Lysine (Lizin) Nedir ?

Lysine (Lizin) yeni

Lysine (Lizin) Nedir Ve Ne İşe Yarar ?

 

Lysine (Lizin) pek çok takviyede C Vitamini ile eşleştirilmiş bir amino asittir. Gerekli bir amino asit iken, herpes simplex virüs enfeksiyonu semptomlarını azaltmanın ötesinde bir supplement olarak pek söz vermez.

Lizin, ilk olarak 1889’da sütte bulunan protein kazeinden Alman biyolojik kimyacı Ferdinand Heinrich Edmund Drechsel tarafından izole edilmiştir. Ona “lizin” adını verdi. 1902’de, Alman kimyagerler Emil Fischer ve Fritz Weigert, lizinin kimyasal yapısını sentezleyerek belirledi.

Lysine (Lizin) Nasıl Kullanılır Ve Kullanımı Nedir ?

Herpes simplex semptomlarını azaltmak için Lysine (Lizin) supplement kullanmak için, yemeklerle bölünmüş dozlarda günde 2g lisine alın. Bu zamanda supplement L-arginini sindirmenin bu amaç için ters etki yaratacağı ve diyet Lysine (Lizin) alımını artırmak için modifiye edildiğinde L-arginin’in kontrol edilmesi gerektiğini belirtmek gerekir.

1 Kaynaklar ve Yapı

1.1 Kaynaklar

Lysine (Lizin) ilk başta kullanımını besin takviyesi değil, bir gıda katkı maddesi olarak görüyordu. Tahıllardan yüksek, baklagillerdeki (metionin kaynağı olan) az miktarda bulunan ve bitki besin tüketimi az olan Lysine (Lizin) alım riski taşır ve bu nedenle hububat taneleri için gıda katkı maddesi olarak ve çiftlik hayvanı yemlerinde kullanım olarak araştırılmıştır. [2]

1.2 Biyolojik Önemi

Lysine (Lizin), vücuttaki proteinler için bir yapı bloğu görevi gören önemli bir amino asittir; Lysine (Lizin) vücutta sentezlenemediğinden, diyet veya supplement yoluyla tüketilmesi gerekir. İkinci bir çift bazlı gruba sahip olması nedeniyle arginin, sistein ve ornitin gibi amino asitler yanında bir çift bazlı amino asit olarak düşünülür.

1.3 Tavsiye Edilen Alım Miktarı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Birleşmiş Milletler Üniversitesi (UNU) ortak bir rapora göre, insan sağlığı için gerekli temel Lysine (Lizin) seviyesi 30 mg / kg vücut ağırlığı; [3] veya 70 kg’lık bir birey için yaklaşık 2.1 gram.

1.4 Eksikliği

Lysine (Lizin), gerekli amino asitler arasında, Lysine (Lizin) eksikliği olan bir diyetin azot kaybı ürettiği fare çalışmalarına dayalı olarak vücutta en iyi korunan Lysine (Lizin) olduğu için [2] ortak bir eksiklik değildir. [4] [5]

1.5 Formülasyonlar ve Çeşitleri

Lysine (Lizin) monohidroklorür, Lysine (Lizin) ya da Sistein’in ilavesi, ısıtma sırasındaki akrilamid oluşumunu azaltabileceğinden, bazen aperatiflerde bir gıda katkı maddesi olarak kullanılan bir Lysine (Lizin) biçimidir. [6]

2 Farmakoloji

2.1 Sindirim

Lysine (Lizin’in), bakır sülfat ve bakır-Lysine (Lizin) bağlayıcıların varlığını bulma ve laboratuvar ortamında amino asit taşıyıcıları yoluyla taşınmaya izin veren bir çalışma ile kanıtlandığı gibi bağırsak hücrelerine daha kolay taşınmasını sağlayan Bakır gibi bazı mineralleri bağladığı bilinmektedir ; Açıklamak gerekirse,  bağırsak hücrelerinin bağırsağa geri akışı da yüksek oranda gözlemlendi. [7]

Sıçanlarda test edildiğinde, genel protein içeriğinin ortalamasının (sıçan beslemesinin% 20’si) olduğu bir çalışmada, lizin takviyesi (sıçan beslemesinin% 1.5’i), normal diyet seviyelerinde iken, bakır veya demirin emilimine müdahale etmiyor gibi görünmektedir [ 8) ve  daha önce yapılmış bir çalışmaya rağmen, proteinin yarısı ile beslenen sıçanlarda bu iki mineralin emilimine lizin’in bastırma etkisi olduğunu belirtmiştir. [9] Çinko, bakır ve demir etkilediği koşullar altında lizin tarafından etkilenmemiştir. [9]

Lysine (Lizin) bağlayıcısı (bakır-Lizin) ile daha basit bir form (bakır sülfat) kullanan bakırın biyoyararlanımını karşılaştıran araştırmalar, çeşitli test edilen hayvan türlerinde lisin emilimine yardımcı olup olmadığı (10] [11] ya da bakır-Lizin’in, serbest bakırdan bağırsak hücrelerinde pasif olarak nasıl oluştuğu ile potansiyel olarak ilişkilidir. [12] [13]

Lysine (Lizin) bağırsak hücrelerine daha kolay girmelerini sağlamak için bazı eser mineralleri ile etkileşime girdi gibi görünse de, bu minerallere (örneğin bakır veya demir) eklenmesinin sindirimini artırıp arttırmadığına dair tutarlı bir kanıta sahip olmadığı görülüyor.

2.2 Nörolojik Dağılım

Lysine (Lizin), kan beyin bariyeri boyunca katyonik amino asit taşıyıcıları (sistem y +) tarafından, voltaja bağlı fakat sodyumya bağlı olmayan 470 +/- 106uM’lik bir K M ile taşınmaktadır. Lysine (Lizin), bu taşıyıcıyı neredeyse münhasıran kullanıyor gibi görünüyor, çünkü alım bu taşıyıcı ile bloke edilmiştir ve b 0, + ‘nın hiçbir rolü yoktur. [14] Bu taşıyıcı ayrıca diğer katyonik amino asitler, arginin ve ornitin tarafından ve sodyum klorid varlığında hem alanin hem de serin tarafından kullanılır. [14] Lysine (Lizin) ve arginin’in başlıca nakil aracıdır. [15]

Normal fizyolojik konsantrasyonlarda amino asitler arasındaki rekabet olası görünmese de, taşıyıcıyı Lysine (Lizin) ile doyurmak arginin alımını bastırı [16] ve daha sonra nitrik oksit üretimini azaltır. [17] Bunun, Lysine (Lizin) takviyesinin nörolojik fonksiyonu nasıl etkileyebileceği konusunda potansiyel bir mekanizma olduğu öne sürülmüştür. [18]

Lysine (Lizin), arjinini beynin içine alan aynı taşıyıcı tarafından beynin içine alınır ve yüksek miktarda Lysine (Lizin), argininin bu dokuda nitrik oksit üretme kabiliyetini engelleyebilir ve böylece dolaylı olarak bilişe etki edebilir.

3 Glukoz Metabolizması ile Etkileşimler

3.1 İnsülin

Diyabetik farelerin içme suyuna % 0.1 Lysine (Lizin) eklendiğinde, glukoz metabolizmasının diğer parametrelerini etkilemekle birlikte insülin konsantrasyonlarını etkilemekte başarısız olmuştur. [19]

Buda İlginizi Çekebilir  Düşük Karbonhidratlı Diyetlerin Sağlık İçin Faydaları Var Mıdır?

3.2 İnsülin Duyarlılığı

Yetişkin erkeklerdeki yüksek Lysine (Lizin) diyeti olan 80mg / kg’ya karşı, 25-40mg / kg vücut ağırlığı (Dünya Sağlık Örgütünün 30mg / kg gerekliliğine benzer şekilde) olarak tanımlanan düşük bir lisin diyetini karşılaştıran bir metabolik bölge çalışması yapıldı. Bu diyet için ekstra Lysine (Lizin) ilavesinin, iskelet kası dokusu fonksiyonu üzerinde küçük bir pozitif etkiye sahip olmasına rağmen düşük Lysine (Lizin) diyetine kıyasla insülin duyarlılığını daha fazla artırmadığını belirtti. [20]

3.3 Glikasyon

Gllikasyon (enzimatik olmayan glikozilasyon), bir protein veya lipit üzerine bir şeker molekülü ekleme işlemine karşılık gelir. Bu süreç, proteinlerin işlevini değiştirebilir ve diyabet gibi yüksek kan şekeri koşullarıyla ilişkili olup, bir çok komplikasyona katkıda bulunur. [21] Lysine (Lizin), bir moleküler şaperon olduğu iddia edildiği üzere, glikasyon rolü üzerinde araştırılmıştır; [19]  proteinlerin stabilize edilmesini içeren çeşitli eylemleri olan bir grup moleküldür. [22] Çeşitli küçük amino asitler, metilaminler ve şekerler ozmolit olmaktan ikincil olarak bu özelliklere sahip olabilirler. [22]

Lisini test ederken, lizozim olarak bilinen enzim Lysine (Lizin) varlığında kuluçkalandığında daha az glikasyona maruz kalır ve [1] diyabetik farelerde, içme suyunda% 0.1 Lysine (Lizin) verilen albüminin glikozasyonu azalmıştır. [19]

 • Lizozim : Lizozim bizi her zaman mevcut bakteriyel enfeksiyon tehlikesinden korur.

Lysine (Lizin), yüksek kan şekeri durumlarında görülen glikasyonun önlenmesinde bir öngörülebilir vaat ediyor ancak diğer mekanizmalara göre kesin mekanizma ve potens bilinmiyor.

3.4 Tip II Diyabet

Üç ay içinde Metformin ve glibenklamid (2 tip diyabet ilaçları)  verilen tip II diyabetik hastalara Lysine (Lizin) takviyesi (günde iki kez 1.5g) verildiğinde bu iki ilaca Lysine (Lizin) eklenmesinin fruktozamin, AGE’ler ve açlık kanının azaltılmasında fayda sağladığı bulundu (Şeker miktarını ve lizozim aktivitesini biraz hafifletirken). [1]

 • AGE : Anjiyotensin kan basıncını bir dizi eylemle artırır; en önemlisi kan damarlarının daralması , sempatik sinir uyarımı, artmış aldosteron biyosentezi ve böbrek eylemidir.

4 İltihaplanma ve Bağışıklık Sistemi

4.1 Virüs Bilimi

Lysine (Lizin), arginin analogu olması nedeniyle herpes simpleks (HSV) semptomlarına karşı koruyucudur. Arginin, HSV için bir besin maddesi olarak kabul edilir ve replikasyonu destekler [23] , Lysine (Lizin’in) varlığı ters şekilde işler ve virüsün arginin kullanmasını önleyerek replikasyonu önleyebilir. [24]

Lizin, her iki başarısızlıkla birlikte tekrarlayan herpes simplex (diğer herhangi bir önemli immünolojik koşul olmaksızın) olan olgularda birkaç kez oral supplement olarak test edilmiştir [25] [26] ve hastalığın sıklığını ve yoğunluğunu azaltmadaki başarısı [27] [28] 1,248mg lizin monohidroklorür ile başarı elde eden bir çalışmada potansiyel olarak dozla ilgili bir sorun olduğu , diğer başarılı çalışma günde 3,000mg kullanılırken fayda sağlayamamıştır. [27]Tekrarlayan herpes labialis ile ilgili yapılan iki çalışma, her ikisi de 1.000mg’lik bir başarı sağlamıştır [29] ve ikincil analizde bazı hastalarda daha az nüksetme bulunamamıştır. [30] Faydalar belirtildiğinde, bu faydalar, Lysine (Lizin) takviyesinin durdurulmasından bir iki hafta sonra ortadan kalktığı için, iyileştirici görünmemektedir. [27] [28]

Bir çalışmada semptomların tekrarlama oranının kandaki lisin miktarı ile ilişkili olduğu ve önceden belirlenmiş eşiğin (165μM / L) üzerinde olanların bu eşiğin altında olanlardan daha az tekrarlanmaya sahip olduğu görüldü. [29]

Lysine (Lizin), tekrar , şiddet, herpes artışları ile ilgili iyileşme zamanı ile ilişkili görünmektedir. Bu, vücudunuzdaki Lysine (Lizin) miktarı ile bir miktar ilişkili gibi görünüyor ve günde 2g’ı aşan takviye faydalarla ilişkili gibi görünüyor. Diyette artan Lysine (Lizin) de etkili görünüyor ancak Arginin’in kısıtlı olmasını gerektiriyor.

5 Diğer Tıbbi Durumlar

5.1 Şizofreni

Şizofrenide lisin desteğinin etkilerini değerlendiren bir çalışma, reçete edilen ilaçların yanı sıra dört hafta boyunca günlük 6 gr Lysine (Lizin’in) takviye edilmesinin, olumsuz belirtilerde (PANSS tarafından değerlendirildiğinde, özellikle hayaller için alt ölçekleri ve şüpheli görülme) azalma sağladı.Bu negatif semptomlar; WCST’ye göre plaseboya kıyasla, problem çözme becerileri ve bilişsel esneklik için de bir fayda göründü. [18]

 • PANSS : Şizofreni hastalarının semptom şiddetini ölçmek için kullanılan tıbbi bir ölçektir.
 • WCST : En sık uygulanan nöropsikolojik testler arasındadır.

6 Besin- Supplement Etkileşimler

6.1 Kalsiyum

Lysine (Lizin’in) insanlarda kalsiyum emilimini arttırdığı düşünülmektedir. Bazı amino asitler, bunu triptofan, fenilalanin ve histidin gibi (kısmen diyet proteininin kalsiyum sindirimini geliştirdiği düşünülmektedir. [31] [32] Böyle davranan kalsiyum algılayıcı reseptör (CASR) aracılığıyla yapabilirken [31 ] ) Lysine (Lizin’in) kendisi bu şekilde aşırı derecede etkili gözükmemektedir. [33] Lisin, iki bazlı amino asitler lisin ve arjininin büyük bir miktarıyla düşük proteinli bir diyet (0.7g / kg) ekleyen bir çalışmanın, kalsiyum emilimini ve atılımını , karışık bir diyetten daha yüksek bir seviyeye çıkarabildiği için pratik olarak CASR üzerinde hareket eden amino asitler veya yukarıda adı geçen üçlüden daha etkili olabilir.

 • CASR : Paratiroid hormonu salgılanmasını düzenleyen sistemik kalsiyum metabolizması önemli bir rol oynar
Buda İlginizi Çekebilir  Stevia Bitkisi (Şeker Otu) Nedir ?

Lysine (Lizin) etkilerini değerlendiren çalışmalar, hem sağlıklı hem de düşük kemik kitlesi kadınlarda 3g kalsiyum kloride 400mg Lysine (Lizin) eklediğini bulmuştur. [35]

7 Güvenlik ve Yan Etkileri

7.1 Genel

Civali diüretikler yapılan çalışmalarda, 25-40g lisin (monohidroklorür olarak) 3-5 gün içinde kullanılması , sadece hafif ishal ve kramp görülmesi hariç önemli bir yan etki bulamamıştır.Dozaj düşürüldüğünde ve çoğu Lysine (Lizin’in) bağırsaklardan emilememesi nedeniyle bu semptomlar kayboldu. [36] [37]

Yağlı karaciğer, diyette% 5 Lysine (Lizin) verilen sıçanlarda görüldü [38] , kombine normal ek dozlardan (2g ) ve insan beslenmesinden 90-100 kat daha fazla olduğu belirtilmektedir. [27] [28] Oral yoldan sonra Damariçi enjeksiyonda bir LD50  4 mg / kg bulunmasına rağmen, LD50 (ölümcül dozaj) değerine oral alımdan sonra ulaşılamamıştır. [18] [2]

Genel olarak, Lysine (Lizin’in) oral yoldan verilmesi son derece güvenlidir. Büyük dozlar (bir gün boyunca 25 gram veya daha fazla) bağırsak stresine ve ishala neden olabilir ve bu da dozu düşürerek hafifletilir.

 

Kimyasal İsimler: L-lisin; Lizin; 56-87-1; H-Lys-OH; Lisin asit; (S) -Lysine
Moleküler Formül: C6H14N202
Moleküler Ağırlık: 146.19 g / mol

 

Bilimsel Destek ve Referans Metni

Lysine (Lizin) Referanslar

 1. L-Lizin’in  Tip 2 Diyabette Lizozim Glikasyonuna Etkisi .
 2. Lizin metabolik rolleri, farmakolojisi ve toksikolojisi.
 3. İnsan beslenmesinde protein ve amino asit gereksinimleri.
 4. Büyüyen sıçanların her bir vazgeçilmez amino asidin on seviyesine verdiği cevabı değerlendirmek için dört parametreli bir lojistik denklemin kullanılması.
 5. Yetişkin sıçanların farklı esansiyel amino asitlerin eksikliklerine tepkileri.
 6. Amino asitlerin akrilamid oluşumu ve eliminasyon kinetiği üzerine etkisi.
 7. Amino asit, Caco-2 hücre kültürü modelinde bakırın emilimini kolaylaştırır.
 8. L-Lizin takviyesi, farelerde bakır veya demirin biyoyararlanımını etkilemez.
 9. Aşırı L-lizin’in sıçan büyümesi üzerine ve bakır, demir ve çinko’nun plazma ve doku konsantrasyonları üzerindeki etkisi.
 10. Bakır-amino asit kompleksleri, civcivlerde L-sisteinin ve L-askorbik asidin bakır absorpsiyonu üzerindeki inhibitör etkilerine karşı kısmen korunmaktadır.
 11. düve için bakır lizini ve bakır sülfat kaynaklarını değerlendirmek.
 12. Bitirme domuzlarının mineral dengesi, büyüme uyarıcı seviyelerde bakır sülfat veya bir bakır-lisin kompleksi ile beslenir.
 13. Büyüyen sığırlarda yem dereceli bakır kaynaklarının (oksit, sülfat veya lizin) biyoyararlanımı.
 14. Kan-beyin bariyeri boyunca katyonik amino asit taşınmasına sadece sistem y + aracılık eder.
 15. Kültürlenmiş hayvan hücrelerine katyonik amino asit taşınması. I. Kültürlenmiş insan fibroblastlarına akar.
 16. y-taşıyıcı hCAT-2B’nin aracılık ettiği L-arginin analogları ile L-arginin transportu arasındaki etkileşim.
 17. L-lisin, nitrik oksit üretimini azaltır ve lipopolisakkaritle tedavi edilen neonatal domuzlardan izole edilen akciğerlerdeki vasküler direncini arttırır.
 18. Şizofreni hastalarında yardımcı tedavi olarak L-lizin: tek kör, randomize, çapraz-over pilot çalışması.
 19. STZ-kaynaklı diyabetik sıçanlar, protein yapısı ve işlevi üzerinde L-Lys’in kimyasal bir şaperon olarak iyileştirici etkisi.
 20. Kontrollü 8 haftalık metabolik kondisyon temelli lisin takviyesinin genç erkeklerde kas fonksiyonu, insülin duyarlılığı ve lösin kinetik üzerine etkisi.
 21. Enzimatik olmayan glikozilasyonun önlenmesi (glikasyon): Diyabetik komplikasyon tedavisinde uygulama.
 22. Protein katlanmasında moleküler ve kimyasal şaperonların etkisi.
 23. İnsan Hücrelerinde Herpes Simplex Virus Amino Asit Gereksinimleri.
 24. Arginin-lisin antagonizminin doku kültüründe herpes simpleks büyümesi ile ilişkisi.
 25. Sık tekrarlayan herpes simplex enfeksiyonunda lizin yetersizliği.
 26. Sık tekrarlayan herpes simplex enfeksiyonunda lizin yetersizliği. Tedavi ve profilaksi.
 27. Sık sık tekrarlayan herpes simpleks enfeksiyonunda L-lisin tedavisinin başarısı. Tedavi ve profilaksi.
 28. Tekrarlayan herpes simpleks enfeksiyonlarının L-lizin monohidroklorür ile tedavisi.
 29. Tekrarlayan herpes simplex labialis tedavisinde profilaktik bir ajan olarak lizin.
 30. Tekrarlayan herpes simplex labialis’de Lysine profilaksisi: çift kör kontrollü çapraz geçiş çalışması.
 31. Oral aromatik ve dallı zincirli amino asitlerin insanlarda idrar kalsiyum atılımı üzerindeki karşılaştırmalı etkileri.
 32. L-tipi amino asitler, paryetal hücrelerde kalsiyum duyarlı reseptörün aktivasyonu ile gastrik asit sekresyonunu uyarır.
 33. Hücre dışı Ca2 + -sensing reseptörü tarafından algılanan L-Amino asit.
 34. Dibazik amino asitlerle düşük proteinli bir diyet takviyesi genç kadınlarda idrar kalsiyum atılımını artırır.
 35. İnsanlarda Diyet L-lizin ve kalsiyum metabolizması.
 36. Refrakter sıvı retansiyonunun tedavisinde L-lizin monomydroklorürün mercurial diüretikler ile birlikte kullanılması.
 37. L-lizin monohidroklorür. Mercurial diüretiklere bir klorüretik asitleştirici adjuvan olarak etkisinin klinik bir çalışması.
 38. Sıçanların serum lipitleri fazla L-lizin ve farklı karbonhidratlar beslemiştir.
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz