Clenbuterol Nedir ?

Clenbuterol yeni

Clenbuterol Nedir ve Ne İşe Yarar ?

Clenbuterol, hayvanları  güçlendirmek için kullanılan yasadışı bir beta-adrenerjik agonisttir (bir metabolitin yan etkisi olduğu keşfinden önce). Efedrinden çok daha kuvvetli ve vücudunuzda bir gün kalmaktadır. Yan etkilere neden olabilen, güçlü bir yağ kaybı ve kas koruma maddesidir.

Bilinmesi Gerekenler

Clen, 4-amino-alfa (t-bütil-amino) metil-3,5-diklorobenzil alkol

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Clenbuterol oldukça uyarıcıdır ve uzun yarılanma ömrüne sahiptir (bu nedenle kullananlar oldukça uzun süre uyarılacaklardır).

Clenbuterol Aşağıdakilerin Bir  Formudur

Yağ yakıcı

Nootropic

Clenbuterol Aşağıdakiler İle İyi Gider

Uyku yardımcıları.

Clenbuterol Aşağıdaki İle İyi Gitmez

Rapamisin (mTOR antagonisti)

Dikkat Uyarısı

Clenbuterol, vücuda adrenalin benzeri efektler uygulayan güçlü bir beta2-adrenerjik maddedir. Dozlar çok yüksek veya diğer supplementler ile birleştirildiğinde kardiyak aritmi (kalp atımı ritminde ya da hızında anormallik olması durumu) veya ani ölümle sonuçlanabilir.

Clenbuterol aynı zamanda dünyanın belirli bölgelerinde yasaklanmış yasa dışı bir bileşiktir ve çoğu spor turnuvaları tarafından, atletlerin kullanmasını yasaklar.Clenbuterolün asıl kullanım amacı hayvanların daha yağsız olmaları içindir.Fakat,Clenbuterol kullanan hayvanların etini yiyen kişilerde doping testinde pozitif verip kişilerin spor turnuvalarından men edilmesine sebeb olabilir.

Clenbuterol Tarihi

En erken belgelenen clenbuterol kullanımı muhtemelen bir Alman şirketi ve FDA’yı içermektedir. 15 Haziran 1978’de FDA, atlarda solunum hastalıklarını tedavi etmek için yeni uyarıcı ilacını test etmek için şirkete izin verdi . Bundan birkaç yıl sonra, 1988’de, halk sağlığı ve et denetim yetkilileri, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’daki canlı hayvanlarda clenbuterol kullanımından şüphelenmiştir. Teksas’ta, hayvancılık gösterilerinde kullanıldı; Quebec’te ise ilaç Danalarda kullanılmıştı. Texas’ta olanlardan dolayı, analitik olarak clenbuterol kalıntısı analizine yönelik araştırma başlatıldı .

ABD Gıda Güvenliği Denetleme Servisi (FSIS), St. Louis Laboratuvarı, USDA, 1989 yılında araştırmalara başladı. Bu araştırma dana, domuz karaciğerinde clenbuterol değil, aynı zamanda cimerol, salbuterol ve fenoterol tespit etmek amacıyla yapıldı. 1991 yılına kadar, yöntem, bir gaz spektrometrisi sonrasında kütle spektrometrisi kullanan laboratuvar tarafından son haline getirildi. Daha sonra, ABD’deki etin tüketilmesinin güvenli olmasını sağlama aracı haline geldi . Boehringer-Ingelheim Ltd ABD’de ve dünyada FDA tarafından lisanslı tek şirket olan Ventipulmin (R) adı altında clenbuterol bazlı bronkodilatör üretmektedir (10). Bu ilaç, bronkospazmın (bronşiyoller kas duvarlarının ani daralması) ve / veya mukus birikmesinin neden olduğu akut ve kronik solunum hastalığını tedavi eder.

                              Seviye Sonuç Notlar
Yağ kütlesi
Clenbuterol etkisi altındaki yağ kütlesindeki azalma, efedrin veya yohimbin gibi diğer yağ brülörlerinde gözlemlenenden daha büyüktür.
Hipertrofi
Kas protein sentezini arttırdığı görülür.
Güç çıkışı
Clenbuterol kullanımı ile güç çıkışında bir artış kaydedilmiştir.
İskelet kası atrofisi
Kas proteininin parçalanma oranı, Clenbuterol kullanımı ile azalmaktadır.

1 Kaynaklar ve Yapı

Clenbuterol, başlangıçta, insan tüketimi amacıyla,  çiftlik hayvanlarındaki yağsız kütle miktarlarını artırmak için üretilen sentezlenmiş bir ilaçtır. [1] Metabolitleri, besinleri enfekte ederek gıda zehirlenmesine neden olabildiğinden, çiftlik hayvanlarında kontrole tabi tutulmakla suçlanmaktadır; [2] [3] ve belli bir tarihten beri gelişmiş ülkelerin çoğunda Clenbuterol kullanımı yasaklanmıştır.

2 Farmakoloji

Clenbuterol yutulduktan sonra, Glukuronidasyon metabolitleri olarak idrarla atılır. Parçalanmanın başlıca yolu, Clenbuterol’ün hidroksilamin (Renksiz kristaller) ve NO2-Clenbuterol metabolitlerine N-oksidasyonu yoluyladır; Diğer metabolizma mekanizmalarıyla da parçalanabilmektedir. [4] Clenbuterol, yaklaşık 26 saatlik bir yarılanma ömrüne sahiptir ve uygulamadan 48 saat sonra hala kanda saptanabilir seviyelere sahiptir. [4]

 • Beta-2-adrenerjik agonist :Beta-2 adrenerjik agonistleri, norepinefrin, epinefrin ve dopamin gibi doğal olarak oluşan katekolaminlerin etkilerini taklit eden büyük bir ilaç grubudur. Doğrudan agonistler doğrudan adrenerjik reseptörler ile etkileşirken, dolaylı agonistler tipik olarak dahili katekolaminlerin salınmasını uyarırlar.

Clenbuterol bir beta-2-adrenerjik agonisttir, ancak B1 ve B3 adrenoreseptörleri üzerinde de etkindir. Seçicilik oranı (bir beta-adrenerjik reseptöre bağlanma miktarı 1 eşittir) B1’in B2 üzerinde, B2’nin ise B3’e oranla 354.8 olduğu 19.5 lehine bulunmuştur. [5]

3 Nöroloji

Clenbuterol uygulaması fare korteksi (dış katman) dilimleri ve işlevsiz hücrelerde kinurenik asit üretimini artırabilir ve böylelikle beta-adrenerjik etkileşimi yoluyla nöroprotektif bir etki yapabilir. [6] [7] Clenbuterol ayrıca, Sinir Büyüme Faktörü (NGF) ve diğer büyüme faktörlerinin artmış mRNA sentezi yoluyla nöroprotektif etkiler gösterebilir. [8] [9] Bu mekanizmalarla küçük damarsal düzensizlik ve glutamata bağlı hücre ölmesine karşı koruma sağlayabilir. [9]

 • Sinir Büyüme Faktörü (NGF) : Belirli hedef nöronların büyümesi, korunması, çoğalması ve sağkalımının düzenlenmesinde rol oynayan bir nörotrofik faktör ve nöropeptiddir.
 • mRNA : DNA’dan genetik bilgiyi gen ifadesinin protein ürünlerinin amino asit dizisini belirttikleri ribozoma taşıyan geniş bir RNA molekülü ailesidir.
Buda İlginizi Çekebilir  Adet Döngüsü Kafeinin Performans Arttırıcı Özelliklerini Etkiler Mi?

4 İskelet Kası ve Performansı

 

4.1 Mekanizmalar

Clenbuterol ile uyarılan kas protein sentezinin mTOR’ya bağımlı olduğu ve mTOR uyarıcılarının clenbuterolün etkilerini bloke edebildiği kaydedilmiştir. [10]

 • mTOR : Kas protein sentezini tetiklemek üzere aktive olan proteinler

Β2-adrenerjik reseptörün aşağı akışında ve CREB fosforilasyonu yoluyla, histon demetilazın (birçok farklı özelliği olan bir protein)  bir uyarma meydana geldiği ve bu promotör ( Bir dna parçası) aktivitesinin androjenik sinyallemeyi pozitif yönde etkilediği kaydedilmiştir. [12]

 • CREB fosforilasyonu :  Serin 133 tortusu üzerindeki PKA ve Ca / kalmodulin bağımlı protein kinazlar dahil olmak üzere çeşitli kinazlardan fosforilasyon ile aktive edilir.

Clenbuterol, kas proteini sentezini mTOR’ya bağlı mekanizmalar yoluyla direkt olarak uyarabilir, ayrıca bireylerin veya hücrelerin taşıdığı toplam gen yoluyla androjen sinyalini arttırabilmektedir.

Clenbuterol’un iskelet kası üzerindeki etkileri, büyümeyi uyarabildiğinden, [13] [14] [15] parçalanmayı hafifletebilir [16] ve hasardan sonra güçlenmeyi hızlandırılabilir. [17] [18] Kas koruma etkisi, % 50’lik bir kalori açığı, uzun süre kullanıldığında da korunur, ancak oruç tutulan zamanlarda görülmemektedir. [19]

Domuzlar üzerinde yapılan bir çalışmada, kas lifi hücrelerinin boyutunda bir artış olduğu da (clenbuterol uygulaması) belirtilmiştir. [20]

Hızlı kasılan kas liflerinde  (bir kasın birdenbire çekilmesi) beta-adrenerjik reseptörlerin transkripsiyonu (çeviri, kopyalama) üzerinde, yavaş uyaran kas liflerinde görünmeyen uzatılmış clenbuterol tedavisi ile uyumlu etkiler olduğu görülmektedir. [21] [22]

4.2 Müdahaleler

Kronik Kalp Yetersizliği olan kişiler üzerine yapılan bir çalışmada, günlük 80mcg clenbuterol’de kas kütlesinde ve eşlik eden yağ kütlesinde azalmaya dikkat çekilmiştir, [23] plaseboya kıyasla (% 27, % 14) clenbuterol’de de kuvvet artmıştır. Bu çalışma, kalp fonksiyonunda bir artış olmaksızın yağsız kütlenin artmasının ya kalp performansında bir kötüleşme olarak yorumlanır ya da durağanlık üzerine belirttiği olarak yorumlanmıştır. [24] Ayrıca, clenbuterol’deki hastaların % 60’ında kas krampları ve ellerde  titreme olduğu bildirilmiştir. [24] [23] Çalışmada clenbuterolün güvenilirliği öne sürülmesine rağmen, metoprolol (bir çeşit ilaç) dozları ve kalp atım hızındaki düzensizliği kontrol etmek için duyarlı bir şekilde kullanılmıştır. [23]

5 Yağ Kitlesi ve Obezite

 

5.1. Mekanizmalar

Clenbuterol beta-2-adrenerjik agonizm yoluyla yağ yakmaya neden olabilir; Oldukça seçici bir beta-2 agonistidir . Bu mekanizma ile, protein kinaz A (PKA) aktivitesini uyararak aşağı doğru etkilere sahip olan siklik AMP’nin (döngüsel adenozin monofosfat hücreler) arası seviyelerini arttırarak yağ yakmalarını uyarır, [25] daha sonra hormon duyarlı lipaz (HSL) ve perilipin, lipoliz aracılığına aracılık eder; [26] insülin bu yolağın negatif aracıdır. [27] PKA ayrıca, JHDM2a (histon demetilaz) promotör aktivitesini indirebilen CREB fosforilasyonunu indirebilir [11] ve yağlı asit oksidasyonunda ve ayrılmasında (sırasıyla) yer alan iki protein olan PPARa ve UCP1’de aşağı doğru etkilere sahip olabilir.

 • Protein kinaz A (PKA) : Protein kinazlar, proteinlere fosfat grupları eklemek için kullanılır.
 • AMP : Adenosin trifosfatın (ATP) bir türevidir ve cAMP’ye bağlı yolağı taşıyan birçok farklı organizmada hücre içi sinyali dönüştürmek için kullanılır.
 • Hormon duyarlı lipaz (HSL) :  Triasilgliseroller, diasilgliseroller, monoasilgliseroller ve kolesteril esterlerin yanı sıra diğer lipid ve suda çözünür substratları hidrolize edebilen hücre içi nötr bir lipazdır.
 • JHDM2a (Histon demetilaz) : Histon demetilaz proteinleri, farklı fonksiyonlara hizmet eden çeşitli alanlara sahiptir.
 • CREB fosforilasyonunu :Serin 133 tortusu üzerindeki PKA ve Ca / kalmodulin bağımlı protein kinazlar dahil olmak üzere çeşitli kinazlardan fosforilasyon ile aktive edilir.
 • PPARa : Peroksizom proliferatörü ile aktive edilen reseptör a (PPARa), PPARy ve PPARy / δ ile birlikte NR1C nükleer reseptör alt familyasına ait bir atomun ile aktive edilen transkripsiyon faktörüdür.
 • UCP1 : Thermogenin (keşfedici tarafından ayrışan protein olarak adlandırılan ve şimdi ayrışan protein 1 veya UCP1 olarak bilinen), kahverengi yağ dokusunun hücrelerinde bulunan ayrışmaz bir proteindir.

Clenbuterol, yağ hücrelerinin genetik sinyalizasyonunu oldukça etkilemektedir; bir domuz çalışması, clenbuterol ile yağ hücresinde takiben 82 farklı mRNA dönüşüm oranını kaydetmiştir. [20]

 • mRNA : DNA’dan genetik bilgiyi gen ifadesinin protein ürünlerinin amino asit dizisini belirttikleri ribozoma taşıyan geniş bir RNA molekülü ailesidir.
Buda İlginizi Çekebilir  İştahınızı Azaltmak İçin 3 Bilimsel Adım

Clenbuterol, güçlü bir β2-adrenerjik reseptör agonistidir ve β2 reseptörlerinin aşağı yönü harekete geçirir ve çoğunlukla kas protein sentezi ile yağ yakılır. Bu, adrenalinin etki ettiği reseptör sınıfıdır.

6 İltihaplanma ve Bağışıklık Sistemi

Henüz beyaz kan hücresi sayımını düşürmeyle ilişkili olmasa da, beyaz kan hücresi sayıları üzerinde önemli yeniden dağıtıcı etkilere sahip olduğu gösterilmiştir. [28]

7 Güvenlik ve Yan Etkiler

7.1 Hidrasyon (Sıvı Desteği)

Clenbuterol, bir beta-adrenerjik agonist olarak işlev gördüğü için, bazı yan etkileri olabilen ,  kramp sıkışmasının altında yattığı düşünülen, potasyum kaybına neden olabilir [29] ve vücuttaki  taurin rezervlerinide tüketebilir. [31]

Potasyum ve taurin, clenbuterol ile tükenebilir ve bu nedenle bunların supplementi, kramp ve hidrasyon ile ilişkili yan etkileri hafifletebilir.

 

Clenbuterol Kimyasal İsimleri: Clenbuterol; Planipart; 37148-27-9; Clenbuterolum; Monores; Clenbuterolum [INN-Latin]

Moleküler Formül: C12H18Cl2N20

Moleküler Ağırlık: 277.189 g / mol

 

(Clenbuterol için yaygın yazım hataları : clenbutrol, clenbutril, clenbuterol)

Bilimsel Destek ve Referans Metni

Clenbuterol Referanslar

 1. Beta-adrenerjik agonistlerin yasadışı kullanımı: Avrupa Topluluğu
 2. Dana karaciğerde clenbuterol kalıntıları ile toplu insan gıda zehirlenmeleri
 3. Karaciğerde yasadışı beta-agonist tüketimi ile ilgili gıda zehirlenmesi
 4. Sıçanlarda Clenbuterol Metabolizması .
 5. Beta-adrenoseptör agonistlerinin insan beta1-, beta2- ve beta3-adrenoseptörlerinde seçiciliği
 6. Clenbuterol beyin kortikal dilimleri ve glial kültürlerde kynurenik asit üretimini artırır
 7. Nörodejeneratif hastalıklarda noradrenerjik mekanizmalar: bir teori
 8. Clenbuterol büyüme faktörü mRNA indükler, astrositleri aktive eder ve sıçan beyin dokusunu iskemik hasara karşı korur
 9. Clenbuterol iskemik hasara karşı fare serebral korteks ve sıçan hipokampus korur ve NGF indüksiyonu ile kültürlenmiş hipokampal nöronlar glutamat toksisitesi zayıflatır
 10. Rapamisin, clenbuterolün büyümesini ve kas koruyucu etkilerini inhibe eder .
 11. Clenbuterol, tone2-adrenoseptör / cAMP / PKA / p-CREB sinyal yolu yoluyla histon demetilaz JHDM2a’yı yukarı regüle eder.
 12. JmjC içeren bir H3K9 demetilaz olan JHDM2A, androjen reseptörü ile transkripsiyon aktivasyonunu kolaylaştırır .
 13. Clenbuterol ve propranolol’ün kas kütlesi üzerine etkileri. Clenbuterolün hipertrofiyi indüklemek için kas beta-adrenoseptörlerini uyardığına dair kanıt .
 14. Kas büyümesinin clenbuterol ile uyarılması: kas protein biyosentezinde etkinin olmaması .
 15. Beta-adrenerjik agonistler ve iskelet kaslarının hipertrofisi .
 16. Sıçan soleus kasına düşük bir dozda clenbuterolün eklemi immobilizasyona verdiği etki .
 17. Bir beta-adrenoseptör agonisti olan Clenbuterol, ortopedik hastalarda nispi kas gücünü arttırır .
 18. Felçli hastalarda spinal kord yaralanması sonrası artan kas gücü: beta-2 adrenerjik agonistin etkisi
 19. Β2-adrenoseptör agonisti, clenbuterol’ün sıçandaki gıda yoksunluğuna bağlı kas atrofisi üzerindeki etkileri .
 20. Clenbuterol ile / birlikte tedavi edilmeyen domuz adipoz dokusunda farklı gen ekspresyon profili .
 21. Sk2-Agonist Clenbuterol’ün Sıçan İskelet ve Sol Ventrikül Kaslarının β1- ve β2-Adrenoseptör mRNA İfadeleri Üzerindeki Etkileri .
 22. Beta2-agonist clenbuterol’ün sıçan hızlı-selüloz açısından zengin kaslarda beta2-adrenoseptör mRNA’nın ekspresyonu üzerine adaptif etkileri
 23. Clenbuterol, kronik kalp yetmezliği olan hastalarda yağsız kas kütlesini artırır, ancak dayanıklılığını artırmaz.
 24. Clenbuterol kas kalitesini bozar ve potansiyel olarak tehlikelidir .
 25. sıçan adipositlerinde cAMP-bağımlı protein kinaz ve lipoliz. III. Lipolizin insülin regülasyonunun çoklu modları ve adenilat siklaz regülatörleri ile insülin yanıtlarının düzenlenmesi
 26. İskelet kası ve adipoz dokusu üzerinde beta-adrenerjik agonistlerin çoklu etkileri .
 27. İnsülin, adipositlerde protein kinaz A’ya beta-adrenerjik sinyal vermeyi bozar .
 28. Beta2-agonist clenbuterol sıçanlarda beyaz kan hücrelerinin dağılımındaki değişikliklere neden oldu .
 29. Katekolaminlerin plazma potasyum üzerindeki etkileri: Alfa ve beta adrenoseptörlerin rolü
 30. Beta 2-agonist ilaç clenbuterolünün faredeki kalp ve diğer dokulardaki taurin seviyeleri üzerindeki etkileri .
 31. Sıçanlarda beta-agonistler ile tedavinin doku ve idrar torin düzeyleri üzerine etkisi. Mekanizma ve korunma için etkileri .
 32. Denerve kas atrofisinde randomize, çift kör ve plasebo kontrollü clenbuterol çalışması
Supplement Ansiklopedisi
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

4 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz