Type-II Collagen ( Tip 2 Kollajen ) Nedir ?

Type-II Collagen ( Tip 2 Kollajen ) Nedir Ve Ne İşe Yarar ?

 

Type-II Collagen (Tip 2 Kollajen), eklem kıkırdağının bir peptidi ve bir bileşenidir. Oral yoldan yutulması, vücudun kendi Tip 2 Kollajenini azaltır; kireçlenme ve romatizma vakalarında ise daha az iltihaplanmaya ve eklem sağlığına fayda sağladığı görülmektedir.

Bilinmesi Gerekenler

Hidrolize kolajen, çözünür kollajen, CII, köpekbalığı jelatin, jelatin, kolajen

Kolostrum (benzer ismi olan farklı protein)

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tip 2 Kollajen supplementleri, hayvanlardan elde edilir ve bu nedenle vegan dostu değildir.

Type-II Collagen (Tip 2 Kollajen) Bir Formudur

Eklem sağlığı

Protein supplementi

Kollajen Tarihi

Richard Leach Maddox

Çin tıbbında, binlerce yıldır eklem hastalıklarını tedavi etmek için hayvan kıkırdağı tüketilmesi önerilir. 1871’de araştırmacı Richard Leach Maddox’un çalışması, fotoğraf alanında jelatin kullanımına yol açtı. Endüstriyel jelatin üretimi 1870 yılında başladı. 2000 yılında dünya üretimi yılda 250 000 tona ulaştı. 1980’lerde, bazı Avrupalı ​​araştırmacılar, eklem problemlerinin tedavisi için kolajen hidrolizatın olası erdemlerini ele almaya başladılar.

Kollajen türleri , genellikle fibriler formda bulunan bir protein ailesidir. Hayvan organizmalarının hücre dışı matrisinde bulunur. Bu proteinler, germek için dokuya mekanik bir güç kazandırma fonksiyonuna sahiptir.

Bu, protein kütlesinin dörtte birini temsil eden insan vücudundaki en bol protein ve aynı zamanda hayvan krallığındaki en bol proteindir. Bağ dokusu hücreleri tarafından salgılanır ve 300 kDa’lık bir moleküler ağırlığa sahiptir.

Bağ dokularında da bulunan elastinin aksine, doğal kolajen uzayabilir ve dirençli iyi bir çekişe sahiptir. İyileşme süreci için özellikle önemlidir. Kollajen tarihinde endüstriyel ve ekonomik açıdan bakıldığında, kolajenin jelatin üretimi için hammadde olduğu belirtilmelidir.

Type-II Collagen (Tip 2 Kollajen) Nasıl Kullanılır?

Kollajen supplementleri ya hidrolize kollajen formunda ya da değişmemiş Type-II Collagen (Tip 2 Kollajen) biçiminde olmak üzere iki farklı formdan birinde alınır; her iki formun da farklı dozaj stratejileri vardır ve faydaları paylaşılırken, bazı benzerlikleri olan iki farklı supplementtir.

Hidrolize kolajen cilt sağlığı ve eklemlere bazı yararlar sağlamak için günde yaklaşık 10 gr dozlarda kullanılır ve yemeklerle birlikte de alınabilir. Diğer protein kaynaklarına göre daha az etkililiğe ve zayıf bir amino asit profili nedeniyle, bir protein supplementi olarak (kas kazancı ve yağ kaybı için) yüksek dozlarda alınmamalıdır.

Otonom (özerk) bileşim olduğundan kireçlenme ve romatizmal artrit (eklem iltihabı) tedavisi için, günde bir kez yaklaşık 40 mg bir dozda alınır ve günün herhangi bir saatinde alınması gerekmez. Kahvaltıdan önce boş mideye almak en idealidir.

1 Kaynaklar ve Yapısı ?

1.1 Kaynaklar (Nerelerde ve Hangi Besinlerde Bulunur)

Type-II Collagen (Tip 2 Kollajen), insanlarda yaygın olan özel bir kollajen çeşididir ve köpek balığı jelatini [3] ve jelatin [4] gibi diyet supplementleri ile eş anlamlıdır; kollajeni daha fazla suda çözünür hale getirme sürecinde çözünebilir. Tip II türü kollajen genelde, Tip 2 Kollajen olarak değerlendirilir ve tutarlılık için bu makalenin tamamında kullanılan cümleler olacaktır.

Tip 2 Kollajenin ana tamamlayıcı amacı, bağırsak yolundan iyi emilimine rağmen, diyetteki bir protein kaynağı (kollajen veya jelatin proteini) gibi eklem ağrısı ve artritik (eklem romatizması) koşulların tedavisidir. [4] [5] Esansiyel amino asitlerin konsantrasyonu daha düşüktür ve L-sisteinden yoksundur. [6] [7]

Tip 2 Kollajen öncelikle aşağıdakileri ifade etmektedir:

 • Çeşitli Tip 2 Kollajen peptidleri ağırlığı 1.000-30.000 Da arasında değişir [8] ve bu peptitlerin oral olarak verildiğinde [4] bir peptid ile birlikte 250-270 olarak belirlendiği, farelerin bağırsak yolundan bozulmadan emildiği görülmektedir en aktif peptidlerin bulunduğu ağırlık aralığıdır. [9]
 • Gly-Pro-Glu (Glisin-Prolin- Glutamin) [11] enzimatik muamelesinden sonra % 8’e kadar erişebilen Gly-Pro-Hyp (Glisin-Prolin-Hidroksiprolin gibi Glycine içeren çeşitli tripeptitler) ve Pro-Gly-Pro (Prolin-Glisin-Prolin) [11]

Aktif olanlar, oldukça düşük moleküler ağırlıklı görünen Tip 2 Kollajen içerisinde bulunan çeşitli peptidler vardır ve muhtemelen bunlar, kollajen proteininde belirgin olan yüksek miktarda glisin ve prolin içeren küçük peptidlerdir (tripeptidler gibi).

Tip 2 Kollajen kaynakları aşağıdaki şekildedir:

 • Köpekbalığı türevi Tip 2 Kollajen, ağırlık olarak 12 kDa gibi görünmektedir ve benzer amaçlar için etkilidir. [12]
 • Domuz Tip 2 Kollajen– diğer türlere benzer dozlarda etkinlik göstermiştir. [13]
 • Tavuk göğsüsünün bir Tip 2 Kollajen kaynağı olduğu ve bu kaynaktan gelen marka ismi UC-II® [14] [15]

Tip 2 Kollajen ayrıca sığır eklem kıkırdağından elde edilebilir, ancak bazı bilim adamları büyükbaş hayvan kaynaklarıyla ilişkili bir enfeksiyon riski olduğuna inandığından (deli dana hastalığı), alternatif kaynaklardan aranır; [12] benzer bir endişe, modern fosfatidilserin supplementlerinin sığır korteksinden (dış katman) ziyade soyadan türetilmesine yol açmıştır.

Çeşitli memeliler ve balıkların olası Tip 2 Kollajen kaynakları olduğu gösterilmiştir; kemirgenlerde ve insanlarda suplement ilave edildiğinde her bir kaynak potenste (potansiyel) oldukça benzer gibi görünmektedir.

1.2 Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Yapısındaki bazı değişimlere, peptid zincirlerini kurucu amino asitlerine boşaltmanın geri döndürülemez işlemi ve ısıtma yoluyla, jelatin protein supplementlerinin işlenmesinde kullanılır. [16] Bu sürecin tamamlanıncaya kadar sürdürülmesinin, Tip 2 Kollajeni , onu oluşturan amino asitler haline düşürdüğü ve yararlarını ortadan kaldırdığı bilinmektedir; bu sebeple artritik (eklem romatizması) koşullarda aktif olan Tip 2 Kollajen supplementlerinin bazen dezenfekte edilemeyeceğini (yani, UC-II®) belirtmiştir. [17]

Hidrolize edilmiş kollajen, bir ısı ve asit bileşenine sahip olan kollajen üzerinde hidroliz işlemine atıfta bulunmaktadır. [18] Bununla birlikte, kollajenin hidrolizi, daha büyük formlardan, bilinen biyoaktif peptidlerin ağırlık aralığındaki küçük peptitlere (19) ilave hidrolize edilmiş kollajenlerin benzer bir tamamlayıcılığa sahip olabilmesine neden olur; 10 gr’a kadar daha yüksek dozda olsa da, insanlarda eklem ağrısı azaltıcı özellikler göstermiştir. [20]

Hidroliz ve Yapısındaki bazı değişim işlemi, peptidleri daha küçük peptit zincirlerine ve nihayetinde oluşturan amino asitler haline getirir ve amino asitlerin son çözeltisine ulaştığında, Tip 2 Kollajen peptidiyle bağlantılı faydalar (Tip 2 Kollajen yok edildiği gibi) ortaya çıkmaz. Hidrolize kollajen bu işleme rağmen, eklem ağrısına bazı yararlar gösterir; ancak önemli ölçüde daha yüksek bir oral doz gerektirir.

1.3 Biyolojik İlişki

II, IX ve XI kollajenleri gelişmekte olan bir matriste (istatistikte, bir elemanlar topluluğunun düzenlenmiş biçimi) katkıda bulunurken, olgun matrise katkıda bulunan II, III, VI, IX, X, XI, XII ve XIV kollajenlerini içeren memelilerde çok sayıda kollajen türü bulunmaktadır. [21] Tip 2 Kollajen en belirgin maddedir; toplam kollajenin % 80’inden fazlası, olgun eklem kıkırdağında muhtemelen % 90’ın üzerine çıkan gençlerde bu türden oluşmaktadır. [21]

Artmış kıkırdak hücrelerindeki Tip 2 Kollajen sentetik kapasitesi, iskelet dokusu, büyümeyi durdurduktan sonra azalmaktadır [21] ve sentezinin eklem yaralanmasından sonra arttığı belirtilmektedir. [22]

1.4 Formülasyonlar ve Çeşitleri

Doğal özelliklerini yitirmiş  Tip 2 Kollajen (UC-II®), birkaç kemirgen [17] [23] [24] ve endüstri kaynaklı insan çalışmalarında kullanılan, glikosile edilmiş [23] tavuk göğsünden türetilmiş patentli bir kollajen formudur. [14] [15] Çok yüksek LD50 değeri olan (5.000 mg / kg’dan fazla) farelerde ve insan deneklerde 40 mg aktif dozda iyi tolere edildiği görülmektedir. [14]

UC-II, tavuk kıkırdağından türetilen bir Tip 2 Kollajen glikosile edilmiş formudur ve insanlarda ve kemirgenlerde etkili bir tamamlayıcı form olarak görünmektedir.

2 Moleküler Hedefler

2.1 Tolerojenik (Bağışıklığa Sebep Olmayan) Dendritik Hücreler

Doğuştan olan bağışıklıkla ilgili iltihap oluşumlarında Tip 2 Kollajenin oral yoldan alınması için ilk faaliyet alanı, yüksek dendritik hücre popülasyonuna sahip ”peyer plakları” olarak bilinen bölgelerdeki bağırsaktaki dendritik bağışıklık hücreleri seviyesinde görünmektedir. Tolerojenik yani bağışıklığa sebep olmayan, T hücreleri gibi diğer bağışık hücre popülasyonlarını etkilemek suretiyle, bir antikor üretimi yapan maddelere tolerans oluşturma kapasitesini belirtir.

 • Dendritik hücre :  Memeli bağışıklık sisteminin antijen sunan hücreleridir. Ana işlevleri antijen materyalini işlemek ve hücre yüzeyinde bağışıklık sisteminin T hücrelerine sunmaktır.
 • Peyer plakları :   İnce bağırsağın birlikteum bölgesinde bulunan küçük lenfatik doku kitleleridir.

Düşük Tip 2 Kollajen dozlarının yutulması, bu dendritik hücrelerin T hücrelerini, dönüştüğü reseptörler vasıtasıyla gözlemlenen bir T düzenleyici (Treg) hücresi olarak bilinen daha anti-iltihap bir biçime ayırmaya teşvik eden, bir değişikliğe neden olduğu görülmektedir. Tip 2 Kollajen kullanımı ilgili Treg hücreleri CD4 + CD25 + Foxp3 + Treg hücreleridir ve bunlar T hücrelerinin CD4 + ‘ya diferansiyasyonunu (farklılaşma) azaltır.

 • Treg Hücreleri :  Bağışıklık yanıtı bastırmak, böylece homeostaziyi ve kendi kendine toleransı korumak için harekete geçen özel bir T hücresi popülasyonudur.
 • T Hücresi : Bir T hücresi veya T lenfositi, hücre aracılı immünitede merkezi bir rol oynayan bir tip lenfosittir (beyaz kan hücresinin bir alt tipi). T hücreleri, hücre yüzeyi üzerinde bir T-hücresi reseptörü varlığında, B hücreleri ve doğal öldürücü hücreler gibi diğer lenfositlerden ayırt edilebilir.

CD4 + CD25 + Foxp3 + Treg hücreleri, interlökin 10 (IL-10) olarak bilinen daha fazla protein üretir ve bu interlökin, IL-17 olarak bilinen başka bir türünün hareketlerini bastırır. IL-17 romatizmayı arttırdığından, artmış IL-10 konsantrasyonları, eylemlerini ve müteakip eklem ağrısını azaltmaktadır.

Tip 2 Kollajenden CD4 + CD25 + Foxp3 + Treg hücrelerinin üretilmesine devam edilmesi, bir ay boyunca Tip 2 Kollajen supplementi yapılırken elde edilen T hücre popülasyonlarının ve bunlardan üretilen iki interlökinin normale döndüğü supplement durduruluncaya kadar tutarlı bir şekilde ‘tolerans’ olarak bilinir; yaklaşık bir ay sonra semptomlar tekrar tekrar ortaya çıkmaktadır.

Bir dendritik  hücre -> Treg hücresi -> IL-10 yolu ile Tip 2 Kollajenin oral yoldan yutulması, enfeksiyondan önce bir antikor üretimi yapan maddeleri sunmak için konsept benzer şekilde geçici bir tolerans durumu oluşturabilir ve bu da eklemlerde daha az iltihap protein ve peptid aktivitesine ve ağrıkesici etkilere neden olmaktadır.

3 Farmakoloji

3.1 Sindirim

10g / kg vücut ağırlığında ağızdan hidrolize kollajen (jelatin hidrolizat) dozunda verilen farelerde, protein supplementinin sonraki 12 saat boyunca toplam biyoyararlanımı % 95’tir ve altı saat sonra zirve plazma konsantrasyonlarına ulaşmıştır; [4] serum test edilirken, kollajenden 500 dalton ila 15 kilodalton arasında değişen peptitler bozulmadan sindirilmektedir. [4]

Bağırsak goblet hücreleri, bağırsak Peyer plakalarında bulunan antikor üretimi yapan maddeleri, bağışıklığa sebep olmayan dendritik hücrelere [DC] gönderimde yer aldığından, bağışıklıkta Type-II Collagen’in (Tip 2 Kollajen) rolü emilini gerektirebilir. [26] [27]

 • Goblet Hücreleri : Çoğu organizmanın epitelyumunda bulunan glandüler ve basit kolon hücreleridir.

3.2 Dağıtım

Farelerde 10 gr / kg hidrolize kollajenin oral yoldan alınması, 24 saat içinde plazmadan % 85 oranında elimine edilmiş olmasına rağmen, ciltte doruğa çıktığında (12 saat sonra) dozun hala % 58 olduğu cilde birikir gibi gözükmüştür. 192 saat sonra ciltte saptanabilir; [4] ölçülen diğer organlar (karaciğer, böbrek, dalak ve iskelet kası) amino asit kontrolü ile karşılaştırıldığında hidrolize kollajen biriktirmiş gibi görünmemektedir. [4]

Sözü geçen hidrolize kollajen alımının 12 saat sonra fare kıkırdağında birikmesi ve 192 saatlik gözlem süresinin tamamı için önemli bir düşüş göstermeksizin konsantrasyonlar muhafaza edildiği görülmüştür. [4]

3.3 Vücuttan Çıkışı

Farelerde 10 gr / kg hidrolize kollajen oral yoldan alındığında, etiketli amino asitlerin radyoaktivitesinin % 85’i plazmadan 24 saat içinde kaybolmuştur. [4]

4 Nöroloji

4.1 Nörogenez (Hücre doğumu)

Dört haftalık içme suyunda kontrol olarak düşük molekül ağırlıklı (2.000 ve % 8 Gly-Pro-Hyp) ya da yüksek moleküler ağırlıklı (30.000) kollajen peptidlerden beslenen farelerde, düşük molekül ağırlıklı peptidlerin (hipokampusun) dişli halkasındaki hücre doğumu yaklaşık % 20 daha fazla kontrol ve bu etkiler hafif kaygı ve korku giderici etkilerin yanında ortaya çıktı. [10] Benzer bir tripeptit (Gly-Pro-Glu), beyin kan bariyeri etkili kapasitelerinde [28] ve peptitler (Noopept gibi) daha büyük nörotropik proteinleri taklit etme potansiyeline sahip olduğu için peptitlerin merkezi olarak çalıştığını [10] öne sürülmüştür;[29]

Mekanizmalar, bu noktada büyük ölçüde varsayımsal olmakla birlikte, düşük molekül ağırlıklı kollajen supplementlerinde bulunan peptidlerin, oral uygulama sonrası hücre doğumunu artırabileceği öne sürülmüştür.

5  Kemik ve Eklem Sağlığı

5.1 Osteobalstlar

Tip I kollajen uyarıcılarının de novo sentezi, osteoblastik (kemik oluşumunu artırıcı etkinlik) farklılaşmanın teşvik edilmesinde rol oynamaktadır. [30] [31]

 • De novo sentezi : Kısmi bozunmadan sonra geri dönüşümün aksine, şeker veya amino asitler gibi basit moleküllerden kompleks moleküllerin sentezini ifade eder.

5.2 Kollajen ve Eklemler

Tip 2 Kollajenin tamamlanması,  sağlıklı bireylere bazı yararlar sağladığı düşünülür, çünkü vücudun kendi yapısal kollajenine karşı serum antikorlarını değerlendirirken hem romatizmal hem de normal kişilerde benzer derecede saptanabilir. [32]

Buda İlginizi Çekebilir  Maratoncular İçin Karbohidratların Kullanımı

Eklem ağrısı bildiren ancak artrit geçmişi olmayan deneklerde günde 40 mg’lık (dört ay boyunca) Doğal özelliklerini yitirmiş Tip 2 Kollajenin oral eklenmesi, supplementin diz hareket açıklığını iyileştirmede etkili olmuştur (plasebo değişmeden kalan 73.2 ° ile 81 ° arasında). Eklem ağrısı, egzersiz sırasında ve daha hızlı toparlanma için daha uzun süre, supplement ve bakımdan üç ay sonraki maksimum yararlar sağlamaktadır. [14] Bununla birlikte bu çalışma, günlük eklem ağrısı üzerindeki herhangi bir etkiyi Diz yaralanması ve kireçlenme Sonuç Skoru tarafından değerlendirildiğinde fark edememiştir. [14]

Düşük doz kollajenin, bütün gün eklem ağrısı skorlarını plaseboya (yalancı ilaç) göre etkilemesine rağmen, egzersiz sırasında görülen eklem ağrısı için etkili olduğu görülmektedir.

5.3 Kemik Yoğunluğu

Farelerde kollajen peptidinin 0.166 gr / kg, 1.66 gr / kg ve 16.6 gr / kg’lık üç dozda (en düşük 60 kg’lık bir insanda günde 10 gr’a eşdeğer) oral yoldan 4 haftalık oral yoldan tüketildiğinde sadece en yüksek dozun hafifçe arttığı kaydedilmiştir. Büyüyen farelerde tibia (kaval kemiği) yoğunluğunu etkilemeyen femur (uyluk kemiği) yoğunluğu, [8] kalsiyum eksikliği olan yaşlı farelerde 1.66 gr / kg femur üzerinde büyüme etkisi olmuştur (tibia üzerinde herhangi bir etki yoktur). [8]

% 20 (normal) ya da % 40 (yüksek) kalori alımı ya da % 20 kazein ile % 20 kazein kombinasyonu (kazein ile kontrollere kıyasla) diyetlerinde hidrolize kollajen verilen erkek farelerde, 11 yaşından sonra her iki grupta da egzersiz antrenmanının yapıldığı haftalık egzersiz, kemik yoğunluğu, kütle ve egzersiz güçlerinde artışlar yaşanmıştır. [33] Yüksek bir protein alımının, egzersizle eşleştirildiğinde kemik büyüme efekti uyguladığı bilinmektedir [34] ve kazein ile kollajeni karşılaştırırken faydalarda anlamlı farklılık gözükmemektedir. [33]

İki hafta boyunca 100-400 mg / kg protein eksikliği olan ovarektomize (yumurtalıklarından biri veya ikisi cerrahi olarak alınmış ) farelere köpekbalığı jelatininin oral yoldan verilmesi, femurun (uyluk kemiği) 200 mg / kg tepe noktasında proksimal metafiz yoğunluğunda bir miktar artış göstermiş, ancak genel kemik kütlesini albümin kontrolüne göre artırmak için başarısız olmuştur. [3] Bu, epifizin glikozaminoglikan içeriğindeki bir artış ile ilişkilendirilmiştir, ancak jelatin alımının, protein alımı az olan durumlarda daha yüksek protein alımının örneklerinde tekrarlanmayan kemik mineral yoğunluğuna etkileri olduğu belirtilmiştir. [35]

 • Proksimal Metafiz : Metafiz epifiz ve diyafiz arasındaki uzun bir kemiğin dar kısmıdır. Çocukluk döneminde yetişen ve büyüdükçe kemiğin parçası olan büyüme plakasını içerir, diyafize ve epifizlere yakın bir yerde kemikleşir.

Genel bir bildiri olarak, Tip 2 Kollajenin bağışıklık etkileri, kemik sağlığına pek fazla bir şey uygulamıyor gibi görünmemektedir ve kemik yoğunluğundaki Tip 2 Kollajen takviyesinin rolü, sadece bir protein kaynağı olmakla ilgilidir. Yüksek dozlarda (bir insanda 10 gr olduğu tahmin edildiğinde) kemik kütlesini hafifçe arttırabilir, ancak düşük proteinli bir diyet ile eşleştirilmiş olabilir; genel protein alımı arttıkça bu yarar kaybolur ve diğer protein kaynaklarıyla eşit derecede performans göstermektedir.

Halen kollajen kullanan ve kemik kütlesini araştıran tek insan çalışması, kalsitoninin damariçi enjeksiyonlarının yanında 10 gr kollajen proteininin ilave edilmesinin kemik erimesi sorunu olan kadınlarda, 24 hafta boyunca kemik mineral yoğunluğunda bir artış olduğunu kaydetmiştir. [1]

5.4 Kireçlenme

İki haftalık düşük doz II kollajen (1-10 mg / kg) ile beslenen kireçlenmede (kıkırdak erozyonunu destekleyen monoiodoasetat ile uyarılan ), [36] plazma zayıflamasına bağlı olarak 1 mg / kg’da en yüksek etkinlik ile ağrıkesici etkiler ortaya çıkmış gibi gözükmüştür; CTX-II, Type-II Collagen (Tip 2 Kollajen) üzerine etki eden metalloproteinazların ( Dokunun yeniden yapılması , yara iyileşmesi vss özellikleri olan bileşen)  eylemi ile üretildiğinden, koruyucu bir mekanizma olduğunu düşündüren [37] ve CPII (% 40-53; kireçlenmeniz etki yoktur) ve kireçlenme için, CPII üzerinde hiçbir etkisi yoktur. [35]

 • CTX-II : CTx-II biyobelirteç geniş çaplı olarak araştırılmış ve osteoartrit ve romatoid artritte kıkırdak dönüşümünün durumunu belirlemek için kullanılmıştır.

Kireçlenme sorunu olan hastalarda günde bir kez 40mg 90  günde, deneklerde UC-II’nin (tavuk göğsü Tip 2 Kollajen ) oral yoldan supplementinin alınması, WOMAC, VAS ve Lequesne skorlarında osteoartirik ağrı ve hareketliliğin iyileştirilmesinde (başlangıç ​​değerlerine göre) etkili olduğunu belirtmiştir; biraz zamana bağımlı bir şekilde. [15] Bu çalışma, UC-II’yi glukozamin hidroklorid (1,500 mg) ile kondroitin sülfat (1,200 mg) kombinasyonuyla karşılaştırmış ve UC-II ile daha fazla etkinlik veya eş güç bulmuştur . [15]

 • WOMAC : Diz ve kalça osteoartriti olan hastaların durumunu değerlendirmek için, sağlık profesyonelleri tarafından kullanılan, eklemlerin ağrı, sertlik ve fiziksel fonksiyonlarını içeren yaygın olarak kullanılan, standartlaştırılmış bir ankettir.
 • VAS :  Bir değerler sürekliliği boyunca aralıklı olduğuna inanılan ve kolayca doğrudan ölçülemeyen bir karakteristiği veya tutumu ölçmeye çalışan bir ölçüm aracıdır.
 • Lequesne : Ağrı veya rahatsızlık (beş öğe) dahil olmak üzere üç boyutta inceler.

Kireçlenme olan bireylerde altı ay süreylegünde 10 gr hidrolize kollajenin oral yoldan supplement edilmesi, VAS ve WOMAC tarafından değerlendirilen ağrıyı azalttığı, ancak WOMAC’ın plasebona (yalancı ilaca) göre sertlik ve fonksiyon gibi diğer parametrelerini etkilemekte başarısız olduğu belirtilmiştir. [20]

5.5 Romatoid Artrit (Eklem Romatizması)

T regülatör (Treg) hücreleri artritte rol oynamaktadır, çünkü artritik hastalarda iltihaplanma bölgelerinde, sağlıklı kontrollere göre genel olarak herhangi bir değişiklik yapılmamasına rağmen, [39] [40] iltihaplanma bölgelerinde birikirler ve bu Treg hücreleri efektör T hücrelerinin baskılanmasına daha etkin olabilmektedir. [41] [42] Diğer Treg hücre tiplerine göre, aşırı dönüşen sayısız yüzey reseptörüne (Foxp3 mRNA, CTLA-4 ve GITR) sahiptir; [43] bu doku (örneğin IL-6 ve TNF-α) normal kontrollerden gelen eklemi nemlendiren ve kayganlığını sıvıya göre. [44] [45]

 • Foxp3 mRNA :  Bağışıklık sistem yanıtlarında yer alan bir proteindir. FOX protein ailesinin bir üyesi olan FOXP3, düzenleyici T hücrelerinin geliştirilmesi ve işlevinde düzenleyici yolun ana düzenleyicisi olarak işlev görmektedir.
 • CTLA-4 : CD152 olarak da bilinen CTLA4 veya CTLA-4, bir bağışıklık kontrol noktası olarak işlev gören, bağışıklık tepkilerini azaltan bir protein reseptörüdür.
 • GITR : Doğuştan gelen ve adaptif immünitede glukokortikoid kaynaklı TNFR ile ilişkili protein (GITR) -GITR ligand yoludur.
 • IL-6 : Bir pro-iltihaplanma sitokin ve bir anti-iltihaplanma miyokin olarak işlev gören bir interlökin’dir. İnsanlarda, IL6 geni tarafından kodlanır.
 • TNF-α : Sistemik iltihaplanmada yer alan bir hücre sinyal proteinidir (sitokin) ve akut faz reaksiyonunu oluşturan sitokinlerden biridir.

Aktif peptit fragmanının (250-270) romatizmal hastaların serumuna verilmesi, CD3 + T hücre popülasyonlarını ve özellikle CD3 + CD25 + ve CD3 + CD69 + alt gruplarını artırabilir. [9]

Romatizma etkilenenlerin eklem sıvısında anormal ve yüksek T regülatör hücre fonksiyonuyla ilişkili bir hastalık halidir.

Kollajen kaynaklı artrit (yüksek konsantrasyonda kollajen enjeksiyonu, otoimmün romatizmaya neden olabilir) gibi romatizma kemirgen modellerinde, uyarılmasından bir hafta önce farelerde (0.1-0.5 mg) peptit 250-270 olarak bilinen Tip 2 Kollajen bileşeninin oral yoldan yutulması, artritin şiddetini azaltabilir veya bir kaç örnekte oluşmasını önleyebilir. [9][47]  Ovalbümin (yumurta akının esas proteini olan bir glikoprotein) kaynaklı [48] ve Komple Freund Adjuvanı ile tetiklenmiş, [49] [12] romatizmanın diğer modelleri de benzer mekanizmalarla oral Tip 2 Kollajen uygulamasına fayda görmektedir.

 • Freund Adjuvanı :  Metabolize edilemeyen yağlarda (parafin yağı ve mannide monooleat) ısıyla öldürülen Mycobacterium tuberculosis’den oluşur.
 • IgG : İmmünoglobulin G (IgG) bir tür antikordur. İnsanlarda serum antikorlarının yaklaşık% 75’ini temsil eden IgG, dolaşımda bulunan en yaygın antikor türüdür.

Fare çalışmalarında görülen faydalar, dalağın sabit primitif retiküler hücreleri.nden daha az bağışıklık ile ilişkilidir [9] ve daha az Tip 2 Kollajen -spesifik IgG üretilmektedir; özellikle IgG 1, IgG 1 arttıkça artmaktadır. [47] T hücreleri, IL-17’in [50] pro-romatizma işlevlerini baskı altına alan daha fazla IL-10 üreten [47] [48] ve TGF-β üreten CD3 + CD25 + özeliklerini alıyor gibi görünürken, T hücreleri genel olarak çoğalır daha sonra laboratuvar ortamında Tip 2 Kollajene maruz bırakıldığında daha azdır. [47]

 • TGF-β : Transforme edici büyüme faktörü beta 1 veya TGF-p 1, sitokinlerin transforme edici büyüme faktörü beta süper familyasının bir polipeptid üyesidir.
 • IFN-γ : İnterferon tip II sınıfının tek üyesi olan dimerize çözünebilir bir protein ve peptid grubudur.

IFN-γ, laboratuvar ortamında (40μg / mL) daha yüksek konsantrasyonlarda uyarılabilir, ancak oral tolerans esnasında değişmez [47] ve onu üreten T hücrelerinin tolerans sonrasında içeriğinde azalma olduğu belirtilmiştir. [48]

Kollajen kaynaklı romatoid artritin uyarımı öncesinde Tip 2 Kollajenin oral yolla verilmesi, bağışık hücrelerin Tip 2 Kollajene tolerans göstermesine ve romatizmanın uyarımına beklenen ters otoimmün tepkilerin önlenmesine ya da azaltılmasına olanak tanıyan bir oral aşılama işlevine benzer şekilde işlev görmektedir.

Ağır aktiviteli romatoid artritli hastalarda 90 gün boyunca çözünebilir Type-II Collagen (Tip 2 Kollajen)’in (bir ay için 0.1 mg, iki ay için 1 mg) oral yoldan yutulması eklemdeki semptomları (şişme, ağrı ve hassasiyet) iyileştirmiş ve  Kollojen grubundaki dört denekle (örneğin % 14) romatizmanın kararlılığını bildiren, daha az bir dereceye kadar yararlanan plaseboda 15 m yürüme süresini koruduğu görülmüştür [51]

İlave bir katkı sağladığını belirten bir insan çalışmasında, üç ay boyunca supplementin kesilmesinin, semptomların durması ile ilişkili olduğunu ve bu periyodun ardından supplementin faydalanmaya başladığını belirtmiştir. [51] Supplement ile görülen faydalar, serumda saptanabilir Kollajen -spesifik antikorlarda azalma ile ilişkilidir, [49] [32] ve mikrogram dozları düşük miligram dozlarından daha iyi performans gösterirken (1-2.5mg [49]) 10mg’ninda düşük (1mg) dozlarından daha iyi performans gösterdiği kaydedilmiştir.  [32]

6 İltihaplanma ve Bağışıklık Sistemi

6.1 İnterferonlar ve İmmunglobulinler

Artritin uyarılmasından  önce farelere (15μg) Tip 2 Kollajenin bir dozda oral yoldan tüketilmesi, TGFβ uygulanan daha fazla T hücresi (CD8 +) uyarılması nedeniyle [53] TGFβ1 ile birlikte uygulandığında,doğal olarak daha kuvvetli hale gelmiştir. [54]

 • TGFβ: Transforme edici büyüme faktörü beta 1 veya TGF-p 1, sitokinlerin transforme edici büyüme faktörü beta süper familyasının bir polipeptid üyesidir.

Bazı romatizmal hastalarda, başlangıçta Tip 2 Kollajenin karşı serum IgA ve IgG antikorları bulunur ve oral Tip 2 Kollajen tedavisi boyunca (24 hafta boyunca 20-2.500 ug) değişime uğramasalar da, varlığı tedaviye yanıt verme oranını öngörebilir. [52] Genel antikor kıkırdama, hastalık durumuyla ilişkili görünmemekte veya Tip 2 Kollajenin oral yoldan verilmesiyle iyileşme ile birlikte görülmemektedir. [32]

 • IgA : Gözyaşı, tükürük, ter, kolostrum ve genitoüriner yoldan sindirim, gastrointestinal sistem, prostat ve solunumsal epitelyum dahil olmak üzere mukus salgılarında bulunan ana immünoglobulindir.
 • IgG : İmmünoglobulin G (IgG) bir tür antikordur. İnsanlarda serum antikorlarının yaklaşık% 75’ini temsil eden IgG, dolaşımda bulunan en yaygın antikor türüdür.

6.2 İnterlökinler

Farelere, daha sonra Tip 2 Kollajenin (0.1-1 mg / kg) oral yoldan verilmesi, İnterlökin-10 salınımını teşvik edecek şekilde T hücre popülasyonlarını değiştiren kollajen enjeksiyonları (romatizmanın bir hayvan modeli) yoluyla artrit verir. CD4 + CD25 + T hücreleri; [47] sitokinin kendisinin  iltihaplanma protein yada peptidlerinin İnterlökin-17’yi baskılayarak anti-iltihaplanma olduğu bilinmektedir ve bu baskılayıcı mekanizma ile romatizma vakalarında terapötiktir. [56] [50] [57]

İnterlökin-17’nin kendisinin konsantrasyonlarını değerlendiren çalışmalar, kontrol gruplarına göre Tip 2 Kollajen peptitlerinin yenmesi ile herhangi bir değişiklik not etmemektedir. [58]

İnterlökin-10’un aktivitesi, İnterlökin-17’nin etkinliğini bastıran konsantrasyonlarının değişmesine rağmen bu interlökinin daha yüksek konsantrasyonlarına bağlı olarak arttırılmış gibi görünmektedir; T hücresi popülasyon değişikliklerine bağlı olan bu interlökin eksendeki sinyal değişikliği supplementin, anti-iltihaplanma etkilerine aracılık etmiştir.

Romatizma olan farelerde, oral tolerans sırasında görülen T hücre farklılaşmasının değişimi ile ilişkili olduğu düşünülen İnterlökin-2 konsantrasyonunu arttırırken, Tip 2 Kollajenin oral yoldan verilmesi artritik kontrol ile ilişkili dolaşımdaki IL-6 konsantrasyonlarını azalttığı görülmektedir. [49]

6.3 T Hücreleri

Artrit uyarılmadan önce oral yoldan verilen (0.1 mg) farelerde tip 2 kollajen verilen farelerde artrit şiddetini azaltabilir. [26] [27] Bağırsağın daha yüksek bir konsantrasyonuyla ilişkili olduğu bildirilmiştir; indolamin 2,3-dioksigenaz (IDO) ifade eden (aka. CD11c +) dendritik hücrelerdir. [27] Dendritik hücrelerin saf T hücrelerini uyarmada rolü vardır [59] ve bu bağışıklanmış farelerde CD11c + hücreleri İDO’ya bağımlı CD4 + CD25 + Foxp3 + düzenleyici T hücrelerinin artan aktivitesine ikincil kollajenin uyarılmış CD4 + T hücre çoğalmasını engellemektedir. [27] Son T hücre fenotipi, dendritik hücrelerde IDO dönüşümünü bağımsız olarak artırabilir. [60] [61]

 • İndolamin 2,3-dioksigenaz (IDO) : Kansere bağlı bağışıklık bastırmada indoleamin 2,3-dioksijenaz enziminin (IDO) rolü ve IDO inhibitörleri üzerindeki rolü vardır.
 • CD4 : Moleküler biyolojide, CD4 (farklılaşma 4 kümesi), T yardımcı hücreleri, monositler, makrofajlar ve dendritik hücreler gibi bağışıklık hücrelerinin yüzeyinde bulunan bir glikoproteindir.
 • CD25 : Miyeloid dendritik hücreler üzerinde eksprese edilen bir bağışıklık düzenleyici moleküldür.
 • Foxp3 : Bağışıklık sistem yanıtlarında yer alan bir proteindir. FOX protein ailesinin bir üyesi olan FOXP3, düzenleyici T hücrelerinin geliştirilmesi ve işlevinde düzenleyici yolun ana düzenleyicisi olarak işlev görmektedir.
Buda İlginizi Çekebilir  Protein Tozu Kilo Aldırır Mı?

Oral destekli Type-II Collagen (Tip 2 Kollajen), kollajen yanıtına karşı başka bir T hücresi (CD4 +) aşırı aktivitesini önlemek için belirli bir T regülatör hücre türünü (CD4 + CD25 + Foxp3 +) teşvik edebilir ve bu da kollajen şiddetlendirici semptomlara karşı otamatik bağışıklık reaksiyonunu azaltır.

T hücre çoğalmasını genel olarak değerlendirirken , romatizmal hastalarda on iki hafta boyunca 1 mg veya 10 mg Tip 2 Kollajen verildiğinde çoğu kişide çoğalmasının bastırılması görünmüştür. [32]

7 Cilt ile Etkileşimi

7.1 Cilt

Tip I kollajen yetişkin insan dermisinin toplam kollajen miktarının yaklaşık % 80’ini oluşturur ve glukokortikoid tedavisi (tip I kollajen içeriğini azaltan) [63] ve UV ışınlaması (prokollajen I içeriğini azaltır) gibi serum faktörlerine cevap verdiği bilinmektedir. [64] [65] Stres ve güneşe maruz kalmanın (fotoaging) etkilerine katkıda bulunmayı düşünmüş; prokollajen azalmalarını önlemek için, Topikal olarak uygulandığında, düşük konsantrasyonlarda A vitaminin koruyucu etkilerinin altını çizmek gerekmektedir. [65] [66]

Type-II Collagen (Tip 2 Kollajen), eklem kıkırdağında olduğu gibi cildin önemli bir bileşeni değildir, çünkü I ve III tipleri ciltte daha fazla varlığı vardır, [62] ancak Tip 2 Kollajen , oral yoldan hidrolize edilmiş kollajen supplementinin oral yoldan yutulmasını takiben deride birikebilir. [4]

Cildin normal şartlar altında Tip 2 Kollajen içeriği eklem kıkırdağından çok daha azdır ve tip I ve tip III kıkırdağı baskındır. Tip I kollajen üretimindeki değişiklikler, çevresel faktörlere tepki olarak derideki görsel değişimlerin altında yatmaktadır.

Hidrolize kollajen, oral yoldan alımın bazı dipeptidlerin ve tripeptidlerin serum seviyelerini arttırdığı için [67] proline-hidroksiprolin (Pro-Hyp) biri hiyalüronik asit olarak bilinen molekülü üretmek için bağ dokularının temel hücresini uyarabilmektedir. [67] Hiyalüronik Asit (200μM kendi başına bir cilt sağlığı ekidir; [68] bu etki bazı eklem sağlık özelliklerinin altında yattığı düşünülen kıkırdak hücrelerinde görülmektedir. [69]

 • Proline-hidroksiprolin (Pro-Hyp) : Canlı hücrelerde kültürlenmiş sinoviyum hücreleri kullanılarak hiyaluronik asit sentezi üzerine etkileri ve bir kobay osteoartrit modelinde kollajen hidrolizatlarının ağızdan alınmasında rolü vardır.

Pro-Hyp ile kuluçka edilen bağ dokuları, PKA aktivasyonuna bağlı hiyalüron sentezi 2 (HAS2) uyarımı ile ilişkili hücresel çoğalmada bir artış görmektedir. [68] [70]

 • PKA aktivasyonu : Protein kinazlar, proteinlere fosfat grupları eklemek için kullanılır.
 • Hiyalüron sentezi 2 (HAS2) : Hyaluronan sentaz 2, insanlarda HAS2 geni tarafından kodlanan bir enzimdir.

Tip 2 Kollajenin yutulması, dipeptide bilinen Pro-Hyp’in iyi bir kaynağı olması nedeniyle ciltte I tipi kollajen ve hiyalüronik asidin sentezini arttırdığı düşünülmektedir.

Kadınlarda , yaşlanma belirtileri olan bazı açık etiketli bir çalışmada, 12 haftalık, günde 1 gr günde 1 – 3 gr oranında hidrolize kollajen (Biocell®, ağırlığa göre 1.000-2.500 kDa ve bazı hiyalüronik asit arasında değişen peptidlerden oluşur) verilmiştir. supplement 6 hafta sonra kırışıklık ve göz kırışıklarında  geçici artışlarla ilişkili iken, çalışmanın sonunda, göz kırışıklarında cildi normalize ederken kırışıklıklar başlangıç ​​seviyesine göre azalmıştır (% 13.2). [2] Nemlendirme, zamanla benzer bir eğilim gösterdi ve nihai olarak 12 hafta sonra düzeldi. [2]

Biocell formülasyonunun, 6 ve 12 haftalık sürelerde, dermal mikro dolaşımın arttığını düşünen deri hemoglobin (alyuvarlarda bulunun bir protein)  içeriğinde bir artış kaydedilmiştir. [2] Dermal kollajen içeriği her iki zaman noktasında da artmışken, melanin etkilenmemiştir. [2]

8 Güvenlik ve Yan Etkileri

8.1 Genel

Doğal özelliklerini yitirmiş Tip 2 Kollajen (UC-II®), 5000 mg / kg’den daha yüksek bir kısa süreli ve yüksek oral LD 50 ve 2.000 mg / kg’dan fazla akut dermal LD 50 olan kemirgenlerde güvenli gibi görünmektedir ve herhangi bir anormallik bulunmayan 90 günlük sürekli kulanımı , [17] farelerde ve köpeklerde benzer derecede güvenlik bulan tavuk göğsü Tip 2 Kollajen kullanan diğer çalışmalar vardır. [72]

 • Akut dermal LD 50 : LD “Ölümcül Doz” anlamına gelir. LD50, bir kerede verilen bir materyalin miktarıdır, bu da bir grup test hayvanının ölümünün% 50’sine (yarıya) neden olur. LD50, bir malzemenin kısa süreli zehirlenme potansiyelini (akut toksisite) ölçmenin bir yoludur.

(Tip-II Kollajen için yaygın yazım hataları arasında colligin, collagan, collogon, collogen, colligen bulunur)

 

Bilimsel Destek ve Referans Metni

Type-II Collagen ( Tip 2 Kollajen )  Referanslar

 1. Postmenopozal osteoporoz. Kalsitonin tedavisi ve kolajen proteinleri açısından zengin bir diyet .
 2.  Yeni bir hidrolize tavuk sternal kıkırdak ekstresi olan BioCell Collagen’in (®) yutulması; Geliştirilmiş kan mikrosirkülasyonu ve azaltılmış yüz yaşlanma belirtileri
 3. Ovariyektomi uygulanmış sıçanlara köpekbalığı jelatininin oral yoldan uygulanması yoluyla kemik mineral yoğunluğunda artış .
 4. (14) C etiketli jelatin hidrolizatın oral uygulaması farelerin kıkırdamasında (C57 / BL) bir radyoaktivite birikimine yol açar.
 5. Gıda sistemlerinde kollajenin kimyasal, biyokimyasal, fonksiyonel ve besinsel özellikleri
 6. Memeli kollajen ve jelatin amino asit bileşimi .
 7. Farklı kaynaklardan jelatin, kollajen ve elastinlerin amino asit bileşimi
 8. Büyüme ve olgun sıçanlarda kollajen peptidin oral yoldan verilmesinin kemik metabolizması üzerindeki etkililiğinin değerlendirilmesi .
 9. Tip-II kolajen peptid 250-270’in oral uygulaması, kolajen kaynaklı artritte spesifik hücresel ve hümoral immün yanıtı bastırır
 10. Kollajen peptitler, hipokampal nörogenezi güçlendirir ve farelerde anksiyete ile ilgili davranışı azaltır .
 11.  Düzenleyici tripeptidlerde glisipinler .
 12. Köpekbalığı Tip II Kollajen Oral Uygulaması Sıçanlarda Komple Freund Yardımcı Maddeye Bağlı Romatoid Artriti Bastırır .
 13. Düşük doz doğal tip II kollajen, bir sıçan osteoartrit modelinde ağrıyı önler
 14. Ortak destek için Urenatüre tip II kollajen (UC-II®): sağlıklı gönüllülerde randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma
 15. Diz osteoartritinin tedavisinde, konjenital tip II kollajenin güvenliği ve etkinliği: Bir klinik çalışma
 16. KOLLAJEN VIA ISITMA DENETİMİ: Geri Dönülemez Bir Hız Prosesi .
 17. Renksiz tip II kollajenin güvenlik ve toksikolojik değerlendirilmesi
 18.  Kemik ve eklem hastalığında kollajen hidrolizatın rolü
 19. Türkiye yan ürünlerinin izoelektrik çözme / çökeltme işleminden sonra kollajenin enzimatik hidrolizinden türetilen düşük moleküler ağırlıklı biyoaktif peptidler .
 20. Eklem konforunu iyileştirmek için bir gıda maddesinin, kollajen hidrolizatının etkinliği ve güvenilirliği üzerine randomize kontrollü bir çalışma .
 21. Eklem kıkırdağının kollajeni
 22. Deneysel osteoartrozda eklem kıkırdağının kolajen ve diğer matriks proteinlerinin biyosentezi .
 23. Oral yoldan tatbik edilmemiş tip II kollajenlerin artritik inflamatuar hastalıklara karşı etkileri: mekanistik bir keşif
 24. Kollajen kaynaklı artritli sıçanlarda mezenterik lenf nodu lenfositlerinde yardımcı T hücrelerinin ana alt tipinin tavuk tipi II kollajen kaynaklı bağışıklık dengesi .
 25.  Goblet hücreleri, ince bağırsakta CD103 + dendritik hücrelere lümen antijen verir .
 26. Antijen indüklü, tolerojenik CD11c +, CD11b + dendritik hücreler, tip II kollajene oral tolerans indüksiyonu sırasında ve deneysel kollajen kaynaklı artrit baskılanması sırasında Peyer’in yamalarında bol miktarda bulunur.
 27. Indoleamine 2,3-dioksijenaz eksprese eden dendritik hücreler, oral olarak tolerize edilmiş kollajen kaynaklı artrit fare modelinde Peyer yamaları içinde CD4 + CD25 + düzenleyici T hücrelerinin üretilmesinde rol oynar.
 28. Yetişkin sıçandaki insülin benzeri büyüme faktörü-I, glisin-prolin-glutamatın N-terminal tripeptidinin merkezi penetrasyonu ve stabilitesi .
 29. Nörotrofinlerin peptit mimetikleri ve reseptörleri .
 30.  Transforme edici büyüme faktörü-beta reseptörlerinin farklılaşması ve hücre yüzeyi ekspresyonu, murin osteoblastik hücrelerinde matriks kollajen ile etkileşime göre düzenlenir.
 31. Kollajen-alfa2beta1 integrin etkileşimi ile farklılaşma ve transforme edici büyüme faktörü-beta reseptörü down-regülasyonu, murin osteoblastik hücrelerinde fokal adhezyon kinaz ve onun aşağı akım sinyalleri ile aracılık eder.
 32. Tip II kollajen serolojisi: oral toleransın klinik yanıtı için bir rehber
 33. Hidrolize kollajen alımı, koşu egzersizi ile eğitilmiş büyüyen sıçanların kemik kütlesini arttırır.
 34. Büyüyen erkek sıçanlarda diyet protein ve fiziksel egzersizin farklı alım düzeylerinin kemik mineral yoğunluğu ve kemik gücü üzerine etkisi .
 35.  Jelatin alımının protein yetersiz beslenmesinde kemik mineral yoğunluğu ve vücut ağırlığı üzerinde farklı etkisi vardır . 
 36. Subkondral kemikte mono-iyodoasetat kaynaklı histolojik değişiklikler ve sıçan femorotibial eklemlerin eklem kıkırdağı: bir osteoartrit modelidir .
 37.  Osteoartritte biyobelirteç tanımlamaya yönelik son gelişmeler .
 38. Üriner kollajen tip II C-telopeptit fragmanları, sıçan adjuvanın indüklediği artritte matriks metalloproteinaz bağımlı kıkırdak degradasyonunun duyarlı belirteçleridir .
 39. Romatoid artritte CD4 (+) CD25 (+) düzenleyici T hücreleri: varlığında, fenotipinde ve periferal kan ile sinoviyal sıvı arasındaki fonksiyonda farklılıklar .
 40. Romatoid artritli hastaların sinoviyal sıvısında düzenleyici T hücrelerinin fenotipik ve fonksiyonel özellikleri ile CD4 + CD25 + T hücreleri zenginleştirilmiştir .
 41. CD4 + CD25bright düzenleyici T hücreleri, juvenil idiopatik artritin remisyon formu olan hastaların eklemlerindeki inflamasyonu aktif olarak düzenler
 42. CD25 ve CD27’nin birlikte sentezlenmesi, iltihaplı sinovyalarda FoxP3 + düzenleyici T hücrelerini tanımlar .
 43. Artritin immünomodülasyonla tedavi edilmesi: düzenleyici T hücreleri için bir rol var mıdır .
 44. Juvenil idiyopatik artritli hastalarda kan ve sinovyal sıvı sitokin imzaları: kesitsel bir çalışma
 45. Romatoid artritli hastalarda fibroblast benzeri sinoviyositlerle interlökin-7 ve interlökin-15 üretimi .
 46.  Kollajen kaynaklı artrit .
 47. Tip II kollajenin oral uygulamasıyla kolajen kaynaklı artritin hayvan modelinde IL-10 üreten CD4 + CD25 + T hücrelerinin indüksiyonu .
 48. Oral tolerans ve OVA kaynaklı tolerojenik dendritik hücreler, farelerde kollajen / ovalbumin kaynaklı artritin şiddetini azaltır.
 49. Suda çözünmeyen doymamış tip II kollajen farelerde kollajen kaynaklı artriti iyileştirir .
 50. IL-10, Th17 hücrelerini baskılamakta ve romatoid artritli hastaların CD4 + T hücresi popülasyonunda düzenleyici T hücrelerini desteklemektedir .
 51. Romatoid artritte tip II kollajenin oral uygulamasının etkileri .
 52. Romatoid artritin oral tip II kollajen ile tedavisi. Çok merkezli, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışmanın sonuçları
 53. Tip II kollajene oral tolerans indüksiyonu sitokinleri ile modülasyon .
 54. Hücre çoğalmasının TGF beta düzenlemesi .
 55. IL-17 eksikliği olan farelerde kollajen kaynaklı artritin immün indüksiyonunun baskılanması .
 56. Hastalığa bağlı lokal IL-10 üretimi farelerde kollajen kaynaklı artriti iyileştirir .
 57. IL-10 üreten düzenleyici B10 hücreleri, Th17 hücre oluşumunu baskılayarak kolajen kaynaklı artriti iyileştirir .
 58. Tip II kollajenin değiştirilmiş peptid ligandlarını eksprese eden transjenik pirinç tohumlarının oral yoldan uygulanmasıyla kolajen kaynaklı artritin baskılanması .
 59. Dendritik hücre alt kümelerinin tolerans ve bağışıklık arasında seçimdeki rolü .
 60. Tolerojenik dendritik hücreler, düzenleyici T hücrelerini nasıl uyarır .
 61. Düzenleyici T hücreleri tarafından triptofan katabolizmasının modülasyonu .
 62. Bir bakışta hücre dışı matris .
 63. Laboratuvarda deksametazon tedavisine yanıt olarak deri kolajen metabolizmasındaki değişimin moleküler temeli: kollajen tip I ve III, kolajenaz ve metalloproteinazların doku inhibitörlerinin sentezine etkileri .
 64. Güneş ultraviyole ışınlaması, transforme büyüme faktörü-beta tip II reseptörü / Smad sinyalini bloke ederek fotodedeki insan derisinde kolajeni azaltır .
 65. Ultraviyole ışınımını takiben kutanöz prokollajen transkripsiyonunun c-Jun-bağımlı inhibisyonu all-trans retinoik asit tarafından tersine çevrilir .
 66. Güneş kaynaklı erken cilt yaşlanması ve retinoid antagonizminin moleküler temeli .
 67. Jelatin hidrolizatlann ağızdan alınmasından sonra insan kanındaki gıdadan türetilmiş kolajen peptidlerinin tanımlanması .
 68. İnsan derisinde gıda türevi bir kolajen peptidi olan Prolil-hidroksiprolinin (Pro-Hip), fare derisinden fibroblastların büyümesi üzerine etkisi .
 69. Bir kolajen hidrolisat türevi peptid olan Pro-Hyp’nin, laboratuar ortamındaki sinoviyum hücreleri kullanılarak hyaluronik asit sentezi ve bir kobay osteoartrit modelinde kollajen hidrolizatların ağızdan alınması üzerine etkileri .
 70. Kolajen türevli dipeptid, prolin-hidroksiprolin, kültürlenmiş insan dermal fibroblastlarında hücre proliferasyonunu ve hiyalüronik asit sentezini uyarır .
 71. Yutulan hyaluronan kuru cildi nemlendirir . 
 72. Yeni, suda çözünür, undenatured tip II kollajenin güvenlik ve toksikolojik değerlendirmesi .
 73. Juvenil romatoid artrit tedavisinde oral tip II kollajen pilot çalışması
Supplement Ansiklopedisi
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

2 YORUMLAR

 1. Nc 2 ilaci aldim kullaniyorum fakat bu ilac mide yanmasi yapiyor boyle bir yan etkisi varmi ne mide yammasini onlemek icin mide koruyucu ile birlikte kullana bilirmiyim saygilar

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz