Metabolik Hastalıklar İçin Spirulina Takviyesi

Spirulina Takviyesi

Metabolik sendrom , insülin direnci etrafında dönen bir durum kümesidir. Şekil l’de gösterilen bu koşullar kümesi, bozulmuş glikoz toleransı (yemek sonrası kan şekeri), yüksek trigliseritler ve anormal kolesterol içerir.

Metabolik sendrom tip 2 diyabet (T2DM), kardiyovasküler hastalık (CVD) ve alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) dahil diğer kronik hastalıklar için bir risk faktörüdür. 2012 itibariyle, ABD’de metabolik sendrom yaygınlığı erişkinlerde yaklaşık % 35 ve genç erişkinlerde yaklaşık % 5-7 idi. Bu nedenle, metabolik sendromu ele alabilecek tedavilere ihtiyaç vardır.

Yaşam tarzı ve farmasötik müdahaleler, metabolik sendromun ele alınması ve yönetilmesinde önde gelen yaklaşımlardır. Yaşam tarzı değişikliği açısından, egzersiz, kalori kısıtlaması ve kilo kaybı sendromun tedavisinde etkilidir. Farmasötik müdahaleler metabolik sendrom bileşenlerini hedeflemeyi içerir. Bunlar, örneğin metformin gibi glikoz düşürücü maddelerin ve statinler, fenofibratlar veya tiazolidindionlar gibi lipit düşürücü maddelerin kullanımını içerir.

Yaşam tarzı ve farmasötik müdahalelere ek olarak, balık yağı, D vitamini ve omega-3 yağ asitleri gibi nutrasötik müdahaleleri keşfetme ve uygulama çabaları olmuştur. Bir siyanobakteri türü olan Spirulina (mavi-yeşil algler), kalsiyum, magnezyum, E vitamini ve B6 vitamini içerdiği için yüksek besin içeriği nedeniyle bir gıda takviyesi olarak kullanılmıştır.

Bununla birlikte, son zamanlarda, bazı kanıtlar spirulina’nın metabolik sendrom üzerinde faydalı etkiler gösterebileceğini düşündürmektedir. Örneğin, bir çalışma, tip 2 diyabetli kişiler arasında, spirulina’nın vücut ağırlığındaki değişikliklerden bağımsız olarak serum trigliseritlerinde iyileşmelere yol açtığını bulmuştur. Bu çalışma, metabolik sendromlu katılımcılar arasında spirulina’nın glikoz ve lipit metabolizması üzerindeki etkisine ilişkin randomize kontrollü çalışmaların sistematik bir gözden geçirmesi ve meta-analizidir.

Metabolik sendrom, yüksek kan şekeri ve kan lipitleri gibi insülin direncini yansıtan bir durum kümesidir. Spirulina, bazı glikoz düşürücü ve lipid düşürücü etkiler sergileyen mavi-yeşil bir yosundur. Bu çalışma, metabolik sendromlu kişilerde spirulinanın glikoz ve lipid metabolizması üzerindeki etkisi üzerine sistematik bir gözden geçirme ve meta-analizdir.

Çalışma

Bu sistematik derlemenin ve meta-analizin amacı, metabolik sendromlu (MetS) ve ilgili bozukluklarda spirulinanın glisemik kontrol ve serum lipoproteinler üzerindeki etkilerini değerlendirmektir. İki bağımsız yazar sistematik olarak EMBASE, Scopus, PubMed, Cochrane Kütüphanesi ve Web of Science dahil olmak üzere çevrimiçi veritabanını araştırdı (başlangıçtan 30 Nisan 2019’a kadar). Cochrane İşbirliği’nin önyargı riski aracı dahil edilen çalışmaların metodolojik kalitesini değerlendirmek için uygulandı.

Buda İlginizi Çekebilir  Lityum Eksikliğiniz Olabilir Mi?

Çalışmaya dahil edilen çalışmalar arasındaki heterojenite Cochrane’nin Q testi ve I-kare (I2) istatistiği kullanılarak değerlendirildi.

Çalışmalardan etki boyutları havuzu spirulina uygulanmasını takiben açlık plazma glukoz (FPG; ağırlıklı ortalama fark [WMD]: -10.31; %95 güven aralığı ,CI [-16.21, -4.42]) ve insülin konsantrasyonlarında (WMD: -0.53; 95% CI [-0.62, -0.44]) önemli bir azalma gösterdi.

Toplanmış analiz, spirulina tedavisini takiben toplam kolesterol (WMD: -20.50; 95% CI [-38.25, -2.74]), düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol (LDL-C; WMD: -19.02; 95% CI [-36.27, -1.78]) ve çok düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol (VLDL-C) (WMD: -6.72; 95% CI [-9.19, -4.26]) konsantrasyonlarında önemli bir azalma ve yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol (HDL-C) düzeylerinde (WMD: 1.42; 95% CI [0.16, 2.68]) önemli bir artış gösterdi.

Bu meta-analiz Spirulina takviyesinin MetS ve ilgili bozuklukları olan hastalarda FPG, insülin, toplam kolesterol, LDL-C, VLDL-C ve HDL-C seviyelerinin iyileştirilmesi üzerindeki yararlı etkilerini göstermiştir.

Supplement Ansiklopedisi
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz