Hindistan Cevizi Suyu Aşırı Abartılmış Mıdır?

Hindistan Cevizi Suyu Aşırı Abartılmış Mıdır?

 

Hindistan Cevizi Suyu, deneme süresince alt maksimal egzersizi ve performansı sırasında nemlendirici işaretçilerini geliştirmemiştir (yalnız suya göre).

Hindistan cevizi suyu son beş yıldır en populer içecek arasında yer alıyor ve sıklıkla egzersiz sırasında insanların tükettiği daha geleneksel şeker yüklü spor içeceklerine karşı, daha sağlıklı bir alternatif olarak düşünülüyor. Genel kullanım içeceği olarak pazarlanmasına rağmen, bir spor içeceği olarak popülerlik kazanmıştır. Bunun nedeni, genel olarak orta düzeyde mikro besin içeriğine sahip olmasına rağmen ,karbonhidrat ve elektrolitleri doğal olarak içermesidir.

Egzersizle ilgisi olmayan taraftarlar sıklıkla, hindistancevizi suyunun ozmolaritesi (bir çözeltinin konsantrasyonu) kanımızınkiyle eşleştiği için, komplikasyonsuz damar içi verilebileceğini söylemektedirler. Hindistan cevizi suyunun ozmolaritesi, insan kanlarındaki ozmolarite benzemekle birlikte, ticari olarak bulunanlardan daha iyi bir spor içeceği yapılamaz.

Birkaç çalışmada Hindistan cevizi suyu, egzersiz sonrası rehidrasyonu iyileştirmenin bir yolu olarak, oldukça dikkat çekici sonuçlarla bakıldı. Bir çalışmada, Hindistan cevizi suyu’nun egzersiz sonrası rehidrasyonda, düz sudan daha iyi olduğunu, ancak yeterli sodyum içeren ticari spor içeceklerinden daha iyi olmadığı tespit edildi. Yapılan diğer iki çalışmada, Hindistan cevizi suyu ve düz su arasında,rehidrasyon açısından önemli bir fark bulunamamıştır.

Hindistan cevizi suyu tüketiminin egzersiz öncesi etkilerine bakan bir çalışmada, egzersiz kapasitesinde spor içecekleri veya sade su tüketimine kıyasla hiçbir fark bulunamamıştır.

Buna karşılık, diğer araştırmalar, egzersizden önce Hindistan cevizi suyu içmeyi sıcak bir çevrede gerçekleştirilen bisiklet egzersizi için “yorulma süresi” ile sonuçlandığını bulmuştur. Bu araştırmalardan elde edilen bulgular, Hindistan cevizi suyu kullanan bireylerin mide-bağırsak rahatsızlıkları daha sık rapor ettiğini göstermektedir.

Şimdiye kadar yapılan herhangi bir çalışmada, katılımcıların egzersiz sırasında tüketilen Hindistan cevizi suyunu incelemediğinden performansı arttıran (veya azalan) etkileri bilinmemektedir. Buna göre, bu yeni çalışmanın amacı Hindistan cevizi suyu’nun suya kıyasla hidrasyon ve performans üzerindeki etkilerini incelemektir. İkincil sonuçlar, yoğun egzersiz süresince seçilebilirlik ve gönüllü Hindistan cevizi suyu alımıdır.

Hindistan cevizi suyu çoğu kez daha sağlıklı bir spor içeceği olarak lanse edilmekle birlikte, performans üzerindeki etkilerine bakan araştırmalarda, özellikle egzersiz sırasında tüketildiğinde eksik kalmaktadır. Bu yeni çalışma, hindistan cevizi suyunun hidrasyon ve egzersiz performansı üzerine etkilerini incelemek üzere kurulmuştur.

Kimler ve Ne Çalışıldı?

Bu randomize çapraz çalışma, rekreasyonel açıdan aktif 10 erkek (ortalama yaş 27.9 yıl, Vücut Kütle İndeksi bildirilmedi) ve iki ayrı vakitte 60 dakika alt maksimal bisiklet sürdükten sonra, 10 kilometre zaman denemesini tamamlandı. Katılımcılar sınamada Hindistan cevizi suyu ve saf suyun tamamını rastgele sırayla tükettiler. 60 dakikalık alt maksimal bisiklet sürmede, düşük yoğunlukta (maksimum% 45 maksimum güç) 30 dakika ve orta şiddette (maksimum% 65 güç) 30 dakika dahil edildi.

Katılımcılara, 10-15 dakika, 25-30 dakika ve 40-45 dakika arasında 250 mililitre atanan içecek verildi ve gönüllü sıvı alımı çalışması için 55 dakikadan 10 kilometrenin sonuna kadar özgürce içmek için talimat verilmiştir (tamamlanması yaklaşık 16 dakika sürdü).

Vücut kütlesi ve idrar osmolalitesi ölçümleri, egzersiz öncesi ve sonrası ve maksimum altı egzersize 30 ve 60 dakika sonra kaydedildi. Her içecek döneminde, susuzluk, tatlılık, bulantı, dolgunluk ve mide rahatsızlığının sübjektif derecelendirilmesi ile birlikte algılanan egzersizin ( 6-20 ölçekte RPE), kalp atış hızı, kan laktat ve kan şekeri notları kaydedildi (1 = çok düşük / yok, 5 = çok yüksek).

İki vesileyle, on rekreasyonel olarak faal olan erkekler, bir saatlik maksimum altı bisiklet sürdüler ve bunu takiben saf su ya da hindistancevizi suyunu tükettiği 10 kilometrelik bir zaman denemesi de yapılmıştır.

Bulgular Nelerdir?

Egzersiz sırasında, zaman denemesi performansı, kalp atış hızı, algılanan egzersiz, ter oranı, idrar osmolalitesi, kan şekeri ve kan laktat seviyeleri bakımından gruplar arasında anlamlı farklar bulunmamıştır. Ayrıca susuzluk, mide bulantısı, doluluk ve mide rahatsızlığının sübjektif derecelendirmeleri gruplar arasında benzer iken, Hindistan cevizi suyu tatlılık için daha yüksek bir puan almaktadır.

Buda İlginizi Çekebilir  Nikotin ( Nicotine ) Nedir ?

Gruplar arasındaki tek dikkat çekici fark, minimum 15 dakika maksimal altı bisiklet sürme ve müteakip zaman denemeleri sırasında Hindistan cevizi suyu tüketiminin sade sulardan (sırasıyla, 115 ml ve 209 ml) anlamlı derecede düşük olmasıdır.

Çalışma Gerçekten İnsanlara Neler Anlatıyor?

Bu çalışma, Hindistan cevizi suyu’nun hidrasyonun alternatif bir formu olarak kullanımı ile ilgili mevcut literatüre eklenmekte ve egzersiz sırasında hidrasyon ve egzersiz performansı ölçümleri üzerine ilk düşünülen ilaçtır. Hindistan cevizi suyu’nun rehidrasyon için düz suya göre daha iyi olduğu öne sürülmüştür, ancak bu çalışmada, bu gibi faydalara dair herhangi bir kanıt bulmamıştır.

Bu çalışma aynı zamanda, Hindistan cevizi suyu grubundaki bireylerin, muhtemelen lezzetlilik farklılıklarından dolayı daha az sıvı tükettiğini göstermektedir. Bununla birlikte, insanlar daha az içtikleri için zorunlu olarak daha lezzetli olduğu anlamına gelmez. Hindistan cevizi suyu içerken de daha az susadıklarını ve kendilerini daha dolu hissettiklerini belirtenler; hastalanabilecekleri durumda da, bu da alımı azaltabileceklerini belirttiler.

Bu denemelerdeki ter oranları, içecek türleri arasındaki farkları gözlemleyecek kadar yüksek olmayan, saatte yaklaşık 1,3 litre kadardır. Buna ek olarak, toplam egzersiz süresi yaklaşık 80 dakikadır, bu da Hindistan cevizi suyu’nun karbonhidrat içeriğinin bir etkisini görmek için çok kısa olabilir. Bazı çalışmalar karbonhidrat tüketiminin 60-90 dakika arasında egzersiz sürelerine olumlu etkileri olduğunu göstermekle birlikte, bu çalışmanın maksimal altı bölümünde kullanılana kıyasla daha yüksek egzersiz yoğunluğunda (% 75’in üzerinde) daha olasıdır.

Araştırmacılar, Hindistan cevizi suyu için karbonhidrat alımının, saatte yaklaşık 43 gram olan bir yararını görmek için çok düşük olabileceğini de önermişlerdir. Bununla birlikte, diğer araştırma  39 gram / saat’lik fayda sağladığı için bu olası değildir. Farklı sürelerde egzersiz performansı üzerine karbonhidrat supplementinin etkilerinin gözden geçirilmesi, iki saatten az egzersiz sürelerine sahip 26 çalışma tespit etmiş ve egzersiz süresinin artması ile pozitif ilişki gösteren ortalama% 2-5 performans artışı bulmuştur.

Bu çalışmanın sonuçları, Hindistan cevizi suyu’nun, bir saatlik maksimal altı bisiklet sürerken bunu takiben yaklaşık 15 dakikalık bir zaman denemesi geçirerek performansı veya hidrasyon durumunu iyileştirmek için saf sudan daha iyi olmadığını göstermektedir.

Sonuç

Bu, egzersiz sırasında Hindistan cevizi suyu etkilerine bakan ilk çalışmadır, ancak sonuçlar, Hindistan cevizi suyu’nun hidratı muhafaza etmede sade sudan daha iyi olmadığını gösteren diğer araştırmalarla uyumludur. Deneyler arasında egzersiz performansı benzerdir; eğitimli bir adamın, Hindistan cevizi suyu ile yapılan rehidrasyonun normal ile karşılaştırıldığında herhangi bir performans avantajı sağlamadığı bir dehidrasyon egzersizinden üç saat sonra, tükenmişlik zamanı sonuçlandıran bir 2012 araştırmasıyla uyumlu bir bulgu vardır;su ve sporcu içeceğidir.

Bu çalışmanın ılımlı bir (oda) sıcaklıkta yürütülmesi dikkat çekicidir.Sıcakta egzersiz yaparken Hindistan cevizi suyunu tüketmenin bazı yararlar olabilir, çünkü eğitilmiş erkekler sıcakta tükenene kadar bisiklet süren bir çalışmadadır (çevre ısısı 34 °C). Kan glikoz düzeyleri denemeler arasında farklı değildir, bu su ile bir karbonhidrat kontrolü arasındaki anlamlı farkları gösteren diğer araştırmaların aksine (ki bu Hindistan cevizi suyu değildi) zıttır. Bunun nedeni, mevcut çalışmada görülen yoğunluktan daha büyük olan egzersiz yoğunluğunun yanı sıra biraz daha farklı bir karbonhidrat alımı olabilir.

Buda İlginizi Çekebilir  Yüksek Ve Düşük Glisemik İndeks Sorunu

Hindistan cevizi suyu’nun saf sudan daha lezzetli olduğunu düşündüren birkaç önceki araştırmanın aksine, bu çalışmaya katılanlar, doluluk, susama ve mide rahatsızlığı için benzer derecelere rağmen, özgürce içme seçeneği verildiğinde, saf suya göre daha düşük Hindistan cevizi suyu elde ettiler. Mevcut çalışmanın yazarları, olumlu lezzet bulma çalışmalarının Hindistan cevizi suyu’nun daha geleneksel olarak tüketildiği tropikal bölgelerde gerçekleştiğine işaret ederken, saf suyun tercih edildiği iki çalışma, Hindistan cevizi suyu’nun daha az tüketildiği ABD ve İngiltere’de gerçekleştirildi.

Bir içeceğin lezzetliliği, egzersiz sırasında sıvı alımı için kritik bir rol oynadığından, bu bir gözlemden daha önemli olabilir. Bazı çalışmalar taze Hindistan cevizi suyu kullanırken, bazıları da (buna dahil olanlar da dahil olmak üzere) şişelenmiş Hindistan cevizi suyu kullanmıştır; bu, tat ve lezzet potansiyeli olarak ikisi arasında farklılıklar göstermiştir.

Hindistan cevizi suyu dâhil edilmemesine rağmen, çeşitli içeceklerin nasıl etkilenip etkilenmediğini inceleyen yakın tarihli bir çalışma ,elektrolit içeriğinin hidrasyonun en büyük belirleyicisinin gerisinde olduğunu bulmuştur. Hindistan cevizi suyu’de yüksek miktarda potasyum düşünüldüğünde, saf suya göre daha fazla hidratasyon etkisi beklenebilir. Katılımcılar egzersiz yaptıkları için ve belki de kısa süreli çalışmalar nedeniyle (iki saatten az süre), farklı bir sonuca rastlanması mümkündür.

Bir diğer faktör sodyum ve potasyum arasındaki farktır. Sodyum, ter içinde kaybolan ana elektrolittir; potasyum ise hücrelerdeki ana elektrolittir ve ter yoluyla kayda değer miktarda kaybolmaz. Optimal spor içeceği için kanıt, isteğe bağlı olarak eklenen potasyum ile sodyum kullanımını destekler. Bundan dolayı, spor içeceklerinde önemini tartışırken bütün elektrolitleri bir araya getiremez.

Hindistan cevizi suyu ile çok az çalışma yapılmıştır, bunların çoğu egzersiz sonrası rehidrasyonlu bir içecek olarak kullanılmaya odaklanmıştır. Bu, egzersiz sırasındaki etkilerine bakan ilk çalışmadır.

Sık Sorulan Sorular

Erkeklerin Ve Kadınların Benzer Şekilde Cevap Vermeleri Beklenebilir Mi?

Bu muhtemeldir. Çoğu zaman olduğu gibi, bu çalışmada da nüfus tamamen erkeklerden oluşmaktadır.Bu çalışma tasarımı kapsamında, kadınların farklı tepki vereceğini düşünmek için hiçbir neden yoktur. Bununla birlikte, kadınlar, östrojen ve progesteronun plazma hacmi ve elektrolit dengesine etkileri nedeniyle, hormon döngüsünün farklı günlerinde elektrolit içeceğine Hindistan cevizi suyu farklı yanıt verebilirler.

Hindistan Cevizi Suyu’nun Sade Sudan Daha Yararlı Olabileceği Başka Bağlamlar Var Mıdır?

Evet vardır. Yeni NHANES verilerine göre, birçok kişi önerilen potasyum alımından kısadır ve Hindistan cevizi suyu potasyum için mükemmel bir kaynaktır.

Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Bu çalışma, Hindistan cevizi suyu’nun egzersiz sırasında yutulduğunda,hidrasyon ve performans üzerindeki etkilerine bakan ilk kişi olup, orta derecede egzersiz için 90 dakikadan daha az süren suyun üzerinde seçim yapmanın hiçbir sebebi yoktur. Tatlar için içecekler arasında öznel farklılıklar vardır ve muhtemelen tat tercihlerinin bir sonucu olarak, sade suyla karşılaştırıldığında Hindistan cevizi suyu için daha düşük bir gönüllü alım gözlemlenmiştir.

Referanslar

 1. https://journals.humankinetics.com/doi/abs/10.1123/ijsnem.2016-0121
 2. https://jamanetwork.com/journals/jamasurgery/article-abstract/551406
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17883020
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12056182
 5. https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/1550-2783-9-1
 6. https://www.cdc.gov/physicalactivity/basics/measuring/exertion.htm
 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21916794
 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25203688
 9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24951297
 10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25017113
 11. https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/1550-2783-9-1
 12. http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1980-65742014000100107
 13. https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/1550-2783-9-36
 14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12056182
 15. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22693241
 16. https://academic.oup.com/ajcn/article/103/3/717/4564598
 17. https://www.ssms.ch/fileadmin/user_upload/Zeitschrift/51-2003-1/06-2003-1.pdf
 18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18436693
 19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24724766
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz