Pirasetam Nedir ?

Pirasetam (Piracetam) nedir

Pirasetam (Piracetam) Nedir ve Ne İşe Yarar ?

 

Pirasetam, nootropik supplementlerin rasetam sınıfının ana bileşiğidir. Kullanıldığında , beyin işlevine hafif bir destek sağlar.

Özet

Tüm Temel Faydalar / Etkiler / Gerçekler ve Bilgiler

Pirasetam, bilişsel (zekânın işleyişiyle ilgili) bir destek sağlamak için sentetik supplementlerin bir grubu olan rasetam supplementlerinin prototipidir. Piracetam’ın bilişsel bozuklukları tedavi etmek için kullanıldığı bir geçmişi vardır. İnsan çalışmalarına ilişkin bir meta-analizde, piracetam yaşlanmayla birlikte gelen bilişsel gerileme halindeki insanlar tarafından desteklendiğinde genel bilinci geliştirmektedir. Piracetam, uzun ömürlülüğü artırmak için yararlı bir yardımcı olabilir, ancak sağlıklı kişiler için sınırlı avantajlar sunmaktadır.

Piracetam’ı kullanan sağlıklı insanlar çok az ya da hiç bilişsel fayda sağlamazlar. Sağlıklı insanlarda pirasetam supplementi yeterince iyi bilinmese de, ön kanıt piracetam’ın yaşlı insanlar için en etkili olduğunu düşündürmektedir.

Piracetam, hücresel zar akışkanlığını arttırır. Bu mekanizma piracetam’ın bilhassa yaşlı insanlarda bilişimi nasıl iyileştirebildiğini açıklamaktadır.

Pirasetam, kan pıhtılaşmasını önleme konusunda aspirin kadar etkilidir; bu da kardiyovasküler travmadan sonra onu yararlı bir supplement müdahale yapmaktadır.

Bilinmesi Gerekenler

Pyracetam, Pyrrolidone acetamide, 2-Oxo-1-pyrrolidine, Memotopril, Fezam (cinnarizine sahip), UCB6215

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Pirasetam suda çözünür ve yiyeceklerle birlikte alınması gerekmez.

Pek çok çalışma, bireyler arasında yüksek bir değişkenliğe dikkat çekmektedir.

Bunun, uyarıcı ve sakinleştirici olmadığı bildirilmiştir

Pirasetam Aşağıdakilerin Bir Formudur

Racetam

Nootropic

Pirasetam (Piracetam) Tarihi

Piracetam ilk olarak 1964 yılında Dr. Corneliu E. Giurgea tarafından sentezlendi, kısa bir süre sonra nootropik terimi ortaya çıkmıştı.

Pirasetamın gelişimi tesadüfi değildi, aslında kasıtlı olarak nöronal uyarılabilirliği düzenleyen doğal olarak oluşan bir uyarıcı Nörotransmitter olan GABA’nın bir siklik türevi olarak gelişti. Ancak, daha sonra keşfedilen şey, piracetamın, kullanıcılarında GABA benzeri yanıtlar üretme niyeti ile geliştirilmiş olsa da, esas olarak uyku sorununu halletmek olmasına rağmen, bunun tersi doğrudur.

Giurgea çok geçmeden Piracetam’ın nootropik etkisi olarak tanımlamak için neler yapacağını bulmuştu. Bu nootropik etki büyük ölçüde ödüllendirildi ve Avrupa pazarında UCB Pharma’yı iyi bir derecede başarılı kılmıştı.

Pirasetam Nasıl Kullanılır?

Çocuklar için standart pirasetam dozu, kilo vücut ağırlığı başına 40-100 mg arasında kullanılır. Bu doz, katılma nöbeti tedavisinde kullanılmakla birlikte, aynı zamanda disleksi olan çocukları için de kullanılmaktadır. Aralığın alt sınırı (40-50mg / kg) çoğunlukla kullanılır.

Yetişkinler için standart pirasetam dozu günde 1,200-4,800 mg arasındadır. En büyük etkin doz 1,600 mg, günde üç kez toplam 4800 mg kullanımı vardır.

KANIT DÜZEYISONUÇNOTLAR
Bilişsel Düşüş
Yüksek doz Piracetam ile ilişkili bilişssel düşüş oranının veya yaşlı bilişin rehabilitasyonunun, zaman içinde ve genel bir şekilde kayda değer bir azalma olduğu görülmektedir. Piracetam bazen bilişsel gerileme için karşılaştırıcı olarak kullanılır.
Katılma nöbeti
Bebeklerdeki katılma nöbeti makul dozajlarda, bunu azaltmada dikkate değer ölçüde etkilidir; katılma nöbeti imkânlarını neredeyse tamamen azaltır, belirgin bir yan etki göstermez.
Saldırganlık
Bilişsel düşüş gösteren kişilerde, Piracetam’ın supplementi, saldırganlık ve tutarsızlık semptomlarını azaltmayı başardı.
Bellek
Piracetam ile geri hatırlamada küçük bir artış; sağlıklı bireyler için dikkat çekici ve genel olarak çok sınırlı bir delil yoktur.
İnme İyileşme Oranı
İnme iyileşme oranının değerlendirildiği bir çalışmada etkisizdir.
Biliş
Piracetam alımını takiben başka sağlıklı kişilerde, biliş ve sinirsel işlevsellik üzerinde anlamlı bir etki gözlenmemiştir.

1  Kaynaklar ve Yapısı

1.1 Köken

Pirasetam (2-oxo-1-pirolidin-asetamid olarak bilinir), rasetam ailesinin sentetik bir bileşiğidir ve karakteristik 5-karbon oxopirolidon halka yapısını paylaşır. [3] Pirasetam, rasetam ailesinin ilk üyesidir ve Belçikada  UCB Pharma tarafından geliştirilmiştir  ve [4] [3]  Nootropyl veya UCB6215 olarak da bilinir. [5] Yunanca noos (zihin) ve tropein (ileriye) kelimelerinden türetilen, nihai olarak akıl olarak bilinmektedir. [6]

Sentetik molekül, beyin fonksiyonunu arttırmak için tasarlanmıştır. Piracetam, ilgili bileşiklerin bir ailenin temel ‘racetam’ moleküldür.

1.2 Kaynaklar ve Yapı (Nerelerde ve Hangi Besinlerde Bulunur)

Pirasetam, döngüsel bir türev olduğu için nörotransmitter GABA’ya yapısal benzerlik kazandırma eğilimi gösterir; dolayısıyla içindeki iki azotu barındıran iki karbonlu yan zinciri taşıyan bir amino asit ile iki azotu barındırmaktadır. Yapılandırma analizi (PBE0 / 6-31G (d, p)) ile iskelet yapısı ve hesaplanan minimumlar değerler aşağıda gösterilmiştir; [7]

Pirasetam herhangi bir gıda veya bitki kaynağında doğal olarak bulunmamaktadır.

2  Farmakoloji

2.1 Serum

Oruç tutan bireylerde, ağız yoluyla alınan 1600 mg pirasetam verilen gençlerde, 0.90 +/- 0.15 saatte 27.6 ± 1.3ug / ml’ye ulaşılmış ve 145ug / dak / ml’de 24 saatlik bir ortalama değer elde edilmiştir. [8]

Daha yaşlı bireylerde, aç bırakılan aynı 1600 mg benzer bir dozu (0.86 ± 0.14 saatte) Tmax’de 32.82 ± 3.6ug / mL bir Cmax verir, ancak 24 saatlik AUC 188ug / ml / dakikaya kadar uzatılır; Bunun nedeni, idrar boşaltma oranının düşük olmasıdır. [8]

 • Tmax : Farmakoloji Bir ilacın kanda maksimum konsantrasyonda mevcut olduğu süredir.

2.2 Vücuttan Çıkışı

Bir hücre zarı (özellikle kan hücrelerinde) ile olan etkileşimler nedeniyle, Piracetam’ın doğrusal atılımı takip etmemesi ve bir yükleme prensibi izlemesi olasılığı vardır; [9] Atıldığı zaman, sadece glomerüler filtrasyon  yoluyla idrarla atılmaktadır. [10]

 • Glomerüler filtrasyon : Böbreklerin ne kadar iyi çalıştığını belirleyen bir testtir.

3  Nöroloji

3.1 Mekanizmalar

Artmış beyin oksijen tüketimi, çoğunlukla, Piracetam alımından sonra yetersiz nöronal oksidasyon süreleri veya nöronlarla kuluçka döneminde kaydedilmiştir. [12] Bu gözlemler glukoz tüketiminin göstergesi olduğundan, glukoz oksidasyonu ile etkileşimler araştırılmış ve farelerde arttığı tespit edilmiştir. [13] Piracetam’ın iki 6gr’lık damardan alımını takiben insanlarda tekrarlanmıştır. [14]

İlginç olarak, yukarıda bahsedilen çalışmada, bunama hastaları, Alzheimer hastalarına, yalnızca Alzheimer grubunda olmayan ve glikoz tüketimi önemli derecede tedirgin olanlara bölen istatistiksel olarak anlamlı bir artışa neden olan, Bilişsel engelli kişilere % 8-10 glikoz tüketimi göstermiştir. [14]

Pirasetam ve Leviracetam, muhtemelen hücre akışkanlığına bağlı olan hipnotik ilaçlar (Melatonin dahil) tarafından uyarılan alyuvarlara glikoz alımının bastırılmasını aleyhine çevirdiği ettiği bulunmuştur. [15] [16] İyon akımlarını ve aksiyon potansiyellerini modüle eden glukoz tüketimi için akla yatkın mekanizmalar da mevcut olmasına rağmen, hücre akışkanlığı ve glukoz tüketimi arasında olası bir bağlantı mevcuttur. [3]

 • Aksiyon potansiyelleri : Nöronun dinlendiğinde neler olduğunu anlatır.

Genel olarak, Piracetam bilişsel iyileşmeden (bu faydalar küresel bazı beyin bölgelerini desteklemez) ve bilişsel olarak bozulmuş kişilerde daha önemli olan beyindeki glikoz ve oksijen tüketimini artırır ve her ikisi de insanlardaki müdahalelere uygundur.

Glukoz ve oksijen tüketiminin arttırılmasının altında yatan mekanizmalar henüz tam olarak bilinmemektedir.

 • AMPA-glukatm reseptörleri : Memelilerde, AMPA – glutamat reseptörleri (GluAs), merkezi sinir sisteminde her yerde eksprese edilir ve sinaptik plastisite, öğrenme ve hafızadaki kritik rolleri oynar.

Nöronlar üzerindeki etkilere, pozitif olarak modüle edici AMPA-glukatm reseptörleri aracılık edebilir, bu da kalsiyum akışını nöronlara artırabilir ve AMPA reseptör bağlanma alanlarının yoğunluğunu artırabilir. [17] Bu etki mekanizması, Anirasetam ve oksirasetam’a benzer ve bu ikisi gibi Piracetam diğer iki glutamat reseptör alt türü olan NMDA ve Kainate reseptörlerini önemli derecede etkilememektedir. [17] [3]

 • NMDA : Sinaptik plastisiteyi ve hafıza fonksiyonunu kontrol etmek için NMDA reseptörü çok önemlidir.
 • Kainate reseptörleri : Bir iyonotropik glutamaterjik reseptör alt tipidir (AMPA ve NMDA reseptörleri ile birlikte).
 • Asetilkolin reseptörleri : Nörotransmitter asetilkoline (Ach) bağlanan bir hücre proteinidir.
 • Glutaminerjik reseptörler : İki sınıf reseptör, ligand kapılı iyon kanalları (iyonotropik reseptörler) ve G-protein bağlı (metabotropik) reseptörler aracılığıyla hareket eder.

Bununla birlikte 500 mg / kg’dan yaşlı farelere 2 hafta boyunca ifade edilen NMDA reseptörlerinin miktarını artırabilmektedir. [18] Asetilkolin reseptörleri ile artan reseptör dönüşümü, sadece yaşlı farelerde (gençlerde herhangi bir etki yok) gözlemlenmiştir ve glutaminerjik reseptörlere özgü olmayan temel bir mekanizma olduğunu düşündürmüştür. [19]

Piracetam, Aniracetam’ın çoğunlukla Glu3’e bağlandığı AMPA reseptörlerinin Glu2 ve Glu3 alt birimlerine bağlandığına; Glu2’ye bağlanma Piracetam için eşsiz bir yerdir. [20]

Pirasetam, AMPA (glutamat) reseptörlerinin iki alt grubuna, Glu2 ve Glu3’e  çekim gücü gösterir ve aksiyon potansiyellerinin oranını zayıflatabilir. Diğer iki glutamat reseptörüne (Kainate ve NMDA) doğrudan etki etmesi gözükmemekle birlikte, pirasetamın genel olarak yaşlı farelerde reseptörleri muhtemelen arttırma kabiliyeti bu iki reseptör sınıfını etkileyebilir.

Piracetam’ın, başlangıçta, yüksek voltaja bağlı kalsiyum akışını, nöronlara azalttığı gösterilmiştir. [21] Bazı periferik ve merkezi nöronlarda CA- V 2.2 kalsiyum kanallarını bastırdığı bulunmuştur; IC50 değeri 3.4umol / L ve maksimal etkinlik % 94+ / -2 bastırması 2000umol / L’de. [22] Pirasetam’ın etkileri bir G-Protein Bağlı Reseptörden (GPRC) bağımsızdır, tersinir niteliktedir ve noradrenalin (Piracetam ile bazı ilave yararlar doğurmuştur) tarafından tıkanmamıştır. [22]

 • IC50 : Yarım maksimum uyarıcı konsantrasyonu (IC50), bir maddenin belirli bir biyolojik veya biyokimyasal işlevi bastırma  gücünün bir ölçüsüdür.
 • GPRC :  Birincil işlevi hücre dışı uyarıları hücre içi sinyallere dönüştürmek olan büyük ve çeşitli proteinler ailesini oluşturur.

Bu etkiler, üstün servikal ganglion hücrelerinde (CA V 2.2 kanalların büyük yüzdesi) ve CA1 hipokampal nöronlarında, 10umol / L’de Piracetam’ın aksiyon potansiyel frekansı 133 +/- 11’den (normal nöronlarda aksiyon potansiyeli) azaldığı gözlenmiştir. % 100 dinlenme seviyeleri ile % 97 ± 10, uyarıcı post-sinaptik potansiyeller kontrolünde 80 ± 7’den Piracetam ile % 18 ± 5’e düşürülmüştür. [22] Bu mekanizmalar Levirasetam’a benzemektedir. [23]

Çalışmalarda, aksiyon potansiyelinden sonra dinlenme hücre potansiyelinin azaldığını belirtilmiş ve diğer iyon kanallarının Piracetam tarafından değiştirilebileceğini önermiştir. [22]

Aşırı nöronal ateşlemeyi hafifleten Kalsiyum Kanallarıyla etkileşime girebilir.

Piracetam, başlangıçta Gamma-Amino Butirik Asit (GABA) kullanılarak oluşturulur ve bir molekülün kaybedilmesinden sonra döngüsel bir şekil almaktadır. [24] Piracetam GABA reseptörleri ile etkileşimde görünmemektedir. [25] [26]

Kökeni bir GABA türevi olmasına rağmen, GABA reseptörleri ile anlamlı etkileşimler yoktur.

Piracetam, fosfolipidin kutup başı için yüksek çekim gücüne sahip olması nedeniyle fosfolipid (bir tür yağ asiti)  yapılarıyla etkileşime girebilir, bu, hücre akışkanlığında [27] terapötik bir şekilde hareket edebilen değişikliklerin (artışların) altında yatabilir. [28]

Pirasetam’ın akışkanlığı normalleştirmek için, harekete geçirdiği oksidatif ve lipid peroksidatif stres durumlarında, hücre akışkanlığı azalmaktadır (sertlik artar). [29] Akışkanlığın korunmasına bağlı olarak hücresel fonksiyonun normalleştirilmesi, aşırı oksidatif stres [16] durumunda kaydedilir ve hücrelerdeki oynak akışkanlık, bilişsel gerileme durumlarıyla ilişkilidir. [30] [31] Piracetam, yaşlanmış beyinde sadece mitokondriyal hücre akışkanlığının arttırılmasında rol oynamaktadır [28] ve bu mitokondriyal hücre potansiyelinin korunması, AB 1-42 seviyelerindeki gelişmeler ve hayvanlarda nörit (sinir iltihabı) büyümesini korur. [32]

 • AB 1-42 :Bu peptit, A 42 peptidin kantitatif tayinine çok uygundur. Alzheimer hastalığı (AD), hücre dışı plakların varlığı ile karakterizedir .

Akışkanlığın tehlikeye girdiği yerlerde artan hücre akışkanlığına bağlı olabilen hücre akışkanlığını korumak için görünür. Bu faydalar bilişsel gerilemede , bilişsel iyileşmenin örnekleri ile AMPA veya Kalsiyum kanal modülasyon / bastırmasından daha iyi olduğunu göstermektedir.

 • AMPA : Nörotransmitter glutamatın etkilerini taklit ettiği AMPA reseptörü için spesifik bir agonist olan bir bileşiktir.

Piracetam nöronal özelleşmiş bağlantı noktalarında glutamat salınımını artırabilir, ancak bu etki laboratuvar ortamında sağlanamamıştır. [33] [25]

3.2 Hafıza ve Biliş

Piracetam 400 mg’ı (günde 1200 mg toplam) kullanan 16 sağlıklı bireyde (3: 1 erkek) eşleştirilmiş bir çifti şeklinde (çift kör yöntemle verilen 8) 14 günlük bir süre boyunca yapılan bir çalışmada, Piracetam grubundaki 14 günde başlangıçta veya 7 gün içinde hiçbir farklılık yoktur. Backwords sözcüklerinin geri hatırlanması testinde anlamlı derecede daha iyi; kısa süreli çalışma belleğinde ilerleme kaydedilmiştir. [34]

Bir çalışmada, disleksik (okuma bozukluğu) olmayan kişilerin, disleksi olanlarda Pirasetam’ın etkinliğini test etmek için bir kontrol olarak kullanıldığı, anlaşılan sağlıklı kontrollerin plaseboya (yalancı ilaç) göre sözel öğrenme ölçümlerinde % 8.6’lık bir iyileşme sağladığı kaydedilmiştir; Bu 4.8g Piracetam ile 21 günde görülmüştür. [35]

Bilişsel düşüşün önemli belirtileri göstermeyen, 50 yaş üstü 18 kişide yapılan bir çalışmada; bu, günde üç kez 1600 mg’lık (günlük 4800 mg) üç günlük testlerde kognisyonda (algılamada) genel bir iyileşme ile ilişkili olduğunu belirtmiştir ve belirli bir alt grup bulunmamaktadır. [36] Bu çalışma tek kör ve 8 hafta sürdü ve körü körüne Piracetam’ı doğru tahmin eden kişilerin çoğunluğundan dolayı başarısız olmuş olabilir.

Genç ve sağlıklı erişkinlerde, bazıları (oldukça zayıf) bilişsel güçlendirme belirgindir. Bu faydalar, bilişsel bozukluğun mevcut olmayabileceği, ancak optimal bilişin muhtemelen mevcut olmadığı (sağlıklı yaşlanmayla ilişkili “organik” bilişsel düşüş gibi) kişilerde daha belirgindir.

Piracetam’ın 19 çift kör çalışmayı değerlendiren bir meta-analizde, Piracetam’ın bir şekilde bilişsel rahatsızlığa sahip kişilerle olan ilişkisinde önemli bir faydası olduğunu belirtmiştir. [37] Bu çalışma, 5 çalışmayı değerlendiren 1997 Cochrane Meta-Analysis’den inşa edilmiş ve 2.99 oranına (% 95 CI, 1.01-8.24) sahip fayda sağlamıştır; ancak sınırlı çalışmalarla istatistiksel olarak anlamlıdır. [38] İki kör ve paralel çalışmanın dahil edilme kriterlerini karşılayan 19 çalışmayı değerlendiren (toplamda 54, çapraz geçiş dahil 35 hariç), 1.488 kişide Piracetam ile Plasebo’yu iyileştirme Oran Oranı 3.35 (% 95 GA 2.70- 4.17) sabit efekt modeli kullanılmış ve Mantel Haenszel ve rastgele efekt modeli için benzer bir OR ve CI kaydedilmiştir. [37]

 • Mantel Haenszel Testi: Yaygın olasılık oranını tahmin etmek ve genel ilişki derecesinin anlamlı olup olmadığını test etmek için kullanılabilir.
 • Rastgele efekt modeli : İstatistikte, bir çeşit bileşenleri modeli olarak da adlandırılan bir rastgele efekt modeli, bir tür hiyerarşik doğrusal modeldir. Analiz edilen verilerin, farklılıkların o hiyerarşiyle ilgili olduğu farklı toplumlardan oluşan bir hiyerarşiden alındığını varsayar.
Buda İlginizi Çekebilir  Kilo Kaybı İçin Chia Tohumlarını Keşfetmek?

En istatistiksel olarak etkileyici iki çalışma  [39] OR’ı 2.50 (% 95 GA 1.96-3.17) düzeyine düşürmektedir. [37] Sayısal olarak, bu meta-analiz, plaseboya kıyasla, iyileşme bildiren insan miktarının pirasetam ile birlikte % 112 daha yüksek olduğu (piracetam’da % 60.9 ve plasebo olarak % 32.5) yüksek olduğunu ve bunun bilişsel ya da kötüleşmesine herhangi bir etkisi 34.4-37.9 oranlarında azaldığını ortaya koymuştur. [37]

Bu  meta-analize konulamayan kategorik verilerin not raporlamasına bağlı olarak raporlama fayda sağladığı halde, üç çift-kör çalışmayı (sadece biri çevrimiçi bulunmuştur. [40] Çevrimiçi olarak bulunabilen meta-analizde yer alan çalışmalara aşağıdaki örnekler verilmektedir. [41] [42] [43] [44] [45] [39]

Beyin Damar Hastalıkları bozuklukların ayakta tedavi olan hastalarından alınan öz-rapor anketinde, Piracetam mütevazı bir hafıza gelişimi göstermiştir. [46] [3] Travmatik beyin hasarının laboratuvar ortamında modellerinde, çok daha büyük bir yanıt görülmüştür. [47]

Bilişsel fonksiyonda bir değişimin bilişsel işlevinin bozulmuş kişilerde olduğunu gösteren yeterli kanıt olduğu görülmektedir. Çevrimiçi olarak yayınlanmamış birçok çalışma ya da sempozyumlarda sunulmuş, ancak Piracetam, organik bilişsel düşüşteki yararları ile karşılaştırıldığında, sinir travması vakalarında biraz daha fayda sağlayabilmektedir.

3.3 Disleksi (Okuma Bozukluğu)

Disleksi hakkında bir gözden geçirme, özellikle Piracetam söz konusu olduğunda, 4 çift kör çapraz çalışma ve 7 çift kör çalışma (8-13 yaşlarında disleksi veya öğrenme bozukluğu olan 591 erkek çocuğu ve 30-16-21 yaşındaki disleksiği olan bir çalışmayı kapsayan) ve genel olarak 1.2-3.3g Piracetam ile ilişkili sözel öğrenme ve kavrayışa 8 haftadır iyileştirme eğilimi göstermiştir. Ölçülen diğer sözsüz parametreler ise daha az sabittir. [48]

Disleksik olan öğrencilere  Piracetam verildiğinde ve sağlıklı diğer akranlara eşleştirildiğinde, disleksik olmayan öğrencilerle (yani plasebodan % 8.6 daha fazla) karşılaştırıldığında, disleksi öğrencileri (plasebodan % 15 daha fazla) ile 21 günlük bir periyot süresince daha fazla bir artış görülmektedir. [35]

Disleksikler, sözel öğrenme ve performans geliştirmeleri ile ilişkilidir.

3.4 Epilepsi ve Nöbet

Piraketam, miyoklonus epilepsi modellerinde valproata (bir çeşit Psikiyatrik ilaç)  etkili bir yardımcı tedavi gibi gözükmektedir. [49] En az bir çalışmada, Tardif Diskinezi semptomlarına fayda sağladığı belirtilmiştir, ancak yararları tedavi devam ettiği sürece görüldü. [50]

3.5 Nörokoruma

Piracetam, laboratuvar ortamında yaşlanma ile görülen bilişsel bozukluk / bunamanın azaltılmasında klinik etkinliğe sahiptir (plaseboya göre); [37] birçok deneme kısa sürelidir. [38]

Kesinlikle, Piracetam, koroner baypas ameliyatında görülen bilişsel işlevin azaltılmasının hafifletilmesinde etkilidir. [51] [52]

Açık kalp ameliyatlarından önce, kısa süreli ve yüksek bir Piracetam dozunun nöro-koruyucu etkilerini değerlendiren bir denemede, ameliyattan 3 gün sonra, biliş değerlendirildiğinde plaseboya göre bir yarar sağlamamıştır; bu, koroner baypas ameliyatında belirgin nöro-koruyucu etkilerden farklı olarak, daha önce kaydedilmiştir. [52] [53] [54] [51]

3.6 Oksijenasyon ve İnme

Piracetam, hayvan modellerinde inmelerden kaynaklanan zararı azaltmayı vaat etmiştir, [55] ancak bir sistematik gözden geçirme uyarınca, Piracetam’ın bu iddiayı destekleyen çok az insanlar üzerinde kanıtlar vardır. [56]

Felaket sonrasında 6 ay boyunca her gün 4.8g pirasetam kullanan, afaziden (bu durumda beyin hipoksisine bağlı olarak konuşma yeteneğinin bozulmasından) rahatsız olan kişilerde iskemik Beyin Damar Hastalıkları hastalık üzerine bir çalışma yapılmıştır. GAT, NIHSS, mRS ve BI değerlendirildikten sonra, işitsel anlama bakımından önemli gelişme kaydedilmesine rağmen, spontan (kendiliğinden) konuşmanın diğer ölçülen parametreleri, okuma akıcılığı, okuma anlama, tekrarlama ve isimlendirmeyi plaseboya kıyasla önemli bir etkisi olmadığını belirtmiştir. [57] Bu boş sonuçlar, 4800mg Piracetam’ın 6 haftasında 6 dilde yapılan iyileştirmelerle ilişkili olduğu, önceki plân araştırmalarının aksine, plasebo yalnızca iyileştirmiş [58] ve iyileştirme öneren beyin dalgalarını değerlendiren bir başka çalışmadır. [59] 

Piracetam’ın İnme sonrası dil fonksiyonlarının iyileştirilmesine olan faydaları hakkında karışık deliller, gelişmeye yönelik var olan ya da az eğilimlerdeki belirgin iyileşmelerdir.

3.7 Bağımlılık

4.8g Piracetam’ın Kokain bağımlılığını azaltıp azaltamayacağına dair bir araştırmada, Piracetam grubunun plaseboya göre daha fazla Kokain kullanımı ile ilişkili olduğunu ve 10 hafta sonra, hem plasebodan hem de diğer test edilen grubunkinden daha kötü olarak değerlendirildiğini bulmuştur; bu, hiçbir etkisi olmayan Ginkgo Biloba’dır. [60]

Kokain bağımlılığını değerlendiren yalnız bir çalışmada, Piracetam kullanımıyla ilişkili, kokain bağımlılığının artmış olduğu kaydedilmiştir.

3.8 Analjezi

Piracetam’ın, testten bir saat önce 30-300 mg / kg oral alımda (farelerde) akut iltihaplanmada hiperaljeziye yanıt olarak analjezik özelliklere sahip olduğu ve ağrıda doz bağımlı azalmaların asetik asit kaynaklı kıvrılmaya karşı % 41’lik bastırmaya ulaştığı görülmektedir. [61] Bu yararların Piracetam’ın anti-iltihap özelliklerine ikincil olduğu düşünülmektedir. [61]

Kısa süreli iltihaplanma ağrıya karşı, analjezik özellikler var gibi gözükmektedir.

3.9 Stres, Kaygı ve Depresyon

Piracetam, kendi kendini raporlama yoluyla, Beyin Damar Hastalıkları bozukluklarıyla ilişkili depresyonun azaltılmasında biraz etkili olduğu gösterilmiştir; [46] ancak bunlar, sağlıklı kişiler tarafından araştırılmamıştır.

3.10 Katılma Nöbeti

Katılma nöbeti , bazen sağlıklı olan çocuklarda (6-8 aydan başlayarak, genellikle 5-9 yaşında etkisi giden) uyku apnesi dönemleri olup, çoğu zaman iyi huylu olmasına rağmen, anne babaya sıkıntıya neden olur (yalnızca % 21’inin anne-baba ihtiyacı olduğu söylenmiş, rahatlama bulmuştur). [62] Semptomlar ile beynin oksijensiz kalması arasındaki ilişki ile otonom sinir sistemi nedeniyle olduğu düşünülmektedir. [63] [25] [64] [65]

Piracetam çocuklarda Katılma nöbetini hafifletmek için test edilmiştir. Günlük 50 mg / kg Pirasetam’ı 4 aylık bir süre boyunca Stimulan şurubu yoluyla 40 çocuğa (5-60 ay, ortalama 32.5) yapılan bir çalışmada, semptomlarda belirgin düzelme görülmüştür. Her iki grupta da başlangıçta ayda 5-5.5 saldırıya rastlansa da, plasebo ayda ortalama 4-5 saldırı tutarken, Piracetam 0-1 saldırılarla eşleştirilmiştir; bir ay içinde % 72.08 semptomlar azalmış ve 4 ay sonra % 83.85 semptom azalmıştır. 5-6 hasta, gecikmiş bir yanıt almış ve etkilenmek için iki ay sürmüştür. [66]

Bu çalışma 3-6 ayda Piracetam’ın (günde 50-100mg / kg, sadece 100mg / kg kullanılmadığı) körleştirilmemiş daha önceki çalışmalara dayanmaktadır (supplement demir ile çok düşük olduğunda, patoloji ile bağlantılı olduğu için, demir ile tedavi edilen grup ile tedavi edilmemiş gruplar arasında hiçbir fark bulunmamaktadır). Çocukların % 81’inde Katılma nöbeti, % 9’unda hafifletilen ataklar ve % 10 üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmüştür. [67] Çocukların % 92.3’ünün fayda bildirdiği Piracetam, 40 mg / kg (günlük iki doz halinde bölünmüş) ile çok daha erken çift-kör bir çalışma; plasebonun % 29.7’si ile karşılaştırılmıştır. [68]

Bu çalışmalar, siyanotik (cildin mavimsi renk değişimi) veya solgunluk belirtileri semptomları arasında eşit bir dereceye kadar fayda sağlayan önemli bir fark olmadığını bildirmektedir. [66] [67] Bazı vaka incelemeleri, bunun bir başka Racetam bileşiği olan Leviracetam’a kadar uzanabileceğini öne sürmektedir. [69] Ayrıca, çocuklar üzerine yapılan bu araştırmalarda, belirtilen sürelerde kullanılan dozlar (50-100 mg / kg vücut ağırlığı), gözlemlenen herhangi bir yan etki ile ilişkili değildir. [66] [67] [68]

Piracetam, çocuklarda Katılma nöbeti tedavisinde  etkili ve güvenli gibi görünmektedir ve 40-100 mg / kg vücut ağırlığı doz aralığında yan etkilerle ilişkili bulunmamaktadır.

3.11 Ataksi (Kas Koordinasyonu Bozukluğu)

Ataksi, yüksek doz Piracetam [70] ile önceki bir vaka çalışmasından yola çıkarak, 8 hastaya günde 30-60g Piracetam’ın  14 gün süreyle damar için dozlarda verildiği bir pilot çalışmada, Ataksinin Uluslararası Kooperatif Ataksi Derecelendirme Ölçeği (ICARS), puan ortalaması 39.4 ± 17’den 30.9 ± 14.9’a, ortalama % 21’lik bir düşüş göstermiştir. [1] Küresel olarak ve duruş / yürüme alt ölçeklerinde önemli iyileşme görülürken, okülomotor bozuklukları etkilemeden önceki ikisini iyileştirme eğiliminde olan kinetik işlevler, konuşma ve okülomotor bozukluklar görülmemiştir; hastalar tarafından herhangi bir yan etki bildirilmemiştir. [1]

 • Uluslararası Kooperatif Ataksi Derecelendirme Ölçeği (ICARS) : Kalıtsal ataksilerle ilişkili olarak ataksiden kaynaklanan bozulma düzeyini ölçmek için geliştirilmiştir.

3.12 Tardif Diskinezi

Standart antipsikotik (ruhsal) tedaviye ilave olarak 4 hafta boyunca 4.8g Pirasetam’ın günlük olarak semptomların derecelendirilmesinde küçük çaplı azalmalar görürken, Şizofreni hastalarında (n = 40) en az bir çalışma mevcutken Tardif Diskinezi (İstemli hareketlerin bozulması) alt ölçeklerinde daha belirgin bir düşüş kaydedilmiştir. [50]

4  Kalp ve Damar Sağlığı İle Etkileşimleri

4.1 Trombositler / Antitrombotik

Piracetam’ın pıhtılaşmaya önleyici etkileri 200 mg / kg [72] farelerde ve günde 4.8-9.6 g’da insanlarda görülen oldukça uzun süredir (1975 [71] ) insanlarda ortaya çıktığı bilinmektedir (üç doz 1.6g ) günde 1,6 veya 3,2 g ile hemen hemen hiç önemli etkinlik göstermez. [73]

Bu etkilerin altında yatan mekanizmalar, biraz zor ve en az bir çalışmada IC 50 değerlerinin (% 50 etkiyi göstermek için gereken konsantrasyon) laboratuvar ortamında vücut dışında, ekstrakte edilen serum ölçümü yapılırken laboratuvar ortamında elde edilene oranla 10 kat yüksek olduğunu kaydetmiştir. [72]

 • IC50 : Yarım maksimum uyarıcı konsantrasyonu (IC50), bir maddenin belirli bir biyolojik veya biyokimyasal işlevi bastırma  gücünün bir ölçüsüdür.

Hiperaktif bozukluklarda (akut inme, Tip II Diyabet, Raynaud fenomeni) trombosit işlevinin normalleştirilmesi gerçekleşir. [74] [75] Bir olasılık, Piracetam’ın (artan hücre akışkanlığı) hücre fonksiyonunu normalleştiren akışbilimi (Maddenin akış ve biçim bozulmasını inceleyen bir bilim) etkileridir, ancak dışlanamayan diğer olasılıklar, trombositlerin ADP’ye duyarlılığını azaltmak ya da Thromboxane A 2 sentezini bastırmaktır. [72] [73]

 • ADP : Metabolizmada önemli bir organik bileşiktir ve canlı hücrelerde enerji akışını sağlar.
 • Thromboxane A 2 sentezi :  Aktive trombositler tarafından üretilen ve protrombotik özelliklere sahip olan bir tromboksan tipidir: yeni trombositlerin aktivasyonunu uyardığı gibi trombosit agregasyonunu arttırır.

Bilinen iyileştirme (4.8gr veya üzeri) için daha yüksek aralıklarda dozlarda kan pıhtılaşmasını engellediği görülmektedir.

4.2 Müdahaleler

İnme geçiren kişilerde (n = 563) günde 200 mg pirasetam 4.8 g’da (günde 1600 mg) Aspirin ile günde 200 mg’da (asetilsalisilik Asit; ASA) karşılaştırılan büyük bir müdahale, ölüm ve felç önleme açısından iki grup arasında anlamlı bir farklılık yoktu. Piracetam’ın anlamlı şekilde daha iyi tolere edildiği bildirilmiştir (Piracetam’da istenmeyen olay bildirenlerin % 12.5’inde, ASA ile % 21.8’inde). [76] Bununla birlikte, bazı kişilerde görülen ASA’ya görünmeyen yanıt [77] de Piracetam’a uygulanmış gibi görünmektedir. [76]

Günde 4.8 g (1.6 gr’lık üç dozda) tüketildikten sonra 1-4 saatte en yüksek etkinlik ve 8-12 saat sonra düşen etkinlik nedeniyle optimal gözükmektedir. [73]

Bir çalışma, Aspirine kıyasla önemli bir farklılık olmadığını düşünüldüğü bir çalışmayla (genellikle inmeden sonra ön koruma için ilk tercih olan), kan akışını sürdürmek için inmeden sonra ön koruma için olarak etkili olabilir.

5  İltihaplanma ve Bağışıklık Sistemi

5.1 Mekanizmalar

Enflamatuar ağrı cevabındaki mediatörlerin (hiperaljezi) prooksidatif moleküller olduğu bilinmektedir, çünkü TNF-α gibi enflamatuvar sitokinler H2O2, [78] peroksinitrat, [79] ve süperoksit gibi prooksidanlarda hücre içi artışlara neden olabilir müteakip ağrı tepkisine aracılık etmektedir. [80] Bu oksidatif moleküllerin doğrudan (antioksidanlar) önlenmesi ya da dolaylı olarak inflamatuvar sitokinlerin etkilerini önleyerek hiperaljeziyi (ağrıya aşırı duyarlı olma) azaltabilir. [81]

Enflamatuar uyaranlara (carrageenin) önce farelere 30-300mg / kg Pirasetam’ın oral yoldan verilmesi 100mg / kg’da miyeloperoksidaz (MPO) aktivitesini azaltabilmiştir ve bu etki, lokalize tedavi ile tekrarlanmıştır. Mekanizmalara bakıldığında, pirasetamın serumdaki TNF-α seviyelerini düşürmede başarısız olduğu, ancak TNF-α’nın IL-1β ve MPO salınımını ve prooksidatif değişiklikleri azaltmasını önlediği görülmektedir. [61]

Piracetam, TNF-α’nın, hücre içi oksidan durumunu koruyarak Piracetam’ın ağrı azaltıcı etkilerinin altında yatan bir enflamatuar yanıta neden olduğunu önlediği görülmektedir.

6  Vücut Organları İle Etkileşimi

6.1 Kulaklar ve İşitme

Pirasetam (doz belirtilmedi) ile steroid tedavisi eşliğinde Akut Akustik Travmada (AAT) bir araştırma yapılmış (Günlük 25 mg IV’de Prednizon), kombinasyon terapisinin, müdahale süresine bağlı kişilerde işitme işlevini koruyabileceğini kaydetmiştir. Bir müdahalede bulunanların % 65’i deneyimli bir fayda ile % 23.3 (1-24 saat) ve % 13.3’ü (24 saatten daha uzun süre), erken müdahale diğer iki grubun da işitme testlerinden daha başarılı olmasını sağlamıştır. [82] Bu çalışma Piracetam’ı, AAT’nin patolojisi olarak, kulak salyangozundaki oksijen azlığı içerdiği ve [83] Piracetam’ın koruyacağı düşüncesiyle araştırılmıştır.

 • Akut Akustik Travmada (AAT) : Dürtü veya patlama dalgası gürültüsünden sonra derhal işitme kaybı olan klinik bir durumdur.

7  Hormonlar İle Etkileşimi

7.1 Mineralokortikoidler (Su ve Tuz Metabolizmasına Etkili Steroid Hormon)

Genel olarak steroid sentezinin inhibisyonu [84] ve adrenalektomi (adrenal bezlerin çıkarılması), Piracetam’ın hafıza arttırıcı etkilerini ortadan kaldırmaktadır [85] ve bu öğrenme inhibisyonu optimal kortikosteron düzeyleri (3ug / mL) ve aldosteron (30ng / mL) muhafaza edilir; Piracetam’ın işaretlenmesindeki önemini düşündürmektedir. [86]

Etkilerin kısmen restorasyonu ya aldosteron ya da kortikosteron ile kaydedilir ve her ikisi de mineralokortikoid I tipi reseptör aracılığıyla sinyal verir (Epoksi-muk- nren ile bloke edici olarak serum hormon düzeylerine bakılmaksızın Pirasetam’ın etkilerini ortadan kaldırır); glukokortikoid reseptör seçici olarak bloke edilmektedir. [87] [88] Racetam bileşiklerinin ve kortikosteroidlerin etkileşimleri, Piracetam’ın daha yüksek dozlarda kortizol ile 30-100 mg / kg Kortikosteron ile zayıflatılmasıyla, U eğrisini takip ettiği görülmektedir. Aksi halde, normal farelerde, belirgin bir inhibisyon (engelleme) olmadan Pirasetam’ın etkileri ortadan kalkmaktadır, 3 mg / kg; 100-300 mcg / kg aldosteron suprafizyolojik seviyelerde aynı etkiler kaydedilmiştir. [89]

Buda İlginizi Çekebilir  Kudret Narı Yağı Nedir ?

Piracetam’ı enjekte edilen civcivler üzerinde yapılan bir araştırmada, 50mg / kg’lık bir enjeksiyonun antrenman sonrası % 24.9 oranında kortikosteron düzeyini arttırdığı kortikosterondan bir artış kaydetmiştir. [87]

Bu önleme eylemleri Aniracetam, Oxiracetam ve Pramirasetam da dahil olmak üzere en temel rasetam bileşiklerine uygulanmaktadır. [90] [85] [89]

Kortikosteroidler ve Aldosteron muhtemelen Mineralokortikoid Tip I reseptörü aracılığıyla Piracetam’ın hafıza arttırıcı etkileri için kritiktir; Aşırı derecede her iki hormon da, dolaşımdaki seviyelerin olmadığı şekilde benzer şekilde faydaları ortadan kaldırmaktadır.

8  Besin-Supplement Etkileşimleri

8.1 Kolin

Racetam bileşikleri, mekanizmaları oldukça birbiriyle ilişkili olduğu için kolinerjik bileşiklerle birlikte supplement edilir. [91] Piracetam’ın kullanımı, mekanizmalar bilinmeyen, hipokampusta asetilkolin düzeylerinde azalmaya neden olur. [92] [93]

Birkaç hayvan modelinde, kolin supplementi, Piracetam’ın bir araya getirilmesi sırasında bellek ve bilişsel etkilerini arttırdığı kaydedilmiştir. [94] [95] Yaşlanma gibi hafif kognitif (bilişsel) bozukluk modellerinde bu etkiler en fazla gözükmektedir. [96]

Piracetam ve kolin sinerjizması üzerine yapılan bu çalışmalar insanlarda test edilmemiştir.

Piracetam’ın sağlıklı olmayan hayvanlardaki hafıza arttırıcı etkilerini nispeten zayıflatabilir, ancak Piracetam’ın yanısıra kolinin verilmesi etkinliği için bir ön koşul değildir ve insanlarda test edilmemiştir.

8.2 Alkol

Kronik alkol tüketimi, Piracetam’ın alkol bırakılmasından ve pirasetam tedavisinden sonra (hem farelerde) [98] geri dönüşümünde rol oynadığı beyin dokusunda lipofuscin (yaşlanma pigmenti) birikmesi ile ilişkilidir. [97] Piracetam, ayrıca, sinaptik yeniden düzenlenmenin [99] arttırılması ve alkolizm sonrası nöronların daha fazla kaybının hafifletilmesi ile ilgilidir. [98]

Aşırı alkol tüketimiyle ilişkili bazı patolojiyi hafifletebilir (alkolizm).

8.3 Cinnarizine

Cinnarizine, hareket hastalığı için kullanılan bir anti histamindir ve bazen Piracetam ile Fezam (Phezam) veya Omaron adı verilen bir kombinasyon ürünü olarak birleştirilir. [100] [101] Sinerjiklik deneysel olarak gösterilmemiş olmasına rağmen, maddelerin beyin oksijenizasyonun artması açısından birbirleri ile sinerjik olduğu öne sürülmüştür. Bununla birlikte, her iki terkip bileşimi, hipoksi (oksijen azlığı) ile bağlantılı hasarların önlenmesinde etkilidir. [102] [103]

Sinerjik olarak söylenen Cinnarizine, henüz ispat edilememiştir.

8.4 Morin

Morin, Maclura pomifera’da (Osage Orange), tinctoria’da (Old Fustic), Morus Alba’da ve CYP3A4 ve P-Gyp’yi bastıran Psidium guajava’da (Guava) bulunan flavonoid bir bileşiktir. Farelerde 7 günlük bir süre için 10 mg / kg Morin ön-tedavisi , 50 mg / kg Pirasetam dozunun ortalaması 1.5 ve tepe dozajını 1.45 arttırmıştır, ancak kısa süreli ve yüksek dozajda Morin kullanılması bu sonuçları taklit edememiştir. [104] Yazarlar, Morin açısından zengin bir diyetin Piracetam’ın farmakokinetiğini etkileyebileceğini önermektedir.

Enzim bastırmasına bağlı olarak kanda ölçülen görünür biyoyararlanımı (ilaçların uygulama yerinden sindirilme oranı) artırabilir.

9  Karşılaştırmalı Çalışmalar

Atipik hafıza arttırıcı standart olan Piracetam nedeniyle, bazen diğer bileşiklerin hafıza arttırıcı etkilerini değerlendirmek ve diğer bileşikler için aktif bir kontrol olarak kullanılır; bu bölüm bu çalışmaları derlemektedir.

9.1 Kuşkonmaz Racemosus

50, 100 ve 200 mg / kg’lık (% 62.2 saponin için konsantre bir ekstre) oral dozlarda Kuşkonmaz Rasemosus, uzamsal hafızanın geliştirilmesinde 500 mg / kg Pirasetam’dan önemli ölçüde farklı değildir. [105] Asparagus Racemosus’un asetilkolinesteraz özelliklerine doza bağımlı olmasına rağmen, hiçbir doza bağımlılık görülmemiştir.

9.2 Clitoria Ternatea

100 mg / kg Clitorea Ternatea su özütü, Piracetam’ın ilk günden sonra Clitoria’dan daha iyi performans göstermesine rağmen, 9 gün sonra ölçüldüğünde hafıza tutma ve mekansal öğrenmede 50mg / kg Pirasetam’dan önemli ölçüde farklı değildir. [106]

9.3 Zencefil

Beyindeki hipoksik hasardan sonra, 100-200mg / kg Zencefil, Piracetam’ın 250mg / kg’da zaman içindeki hafıza iyileştirmede etkili olduğu görülmektedir; her ikisi de Aricept’le (Donepezil) göre daha düşük performans göstermiştir. [107]

10  Güvenlik ve Yan Etkileri

10.1 Genel

Olumsuz olmasına rağmen, nadiren ve kısa süreli (3) anksiyete, uykusuzluk, uyuşukluk ve tutarsız davranış ile sınırlıdır. Alzheimer hastalarının günlük 8 gr’lık kullanımı ile bir yıllık bir çalışma ile günde 3.2 gr dozda insanlarda, 18 ay boyunca güvende olabilir ve yan etki göstermemiştir. [45] Piracetam, 5-60 aylık çocuklarda 50-100 mg / kg vücut ağırlığı oral dozlarda Katılma nöbeti amacıyla gençlerde kullanıldığında klinik kullanıma (yan etkilerin olmamasına) sahip gibi görünmektedir. [68] [67] [66]

Hayvan modellerinde (kemirgenler, köpekler ve marmoset) LD50, bu üç türe 8-10g / kg vücut ağırlığı dozunda kurulamamıştır. [25] [108]

Piracetam, kullanılan ortak dozlarda oldukça yan etki görülmemiş ve önerilen dozu aşan birkaç çalışma (günlük 4.8g) Piracetam ile ilgili yan etkiler bulamamıştır.

Genel olarak, rasetamların (genellikle Sınıf I rasematlarına, Pi-, Ani- ve Oksi-‘ye atıfta bulunur) yaygın olarak kullanılan dozlarda az biyolojik zarar oranları ve düşük yan etki oranları, 8 haftaya kadar 12gr’a kadar varan oranlarda olduğu söylenmektedir. Ancak, Piracetam’ın kan ile pıhtılaşmadan etkileşime girmesi nedeniyle (piracetamı farmasötik kan inceltici maddelerle eşleştirirken dikkatli olunması nedeniyle) ters ilaç-ilaç etkileşimleri için bir olasılık devam etmektedir (Warfarin veya güçlü nutrasötik seçenekler gibi).

Chemical Names: Pyacetam; 7491-74-9; 2- (2-oxopyrroli-1-yl) acetamide; Nootropil; I Pyraceta; 2-Oxo-1-pyrrolidineacetamide
Molecular Formula: C6H10N2O2
Molecular Weight: 142.158 g / mol

(Piracetam için yaygın yazım hataları arasında peracetam, pirasetam, pirasetam, pacetam  bulunur)

 

Bilimsel Destek ve Referans Metni

Piracetam  Referanslar

 1. Pirasetamın ataksi üzerine etkisi: Bir grup otozomal dominant serebellar ataksi hastalarında klinik gözlemler .
 2. Otistik bozukluğu olan hastalarda çift kör, plasebo kontrollü, piracetamın bir çalışması risperidona eklenmiştir .
 3. Piracetam ve piracetam benzeri ilaçlar: temel bilimden yeni klinik uygulamalara CNS bozukluklarına .
 4. Pirasetam benzeri nootropiklerin tasarlanması ve incelenmesi, problem yaratan bilişsel iyileştirici ilaç sınıfının tartışmalı üyeleri .
 5. Pirasetamın (UCB 6215, Nootropyl) kronik şizofreni üzerindeki bazı etkileri
 6. Beynin bütünleştirici faaliyetinin farmakolojisine “nootropic” yaklaşım .
 7. Pirasetam polimorfları ve kristallerin yapısal çalışması: kristalografi tekrar ölçümü ve kuantum mekaniği hesaplamaları .
 8. Sağlıklı yaşlılarda ilaçların renal kullanımı .
 9.  Piracetam: fizyolojik eğilim ve eylem mekanizması .
 10. Pirasetamın farmakokinetiği: renal ve renal olmayan eliminasyona özel önem veren biyoyararlanım üzerine bir çalışma .
 11. Edinim arttırıcı ilaç piracetamının sıçan serebral enerji metabolizmasına etkisi. Naftidrofuril ve metamfetamin ile karşılaştırılması .
 12. Pirasetamın normal ve posthypoxic sıçan serebral korteks dilimleri içinde 14C-glikoz metabolizması üzerindeki etkisi .
 13. Piretamın ratta elektrokortikogram ve lokal serebral glikoz kullanımı üzerine etkisi .
 14.  Pozitron emisyon tomografisi ile ölçülen Pirasetam’ın Alzheimer hastalığında serebral glikoz metabolizması üzerine etkisi .
 15. Piracetam ve TRH analogları, barbitüratlar, diazepam, melatonin ve insan eritrosit D-glukoz transportunun galanini ile inhibisyonu antagonize eder .
 16. Piracetam oksidatif stresi takiben mitokondriyal disfonksiyonu iyileştirir .
 17. Nootropik ilaçlar, nöronal kültürlerde alfa-amino-3-hidroksi-5-metil-4-izoksazolepropiyonik aside duyarlı glutamat reseptörlerini pozitif olarak modüle eder .
 18. Yaşlı fare beyindeki pirasetamın N-metil-D-aspartat reseptör özellikleri üzerindeki etkileri .
 19. Piracetam, genç farelerin değil, farelerin frontal korteksinde muskarinik kolinerjik reseptör yoğunluğunu yükseltir .
 20. Piracetam, alfa-amino-3-hidroksi-5-metil-4-izoksazol-propiyonik asit (AMPA) reseptörlerinin allosterik modülatörleri için yeni bir bağlanma alanı tanımlar .
 21. Pirasetam ve onun yeni peptid analog GVS-111’in nöronal voltaj kapılı kalsiyum ve potasyum kanalları üzerindeki etkileri .
 22. Periferik ve merkezi nöronlarda pirasetam tarafından yeni bir CaV2.2 kanalı inhibisyonu .
 23. Levetirasetam ile N-tipi kalsiyum kanallarının seçici blokajı .
 24. PİRACETAM – YENİLİK ÖZELLİKLERLE BİR ESKİ İLAÇ? .
 25. Piracetam ve diğer yapısal olarak ilişkili nootropikler .
 26. Piracetam: Farmakolojik özelliklerin ve klinik kullanımların gözden geçirilmesi .
 27. Pirasetamın yaşlı fare, sıçan ve insan beynindeki membran akışkanlığına etkileri .
 28. Piracetam Alzheimer hastalığında hipokampal membran değişikliklerini tersine çevirir .
 29. Piracetamın membran fiziksel özelliklerinde meydana getirdiği değişiklikler. 31P nükleer manyetik rezonans ve konformasyon analizi ile kombine bir yaklaşım .
 30. Mitokondriyal disfonksiyon: beyin yaşlanmasında ortak son yol ve Alzheimer hastalığı – terapötik yönler .
 31. Mitokondriyal disfonksiyon: Beyindeki yaşlanma ve Alzheimer hastalığındaki ilk domino .
 32.  Beyin yaşlanma ve Alzheimer hastalığında gelişmiş mitokondriyal fonksiyon – eski metabolik güçlendirici piracetamın yeni etki mekanizması .
 33. Pirasetamın tek merkez nöronlar üzerindeki etkileri .
 34. Uyuşturucu kullanımı yoluyla normal insanda insan hafızasının gücünü artırın .
 35. Disleksi öğrenmeye bir yardım olarak piracetam. Ön rapor .
 36. Piracetam kaynaklı zihinsel performansın iyileşmesi. Normal yaşlanan bireyler üzerinde kontrollü bir çalışma .
 37. Kognitif bozuklukta pirasetamın klinik etkinliği: bir meta-analiz .
 38. Demans veya kognitif bozukluk için piracetam .
 39. İlaç tedavisi ve hafıza eğitimi programları: yaşla ilişkili hafıza bozukluğu olan genel pratisyen hastaların çift kör randomize bir çalışması .
 40. Hafif diffüz serebral bozukluğu olan yaşlı psikiyatrik hastalarda piretam .
 41. Yeni bir nootropik ilaç olan piracetamın klinik kullanımı. Senil invüzyon semptomlarının tedavisi .
 42. Pirasetam ile tedavide doz-etki ilişkisine (yazarın transl) .
 43. Geriatrik hafızada plaseboya karşı piracetamın (Nootropil) çift kör olarak incelenmesi .
 44. Gerontopsychiatry’de pirasetam tedavisi ile klinik deneyim (yazarın transl) .
 45. Alzheimer hastalığının uzun süreli ve yüksek dozda pirasetam tedavisi .
 46. Kronik ilerleyici serebrovasküler hastalıkları olan hastalarda kognitif bozuklukların tedavisinde memotropil kullanımının deneyimlenmesi .
 47. Kapalı Kranyoserebral Travmaların Sekelleri ve Adölesanlarda Tedavisinde Piracetamın Etkinliği .
 48. Pirasetamın gelişimsel disleksi üzerindeki etkileri .
 49. Progresif miyoklonus epilepsi tedavisinde pirasetamın uzun süreli etkinliği ve güvenilirliği .
 50. Şizofreni hastalarında tardif diskinezi tedavisinde piracetamın etkinliği: randomize, çift kör, plasebo kontrollü çapraz çalışma .
 51. Baypas ameliyatı geçiren hastalarda pirasetamın kognitif performansa etkisi .
 52. Koroner baypas burgusu geçiren hastalarda pirasetamın serebroprotektif etkisi .
 53. Açık kalp ameliyatı geçiren hastalarda pirasetamın serebroprotektif etkisi .
 54. Piracetam koroner arter baypasındaki bilişsel azalmayı önler: plaseboya karşı randomize bir çalışma .
 55. Akut inmede piretam: sistematik bir derleme .
 56. Deneysel İnme’de Piracetam ve Piracetam-Benzeri Bileşiklerin Etkinliklerinin Sistematik Bir İncelemesi ve Meta Analizi .
 57. Pirasetamın uzun süreli kullanımı iskemik serebrovasküler hastalıklara bağlı konuşma bozukluklarını iyileştirir .
 58. Piracetam aktif kan akışını iyileştirir ve sonrası afazili hastaların rehabilitasyonunu kolaylaştırır .
 59. İnme sonrası afazide alfa-topografyanın pirasetam ile yeniden hazırlanması .
 60. Kokain bağımlılığının tedavisi için bir piracetam ve ginkgo biloba denemesi .
 61. Pirasetamın analjezik aktivitesi: sitokin üretimi ve oksidatif stres üzerine etkisi .
 62. Şiddetli nefes tutma tutkusu olan çocukların annelerinde stres değerlendirmesi .
 63. Çocuklukta nefes tutma büyüleri .
 64. Piracetam – roman özellikleri ile eski bir ilaç .
 65. Nefes tutma büyülerinin tedavisi için piracetam .
 66. Pirasetamın nefes tutma tutkusu üzerindeki etkisi üzerine çift kör, plasebo kontrollü çalışma .
 67. Şiddetli nefes tutan piretam büyüler .
 68. Nefes tutma tutkusunun tedavisinde pirasetamın klinik etkinliği .
 69. Bir bebekte nefes tutma büyüsü nedeniyle tekrarlayan sinüs arresti ve asistoli; levetirasetam tedavisi ile iyileşme .
 70. Serebellar kortikal atrofisi olan hastalarda yüksek dozda pirasetam, serebellar ataksi üzerinde etkilidir .
 71. PIRACETAM’DAN INVIVO PLATELET INHIBITION .
 72. Bir hayvan modelinde pirasetamın trombosit açısından zengin trombüs oluşumu üzerindeki inhibe edici etkisi .
 73. Pirasetamın trombosit anti-agregant ve reolojik özellikleri. Normal deneklerde bir farmakodinamik çalışma .
 74. Akut İskemik İnme Tedavisi .
 75. Piracetam ve trombositler – laboratuvar ve klinik verilerin gözden geçirilmesi .
 76. İkincil inme profilaksisinde piretamine karşı asetilsalisilik asit. İki kör, randomize, paralel bir grup, 2 yıllık takip çalışması .
 77. İnmeli hastalarda asetilsalisilik asidin etkileri. Tedavi edilmeyen hastaların bir alt popülasyonunda cevap vermeyenlerin kanıtı .
 78. Hidrojen peroksit, inflamatuar hiperaljezinin yeni bir aracı, geçici reseptör potansiyeli olan vanilloid 1 bağımlı ve bağımsız mekanizmalar ile hareket eder .
 79. Siklooksijenazlar 1 ve 2 peroksinitrite bağlı inflamatuar ağrı hipersensitivitesine katkıda bulunurlar .
 80. Enflamatuar ağrıda süperoksit için yeni tanımlanmış bir rol .
 81. TNF-alfa ve nöropatik ağrı-bir gözden geçirme .
 82. Akut akustik travmanın erken tedavi edilmesinin steroid ve pirasetamın ateşli silah sesinden sonra potansiyel etkinliği .
 83. Gürültü kaynaklı koklear iskemi, hipoksi ve işitme kaybının başarılı tedavisi .
 84. Pirasetam benzeri nootropiklerin etki mekanizmasında steroidal bir bileşenin bulunması .
 85. Adrenalektomi ile pirasetam benzeri nootropiklerin nootropik etkisinin bloke edilmesi: dozajın bir etkisi .
 86. Adrenalektomi, kortikosteroid replasmanı ve farelerde ilaca bağlı hafıza geliştirme için önemi .
 87. Piracetam, bir beyin kortikosteroid eylemi gerektiren bir mekanizma yoluyla civcivlerde pasif kaçınma görevi için uzun süreli belleği kolaylaştırır .
 88. Aldosteron reseptörleri, pirasetamın bellek arttırıcı etkilerinin aracılıklarında rol oynar .
 89. Yüksek kortikosteroid seviyeleri nootropik ve kolinomimetiklerin bellek geliştirici etkilerini bloke eder .
 90. Pirasetam benzeri bileşikler periferik mekanizmalar yoluyla merkezi olarak hareket ederler .
 91. Nootropik ilaçlar ve beyin kolinerjik mekanizmaları .
 92. Piracetam sıçanlarda hipokampal asetilkolin seviyelerini azaltır .
 93. Biliş artırıcı ilaçların ve beyin asetilkolinin davranışsal etkileri arasındaki ilişki. Nootropik ilaçlar ve beyin asetilkolin .
 94. Piracetam artı kolin tedavisinin hipokampal ritmik yavaş aktiviteye (RSA) ve tavşanlarda davranışa etkisi .
 95. Farelerde keşif faaliyetinin alışkanlığı: Pirasetam ve kolin kombinasyonlarının bellek süreçlerine etkileri .
 96. Kolin ve piracetamın yaşlı sıçanlarda hafıza güçlendirme ve kolinerjik fonksiyon üzerine birleştirilmesinin derin etkileri .
 97. Kronik alkol tüketimi, sıçan hipokampüsünde lipofusin birikmesini uyarır .
 98. Piracetam kronik alkol alımından sonra çekilme sırasında hipokampal nöronal kaybı engeller .
 99. Piracetam, alkolden çekilen sıçanlarda yosunlu lif sinaptik reorganizasyonunu teşvik eder .
 100. Kronik serebral iskemik hastalığı olan hastalarda phezam etkinliği .
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz