Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu) Nedir ?

Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu) Nedir Ve Ne İşe Yarar ?

 

Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu) yağ yakıcı bir bileşik olarak satılan bir moleküldür. Bu supplement’in oral dozları etkili değildir.

Özet

Tüm Temel Faydalar / Etkiler / Gerçekler ve Bilgiler

Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu), kozmetik ve işlenmiş gıdaların aroma ve aromatik özelliklerinden sorumlu olan bileşiktir. Yüksek dozlarda mevcut olduğunda, Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu) yağ hücresinin çeşitli bölgelerinde yağ yakıcı etkiler gösterebilir. Bu etkiler, efedrin ve sinefrinlere benzer olabilir.

Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu’nun) etkileri ile ilgili tüm kanıtların sadece laboratuarda (bir test tüpünde) gözlemlendiğine dikkat edilmelidir. Araştırmacılar, çalışmalar sırasında tek bir hücredeki keton konsantrasyonunu yükseltebilirlerse de, aynı konsantrasyonlar insan vücudunda, özellikle oral ilave yoluyla çoğaltılamaz.

Bilmen Gerekenler

Ayrıca şöyle bilinir

4- (4-hidroksifenil) butan-2-on, p- hidroksibenzil aseton

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ahududu ketonun uyarıcı olmadığı söylenir, ancak bu araştırma tarafından doğru bir şekilde ele alınmamıştır. Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu’nun) biraz yapay bir ahududulu aroması ve tadına sahip olmasıdır.

Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu )  Bir Formudur

Yağ yakıcı

Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu) Tarihi

Rosaceae ailesinin bir üyesi olan ahududu bitkisi, küçük meyveler üretir. Ahududu aslında meyveler değil, küçük tane topluluğu olarak kabul edilir. Kırmızı ahududuların Asya kökenli olduğu düşünülmektedir. MS 4’e kadar olan Roma kayıtları, ahududuların Romalılar tarafından Avrupa’da yayıldığını göstermektedir. Ancak İngilizler kırmızı ahududuların büyümesini ticarileştirmede etkiliydi. 1700’lerin sonunda bitkileri Amerika Birleşik Devletleri’ne ihraç ettiler.

Kırmızı ahududu C vitamini açısından zengindir ve riboflavin, niasin ve folik asitin mükemmel bir kaynağıdır. Kırmızı ahudududaki özel bir keton, geleneksel olarak karaciğer kanseri, diyabet ve kolesterol gibi farklı sağlık problemlerini tedavi etmek ve önlemek için kullanılmıştır. Ahududuların da antioksidanlar içerdiği bilinmektedir.

Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu )  Nasıl Kullanılır Ve Kullanımı Nedir ?

Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu) etkileri hakkında insan kanıtı yoktur. Sıçanlar üzerindeki çalışmalar, insanlar için tahmin edilen 80-340 mg / kg’lık bir dozla ilişki gösteren .545-2.18g / kg’lık bir doz aralığı kullanmıştır.

Bu doz, diğer yağ yakıcı bileşiklere kıyasla çok yüksektir, bu nedenle insanlar için Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu’nun) standart ilave dozu 100-200 mg aralığında kullanımı vardır ve böylece kullanılır . Aşağıda listelenen dozların etkinliği hakkında kesin bir kanıt bulunmamaktadır. Sıçan dozajları aşağıdaki insan dozlarıyla ilişkilidir:

 • 70 kilo bir kişi için 870-3,700mg
 • 90 kilo bir kişi için 1.100-5.000 mg
 • 110 kilo bir kişi için 1,500-6,200mg

Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu’nun) etkinliği hakkında insan kanıtı yok. Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu), vücudun dışında, tek hücreler üzerinde yapılan çalışmalar sırasında konsantre oldukları gibi insan vücudunda yoğunlaşamazlar.

1  Yapı ve Kaynaklar

1.1 Kaynaklar

Raspberry Ketone (aynı zamanda 4- (4-hidroksifenil) butan-2-one olarak da bilinir), kırmızı ahududandan elde edilen ve genellikle gıdalarda ve kozmetikte koku veren ve aroma veren bir madde olarak kullanılan bir bileşiktir. [2]

Birçok gıdada, özellikle ahudududa (bu durumda coumaroyl-CoA’dan sentezlendiğinde), fakat aynı zamanda Rheum officinale’de bulunur. [3] Ticari olarak kullanılan çoğu Raspberry Ketone ( Ahududu Ketonu), kozmetikteki yüksek talep ve bir tatlandırıcı madde nedeniyle sentezlenir [4] veya bakteriler vasıtasıyla üretilir. [5] [6] Ortalama bir insan için diyet alımının yaklaşık 0.42 mg / kg vücut ağırlığı olduğu tahmin edilmektedir. [7] Çoğunlukla, aroma ajanı olarak Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu) eklenmiş işlenmiş gıdalar yoluyla tüketilmektedir.

 • Coumaroyl-CoA : Bitkilerde bulunan kimyasal bir bileşiktir.

1.2 Yapı

Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu), Synephrine ve Efedrin’e  belirgin şekilde benzer bir yapısı vardır. Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu)  butanon ile ikame edilen fenil grubunun, etinamin grubuna synephrine veya efedrin’in yerini alır. Ayrıca, para-ikame edilmiş fenolik ve keton fonksiyonel grupları ortak olan, kapsaisin ile bazı yapısal benzerlik vardır. [8]

2  Farmakoloji

2.1 Metabolizma

Ağızdan alınan yeme sonrasında, Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu), sülfasyon ve glukuronidasyon için hedeflenir ve ayrıca hayvan modellerinde karaciğer P450 enzim sistemi ile metabolize olur. [9]

 • P450 : Başta karaciğerde olmak üzere bilirubin gibi ilaçlar ve endojen metabolizma ürünleri dahil olmak üzere potansiyel olarak toksik bileşikleri metabolize etmeye yarar.

Ahududu keton (4- (4-hidroksilfenil) bütan-2-on), halka birleşimi (4- (4-hidroksilfenil) bütan-1,2-diol ile sonuçlanır) yoluyla veya yan zincir oksidasyonu yoluyla metabolize edilebilir (4-hidroksilfenil) bütan-2,3-diol). [9] Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu) ve yukarıda adı geçen oksitlenmiş metabolitler idrarla atılır, bazen de sülfata veya glukuronide konjuge edilir. [9]

3  Yağ Kitlesi ve Obezite

3.1 Mekanizmalar

Ahududu ketonun yağların ayrışması oluşturup tetikleyemediğine dair karışık deliller vardır. Bir yağ hücre kültür modelinde (3T3-L1 yağ hücresi) yapılan bir çalışmada, bileşiğin 10uM’si, yağların ayrışmasının bir göstergesi olan gliserol salınımını üç katına çıkarmıştır. [8] Aynı 3T3-L1 yağ hücre dizisinde daha kapsamlı bir çalışma, 10uM Ahududu ketonun, yağlı trigliserid yağ hücresi (ATGL) ve hormona duyarlı yağların ayrışması (HSL) de dahil olmak üzere, yağların ayrışması ile ilgili çeşitli genlerin aktivasyonunu arttırdığını bulmuştur. [10]

 • HSL : Triasilgliseroller, diasilgliseroller, monoasilgliseroller ve kolesteril esterlerin yanı sıra diğer lipid ve suda çözünür substratları hidrolize edebilen hücre içi nötr bir lipazdır.
 • ATGL : Lipolizin hız sınırlayıcı enzimi olup, birkaç dokuda hücre içi TAG’lerin hidrolizinin ilk adımını katalize eder.
Buda İlginizi Çekebilir  Sığır Proteini : Anabolik  Mi?

Buna karşılık, Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu) hücrelerin içindeki yağların ayrışması üzerine Ahududu ketonun etkileri üzerine yapılan çalışmalar, yağ hücre dizilerindeki sonuçlar ile tutarlı değildir.

Hayvan dokusundan elde edilen ana hücreler, sürekli kültürde önemli miktarda genetik sürüklenmeye neden olabilen 3T3-L1 yağ hücreleri gibi sürekli hücre çizgilerine kıyasla laboratuvar ortamındaki süreçleri modellemek için daha uygundur. Bir kemirgen modelin ana yağ hücrelerini kullanarak yapılan bir çalışma, tek başına Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu) ile yağların ayrışması uyarıcı etkiler göstermedi.

Bu çalışma, 1-10 mM aralığındaki konsantrasyonların norepinefrin varlığında yağların ayrışması oluşturduğunu ancak, Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu) ana yağ hücrelerinde norepinefrin aracılı yağların ayrışmasını [11]  arttırdığını düşündürmektedir. Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu) ile β-adrenerjik reseptörler arasında saptanabilir bir bağlanma yoktur [11] ve Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu’nun) laboratuvar ortamındak norepinefrin aracılı yağların ayrışmasını arttırıp artırmadığını araştırmak için daha fazla araştırma gerekmektedir.

 • β-adrenerjik reseptör : Beta 1 reseptörleri kalpte bulunur. Beta 1 reseptörleri uyarıldığında kalp hızını arttırır ve kalbin kasılma veya kasılma gücünü artırır.

Yağ hücrelerinin Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu) ile kuluçkalanmasınan 4 gün sonra artmış salgı ve hücresel yağ hücreleri seviyeleri de kaydedildi. [8] Bir fare modelinde karaciğer yağlanmasına karşı koruyucu olduğu ve ayrıca leptin seviyelerindeki bir artışı zayıflattığı kaydedildi. [12]

Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu), 3T3-L1 yağ hücre dizisinde yağların ayrışması ve yağsal gen ekspresyonunun güçlü bir uyarıcısı olmasına rağmen, ana yağ hücrelerinde yapılan çalışmalar bir etki göstermekte başarısız olmuştur. Bununla birlikte, Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu’nun) birincil yağ hücrelerinde norepinefrin kaynaklı yağların ayrışmasını arttırdığı gösterilmiştir. Bunun laboratuvar ortamında olup olmadığını değerlendirmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu), PPARγ ve C / EBPα da dahil olmak üzere adipogenik gen ekspresyonunu aşağı regüle ederek yağ hücre farklılaşmasını (yani ön hücrelerin yağ  hücrelerinde dönüşümü) ve yağ birikimini 3T3-L1 yağ hücrelerinde baskılayacağı gösterilmiştir. [10]

 • PPARγ : Yüksek organizmaların hücresel farklılaşması, gelişimi ve metabolizmasının (karbonhidrat, lipit, protein), ve tümörijenezinin düzenlenmesinde önemli rol oynarlar.
 • C / EBPα : Güçlendirici bağlayıcı protein alfa, belirli Kan hücrelerinin farklılaşmasında yer alan bir transkripsiyon faktörüdür.

Yüksek yağ aşırı besleme dönemlerinde % 0.5-2 Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu) (toplam günlük alımını 0.545-2.18g / kg’a getiren fareler), doza bağımlı anti-obezite eylemlerini vücuttaki kilo artışını önlemede kaydetti, ancak grup % 2 Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu) hala normal diyetle beslenen kontrol grubuna göre daha fazla ağırlık kazanmıştır. [11]

Toksikolojik çalışmalar ayrıca, diyetin % 1’inde Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu) ile ilişkili vücut ağırlığında azalma olduğunu belirtti. [7]

3.2 Müdahaleler

Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu’nun) etkilerini araştıran bir insan çalışması, kalori alımında saptanabilir farklar olmaksızın, plaseboda % 2.8’e ve plaseboda % 0.5’e göre % 2’ye göre kilo kaybına göre % 7.8 oranında bir yağ kaybı bulmuştur.

Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu) kremi ​​bir “METABO” formülasyonunda; kafein, kapsaisin, sarımsak, zencefil ve siynürrin kaynağı Citrus aurantium ile eşleştirilmiş Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu) çeşitli diğer takviyeleri ile birlikte uygulandığından bu çalışma oldukça karışıktır (Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu) başına geri izlenemez. [1] Bu çalışma aynı zamanda müdahale ile ilişkili serum leptinin yükselmesine (ancak resistin ve yağ dokuları üzerine herhangi bir etki göstermedi) dikkat çekti. [1]

Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu’nun) yağ kaybını teşvik etmedeki etkinliği hakkında insan kanıtları oldukça karışıktır. İzole edilen Ahududu ketonun yağ kaybına yol açabileceği fikrini destekleyen hiçbir kanıt bulunmamaktadır.

4  Hormonlarla Etkileşimi

4.1 Testosteron

Göğüs kanseri hücre çizgileri ile yapılan laboratuvar ortamındaki çalışmalar, Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu’nun) androjen reseptörünü bastırabildiği ve 252uM’lik bir IC50 değerine sahip olduğunu düşündürmektedir. [13]

 • IC50 : Bir maddenin belirli bir biyolojik veya biyokimyasal işlevi bastırma  gücünün bir ölçüsüdür.

Rasberry ketonu androjen reseptörünü bloke edebilir, ancak bu yüksek konsantrasyonlarda fizyolojik olarak uygun olmayabilir. Standart (düşük) dozların oral yoldan alınmasının, androjen reseptör sinyalizasyonunu etkilemesi pek olası değildir.

5  Vücut Organları ile Etkileşimi

5.1 Karaciğer

Farelerde yapılan bir araştırma, diyetin Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu) olarak % 1-2’sinin yüksek yağ aşırı beslenme diyetiyle ilişkili karaciğer yağındaki artışları hafiflettiğini ve % 2 grubun kontrol grubundan anlamlı olarak farklı olmadığını belirttiğini belirtti (kontrol 10.7 + / Karaciğerde -1.6 mg / g trigliserid, 35.6 ± 6.8 mg / g yüksek yağ kontrolü ve 17.9 ± 1.9 mg / g de % 2 Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu)). [11]

Bu dozlar daha sonra karaciğer yağlanmasının başka bir sıçan modelinde test edilmiştir [12] ve kan HDL-C ve LDL-C’nin normalizasyonu ile karaciğer trigliseridlerinde ve kolestrolde azalmalar kaydedildi. Karaciğer enzimleri, küçük bir dereceye kadar olumlu etkilenmiştir. [12]

Buda İlginizi Çekebilir  Aspartam İştah Arttırır mı?

Bunun, hem Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu) hem de obezojenik bir diyeti besleyen farelerin karaciğerlerinde PPARa ve LDL reseptörlerinin korunmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. [12]

 • PPARa : Peroksizom proliferatörü ile aktive edilen reseptör a (PPARa), PPARy ve PPARy / δ ile birlikte NR1C nükleer reseptör alt familyasına ait bir atomun ile aktive edilen transkripsiyon faktörüdür.

Fare çalışmaları, Ahududu ketonun karaciğer yağ birikimi üzerinde faydalı etkilere sahip olduğunu düşündürmektedir, ancak insanlarda bu etkiyi destekleyecek hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Farelerde bu etkileri elde etmek için pratik olarak yüksek miktarda Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu) kullanılmıştır.

Ahududu keton karaciğer yağ birikimi üzerinde bazı yararlı etkilere sahip olabilir, ancak bu sadece fare modellerinde test edilmiştir ve insanlarda doğru olmayabilir. Ayrıca, bu etkileri elde etmek için yüksek, pratik olmayan Ahududu keton dozları kullanılmıştır.

6  Cilt İle Etkileşimi

6.1 Saç

5 ay boyunca günde bir kez uygulanan % 0.01 çözelti olarak topikal olarak kullanılan Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu), dermişteki (deri) IGF-1 üretimini arttırdığı ve saç büyümesinde artışa neden olduğu bulunmuştur. [14] Bu etkilere, vanilyoid reseptör 1 (VR1) aktivasyonu vasıtasıyla, benzer bir yapıya sahip; ancak daha uzun bir kuyruk olan bir bileşik olan kapsaisine benzer şekilde aracılık edildiği düşünülmektedir.

 • VR1 : Vücut sıcaklığının tespit edilmesi ve düzenlenmesidir.

6.2 Cilt

Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu), aynı zamanda, kadınlarda % 0.01’lik bir solüsyon olarak topikal olarak uygulandığında artmış cilt elastikiyeti ile bağlantılıdır. [14]

7  Ahududu Yaprağı Çayı Olarak

Ahududu yaprağı çayı, geleneksel olarak hamile kadınlara tavsiye edilen bir bitkisel ilaçtır ve ‘gallo- ve ellagitanninler, flavonoidler, C vitamini, çeşitli alkoller, aldehitler, ketonlar, organik asitler, terpenoidler, karbonhidratlar ve glikozitler’ gibi çeşitli bileşikler içerir. [15] Bu listeye atıf yapan ketonlar Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu), en önemlisi 4- (4-hidroksifenil) bütan-2-on’dur.

7.1 Gebelikle Olan Etkileşimleri

Ahududu yaprağı çoğunlukla hamile kadınların emeğini azaltması önerilir ve [16] [17] bunun mekanizması henüz açıklanmamıştır. [18] Yan etkiler günlük 1.2-2.4 g ahududu yaprağının dozajlarında genellikle görülmez, ancak emek boyu üzerinde istatistiksel olarak önemli faydalar yoktur. [15] [17] [19] Hamilelik sırasında güvenlik açısından, yeni bir inceleme, küçük numune boyutları nedeniyle bir sonuç çıkarmak için yeterli bilginin mevcut olmadığını ileri sürdü. [15]

8  Güvenlik ve Yan Etkileri

Ahududu ketonunun, ek olarak nispeten yeni statüsünden dolayı güvenlik eşiğine ilişkin çok fazla kanıt bulunmamaktadır. Yağ hücreleri, yukarıda belirtilen etkin dozun beş katına (100μM) kadar olan dozlarda hiçbir yan etki göstermezler. [8] Farelerde, 100 mg / kg vücut ağırlığına kadar alınan miktar, kan sağlığı belirteçlerinde kısa süreli değişikliğe neden olmaz [7] ve LD 50 (Ölümcül dozaj)  yaklaşık 1.3-1.4 g / kg vücut ağırlığı ile oluşturulmuştur. [7]

Kimyasal İsimler: 4- (4-Hidroksifenil) -2-bütanon; 4- (4-Hidroksifenil) bütan-2-on; 5471-51-2; Ahududu keton; Frambinone; Oxyphenalon
Moleküler Formül: C10H12O2
Moleküler Ağırlık: 164.204 g / mol

(Ahududu Keton için yaygın yazım hataları arasında rasberry, razberry, respbarry, raspbary, rasbarri bulunur)

 

 

Bilimsel Destek ve Referans Metni

Raspberry Ketone (Ahududu Ketonu) Referanslar

 1. Çok bileşenli bir kilo kaybı ürünü ile sekiz hafta süren destek, vücut kompozisyonunu geliştirir, kalça ve bel çevresini azaltır ve aşırı kilolu erkeklerde ve kadınlarda enerji seviyelerini arttırır.
 2. Ahududu ketonunun başarılı vücut bakımına uygulanması.
 3. Rheum officinale’den ahududu ketonunun in vitro ve vivo depigment aktivitesinin değerlendirilmesi.
 4. Katyon Değiştirilmiş Montmorilonit-Katalizli Fasel Elm El Sanatları Raspberry Keton ve Bazı Farmasötik Olarak Aktif Bileşiklerin Üretilmesi için 4-Hidroksibütan-2-on ile Hidroksi ve Metoksi Aromatiklerinin Alkilasyonu.
 5. Doğal ahududu ketonun mikrobiyal üretimi.
 6. Ahududu ketonunun direkt habercisi olan 4-hidroksibenziliden asetonun mikrobiyal üretimi.
 7. Sıçanlarda p-hidroksibenzil asetonun akut ve kısa süreli toksisitesi.
 8. Ahududu keton 3T3-L1 adipositlerinde hem lipoliz hem de yağ asidi oksidasyonunu artırır.
 9. Sıçanlarda, gine domuzlarında ve tavşanlarda 4- (4-hidroksifenil) butan-2-on (ahududu keton) metabolizması.
 10. Doğal olarak oluşan bir fenolik bileşik olan ahududu keton, 3T3-L1 adipositlerinde adipojenik ve lipojenik gen ekspresyonunu inhibe eder.
 11. Ahududu ketonunun anti-obez etkisi.
 12. Ahududu keton,  alkolsüz steatohepatitlere karşı yüksek yağlı diyetlerle beslenen sıçanları korur.
 13. Ahududu keton ve türevleri gibi esansiyel yağların in vitro haberci gen tahliline dayanan antiandrojenik aktiviteye etkisi.
 14. Farelerde insülin benzeri büyüme faktörü-I’in dermal üretimi ve insanlarda saç büyümesi ve cilt elastikiyeti üzerine ahududu ketonun topikal uygulamasının etkisi.
 15. Ahududu yaprağı – hamile kadınlara önerilmelidir.
 16. Ahududu yaprağı ve emeğe etkisi: güvenlik ve etkinlik.
 17. Labor ve ahududu yaprağı otu.
 18. Kırmızı Ahududu Yaprağının Ticari Preparatlarının Sıçanların uterusunun in vitro kontraktilitesine etkileri.
 19. Ahududu yaprağı hamilelikte: emeğin güvenliği ve etkinliği.
 20. Farelerde insülin benzeri büyüme faktörü-I’in dermal üretimi ve insanlarda saç büyümesi ve cilt elastikiyeti üzerine ahududu ketonun topikal uygulamasının etkisi.
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz