Probiyotikler ve Depresyon

Probiyotikler ve Depresyon

 

Çoklu probiyotiklerin bilişsel reaktivite üzerindeki kötü ruh hali üzerindeki etkisini test etmek için randomize kontrollü bir araştırmada: Binlerce yıldır, klinisyenler (klinik tedavi uzmanları) bağırsak, beyin ve genel sağlık arasındaki bağlantıyı gözlemlemişlerdir. Hipokratın, “tüm hastalık bağırsaklardan başlıyor” sözleriyle ünlüdür. Bu, duygusal durumlarındaki değişikliklere yanıt olarak ishal, hazımsızlık veya karın rahatsızlığı gibi mide-bağırsak belirtileri yaşamış herhangi bir kişiye sürpriz olmamalıdır. Sağlıklı hastalardaki ve fonksiyonel bağırsak rahatsızlıkları olan kişilerdeki çalışmalar, duygusal durum ile mide-bağırsak fonksiyonu arasındaki bağlantıları doğrulamıştır.

Bağırsaklar, beyin, sinir sistemi, endokrin ve bağışıklık yoluyla iletişim kurarlar. Bağırsak mikrobiyolojisi ile olan etkileşimlerin de bu iletişimin önemli bir parçası olduğu görülmektedir. Hayvan ve beşeri araştırmalar, bağırsak bakterileri ile endişe ve depresyon gibi ruhsal belirtiler arasındaki ilişkiyi incelemiş ve probiyotik desteğin depresyonun azaltılması veya önlenmesinde potansiyel bir strateji olabileceği düşüncesine yol açmıştır.

Depresyonun bilişsel kuramına göre, bireyin olumsuz ve çarpıtılmış düşüncesi, depresif sendromun kökenindeki temel psikolojik problemdir. Bilişsel reaktivite, duygudurum değişiklikleriyle tetiklenen disfonksiyonel düşünce kalıplarının aktivasyonuna atıfta bulunmaktadır. Bu, depresyonun gelişmesinde ve ortaya çıkmasında kilit bir özelliktir; bu nedenle, müdahaleler için uygun bir hedeftir. İşlevsiz düşünce kalıpları, umutsuzluk düşüncelerini, kendine ya da başkalarına zarar vermek düşüncesini, acının nedenlerini ve sonuçlarını aydınlatan düşünce ve yaşam için genel bir motivasyon kaybı içerebilir.

Bu tepkilerin, düşük duygudurum zamanlarında yüzeyin içine getirdiği olumsuz düşünce kalıplarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bilişsel reaktivite, sadece depresyon ile ilişkilerden ziyade, yüksek bilimsel reaktivite skorlarının önceden depresyonun başlamasını öngöreceği ve önceden depresyon insidansı olmayan kişilerde öngördüğü için ortaya çıkmaktadır.

Bağırsak sağlığını iyileştirerek, duygudurum bozukluklarını tedavi etmek ve önlemek için büyük potansiyel göz önüne alınmalıdır. Bu Hollanda da yapılan çalışmanın amacı, probiyotik desteğin Bilişsel reaktivite üzerindeki kötü ruh hali üzerindeki etkilerinin yanı sıra,sağlıklı yetişkinlerde depresyon belirtileri ve depresyonsuz anksiyeteyi tedavi etmektir.

Duygudurum değişikliğinin tetiklediği olumsuz düşünce kalıplarını içeren bilişsel reaktivitenin depresyonun başlamasını öngördüğü gösterilmiştir. Beyin ve bağırsak çeşitli yollarla iletişim kurduğundan ve bağırsak mikrobiyomunun yakın zamanda bu iletişimi etkilediği keşfedildiğinden, probiyotik desteğin Bilişsel reaktiviteyi etkileyebileceği olasıdır. Bu çalışmanın test etmek için hazırladığı şey budur.

Kimler ve Ne Çalışıldı?

Bu üçlü kör çalışmaya, kolej yaşındaki, sağlıklı normal kiloda 40 yetişkin katıldı. Üçlü bu kör çalışma, katılımcıların, araştırmacıların ve verileri düzenleyip analiz edilen kişilerin hangi grupta olduklarını bilemediği anlamına gelir. Bu çalışmada, katılımcılar sigara içmiyor, sağlık koşulları iyi ve gıda alerjileri yoktur; ilaç ve uyuşturucu kullanımının yanında haftada en az üç ila beş içki kadehi içiyorlar.

Katılımcıların psikiyatrik ve nörolojik bozuklukları ya da herhangi bir kişisel ve ailesel depresyon ya da migren geçmişi yoktur.

Dört haftalık bir süre için rastgele bir probiyotik takvim (n = 20, beş erkek) veya plasebo (n = 20, üç erkek) almaya tahsis edilmiştir. Adet döngüsü kadın katılımcılar için kontrol edilmemiştir.

İlginçtir, tüm katılımcılara probiyotik supplement almaları söylenmiştir. Bu, katılımcılara normalde çalışılan supplement maddeyi ve plaseboyu almak için eşit şansa sahip oldukları söylendiğinden, diğer birçok denemeden farklıdır. Kullanılan probiyotik, Bifidobacteriumbifidum W23, Bifidobakterilaktis W52, Lactobacillusacidophilus W37, Lactobacillusbrevis W63, L. casei W56, Lactobacillus salivarius W24 ve Lactococcuslactis (W19 ve W58) içeren Hollanda’da ticari olarak bulunan bir karışımdır. Katılımcılar, dört haftalık supplement ya da plasebo tüketmişlerdir.

Sonuçları belirlemek için müdahale periyodundan önce ve sonra üç farklı anket kullanılmıştır. Yeniden düzenlenen Leiden Depresyon Duyarlılığı Endeksi (LEIDS-r), üzücü duygu durumdaki geçici değişikliklere yönelik algılanan Bilişsel reaktiviteyi ölçmüştür ve bu da depresyona karşı savunmasızlığı göstermektedir.

 • LEIDS-r : 

LEIDS-r, birisi hayatıyla hafif bir hoşnutsuzluk yaşarken işlevsiz düşüncelerin ne derece aktive edildiğini değerlendiren 34 sorudan oluşur. Örnek sorular arasında “düşük bir ruh halinde, daha az risk alıyorum” ya da “kötü bir ruh haline geldiğimde, hayatımın nasıl olabileceğini daha sık düşünürüm” gibi yanıtları içermektedir.

Cevaplar, 5 puanlık bir ölçekte, 0 “benim için geçerli değildir” ve 5 “çok güçlü bir şekilde bana uygulanmıştır” anlamını taşıyan bir puanlama vardır. Ölçek, genel olarak depresyona karşı savunmasızlık, saldırganlık, umutsuzluk / intihar, itaat etme / baş etme, kontrol altındaki altı alt ölçeği kapsıyor / Mükemmeliyetçilik, riskten kaçınma ve uzun uzadıya düşünme vs…

 • Beck Depresyon Envanteri II (BDE-II), iki hafta boyunca ortaya çıkan depresif belirtilerin varlığını ve ciddiyetini değerlendiren 21 maddelik bir ankettir. LEIDS-r’ye benzer şekilde, sorular şiddet açısından 0 ila 3 arasında değişen 4 puanlı bir ölçekte puanlandırılır ve depresyon düzeyini (minimal, hafif, orta veya şiddetli) sınıflandırmak için toplam puan eklenir.
 • Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ), bir önceki hafta meydana gelen kaygı belirtilerinin varlığını ve şiddetini değerlendirmek için kullanılan 21 maddelik bir ankettir. Sorulara, şiddet açısından 0 ila 3 arasında değişen 4 puanlık bir ölçekte de cevap verilir.
Buda İlginizi Çekebilir  En İyi Bcaa Formu Hangisidir ?

Şahsi veya ailede depresyon geçmişi olmayan 40 sağlıklı üniversite çağındaki yetişkinler plasebo veya probiyotik bir karışım almıştır. Bilişsel reaktivite, supplemente başlamadan önce ve dört hafta supplementten sonra LEIDS-r anketi ile ölçülmüştür. Anksiyete ve depresyon da anketler kullanılarak ölçülmüştür.

Bulgular Nelerdi?

Katılımcılardan hiçbiri (herhangi bir grupta), başlangıçta ve izlemde herhangi bir depresyon belirtisi (BDE-II kullanılarak) veya kaygısı (BAE kullanan) göstermemiştir. Bununla birlikte, gelecekteki depresyona karşı savunmasızlığı ölçen farklılıklar LEIDS-r’de görülmüştür. Dört haftalık probiyotik supplementi alan katılımcılar, ağırlıklı olarak azaltılmış uzun uzadıya düşünme ve agresif düşüncelerden kaynaklanan, üzücü ruh halinde genel bilişsel tepki için belirgin olarak daha düşük bir puan göstermiştir. Umutsuzluk, kontrol, riskten kaçınma ve kabul için gruplar arasında herhangi bir fark bulunmamıştır.

Çalışma İnsanlara Gerçekten Neler Anlatıyor?

“Mevcut sonuçlar, ilk defa, bu probiyotik müdahalenin duygudurum bozukluklarına karşı savunmasızlığını belirleyen bilimsel mekanizmaları etkileyebileceğini göstermektedir.”

Bu çalışma, çoklu spesifik probiyotik desteğin, gelecekteki depresyonu öngörmede önemli bir belirteç olan bilişsel tepki üzerine sağlıklı genç erkek ve kadınlarda herhangi bir kişisel ya da ailevi duygudurum bozukluğu geçmişi olmayan etkilerini belirlemek üzere hazırlanmıştır. Katılımcılardan hiçbiri güncel endişe veya depresyon belirtileri göstermese de, dört haftalık bir probiyotik müdahalede, bilimsel reaktivite skorlarını önemli ölçüde azaltmış ve gelecekteki depresyona karşı savunmasızlığın azaldığını düşündürmüştür.

Toplam bilişsel reaktivite skorundaki azalmalar büyük oranda saldırganlık ve uzun uzadıya düşünme alt kategorilerdeki düşüşlere bağlıdır. Bu önemlidir, çünkü üzgün bir halde olma nedenlerini dile getiren insanlar, depresyondan kurtarmak için daha zor zamanlar yaşayabilirler.

Bu katılımcılar sağlıklıdır ve başlangıçta teşhis edilebilir kaygısı ya da depresyonu yoktur, bu nedenle bu puanlardaki gelişmeler beklenmiyordur. Katılımcıların mevcut duygudurum bozukluklarının olmaması, araştırmacıların LEIDS-r anketinin gösterdiği, gelecekteki depresyon üzerindeki herhangi bir etkiyi test etmelerini sağladığı için önemlidir. Elbette, bu öngörülerin klinik olarak uygun olup olmadığının teyit edilmesi için probiyotik müdahaleyi kullanan daha uzun vadeli çalışmalara ihtiyaç duyulacaktır.

Bununla birlikte, gelişmekte olan depresyonun olasılık azaltmanın bir tahminini,LEIDS-r skoruna dayanarak hesaplayabiliriz. Bu çalışmada probiyotik supplemente bağlı olarak görülen LEIDS-r skorundaki kabaca dokuz puanlık azalma, bir önceki araştırmaya dayalı olarak iki yıllık bir süre boyunca depresyonun gelişmesi açısından 0.76’luk bir olasılık oranına dönüşmektedir. Hiçbir etki mekanizması incelenmese de bazı hipotezler göz önüne alınabilir.

Bilimsel reaktivite skorları, serotonin tükenmesine karşı depresif tepkiyi öngörebilir ve bağırsak bakterileri, plazmada triptofan düzeylerini arttırarak beyindeki serotonini artırabilir. Bağırsak geçirgenliğinin artması depresyon belirtilerine yol açabileceğinden, probiyotik desteğin bağırsak geçirgenliğinde azalma da rol oynayabilir. Kontrollü çalışmaların% 48’inde probiyotik supplementlerin, bağırsak geçirgenliğinin üzerindeki etkilerinin gözden geçirilmesinde olumlu bir etki bulunmuştur.

Uygunluk dışkı analizi ile teyit edilmemiş ve diyet kontrolü, diğer probiyotik açısından zengin gıdalar (örneğin, yoğurt) dikkate alınmamakla birlikte, bu çalışmadan daha geniş sonuçlar çıkarmanın en büyük sınırlaması, kadın-erkek dengesi arasındaki orantıdır. Bu çalışmaya katılanlar% 80 kadın, bilimsel literatürde sıklıkla bulunan erkek cinsiyet eğiliminin tersinedir.

Cinsel hormon farklılıkları nedeniyle erkekler ve kadınlar farklı bağırsak mikro organizmalarına sahip oldukları için bu durum geçerlidir ve sizler de duygusal ve bilimsel açıdan biraz farklısınızdır. Bu aynı zamanda, gençleşmede genelleme zorlaştıran oldukça küçük bir çalışmadır. Etnik köken bu çalışmada açıkça belirtilmese de, bu çalışma Hollanda’da yapılmış ve daha geniş popülasyonlara genelleme yaparken dikkatli olmasını gerektirmiştir.

Buda İlginizi Çekebilir  Morus Alba (Beyaz Dut) Nedir ?

Bu çalışma, çoklu özellikli bir probiyotik supplementinin, gelecekteki depresyon riskinin düşüklüğü ile ilişkili olan bilimsel reaktiviteyi azalttığını düşündürmektedir. Bu mantıklıdır, çünkü bağırsak mikrobunun depresyona karşı savunmasızlığı etkileyebileceği çeşitli mekanizmalar vardır, ancak bu mekanizmalar gözden geçirilen çalışmada incelenmemiştir. Küçük örneklem, büyüklüğü, yaş, cinsiyet ve etniklik arasındaki sınırlı çeşitlilik, sonuçların genelleştirilmesini zorlaştırmaktadır.

Sonuç

Bir takım insan ve hayvan çalışmalarında, probiyotik supplementlerle birlikte depresyon ve kaygı belirtilerinin azaltıldığını gösterir; ancak ilerleme genellikle önceden var olan kaygı veya depresyonda görülür.

Birden çok türden oluşan bir probiyotik supplement almak, mono tür supplementleri ile karşılaştırıldığında, bireysel türlerin katkı veya sinerjik etki yoluyla etkinliği artırabilir. Bununla birlikte, bazı probiyotikler zıt bir şekilde çalışabilirler, bu nedenle, çok çeşitli ürün oluşturmadan önce türlerin kombinasyonları tek tek ve kombinasyon halinde incelenmelidir.

Bu çalışmanın yazarlarından birine ait daha önceki bir araştırmada, bu çalışmada kullanılan her probiyotik türünün bağırsak bariyer fonksiyonundaki gelişmelerin yanı sıra kombine ürünlerde gelişmeler olduğu bildirilmiştir. Aynı ortak yazarın yer aldığı bir başka çalışmada, aynı supplementi alarak ikinci ve üçüncü ayda migrende azalma bulunmuştur. Bununla birlikte, hiçbir kontrol grubu kullanılmış ve plasebo verilmemiştir.

Çıkar Çatışmaları

Çıkar çatışmaları, araştırmayı tasarlayan, yürüten ve analiz eden kişilerin ihtiyaçlarına uyan sonuçları bulmak için bir nedeni vardır. Çıkar çatışmasının en bariz kaynağı paradır. Bazen, bu yazıda ve K2 çalışmasında olduğu gibi  gözden geçiren yazarlar, hiçbirinin olmadığını iddia etse de olası çelişkiler de vardır; ancak bu çalışmalar yalnız değildirler. Bir çalışmada, muhtemel çıkar çatışmalarının gizliliğinin açıklanmasının biraz yaygın olduğunu ileri sürmektedir.

Bununla birlikte, çıkar çatışmasına sahip olmak, çalışmaların sonuçlarını otomatik olarak reddetmemektedir. Örneğin, önemli kardiyovasküler çalışmaların bir gözden geçirmesi, çıkar çatışmalarının sonuç üzerinde bir etkisi olmadığını bulmuştur.

Çıkar çatışmaları dikkatle değerlendirilmelidir. Otomatik olarak bildirilmediği için var olmadıklarını otomatik olarak kabul etmeyin, aynı zamanda sonuçları varsa mutlaka sonuçlarını etkilediklerini varsaymayın!

Bugüne kadar yapılan birçok çalışmada, insan denemelerinin çoğunlukla daha önceden var olan kaygı ve depresyona sahip popülasyonlarda yapıldığı halde, probiyotiklerin kaygı ve depresyon üzerinde bir etkisi olabileceğini ileri sürmüştür. Çok noktalı probiyotikler, bazılarında, ancak hepsinde değil, bireysel türlerden daha yararlı olabilir. İdeal olarak, araştırmalar tekli ya da çoklu tür supplementleri karşılaştırmalıdır.

Sık Sorulan Sorular

Probiyotik Supplementler, Erkeklerde ve Kadınlarda Aynı Etkiye Sahip Midir?

Bu çalışma kadın-erkek toplamda ağırlıklı olarak (% 80 kadınlardan oluşmuş) ve sonuçlar cinsiyete göre ayrı ayrı listelenmemiştir. Probiyotik supplementleri kullanan diğer denemeler, hem erkekler hem de kadınlar arasında benzer ve farklı etkiler bulmuştur. Bu ürünün cinsiyetler arasında nasıl kıyaslanacağını söylemek zordur.

Bu Desteğin Faydaları Depresyon ve Endişe Ötesine Uzanabilir Mi?

Aynı supplement maddeyi kullanan daha önceki araştırmalarda, bağırsak bariyer fonksiyonunda ve migrende bir azalma ve iyileşme olduğunu göstermiştir. Supplement olarak, bu üründe kullanılan (fakat farklı türlerden kullanılan) bazı türe ait kolestrol düşürücü etkileri olduğu gibi, bağışıklık işlevinin geliştirilmesine de katkıda bulunulmuştur.

Neler Bilinmelidir?

Bu çalışma, dört haftalık çoklu spesifik probiyotik tüketen sağlıklı bireylerin, gelecekteki depresyona karşı savunmasızlığın bir göstergesi olan bilişsel reaktivite skorlarında bir azalma olduğunu göstermiştir. Özellikle, bu azalmalar , üzücü duruma tepki olarak agresif ve uzun uzadıya düşüncelerin azalması ile karakterize edilmiştir.

Bu deneme, daha çeşitli popülasyonlardaki daha büyük denemeler için bir temel oluşturabilir, muhtemelen çoklu türden tekli tür probiyotiklerinin etkinliğini test etmeye de olanak verebilir.

Referanslar

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25862297
 2. https://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(98)70540-2/pdf
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25710826
 4. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166223613000088
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/645943
 6. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0070245
 7. https://www.dousa.nl/downloads3/Leids%20R%20English.pdf
 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23922962
 9. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15327752jpa6703_13
 10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3204199
 11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11016119
 12. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10608-006-9105-y
 13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23922962
 14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17324019
 15. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18456279
 16. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22541937
 17. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.4161/gmic.2.4.16108
 18. https://gutpathogens.biomedcentral.com/articles/10.1186/1757-4749-1-6
 19. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306452210010729
 20. http://www.pnas.org/content/108/38/16050
 21. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21229254
 22. http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=49903#.VVUpdZNViko
 23. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14624332
 24. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23395075
 25. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21477383
 26. http://europepmc.org/abstract/med/19197823
 27. http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=32433#.VVlTY5NViko
 28. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25869282
 29. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25403164
 30. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20576332
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz