Lavanta Nedir ?

Lavanta Nedir Ve Ne İşe Yarar ?

 

Lavanta kaygı azaltıcı özellikleri ile tanınan bitkiler ailesinden biridir.

Özet

Tüm Temel Faydalar / Etkiler / Gerçekler ve Bilgiler

Lavandula veya lavanta, esansiyel yağ ve aromaterapi için kullanılan bir bitki cinsidir. Lavanta geçici olarak endişeyi hafifletebilir. Lavanta sakinleştirici bir etkisi olmamasına rağmen, lavanta aromaterapi uykusuzluğun yanı sıra uyku kalitesini artırabilir. Bazı kanıtlar lavanta’nın yavaş dalga uyku düzenini artırabileceğini gösteriyor.

Çoğu araştırma lavanta yağı markası Silexan kullanıyor. Lavanta bunamadan muzdarip insanlar için fayda sağlayabileceğini gösteren bazı kanıtlar var, ancak çok ön ve çok daha fazla araştırma gerekiyor. Lavanta topikal uygulanması, kırmızı ve kaşıntılı cilt ile karakterize edilen cilt iltihabı ile sonuçlanabilir.

Bilmen Gerekenler

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Günümüzde bir çalışma, bazı doğum kontrolü türleri ile etkileşim olmadığını göstermektedir.

Lavanta Bir Formudur

Aromaterapi

Stres hafifletme

Lavanta İle İyi  Gidiyor

Kendisi

Melissa officinalis benzodiazepin bağlanması ve sedasyon açısından, ancak Lavanta benzodiazepin bağlama yerlerine bağlanmaz.

Lavanta Tarihi

Lavanta kökeni, Akdeniz, Orta Doğu ve Hindistan kökenli olduğuna inanılmaktadır. Tarihi 2500 yıl öncesine dayanıyor. Lavanta, güzelliği, tatlı çiçeksi kokusu ve çoklu kullanımları ile bilinen nane ailesinin çiçekli bir bitkisidir.

Eski Yunanlılar, Lavantayı Kutsal Esans ve Nard hazırlamak için kullanılan kutsal bitkilerden biriydi.

Lavanta, adını Latince “lavare” anlamına gelen “yıkamak” anlamına gelir. Romalılar banyolarını, yataklarını, kıyafetlerini ve hatta saçlarını için Lavanta’yı kullandılar. Ayrıca tıbbi özelliklerini de keşfettiler.

Bugün lavanta, Avrupa, Avustralya, Yeni Zelanda, Kuzey ve Güney Amerika gibi menşe ülkelerinde de yetiştirilmeye devam etmektedir. Yaygın varlığı, güzel çiçekleri, çekici kokusu ve geniş kullanım alanları nedeniyle anlaşılabilir.

Lavanta Nasıl Kullanılır Ve Kullanımı Nedir ?

Lavanta için,% 25 – 46 linalol içeren 80 – 160 mg olarak kullanımı vardır ve böylece kullanılır. Doğru dozların aromaterapi sırasında belirlenmesi zordur, ancak çoğu çalışma iyi havalandırılan bir odada en az 30 dakika kullanır.

Lavanta topikal uygulanması genellikle lavanta yağı masajı ile yapılır. Deride tahriş ve hasar olasılığı nedeniyle topikal lavanta yağı uygulaması önerilmemektedir.

KANIT DÜZEYI SONUÇ NOTLAR
Kaygı
Genel kaygı bozukluğunun semptomlarında ve oral yoldan alınan lavanta takviyelerinin belirtilerinde belirgin bir azalma olduğu görülüyor; aromaterapi, durum kaygısını azaltmada (kısa süreli, duruma dayalı, endişe) etkili ve etkilenmiş gibi görünse de, onu desteklemek için daha az sağlam kanıta sahiptir. Oral kullanımı düşündüren bir çalışma, lorazepam ile kıyaslanabilir
Kan basıncı
Azalan otonom sinir sistemi aktivasyonu ve artmış gevşeme yanında kan basıncında bir azalma kaydedilir; bunun uzun vadede vücudu etkilememesi muhtemeldir
Vücut ısısı
Lavanta ile vücut ısısında bir düşüş görülüyor
Acıyan yara
Topikal lavanta uygulaması ile ağrıda azalma vardır
Ağrılı Adet
Lavanta aromaterapi olarak menstruasyona bağlı ağrıları azaltabilir
Kalp hızı
Uzun bir süre (uykusuzluk dönemlerinde 12 hafta) dinlenme durumunda kalp atışında bir düşüş kaydedildi ve kısa süreli olarak; her iki çalışma da aromaterapiyi kullandı
Migren
Migrenin başlangıcında lavanta kısa süreli teneffüs edilmesi, plaseboya daha az ağrı semptomuyla ilişkilidir
Rahatlama
Lavanta aromaterapisi ile kendini bildirilen ‘rahatlama’ büyüklüğündeki artış plaseboya kıyasla daha yüksektir
Yatıştırma
Lavanta takviyelerinin oral kullanımı ile değil, aromaterapi ile yatıştırmada bir artış kaydedildi.
Uyku kalitesi
Uykusuzluk ve yaygın anksiyete bozukluğu olanlarda çoğunlukla uyku kalitesindeki iyileşmeler kaydedildi, ancak kanıtlar bunun sağlıklı kişilere genel olarak fayda sağlayabileceğine işaret ediyordu. Bu avantajlara hem oral yem katkıları hem de aromaterapi katılmıştır ancak genel olarak çalışmaların kalitesi arzu edilenden azdır. Fayda gören parametreler gece boyunca daha az uyanmakta ve uykusuzluk semptomlarında azalma bulunmaktadır
Sakinlik
Gevşeme’nin artmasına rağmen, sakinlikte bir artış var gibi gözükmüyor
Stres
Stres üzerinde önemli bir etkisi yok
Kortizol
Kortizolte bir azalma, aromaterapi ile kısa süreli olarak kaydedildi.
Depresyon
Anksiyetenin bir yan etkisi olan depresyon azalmış gibi görünüyor
Kalp atış hızı değişkenliği
Lavanta aromaterapi bir kez kalp hızı değişkenliğini azalttığı belirtildi
Süt Çocuğu Koliği
Lavanta kokusunu banyo dönemine ekleyerek Süt Çocuğu Koliğinde azalma ve ana-çocuk etkileşimindeki gelişmelere dikkat edildi
Uykusuzluk hastalığı
Ölçülürken uykusuzluğun azaltılmasında etkili olabilir
Huzursuzluk
Huzursuzlukta bir azalma kaydedildi, ancak sinir zayıflığı semptomlarında azalma olabilir
Öznel İyi Olma
Lavanta aromaterapisi ile rahatlatıcı etkilere ikincil olma ihtimali artmıştır.
Sinir Zayıflığı Belirtileri
Sinir zayıflığı ile ilişkili hem kaygı hem de huzursuzluk bir zamanlar lavanta ile yararlı bir şekilde etkilenmiştir

1  Kaynaklar ve Kompozisyon

1.1 Kaynaklar

Lavanta, latifolia, angustifolia, stoecha ve intermedia dahil olmak üzere kullanılan türlerle Lavandula bitkilerinin türetilen aromaterapide yaygın olarak kullanılan esansiyel bir yağdır. [1] En popüler form augustifolia gibi görünmektedir ve bu türe geçmişte hem officinalis hem de vera denilmektedir (üç türün ismi eşanlamlı olarak görülmektedir). [1] Çiçeklerin yapraklara kıyasla daha tatlı bir aroma ürettiği iddia edildiği gibi, bu türün popülaritesi sağlam çiçeklerden kaynaklanıyor olabilir.

Augustifolia türlerine bazen İngiliz Lavanta denirken, stoecha türleri Fransız veya İspanyol Lavanta olarak geçmektedir; latifolia bazen resmi olarak Akdeniz Lavanta olarak bilinirken, intermedia’nın ortak bir adı yoktur. [1]

Genellikle türler arasındaki kimyasal bileşimin benzer olduğu ve tüm bitkilerin zararlı özelliklere sahip olduğu söylenir, ancak bazı çocuk düşürtücü (latifolia), baş ağrısı (stoechas) kullanımı ve diüretik olarak kullanım gibi belirli iddialar vardır (angustifolia). [1]

Lavanta’nın esansiyel yağ kısmı, 1920’lerden beri balmumu, parfüm ve kozmetikte ticari olarak kullanılan tatlı bir kokuya sahip soluk sarı, yapışkan bir sıvıdır. [2] ABD’de FDA bünyesinde GRAS statüsü vardır (genelde güvenli olarak kabul edilmektedir). Kozmetikteki % 97.5 lavanta yağı yüzdesi % 0.74’tür (International Fragrance Assocition’a göre konsantrasyon veya IFRA’ya göre).

Lavanta içeren yoğun kozmetik kullanıcılarının, günlük % 0.019 mg / kg (% 100 emilim varsayımı ile) en fazla beklenen halka maruz kalma oranının ana iki biyoaktif ile görülen yaklaşık % 15 emilim oranı varsayılarak 0.003 mg / kg olarak düzeltilebileceği söylenmektedir. [2]

1.2 Kompozisyon (İçeriği)

Lavanta (Lavandula angustifolia için kompozisyonu izleyen) aşağıdakileri içerme eğilimindedir:

 • β-Linalol (% 35.01-38) [3] [4]
 • Linalilasetat (34-38.28%) [3] [4]
 • Borneol / Lavandulol (% 3.4) [4]
 • β- cis- Oksimen (% 2.8) [4]
 • Karyofilen (2.6) [4]
 • Lavandulilasetat (% 2.0) [4]
 • β- trans- Oksimen (% 1.8) [4]
 • 1,8-Sineole aka. Ökaliptol (% 1.7) [4]
 • Terpinenol-4 (% 1.7) [4]
 • Karın (% 1.2) [4]

Bazı türlerde ( augustifolia, dentata ve pinnata ) % 2’den az, diğerlerinde (stoechas ve lanata) daha yüksek seviyelerde olan Camphor açısından bazı tür farklılıkları var gibi gözüküyor. [1] Düşük kafur lavanta maddeleri (Caryophyllene gibi sekesterpenlerde nispeten daha yüksektir ve β-phellandrene gibi terpenler), kozmetik ürünlerinde ve yüksek kafur otları itici olarak kullanıldığından, kullanımla ilişkili görünmektedir. [1]

1.3 Silexan

Silexan, % 20-45 linalol ve % 25-46 linalil asetat için standartlaştırılmış LASEA marka ürününde kullanılan Lavandula augustifolia çiçeklerinden [5] bir yağ hazırlığıdır. [6] Görünen benzodiazepen eylemleri olmaksızın Almanya’da endişe bozukluğu için reçete edilir (veya en azından kullanılmıştır). [7]

2  Farmakoloji

2.1 Serum

Lavanta’nın (80mg, Silexan olarak) oral yoldan tüketilmesi, kısa süreli uygulamayı izleyen 4 saat ve 11 günlük tekrarlanan oral yoldan 9 saat sonra görünen yarılanma ömrü ile serum Linalolünde bir artışa neden olduğu görülmektedir. [8] Günlük 160 mg Silexan dozlarının oral yoldan yutulması, 2-9 ng / ml aralığında plazma düzeyinde linalool seviyesini yükselterek dozlamanın 5. , 10. ve 11. gününde ortalama seviyeleri oldukça yüksektir. Benzer (sırasıyla 2.02ng / ml, 3.30ng / ml ve 2.95ng / ml); [6] Linalil asetat her vakada tespit seviyesinin (2ng / ml) altındaydı. [6]

Lavanta aromasına maruz bırakılan farelerde, tespit edilebilir serum linalolü, 3 ng / ml linalol ve 11ng / ml linalil asetat konsantrasyonunda 7 dakika içinde bulunur (kesin doz aroması açıklanmaz, ancak aroma bir saat süresince kullanılmıştır). [9]

Hem oral hem de aromatik Lavanta maruziyeti, nanomolar aralıktaki serum linalol konsantrasyonlarıyla bağlantılıdır.

2.2 Topikal

Emilimi artırmak için bir test koşulunda (70: 30 etanol: su vasıtasıyla oklüzyon altında), linalool olarak bilinen biyoaktif madde, topikal olarak sindirilebilir, ancak 24 saatlik değerlendirme süresince topikal uygulamada % 14.4’lük bir seviyede bulunur ve bu emilim oranı, linalil asetat için benzer gibi gözükmektedir. [10] [11] Diğer terpen kamfor, 1,8-sineol ve carvacrol’ün laboratuvar ortamında sindirilmesi ve ultraviyole radyasyona maruz kalmanın sindirim oranını düşürdüğü görülmektedir. [12]

Düşük molekül ağırlıklı terpenler genelde emilim arttırıcıdır ve lipofilik ve hidrofilik bileşiklerin hepsini etkilediği görülmüştür, ancak diğer maddeler emilimini arttırmada Lavanta kullanımı araştırılmamıştır. [13] [14]

Köpeklerde kulaklar arkasına dört kez lavanta yağı (0.18 ml) uygulayan bir çalışmada (her bir doz 3.5 saat ile ayrılmış) bir çalışma, ambulatuvar EKG ile değerlendirildiğinde kalp atış hızında bir azalmaya ve muhtemel yatıştırıcı etkilere işaret ettiğine ilişkin sınırlı bir delil mevcuttu . [15]

 • Ambulatuvar EKG : Kardiyak aritmilerin veya iletim anormalliklerinin teşhis ve değerlendirilmesinde kullanılır.

Emilimi mutlak olmamasına rağmen, biyoaktif maddeler topikal olarak sindirilebilir.

Lavanta konsantrasyonları % 0.125’de cilt hücresi yaşayabilirliğini belirgin olarak etkilemiyor gibi görünmektedir, ancak test edilen tüm konsantrasyonlarda laboratuvar ortamında (% 0.25-2.00), hücre yaşaya bilirliği de % 0.125’den % 80-100’e kadar düşerken, % 30’dan azdır (% 0.25). [16] Bu sonuçlar muhtemelen linalol bileşeni nedeniyle yüksek konsantrasyonda Lavanta yağı bulunduğunu, cilt hücrelerinde hücre zehirlenmesi olduğunu göstermektedir.

Lavanta yağı lekelerinin kullanımını değerlendiren 9 yıllık bir çalışma, topikal Lavanta yağı kullanıldığında kontakt dermatiti % 13.9’unun bildirdi. [17] Bazı araştırmacılar [16] bunun, linalol ile bağlantılı olabileceğinden şüphelenmekte ve bir kere deodorantın % 97’sinde linalool ve limonen, en çok kullanılan iki endüstriyel koku [18] olduğu için, deodorantlarla ilişkili dermatit ile temasa geçebileceğinden şüphelenmektedir. [18] [19]

Lavanta terpenlerin otomatik oksidasyonu ile havaya maruz kalındığında arada sırada terpen oluşturduğu bilinmektedir ve linalolün iki linalol hidroperoksit ve linalol oksittir (linalil asetat ile görülen benzeri yan ürünler). [20] Topikal alerjenlere dönüşümü [21] [22] bu reaksiyon oranını hafifletmek için Lavanta yağı içerisinde antioksidan bileşenlerin eksikliği nedeniyle hava maruziyeti üzerine ilerlemektedir. [23]

Linalool ve Linalil asetat kendileri elektrofilik veya serbest radikal olma özelliklerine sahip olmadıklarından zayıf veya alerjik değildir (Bu özellikler, bir bağışıklık yanıtını tetiklemek için cildi geçiren ve proteinlerle kompleksler oluşturan alerjenlere karşı tamamlayıcılardır. ). [23]

Düşük konsantrasyonda Lavanta güvende görünse de, temel yağın topikal uygulanması yan etkilerden arındırılmış gibi görünmemektedir.

2.3 Enzimatik Etkileşimler

Aksine sağlıklı kişilerde 11 gün boyunca 160mg lavanta yağının ağızdan alınması, CYP1A2, CYP2C9, CYP2D6 ve CYP3A4 üzerinde plaseboya göre ilaç farmakokinetiği ile değerlendirildiğinde anlamlı bir etki göstermezken, CYP2C19 üzerinde etkilenmiş gibi görünmekteydi; ancak klinik olarak uygun değildi.

3  Nöroloji

3.1 Mekanizmalar (Sedasyon / Anksiyoliz ile İlgili)

Merkezi sinir sistemindeki ana inhibitör nörotransmitter GABA’dır ve bu molekül GABA reseptörleri olarak bilinen reseptörü etkiler. [24] [25] GABA reseptörleri, benzodiazepine bağlama cebi olarak bilinen belirli bir bağlanma cebine (benzodiazepine ilaçlarının moleküler hedefi, genellikle uzun süreli kullanım üzerine olası bir bağımlılık değeri olan uyku ve anksiyete bozukluklarında kullanılır) sahiptir. [26]

 • IC50 : Bir maddenin belirli bir biyolojik veya biyokimyasal işlevi bastırma  gücünün bir ölçüsüdür.

Lavanta’nın esansiyel yağı, GABA A reseptörlerine afiniteye sahip olup, TBPS bağlanmasını kanal sahasında 40mcg / ml’lik bir IC50 ile bastırdığı ve 1mg / ml’de tam bağlanma bastırması olduğu gösterilmiştir. Lavanta, benzodiazepin bağlanma yerinden test ilacını (Rohypnol) yerinden oynamakta başarısız olmasına rağmen 50:50 Lavanta ve Limon otu karışımı, IC50 başarısızlığının tespit edilemediğinden 1 mcg / ml’den daha düşük bir değere düştüğü göründü. [27]

Lavanta’nın laboratuvar ortamında elektrofizyolojisini değerlendirirken Lavanta, 100 mcg / ml’de istatistiksel olarak anlamlı olan GABA A’ya bağlı akım konsantrasyona bağımlı olarak azaltmayı başardı ve arasırada bastırma sonrası sinaptik akımları neredeyse yok etti. [27] Lavanta ile epileptik etkilerin görülmediğinin altını çizdiği düşünülen bu olay, picrotoxin gibi saf GABA A karşıtları ile görülmemektedir. [27] Bu gözlemlerin Lavanta ve Limon otu’nun anti-sinirlilik etkilerinin altında yattığı düşünülmektedir. [28] [27]

Benzodiazepin bağlanma yeri için kendiliğinden hiçbir afiniteye sahip olmayan GABA A reseptörlerine afiniteyi gösterir, ancak benzodiazepin bağlanma bölgesine afinite için Limon otu uçucu yağı ile derinden sinerjiktir.

Referans ilaç Diazepam’a (bir benzodiazepin) karşı davranışsal bir koşullandırma testinde, 3-30 mg / kg’lık lavanta enjeksiyonları benzodiazepin ilaçlarına benzer bir koşullu etkisini uyarmamıştır [7] ve kaygı için Lavanta kullanan insan çalışmalarında yatıştırma veya bağımlılık not edilmemektedir. [29].

Benzodiazepin eylemi ve bağımlılığı bulunmuyor gibi görünüyor.

İzole edilen linalool verilen farelerde yapılmış bir çalışma 125 mg / kg’lık kısa süreli yeme sonrasında kortikosteron veya katekolaminler üzerinde herhangi bir etki bulamadı. [30]

3.2 Mekanizmalar (Diğer)

NMDA veya AMPA glutaminerjik reseptörleri (etkidaşların yer değiştirmesiyle değerlendirildiğinde) için belirgin bir yakınlık yoktur. [27]

 • NMDA : Sinaptik plastisiteyi ve hafıza fonksiyonunu kontrol etmek için NMDA reseptörü çok önemlidir.
 • AMPA : Nörotransmitter glutamatın etkilerini taklit ettiği AMPA reseptörü için spesifik bir agonist olan bir bileşiktir.
 • mRNA: DNA’dan genetik bilgiyi gen ifadesinin protein ürünlerinin amino asit dizisini belirttikleri ribozoma taşıyan geniş bir RNA molekülü ailesidir.

Dopaminerjik reseptörlerle ilgili olarak, günlük 5-1 günde 10-1000 mg / kg Lavanta yağı enjeksiyonu, farelerin koku alma duyusunda doz bağımlı olarak artmış DRD2 ve DRD3 mRNA içeriğine sahipken, sadece DRD3, DRD4 ve DRD5 mRNA’sı üzerinde etkili olmadı reseptör protein içeriği arttı. [31]

Rotarod testi ile değerlendirildiğinde 1000 mg / kg (ancak 10-100 mg / kg) değil, denge artışı ile ilişkiliydi ve mRNA üzerindeki bu etkiler striatumda görülemedi ve tirozin hidroliz içeriğinde herhangi bir etki kaydedilmedi. [31] DRD3 reseptörü böyle etkilenmiş olduğundan, bu sonuçların Lavanta kaynaklı davranışsal değişikliklere aracılık edebileceği düşünülmektedir. [32]

 • Rotarod testi : Genellikle bir kemirgen tarafından uygulanan zorunlu motor aktivitesine sahip bir döner çubuğa dayanan bir performans testidir.

3.3 Kaygı ve Stres

Lavanta, genel kaygı azaltıcı etkilere dair kanıtlarla birlikte aromaterapide kullanılan birkaç esansiyel yağdan biridir ve bazı kanıtlara sahip gül yağı ile birlikte bulunur. [33] Lavanta aromasına maruz kalan hayvanlarda (Lavandula officinalis), stres yaratan veya hiç stres olamdan önce, artmış bir labirent artı testiyle değerlendirilen stresin var olup olmadığından bağımsız olarak endişe giderici özellikler kazandı. [34] NGFR ve Arc mRNA düzeylerine bakıldığında, stres esnasındaki azalmaları Lavanta aromasıyla zayıflatılmış ancak stres altındaki periyot süresince hafifçe zayıflamıştı (yazarlar Lavanta’nın bir stres tepkisi uyarabiliceğini düşünüyorlardı). [34]

 • NGFR : Sinir büyüme faktörü reseptörü, korunmuş pozisyonlarda 6 sistein kalıntırı, ardından serin / treonin açısından zengin bir bölge, tek bir transmembran domaini ve bir 155 amino asit sitoplazmik domaini ile dört 40-amino asit tekrarını içeren hücre dışı bir domaini ihtiva eder.
 • Arc mRNA : Arc, nöronal mRNA’lar arasında benzersiz olan erken bir gendir, çünkü transkriptleri dendritlere aktarılır ve muhtemelen lokal olarak çevirilecek aktive sinapsların yakınında biriktirilir.

Linaloolün izole edilmesinde, 125 mg / kg’da bu bileşiğin oral olarak alınmasının, ancak linalil asetatın, sadece bu iki molekülün sinerjizminden kaynaklanan endişe giderimi ile ön koşul olarak görünse de, endişe giderci özelliklere sahip olduğu görülmemektedir. [35]

Buda İlginizi Çekebilir  Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) Nedir ?

Koyunlarda yapılan bir çalışmada, lavanta yağının (solunum maskesi yoluyla) uykuya yatması, sinirlilik ve ajitasyonun azalmasına neden olurken, koyunun bir alt kümesinde, lavantaya olan sinirsel maruziyetin sinirlilik arttığını belirtmiştir. [36] Yazarlar, endişe halindeki genetik farklılıkların bu etkilere aracılık edebileceğini, ancak mekanik çalışmalar yürütmediğini varsaydılar. [36]

Araştırılan hayvanlarda Lavanta, bir stres faktöründen bağımsız olarak kaygı azaltıcı özelliklerle ilişkili görünmektedir.

Silexan (LASEA markasının aktif bileşeni) olarak bilinen bir yağ preparatı, endişeli bir ruh huzursuzluk için Almanya’da onaylanmış gibi görünüyor. [6]

Loraxepam’in aktif bir kontrolünde (500 mg) Silexan’ı (80 mg) kullanan ve 6 haftadan uzun süre genel endişe bozukluğu olan hastalarda yapılan çok merkezli bir çalışma, anksiyete (Hamilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği tarafından değerlendirildiğinde) benzodiazepin referans ilaç ile karşılaştırılabilir bir seviyeye indirildiğini belirtti (% 46 ve Silexan (% 45) ile karşılaştırılmıştır). [29]

Bu çalışma plasebo kontrolüne sahip değildi ve diğer ölçümlerde (SF-36, SAS ve PSWQ-PW) benzer etki gözlendi ve Lavanta alımıyla hiçbir yatıştırma kaydedilmedi. [29] Lavanta yağı kaygıyı azaltmış ve uykuyu plaseboya göre daha büyük oranda azaltmış ve daha fazla müdahale eden kişi (% 49.9’a karşı % 76.9) ile Silexan’ın başka bir çalışmasında endişe giderici etkiler kaydedilmiştir. [37]

Silexan’ı günde 80 mg’lık 6 hafta boyunca kullanan bedenselleştirme rahatsızlığı, PTSD veya sinir zayıflığı olan 47 kişide yapılan bir çalışmada depresyondaki ruh hali (% 57.4), uyku bozukluğu (% 51.1), huzursuzluk (% 61.7) ve anksiyete (% 44.7) ve SF-36 zihinsel sağlık değerlendirmesi (vücut ağrısı ve genel sağlık hariç tüm alt ölçekler) bilişsel işlevsellikte önemli iyileşmeler sağladı. [38]

 • PTSD : Doğal afet, ciddi kaza, terörist olay, sevilen birinin ani ölümü, savaş, tecavüz gibi şiddetli kişisel saldırı veya diğer yaşamı tehdit eden olaylar yaşamış veya şahit olmuş kişilerde meydana gelebilecek potansiyel olarak zayıflatıcı bir durumdur. .
 • SF-36 değerlendirmesi : Hasta tarafından rapor edilen 36 maddelik hasta sağlığı araştırmasıdır.

Günlük 80 mg Lavanta yağı oral suplementasyonu genel endişe giderici özelliklere sahip gibi gözükmektedir.

Test ile kaygı yaşayan öğrencilerde Lavanta aroması kendini bildirilen kaygı düzeyinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir ve pratik bir ortamda, Lavanta aromasıyla ilgili endişe azalması bildirilmiştir, ancak geçici olarak azalmıştır. [39] [40]

Lavanta ile yapılan aromaterapi, travma ortamındaki endişeyi azaltmak için yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı; burada Yoğun bakım ünitesine kabul edilenler ve aromaterapi verilen kişiler endişe ve duygudurumun azaldığını bildirdiler; etkiler geçiciydi ve zamanla gelişme göstermiyordu. [41]

Lavanta kanıtı incelendiğinde, aromaterapi ile ilgili kanıtların sağlamlığı (numunelerin yetersizliği ve aromaterapi ile ilişkili körlük nedeniyle) arzu edilenden az olmasına rağmen, takviye ile ilişkili sabit bir endişe giderici etkiler var gibi gözükmektedir. [42]

Lavanta aroması da endişe giderici özellikler ile ilişkilidir, ancak oral kullanımda daha güçlü kanıtlara sahiptir. İki çalışma, birikim etkisi ya da uzun süreli etki olmadığını ve aromanın endişe giderimi ve aroma mevcut olduğu sürece sürdüğünü ileri sürmektedir.

3.4 Yatıştırma

İzolasyon linalool verilen farelerde, 125 mg / kg aktivitede değişikliğe neden olduğu görülmezken, ön doz testi, 300 mg / kg linalolün, test edilen tüm farelerde bilinçsizliğe neden olduğunu ve 175 mg / kg’nın hareketlenmeyi biraz engellediğini kaydetti. [30]

Linalool, farelerde izole olsa bile doz bağımlı sedasyona neden olduğu görülüyor.

Vücut ısısıyla ilgili olarak, Lavanta aromasının, ışık dönemi boyunca (uyanma) 30 dakika içinde farelerde vücut sıcaklığının azalmasıyla ilişkili olduğu ve karanlık dönemde önemli bir etkisi olmayan ve bu etkilerin aktif bir supraikazmatik çekirdeklerin (etkilerinin ortadan kaldırılması) ortaya çıkışına bağlıydı . [43] İnsanlarda aroma teneffüs ettikten sonra vücut sıcaklığındaki azalma kaydedildi ve uyanma saatleri boyunca ölçülmüştür. [44] Bu gözlemler, koku alma bulutu ile supraikazmatik çekirdekler ve günlük ritim arasındaki bilinen bir bağlantı ile ilişkili olabilir. [45]

Vücut ısısı, uyarımı ve / veya yatıştırmanın bir biyolojik işaretidir ve aromaya maruz kaldıktan sonra azaltılabilir.

Lavanta aromasının kısa süreli solunumu, kendinden bildirilen uyuşukluk sıklığını artırdığı ve koroner kalp hastalığında hastaneye yatırılan hastalarda Lavanta aromaterapi kullanan bir çalışmada (hastaneye yatırılma için 3 gün boyunca, odaları 9 saat boyunca Lavanta ile doldurulduğu) belirtilmiştir. Uyku esnasında, Lavanta’nın derecelendirme skorunun (SMHSQ) % 31 oranında geliştiği (kontrol için herhangi bir değişiklik olmadığı) kendini bildiren uykudaki ilerlemelerle ilişkili olduğunu belirtti. [46]

Uykuya neden olan kokuya maruz kalma daha önce solunumu modüle ettiği, lavanta ile (uyarıya etki etmeyen ancak uyku esnasında aroma mevcut olduğunda daha az uyanık dönemlerle ilişkili olduğu), nefes alma modellerini değiştiren [47], ve artan sağlıklı kişilerde kısa dalga uykusu meydana gelir. [48] Bu gelişmiş uyku, infantil kolikteki çalışmaların bir yan etkisi olarak belirtilmiştir. [49]

Uyku kalitesi üzerindeki bu faydalı etkiler, Pittsburgh Uyku Kalitesi Endeksi’nde (PSQI) 5 yaşından büyük bir insanda not edilmiştir. Burada Lavanta aromasının haftada iki kez 20 hafta süreyle 12 hafta boyunca (0.25 cc solunmasıyla) (bir sınıf, uygun uyku tekniklerini öğreten, aromaterapi veya plasebo içermeyen bir sınıf), kalp atış hızı ve kalp atış hızı değişkenliğinin yanı sıra uyku kalitesinde iyileşme olduğunu belirtti. [50]

Stresle ilgili uykusuzluk bildiren kadınlar (üniversite öğrencileri) Lavanta yağı ile yapılan haftalık 4 adet aromaterapi seansı ve genel uykusuzluğa sahip karışık bir cinsiyet kohortunda (10’un küçük bir örneği) bu durumun iyileştiğini rapor eden genç kadınlarda çoğaltıldı. [52]

Lavanta ile aromaterapinin özellikle stresli veya uykusuzluktan rahatsız uykusu olan kişilerde uyku kalitesine yardımcı olabileceği fikrini desteklemek için birçok deneme vardır; Bununla birlikte, herhangi bir bireysel çalışmanın kalitesi biraz cansızdır. Avantaj, aromaterapi ile gün boyunca veya haftada birkaç kez veya uyku esnasında havada bulunan aroma kokusu ile belirtildi.

Genel anksiyete bozukluğu olan kişilerin kaygılarını azaltabilecek 80 mg lavanta yağı (oral ek) günlük kronik günlük yutma sedasyonun yan etkisi ile ilişkili değildir. [29]

3.5 Öfke / Çatışma ve Huzur

Lavanta’nın anti-endişe verici (öfkeyi azaltan) ve bu konuda Limon otu ile olası sinerjik olduğu düşünülmektedir. Hem Lavanta [27] hem de Limon otu [28] GABA A reseptörleri vasıtasıyla sinyali tersine çevirebildikleri ve kendiliğinden uyarıcı ve inhibitör sinaptik sinyal verme sıklığını azalttığından, bu uçucu yağların her ikisinin de sinirsel sinyal üzerinde genel bastırma etkileri vardır.

Farelerde Vogel ve Geller çatışma testlerini kullanan bir araştırma, Lavanta’nın, doz bağımlı çatışmalarda azalmalara neden olduğunu belirtti (GABA A etkileşimlerinden dolayı olduğu düşünülmektedir) 0.5 mg / kg Diazepam’in de anti neden olduğu düşünülmektedir (Medline’da çoğaltılmıştır). Çarpışma etkileri; Juniper, Frankensence (Boswella thurifera), Cypress, Geranium (Pelargonium adoratissimum) ve Yasemin etkisizdir. [53] [54]

Hayvanların çatışma modellerinde Lavanta, agresif olmayan özellikleri gösteriyor ve bunun nasıl çalıştığını inceleyen bazı mekanik çalışmalar var gibi görünüyor.

Lavanta aroması, solunum maskesi yoluyla 1 ml Lavanta yağı veren sağlıklı insanlarda (2 L / dakika oranı), plasebo aromasına (tatlı badem yağı) kıyasla solunum ve kalp atış hızında bir azalma olduğunu ve kendini bildiren ruh durumlarında artış olduğunu kaydetti.[44] Hayal kırıklığını belirtmek için yapılan bir başka çalışma, enerji ve uyarı yapılmadan etkilenirken, banyo aromaterapi sonrasında (‘% 20 uçucu yağ Lavantanın banyo suyuna yerleştirilmesi’) “öfke-hayal kırıklığı” öz raporunun azaldığını belirtti. [55]

Orta frontal alfa gücündeki artış, kendinden raporlanan ruh halindeki düzelmelerle (daha az depresif ve kaygılı ruh durumları ve artmış gevşeme) ilişkiye sahip lavanta aroması ile EEG yoluyla saptanmıştır [56] ve artışlar yanında insanlardaki gevşeme dikkati çekmiştir. (3.5-5.5Hz) Beta1’de (13.5-20Hz) azalma vardı ve bu da rahat durumlarla ilişki gösteriyordu. [57] Herhangi bir Beta gücü üzerinde önemli bir etkisi olmaksızın, tüm beyinde Lavanta aroması ile başka bir yerde Theta gücünde bir artış kaydedilmiştir. [44]

Bununla birlikte, bir çalışmada Lavanta aromasıyla ilişkili arka temporal lobda Alpha1’de (8-11Hz) bir azalma kaydedildi. [58] Bu, başka bir çalışmada (arka loblar da dahil olmak üzere tüm beyin) görülen sonuçlarla karşılaştırıldığında; bu çalışma aynı zamanda Alfa2 gücünde beyin bütünlüğünün arttığını da belirtti. [44]

Bu rahatlama, daha pratik bir ortamda kaydedildi; bir dişhekimi bürosu kullanarak yapılan bir çalışmada, lobinin lavanta kokusu ile doldurulmasının portakal aroması, bir müzik kontrolünün ve müzikçaların daha az aroma içermeyen kontrolünün parametrelerden daha iyi performans gösterdiğini kaydetti. Endişe ve duygudurum durumu; daha az endişeli ve daha iyi genel bir ruh hali rapor ediyor. [59]

Anti-saldırgan bir etkiyi destekleyecek sınırlı kanıtla birlikte Lavanta aromasıyla ilişkili olarak kendini bildirilen gevşeme artışlarını desteklemek için birden fazla EEG çalışması vardır.

3.6 Ağrı (Menstruasyon ile İlişkili)

Ortalama adet düzensizliğinden (bir VAS derecelendirme ölçeğinde 6-10) 61 kolej yaşlı kadında, bir damla Clary Sage’e ve bir damla Rosa centifolia’ya (Gül yağı) 2 damla Lavandula officinalis (Lavanta) ile karında bir masaj yapıldı. Plasebo aromaterapi (badem yağı, aynı uygulama yöntemi ve hacim 5 cc) ve kontrol (aromaterapi yok) ile karşılaştırıldı. Aromaterapinin, sırasıyla 1 ve 2 numaralı günde sırasıyla 7 (0-10 puanlama ölçeği) ile 5 ve daha sonra 3 olmak üzere ortalama bir ağrı azalması ile ilişkili olduğu belirtildi.

 • VAS derecelendirme ölçeği : Çeşitli semptomların yoğunluğunu veya sıklığını ölçmek için sıklıkla epidemiyolojik ve klinik araştırmalarda kullanılır.

Kontrol ağrıyı azaltamadı ve plasebo aromaterapi, bazı kişilerde kombinasyon terapisine göre daha az oranda (bitkisel müdahale halen plasebo grubundan anlamlı derecede daha büyük) çalışıyor gibi görünüyor. [60] Yazarlar, daha ağır akışların daha fazla ağrı ile ilişkili görünmesine rağmen [61] gruplar arasında anlamlı bir farklılığın olmadığını kaydetti. [60]

Benzer bir aromaterapi ile benzer bir uygulama yöntemi (Origanum majorana için Rose ile değiştirilen Marjoram) bitkisel aromaterapi grubunun önemli miktarda ağrı giderme ile ilişkilidir. Bu aromaterapi (plasebo sentetik kokular verilen; farklı moleküller) verilen primer ağrılı adet tanısı alan kişilerde menstrüel semptomlarla birliktedir. [62]

Lavanta yağı ile izole edilmiş plasebo yağına karşı bir çalışma yürütülmüştür; burada masaj (ellerine 2 ml esansiyel yağ uygulanmış ve daha sonra 15 dakikalık bir masaj uygulanmıştır) lavanta yağı takiben, menstrüasyon ile ilişkili ağrıyı önemli derecede azaltmıştır. VAS (derecelendirme ölçeği) tarafından değerlendirildiğinde plasebodan daha büyüktür. [63] Lavanta yağı ağrıda % 38’lik bir azalma, plaseboda ise % 9.8’lik bir azalma görülürken, hem başlangıçta hem de lavanta yağı ile istatistiksel olarak anlamlıydı; plaseboya göre anlamlı olarak daha fazladır. [63]

Bu analjezik etkilere aracılık ettiği düşünülen temel biyoaktif maddeler, Lavanta yağı içindeki konsantrasyonlarına bağlı olarak, linalil asetat, linalool ve okaliptol’dur. [62]

Lavanta aromasının menstrüel ağrıyı azaltabileceği fikrini destekleyen bazı kanıtlar, ancak bu çalışmalar Clary Sage ve başka bir bitki (Rose veya Marjoram, çalışmaya bağlı olarak) ile karıştırılmıştır.

3.7 Sinir Koruması

Lavanta aroması, bir antiapoptotik etkiye (hücre sayımını koruma) neden olan ve anti-oksidan enzimlerin uyarımına neden olan bir haftalık maruz kalma sonucu değerlendirildiğinde solunumuna maruz bırakılan farelerde skopolamin kaynaklı bilişsel dejenerasyona karşı sinir koruyucu etkiler gösterebilir. [64] Bir skopolamin modelinin başka yerlerinde teneffüs edilmesi, bilişsel fonksiyonun korunmasıyla bağlantılıdır (yan etkileri ile azaltılır). [65]

Fokal serebral iskemiye yanıt olarak 50-200mg / kg lavanta yağının oral yoldan alınmasının ardından benzer koruyucu etkiler kaydedilmiştir. Burada 200mg / kg ölü doku boyutunu 3mg / kg’da Edaravon’a kıyasla (nörolojik eksiklik skorlarında benzer bir eğilim gösterdiği gibi) azaltır, ancak istatistiksel olarak anlamlı değildir (herhangi bir tedavi skoru normale döndürmedi). [66]

Lavanta maddesinin hem solunumu hem de oral yoldan alınması, zararlı uyaranlara yanıt olarak genel sinir koruyucu etkilere bağlıdır.

3.8 Baş Ağrısı

Migren baş ağrısı çeken kişilerde (sıvı parafin plasebo kontrolüne nazaran) 15 dakika lavanta yağı solunması, baş ağrısı şiddetinin lavanta koşulunda daha düşük olduğunu ve lavanta tepkisinin (plaseboya göre) daha büyük olduğunu belirtti. [67]

3.9 Alzheimer ve AsetilKolin

Lavanta yağı kullanılarak 1 mg / ml’ye kadar nikotinik asetilkolin reseptörleri üzerinde belirgin bir etki yoktur, [27] ancak 2-80 mcg / ml’de izole linalool kullanan başka bir çalışma, fare nöromüsküler birleşiminde linalolün sinir sinir sinyali etkinliğini azalttığını belirtti (pre-sinaptik olarak). Asetilkolin serbest bırakılması ve anti-kolinerjik etkilere neden olduğu düşünülmektedir. [68]

Asetilkolinesteraz enzimine bakıldığında, lavanta yağı laboratuvar ortamında 0.82 ± 0.60 mg / ml (820ug / ml) IC50 ile enzimi bastırıdığı görüldü; izole linalool inaktif hale geldi; Lavanta, Galantamin’in aktif kontrole göre belirgin şekilde daha düşük performans gösterdi. [69]

 • IC50 : Bir maddenin belirli bir biyolojik veya biyokimyasal işlevi bastırma  gücünün bir ölçüsüdür.

Genelde aromaterapi üzerine yapılan bir araştırmada; sabah limon yağı ve biberiye aroması 0,04 ml ve 2 saat süreyle 0,08 ml’de Lavanta ve turuncu 0.08 ml’de ve 0,04 ml akşam 90 dakika boyunca uygulandı. 17 yaşındaki 28 yaşlı kişide Alzheimer hastalığı vardı 28 günlük aromaterapinin ardından GBSS derecelendirme alt ölçeklerinde (kendiliğinden olma, duygu fonksiyonu ve psikotik belirtiler) bazı önemli gelişmeler kaydetti ve Alzheimer’li olanlar için soyut fonksiyonda düzelme kaydetti.

Msot derecelendirme ölçekleri, genel olarak, istatistiksel önem taşımadı, ancak iyileşme eğilimi gösterdi. [70] Bir pilot çalışmada Lavanta yağı için birden fazla maruz kalma (yemek yedikten sonra günde bir kez üç kez 2 damla lavanta konulmuştur) kullanan bir başka çalışma, Lavanta aromasının Nöropsikiyatrik Envanterde bir azalmayla ilişkili olduğunu kaydetti. (NPI) derecelendirme ölçeği % 42 (kontrol,% 16’lık bir düşüş yaşadı); Barthel İndeksi ve MMSE her ikisi de 4 hafta sonra değişmedi. [71]

Şu anda aromaterapi Alzheimer hastalığının kendine fayda sağladığı fikrini destekleyen zayıf kanıtlar vardır.

4 Kalp ve Damar Sağlığı

4.1 Kan Basıncı

Kan basıncında karşıt sonuçlar ortaya çıkmakta olup, bir çalışmada lavantanın 3 dakika aroması ile kan basıncının yanısıra solunum ve kalp atım hızını azalttığını bildirirken, diğeri hem kalp hızı hem de kalp kan basıncı artarken, solunum hızı ve sübjektif sakinlikte azalma sağladı;ne yazık ki ne çalışma online olarak bulunamaz.Bu farklılıkların, kan basıncında bir düşüş olarak yansıttığı bilinen hoş kokularla bir hedonik etkiyi (kokunun katılımcı tarafından “beğenilmesi” olup olmadığı) yansıttığı düşünülmüştür. [72]

Lavanta keyifli bulan kişileri kapsayan daha sonraki bir çalışma, vücut ve kalp kan basıncında, solunum hızı ve vücut sıcaklığında azalma olduğunu kaydetti. [44]

5  İltihaplanma ve Bağışıklık Sistemi

5.1 Mekanizmalar

LPS ile uyarılan THP-1 hücrelerinde% 0.1 oranında bulunan lavanta yağı, LPS varlığında hücre sağkalımını koruyabilir ve sonraki IL-1β değerini% 44 oranında azaltır ve bu da TLR4’ün yukarı düzenlenmesinin önlemenin aşağı kısmında olduğu anlamına gelir.

 • LPS :Bir lipit ve bir kovalent bağ ile birleştirilen O-antijen, dış çekirdek ve iç çekirdekten oluşan bir polisakaritten oluşan büyük moleküllerdir; Gram-negatif bakterilerin dış zarında bulunurlar.
 • THP-1 :THP-1, bir akut monositik lösemi hastasından türetilmiş bir insan monositik hücre dizisidir.
 • IL-1β : Nörotoksik sinir iletimini modüle eden ve glutamaterjik nörotransmisyonu artırarak nöbetleri uzatan pro-iltihaplı bir protein ve peptittir.
 • TLR4 :Etkinleşmesi, hücre içi sinyal yoluna NF-κB ve doğuştan gelen bağışıklık sistemini harekete geçirmekten sorumlu olan iltihaplı sitokin üretimine yol açar.
Buda İlginizi Çekebilir  Uncaria Tomentosa (Kedi Pençesi) Nedir ?

5.2 Müdahaleler

Lavanta aromasının, sağlıklı insanlarda bağışıklık fonksiyonu üzerindeki etkisini değerlendiren bir çalışma serum biyolojik belirteçleri (CXCL8 salınımı ve CD16) tarafından değerlendirildiğinde nötrofil (bir akyuvar türü) fonksiyonunda belirgin bir etki bulamadı. [4]

6  Hormonlarla Etkileşimi

6.1 Östrojen

Birkaç vaka çalışmasında 3-10 yaşlarındaki üç çocuğa ergenlikten önce jinekomastinin (genellikle erkeklerde meme dokusunun genişlemesi) Lavanta ve çay ağacı yağı ile bağlantılı olduğu bildirilmiş olup, Lavanta yağı daha sonra iç salgı bozucu maddedir. [75] Bu vaka çalışmalarının hiçbirinde serum albümin hormonlarında değişiklik (yüksek testosteronlu tek bir olgu dışında) bulunmadığı yorumlanmıştır. [76]

Laboratuvar ortamında, bir Lavandula augustifolia standardı kullanan bir MCF-7 tahlili, ortamın % 0.025’lik bir maksimum etkinliğinde 1nM 17β-östradiolün yaklaşık yarısı kadar bir etkinlikte östrojenik aktiviteye (lusiferaz aktivitesi ve östrojenik gen ürünleri) bu konsantrasyon (% 0.0125), östrojen referansı kadar etkili % 34’dür. [74] Bu bir östrojen reseptör karşıtı olan fulvestrant ilacı tarafından engellendi.

 • MCF-7 :1970 yılında 69 yaşında Kafkas bir kadından izole edilen bir göğüs kanseri hücre çizgisidir.
 • 17β-östradiol : Steroid hormonu esas olarak yumurtalıkta üretilir, uterus endometriyumun çoğalmasını uyarır, yumurtlama için LH artışını uyarırı ve negatif geri besleme yoluyla hipofiz hormonu salımını bastırır.

20 veya 100 mg / kg lavanta yağı (5 ml / kg hacimde) topik uygulamayı takiben olgunlaşmamış dişi farelerde yapılan bir fare çalışmasında, rahim ve yumurtalık ağırlığı ile değerlendirildiğinde östrojenite belirtileri göstermedi. [2]

Daha sonraki laboratuvar ortamında değerlendirmelerin [76] dan sonuç çıkarmak için yeterli olmayabileceği belirtilmiştir (aynı yorum Medline’da çoğaltılmış gibi gözükmektedir). [77]

6.2 Testosteron

Lavanta yağının MDA-kb2 hücrelerindeki androjen reseptörü üzerindeki etkilerini değerlendirirken lavanta kendisinin androjen yokken reseptörü aktive etmediğini, buna karşılık % 0.005 konsantrasyonundaki lavanta yağı DHT’ye bağlı sinyalizasyonun % 52’sini bastırabiliyordu (ayrıca Magnolia alternifolia veya çay ağacı yağı olarak % 41). [74] Reseptörün protein içeriği modifiye edilmedi ve gözlemlenen etkiler androjen reseptörüne karşı seçici (glukokortikoid reseptörler üzerinde hiçbir etki gözlenmemiştir) gibi görünmekte ve etkinlik 1μM flutamid ile karşılaştırılabilir gibi gözükmektedir. [74]

Canlı bir sistemde teyit edilmesi gereken ve Lavanta’da bulunan bilinen bir moleküle henüz bağlı olmayan (ancak Sigma-Aldrich referanslı lavanta yağı ile elde edilmiş) olası anti-androjenik etkilerdir.

Lavanta aroması, gül yağı gibi formaldehit (aroma) kaynaklı testiküler hasardan koruduğu ve bu senaryoda testosteron seviyelerini koruyabileceği düşünülmektedir. [78]

7  Vücut Organları ile Etkileşimleri

7.1 Ağız

Tekrarlayan aftöz ülsere maruz kalan kişilerde , lavanta yağı uygulaması, hem iyileşme hızları hem de daha az iltihaplanma ve kendi kendini bildiren ağrı değerlendirme ile başlangıç ​​ve plaseboya kıyasla mütevazı bir koruyucu ve iyileştirici etki gösterir; bu, anti-iltihap ve antibakteriyel etkilere atfedilmiştir. [79]

8  Tıbbi Durumlarla Etkileşimleri

8.1 İnfantil Kolik

İnfantil kolik, bilinen bir tıbbi durumun neden olmadığı ve duygusal sıkıntıya (telaşlı bir duruma gönderme yapmak için kullanılan bir tıbbi terim) ilişkin olarak düşünülen bebeklerde aşırı derecede ağlama (haftada 3 gün boyunca günde 3 saatten fazla) dönemi yaşarlar.

Lavanta yağı ile karın masajı (1 damla veya % 1 badem yağına % 4 lavanta olan 1 cc’lik solüsyon, 5-15 dakika boyunca) verilen 40 bebekten (2-6 haftalık) oluşan bir grupta, bebeklerin lavanta yağı grubunda ağlama oranında azalma görülürken, kontrollerde böyle bir azalma gözlemlenmemiştir. [80] Başka bir yerde, lavanta maddesinin suya bir damla ilave edildiği ve bebek uykusunun iyileştiği bir banyo döneminde hem anneyi hem de bebeği etkilediği kaydedildi. [49]

9  Besin-Supplement Etkileşimleri

9.1 Melissa Officinalis

Melissa officinalis (Limon otu), rosmarinik asit içeriği yüksek olan bir bitkidir ve hafif yatıştırıcı olarak bilinir; çoğu kanıt oral yutma bölümünde olmasına rağmen, aromaterapi için uçucu yağ (limon yağı) kullanılabilir.

Lavanta yağı izolasyonda etkidaşlarının, 1 mg / ml’ye kadar olan GABA A reseptörlerinin benzodiazepin bağlanma bölgesini oluşturamamasına rağmen, 50:50 oranında Lavanta ve Limon otu karışımı IC50 değerini tespit edilemeyen (1 mg’dan daha fazla) / ml’den 1mcg / ml’den daha düşük bir değere kadar, limon otunun benzodiazepin reseptörü üzerinde de aktif olmadığından yaklaşık bin kat sinerjizm oluşabilr. [27]

Bu reseptörün aktivasyonu ya da karşıtlığı henüz bilinmemekle birlikte , benzodiazepin çekim gücü üzerine Lemon otu yağı ile önemli ölçüde sinerjik görünür. Eğer etkidaşlık varsa, o zaman lavanta için limon otu ilavesi, bu reseptör altkümesi aracılığıyla yatıştırıcı bir bileşene benzodiazepin benzeri eylemlerin eksikliğini tersine çevirebilir.

9.2 Bergamot Yağı

Bergamot yağı, lavanta yağı ile eşleştirildiğinde gevşemeye karşı sinerjik olduğu iddia edilmiştir [81], ancak bunun bir çalışma olarak, lavanta veya bergamot yağı ile kombinasyon tedavisini izole etmek için başarısız olduğunu ve sinerjizm tesis edemediğini belirtti.

Sinerjizimi destekleyecek yeterli kanıt yoktur.

9.3 Doğum Kontrolü

Doğum kontrolünde (etinil estradiol ile levonorgestrel kombinasyon tedavisi) kadınlarda 160 mg’lık Silexan oral hazırlanan lavanta oral preparatını kullanan bir çalışma, takviyenin doğum kontrolünün kinetiğini 21 gün boyunca bir araya getirildiğinde etkilemediğini ortaya koymuştur. [82]

10  Güvenlik ve Yan Etkileri

10.1 Genel

Lavanta yağı LD 50 (Ölümcül dozajı), enjeksiyon olarak, farelerde 6.5g / kg gibi görünmektedir. [79]

Yağın laboratuvar ortamında genetik yan etkiler açısından, linalil asetat konsantrasyona bağlı olarak lenfositlerde mikronukleus sıklığını (hücre zehirliliğinin göstergesi) artırabilir; linalool hücre için zehirli değildi ve lavanta yağı, yalnızca en yüksek test edilen konsantrasyonda (100 mcg / ml) böyle etkiler gösterdi. [83]

10.2 Kontakt Dermatit

Lavanta yağı ile Kontakt dermatit, vaka incelemelerinde [84] ve lavanta yağı tolere edilebilirliğini değerlendiren dokuz yıllık bir çalışmada, kullanılan kişilerin % 13.9’unun kontakt dermatitini bildirdiği bildirilmiştir. [17]

10.3 Gebelik

Lavanta yağı bazen gebelik sırasında atlanır ve Lavandula stoechas türlerinin yetersizlik özelliklerine sahip olduğu düşünülmektedir. [1]

Geleneksel olarak hamilelik sırasında büyük miktarlarda lavanta kullanılmaması önerilir, ancak bu konuya çok fazla değinilmemiştir.

Doğumdan sonra kadınlara oturma banyosu ile uygulanan Lavanta yağı özü , daha az ağrıkesici kullanımı ve ağrı giderme etkisi ile ilişkili olduğunu belirtti. [85] Bir Betadine grubuyla karşılaştırıldığında, Kızarıklık, Ödem, çürük ve REEDA derecelendirme ölçeğinde herhangi bir parametrede önemli bir farklılık yoktur. [85] Bir banyona (kontrol grubuyla ve sentetik lavanta verilen bir grupla birlikte) Lavanta yağı ilave eden benzer bir araştırma, Lavanta yağı 3-5 gün boyunca kullanıldığında azalmış bir ortalama ağrı derecesi ile ilişkili olduğunu, bunun istatistiksel olarak ulaşamadığını kaydetti. [86]

 • REEDA : Toplam REEDA  skoru (kızarıklık, ödem, çürük, boşaltım sistemi), ilk, yedinci ve on dördüncü günlerde üç grup arasında puan ortalamasıdır.

Lavanta yağı ve perineal (doğum sonrası) travma ve ağrı arasındaki etkileşimleri değerlendiren bir inceleme yapıldı, [87] düşük konsantrasyonda lavanta yağı kullanıldığında güvenli gibi görünse de, bu konuda önemli bir kanıt eksikliği ve fikir birliğinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır. % 0.125’in üzerindeki konsantrasyonlar doğrudan deri hücresi canlılığını etkiler. [87]

Lavanta banyolarında doğum sonrası ağrıyı azaltmak için etkinliği konusunda karışık deliller vardır.

Bilimsel Destek ve Referans Metni

Lavanta Referanslar

 1. Lavanta esansiyel yağının biyolojik aktiviteleri .
 2. Yaşlı olmayan Dişi Sıçanlarda Perkütan Lavanta Yağı Üterotrofik Deneyi .
 3. Uçucu yağların kimyasal bileşimi-antibakteriyel aktivite ilişkisinin kemometrik yöntemlerle araştırılması .
 4. Bağışıklık fonksiyonunda uyarıcı ve gevşetici kokuların bilinçaltı koku etkileri .
 5. Özel lavanta yağı. Alt sendromlu anksiyete bozuklukları için yeni fitoterapi anksiyolitik ilaç .
 6. Sağlıklı Gönüllülerde Oral Olarak Yönetilen Lavanta Yağı Preparat Silexan’ın Sitokrom P-450 Enzimlerine Etkisi Üzerine İlaç Kokteyli Etkileşimi Çalışması .
 7. Lavandula angustifolia’nın çiçeklerinden elde edilen esansiyel bir yağ olan silexan, diazepam işaretini ayırt etmek için eğitilmiş farelerde benzodiazepin benzeri olarak kabul edilmez .
 8. Eşik altı anksiyete bozukluğunda yeni, oral yoldan uygulanan bir lavanta yağı preparatı olan silexan’ın etkinliği ve güvenliliği – klinik çalışmalardan elde edilen kanıtlar .
 9. Kan örneklerinde lavanta yağı koku bileşiklerinin belirlenmesi .
 10. Koku Malzemesi Linalool In Vitro İnsan Cilt Penetrasyonu .
 11. Bir masaj yağından lavanta yağının perkütanöz emilimi .
 12. Ultraviyole radyasyonun lavanta yağının in vitro perkütanöz absorpsiyonunun kinetiği üzerindeki etkileri .
 13. Terpenler ve lipit-protein-bölme teorisi, cilt penetrasyon geliştirmesi .
 14. Cilt bariyeri fonksiyonu: yaş, ırk ve inflamatuar hastalıkların etkisi .
 15. Lavanta yağının köpeklerde otonomik sinir aktivitesi üzerine topikal uygulamasının etkisinin değerlendirilmesi 
 16. Lavanta yağının ve ana bileşenlerinin insan derisi hücrelerine sitotoksisitesi .
 17. Japonya’da lavanta yağı ile yama testi sonuçları .
 18. Evsel ve mesleki ürünlerdeki koku kimyasalları .
 19. Avrupa pazarındaki deodorantlar: 21 kokunun kantitatif kimyasal analizi .
 20. Lavanta yağının ana bileşeni olan linalil asetatın oto-oksidasyonu, güçlü kontakt alerjenleri oluşturur .
 21. Linaloolün havaya maruz kalması sonucu oluşan alerjenlerle temas kurun. Birincil ve ikincil oksidasyon ürünlerinin tanımlanması ve ölçülmesi ve cilt hassasiyeti üzerindeki etkisi .
 22. Bir linalool hidroperoksit tanımlayarak, koku kimyasal linaloolün otoksidasyon ve duyarlılaştırma kapasitesi üzerine çalışmalar .
 23. Lavanta yağı, hava geçiriminde güçlü kontakt alerjenler oluşturan, otoksidasyona karşı doğal korumadan yoksundur .
 24. GABA (A) reseptörlerinin yapısı ve farmakolojisine dair bilgiler .
 25. GABA (A) reseptör vericisi bağlanma yerinde yapısal değişikliklerin farmakolojisi .
 26. Benzodiazepinlere bağlanır : GABAA reseptör alt tipleri ve bağımlılığı .
 27. Lavandula angustifolia ve Melissa officinalis kaynaklı anti-ajitasyon özelliklerinden elde edilen uçucu yağların farmakolojik profili: ligand-kapılı kanallara odaklanın .
 28. Melissa officinalis kaynaklı anti-ajitasyon özelliklerinden elde edilen uçucu bir yağın farmakolojik profili: ligand-kapılı kanallara odaklanın 
 29. Genelleştirilmiş anksiyete bozukluğu için Lorazepam ile karşılaştırıldığında Lavanta yağı hazırlama Silexan’ın çok merkezli, çift kör, randomize bir çalışması .
 30. Erkek Sprague-Dawley sıçanında lavanta özü olan linalolün anksiyolitik etkilerinin araştırılması .
 31. Lavanta yağının farenin koku alma ampulünde motor fonksiyon ve dopamin reseptör ekspresyonuna etkisi 
 32. Dopamin D3 reseptörü: nöropsikiyatrik bozuklukların tedavisi için terapötik bir hedeftir .
 33. Deneysel olarak oluşturulan anksiyete modelleri altında kemirgenler üzerinde aromaterapinin anksiyolitik etkileri üzerine sistematik bir derleme .
 34. İnhale lavanta esansiyel yağının stres yüklü hayvanlarda etkileri: anksiyete ile ilişkili davranışlarda ve seçilmiş mRNA’ların ve proteinlerin ekspresyon düzeylerindeki değişiklikler .
 35. Interspecies inhalasyon üzerine lavanta yağlarının kimyasal bileşimi ve anksiyolitik benzeri etkilerinin karşılaştırılması .
 36. Mizaçtaki genetik farklılıklar, lavanta yağının koyunlardaki anksiyeteyi hafifletip hafifletmediğini veya şiddetlendirdiğini belirler .
 37. Oral olarak uygulanan bir Lavandula yağı preparatı olan silexan, ‘subsentromal’ anksiyete bozukluğunun tedavisinde etkilidir: randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma .
 38. Faz IIan, nöromeni, post-travmatik stres bozukluğu veya somatizasyon bozukluğu olan hastalarda Silexan’ın etkilerine dair bir çalışmadır .
 39. Lisansüstü hemşirelik öğrencileri arasında lavanta ve biberiye esansiyel yağlarının test-alma kaygılarına etkisi .
 40. Lavanta kokusunun dental hasta kaygı düzeylerine etkisi: Küme randomize kontrollü bir çalışma .
 41. İyileştirme hissi : Yoğun bakım ünitesinde aromaterapi, masaj ve dinlenme sürelerini değerlendirmek için deneysel bir çalışma .
 42. Lavanta anksiyolitik bir ilaç mıdır? Randomize klinik çalışmaların sistematik bir derlemesi .
 43. Olfaktör stimülasyonuna termoregülatör yanıtlarda gündüz farkı .
 44. Lavanta yağı inhalasyonunun duygusal durumlar, otonom sinir sistemi ve beyin elektriksel aktivitesi üzerine etkileri .
 45. Olfaktör ampuldeki sirkadiyen bir saat, koku tepkisini kontrol eder .
 46. Isfahan Üniversitesi Tıp Bilimleri Fakültesi Kalp Hastalıkları Hastanelerinde yoğun bakım ünitelerinde yatan iskemik kalp hastalarında aromaterapinin uyku kalitesi üzerine etkisi .
 47. Kokuların uykuda solunum paternleri üzerindeki etkisi .
 48. Olfaktif bir uyaran genç erkeklerde ve kadınlarda gece uykusunu değiştirir .
 49. Lavanta banyo yağı, çok küçük bebeklerde stresi azaltır ve ağlayarak uykuyu artırır .
 50. Orta Yaş Kadınlarında Lavanta Aromaterapisinin Otonom Sinir Sistemi Üzerine Etkisi .
 51. Kadın üniversite öğrencilerinde lavanta aromaterapinin uykusuzluk ve depresyon üzerine etkileri .
 52. Lavandula augustifolia’nın aromalarını hafif uykusuzluk tedavisi olarak değerlendiren tek kör, randomize bir pilot çalışma .
 53. Bitki kaynaklı esans yağlarının anticonflict etkileri .
 54. Farelerde geller tipi çatışma testinde bitki kaynaklı uçucu yağların davranışsal etkileri .
 55. Lavanta (Lavendula angustifolium) hamamlarının psikolojik iyi olma üzerindeki etkileri: iki keşifsel randomize kontrol çalışması .
 56. Aromaterapi ruh halini, EEG uyanıklık ve matematik hesaplamalarını olumlu yönde etkiler 
 57. Lavanta kokusu ile zihinsel stresin azaltılması 
 58. EEG aktivitesi ve duyusal değerlendirmede uçucu yağların inhalasyonunun etkileri .
 59. Portakal ve lavantanın ortamdaki kokuları endişeyi azaltır ve diş hekimliğinde ruh halini iyileştirir .
 60. Üniversite öğrencilerinin aromaterapinin dismenore semptomları üzerine etkisi: Randomize plasebo kontrollü bir klinik çalışma .
 61. Genç kadınlarda dismenore prevalansını ve şiddetini etkileyen faktörler .
 62. Primer dismenore ile ayaktan hastalara aromatik esansiyel yağ masajı ile ağrı giderici değerlendirme: randomize, çift kör bir klinik çalışma .
 63. Türk öğrencilerinde aromaterapi masajının dismenore üzerine etkisi .
 64. İnhale lavanta yağının sıçanlarda anti-oksidatif aktivitelerle skopolamine bağlı demans üzerindeki nöroprotektif etkileri .
 65. Lavanta yağı inhalasyonunun, laboratuar sıçanlarında skopolamin kaynaklı mekansal hafıza bozukluğunun iyileştirilmesine olan etkileri .
 66. Farelerde geçici fokal serebral iskemi üzerinde lavanta yağının nöroprotektif aktivitesi .
 67. Migren baş ağrısının tedavisinde lavanta esansiyel yağı: plasebo kontrollü bir klinik çalışma .
 68. Linalool, fare nöromüsküler bileşkesinde nikotinik reseptör-iyon kanal kinetiklerini modifiye eder .
 69. Asetilkolinesteraz inhibitör aktivitesi ve ticari esansiyel yağların kimyasal bileşimi .
 70. Aromaterapinin Alzheimer hastalığı olan hastalara etkisi .
 71. Demans hastalarında davranışsal ve psikolojik belirtiler için lavanta aroma tedavisi .
 72. Hoş ve hoş olmayan bir kokunun uygulanmasıyla elektrokortikal ve otonomik değişiklik .
 73. Lavanta esansiyel yağının LPS ile uyarılan inflamasyona etkisi .
 74. Prepubertal jinekomasti lavanta ve çay ağacı yağlarına bağlı 
 75. Östrojen sinyallemesini etkileyen endokrin bozucu kimyasalların fizyolojik etkileri ve etki mekanizmaları .
 76. Lavanta ve çay ağacı yağlarına bağlı Prepubertal jinekomasti .
 77. Prepubertal jinekomasti lavanta ve çay ağacı yağlarına bağlı .
 78. Lavanta yağının formaldehit uygulanan erkek sıçanların serum testosteron seviyeleri ve epididimal sperm özellikleri üzerine etkisi .
 79. Rekürren aftöz ülserasyon tedavisi için topikal lavanta yağı .
 80. Çocuklukta kolik için tedavi olarak lavanta yağı kullanılarak yapılan aromaterapi masajının etkinliği .
 81. Masaj harmanlanmış esansiyel yağların insanlarda aromaterapötik etkileri .
 82. Lavanta yağı preparatı silexanının, bir etinil estradiol / levonorgestrel kombinasyonu kullanılarak oral kontrasepsiyona etki eden hiçbir etkisi yoktur .
 83. İnsan lenfositleri üzerinde lavanta yağı, linalil asetat ve linaloolün in vitro genotoksisitesi .
 84. Topikal ketoprofende lavanta yağından fotoallerjik kontakt dermatit .
 85. Epizyotomi ağrı kesici: Primiparous İranlı kadınlarda lavanta yağı özünün kullanımı .
 86. Lavanta yağının doğumdan sonraki perineal rahatsızlıkların giderilmesindeki rolü: kör randomize bir klinik çalışma .
 87. Lavanta yağının perineal travma üzerine etkinliği: kanıtların gözden geçirilmesi .
 88. Uyku, yetişkin beyninden metabolit temizlenmesini sağlar .
 89. Belleğin uykudaki rolü hakkında .
 90. Hatırlamak için uyu .
 91. Uzamış uyku kısıtlamasına yanıt olarak yükselen inflamatuar belirteçler, sağlıklı gönüllülerde artan ağrı deneyimi ile ilişkilidir .
 92. Uyku yoksunluğu: Bilişsel performansa etkisi .
 93. Yetersiz uyku, yağlanmayı azaltmak için diyet çabalarını zayıflatır .
 94. Sağlıklı kadınlarda kısmi uyku yoksunluğunun enerji dengesi ve insülin duyarlılığı üzerindeki etkisi .
 95. Deneysel uyku kısıtlamasından sonra insan adipositlerinde bozulmuş insülin sinyallemesi: randomize, çapraz bir çalışma .
 96. 1 hafta boyunca uyku kısıtlaması, sağlıklı erkeklerde insülin duyarlılığını azaltır .
 97. Kısmi uyku yoksunluğunun tek bir gecesi, sağlıklı kişilerde çoklu metabolik yollarda insülin direncini uyarır .
 98. Uyku yoksunluğu erkeklerde reaktif agresyon ve testosteronu düşürmektedir .
 99. Genç sağlıklı erkeklerde 1 haftalık uyku kısıtlılığının testosteron düzeylerine etkisi .
 100. Yaşlı erkeklerde uyku ve sabah testosteron düzeyleri arasındaki ilişki .
Supplement Ansiklopedisi
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz