldukça düzenlenmiş bir bileşiktir ve çeşitli faktörlerden dolayı kendisini vücut dokularında dengeleyebilmektedir.

Bu düzenleme faktörleri nedeniyle, GABA (Gamma Aminobütirik Asit) ‘inn bir supplement olarak kendi başına bir çok depresif etki yapmadığı görülmektedir. İnsan vücudu düzenleme konusunda çok yetenekli ve oral yoldan alınan GABA (Gamma Aminobütirik Asit) insan fizyolojisini bir dereceye kadar değiştirememektedir.

Bununla birlikte, GABA (Gamma Aminobütirik Asit), nihai olarak depresif etkilere neden olan, GABA  düzeylerini arttırmak için, karşılıklı hareket edebilen (çok yönlü olarak) rol oynayan birçok başka bileşik için bir hedeftir.

Bilinmesi Gerekenler

Gama-Aminobütirik Asit

Dikkat Edilmesi Gerekenler

GABA (Gamma Aminobütirik Asit), depresif bir nörotransmitterdir, ancak GABA (Gamma Aminobütirik Asit) ile supplement, istenmeyen bir seviyeye aşırı doz uygulanmadıkça depresif etki göstermemektedir.

GABA (Gamma Aminobütirik Asit) Bir Formudur

Nootropic
Stres Rölyefi

GABA (Gamma Aminobütirik Asit) İle İyi Gider

Nitrik Oksit Arttırıcı Madde

Dikkat Uyarısı

GABA (Gamma Aminobütirik Asit) beynin başlıca bir nörotransmitteridir ve herhangi bir nöroaktif reçeteli ilaç ya da anti-depresan ile olumsuz reaksiyon gösterebilmektedir.

GABA ( Gamma Aminobütirik Asit ) Tarihi

Gamma-Aminobütirik asit  , memeli merkezi sinir sisteminde baş uyarıcı nörotransmiterdir. Sinir sistemi boyunca nöronal uyarılabilirliğin düzenlenmesinde rol oynar. İnsanlarda GABA ayrıca kas tonusunun düzenlenmesinden doğrudan sorumludur.

Kimyasal olarak bir amino asit olmasına rağmen, GABA, bilimsel veya tıbbi topluluklarda olduğu gibi nadiren adlandırılır, çünkü niteleyici olmadan kullanılan “amino asit” terimi, geleneksel olarak GABA’nın bulunmadığı alfa amino asitleri anlamına gelir.

İnsanlarda spastik diplejide, GABA emilimi, GABA’yı artık ememeyen sinirlerin sinyal verdiği kasın hipertonisine yol açan, durumun üst beyin motor nöron lezyonundan zarar gören sinirler tarafından bozulur.

GABA, kan-beyin bariyerini geçmez; Beyinde sentezlenir. GABA şantı olarak adlandırılan bir metabolik yol aracılığıyla bir ko-faktör olarak L-glutamik asit dekarboksilaz ve piridoksal fosfat (B6 vitamini aktif formudur) kullanılarak glutamattan sentezlenir. Bu süreç temel uyarıcı nörotransmitter olan glutamatı ana inhibitör nörotransmitere (GABA) dönüştürür.

Bir dizi ticari firma, bazen dilaltı uygulama için bir besin takviyesi olarak kullanılmak üzere GABA formülasyonlarını satmaktadır. Bu kaynaklar tipik olarak ekin sakinleştirici bir etkiye sahip olduğunu iddia eder. Bu iddiaların bilimsel olarak desteklenip desteklenemeyeceği konusunda bazı anlaşmazlıklar vardır. Örneğin, GABA’nın sakinleştirici etkilerinin, oral bir GABA ilavesinin verilmesinden sonra insan beyninde gözle görülebilir olduğunu gösteren kanıtlar vardır . GABA’nın kan-beyin bariyerini önemli düzeylerde geçmediğine dair kanıtlar da vardır.

Buda İlginizi Çekebilir  Amino Asit Zararları Nelerdir?

Daha sonra GABA ve niasin’e hidrolize olan bir ön ilaç olarak kan-beyin bariyerini geçen Picamilon gibi bazı tezgah üstü takviyeler vardır.

GABA ayrıca domateslerin apoplastında en fazla bulunan amino asitlerdede bulunur.

1883:  Gamma-aminobutirik asit ilk önce sentezlendi, ilk olarak sadece bir bitki ve mikrop metabolik ürün olarak biliniyordu.

1950:  GABA’nın memeli merkezi sinir sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğu keşfedilmiştir.

2007:  Hava yolu epitelinde bir eksitatör GABAerjik sistem tarif edilmiştir. Sistem alerjenlere maruz kaldıktan sonra aktive olur ve astım mekanizmalarına katılabilir. GABAerjik sistemler de testiste ve göz merceğinde bulunmuştur.

GABA (Gamma Aminobütirik Asit) Nasıl Kullanılır ve Kullanımı Nedir?

GABA (Gamma Aminobütirik Asit), 3.000-5.000 mg dozaj aralığında insanlarda (büyüme hormonu metabolizmasını arttırmak amacıyla) kullanımı vardı ve bu şekilde kullanılmaktadır.

1. İnceleme

GABA (Gamma Aminobütirik Asit) , insan beyin dokusunda daha güçlü depresif nevroaktif peptidlerden biridir. Parasempatik sinir sistemi (PNS) ile iç içe olan geniş bir yelpazede baskıcı ve depresif aktiviteler içermektedir. Doğrudan uyarıcı nörotransmitter glutamattan, enzim glutamat dekarboksilaz vasıtasıyla sentezlenir ve trikarboksilik asit döngüsü (Sitrik asit döngüsü) yoluyla tersine glutamat haline dönüştürülebilir. [1]

 • PNS : Otonom sinir sisteminin üç bölümlerinden biridir. Bazen dinlenme ve sindirim sistemi denir, parasempatik sistem kalp hızını yavaşlatır, bağırsak ve bez aktivitesini artırır ve sindirim sistemi mide-bağırsak sisteminde rahatlatır gibi enerji tasarrufu sağlar.

2. GABA (Gamma Aminobütirik Asit) Yönetmeliği

Beyindeki GABA (Gamma Aminobütirik Asit) konsantrasyonlarındaki ve sistemik GABA (Gamma Aminobütirik Asit) konsantrasyonlarındaki değişikliklerin birbirlerini yansıtıyor olabileceği ve bu belirteçlerden bazılarındaki değişikliklerin, diğerinde değişikliklere neden olduğu görülmektedir. [2]

Beynin içine alımı, fizyolojik olarak düşük seviyelerde yüksektir [3] ve daha yüksek fizyolojik olmayan konsantrasyonlarda alım oranı düşüktür. Bu olay, GABA’nın (Gamma Aminobütirik Asit), beynin içine taşınmasını engelleyen, kendi naklini normalin üzerindeki dozları da engelleyebilen, kendiliğinden önleyici bir faktör olması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. [4] Bu mekanizma ile, nörolojik GABA (Gamma Aminobütirik Asit) seviyeleri sabit kalmaktadır.

GABA’nın kendiliğinden bastırılması beyne tüm taşınmasını durduramaz ve en yüksek kayıtlı bastırılma değeri% 80 olmuştur. [4] Bu nedenle, süper yüklenen GABA, pasif yayılmasının yoluyla kendi kendini engellemenin etmenin üstesinden gelebilir.

Beyindeki suprafizyolojik GABA (Gamma Aminobütirik Asit) seviyeleri durumunda, beyin fazla GABA (Gamma Aminobütirik Asit) çıkarabilir. Kan beyin bariyerinin GABA (Gamma Aminobütirik Asit) ‘e olan dışarı akış oranı, alım oranının yaklaşık olarak 16 kat daha güçlüdür ve aşırı depresif etkileri önlemek için, nörolojik dokuda aşırı GABA (Gamma Aminobütirik Asit) konsantrasyonları süresince aktive edilmektedir. [5]

3. GABA (Gamma Aminobütirik Asit) ve Kan Beyin Engelleri

Yetişkinlerde, sistemik dolaşımdaki GABA (Gamma Aminobütirik Asit) , beyin dokusunda çok az tutulum oranına sahip gibi gözükmektedir. [6] Gençlerin beyin kan bariyeri (BBB) geçirgenliği daha fazla gibi görünmektedir. [4] GABA’nın (Gamma Aminobütirik Asit)  bu konuda daha güçlü olmasına rağmen, tüm vücudu etkileyen fazlalık olduğu zaman beyin kan bariyeri boyunca kendi girişini bastırdığı ve beta-alanin ile bu yeteneği paylaştığı görülmektedir. [4]

Buda İlginizi Çekebilir  Oruçluyken Egzersiz Kadınlarda Yağ Oksidasyonunu Artırabilir Mi?

Nitrik oksit (NO), beyin kan bariyerinin geçirgenliğini GABA’yı (Gamma Aminobütirik Asit)  önemli ölçüde artırabilmektedir. [7]

4. GABA (Gamma Aminobütirik Asit) ve Büyüme Hormonu

Başlangıçta GABA (Gamma Aminobütirik Asit) alımının Büyüme Hormonu salınımını arttırdığı düşünülmüşse de, daha önceki çalışmalarda [8] “Büyüme Hormonunu” analogların daha spesifik bir alt kümesi haline getiren bir dereceye kadar doğrudur. İmmünoreaktif Büyüme hormonu (irGH) ve İmmunofunctional Büyüme Hormonu (IFGH), GABA’nın (Gamma Aminobütirik Asit)  oral yoldan verilmesinden sonra, laboratuar ortamında yükselmiş gibi görünen iki türevdir.

Kan beyin bariyerini geçirmede GABA’nın (Gamma Aminobütirik Asit)  yetersiz olmasına rağmen, bu değişikliklerin nörolojik yollarla, daha spesifik olarak, yüksek seviyedeki dopamin salınımı yoluyla aracılık edilen bir reaksiyona neden olduğu görülmektedir. [9]

GABA’ların büyüme hormonu salgılanması üzerindeki etkisi direnç egzersiziyle değişmiş gibi görünmektedir. Eşleştirmelerde, eğri altındaki daha büyük alan ve en yüksek değerleri kaydedilmiştir. [10] İlginçtirki, egzersiz ile zirve değeri alımdan 30 dakika sonra, dinlenme sırasındaki 75 dakika sonra ortaya çıkar. [10] Bu güçlendirici etkiler, bir önceki bölümde de belirtildiği gibi, beyinde uyarılan uyarıcı nitrik oksitin GABA girişine bağlı olabilir.

Çalışmalar, önceki çalışmada GABA’nın (Gamma Aminobütirik Asit)  büyüme hormonu üzerindeki etkilerinin direkt olduğu sonucuna varılamamasına rağmen GABA’nın (Gamma Aminobütirik Asit)  diğer amino asitlere karşı  karaciğer biyotransformasyonu olasılığı olduğu için, araştırmacılar bundan şüphelenmektedirler.

Büyüme Hormonu, 100’ün üzerinde farklı bileşimlerde bulunur ve irGH ve IFHG, tipik olarak Büyüme Hormonunun en yaygın (22kDa) bileşikleriyle aynı fayda sağlamayabilir. [11] [12]

 

Kimyasal İsimler: 4-aminobütirik asit; 4-Aminobütanoik asit; GABA; Gama-aminobütirik asit; 56-12-2; Piperidik asit

Moleküler Formül: C4H9NO2

Moleküler Ağırlık: 103.121 g / mol

 

Bilimsel Destek ve Referans Metni

 1. İnsan beyninde GABA (GAMMA AMİNOBÜTİRİK ASİT) ve glutamat.
 2. Farklı türlerde plazma ve beyin omurilik sıvısında GABA (GAMMA AMİNOBÜTİRİK ASİT). Γ-asetilenik GABA (GAMMA AMİNOBÜTİRİK ASİT), γ-vinil GABA (GAMMA AMİNOBÜTİRİK ASİT) ve sodyum valproatın etkileri.
 3. Kan-BOS Arayüzünde GABA (GAMMA AMİNOBÜTİRİK ASİT) Taşınması.
 4. Yenidoğan ve erişkin sıçanlarda 14C-gama-aminobutirik asitin beyin, beyin omurilik sıvısı ve koroid pleksusa taşınması.
 5. Bir baskılayıcı nörotransmitter, GABA (GAMMA AMİNOBÜTİRİK ASİT), kan-beyin bariyeri boyunca akış.
 6. Normal ve amino oksiasetik asitle tedavi edilmiş hayvanlarda H3-γ-aminobutirik asit kan-beyin bariyeri.
 7. Nitrik oksit üretiminin kan-beyin bariyerinin gamma-amino bütirik asit geçirgenliğini arttırdığına dair kanıt.
 8. Gamma aminobutirik asit (GABA (GAMMA AMİNOBÜTİRİK ASİT)) ‘nin akut ve tekrarlanan verilişinin insandaki büyüme hormonu ve prolaktin sekresyonuna etkisi.
 9. Gamma-aminobutirik asitin insanlarda büyüme hormonu ve prolaktin sekresyonuna etkisi: pimozid ve domperidonun etkisi.
 10. Dinlenme ve egzersiz sonrası GABA (GAMMA AMİNOBÜTİRİK ASİT) sindirimine büyüme hormonu izoformu yanıtları.
 11. Büyüme hormonu moleküler heterojenite ve egzersiz.
 12. Büyüme hormonu izoformları, segmentler / parçalar: çok işlevli bir bağlantı mevcut.
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz