Choline ( Kolin ) Nedir ?

Choline ( Kolin ) Nedir Ve Ne İşe Yarar ?

 

Choline (Kolin), çoğunlukla ya bilişsel güçlendirme özellikleri (asetilkoline dönüşürken)  ya da yağ hücresi karaciğer birikimini azaltabilen bir karaciğer sağlığı maddesi olarak kullanılan bir moleküldür. Yüksek miktarda yumurta , özellikle sarısında bulunur.

Bilmen Gerekenler

Ayrıca şöyle bilinir

Trimetiletanolamin, Choline (Kolin) Bitartrat

Şaşırmayın

DMAE , lesitin

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Choline (Kolin’in) uyarıcı özelliklere sahip olduğu bildirildi (anekdotsal olarak)

Choline (  Kolin  ) Bir Formudur

Vitamin

Psödovitamin

Choline (  Kolin  ) İle İyi Gidiyor

Riboflavin (Vitamin B2), bazı kişilerin Choline (Kolin) takviyesi ile deneyimlediği balık kokusunu azaltabilir

Aşağıdakiler İçin Kullanılır

Bilişsel İşlev ve Beyin Sağlığı

Choline ( Kolin ) Tarihi

Kolin  ilk olarak 1862’de Adolph Strecker tarafından domuz ve boğa safranından izole edilmiştir. İlk kez 1865 yılında Oscar Liebreich tarafından sentezlendiğinde, neurin olarak biliniyordu. 1898’de neurinin kimyasal olarak kolin ile aynı olduğu gösterilmiştir. 1998’de, kolin, Tıp Enstitüsü’nün ABD Gıda ve Beslenme Kurulu tarafından gerekli bir besin maddesi olarak sınıflandırılmıştır.

Choline (  Kolin  ) Nasıl Kullanılır Ve Kullanımı Nedir ?

Choline (Kolin) dozları önemli derecede değişir.Tipik olarak günde bir kez 250 mg ila 500 mg arasında bir doz genel sağlık amaçlı kullanılır.

Asetilkolin yoluyla mekanizmalar için, daha yüksek dozlar beyine daha büyük bir oranda bölünürken kolin kısa süreli olarak yüksek dozlarda kullanılabilir. Genellikle 1-2 g kullanılır.

Herhangi bir zamanda çok yüksek bir doz kullanıcıya baş ağrısı verebileceğinden, dozlar kişiye göre ayar edilmelidir. Dozların günde 50-100 mg arasında başlaması ve kullanıcıların toleranslarına göre yukarıya doğru ayarlamaları önerilir.

KANIT DÜZEYİSONUÇNOTLAR
Anaerobik Koşu Kapasitesi
Kolin tükenmesinden bağımsız olarak anaerobik kardiyovasküler kapasite üzerinde anlamlı bir etki yok
Biliş
Kolinin kısa süreli olarak alınması, bilişsel kapasiteyi etkilemektedir.
Yorgunluk
Koline tükenmesi ile ilişkili olmayan egzersiz yorgunluğu üzerinde önemli bir etkisi yoktur veya eğitimli atletlerde, kolininde tükenmeyen gözükmez
Bellek
Uzamsal bellek oluşumu üzerinde herhangi bir kısa süreli etki yok
Algılanan Efor Sayısı
Yüklü taşıma egzersizleri sırasında egzersizin algılanan hızında önemli bir değişiklik yok
Reaksiyon süresi
Kolin ile reaksiyon süresinde belirgin bir değişiklik yoktu
Eğitim Hacmi
Kolin tükenmesinden bağımsız olarak eğitim hacminde belirgin bir iyileşme yok
Çalışma belleği
Çalışma belleğinde önemli bir iyileşme yok

1  Kaynaklar ve Yapı

1.1 Biyolojik Önemi

Choline (Kolin), bir hücresel Choline (Kolin) oksidaz yoluyla) ve daha sonra da hücresel betain aldehit dehidrojenaz ile metabolize edilir ve bu geri dönüşümsüz iki aşamalı süreç trimetilglisin üretimiyle sonuçlanır. [1] [2]

 • Trimetilglisin :Pancar kökü ve diğer bitkilerde ve hayvansal gıdalarda bulunan bir bileşiktir.

2  Moleküler Hedefler

2.1 Metil Bağışı

Choline (Kolin) bir hücre zarının içinde metabolit trimetilglisin (TMG) içine okside olduğu bilinmektedir. [1] [2] TMG, doğrudan metil bağış süreçlerini desteklemekte ya da dolaylı olarak S-adenosilin (bir çeşit supplement) vücut üretimini destekleyerek metiyonin (SAMe) rol oynamaktadır. Yardımcı Choline (Kolin), bu iki metabolitleri vasıtasıyla kullanarak tüm vücut metilasyonuna yararlı özellikler kazandırır.

 • Trimetilglisin (TMG) : Pancar kökü ve diğer bitkilerde ve hayvansal gıdalarda bulunan bir bileşiktir.
 • SAMe : S-adenosilmetionin vücutta doğal olarak bulunan bir kimyasaldır ve depresyon, osteoartrit, eklem sağlığı ve karaciğer problemleri için kullanılılır.
 • MTHFR : Amino asitlerin, proteinlerin yapı taşlarının işlenmesinde rol oynar.
 • Betain homosistein metiltransferaz :  Homosisteini metiyonin’e dönüştürerek, bir donör olarak betaini kullanarak dönüştüren bir enzimdir.

SAME’in folik asitten üretilmesinden sorumlu enzim olan 5-metiltetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) enziminde bir mutasyona sahip olan kişilerde vücudun Choline (Kolin) ve betain homosistein metiltransferaz enzimine daha fazla yük bindiği gözlemlendi.

Bu, 300 mg, 500 mg veya 1,100 mg Choline (Kolin’in) 12 hafta verildiği MTHFR C677T genotipi (indirgenmiş aktivite) olan erkeklerde gösterildi ve bozulmuş MTHFR işlevine sahip kişilerde metilasyonun nispeten daha büyük bir düzeye çıktığı göründü. [3]

3  Farmakoloji

3.1 Kan

1.000 mg Choline (Kolin’in) (2.400 mg Choline (Kolin) bitartrat üzerinden) takviyesi, sağlıklı menopoz sonrası kadınlarda kararlı durum plazma Choline (Kolin’i) 7.33μM’den 11.1-11.7μM’ye (% 51-60) yükseltir görünmektedir. [4]

4  Nöroloji

4.1 Nörofarmakolojisi

Oruç tutulduğunda kanda Choline (Kolin) konsantrasyonlarında veya kanda Choline (Kolin’in) takviye cevabına bitartrat şeklinde 50 mg / kg Choline (Kolin) verilen yanıtta gençler ve yaşlılar arasında hiçbir fark bulunmuyor olmasına rağmen, Choline (Kolin’de) bulunan bileşiklerdeki artışın beyinde olduğu görülmektedir (başlangıçtan % 19 daha yüksek, gençlerde görülenden % 60 daha düşüktü).  [5]

Buda İlginizi Çekebilir  Hangi Yağlar Kolesterol Üzerinde En İyi Etkiye Sahiptir?

4.2 Kolinerjik Sinir İletimi

Choline (Kolin), asetiltransferaz enzimi (ChAT) vasıtasıyla asetilkolin’e dönüştürülür.

 • ChAT : Asetilkolinin biyosentezinden sorumlu olan enzim (ChAT) şu anda merkezi ve periferik sinir sistemlerinde kolinerjik nöronların fonksiyonel durumunu izlemek için en spesifik göstergedir.

5  Kalp ve Dolaşım Sağlığı İle Etkileşimleri

5.1 Damar Tıkanıklığı

Trimetilamin (TMA) (bir çeşit supplement)  bileşiklerinin (Choline (Kolin) ve trimetilglisin ) bağırsak bakterileri tarafından çürüyen balıkları anımsatan fakat kolon duvarı yoluyla emilen ve flavin monooksigenaz (FMO3) ile metabolize edilen gaz trimetilamin (TMA) oluşturmak üzere metabolize edilebildiği bilinmektedir ve kokusuz trimetilamin N-oksit (TMAO) oluştururlar. [7] [8] Normal yemeklik diyetleri (% 0.08-0.09) Choline (Kolin) kilo ile % 0.5 veya % 1 Choline (Kolin) seviyesine yükseldiğinde farelere verildiğinde yüksek dozlar damar tıkanıklığı yağlarının oluşumunu hızlandırabilir.

 • FMO3 : FMO3 geni, flavin içeren monoksijenazlar adı verilen daha büyük bir enzim ailesinin bir parçası olan bir enzim yapmak için talimatlar sağlar.
 • TMAO : Bitki ve hayvanların ayrışmasının ortak bir ürünü olan organik bir bileşiktir.

Bu yağlar kanda TMAO ile ve dişi farelerde (1.000 kat) daha yüksek olan karaciğer FMO3 ekspresyonuyla düzeltildi. [9] Bu çalışma aynı zamanda, mide-bağırsak floranın baskılanmasının (antibiyotiklerle birlikte), kan TMAO’yu diyet Choline (Kolin’den) düşürdüğünü ve damar tıkanıklığında Choline (Kolin’den) (TMAO aracılığıyla aracı olduğu görülen) artışını önlediğini ve izotopik olarak etiketlenmiş oral Choline (Kolin) ürünlerinin, TMAO olarak etiketlenmeli (doğrudan bir metabolik dönüşüm önermektedir). [9]

Bu yazıda, ‘sorunlu’ metabolizma için muhtemel çözümleri önermektedir, [10] bağırsak metabolizması üzerine yorum yazma [11] veya metabolomik yaklaşımı yorumlamak için hazırlanan birkaç yanıt bulunmaktadır. [12]

Choline (Kolin’in) alımının TMAO’ya metabolizma kazandırmasına rağmen, TMAO olarak bilinen Choline (Kolin’in) maddesinin pro-damar tıkanıklığı olabildiği ön (oldukça ikna edicidir) Choline (Kolin) kendisi pro-tıkanıklığı görünmemektedir.

Supplement Choline (Kolin’den) (27 mM) trimetilamin üretimi, 18 mM’ye kadar olan insanlarda Choline Chloride ve 10 mM’de Choline stearate ile fakat hiçbirinde lesitin ile belirtilmiştir. [13] Benzer bir şekilde eksiklik lesitin ve betain ile başka yerlerde görülmüştür. [8] Bağırsak mikroflorasını azaltmak için geniş türden antibiyotikler uygulandığında bu artış ortadan kalktı ve TMAO’nun Choline (Kolin) kaynaklarından bağırsak mikroflorası tarafından üretilebileceğini düşündürdü. [14]

İleriye yönelik bir gözlemsel çalışma, aynı zamanda, TMAO düzeylerini, en yüksek dörtte birlik gruba kıyasla, 2.54 (% 95 CI 1.96-3.28) bir tehlike oranına sahip olan en yüksek dörtte biri olan TMAO kan düzeylerini istenmeyen kalp ve damarlara ilişkin olaylarla ilişkilendirmiştir. [14]

Kanıtlar karışık olmasına rağmen, lesitin (fosfatidilKolin) de dahil olmak üzere, besinsel Choline (Kolin) kaynakları, kan TMAO’sunu artırabilmektedir. Yüksek TMAO seviyeleri, kalp ve damarlara ilişkin hastalık riskinde artışa neden olabilir.

6  Cinsellik ve Gebelik

6.1 Gebelik

Annelerde Choline (Kolin) alımını ölçen bir çalışma ve bebek üzerindeki etkileri günde 930 mg Choline (Kolin) tüketimi (üçüncü trimesterin 12 haftası boyunca), bebeğin kortizol üretiminin genetik ifadesini azaltabildiğini belirtti. [15]

7  Vücut Organları İle Etkileşimi

7.1 Karaciğer

Diyet Kolin’nindeki bir eksikliğin, karaciğer yağ asidi (trigliserid) birikimini arttırdığı [16] ve fosfatidilkolin’in (PC) sentezinin azalması nedeniyle karaciğerden plazmaya trigliserit salınmasını [17] kötüleştirdiği bilinmektedir. Fosfatidilkolin sentezi,  kendisi vLDL’nin gerekli bir bileşenidir, karaciğerden plazmaya trigliserit çıkaran vLDL (lipoprotein) sentezini geliştirir. [18] [19]

TMG vLDL üretiminin ilk durumunu doğrudan başlatan ve S-adenosil metiyonini (SAMe) destekleyerek Fosfatidilkolin’nin bu düşük üretimi çoğunlukla Kolin metaboliti Trimetilglisin (TMG) seviyelerinin azalmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, nihai sentetik aşamayı desteklemektedir. [21]

 • vLDL : Çok düşük yoğunluklu lipoprotein anlamına gelir. Karaciğeriniz VLDL kolesterolü yapar ve kan dolaşımınıza bırakır. … VLDL LDL kolesterolüne benzer, ancak LDL trigliseritler yerine dokularınıza kolesterol taşır.
 • SAMe : S-adenosilmetionin vücutta doğal olarak bulunan bir kimyasaldır ve depresyon, osteoartrit, eklem sağlığı ve karaciğer problemleri için kullanılılır.

Bir Choline (Kolin) eksikliği, TMG’nin bir eksikliğine neden olarak, trigliseridlerin kan ve karaciğerden (yağ veya iskelet kası gibi) çevresel dokulara taşınmasını önleyerek hem düşük kan trigliserit durumu hem de yağlı karaciğer ile sonuçlanır.

8  Besin-Supplement Etkileşimleri

8.1 Trimetilglisin (TMG veya Betain)

Trimetilglisin (kısaca TMG ve yanlışlıkla betain olarak anılır), diyette oluşan ve Choline (Kolin) supplement metilasyon özelliklerine aracılık eden bir Choline (Kolin) maddesidir..

Günlük 1,000 mg dozda TMG’nin takviye edilmesi, TMG’nin kararlı durum konsantrasyonlarını 31.4 ± 13.6μM’den 52.5 ± 26.5μM’ye (taban seviyelerinden % 67’lik bir artış) kadar yükseltebilmiştir. [22] Aynı miktarda Choline (Kolin’in) (2,400 mg Choline (Kolin) bitartrat üzerinden 1.000 mg Choline (Kolin)) takviyesi,  kandaki artışlarla birlikte kararlı durum TMG’yi medyan 30.7μM’den 54.6-65μM’ye (% 77-111 artış) kadar arttırmayı başardı (7.33μM’den 11.1-11.7μM’ye). [4]

Buda İlginizi Çekebilir  HMB ( Beta-Hidroksi Metil bütirat ) Nedir ?

Bu, en azından 1.000 mg’a kadar tamamlayıcı dozlarda, Choline (Kolin) ve trimetilglisin’in artan kan TMG ve metilasyonda eş potansiyele sahip olduğunu düşündürmektedir.

En azından 1.000 mg dozu kadar, TMG ve Choline (Kolin), TMG’nin vücut düzeylerini arttırmada ve genel metilasyonda aynı potensiyele sahip gibi gözükmektedir.

8.2 B 2 Vitamini

Trimetilamin (TMA), çok az miktarda amino asit moleküllerinin (Choline (Kolin) gibi bir balık kokusu gibi olduğu bilinen bir metabolittir ve idrar seviyeleri, kişinin idrarında anormal derecede yüksek olmaması durumunda kokusuz kalacak kadar düşüktür.

“Balık Koku Sendromu” olarak bilinen bir durum olan vücut salgıları (Trimetilaminüri); [23] buna, ya ‘Primer trimetilaminüri’ olarak bilinen TMA’yı metabolize eden mono-oksijenaz tip 3 (FMO3 [24] ) içeren karaciğer enzim flavininde bir mutasyon ya da bağırsak yolunda TMA’nın fazla üretiminden dolayı bilinen bakterilerden kaynaklanmaktadır. Tıbbi açıdan iyi huylu (yani tıbbi bir sorun değil), ancak pek çok cinsten balık gibi kokmayacağı ve takviyeye uymaya devam etmesi nedeniyle, hafif trimetilaminüri, 20’de 1 kişiyi veya 100’de 1’i etkileyebilir . [27]

 • FMO3 :FMO3 geni, flavin içeren monoksijenazlar adı verilen daha büyük bir enzim ailesinin bir parçası olan bir enzim yapmak için talimatlar sağlar.

Geleneksel olarak trimetilglisin takviyesinden yüksek oranlarda ortaya çıkmasına rağmen, trimetilaminüri diyet Choline (Kolin) alımı ile ilişkilendirilmiştir [25] [28] [29] ; [30] Bu durumda, günde iki kez 100 mg Riboflavin’in (Vitamin B2) takviyeleri tüketen balıkl kokusunu azaltmada sınırlı kanıtları (vaka incelemesi) bulunmaktadır. [30]

Riboflavin, FMO3 geninde mutasyon geçiren (bu diyet faktörlerinin bazılarından gelen balık kokusuna karşı duyarlılık) Choline (Kolin’i) desteklediği zaman ortaya çıkan balık kokusunu azaltabilir.

Kimyasal İsimler: Kolin; Kolin iyonu; Bilineurine; Kolin katyonu; Cholinum; 2-Hidroksi-N, N, N-trimetiletanaminyum
Moleküler Formül: C5H14NO +
Moleküler Ağırlık: 104.173 g / mol

Bilimsel Destek ve Referans Metni

Choline (  Kolin  ) Referanslar

 1. Kolin oksidasyonu ve kolin dehidrogenaz.
 2. Sağlık ve hastalıkta kolin ve betain.
 3. MTHFR C677T genotipi, d9-kolin kullanan folat riskli erkeklerde bir karbon metabolitinin izotopik zenginleşmesini etkiler.
 4. Kolin takviyesi ve kolin ve betain durumunun ölçütleri: postmenopozal kadınlarda randomize, kontrollü bir çalışma.
 5. Yaşlı yetişkinlerde azalan beyin kolin alımı. Bir in vivo proton manyetik rezonans spektroskopisi çalışması.
 6. Fare içindeki trimetilaminin ekzojen kökeni.
 7. İnsan flavin içeren monoksigenaz (FMO) ve P450 enzimleri tarafından trimetilamin N-oksijenasyonunun izoformitesi: FMO3 tarafından selektif kataliz.
 8. İnsanda trimetilaminin diyet öncüleri: bir pilot çalışma.
 9. Fosfatidilkolinin bağırsak florası metabolizması kardiyovasküler hastalığa neden olur.
 10. Kardiyovasküler hastalık: diyet-mikrop morbid birliği.
 11. Florasan flora: kalp hastalığı bağı.
 12. Kardiyovasküler araştırmalarda son metabolomik olayları.
 13. Yutulmuş kolin ve lesitinden metilaminlerin oluşumu.
 14. Fosfatidilkolinin bağırsak mikrobiyal metabolizması ve kardiyovasküler risk.
 15. Maternal kolin alımı, insanlarda fetal kortizol düzenleyici genlerin epigenetik durumunu değiştirir.
 16. Kolin eksikliği olan diyetlerin sıçan hepatosit üzerindeki etkileri. Elektron mikroskobik gözlemler.
 17. Kolin-eksikliği yağlı karaciğer: hepatik trigliseritlerin serbest bırakılması.
 18. Apolipoprotein B mRNA ve lipoprotein sekresyonu, McArdle RH-7777 hücrelerinde, betain-homosistein S-metiltransferaz ekspresyonu ile artmıştır.
 19. Sıçan hepatositlerinden çok düşük yoğunluklu lipoprotein sekresyonu için fosfatidilkolinin aktif sentezi gereklidir.
 20. Domuzlarda hepatik ve böbrek betain-homosistein metiltransferaz aktivitesi, kükürt amino asitleri, kolin ve betain alımından etkilenmiştir.
 21. Fosfatidiletanolamin N-metiltransferazın kinetik mekanizması.
 22. Sağlıklı gönüllülerde düşük doz betainin plazma homosisteinine etkisi.
 23. Trimetilaminüri: balık kokusu sendromu.
 24. Flavin içeren monoksijenaz geninin (FMO3) mutasyonları, detoksikasyonda bir defekt olan trimetilaminüriye neden olur.
 25. Balık kokusu sendromu.
 26. Hem birincil hem de ikincil trimetilaminüri özelliklerine sahip balık koku sendromu.
 27. FMO3 genindeki ortak varyantların neden olduğu hafif trimetilaminüri.
 28. Bebek formülü kolin konsantrasyonuna bağlı trimetilaminüri (balık kokusu sendromu).
 29. Balık kokusu sendromu.
 30. Betaine Tedavisinde Homokistinüri Olan Bir Olguda Riboflavin Duyarlı Trimetilaminüri.
 31. Kolin takviyesinin fiziksel performansa etkileri.
 32. Eğitimli bisikletçilerde kolin takviyesinin yorgunluk üzerindeki etkisi.
 33. Kolin yutulması fiziksel veya bilişsel performansı değiştirmez.
 34. Kreatin takviyesi ile normal deneklerin istirahat kasları ve egzersizlerinde kreatin yüksekliği.
 35. Diyet ve Refsum hastalığı. Belirli gıdalarda fitanik asit ve fitozun belirlenmesi ve bu bilginin Refsum hastalığı olan hastalar için uygun elverişli gıdaların seçimine uygulanması.
 36. Kreatin takviyesi, genç erişkinlerde bilişsel işlevi geliştirmez.
 37. Kreatin takviyesinin vejetaryenler ve omnivorların bilişsel işlevleri üzerindeki etkisi.
 38. Fitanik asit: Gaz-sıvı kromatografisi-kütle spektrometrisi analizi ile plazma konsantrasyonlarının ölçümü ve diyet ve diğer plazma yağ asitleri ile ilişkileri.
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz