Çok Fazla Protein Tüketilebilir Mi?

Cok Fazla Protein yeni

Çok Fazla Protein Tüketilebilir Mi?

 

Böbreklerinizde hasar yoksa, sağlıklı böbrekleriniz varsa ve protein alımınızı kontrol ediyorsanız bu konuda endişelenmeyin. Protein alımını kademeli olarak yükseltmek akıllıca olabilir, ancak bu konuda fazla bir bilgi yoktur.

Genellikle protein alımının arttığı dönemlerde daha fazla su tüketilmesi önerilir. Bunun biyolojik temel olup olmadığı bilinmemektedir, ancak bunun yapılması akıllıca bir fikirdir.

Sağlıklı Böbrekler

Aktif erkek atletlere bakıldığında ve idrar kreatin, albümin ve üre ölçülürken, 1.28-2.8 g / kg vücut ağırlığı dozaj aralıklarında önemli bir değişiklik görülmemiştir. Yukarıdaki çalışma 7 gün sürmüş, ancak anket araştırması bu eksikliği desteklemiştir (menopoz sonrası kadınlarda). Yüksek Protein’ 1.1 ± 0.2g / kg vücut ağırlığı olarak tanımlansa da, daha iyi glomerüler filtrasyon hızı ile ilişkilendirilmiştir. Hemşirenin yaptığı araştırmalar (anketler) bu sonuçları desteklemekle birlikte, bu belirgin eksikliğin böbrek yetmezliği (hasar) için de geçerli olmadığını ve süt içeriği olmayan hayvan proteinlerinin, diğer proteinlere göre daha büyük bir hasara neden olduğunu göstermektedir .

 • Glomerüler filtrasyon : İdrar yapımında ilk adımdır. Böbreklerinizin aşırı sıvı ve atık ürünleri kandan idrarı toplayan böbreklerin tübüllerine filtrelemek için kullandıkları süreçtir, bu yüzden vücudunuzdan atılabilirler.

Böbreklerde, protein alımı ile ilgili işlevsel değişiklikler olduğu görülmektedir.Protein böbrek fonksiyonunu modüle ettiği için, bu etkileşimler, farelere kısa süreli olarak uygulandığında hasara neden olabilir (diyetin % 10-15’inden, hemen diyetin % 35-45’ine kadar) ve sağlıklı insanlarda 1.2g / kg’dan 2.4g / kg’a (iki katına çıkma) giren bir çalışmada, protein metabolitlerinin normal kan değerlerinin üstünde bir artış ile ilişkilendirilir. Adaptasyon (glomerüler filtrasyonu arttırma) için bir eğilim kaydedilmiştir, ancak ürik asit ve kan üre azotu’nu 7 gün içinde temizleyebilmek yeterli değildir.

 • GFR :

Kontrollü değişikliklerin, böbrek fonksiyonlarında olumsuz değişikliklere neden olmadığından, bu çalışmalar muhtemelen ‘çok fazla, çok hızlı’ bir durumun göstergesidir.Dolayısıyla, protein alımını yavaş yavaş orta bir süre boyunca değiştirmek akıllıca olacaktır.

Hasarlı ve Sağlıksız Böbrekler

Böbrek hasarına kısıtlanmış protein diyetleri önerilir, çünkü böbrek hasarının görünüşte kaçınılmaz ilerlemesini yavaşlatır. Protein, böbrek hasarı olanlarda kontrol edilmediyse, işlevdeki azalmayı hızlandıracaktır (veya en azından azaltmayacaktır).

Protein ve Karaciğer

Sağlıklı insanlarda ve farelerde, nispeten normal bir protein alım şeklinin, diyetin bir parçası olarak alışkanlıkla tüketildiğinde karaciğere zararlı olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Bununla birlikte, uzun süreli açlığın (> 48 saat) ardından yeniden beslenmesinin çok yüksek bir proteinin karaciğerde kısa süreli yaralanmalara neden olabileceğine ilişkin bazı ön kanıtlar da vardır.

Hasar Ne Zaman Görülür?

Karaciğer hastalıklarının tedavisinde geçerli olan standartlar (siroz), ensepalopatiye (beyin dokusunda hastalığın yaptıgı değişikler)  katkıda bulunan kandaki amonyak birikimi ihtimaline bağlı olarak protein alımının azaltılmasını önermektedir.

En az bir hayvan modelinde, yeterli protein alımı dönemleri (5 gün) ve protein yetersiz beslenme dönemleri dolaşırken hasar görülebileceğini önermektedir.Benzer etkiler, % 40-50 kazein içeren diyetle beslendiğinde aç bırakmanın 48 saat sonra görülmüştür. İkinci çalışmada, % 35 ve % 50 kazein gruplarının düşük protein kontrollerine göre daha yüksek AST ve ALT seviyeleri olduğu, genel olarak yeniden beslenme sendromlarını ve karaciğer enzimleri üzerindeki olumsuz etkilerini, önemli bir şekilde kontrol ettiği kaydedildi.

Buda İlginizi Çekebilir  Acorus calamus ( Eğir Otu-Kökü ) Nedir ?

Bu çalışmada görülen karaciğer enzimindeki artışlar, Hücre koruyucu etki genin HSP72 ekspresyonunda bir azalma ve yaralanmaya yanıt olarak yukarı doğru düzenlenen c-Fos ve nur77 artışıyla eşzamanlı olmuştur.

 • HSP72 : Bu protein, varolan proteinleri hümelenmesine karşı stabilize eder ve sitosol ve organellerde yeni çevrilmiş proteinlerin katlanmasına aracılık eder.
 • c-Fos : Periferal uyarımı takiben nöralis boyunca nöron aktivitesi için bir belirteç olarak kullanılabilir.
 • nur77 :  NGFIB proteini, makrofajlardaki iltihaplanmaya yanıtlara aracılık etmede önemli bir rol oynar.

Bu nedenle yapılan bir hayvan çalışmasında, 48 saatlik aç bırakılma sonrasında, yüksek protein içeriğinin yeniden verilmesinin (“% 35-50”) karaciğere zarar verebileceğinin ön kanıtıdır (daha kısa denemeler incelenmedi).

Son olarak, diyet protein açısından çok yüksek olduğunda, aflatoksin (bazı fıstık ve tohumlardan üretilen zehirli bir küf) daha kanserojen (kanser üreten) olduğu bilinmektedir ve daha sonra proteinde düşük diyetlerde daha az etkili olduğu bilinmektedir . Bu, yan etkinin P450 enzim sistemi tarafından biyoaktif hale getirilmesine ve diyetteki protein arttıkça toplam aktivitesinin artmasına bağlıdır. Bu fenomen, aynı zamanda, daha hızlı metabolizma nedeniyle dozajın arttırılması gerekebilecek P450 tarafından metabolize edilen ilaçlar üzerinde de etkilere sahiptir.

Yukarıdaki veriler, yüksek proteinli diyetlerin olumsuz bir etkisi değildir (kaçınılması gereken aflatoksin yemeyi gerektirir), ancak aksi halde belirtilmelidir.

Konuyla ilgili diğer ilgili bilgiler, % 35 kazein içeren bir diyetin farelerde artmış ALT ve AST düzeylerine yol açtığını gösteren 1974 yılındaki bir çalışmaya aittir; bu çalışmanın tekrarı görünmemektedir.

Yukarıdaki durumların ötesinde, diyet proteini arasında karaciğerde olumsuz etkileşimleri vardır. Sağlıklı bir karaciğere sahip olduğunuz düşünüldüğünde, genellikle protein tüketmek için güvenli olarak görülür.

Amino Asitler, Asit Değil mi?

Kanıt teorik olarak sağlam, ancak aşırı amino asitlerin asitliği klinik bir endişe kaynağı olarak görünmüyor. Birçok kişiye zarar verecek kadar güçlü değillerdir.

Kemik Mineral Yoğunluğu

Büyük araştırmalara bakıldığında, protein alımı ile kemik kırığı riski (kemik sağlığını gösteren) arasında hiçbir ilişki bulunamamıştır, ancak toplam kalsiyum alımı günde 1000 kcal başına 400 mg’ın altında olduğunda, ilişki oldukça zayıf olsa da (nispi risk = 1.51, en yüksek çeyrekle) karşılaştırılmıştır.Diğer incelemelerde mantıksal ilişkilere rağmen benzerlik yoktur.

Bir müdahale çalışmasında, protein alımının aslında kemik mineral yoğunluğu ile pozitif yönde ilişkili olduğunu kaydedildi, ancak bu ilişki  sadece sülfatın, asidik etkilerinin (kükürt amino asitlerden) kontrol edildiğinde gösterildi.

Soya proteininin, menopoz sonrası kadınlarda kemik kütlesi üzerinde ilave koruyucu etkileri olduğu görülmekte olup bu da izoflavon içeriğinden kaynaklanıyor olabilir.

Böbreklerin Rolü

Böbrekler Glomerüler filtrasyon hızını (GFR) veya kan filtreleme oranını şiddetle artırabilir. Bunu diyet protein alımına yanıt olarak yaparlar ve böbrek hasarının bazı biçimlerindeki bu tazminin eksikliği, böbrek hastalığı yönetiminde protein alımı için kontrol edilen bir nedenidir.

Ayrıca, böbrekler sodyum bikarbonat tamponlama sistemi vasıtasıyla vücuttaki asit-baz dengesini düzenlemek için kullanılır. Asit Bozuklukları, baz dengesi, böbrek komplikasyonlarının patofizyolojisini (hastalığın belirtileri ve bulguları) daha da  arttırabilir.

Bu koruyucu önlemler sağlıklı böbreklerde korunmuş gibi görünse de, böbrekler zarar gördüğünde başarısız olmaya başlarlar.

Buda İlginizi Çekebilir  Nasıl Kilo Alabilirim (En Güvenli Yoldan)

Direnç Eğitiminin Rolü

Fareler diyet proteininde dramatik ve kısa süreli bir artışa maruz kaldıklarında ve böbrek fonksiyonlarında bir düşüş yaşadıklarında, direnç eğitimi bazı olumsuz değişiklikleri hafifletebilir ve koruyucu bir etki gösterebilir.

Referanslar

 1. Sporcularda düzenli yüksek proteinli diyetlerin böbrek fonksiyonu üzerinde potansiyel sağlık riskleri vardır.
 2. Postmenopozal kadınlarda daha yüksek biyobelirteçle kalibre edilmiş protein alımı bozulmuş böbrek fonksiyonu ile ilişkili değildir.
 3. Normal böbrek fonksiyonu veya hafif böbrek yetmezliği olan kadınlarda protein alımının böbrek fonksiyonu üzerindeki etkisi azalmaktadır.
 4. Sağlıklı bireylerde kronik diyet protein alımının böbrek fonksiyonuna etkisi.
 5. Diyet proteini ve böbrek fonksiyonu.
 6. Diyet protein alımı ve böbrek fonksiyonu
 7. Dişi Sprague-Dawley sıçanlarında, proteinden% 35 oranında enerji içeren bir diyet, böbrek hasarına yol açar.
 8. Sıçanlarda yüksek peynir altı suyu proteini alımı ve direnç eğitiminin renal, kemik ve metabolik parametreler üzerindeki etkileri.
 9. Sağlıklı genç erkeklerde normal protein diyetleri ile karşılaştırıldığında kısa süreli yüksek proteinlerin renal hemodinami ve ilgili değişkenler üzerindeki etkisi.
 10. Kronik diyet protein alımında kontrollü değişiklikler glomerüler filtrasyon oranını değiştirmez.
 11. Renal Hastalık Çalışmasında Diyetin Modifikasyonunda Proteinlerin Sınırlandırılmasının İleri Böbrek Hastalığının Gelişimi Üzerine Etkileri.
 12. Renal Hastalık Çalışmasında Diyet Modifikasyonunda diyetsel protein kısıtlamasının orta böbrek hastalığının progresyonu üzerine etkisi.
 13. Hepatik ensefalopatide diyet ve beslenme endikasyonları.
 14. Siroz: tanı, tedavi ve önleme.
 15. Amonyak seviyeleri ile hepatik ensefalopatinin şiddeti arasındaki korelasyon.
 16. Diyet proteininin tükenmesi ve normal beslenme arasındaki değişim, farede karaciğer hasarına neden olur.
 17. 48 saat sonra hızlı bir protein diyetiyle tekrar beslenme farelerde akut hepatosellüler yaralanmaya neden olur.
 18. Karaciğerin metallotionein sentezindeki değişiklikler ve farelerde açlıktan kaynaklanan karaciğer hasarı.
 19. Beslenme Tedavisinden Önce Yeme Bozukluğu Olan Hastalarda Gözlenen Hepatoselüler Yaralanmalar
 20. Diyet proteininin aflatoksin karsinogenezisi üzerindeki etkisi.
 21. Sıçanlarda aflatoksin B1 ile indüklenen hepatik preneoplastik lezyon gelişiminin dozlama ve dozlama periyotları üzerine yüksek ve düşük diyet proteinlerinin etkisi.
 22. Beslenme protein düzeyinin, weanling sıçanların karaciğerindeki aflatoksin B1 etkileri üzerine etkisi.
 23. Tek bir doz aflatoksin B1 ile erkek sıçan karaciğeri kanserojenezinin başlatılması üzerine farklı seviyelerde diyet kazeinatının etkisi.
 24. Varfarin ve yüksek diyet protein alımı arasındaki potansiyel etkileşim.
 25. Karaciğer enzim aktivitelerinde diyet kaynaklı değişiklikler ile sıçanlarda plazma enzim aktiviteleri.
 26. E3N French kadın prospektif çalışmasında proteinler, diyetsel asit yükü ve kalsiyum ve postmenopozal kırık riski.
 27. Protein alımı, kalsiyum dengesi ve sağlık sonuçları.
 28. Yüksek Protein Kilo Verme Diyetleri ve Psikolojik Olarak Advers Etkiler: Kanıt nerede?
 29. Lomber omurga kemik mineral yoğunluğunun diyet proteini ile pozitif bir ilişkisi, protein kükürt ile negatif bir ilişki tarafından bastırılır.
 30. Postmenopozal kadınlarda soya gıda tüketimi ve kemik kırığı riski ile ilgili prospektif kohort çalışması.
 31. Akut protein yüküne yanıt olarak glomerüler filtrasyon hızı.
 32. İnsanlarda böbrek fonksiyonel rezervi. Protein alımının glomerüler filtrasyon hızı üzerine etkisi.
 33. Renal proksimal tübül ile asit-baz nakli.
 34. Kronik böbrek hastalığının asidozu ve ilerlemesi.
 35. Kronik böbrek hastalığının metabolik asidozunun sonuçları ve tedavisi.
Supplement Ansiklopedisi
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz