Hint Lotusu Nedir ?

Hint Lotusu Nedir Ve Ne İşe Yarar ?

 

Nelumbo Nucifera (genellikle Hint Lotus veya Kutsal Lotus olarak adlandırılan bir çiçek) bazen Asya yemeklerinde kullanılır. Fenolik olarak yüksektir ve anti-depresan ve anti-diyabetik olabilir; insan çalışmaları yok.

Özet

Tüm Temel Faydalar / Etkiler / Gerçekler ve Bilgiler

Hint Lotusu, çeşitli yemeklerde ve tariflerde kullanılan “Kutsal Lotus” olarak bilinen bir Asya tıbbıdır. Zarif bir aroması var ve görünüşte de biraz sembolik önem taşımaktadır.

Üzerinde yapılan çalışmalara gelince, insan müdahaleleri yok. Hint Lotusu kendi başına, kateşin ve procyanidinler gibi polifenolik bileşiklerde oldukça yüksek görünmektedir ve buna ikincil olarak çok genel “sağlıklı” özelliklere sahiptir. Kutsal Lotus’da benzersiz biyoaktif maddeler üzerine çok fazla çalışma bulunmamakla birlikte, bu çalışmaların Neferine üzerinde yoğunlaştığı görülüyor; şu anda Hint Lotusu’na özgü bir kurucudur.

Kanıtların çoğu şu anda ya bitkinin kendisinin, genel son noktalar olması nedeniyle diğer takviyeleri ile elde edilebilen faydalar bulan özütlerini kullanıyor ya da nispeten yüksek dozlarda izole edilmiş Neferine kullanıyor. Görünüşte güçlü olan, izole edilmiş Neferine anti-depresan ve sedatif özellikleri ve muhtemel anti-obezojenik ( yağ yakımı gerekmez) ve anti-diyabetik özellikler kullanan çalışmalardır. Bazı bitki yağ yakma özellikleri kaydedildi, ancak bunlar aşırı derecede dikkate değer değildir.

Bilmen Gerekenler

Ayrıca şöyle bilinir

Kutsal Lotus, Hint Lotus, Hindistan Fasulye

Hint Lotusu Bir Formudur

Çay

Aşağıdaki İçin Kullanılır

 • Ruh hali
 • İnsülin hassasiyeti

Hint Lotusu Nasıl Kullanılır Ve Kullanımı Nedir ?

Günümüzde yeterli miktarda Nelumbo Nucifera’nın dozajı  supplement için önerilmiş olduğu bilinmemektedir.

1  Kaynaklar ve Bileşenler

1.1 Kaynaklar

Hint Lotusu (Nymphaeaceae familyası), yemek için ve süs eşyaları ile tıbbi amaçlı kullanılan ‘Kutsal Lotus’ olarak bilinen geniş bir sucul Asya tıbbıdır. [1] Tohum embriyolarına bazen Lian Zi Xin denir ve diğer bitki parçalarına göre Neferine’nin iyi bir kaynağıdır. [2]

1.2 Kompozisyon (İçeriği)

Hint Lotusu içeriği şu şekildedir:

 • Nelumbo Nucifera, Neferine [3] [5] ve yapısal olarak ilişkili Linesinine ve İzolinesin bileşikleri [3] [5] ‘in biyobenzilizokinolin Alkaloidleri (Nelumboferine, Nelumborine A, Nelumborine B) [3] [4 ]
 • Nukifer ve nornukiferin (neferin ile karıştırılmamalıdır) ve N-metilasimilobin, [6] gibi aporfin alkaloidlerin yanı sıra 2-Hidroksi-1-metoksipropafin [7]
 • Alkil 4-hidroksibenzoatlar (metil-, etil-, propil- ve bütil-) [8]
 • Anisik Asit [3]
 • Polfenolik katekin [9] ve bazen dört yeşil çay kateşininin en güçlü olarak görülen bir EGCG içeriği; [10] bunlar tohum zarfında Procyanidin C1 [11] [12] olarak bulunabilir ve kökler B sınıfı prosiyanidinleri içerir [13]
 • Quercetin [14] ve 3-O-β-D-glukuronid glikozit [15] çiçeklerde % 25-30, yaprak ve tohum toplam flavanoidlerinin % 67.25-90.66’sında
 • Toplam flavanoidler [16] Isorhamnetin % 0,35-8,86 (% 11,69 oranında belirsizdir)
 • Toplam flavanoidlerin % 2.5-15.87’sinde Myrictein ve 3-O-galaktoz, 3-O-glukuronid ve 3-0-glukosid (çiçek sapında en yüksek) [16]
 • Kaempferol ve glikozit % 5.44-19.26 (çiçek hariç toplam flavanoidlerin % 63’üne ulaşır) [16]
 • Diosmetin [17] toplam flavanoidlerin % 0.21-6.36’sında (yaprak saplarında % 11.31’de sapma gösterir) [16]
 • Siringadin yapraklarda bulunmayan % 0.97-2.64 toplam flavanoidlerde [16]
 • Betulinik Asit gibi triterpenoidler [18]
 • 2α, 24-diasetoksi-3β-hidroksiorni-12-en-28-oik asit [19]
 • Hektatik asit-A (2α, 3β, 24-trihidroksiol-12-en-28-oik asit) [19]
 • Higenamin [20]
 • Hyperricum Perforatum’un küçük bir bileşeni olan Hyperoside’in yanı sıra Astragalus Membranaceus’tan [21] Astragalin [21]
 • L-trptofan [22]
 • Triterpenoik ester urs-12-en-3beta-O-9E, 12E-oktadekadienoat [23]

Kalorik olmayan biyoaktif maddeler açısından, sadece Neferine’in Hint Lotusu’na özgü görünen, birçok bitkide ortak olan büyük miktarda flavanoid bulunur. İlginç bir şekilde, bitkilerine özgü olduğu düşünülen bazı diğer bileşikler Kutsal Lotus (Astragalin ve Hiperosid)

Bazı biyoaktif polisakkaritler ile:

LPPS, F1 ve F2’ye bölünmüş polisakaritlerin bir parçası; tüm anti-iltiahaplanma [24]

Hint Lotusu’nun sıcak su özütlerinin ağırlıkça % 14.8’e kadar toplam fenolik asit ve % 56.1 oranında toplam flavonoid içerdiği bildirilmiştir [25] . Diğer pek çok ottan çok daha yüksek bir konsantrasyona sahiptir. Bitki kendisine bakıldığında, Hint Lotusu toplam flavanoidleri, 730.95m / 100g (tohum), 771.79mg / 100g ve 650.67mg / 100g (olgun ve genç yapraklar) ve 342.97mg / 100g ve 359.45’de oldukça yüksek görünmektedir. [16] Bu büyük polifenolik içerik, Hint Lotusu’nun antioksidan özelliklerinin çoğunun temelini oluşturur ve radyasyon koruyucuya kadar uzabilir (bu çalışmada, Procyanidins). [26]

2  Farmakoloji

2.1 Sindirim

Liensinin, izoliensinin, neferin (bisbenzilisokinolin alkaloidler) toplamı, 20 mg / kg’lık farelere verildiğinde oral biyoyararlanım oranının % 62.5 olduğu görülmektedir. [27]

2.2 Kan

Oral uygulamayı takiben kanda üç bisbenzilisokinolin alkaloidi ölçtüğünde, 20 mg / kg’lık bir bolus sonrasında toplam alkaloid içeriğinin (liensinin, izoliensinin, neferin toplamı) 0.083 saatlik ( kandaki maksimum süre) farmakokinetik parametreleri 0.457 kandaki maksimum dozaja ulaştığını bulmuştur ug / mL, yarı ömrü 7.5 saat ve oertala değeri 0-∞ 12.202ug / saat / mL’dir. [27]

Hızla sindirilir gibi gözükmekle birlikte eriştiği maksimum konsantrasyonun farelerde önümüzdeki 12 saat boyunca ölçülen kan düzeylerinden önemli derecede farklı görünmüyor. Yarılanma ömrünün yavaş olduğu görülmektedir ve ön kanıtlar alkaloidlerin tek doz uygulamasından sonra 12 saate kadar oldukça sabit bir konsantrasyonda kaldıklarını ileri sürmektedir.

2.3 Enzimatik Etkileşimler

Nukiferin, fenasetin eliminasyonunu değiştirerek oral alım 20 mg / kg ile Aromataz (CYP1A2) ile bastırabilir. [28] Laboratuvar ortamında, Nuciferine’in, aromataz ve 2.12mM IC50’yi bastırdığı ve 5mmol ile rekombinant CYP1A2 aktivitesinin % 90’ını bastırdığı bulundu. [28]

 • IC50 : Bir maddenin belirli bir biyolojik veya biyokimyasal işlevi bastırma  gücünün bir ölçüsüdür.

3  Nöroloji

3.1 Asetilkolin

1 g / kg Hint Lotusu amnesiak toksin skopolamin ile birlikte 14 günde kullanıldığı bir araştırmanın beyindeki asetilkolinesteraz ifadesini tamamen neredeyse koruduğu bulundu; Hint Lotusu, kontrolün % 97.7 ± 0.9’unda ve aktif kontrol ilaç olan ARICEPT’in (Alzheimer için bir ilaç)  ise % 97.0 ± 0.5’inde, oysa skopolamin kontrolü % 90.3 ± 1.1’e geriledi. [29] Farelerdeki öğrenme açığı, her iki grupta da benzer bir derecede zayıfladı, ancak kaldırılmadı. [29]

 • Asetilkolinesteraz : Vücuttaki birincil kolinesteraztır. Asetilkolinin ve nörotransmitter olarak işlev gören diğer bazı kolin esterlerinin parçalanmasını katalize eden bir enzimdir.

Bu amnezi modeli ve aynı dozda Hint Lotusu’nun kullanıldığı bir başka çalışma, Ki67-immüno-reaktif nöronların sayısı (laboratuvar ortamında, nöron sayımının histolojik incelemesi), yalnız skopolamin ile % 35.4 azaldı, ancak skopolamin grubuna göre % 168.8 arttı. Nelumbo ile [30] bu, 5 mg / kg Galantamin’e (% 283.5) göre daha düşük performans gösterdi. BDNF ve DCX boyaması ile benzer eğilimler (faydalanan ancak Galantamin’e göre daha düşük performans) kaydedildi. [30]

 • BDNF : Kanonik sinir büyüme faktörü ile ilişkili olan nörotrofin büyüme faktörleri ailesinin bir üyesidir. Beyinde ve çevredeki nörotrofik faktörler bulunur.
 • DCX : Embriyonik ve yetişkin kortikal yapılardaki nöronal öncü hücreler ve olgunlaşmamış nöronlar tarafından eksprese edilen mikrotübülle ilişkili bir proteindir.

Neferine, doza bağımlı bir şekilde 1-10 mg / kg oral uygulama ile öğrenme eksikliklerini skopolamin’den zayıflattığı için bu etkilere aracılık edebilir. [31] Bu, karışık asetilkolinesteraz bastırmasını ve anti-iltihaplanma özellikler (8.2uM’lik bir IC50 ile LPS ile uyarılan SEAP dönüşümünü bastırarak) aracılığıyla vuku bulan bir pasif kaçınma testinde (aktif kontrol) 10 mg / kg tetrahidroaminoakridin (THA)’den  daha güçlü idi. [31] Nukiferosid gibi diğer bileşenler hafifçe zayıf anti-kolinesteraz özelliklere sahiptir. [32]

 • LPS : Bir lipit ve bir kovalent bağ ile birleştirilen O-antijen, dış çekirdek ve iç çekirdekten oluşan bir polisakaritten oluşan büyük moleküllerdir; Gram-negatif bakterilerin dış zarında bulunurlar.
 • SEAP : 520 amino asit içeren insan plasental alkalin fosfatazın kesik bir formudur.
 • IC50 :Bir maddenin belirli bir biyolojik veya biyokimyasal işlevi bastırma  gücünün bir ölçüsüdür.

Hipokampusun nöro-korunması ve yan etkilerin altındaki öğreniminin korunması, yüksek dozda Hint Lotusu ile açıkça görülmektedir, ancak kullanılan referans ilaçlardan daha etkili olduğu görülmemektedir.

Asetilkolinesteraz direkt olarak, Ap modorf alkaloid N- metilasimilobin tarafından, geri dönüşümlü ve rekabet gücüne sahip olmayan bir IC50 değeri ile, Km’yi etkilemeksizin enzimin maksimum başlangıç hızı değerini % 45 oranında düşürebilen bir IC50 ile önlenebilir. [6] Tüm alkoidlerin toplamı 6.1 ± 0.5 μg / mL olan bir IC50 ile biraz zayıftı ve yapısal olarak nukiferin ve nornüsiferanın alkaloidleri hiçbir bastırıcı etki göstermedi. [6] Neferine’in kendisi Acetycholinesterase’ı 14.19 ± 1.46uM’lik bir IC50 ile (BChE, IC50 ile 37.18 ± 0.59uM bastırdı). [31]

Neferine ayrıca BACE1 enzimini IC50 değeri 15.48 ± 0.20uM ile önleyebilir. [31]

 • BACE1 :Alzheimer hastalığını yavaşlatmaya veya durdurmaya yardımcı olabilir.

Alzheimer tedavisinde asetilkolinesterazı ve diğer enzimleri bastırabilir.

3.2 Serotonin

Nelumbo’daki bazı bileşikler, 5-HT3A serotonin reseptörlerini düzenlediği görülmektedir; iki bileşik (metil ve etil-4-hidroksibenzoat), serotonin aracılı bir akımı arttıran, EC 50 değerleri ise 13 ± 0.5 ve 16.7+ / -4.2uM iken, biri (Butil-4-hidroksibenzoat), 18.5 ± 3.1uM’lik bir IC50’de pikrotoksinden iki kat daha etkili olan akımı zayıflattı. [8]

 • EC 50 : Yarı maksimum tepki veren bir ilacın konsantrasyonudur.
Buda İlginizi Çekebilir  Sırt Antrenmanı (En İyi 5 Yöntem)

Hin lotusunun kendisi 10-100 mg / kg’da anti-depresif etkileri gösteren zorunlu bir yüzme testinde hareketsiz (30 dakika içinde) hareketsizlik süresini azaltabildi; [33] aktif kontrol olarak Imipramine HC1 ile karşılaştırıldığında, eşit dozlarda biraz daha (fakat önemsiz olarak) daha iyi performans gösterdi. Bu anti-depresan etkileri, 5-HT1A etkidaşı WAY 100635 ile Neferine’i etkilemeyen 5-HT1B, 5-HT2, 5-HT3 ve 5-HT4 bastırmasıyla büyük ölçüde hafifletildi. [33]

 • 5-HT1A :Santral beyin mekanizması ile kan basıncını ve kalp atım hızını azaltır, periferik damar genişlemesini uyarabilir.

Bazı biyolojik aktif maddeler, serotonin reseptörü ile güçlü bir etkileşime girmiş gibi görünürler ve serotonerjik fonksiyonu etkileyebilir, ancak laboratuvar ortamında kanıt eksikliğinden dolayı, bu bilgilerin pratik olarak ilgisi bilinmemektedir.

3.3 Yatıştırma

100 mg / kg izole Neferine kullanan bir çalışma serotonin reseptörlerinden bağımsız olarak farelerde hareket azalması olduğunu belirtti (bu çalışma, anti-depresif etkilere aracılık edildiğini kaydetti). [33] Bu lokomotif olmayan etkiler metanolik ve CHCl3 özütleriyle [34] kaydedildi ve bu özütlerden 50-100 mg / kg olan hint lotusu, 5 mg / kg Diazepam’dan daha fazla anti-harekete geçiren olmayan etkilere sahipti. Rektal sıcaklığı düşürdü ve artmış Thiopental- 100 mg / kg ile uyarılan uyku 1 mg / kg Diazepam kadar eşit derecede etkilidir. [34]

 • Rotor çubuk testi : Genellikle bir kemirgen tarafından uygulanan zorunlu motor aktivitesine sahip bir döner çubuğa dayanan bir performans testidir.

Bir rotor çubuk testinde Neferine 1 mg / kg’da Diazepam’in yaptığı gibi 25-100 mg / kg’da motor koordinasyonu olumsuz etkilemiyor gibi gözükmüyordu. [34] Bu yatıştırma etkisi (hareketin azalmasıyla değerlendirildiğinde) nelumboferin, liensinin, izoliensinin ve O-metilneferinin yapısal olarak ilişkili bileşiklerini kapsar; liensinine ve izoliensinine neferin yapılardan daha güçlü olduğu bulunmuştur. [4]

4  Kalp ve Damar Sağlığı

4.1 Endotel

Endotele fiziksel hasar (balon hasarı) yapıldıktan sonra 100-800 mg / kg Hint Lotusu ile beslenen bir fare çalışması, MMP2 ve MMP9 salımını baskılayan ERK1 / 2 ve JNK1 / 2’yi bastırabilir. [35]

 • ERK1 / 2 : Hücre büyümesi ve farklılaşmasının düzenlenmesinde kritik rol oynayan GMGC grubunun bir serin / treonin kinazıdır.
 • JNK1 / 2 : Orijinal olarak transkripsiyonel aktivasyon alanı içinde Ser-63 ve Ser-73 üzerinde c-Jun’u bağlayan ve fosforile eden kinazlar olarak tanımlanmıştır.
 • ADMA : Kan plazmasında bulunan doğal olarak bulunan bir kimyasaldır. Tüm insan hücrelerinin sitoplazmasında sürekli protein modifikasyon süreçlerinin metabolik bir yan ürünüdür.
 • NOS : Merkezi ve periferik nöronlarda ve bazı diğer hücre tiplerinde yapısal olarak ifade edilir. Fonksiyonları, merkezi sinir sistemindeki sinaptik plastisiteyi (CNS), kan basıncının merkezi düzenlenmesini , düz kas gevşemesini ve periferik nitrerjik sinirler yoluyla damar genişlemesini içerir.
 • DDAH : Metillenmiş proteinlerin bozunmasının bir sonucudur.
 • HUVEC : İnsan göbek damarı endotel hücreleri (HUVEC’ler) göbek bağından gelen damarların endotelinden türeyen hücrelerdir. Endotel hücrelerinin fonksiyonu ve patolojisi (örn., Anjiyogenez) çalışması için bir laboratuvar modeli sistemi olarak kullanılırlar.

İzole edilen alkaloid Neferine, Asimetrik dimetilarjinin (ADMA) NOS enzimini rekabetçi bir şekilde engellediği ve dimetilarjinin dimetilaminohidrolaz (DDAH) enziminin aktivasyonunun ADMA’yı L-Sitrülline ve dimetilamin’e dönüştürebildiği bir yol olan Nitrik Oksit salınımının bir DDAH-ADMA yolunda yer alabilir. DDAH’nin daha yüksek aktiviteleri Nitrik Oksit fonksiyonunu korur. [36] [37] HUVEC (endotel hücreleri) ile yapılan laboratuvar ortamındaki bir çalışmada, 0.1, 1 ve 10umol / L konsantrasyonlarında Neferin normal koşullar altında doğrudan DDAH enzimi uyarmadan konsantrasyona bağlı bir şekilde DDAH aktivitesini korumayı başardı. [38]

5  Glukoz Metabolizması ile Etkileşimleri

5.1 Sindirim

Hint Lotusu, laboratuvar ortamında amilaz önleyici potetial yoluyla karbonhidrat sindirimini önleyebilir. [39]

5.2 Pankreas

25-150mcg / mL’de Lotus yaprağının etanolik bir özütü, glikozu serbest bırakmak için glikoz etkisi altında pankreatik β hücrelerini uyarabilirken, maksimal etkinlik 50-100 mcg / mL idi. [9] Mekanizma, Akt’i etkilemeden, ERK1 / 2’nin kalsiyum akışı ve fosforilasyonuyla  ilişkili gibi görünmektedir. Bunların Hint Lotusu kateşin bileşeni nedeniyle olduğu düşünülüyordu. [9] Nukiferin, glukoz varlığında insülin salgılanmasını uyaran bir alkaloid olup, molar düzeyde ise 10-20uM’de glibenklamid’e göre daha güçlüdür (glibenklamid ile rekabet halinde olmamakla birlikte). [40]

 • Akt : Kas protein sentezini tetiklemek üzere aktive olan proteinler

Hint Lotusunda bazı biyoaktif maddeler için pankreas seviyesinde ilginç ve olası insülin salgılayan etkileridir.

5.3 Müdahaleler

100 mg / kg Hint Lotusu etanolik özütü yüksek yağ beslenmiş diyabetik farelere, test yemeğine cevap olarak glikozun tokluk sonrası ortalama eğrisi ve iki katına çıkmış insülin salgılanması önemli ölçüde azaltabildi ve 2 hafta sonra insülin duyarlılığını geliştirdi; bunun kateşin bileşeni nedeniyle olduğu düşünülmektedir. [9]

6  Yağ Kitlesi ve Obezite

6.1 Sindirim

Hint Lotusu, tamamen fenolik bileşenleri nedeniyle 0.46 mg / mL’lik bir IC50 değeri ile pankreas lipazını bastırabilir; [39] , 1.5 g / kgHint Lotusundan sonra yağlı beslenen farelerde görülen trigliseridlerin ortalama değerlerinde bir azalmanın arkasında olduğu düşünülmüştür, ancak bu sıçanlar başlangıçtan 3 saat sonra daha az dolaşımdaki trigliseridlere sahipmiş gibi gözükmektedir (bazılarının sadece emilim gecikmesi olmayan periferik mekanizma). [39]

 • Pankreas lipaz : Ayrıca, steapsin olarak da adlandırılan pankreatik lipaz, bu yağ globüllerine, tüm hücrelerince kullanılan küçük, enerji yoğun moleküller olan yağ asitlerine ve gliserollere dönüştürür.

6.2 İştah

En az bir fare çalışması, Hint Lotusu bir su özütünün , besin alımının azaltılması ile ilişkili olduğunu (yüksek yağ besleme kontrolüne göre % 20-29) dikkat çekti. [41]

6.3 Mekanizmalar

Yapılan bir çalışmada, Nelumbo’nun trigliserit birikiminin % 0.5-1 solüsyonda pre-depo yağ hücreleri halinde önlenmesiyle anti-yağ hücreleri etkilere maruz kaldığını ve trigliserid birikiminde yüksek konsantrasyonun kontrol hücrelerinin 46 +/- 5.9’una düştüğünü belirtti. [42] Bu, ADD1 / SREBP-1c’nin daha az mRNA ekspresyonu ve protein içeriği ile ilişkiliydi ve L-Karnitin ile katkı yapıyordu. [42]

 • mRNA : DNA’dan genetik bilgiyi gen ifadesinin protein ürünlerinin amino asit dizisini belirttikleri ribozoma taşıyan geniş bir RNA molekülü ailesidir.
 • ADD1 / SREBP-1c : Tokluk durumunda insülin tarafından aktive edilen anahtar lipojenik DNA’dan RNA’ya genetik bilginin aktarımı faktörüdür.

Yağ hücreleri kuluçkalandığında , Hint Lotusu 500 mcg / mL’de kontrol grubundan 8 misli yüksek hücrelere Gliserol’ün doz bağımlı salınmasına neden olur; propanolol (bir çeşit ilaç)  kuluçkalama tamamen kaldırılmış ve bunun gibi B1 / B2 adrenerjik reseptörleri vasıtasıyla aracılık edilmiştir. [39] Bu, Higenamin içeriği ile ilişkili olabilir, [39] ancak, laboratuvar ortamında yağ hücrelerini uyarmakla , flavanoidler de şüpheli olabilir. [21] % 0.5’lik bir solüsyonda kontrolün 356 +/- % 76’sı büyüklüğünde başka yerlerde yağ hücresi artışına rastlandı ve % 1’lik bir artış göstermedi. Bu gliserol salınımı (lipoliz biyolojik işareti) beta oksidasyonundaki bir artıştan bağımsızdır. [42]

Buna ek olarak, C2C12 myotüpler UCP3 mRNA düzeylerinde bir artış kaydedildi ve muhtemelen enerji harcamasına katkıda bulunacağı düşünülüyordu. [39]

 • Myotüpler : Kas lifleri genellikle miyoblastların myotüpler adı verilen çok çekirdekli liflere füzyonunu oluştururlar.

6.4 Müdahaleler

Genç bir fare modelinde, obeziteye yol açan bir diyet uygulandı ve Hint Lotusu’nun sıcak su (çay) ekstresi verildiğinde % 3 Taurin varlığında veya yoksa da, ancak gıda alımında bir azalma görülmesine rağmen yazarlar bu durumun gözlenen ağırlık kaybını açıklamadığından şüphelendi. [41] Yağ kütlesi bakımından Hint Lotusu ve taurin arasında önemli bir sinerjizm olmamasına rağmen, her iki grupta da sıcak su özütünün normal beslenme kontrolüne benzer yağ hücresi boyutu vardır. Biten ağırlığın normal beslenmiş kontrol olarak önemli ölçüde farklı değildir. [41]

7  İltihaplanma ve Bağışıklık

7.1 Mekanizmalar

Hint lotusunun rizomları ve tohumları, hem rizomların hem de tohumların toplam lenfosit sayısını ve tohumların hidroalkolik özünü 300 mg / kg oranında arttırdığını kaydetti. Hint lotusunun rizomları ve tohumları, (100 mg / kg veya 300 mg / kg’da 2 mg / kg deksametazon ile karşılaştırıldığında) kg, artmış makrofaj fagositozunda (bir tür beyaz kan hücresi). [43]

 • Lenfosit : Özellikle lenfatik sistemde oluşan tek bir yuvarlak çekirdeğe sahip küçük bir lökosit (beyaz kan hücresi) şeklidir.

7.2 Müdahaleler

Tüm Hint Lotusu özütünün kullanıldığı çalışmalarda, pro-iltihaplanmada bir tahriş edici maddeye topikal maruz kaldıktan dört hafta boyunca farelere düşük doz Nelumbo (5, 25, 50mg / kg) verildi ve test ilacının verdiği egzema benzeri lezyonları belirgin bir şekilde azalttığı gözlendi 28 gün, 50mg / kg’da tam çözünürlük ile. [44]

Buda İlginizi Çekebilir  Pancar ve İşlenmiş Etlerdeki Nitratlar, Aynı Şeyler Midir?

Hint Lotusu’nun metanolik bir özütünden betulinik asidi izole eden bir çalışma, 50-100 mg / kg Betülinik asitin oral yoldan verilmesinin, aktif kontrollerle karşılaştırıldığında serotonin veya karagenezin yol açtığı ödem testine (ödemle sonuçlanan iltihaplanma) karşı eşit derecede etkili olduğunu kaydetti (fenilbutazon ve deksametazon). [45] 100-300 mg / kg’lık tohum veya köksap özütü (yüksek flavanoid içeriği) kullanan pençe ödemi üzerine yapılan bir başka test de önemli anti-iltihaplanma etkiler olduğunu belirtti, ancak bu çalışma 2 mg / kg deksametazondan daha etkili değildir (300 mg / kg tohumlarda önemli bir farklılık yoktu). [43]

8  Kanserle Etkileşimi

8.1 Hepatosellüler Kanser

İzole edilmiş HepG2 hücrelerinde, alkaloid Hin lotusu 48 saatte bir 10uM’lik bir IC50 ile bir doza ve zamana bağlı olarak hücre canlılığını azaltır. [46] Bu, ROS ve kalsiyumun hücrelere akışı ile ilişkili olup, bu da mitokondriyal hücre geçirgenliğini bozarak programlı hücre ölümünü uyarmıştır. [46]

 • IC50 :Bir maddenin belirli bir biyolojik veya biyokimyasal işlevi bastırma  gücünün bir ölçüsüdür.
 • ROS : Reaktif oksijen türleri (ROS) oksijen içeren kimyasal olarak reaktif kimyasal türlerdir. Örnekler arasında peroksitler, süperoksit, hidroksil radikali, tekli oksijen ve alfa-oksijen bulunmaktadır.

8.2 Osteosarkom (Kemik Tümörü)

Hint lotusunun osteosarkom hücrelerinde test edilmesinde iki hücre hattı U2OS ve Saos-2’nin çoğalmasının normal hücre hattı HCO’ya karşı daha az etkinlikle bastırdığı görülür. IC50 U2OS’a karşı 4.2-5.5μM iken HCO’ya karşı 12.1-18.8μM (yaklaşık 3 katlı seçicilik) gereklidir. [47] Mekanizma, p38 mAPK’nin aktivasyonuna ikincil olarak G1 hücre döngüsünün durmasına neden olan p21 aktivitesinin konsantrasyona bağlı bir yukarı düzenlenmesi olduğu göründü. [47]

 • U2OS/Saos-2/ :Tümör hücreleri
 • G1 : Ökaryotik hücre bölünmesinde yer alan hücre döngüsünün dört aşamasının ilkidir.

9  Vücut Organları İle Etkileşimi

9.1 Karaciğer

Mekanik olarak, 2-10umol / L’de izole edilmiş Hint lotusu, karaciğer stellat hücrelerde laboratuvar ortamındaki konsantrasyona bağımlı bir şekilde programlı hücre ölümünü uyarabilir ve zehirliliği (TGF-β1 ve kollajen I’i sırasıyla % 11 ve % 20’ye kadar düşürür) zayıflatabilir. [2] Yıldız hücrelerinin çoğalmasını bastırmada IC50 22.53 umol / l idi ve programlı hücre ölümü için EC 50 hesaplanmamasına rağmen bu çalışmada kaspaz-3 salımıyla aracılık edildiği görüldü. [2]

 • Kaspaz-3 : Kaspazların ardışık aktivasyonu, hücre ölümünün yürütme evresinde merkezi bir rol oynar.

Anti-fibrotik mekanizmalara sahip olabilir, ancak inanılmaz derecede güçlü görünmüyor veya laboratuvar ortamında test edilmemiştir.

Lotus kök polifenolikleri olarak diyetlerinin % 0.5’inde verilen obez diyabetik farelerde, gıda alımını etkilemeden, polifenolik grup, hepatik kolesterol içeriğini etkilemeksizin karaciğer ağırlığında bir azalma (kontrolden % 15 daha düşük) ve trigliserid içeriği (% 62) kaydetti. [13]

 • ALP : Kan dolaşımınızdaki alkali fosfataz enzim miktarını ölçer.
 • GLP : Bir yemekten sonra bağırsak L hücrelerinden salgılanan bağırsaktan türetilmiş bir peptiddir.

Bu çalışma ayrıca 3 hafta sonra kan ALP düzeylerinde (% 17) ve GLP’de (% 24) daha düşük olduğunu ve bu değişikliklerin FAS ve malik enzimlerde bir azalmaya bağlı olduğu düşünülmektedir; yağ oluşumu ile ilişkili iki enzim (CPT değişmeden). [13] Karaciğer korumada , kan GOP ve GPT’nin Hint Lotusu’nun kendisinden daha fazla azaldığı yerlerde, Taurin (suyun % 3’ü) ile uyumludur ve daha büyük boyutta (olası ek etkiler) sahip görünmektedir. [48]

10  Güvenlik ve Yan Etkileri

Sıçanlardaki toksikoloji çalışmaları, kısa süreli yan etkiler için güvenlik eşiğinin 5000 mg / kg vücut ağırlığının üstünde olduğunu ve 200 mg / kg vücut ağırlığının altındaki dozlarda hiçbir yan etki olmadığını belirtti. [49]

 

(Hint Lotusu için yaygın yazım hataları arasında nusifera, noocifera, noosifera, nulembo, nulumbo  bulunur)

 

 

 

 

Bilimsel Destek ve Referans Metni

Hint Lotusu Referanslar

 1. Kutsal nilüfer (Nelumbo nucifera) – fitokimyasal ve terapötik profil .
 2. Neferin kültürlü hepatik stellat hücre aktivasyonunu inhibe eder ve apoptozu kolaylaştırır: Olası bir moleküler mekanizma .
 3. Nelumbo nucifera’dan Bisbenzylisoquinoline Alkaloids .
 4. Lotus, Nelumbo nucifera embriyolarından alkaloidlerin sentezi ve farmakolojik aktivitesi .
 5. Nelumbo nucifera Gaertn tohumunun embriyolarından liensin, isoliensinine ve neferin ayrıştırılması, tanımlanması ve hızlı belirlenmesi. Diod dizisi detektörüne ve tandem kütle spektrometresine bağlanmış sıvı kromatografisi ile .
 6. Bir asetilkolinesteraz inhibitörü olarak Nelumbo nucifera’dan bir apofın alkaloid ve yapı-aktivite korelasyonları için birincil araştırma Jiang-Zhi-Ning’un aktif maddeleri: Nelumbo nucifera alkaloidlerinin ve bunların ana biyoaktif metabolitlerinin incelenmesi.
 7. 5-HT3A reseptör aracılı akımın, Nelumbo nucifera tohumlarından izole edilmiş alkil 4-hidroksibenzoatlarla düzenlenmesi .
 8. Lotus yaprağı {Nelumbo nucifera} ve onun aktif bileşen olan catechin ‘in insülin sekretagog aktivitesi ile özü.
 9. KOLESTEROL-FED RABBİTLERDE NELUMBO NUCİFERA LEAF AZALTILMIŞ PLAZMA LİPİDLERİNİN VE ATHEROSKLEROZUNDAN SU EKSTRELERİ .
 10. Oligomerik prosiyanidinlerin karakterizasyonu ve lotus (Nelumbo nucifera Gaertn.) Seedpodundan kuersetin glukuronidin tanımlanması .
 11. Nelumbo nucifera Gaertn tohumundan gelen oligomerik prosiyanidinlerin antioksidatif aktivitesinin izolasyonu, karakterizasyonu ve tayini .
 12. Lotus kökünün (Nelumbo nucifera’nın yenilebilir rizomları) polifenolik ekstresi obez diyabetik db / db farelerinde hepatik steatozu hafifletir .
 13. Ters fazlı yüksek performanslı sıvı kromatografisi ile Nelerbo nucifera yapraklarından quercetin ve glikozitlerin eş zamanlı tespiti .
 14. Lotus (Nelumbo nucifera) Yapraklarında Fenolik Bileşiklerin Kılcal Tayini Kılcal Bölge Elektroforezi ile.
 15. Üçlü dörtlü kütle spektrometresi ile birleştirilmiş yüksek performanslı sıvı kromatografisi kullanılarak nilüferlerin (Nelumbo nucifera) çeşitli dokularında flavonoidlerin eş zamanlı kalitatif değerlendirmesi ve kantitatif analizi .
 16. Lotus (Nelumbo nucifera) ‘dan elde edilen flavonoidlerin analizi, yüksek performanslı sıvı kromatografisi / fotodiyot dizi dedektörü tandem elektrosprey iyonizasyon kütle spektrometresi ve ortogonal tasarım ile optimize edilmiş bir ekstraksiyon yöntemi kullanılarak ayrılır .
 17. Nelumbo nucifera {Nymphaeaceae} rizom ekstraktında betulinik asit tahmini için hızlı valide HPTLC yöntemi .
 18. Nelumbo nucifera’nın rizomlarından yeni bir triterpenoid .
 19. Nelumbo nucifera yapraklarından anti-HIV benzilizokinolin alkaloidler ve flavonoidler ve ilgili alkaloidlerle yapı-aktivite korelasyonları .
 20. Nelumbo nucifera’nın yapraklarından elde edilen bileşimler farelerin beyaz yağ dokusunda lipolizi uyarır .
 21. Yenilebilir lotus (Nelumbo nucifera Gaertn) rizomlarından triptofanın ilk izolasyonu ve antioksidan etkilerinin gösterilmesi .
 22. Nelumbo nucifera’nın rizomlarından yeni bir lipit ve diğer bileşenler .
 23. Lotus (Nelumbo nucifera Gaertn) erik polisakkaritlerinin saflaştırılması, kısmi karakterizasyonu ve anti-enflamatuar özellikleri .
 24. Nucifera yaprağından alınan ekstrakt, vasküler düz kas hücresi proliferasyonu ve migrasyonunun inhibisyonu yoluyla ateroskleroz gelişimini azaltmıştır .
 25. Nelumbo nucifera Gaertn tohumundan bir aseton-su ekstresinin tüm vücut radyo-koruyucu aktivitesi. seedpod .
 26. Nelumbo nucifera Gaertn tohum embriyosundan liensin, isoliensinine ve neferin eşzamanlı olarak belirlenmesi. Sıçan plazmasında hızlı bir HPLC yöntemiyle ve bunun farmakokinetik bir çalışma ile uygulanması .
 27. Nukiferin ile sitokrom P450 1A2 etkileşimlerinin in-vitro ve in-vivo değerlendirmeleri .
 28. Nelumbo nucifera meni özütü, kolin asetiltransferaz ekspresyonunun indüksiyonu yoluyla skopolamine bağlı amnezi ile sıçanlarda belleği iyileştirir .
 29. Nelumbo nucifera rizom ekstraktının, bir skopolamine bağlı amnezi hayvan modelinde hipokampal dentat girusun hücre proliferasyonu ve nöroblast farklılaşması üzerindeki etkileri .
 30. Neferin antioksidan ve anti-inflamatuar kapasiteleri ile anti-amesik aktivitesi, ayrıca ChEs ve BACE1 inhibisyonu .
 31. Nelumbo nucifera stamenslerinden yeni bir monoterpen diglikozit ve diğer bileşenlerin seçici kolinesteraz inhibitör aktiviteleri .
 32. Zorla yüzme testinde neferin antidepresan benzeri etkileri farelerde serotonin1A (5-HT1A) reseptörünü içerir.
 33. Özüt ve neferin, Nelumbo nucifera tohumlarının embriyosundan merkezi sinir sistemi üzerindeki etkileri .
 34. Nelumbo nucifera yaprağı ekstresi, düz kas hücresi proliferasyonu ve migrasyonunun modülasyonu yoluyla neointimal hiperplaziyi inhibe eder .
 35. Dimetilarginin dimetilaminohidrolaz (DDAH): kardiyovasküler ve renal sistemlerde ekspresyon, düzenleme ve fonksiyon .
 36. Diabetes mellitusta bozulmuş nitrik oksit sentaz yolu: asimetrik dimetilarginin ve dimetilarginin dimetilaminohidrolazın rolü .
 37. Nefofinin lisofosfatidilkolin ile indüklenen endotel hücre nitrik oksit üretimi üzerindeki koruyucu etkisi: DDAH-ADMA yolunun rolü .
 38. Nelumbo nucifera’nın anti-obezite etkisi, farelerde ve sıçanlarda ekstrakt bırakır.
 39. Nuciferin, beta hücrelerinden insülin sekresyonunu uyarır ve in vitro glibenklamid ile karşılaştırır .
 40. Lotus yaprak sıcak su ekstresinin taurin takviyesiyle antiobezite ve hipolipidemik etkileri, yüksek yağlı bir diyetle beslenmiştir .
 41. Lotus yaprağı ekstresi ve L-karnitin, adiposit yaşam döngüsü boyunca farklı süreçleri etkiler .
 42. Nelumbo nucifera Gaertn rizom ve tohum ekstrelerinin immünomodülatör potansiyeli .
 43. Nelumbo nucifera’nın (Gaertn.) NC / Nga Farelerinde Atopik Dermatit-Benzeri Deri Lezyonlarının Gelişimi Üzerine İnhibitör Etkisi .
 44. Nelumbo nucifera rizomlarının antiinflamatuar aktivitesi üzerine çalışmalar.
 45. Neferin HepG2 hücrelerinde reaktif oksijen türleri aracılı intrinsik apoptoz yolunu indükler .
 46. Nilüfer tohum embriyosundaki bir alkaloid bileşen olan neferin, p38 MAPK aracılı p21 stabilizasyonunu teşvik ederek insan osteosarkom hücrelerinin proliferasyonunu inhibe eder .
 47. Farelerde taurin takviyesi ile birlikte lotus kökü sıcak su ekstresinin antioksidan ve hepatik koruyucu etkileri yüksek yağlı bir diyetle beslenmiştir .
 48. Sıçanlarda Nelumbo nucifera stamens ekstresinin akut ve subkronik oral toksisite çalışmaları.
Supplement Ansiklopedisi
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz