Rose Hip (Kuşburnu) Nedir ?

Rose Hip (Kuşburnu) Nedir Ve Ne İşe Yarar ?

 

Rosa canina’nın meyvesi olan Rose Hip (Kuşburnu), eklem sağlığı için besin takviyesidir. Her gün alınırsa artrit semptomlarını hafifletebilir.

Özet

Tüm Temel Faydalar / Etkiler / Gerçekler ve Bilgiler

Rose Hip (Kuşburnu), bitkisinin meyvelerini (Rosagenus’un) özlerine göndermek için kullanılan bir terimdir, ancak neredeyse daima, özellikle Rose Hip (Kuşburnu) olarak bilinen Rosa canina’yı belirtmektedir.

Rose Hip (Kuşburnu) meyveleri ve ara sıra tohumları ya toz haline getirilir ya da çay haline getirilir, daha sonra Kireçlenme ve romatizmal artirit gibi romatizma hastalıklarının tedavisinde desteklenir. Ağrı ve sertliği azaltarak eklem sağlığını geliştirir.

İlk kanıt aynı zamanda Kuşburnu diyabetli kişilerin yanı sıra yüksek tansiyon ve kolesterol açısından fayda sağladığını gösteriyor. Kuşburnu obezite karşıtı bir etkisi olabileceği varsayılmıştır, ancak bu iddianın araştırma yoluyla teyit edilmesi gerekir.

Rose Hip (Kuşburnu), bağışıklık baskılayıcı etkileri ile eklem ağrısını hafifletir. Bağışıklık sistemi romatizmal hastalıklara katkıda bulunur. İnterlökin 1-Beta (IL-1β) olarak adlandırılan bir iltihaplı protein, kıkırdak hücrelerine, birleştiren dokuyu parçalayıp parçalayan proteinler üretmesine neden olur. Ilımlı olarak, bu süreç hücrenin cirosunu teşvik eder, ancak fazlaca, bu süreç ortak problemlere neden olan uzun süreli eklem doku bozulmasına katkıda bulunur. Kuşburnu kandaki IL-1β düzeylerini düşürmezken, katabolik proteinleri aktive etme kabiliyetine müdahale eder.

Rose Hip (Kuşburnu), bağışıklık hücrelerinin dokuya taşınması olan kimya göçümü de azaltabilir. Bu hem anti-iltihaplanma hem de bağışıklık bastırıcı mekanizma olarak işlev görür.

Bilmen Gerekenler

Ayrıca şöyle bilinir

Rosa canina, Rose Hip (Kuşburnu), Cynosbati fructus, Fructae cynosbati

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Rose Hip (Kuşburnu) kimya göçümüde azalttığından, anti-iltihaplanma etkiler bağışıklık bastırıcı olarak da görülebilir. Bu insanlarda tıbbi açıdan iyi huylu olmak için herhangi bir kanıt ortadan kaldırılmadığından, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilere aciliyet getirilmelidir.

Rose Hip (Kuşburnu) Bir Formudur

Eklem sağlığı

Aşağıdakiler İçin Kullanılır

Kemik ve eklem sağlığı

Rose Hip (Kuşburnu) Nasıl kullanılır ve kullanımı nedir ?

Rose Hip (Kuşburnu) standart dozu günde 5-10 g olup, iki doza bölünmüştür.Rose Hip (Kuşburnu) genellikle takviyenin tercih edilen şeklidir ve yemeklerle birlikte alınmalıdır. Çalışmalarda 40 gr gibi yüksek dozlar kullanılmıştır. Bazı bağırsak rahatsızlığının yanı sıra, bu kadar Rose Hip (Kuşburnu) kullanımı  zararlı değildir.

KANIT DÜZEYISONUÇNOTLAR
Kireçlenme Belirtileri
Kireçlenme  semptomlarına plaseboya göre Kuşburnu takviye ederek faydalar görülmekte ve faydalar daha uzun periyotlarda görülmektedir.
Kan basıncı
Kuşburnu takviyesi verilen obez kişilerde tüm vücut kan basıncında hafif (% 3.7) bir düşüş kaydedilmiştir.
LDL-C
Kuşburnu desteği ile şişman kişilerde görülen LDL kolesterol düzeylerinde hafif bir azalma, HDL-C’nin etkilenmediği görüldüğünden toplam kolestroldeki azalmayı açıklar.
Ağrı
Ağrı, Kireçlenme  ve romatoid artritteki gelişmelere ek olarak azaltılır ve en az bir çalışma (kohort), bu hastalıkları olmayan fakat henüz yüksek iş gücüne sahip kişilerde faydalar belirtmiştir. Sporcuların analjezik özelliklerini henüz değerlendirmek için yapılan bir çalışma yok.
Romatoid Artrit Belirtileri
Romatoid artritte, aylar boyunca Kuşburnu takviye edildiğinde eklem semptomlarına hafif faydalar var gibi görünüyor ve bu faydalar düşük (5g) dozlarda görülebiliyor. Kısa süreli destek pek yarar sağlamadı.
Toplam kolesterol
Kolesterol metabolizması herhangi bir anormallik bulunmayan romatizmal hastalarda yapılan bir çalışmada böyle bir etki bulamadığı halde, total kolestrolde hafif bir dereceye kadar hafif bir dereceye kadar düşüş kaydedilmiştir.
Ağırlık
İki insan denemesi karışık sonuçlar verdi. Obez insanlardaki bir çalışmada kilo kaybı ile ilgili kanıt bulunamamışken aşırı kilolu insanlarda yapılan bir çalışmada bir miktar etki görülmüştür.
Adiponektin
İnsanlara Kuşburnu takviyesi verildiğinde adiponektin konsantrasyonlarında önemli bir değişiklik olmadı.
Kan şekeri
Uzun süreli Kuşburnu takviyesi verilen kişilerde açlık ve tokluk glukoz plaseboya göre değişmez.
C-reaktif protein
Önceden yapılan çalışmalar, sağlıklı kişilerde C-reaktif protein konsantrasyonlarında belirgin düşüşler göstermesine karşın, yakın geçmişte gerçekleştirilen kör çalışmalar bu kadar büyük bir düşüşü tekrarlamada başarısız olmuştu.
HDL-C
Kuşburnu takviyesi araştıran sınırlı kanıtla HDL-C konsantrasyonlarında önemli bir değişiklik olmamıştır.
HbA1c
Diyabetik olmayan obez insanlarda kan gazı kalitesinin HbA1c konsantrasyonları üzerinde plaseboya göre anlamlı bir etkisi yoktu
İnsülin
Kuşburnu takviyesi ile dolaşımdaki (bazal) insülin üzerinde belirgin bir etkisi yoktur.
İnsülin hassasiyeti
İnsülin duyarlılığı üzerinde obez insanlarda plaseboya göre anlamlı bir etki gözlenmemiştir.
Karaciğer enzimleri
Kuşburnu takviye uygulanan sağlıklı kişilerin karaciğer enzimleri üzerinde anlamlı bir etkisi yoktu
TNF-Alfa
Bu noktada TNF-α’nın dolaşımdaki TNF-α düzeylerini kontrol ile karşılaştırmalı olarak gösteren herhangi bir kanıt bulunmamaktadır.
Trigliserid
Kuşburnu trigliserit konsantrasyonları üzerinde anlamlı bir etkisi belirtilmemiştir.
Kimya göçümü
Bağışıklık hücrelerinin kimya göçümü, Kuşburnu takviyelerinin oral yoldan tüketilmesi ile azalır gibi görünür. Bu anti-iltihaplanma / bağışıklık bastırıcı mekanizmanın, kısmen, artritik semptomlara karşı Kuşburnu faydalarının altında yattığı düşünülmektedir
Kreatinin
Böbrek hasarının ve kas hasarının biyolojik belirteçlerinden biri olan kreatinin, bir ön denemede Kuşburnu takviyesi ile azaltıldığı kaydedildi
Deri Esnekliği
Bir çalışma, 8 gn üzerinden 3 g Kuşburnu tozunun yanak cilt elastikiyeti geliştirdiğini bulmuştur.
Cilt nemi
8 haftalık oral Kuşburnu 3 g, alnın derisinin nem içeriğini arttırdı.
Kırışıklıklar
Oral Kuşburnu 3 g, göz kenarındaki kırışıklıklarının derinliğini azalttı.
Antioksidan Enzim Profili
Sınırlı kanıt, verilen Kuşburnu özütünün kırmızı kan hücrelerinde antioksidan enzim profillerinde önemli bir değişiklik bulamadı.

1 Kaynaklar ve Kompozisyon

1.1 Köken ve Kompozisyon

Rose Hip (Kuşburnu), çoğu diyet takviyesinin Rosa canina’dan türetildiği, Kuşburnu bitkilerinin (cins Rosa) meyvelerinden üretilen özütünü ifade etmek için kullanılan bir terimdir. [1] Kuşburnu “meyvesi” (Cynosbati fructus veya fructus cynosbati [2]) bitkinin yumurtalığı olmamasından dolayı bir pseudofruit veya aksesuar meyvesi olarak adlandırılır ve meyvenin içindeki tohumlar genellikle Kuşburnunun işlenmesi sırasında atılır.  [1]

Genel olarak ‘Rose Hip (Kuşburnu)’ (aksesuar meyve) ağırlıkları 1.25-3.25 gr arasında değişmekte % 71’i kullanılabilir meyve kabuğu [3] olup, yaklaşık% 75’lik su içeriği [4] ve% 1.78’lik bir yağ asidi içeriği içerir. [5] Yağ asidi içeriği, çoğunlukla, toplam yağ asitlerinin% 40.5’inde α-linolenik asit, bunu takiben eser miktarda tekli doymamış ve doymuş yağ asitleri içeren palmitik (% 16.4) ve linolenik (% 16) asittir. [5]

Meyve kabuğu, anti-romatizma amaçları için tıbbi olarak kullanılan kısım olma eğilimindedir; özel olarak 2-5g aksesuar meyvesi öğütülür ve günde dört defa su içmek üzere bir su özütü (çay) demlenir. [1]

Rose Hip (Kuşburnu), çiçeklerden ve genellikle diğer Kuşburnu türlerinden türetilen Kuşburnu uçucu yağından farklıdır.

Rose Hip (Kuşburnu), Kuşburnu bitkilerinin meyvelerinden, genellikle Rosa canina özlerinden bahsetmek için kullanılan bir terimdir. Su özleri geleneksel olarak şeker hastalığının tedavisinde kullanılmanın yanı sıra artrit gibi romatizmal hastalıkları tedavi etmek için bir çay olarak kullanılmıştır.

Rose Hip (Kuşburnu) (aksi belirtilmedikçe, bileşenler nicelenirken kurutulmuş toz özü) aşağıdakileri ihtiva eder:

 • Galaktolipidler, büyük olanı 1,2 mg di-0-α-linolenoyl-3-0-β-D-galaktopiranosil-sn-gliseroldür (DLGG, GOPO bazen eş anlamlı olarak kullanılır [6] ), yaklaşık 2.5 mg 10 g toz su özü başına [6]
 • Procyanidinler, [7] bazıları trimerlerden daha büyük olduğu ve glikozitler olduğunu bildirmişlerdir [7] (procyanidinler genellikle aglycones)
 • trans- Tilrosid (Asetillenmiş Kaempferol glikozid [8] [9] ) su özütünün% 0.1’den fazlasında [8]
 • Apigenin , eriodictyol, quercetin ve rutin ve phlorizin de dahil olmak üzere çeşitli glikonları içeren flavonoidler [7]
 • Oleanolik asit, ursolik asit ve betulinik asit dahil olmak üzere triterpenoidler [10] [11]
 • Pedunculagin ve metil gallate rutinosid içeren tanenler [7]
 • En yüksek bildirilen içerik 1.300mg / 100g (% 1.3 [12] ) olan biyotipe [2] bağlı olarak 112.2mg / 100g ile 360.22mg / 100g (% 0.12-0.36) arasında C vitamini , en düşük ise 40-47mg / 100g taze pulp [13] [14]
 • Neokrom, lutein, zeaksantin, rubiksantin, likopen ve β, β-karoten içeren karotenoidler [15]
 • Sodyum (3.97-4.67 mg / kg), potasyum (çayın% 1.16’sına kadar [16] ve kuru meyve ağırlığının% 0.89-1.02’si [4] ), kalsiyum (18 mg / kg veya 0.6’ya kadar) gibi diyet mineralleri Çinko (22mg / kg), Bakır (5mg / kg), Magnezyum (1.909mg / kg), Demir (267mg / kg), Alüminyum (157mg / kg) ), Krom (900μg / kg) ve Kobalt (400μg / kg), Selenyum (59mg / kg), Baryum (47mg / kg), Nikel (2.9mg / kg) [4]

Aktif bileşen olarak düşünülmesine rağmen, DLGG, kuşburnu diğerlerine göre anormal derecede yüksek bir kaynak gibi görünmemekle birlikte, çeşitli gıda ürünlerinde ön plana çıkmaktadır. [18] Turunçgil gıdalar ürünlerinde, Rose Hip (Kuşburnu) pseudomeyvelerinin, bitkinin tıbbi kullanımının bir kısmının altında yattığı düşünülen nispeten üstün C vitamini içeriği var gibi gözükmektedir.

[12] C vitamini içeriği genel polifenol içeriği ile pozitif olarak ilişkiliyken canosa’nın , villosa ve drumosa gibi diğer türlere göre daha düşük bir ortalama vitamin C eğilimi gösteren rosa pseudofruit türleri arasında [19] polifenol içeriği de bu türe göre daha düşüktür ve diğer şifalı otlar ile karşılaştırıldığında daha düşüktür. [2]

Kuşburnu (makro besin bileşiminin ötesinde) bulunan biyoaktif maddeler, polifenolik bileşikler, ursolik asit gibi triterpenoidler ve GOPO gibi galaktolipitler arasında bölünür. GOPO’ya genellikle aktif madde olduğu düşünülse de, diğer bileşikler bu suni gübrenin etkinliğine katkıda bulunabilir ve biyoaktif (belki de prosiyanidin glikozitlerinden bazıları hariç) Kuşburnuya  özgü görünmemektedir.

2 Farmakoloji

2.1 Bilinen İlaç Etkileşimleri

Bir çalışma, Rose Hip (Kuşburnu) ve hibiscus sabdariffa içeren bir meyve çayının (60: 40 oranında) digoksin testinde sahte bir pozitif gösterdiğini ve çaydaki bireysel flavonoidlerle ilişkili olduğu düşüncesindeydi.Çünkü bu yanlış pozitif aynı zamanda izole delphinidin ve cyanidin yanı sıra saf quercetindir.[20]

Bir vaka incelemesi, Rose Hip (Kuşburnu) içeren bir meyve çayının antosiyanin içeriğiyle ilişkili olduğu düşünülen bazı digoksin analizlerinde yanlış bir pozitif olarak gösterebileceğini kaydetti.

3 Kalp ve Damar Sağlığı

3.1 Kan Basıncı

Altı haftalık bir içecek olarak 40 gr Kuşburnu tozu verilen günlük Kuşburnu takviyesi, plaseboya göre tüm vücut kan basıncında% 3,4’lük bir azalma ile ilişkiliydi ve kalp kan basıncı üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. [21]

Rose Hip (Kuşburnu) takviyesi ile kan basıncında hafif bir azalma kaydedilmiştir.

3.2 Kolesterol

Obez insanlarda altı haftalık bir içecekle 40 g Kuşburnu tozu ilavesinin, sırasıyla% 4.9 ve% 6 oranında toplam kolesterol ve LDL kolesterolü önemli ölçüde azalttığı kaydedildi. Sadece statin (ilaç) tedavisi almayan bireyleri göz önüne alındığında, büyüklük biraz artarak% 5.5 ve% 8.6’ya yükseldi. Bu çalışmada HDL-K’de herhangi bir değişiklik gözlenmemiştir. [21]

HDL kolestrolün etkilenmediği görülmesine rağmen, LDL kolestrolünde azalma Kuşburnu takviyesi ile belirtilmiştir.

4 Glukoz Metabolizması ile Etkileşimleri

4.1 Kan Şekeri

Obez kişilerde altı haftalık günlük 40 g Rose Hip (Kuşburnu) eklenmesi, oruç insülin ile etkilenmeden açlık veya tokluk glukoz konsantrasyonlarını etkilemedi. [21]

Kuşburnu takviye, kan glikoz konsantrasyonlarını ya gıdaların bulunduğu ortamda ya da olmadan düzeltmiyor gibi görünüyor.

4.2 Glikasyon

Bazıları insüline dirençli fakat diyabetik olmayan obez bireylerde, altı haftalık bir süre boyunca bir içecek (Şeker içeren) yoluyla Kuşburnu 40 gr’ı HbA1c gibi glikoz metabolizmasının biyolojik belirteçlerini plasebo içeceğine göre başarısız oldu. [21]

 • HbA1c : Son iki ila üç ay boyunca ortalama kan şekeri (şeker) seviyelerinizdir.

HbA1c’nin Kuşburnu özütü eklenmesinden etkilenmediği belirtilmiştir.

5 Obezite ve Yağ Kitlesi

5.1 Adipogenesis (Yağ Oluşma Süreci)

Laboratuvar ortamında test edildiğinde, hem Rose Hip (Kuşburnu) özütü (62.5-250μg / mL, tahmini IC50, 185.1μg / mL) ve flavonoid tilleriosid (15.6-62.5μg / mL, tahmini IC50 = 34.3μg / mL) lipid birikimini zayıflatmıştır yağ dokusunu konsantrasyona bağımlı bir biçimde, ancak her ikisi de adipogenezi tamamen bastıran 1μg / mL berberin (klorür) kontrolünden daha az etkilidir. [8]

 • IC50 : Bir maddenin belirli bir biyolojik veya biyokimyasal işlevi bastırma  gücünün bir ölçüsüdür.
Buda İlginizi Çekebilir  Hericium Erinaceus (Aslan Yelesi Mantarı) Nedir ?

Yüksek yağlı bir diyet ile sekiz hafta boyunca fare diyetinin% 1’inde Kuşburnu özütü eklendiğinde, karaciğer lipidlerini (% 54.3) ve trigliseridleri (% 32.5) azaltmak için anlamlı olmayan bir eğilim vardı ve PPARγ ifadesi yağ hücresi çoğalmasını ve farklılaşmasını düzenleyen bir protein [22] yüksek yağ kontrolüne oranla% 33.8 oranında azalmış gibi görünüyordu, bu da Kuşburnu yağ birikimini zayıflatma yeteneğini açıklayabilir. [8]

 • PPARγ : Makrofajların bir alt kümesinde de eksprese edilir ve doğal ve sinerji ligandlarına yanıt olarak birçok iltihaplanma gen ekspresyonunu negatif olarak düzenler.

Biyoaktif bilinmiyor olmasına rağmen, Rose Hip (Kuşburnu) takviyesinin, yağ hücresi çoğalması ve farklılaşmasını pozitif yönde etkileyen PPARγ seviyelerini bastırabileceği anlaşılıyor. Bu, Kuşburnu’nun  olası anti-obez özelliklerinin altında yattığı düşünülmektedir.

5.2 Ağırlık

Yağ birikimini azalttığı düşünülen, Kuşburnu bir bileşik olan [100], yüksek yağlı bir diyetle yapılan obez, diyabetik fareler (yalnızca aktif bileşen olmasa da),[8]  100 mg / karaciğerde biyoaktiviteye rağmen üç hafta boyunca vücuttaki yağ birikimi azaltmakta başarısız oldu. [23] Diabetik olmayan farelerde yapılan diğer çalışmalar, iki haftada 50 mg / kg’a kadar olan meyvelerin veya çekirdeklerin (ancak meyve kabuğu değil) sadece% 10 Kuşburnu tohumu tüketimi ile faydalar bulduklarını ortaya koydu . [24]

Vücut kütle indeksi 12 ila 25 arasında değişen kişilerde tek kör, plasebo kontrollü bir insan çalışması, en az% 0.1 Tiliroside içeren 100 mg Kuşburnu özüt kullananlarda karın içi iç yağ alanı 9.23 cm2 azaldığını bulmuştur (plasebo grubunda 3.24 cm2’ye karşılık) ve vücut ağırlığı 1.4 kg azalmıştır (plasebo alanlarda 0.26 kg düşüşe karşı). Gıda günlükleri ile ölçülen iki grup arasında ortalama günlük kalori alımında bir değişiklik yoktur. [25]

Kilo, ikincil bir ölçüm olarak kullanan bir başka çalışma, altı hafta boyunca her gün 40 g Rose Hip (Kuşburnu) verilen obez kişilerde herhangi bir kilo kaybı etkisi bulamadı. [21]

Fare kanıtları, yağ kazanımı yaratmak için tasarlanmış bir diyetle birleştirildiğinde, Kuşburnu anti-obez bir etkisini göstermiştir. İnsanlarda şimdiye kadar yapılmış sınırlı kanıt karışık sonuçlar verdi.

6 Kemik ve Eklem Sağlığı

6.1 Kollajen ve Eklemler

SW1353’te (kondrosarkom-bir tür kemik kanser türü) ve IL-1β (bu kıkırdak hücrelerinin bozunmasını teşvik ettiği bilinen bir iltihaplı sitokin) [26] tarafından uyarılan ana kondrositlerde laboratuvar ortamında Kuşburnu galaktoz lipidlerini test ederken, galaktolipid GLGPG’nin varlığı (9.7μg / mL), MMP1, 3 ve 13’ün (II-kollajeni kesen proteinler [27] serbest bırakılması) zayıflattı.

Ancak 250μg / mL Rose Hip (Kuşburnu) tozundan daha az etkili oldu. ADAMTS-4 ve 5 (proteoglikanları bölen) [28] bazı baskılayıcı etkiler daha az olmasına rağmen. [29] LIF, Kireçlenme  sırasında kıkırdağın katabolizmasında rol alan IL-1βtarafından uyarılan başka bir protein [30] [31] aynı zamanda Rose Hip (Kuşburnu) özütü veya GLGPG’nin birlikte kuluçkalanması ile azaltıldı. [29]

 • IL-1β : Nörotoksik sinir iletimini modüle eden ve glutamaterjik nörotransmisyonu artırarak nöbetleri uzatan pro-iltihaplı bir protein ve peptittir.

Yukarıdaki hareketlerin IL-1β’nın laboratuvar ortamında, Kuşburnu (10μg / mL) kaydedildiği ve ayrıca IL-1β’nın kıkırdak hücresini azaltma yeteneğini ortadan kaldıran NF-kB’yi uyarabilme kabiliyetini azaltmaya ikincil olduğu düşünülmektedir. [32]

 • NF-kB : DNA’dan RNA’ya genetik bilginin aktarımını, sitokin üretimini ve hücre sağkalımını kontrol eden bir protein kompleksidir.

Kuşburnu , bu proteinleri aktive eden dolaşımdaki sitokinlerin (IL-1β gibi) eylemlerine müdahale ederek, laboratuvar ortamında kollajenin parçalanmasına katılan çeşitli proteinlerin aktivitesini azaltabiliyor gibi görünüyor. Bu girişimin IL-1β’nın katabolik proteinlerin aktivitesini uyarma kabiliyetine aracılık eden NF-kB üzerindeki bir bastırıcı etkiden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Hiçbir kontrol grubuna sahip olmayan bir ön çalışma, işçi olan  küçük bir grup insan için dört hafta boyunca 10 g Rose Hip (Kuşburnu) tozunun tüketilmesinin, derecesi belirtilmemiş öznel eklem rahatsızlığını azaltabileceğini kaydetti. [33] Diz problemleri nedeniyle kendi kendine yürüyen problemleri olan bir kontrol grubuyla yapılan başka bir randomize çalışmada; seçme kriterlerinde bu etkenlerin hiçbirinde etüd bulunmamaktadır.2.25 g Kuşburnu 12 haftada bir geliştirilmiş yürüme analizi ölçümleri geliştirdiğini bulmuştur yanı sıra yürüme esnasında diz esnekliği iyileşmiştir. [34]

Önceden ve sınırlı kanıtlar, daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, yürüme esnasında Rose Hip (Kuşburnu) eklem rahatsızlığı ve yürüme sırasında diz hareketliliğinin iyileştirilebileceğini göstermektedir.

6.2 Kireçlenme

C-reaktif proteinin, kardiyovasküler hastalık bulgusu olmaksızın sağlıklı insanlarda iki ön çalışmada bir ay boyunca 45 g Rose Hip (Kuşburnu) tozunun alındıktan sonra azaldığı bildirilmiştir. [33] [35] Romatoid artritli ve normal kontrollü her iki kişide de 10.5 g Rose Hip (Kuşburnu) takviyeyle herhangi bir fayda sağlayamamasına rağmen [36] ve altı ay boyunca 5g Kuşburnu kullanan başka bir çalışma yalnızca C-reaktif proteini azaltmak için belirgin olmayan bir eğilimi belirtmiştir; ancak semptom iyileşmesi kaydedildi. [37]

 • C-reaktif proteini : C-reaktif protein (CRP) vücutta iltihaplanma için bir kan testi belirleyicidir.

Diz ya da kalça Kireçlenmesi olan kişilerde üç ay boyunca günde iki bölünmüş günlük dozda 5.000 mg dozunda Rosa canina Rose Hip (Kuşburnu) tozu, genel WOMAC skorları (eklem belirtiler için puanlama ölçeği) [38] plaseboda görülen herhangi bir değişikliğe göre% 82’dir ve insanların% 82’si Rose Hip (Kuşburnu) ile bazı yararlar bildirmiştir (plasebo ile karşılaştırıldığında% 49). [39] Bu çalışma, hastaların Kuşburnu ile takviye ederken üç haftadan sonra üç ay sonra (yalnızca ağrı azaldığı) daha fazla fayda gördüğünü ve parasetamol (bir çeşit ilaç) kullanımının % 40 oranında azaldığını belirtti. [39]

Dört ay boyunca aynı dozu takviye ederek, ağrıdaki kendiliğinden bildirilen iyileşmelere neden olan başka bir yerde Kuşburnu ile faydalar kaydedildi, ancak bütün bir grup faydası (örneğin, plasebo raporlamanın% 35.4’ü) kullanıcıların% 64.6’sında ağrıda iyileşme sağladı.

Hesaplanmış ve ağrı 1-4 derece ölçeğinde değerlendirilmiştir. [40] Günde 5g kullanan başka bir çalışmada da zaman bağımlı yararları kaydedildi, ancak bu durumda plasebo tedavisinden önceki üç ay boyunca Rose Hip (Kuşburnu) takviyesi kullanıyordu (çalışmanın çapraz tasarımı nedeniyle), plasebo uygulaması sırasında uzun süreli faydaları vardır. [41]

Günde iki kez 2.500 mg’lık Rose Hip (Kuşburnu) takviyesi, ön kanıtlara dayalı olarak plaseboya kıyasla Kireçlenme  semptomlarına hafif katkılar sağlamaktadır ve faydalar daha uzun süreli uygulama ile daha belirgin görünmektedir.

6.3 Romatoid Artrit

Bir ay boyunca günlük 10.5 g kuşburnu tozu kullanarak yapılan bir çalışmada, ağrı için HAQ ve VAS skorları ile değerlendirildiği gibi (36), romatoid artritin taban çizgisine göre (plasebo grubu kullanılmaz) herhangi bir faydası not edilmedi [36] ve  belirli semptom ölçeklerinde altı aydan sonra romatoid artritli insanlara yarar göstermiş, ancak diğerleri değil, üç ay sonra faydası görülmemiştir [37].

 • HAQ : Artrit ile ilişkili ağrının ve şiddetinin varlığını veya yokluğunu değerlendirmek için tasarlanmıştır.
 • VAS :Çeşitli semptomların yoğunluğunu veya sıklığını ölçmek için sıklıkla epidemiyolojik ve klinik araştırmalarda kullanılır.

Kısa süreli kullanımda görülemeyen romatizmal artritli kişilerde uzun vadeli Kuşburnu alımı ile bazı yararlar olabilir ve bu yarar zamanla bu noktada karışık olmasına rağmen daha düşük dozlarda Rose Hip (Kuşburnu) takviyesi ile ortaya çıkabilir.

7 İltihaplanma ve Bağışıklık

7.1 Bağışıklık Bastırma

Polimorfonükleer lökositlerin (bir çeşit beyaz kan hücresi) göçü, iltihaplanma ve oksidatif sinyal vermeyi teşvik ederek artrit (hem Kireçlenme  hem de romatoid) [42] biçiminde patolojik bir rol oynamaktadır ve Rose Hip (Kuşburnu) (su özü), bu göçü 100μg konsantrasyonlarda mL ila 500μg /mL’ye kadar azalttığı belirtilmektedir. Bunun laboratuvar ortamında olarak kendi başına etkili olduğunu gösteren mono ve digliserin glikozit içeriği ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. [6][33] [35]

Buda İlginizi Çekebilir  Sirke Metabolizmayı Hızlandırır Mı?

Bir aydan uzun süre sağlıklı erkeklerde 10 g tozun oral yoldan takviyesi, tedavi olmamaya nazaran kimya göçümü % 50’ye düşürdüğü ve hafif doz (45 g) biraz daha fazla etkinlik (% 65’e kadar) gösterdiği belirtildi. [33] Benzer sonuçlar başka yerlerde de kaydedildi. [35]

Artritik hastalıkların patolojisinde rol alan polimorfonükleer lökositlerin göçü hem laboratuvar ortamında uygulama hem de Kuşburnu özütlerin oral yoldan alınması ile azaltılmış gibi gözükmektedir.

8 Vücut Organları İle Etkileşimi

8.1 Karaciğer

Kuşburnu özütünün bileşenleri PPAR proteinlerini düzenleyebilir, zira hem bu tirozid [8] hem de aglycone kaempferol [43] PPARy’nin AMPK’nın aktivasyonuna ikincil aktivitesini bastırdığı gösterilmiştir; çünkü bu proteinin aktivasyonu sadece tirozid ile birlikte not edilmemiştir. Laboratuvar ortamında, [23] aynı zamanda PPAR mRNA transkripsiyonunu düşürürken PPARy’yi fosforile eder ve inaktive eder. [44] [45] Tiliroside, karaciğerdeki yağ asidi oksidasyon oranını artırabilen PPARα’yı [23] aktive ettiği de kaydedilmiştir.

 • PPAR : Moleküler biyoloji alanında, genlerin ekspresyonunu düzenleyen DNA’dan RNA’ya genetik bilginin aktarımı faktörleri olarak işlev gören bir grup nükleer reseptör proteinidir. PPAR’lar, yüksek organizmaların hücresel farklılaşması, gelişimi ve metabolizmasının (karbonhidrat, lipit, protein), ve tümörijenezinin  düzenlenmesinde önemli rol oynarlar.
 • AMPK : 5 ‘AMP ile aktive olan protein kinaz veya AMPK veya 5’ adenosin monofosfatla aktifleştirilmiş protein kinaz, hücresel enerji değişiminde rol oynayan bir enzimdir.
 • mRNA : DNA’dan genetik bilgiyi gen ifadesinin protein ürünlerinin amino asit dizisini belirttikleri ribozoma taşıyan geniş bir RNA molekülü ailesidir.

Sekiz haftada bir yüksek yağlı diyetle verilen% 1 Kuşburnu özütün oral yoldan tüketilmesi lipidlerin (% 54.3) ve trigliseridlerin (% 32.5) birikimini azaltmak için (önemsiz olmak üzere) eğilim göstermiştir. [8] Başka yerde 100 mg / kg saf Tiliroside , trigliserit birikimini% 34 oranında önemli ölçüde bastırdı, ancak yağlı asit tüketimi biyogöstergesi, kontrol altına alınmak üzere artmasına rağmen, vücut yağının kazanılmasını veya metabolik hızı değiştirmedi. [23]

Farelerde, Kuşburnu desteğinin, karaciğerdeki lipid ve trigliserit birikimini azaltabileceği, yağlı karaciğerin gelişimine olası yararlar sağlandığı belirtildi. Şu anda bu iddia için insan kanıtları bulunmamaktadır.

9 Cilt İle Etkileşimi

9.1 Cilt

Sigara içmeyen erkekler ve 35-65 yaş arasındaki kadınlarla yapılan bir çalışma, günlük 3 gr oral Rose Hip (Kuşburnu) ile takviye edildiğinde, göz kenarındaki kırışıklıklarında, alın cildi neminde ve yanak cilt esnekliğinde iyileşme buldu. [46] İyileşme miktarı, bazı kozmetik faydaları olan bir antioksidan olan 4 mg astaksantine benzerdir. [47]

10 Cinsellik ve Gebelik

10.1 Libido

Kadın Cinsel İşlev Dizini tarafından değerlendirildiğinde, sağlıklı kadınların cinsel işlevlerini iyileştirdiği,Kuşburnu (50 mg, hem L-arjinin hem de L- sitrulin ile 200 mg karıştırılan) içeren bir diyet takviyesinin, sekiz haftada bir zamanla bağımlı bir şekilde gerçekleşmiştir .

Plasebo grubundaki% 31’lik artış, takviye ile% 88 (dört hafta) ve% 126 (sekiz haftalık) iyileşme gösterdi. [48] Bu bileşik formülasyon aynı zamanda menopoz sonrası kadınlarda etkinlik göstermiştir (aynı çalışma için iki giriş), [49] [50] ancak izolasyonda etkili olduğu bilinen piknogenol dozuna kıyasla düşük Kuşburnu’ya  bağlı olarak, [51] Kuşburnu’nun  aktif bileşen olmadığı düşünülmektedir.

Mevcut tek delil bilinen yararlı maddeler tarafından karıştırıldığından libido ve cinsel rahatlığa Kuşburnu desteğinin faydalarını önermek için şu anda iyi bir kanıt bulunmamaktadır.

11 Güvenlik ve Yan Etkileri

11.1 Genel

Kireçlenme olan insanlarda plaseboyla ilişkili olarak, üç ay boyunca her gün 5000 mg’a kadar Kuşburnu tozu ilavesi önemli yan etkilere neden olmadı. [39]

İshal, gevşek dışkı ve sürekli kabız gibi mide-bağırsak yan etkiler, altı hafta boyunca günlük olarak alınan bir içecekle 40 g Kuşburnu özütün alınmasıyla ortaya çıkmıştır. [21]

Daha yüksek dozlarda mide-bağırsak yan etkiler (ishal, gevşek dışkı, kalıcı kabızlık) ile ilişkili gibi görünse de, ılımlı Rose Hip (Kuşburnu) takviyesi ile ilişkili herhangi bir yan etki bildirilmemektedir.

Bilimsel Destek ve Referans Metni

Rose Hip (Kuşburnu) Referanslar

 1. Rosa canina etkisi ve etkinlik profilleri üzerine sistematik bir derleme .
 2. Transilvanya’nın spontan florasında bulunan Rosa canina L. biyo-tiplerinin biyoaktif bileşenleri ve antioksidan aktiviteleri .
 3. Meyve Ağırlığında Dogrose Taxa (Rosa sect. Caninae) ve Meyve Eti ve Kuru Maddenin Yüzdeleri ve C Vitamini İçeriği Arasındaki Değişim 
 4. Türkiye’de yetişen Kuşburnu (Rosa canina L.) meyvelerinin kimyasal ve teknolojik özellikleri .
 5. Kuşburnu (Rosa spp.) Türlerindeki meyvelerin kimyasal bileşimi 
 6. İnsan periferik kan nötrofillerinin kemotaksisini in vitro inhibe eden kuşburnu (Rosa canina) ‘dan antiinflamatuar bir galaktolipid .
 7. Yüksek performanslı sıvı kromatografi-kütle spektrometresi ile Kuşburnu proantosiyanidin aglikon ve glikozitlerin karakterizasyonu ve C vitamini ile birlikte hızlı miktar tayini .
 8. Kuşburnu Ekstresi, Peroksizom Proliferatörü ile aktive olan Reseptör Gamma’nın Ekspresyonu Bastırılarak Beyaz Adipoz Dokuda Lipit Birikimini Engeller .
 9. Rosa canina’dan güçlü anti-obez ilke: yapısal gereklilikler ve trans-tiliroside etki şekli .
 10. Standardize edilmiş bir kuşburnu tozundan (Rosa canina L.) immünomodülatör triterpen asitlerinin izolasyonu .
 11. Kuşburnu tozundan elde edilen triterpen asitleri, insan mononükleer hücre kültürlerinde kendi antijen ve LPS kaynaklı sitokin üretimini ve CD4 + T hücresi proliferasyonunu inhibe eder .
 12. Elektrokimyasal ve / veya Spektrofotometrik Saptama ile birlikte RP-HPLC ile Rose Hips’te l-Askorbik Asidin Hızlı ve Seçmeli Testi .
 13. Rosa canina L. meyvesinin hidroalkol ekstresinin deneysel olarak nefrolitiazik Wistar sıçanlarına etkileri .
 14. Farklı olgunluk dönemlerinin ve süreçlerinin kuşburnu (Rosa canina L.) ‘nın besin bileşenleri üzerindeki etkileri .
 15. Karotenoid bileşimi ve Kuşburnu in vitro farmakolojik aktivitesi .
 16. Kuşburnu çayı: mineral iyonu ekstraksiyonu dengesi ve kinetik çalışması .
 17. Bazı şifalı bitkilerde mineral ve eser elementlerin belirlenmesi ve bunların Türkiye’de tüketilen infüzyonları .
 18. ORTAK SEBZE VE ANTİTÖR AKTİVİTE, 1,2-DI-O-α-LINOLENOYL-3-O-β-D-GALACTOPYRANOSYL-sn-GLYCEROL KAYBI OLARAK ORTAK SEBZELER VE MEYVELER .
 19. Farklı test sistemlerinde kuşburnu etanol ekstrelerinin antioksidan aktivitelerinin değerlendirilmesi .
 20. Hibiscus çiçeği ve kuşburnu çayı tüketiminin neden olduğu sahte pozitif digoksin analizlerinde flavonoidlerin rolü .
 21. Kuşburnu alımının tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalık risk belirteçleri üzerindeki etkileri: Obez kişilerde randomize, çift kör, çapraz sorgulama .
 22. Peroksizom proliferatörü ile aktive olan reseptör-gamma: adipogenezden karsinojeneze .
 23. Glikosidik bir flavonoid olan tilirosid, obezite ile indüklenen metabolik bozuklukları adiponektin sinyallemesinin aktivasyonu ve ardından obez diyabetik farelerde karaciğer ve iskelet kasındaki yağ asidi oksidasyonunun iyileştirilmesi ile iyileştirir 
 24. Kuşburnu, hepatik lipojenik programın downregülasyonunu içeren bir mekanizma yoluyla antidiyabetik etkiler uygular .
 25. Kuşburnu ekstresinin günlük alımı, preobese bireylerde abdominal viseral yağı azaltır: randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir klinik çalışma .
 26. Osteoartritte kıkırdak matriks dejenerasyonunda sitokinlerin rolü .
 27. Yeni kolajenaz, kolajenaz-3, insan kondrositleri tarafından sentezlenir ve sentezlenir, ancak sinoviositler tarafından değil. Osteoartritte bir rol .
 28. İnsan osteoartriti sinovyal sıvı ve eklem kıkırdağının hem agrekanaz hem de matriks metalloproteinaz kaynaklı agrekan fragmanları vardır .
 29. Kuşburnu ve onun bileşeni olan galaktolipidler, sitokin ve kemokin ekspresyonunu modüle ederek kıkırdak koruması sağlar .
 30. Lösemi inhibitör faktör kıkırdak ve sinovyada eksprese edilir ve artrit patogenezine katkıda bulunabilir .
 31. IL-8, LIF (pro-inflamatuar) ve IL-11’in (anti-inflamatuar) TNF-alfa ile indüklenen PGE (2) salımı üzerindeki ve insan OA sinoviyal fibroblastlarındaki sinyal yollarında farklı etkileri .
 32. Kuşburnu (Rosa canina), Söğüt Kabuğu (Salix alba) ve Isırgan Yaprakından (Urtica dioica) oluşan Botanik Ekstraktlar Canine Articular Chondrocytes’te IL-1β-İndüklü NF-κB Aktivasyonunu Bastırır 
 33. Kuşburnu anti-inflamatuar özellikleri .
 34. Bir kuşburnu gıda takviyesi ile diz ile ilgili hareket kısıtlılığı olan kişilerde geliştirilmiş yürüyüş: Randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma .
 35. Rose kalça, insan periferik kan nötrofillerinin kemotaksisini ve kemilüminesansını in vitro olarak inhibe eder ve in vivo olarak bazı inflamatuar parametreleri azaltır .
 36. Romatoid artritli ve normal kontrol grubundaki hastalarda Kuşburnu (Rosa canina) ‘nın plazma antioksidatif aktivitesi ve C-reaktif protein üzerindeki etkileri: prospektif kohort çalışması .
 37. Romatoid artritli hastalardaKuşburnu bitkisel ilaç – randomize kontrollü bir çalışma .
 38. WOMAC’ın validasyon çalışması: Kalça veya diz osteoartritli hastalarda klinik olarak önemli hasta ile ilgili sonuçları antirheumatik ilaç tedavisine ölçmek için bir sağlık durumu aracı .
 39. Kuşburnu alt türlerinin (Rosa canina) tohumlarından ve kabuklarından yapılan bir toz, diz ve kalça osteoartriti semptomlarını azaltır: randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir klinik çalışma .
 40. Osteoartritli Hastalarda Rosa Caninadan Bir Standardize Bitkisel Çözümün Etkileri: Çift Kör, Randomize, Plasebo Kontrollü Klinik Çalışma .
 41. Bir bitkisel ilaç, Hyben Vital (Rosa canina meyvelerinin alt türlerinin durgunluğu olan toz), ağrıyı azaltır ve osteoartritli hastalarda genel sağlığını geliştirir – çift kör, plasebo kontrollü, randomize deneme .
 42. Romatoid artrit ve osteoartrit hastalarında polimorfonükleer lökositlerin göçmen ve fagositik aktivitesi .
 43. 3T3-L1 hücrelerinde Rhizoma Polygonati falcatum’un bir bileşeni olan kaempferol ile adipogenesisin negatif regülasyonu .
 44. İskelet kasında AMP ile aktive olan protein kinaz: yapıdan ve lokalizasyondan hücresel metabolizmanın ana düzenleyicisi rolüne kadar .
 45. AICAR’ın 3T3-L1 hücrelerinin adiposit farklılaşması üzerindeki etkileri .
 46. Rosa canina tohumlarını ve kabuklarını içeren standart bir kuşburnu tozunun hücre yaşam süresi, cilt kırışıklıkları, nem ve elastikiyet üzerindeki etkinliği .
 47. İnsanlarda astaksantinin kozmetik yararları .
 48. Lady Prelox® genel olarak üreme çağındaki sağlıklı kadınlarda cinsel işlevi iyileştirir .
 49. Lady Prelox® menopoz sonrası kadınlarda cinsel işlevi iyileştirir .
 50. Lady Prelox® menopoz sonrası kadınlarda cinsel işlevi iyileştirir .
 51. Pycnogenol® ile takviye, menopoz geçişinin belirtilerini ve semptomlarını iyileştirir .
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz