Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) Nedir ?

Uzum Cekirdegi Ekstresi (Grape Seed Extract) yeni 1

Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) Nedir Ve Ne İşe Yarar ?

 

Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract), tanenlerin ve procyanidinlerin (kateşin zincirleri) anti-östrojenik etkileri olduğu ve kan akışını artıracak şekilde karışımıdır. Yeşil çay kateşinleri ile resveratrol mekanik açıdan daha çok ilgilidir.

Bilmen Gerekenler

Ayrıca şöyle bilinir

GSE, OPC-3, Oligomerik procyanidinler , Procyanidin

Şaşırmayın

Resveratrol (üzümden farklı molekül), Pycnogenol (aynı moleküller, ancak farklı kaynak)

Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) Bir Formudur

Nootropik

Aşağıdakiler İçin Kullanılır

Antioksidan ve Anti-iltihaplanma

Kardiyovasküler

Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) Nasıl Kullanılır Ve Kullanımı Nedir?

150-300mg aralığında kullanılan insanlarda yürütülen çalışmalar, kalp sağlığı amacıyla günlük olarak ekstrakte edilirken, 600 mg’a kadar dozlar herhangi bir yan etki rapor edilmeden kullanılmıştır.

KANIT DÜZEYISONUÇNOTLAR
Kan basıncı
Yapılan meta-analiz, standart dozlarda üzüm çekirdeği ekstraktı ile ilişkili 1.54mmHg vücut kan basıncının azalmasını kaydetti. Bir şey ama küçük bir azalma.
Kalp hızı
Üzüm çekirdeği özütünün ardından, kalp atım hızında küçük bir düşüş meydana gelebilir, ancak çalışmalar metabolik sendromlu kişilerde,ancak sağlıklı kişilerde bulunmamaktadır.
Toplam kolesterol
Yüksek (600 mg) dozlarda veya yüksek riskli popülasyonlarda toplam kolesterolü belirgin bir dereceye kadar düşürebilir; kolesterol düşüşleri kesinlikle güvenilir değildir
HDL-C
Yüksek riskli bir toplumda günde 600 mg’a kadar Üzüm Çekirdeği Ekstresi bile HDL-C üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur
Trigliserid
Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) yüksek oral alımı (600 mg) yüksek riskli bir popülasyonda bile, üzüm çekirdeği ekstraktının trigliseritlere önemli bir etkisi yoktur
Kan akışı
Yüksek doz procyanidinlerin alımını takiben kan akışında bir artış güvenilir gibi gözükmektedir; aynı moleküllerin biyolojik olarak aktif olması nedeniyle Pycnogenol’de görülen aynı artış muhtemelen budur
C-reaktif protein
C-reaktif proteinin seviyelerini azaltabilir
Gıda alımı
Gönüllü gıda alımında bir azalma üzüm çekirdeği ekstresi alımı, iştah ile ilgili olarak belirtildiği kendi başına ölçülmez
Genel Oksidasyon
Üzüm çekirdeği ekstraktının yenmesi sonrasında tüm vücut oksidasyonunda bir azalma görülüyor gibi görünüyor
Bacak şişmesi
Bacak şişmesindeki azalma, üzüm çekirdeği ekstraktıyla daha iyi kan akışının göstergesi olduğu düşünülen yerleşik kadınlarda (bir buçuk gün otururken) kaydedildi.
LDL-C
LDL-C ile yüksek riskli kişilerde bile anlamlı etkileşim yok
LDL oksidasyonu
LDL kolesterolünün oksidasyon hızlarını etkilediği görülmemektedir
Gebelik lekesi BelirtileriAğızdan tüketilen düşük dozlarda üzüm çekirdeği ekstraktının ardından gebelik lekesinde azalma kaydedilmiştir.

1  Kaynaklar ve Kompozisyon

1.1 Kaynaklar

Üzüm Çekirdeği Ekstresi , proantosiyanidin / Procyanidin molekülleri için bir yer olan üzüm tohumlarından türetilmiş bir takviyedir (iki terim birbirinin yerine kullanılır). Üzüm Çekirdeği Ekstresinde procyanidinler , çaylarda bulunan ve topluca yeşil çay kateşinleri olarak adlandırılan polifenolik bileşikler olan kateşin molekül zincirleri; özellikle, procyanidinler , gallokatekin veya Epigallokatekin galatziyade (+) – kateşin zincirleri gibi görünürler ve zincirlenmiş formlarında sindirilebilirler.

Üzümden olmasına rağmen, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) resveratrol ile hiçbir yapısal benzerlik taşımaz ( resveratrol zincirleri stilbenler olarak bilinirler ve Japon Knotweed gibi bitkilerde bulunurlar).

Procyanidinler çok çeşitli gıdalarda bulunur ve başlıca insan beslenme kaynakları meyve (elma, üzüm, çilek, erik), içecekler (çay, kakao, şarap), hububat taneleri (sorgum, arpa), fındık ve çikolata kakao ekstraktı yoluyla ve tahmini günlük alım yaklaşık 53.7 mg’dir. [9] Procyanidinler genel olarak Pycnogenol olarak bilinen Çam Kabuk Ekstresi desteğinin aktif maddeleridendir. [10] procyanidinlerin farklı kaynakları, kateşin zincirlerinin nasıl oluştuğu ve birbirlerine bağlı olduklarına bağlı olarak vücut üzerinde farklı etkilere sahip olabilir.

‘Procyanidin’, antosiyaninler ile hiçbir şekilde bağlantılı değildir ve kateşin moleküllerinin zinciridir. Yapılar vücuttaki etkilerini gösterir ve genel anlamda ‘Procyanidin molekülleri’ kategorisi doğada geniş ölçüde bulunur; Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) , üzümden procyanidin’in yoğun bir yeridir.

1.2 Kompozisyon (İçeriği)

Üzüm çekirdeği özütü aşağıdakileri içerir:

 • Ağırlıkça % 74-78 ve bazen % 81’e kadar üzüm çekirdeği özü bulunan proantosiyanidinler (procyanidinler olarak da bilinirler), kateşinin polimerleri (flavonoidlerin altkümesi) molekülleri
 • Procyanidin B1 (% 5.3), B2 (% 3.1) ve C1 (% 1.7) gibi farklı Procyanidin molekülleri (kateşin’in farklı oluşumları) [12]
 • Epikateşin ve kateşin ( yeşil çay kateşinlerinden ikisi) gibi % 6’dan daha az oranda bulunan flavonol esterleri [11]

Bazı ürünler, % 0.53 oranında resveratrol , % 1.2’de rutin, % 1.4 oranında gallik asit ve % 8’de quercetin-3-glukosid olarak quercetin bulunduğundan, bazı ürünler üzümlerde bulunan diğer biyolojik aktif maddeler içerebilir (genellikle daha az kalite kontrollü takviyeleri)

Çoğunlukla Procyanidin polimerleri ağırlıkça fakat aynı zamanda polimerleri oluşturan daha küçük birimlerden oluşur.

1.3 Yapısı

Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) , Procyanidin polimerlerinin veya Procyanidin zincirlerinin bir karışımıdır. (+) – kateşin (dört yeşil çay kateşinden biri ) ana Procyanidin B2’yi oluşturmak için zincirler halinde birleştiği göründüğünden, başka polimerlerin varolduğu anlaşılmaktadır.

Üzüm Çekirdeği Ekstraktları, monomerler (bir molekül), dimerler (iki molekül), trimerler (üç molekül) vb. içerebilir. Üzüm Çekirdeği Ekstresine özgü biyoaktifliklerin çoğu, dimerler veya daha büyük zincirlerden kaynaklanmaktadır.

2  Farmakoloji

2.1 Sindirim ve Biyoyararlanım

İnsanlarda Üzüm Çekirdeği Ekstresi’nin yuttuktan sonra Procyanidin B1 sindirilir ve dolaşıma çıkar. [7] Bu çalışma, 4 sağlıklı erkek için boş bir karınla % 0.9 Procyanidin B1 (toplam 0.189g toplam) içeriğine sahip 2 g Procyanidin bakımından zengin (% 89) Üzüm Çekirdeği Ekstresi  uyguladı ve sindirimden 2 saat sonra dolaşımdaki seviyeleri 0.0106umol / L buldu ; ön testte 400 mg Üzüm Çekirdeği Ekstresi’nin dolaşımdaki Procyanidin B1 seviyelerini etkilemediğini not ettiler.

Bu nispeten benzer biyoyararlanım, tüm çalışmalarda gözlemlenmemiştir ve bazıları Procyanidinlerin daha az belirgin bir şekilde emilimini (procyanidinlerin kateşinlere metabolizmasına ikincil olabilir) ve bir çalışmada bağırsak hücrelerdeki emilim oranlarının epikateşinin yaklaşık% 5-10’u olduğunu belirtmiştir. [16]

Farelerde Procyanidin B2’nin emilimine dikkat çekilmiştir [17], ancak Procyanidin B3’ü değerlendiren çalışmalar insanlarda dolaşımdaki seviyeleri not etmeyi başaramamıştır. [18] Ağız yoluyla 2g tüketiminden sonra domuzlarda B3 atılımı 4 mcg’de kaydedildi, [19] daha önce bahsedilen insan çalışmalarının böyle bir dakikalık miktarı saptamak için yeterli güce sahip olmadığını düşündürdü.

Genel bir kural olarak, tüm procyanidinler emilir ; % 20 ve % 30 dimer ve trimerler ihtiva eden bir oral Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) ekstresini kullanan en az bir çalışma, sindirim sonrasında dolaşımdaki dimer ve trimerler seviyelerinin % 0.35 ve % 0.01’e eşit olduğunu kaydetti; sırasıyla. [20] Bunun nedeni, dimerlerin ve trimerlerden monomerik kateşinlere aşırı parçalanması ve bunların ağırlıkça Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) % 36’sından dolaşan flavanollerin % 99’unu oluşturmasıdır. [20]

Dimer ve trimerler (iki kateşin; üç kateşin) procyanidinleri hayvanlarda emilir ancak nispeten küçük seviyelerde bulunurlar. Görünür biyoyararlanım, ya yeşil çay kateşinlerine (% 13’e kadar) benzerdir ya da daha azdır.Emilim sonrasında bile, çok büyük miktarlarda procyanidinler, monomerleri olan kateşin ve epikateşin içine metabolize olurlar.

Uyarılmış sindirim procyanidinlerin asit bazlı bir ortamda (karın) dengeli olduğunu, ancak birlikte alınan karbonhidratların önemli bir etkisi olmadan onikiparmak bağırsağına ait bir uyarımda (alkalin) monomerlere düşebileceğini düşündürmektedir. [20]

Bu çalışma daha sonra 1g Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) Farelerde 2g karbonhidratlarla eşleştirilmiş 1g Üzüm Çekirdeği Ekstresi  ile beslenmesini karşılaştırdı (bir yemekle birlikte alındığında daha büyük bir biyoyararlanımı olup olmadığının değerlendirilmesi için) ve Procyanidin dimerlerinin serum seviyesinin, 0.57 nM olduğunu belirtti; ancak karbonhidratlarla alındığında 0.12nM’dir. [20]

Üzüm Çekirdeği Ekstresini boş midede tüketmek birazcık daha iyi olabilir.

2.2 Metabolizma

İdrar metabolitleri ölçülen domuzlarda yapılan bir çalışmada, idrarda dimerik ve trimerik prosiyanidinlerin kaydedilmiş olmasına rağmen, bunların toplam miktarlarının 2g oral Üzüm Çekirdeği Ekstresinden (15-20mcg) sonra, bu Procyanidinlerin hiçbirinin P450 ile konjuge edilmediği ve metillenmiş türevlerinin kateşin ve epikateşin 3’O-metilkatekin (3’OMCT) 4’OMCT, 3’OMEC ve 4’OMEC saptanabilir seviyeleri ile çok daha yüksek miktarlarda atılır. [19]

 • P450 : Sitokrom P450 genlerinden üretilen enzimler, hücre içindeki çeşitli moleküllerin ve kimyasalların oluşumu ve parçalanmasında rol oynar.

İdrarın ulaştığı metabolize edilmemiş Procyanidinlerin toplam miktarı, dimerik Procyanidinler için% 0.008-0.019 ve trimerik Procyanidin C1 için% 0.004’tür. [19] Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) procyanidinler, üzerine yapılan diğer çalışmalar, insanlarda 6 hafta boyunca 1g Üzüm Çekirdeği Ekstresinin yenmesi sonrasında idrarla tespit edildiği için 3-hidroksifenilpropinoik aside metabolize edildiğini belirtmektedir; idrar 4-O-metilgalik asitte bir artış da gözlenmiştir. [6]

İdrarda bulunan metabolize edilmemiş Procyanidin miktarı ile ilgili olarak, bu eğilim, farelere 1g / kg uygulandıktan sonra toplam atılımın % 0.5 olduğu oranlarda da mevcut gibi gözükmektedir. [14]

Üzüm çekirdeği Procyanidinler oral yoldan verildikten sonra yeşil çay kateşinlerine metabolize olurlar, metabolizma hızı ve genel olarak procyanidinlerim eylemleri için toplam Alan Altında Eğri (AUC) bilinmiyor.

 • AUC : Kullanılan modellerden hangilerinin sınıfları en iyi şekilde tahmin ettiğini belirlemek için sınıflandırma analizinde kullanılır.

Yeşil Çay ile ilişkili bazı faydalar,Üzüm Çekirdeği Ekstresine kadar uzayabilir, çünkü tüketirken, altı yeşil çay kateşininin ikisinde (galik asit kısımları olmayan) dolaşımdaki seviyelerde artış olur.

2.3 Aromataz

Aromataz (CYP1A1 / 2), bazı dış ilaçları metabolize eden ve hormonların androjen sınıfını (testosteron gibi) östrojen sınıfına dönüştüren P450 ilaç metabolizma sistemindeki bir enzimdir.

Üzüm Çekirdeği Ekstresi Procyanidin B dimerleri, aromataz aktivitesini doza bağımlı bir şekilde rekabetçi ve geri dönüşümlü bastırma ile bastırabildiği gözükmektedir. [11] Bu aromataz bastırması , vahşi tipte ve aromatazın 5/6 insan mutantları ile, 15-20uM’lik bir IC50 değeri ile 40 ve 60ug / mL Üzüm Çekirdeği Ekstresi bastırıcı aromatazın sırasıyla % 70.4 ve % 80.5 arasındaki konsantrasyonları arasında en etkili bastırma eğrisi ile çizilmiştir. [11]

 • IC50 : Bir maddenin belirli bir biyolojik veya biyokimyasal işlevi bastırma  gücünün bir ölçüsüdür.
 • Ki değeri : Ki, bir engelleyicinin ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesidir; yarı maksimum bastırmayı üretmek için gereken konsantrasyondur.

Bu, çoğu nutrasötiklerden (kapsül benzeri formdaki doğal ürünler) daha güçlüdür, ancak Dehidroepiandrosteron metabolit Andro-3,5-dien-7,17-dion ile ilişkili 1.8uM IC50’den daha az etkilidir. [22] Bir başka çalışmada Ki değerinin 6uM olduğunu belirtti ve bunun bilinen aromataz inhibitörü aminoglutetimid’e benzer olduğunu belirtti. [23]

Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) , I.3 / II’nin (% 23.7 ve 5.4) ekspresyonunu baskı altına alırken, toplam aromataz mRNA içeriğini (MCF-7 ve SK-BR-3 hücreleri) baskılanan 60ug / ml kuluçkalanma ile olduğu gibi aromataz transkripsiyonunu olumsuz bir şekilde etkileyebilir.

 • mRNA : DNA’dan genetik bilgiyi gen ifadesinin protein ürünlerinin amino asit dizisini belirttikleri ribozoma taşıyan geniş bir RNA molekülü ailesidir.

I.1 promotörlerinin bastırması gözlenmedi ve promoter aktivitesindeki bu indirgemeler Proanthocyanidin Dimer B1 ve B2’ye bağlı değildi. [11]

Laboratuvar ortamında verildiğinde , Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) bir metanol-su parçası (Procyanidin B dimerleri içerir) farelere androstenedion kapsülleri yerleştirildiğinde östrojene yanıt veren tümör büyümesini bastırmayı başardı. [24] Daha sonra, aynı araştırma grubu tarafından, farelerde 500 ve 750mcg Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  (toplam) kullanılarak 42 gün boyunca tekrarlandı ve aromataz bastırması yoluyla tümör boyutunun bastırılması, kontrolün % 86.3’üne ve % 51.7’sine yine kaydedildi. [11]

Bu çalışma farelerin ağırlığını belirtmedi, ancak bu çalışmada kullanılan 8 haftalık dişi timüs bezi olmayan farelerde standart 24-28 g ağırlığı varsayarsak, 500 mcg, 178.5-208.3 mg / kg vücut ağırlığı ile ilişki ve insanlarda 1g alımına denk 100mg / kg vücut ağırlığı kabaca tahminlerine dayanılarak 2g Üzüm Çekirdeği Ekstresi aromataz bastırma potansiyeli görülebilir. [25]

En azından Farelerde, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) aromataz aktivitesini ve aromataz transkripsiyonunu bastırmada etkililiği var gibi görünmekte ve en azından birincisi oldukça güçlüdür. Kaba dönüşümler geçirildiğinde kullanılan doz oldukça yüksek görünmektedir; Doğrudan insan çalışmaları takdir edilecektir.

3  Nöroloji

3.1 Sinir Koruması

Yağsız çıkarılmış Üzüm Çekirdeği Ekstresinden alınan procyanidinlerin PC12 sinirlerinde laboratuvar ortamında anti-oksidatif etkiler göstermeleri ve 200ug / ml’ye kadar hücre yaşayabilirliğini olumsuz olarak etkilemeksizin 100ug / ml’lik bir konsantrasyonda H202 kaynaklı hücre zehirliliğini tamamen koruyabileceği gösterilmiştir. [26] Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’In), beta-amiloid pigmentasyonuyla uyarılan sitotoksisiteden hücreleri koruması da kanıtlanmıştır. [27]

 • H202 : Hidrojen peroksit, H ₂O ₂ formülüne sahip kimyasal bir bileşiktir. Saf haliyle, soluk mavi, berrak bir sıvıdır, sudan biraz daha viskozdur. Hidrojen peroksit en basit peroksittir
 • Beta-amiloid :Alzheimer hastalarının beyinlerinde bulunan amiloid plakların ana bileşeni olarak Alzheimer hastalığında çok önemli rol oynayan 36-43 amino asitten oluşan peptidleri ifade eder.

Başka bir çalışmaya göre, Alzheimer benzeri bilişsel eksiklikler olan bir farenin beslenmesi günlük olarak 200 mg / kg’lık Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) ) 5 ay boyunca bilişsel düzelme bulmuştur. Her iki çalışmada da, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) , laboratuvar ortamında beta-amiloid pigmentasyon toplanmasını azalttığı görülmektedir ve laboratuvar ortamında yapılan bir çalışmada da bu hususa dikkat çekilmiştir. [28]

Koshu (Yamanashi’den beyaz çeşiti [29]) olarak bilinen özel bir vitus vinifera çeşidi, kırmızı bir çeşide göre karşılaştırılmıştır (Muscat Bailey A), glutamat toksisitesine karşı in vitro olarak test edilmiştir ve glutamattan ERK’daki azalmanın hafif bir zayıflaması, 1ng / mL Koshu ile not edilmiştir (garip bir şekilde, 10-100ng / mL etkili değildi ve pikomolar konsantrasyonları değildi) ; [30] Muscat Bailey A ile hiçbir koruyucu etkisi görülmedi ve gözlemlenen etkilerdeki farklılığın, Koshu’nun polifenolik içeriğinin yüksek olmasından kaynaklandığı düşünülüyordu. [30]

 • ERK : ERK, hücrenin yüzeyindeki bir reseptörden, hücrenin çekirdeğindeki DNA’ya bir sinyal ileten bir protein zinciridir.

4  Kalp ve Damar Sağlığı

4.1 Nitrik Oksit

Nitrik Oksit (NO), vazodilatasyona (kan damarlarının genişlemesine) neden olan küçük bir sinyal molekülüdür, Farelerde 100 mg / kg’da Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  sonrasında artmış Nitrik Oksit seviyeleri, istirahatte % 125.6’ya, kısa süreli egzersiz sonrası  % 138.3’e  ve kronik egzersiz sonrası % 122.8 (hepsi kontrol grubuna göre); [31] bu çalışma Pubmed’de tekrarlandı. [32]

Serumdaki Nitrik Oksit düzeylerini yükseltme mekanizması, anti oksidatif etkileri ile endotel Nitrik Oksit Sentaz (eNOS) ekspresyonunu güçlendirmek yoluyla olabilir ve bu, endotelde Akt fosforilasyonu vasıtasıyla görülebilir. [33] Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  yoluyla Akt sinyali, başka yerlerde kaydedildi ve burada Nitrik Oksitin laboratuvar ortamında kalp koruyucu olduğu ve Akt inhibitörleri [34] ve PI3K inhibitörleri [35] eklendiğinde Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) eNOS üzerindeki etkileri ortadan kalktı.

 • Akt /PI3K : Kas protein sentezini tetiklemek üzere aktive olan proteinler

Nitrik Oksit üreten enzimi uyararak vücuttaki Nitrik Oksit seviyelerini artırabilecek gibi görünüyor, şu anda insanlarda herhangi bir çalışma yapılmıyor.

4.2 Kan Akışı ve Pıhtılaşma

Menopoz sonrası kadınların sağlıklı olmayan küçük bir örneğinde (n = 17) 8 hafta boyunca 400 mg Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) , ADP’nin uyarılan kapanma zamanında belirgin bir artış kaydettiğini gösteren bir çalışmada 8 hafta (14.2 ± 3.4%) hafifçe zayıflayan ve ilk dozdan sonra anlamlı olmayan 4 haftalık tüketildikten sonra % 23.7 ± 5.8; EPI ile uyarılan kapanma süresinde herhangi bir etki kaydedilmedi.

 • ADP : Metabolizmada önemli bir organik bileşiktir ve canlı hücrelerde enerji akışını sağlar.

Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  ile standartlaştırılmış bir kahvaltıdan sonra 1., 28. ve 56. günlerde kan alındı. [36] Bu sonuçlar, trombositlerden pıhtılaşmayı azaltmaya bağlı gelişen kan akışını ve orta dozluk Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) (1 g polifenolik katkıda bulunan 2 g) kullanan başka bir çalışmada, gıdaya eklenmesinin yüksek riskli bir popülasyonda kan akışını artırabileceğini belirtti. [37]

Kan akımı ile ilgili olarak, Üzüm Çekirdeği Ekstresi  bazen uzun sürelerle otururken görülen bacak şişmesini azaltmak için en az bir çalışmada gösterilmiştir. [38] Plasebo durumunun 46 cm3’lük bacak hacminde (şişme yoluyla) artması, buna karşılık 400 mg’lık Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) bu oran % 70 ila 14cm3 arasında azalırken, benzer bir etki (ancak% 40), daha düşük bir dozda Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) ile görüldü (133mg) 2 hafta süreyle alınmıştır. [38]

Kan akışını teşvik edebilir, ancak güvenilirliği veya gücü belirtmek için çalışmaların eksikliği, etkili olabilmesi için ya büyük doz ya da hastalık durumu ön koşuluna ihtiyaç duyabilir.

4.3 Müdahaleler

Tip II diyabetli kişilere (kardiyovasküler olay için yüksek risk altında görülen) yaş ortalaması 61.8 olan ve obezite durumu C-Reaktif proteinde azalma (daha az iltihabın göstergesi) olan bir kişiye 4 hafta süreyle günde 300 mg Üzüm Çekirdeği Ekstresi 300 mg, 3.2 ± 1.33 ila 2.0 ± 0.72mg / L ve toplam kolestrolü % 4 oranında düşürdü. Ancak HDL-C ve trigliseridlerde herhangi bir etki bulunmadı ve refrakter indeks değişmedi. [39]

Metabolik sendromlu kişileri 4 hafta boyunca 150 mg veya 300 mg kullanarak değerlendiren başka bir çalışmada da, trigliserid, toplam kolesterol, HDL-C veya LDL-C’de iyileşmeler kaydedilmedi. Azaltılmış oksitlenmiş LDL-C’ye yönelik bir eğilim kaydedildi ancak anlamlılığa ulaşılamadı. [40] Bununla birlikte, LDL oksidasyonundaki azalmanın belirgin bir başka çalışma vardır. [41]

Bu çalışmalar Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  [42] üzerinde yayınlanmış 9 araştırmayı araştırırken dolaşımda bulunan kolesterol, lipoproteinler veya trigliserid’lerde güvenilir değişikliklerin yapılmadığı bir meta-analiz yürütülmüştür.

Bir küçük çalışma, trigliseridlerde bir azalmanın olduğunu kaydetti; ancak bu, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  (400 mg), bir yemek ve kan ile kısmen çizilmiş halde eşlendi ve daha çok, trigliseritte bir artış yaşayan plaseboya bağlıydı.

[36] Diğer çalışmalarda oruçlu bir oranda alınan ölçümler vardı ve bu çalışma, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) bir yemekten trigliserid artışlarını baskılayarak yanlış pozitif olabileceğini ve Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) ile gıda eşleştiren başka bir çalışmanın, toplam kolestrolü düşürdüğünü kaydetti. [43]

Ayrıca, 200 mg ve 400 mg’lık Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) pro-antosiyaninlerini kullanan bir çalışma, LDL-C ve trigliseridlerin yükselmiş olmasına karşın, sağlıklı kişilerde 12 haftanın üzerinde, tüm gruplarda başlangıçtan itibaren HDL-C’nin azaldığını, ancak daha fazla olduğunu bildirmiştir . [41]

Dolaşan lipoproteinler ve kolestrol ile birlikte trigliseritler açısından Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) bu belirteçleri düşürebileceğine dair ikna edici bir kanıt bulunmuyor. Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) , bir yemekle eşleştirildiğinde bazı tutarsızlıklar vardır.

150 mg veya 300 mg Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) ile metabolik sendromlu kişilerde kan basıncını değerlendiren bir müdahale, 150 mg’lık (134/83 ila 123/77 arası) kan basıncında azalma olduğunu ve 300 mg (127/78 ile 116/71 oranında) kan basıncında azalma olduğunu belirtti (4 hafta). [40] Kan basıncındaki bu düşüşler, 4 hafta sonra 400 mg Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ı) başka sağlıklı menapoz sonrası kadınlarda gözlemlenen anti-trombosit etkilerine ikincil olabilir. [36]

Kan basıncında bu azalma, LDL-C artışlı 200 veya 400 mg Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) verilen 12 haftaya kadar sağlıklı kişilerde görülmedi [41] ve 2547 mg Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) (800 mg) kullanan genç erişkinlerde yapılan başka bir çalışmada procyanidinler ) herhangi bir sağlık problemi olmaksızın kısa süreli olarak kan basıncında belirgin bir etkiye sahip olamadı. [43]

Buda İlginizi Çekebilir  Bitter (Siyah) Çikolata Görme Yeteneğini Artırır Mı?

Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) 1,000 mg’da ve C vitamininin 500 mg’da hipertansif hastalarda kombinasyonunu araştıran bir araştırmada, her ikisi de kan basıncını izolasyondan düşürürken (anlamlı olmayan şekilde) kombinasyonun kan basıncını kontrol ile ilişkili olarak arttırdığı kaydedildi. [44]

Çalışmalar meta-analiz yoluyla değerlendirildiğinde, kalp kan basıncındaki düşüş önem arz etmese de, vücut kan basıncındaki azalma anlamlı (1.54 mmHg toplamda ortalama) gibi gözükmektedir. [42] İlginç bir şekilde, bu meta-analizde kalp hızında bir azalma da anlamlı kabul edildi. [42]

İstirahat kan basıncında karışık sonuçlar, kanıtlar üzüm çekirdeği özüne doğru biraz eğilerek kan basıncını ve akışını arttırıyor.

5  Glukoz Metabolizması ile Etkileşimleri

5.1 Sindirim

Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) , alfa-amilazı (bir karbonhidrat sindirim enzimi) bastırdığı ve karbonhidrat emilimini önleyebileceği ve IC50 ve IC90 değerlerinin, akarbozdan (anti-diyabetik ilacı) çok az fakat anlamlı olmadığı kadar yüksek olduğu (daha az potent) olduğu görülüyor. [12] Bu değerler (ug / ml’de IC50 ve IC90) akarboz için 6.9 ± 0.8 ve 42.8 ± 4.7, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  için 8.7 ± 0.8 ve 28.1 ± 2.0 idi; hem akarboz hem de Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract), yeşil çay kateşinlerinden ve izole Epigallokatekin galattan anlamlı derecede daha etkilidir; IC50 değerleri Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’tan) 4-7 kat daha yüksektir. [12]

 • IC50 : Bir maddenin belirli bir biyolojik veya biyokimyasal işlevi bastırma  gücünün bir ölçüsüdür.

En fazla enzim bastırmasında bakıldığında, tüm ekstraktlar eşit derecede etkili, ancak izole Epigallokatekin galattan azdı. [12] Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  ile bu nispeten güçlü bastırma, Pycogenol’den türetilmiş Procyanidin bileşiklerinde gözlemlenenden daha düşük, IC50 5ug / ml’dir. [45]

Yeşil çaydan daha büyük bir potens ile alfa-amilazı (bir karbonhidrat sindirim enzimi) bastırdığı görülmektedir ve araştırma standart arkebozu ile benzerdir.

5.2 Mekanizmalar

Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) , lipid metabolizmasının yararlı düzenlemelerine ikincil olarak, 25 mg / kg’da yutulduğunda, Farelerde aşırı lipid alımının periyotları boyunca pankreas hücrelerini lipotoksik etkilerden (lipitlerin neden olduğu ölüm) koruduğu gösterilmiştir. Cpt1A aktivitesini arttırmak ve azaltmak yağ asidi sentezini baskı altına alırken diyetin AMPK üzerindeki olumsuz etkileri vardır [46] ve bu dozun, vücut ağırlığında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın normal beslenen diyette (yüksek hayvansal yağ ve rafine karbonhidrat istenildiği gibi) insülin duyarlılığını geliştirdiği bulunmuştur. [47]

 • Cpt1A : CPT1A geni, yağlı asit oksidasyonuna katılan bir karaciğer enzimi olan karnitin palmitoiltransferaz IA’yı kodlar.
 • AMPK : 5 ‘AMP ile aktive olan protein kinaz veya AMPK veya 5’ adenosin monofosfatla aktifleştirilmiş protein kinaz, hücresel enerji değişiminde rol oynayan bir enzimdir.

Bu lipolitik mekanizma, sinir dokusunda Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) ile önlenebileceği bildirildiği için sayısız faydanın altında yatabilir. [48]

İki aylık bir süre boyunca farelere 35 mg / kg Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  oral alımının, dolaşımdaki glukoz ve insülini azaltmadığı bir çalışmada [49] , pankreatik hücre programlı hücre ölümünde rol oynayan proteinleri etkilediğini, ve Bcl-2’yi ve Bcl’yi azaltarak , diğer proteinler arasında siklin D2 ve pankreatik sağ kalım proteini CpE [50] azalmıştır; bu, hücresel programlı hücre ölümü oranlarındaki gerçek değişikliklerden bağımsızdır. [49]

ER şaperonlarının azaltılmış seviyeleri, HSPdl, HSPa5 ve HSP90b1 de dahil olmak üzere pankreatik hücrelerde görüldü. [49] Bu proteinlerin ER stres zamanlarında salgılanması nedeniyle, [bu, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’In) endoplazmik retikulum stresini azaltabileceğini düşündürmektedir. [49] 51] [52]

 • Endoplazmik retikulum : Biyolojide, ökaryotik hücrelerin sitoplazması içinde bir dizi yassı keseyi oluşturan ve proteinlerin sentezi, katlanması, modifikasyonu ve taşınmasında önemli olan çok sayıda fonksiyona hizmet eden sürekli bir membran sistemidir.

İnsülin salgılayan pankreatik hücrelerin muhtemelen koruyucusudur.

Yağ hücreleri (3T3-L1) Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  ile kuluçklandığında, glukoz alımı açısından insülinin etkilerini arttırdıklarına ve insülinden maksimum uyarının % 23.6’dan % 47.2’ye yükseltilmesine izin verillir (dirençsiz koşullarda). [47] Bu artma oksidatif stres, deksametazon (bir tür ilaç) veya TNF-a kullanıldığında gözlemlenmemiştir ve bunun IRS1’den kaynaklandığından şüpheleniliyordu. [47]

 • TNF-a : Tüm vücut iltihaplanmasında yer alan bir hücre sinyal proteinidir (sitokin) ve kısa süreli faz reaksiyonunu oluşturan sitokinlerden biridir.
 • IRS1 : İnsülin sinyal iletiminin anahtar bir aracıdır.

Daha önce bu procyanidinlerin farklı dönüşümsel sonrası sinyalle insülin reseptörü üzerinde etkili olabileceği ve [53] Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) p38 aktivasyonuna bağımlı olduğu bildirilmiştir. [54] Ancak bu procyanidinlerin insülin reseptörü üzerinde etki gösteren procyanidinlerinkini aşan p38, insülin reseptörü aracılığıyla dolaylı sinyal vermeden ziyade ya GLUT4 üzerindeki doğrudan eylemler ya da p38 yoluyla eylemler anlamına gelir.

 • GLUT4 : Öncelikle yağ dokularında ve çizgili kaslarda (iskelet ve kardiyak) bulunan insülin ile düzenlenmiş glikoz taşıyıcısıdır.

Glikoz alımı ile biraz karmaşık etkileşimler, insülini arttırır veya taklit edebilir, ancak mükemmel bir şekilde insulin taklit edebilir.

5.3 Müdahaleler

Tip II diyabetli kişilere (kardiyovasküler olay için yüksek riskli görülen) yaş ortalaması 300 mg olan Üzüm Çekirdeği Ekstresi günde ortalama 300 mg, yaş ortalaması 61.8 ve obez durum, insülin hassasiyetinde herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti (pozitif bir eğilim kaydedildi) ;  veya açlık glikoz düzeylerinde. [39]

6  Obezite ve Vücut Yağı

6.1 Adipokinler

Farelerde yüksek yağ / fruktoz diyeti ile birlikte % 0.5 ve % 1’lik Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  kullanan bir hayvan müdahalesi, diyet başına dolaşan adiponektini (kontrolün % 60’ı) azaltabildiği halde, iki Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  dozunun tüketimi normale döndüğünü belirtti, adiponektini sırasıyla % 86.6 ve % 80.3 ‘e kadar kontrol etti. [55]

 • Adipokin :  Yağ dokusu tarafından salgılanan protein yada peptidlerdir.
 • Adiponektin : Adiponektin, glikoz seviyelerini ve aynı zamanda yağ asidi dökülmesini düzenleyen bir protein hormonudur.

Bununla birlikte, total kolesterol ve bazı karaciğer enzimlerinin etkilenmediği (AST’nin önemli ölçüde azaldığı) görülen trigliseritlerin kısmen tersine çevrildiği hipotezi ileri sürülmüştür. [55] Bu çalışmada ayrıca, iskelet kasında Akt ve GLUT4 aktivitesinde artış ve hem adiponektin ve hem de reseptörünün (AdipoR1) mRNA düzeylerinde artış olduğu ve AMPKα1 mRNA düzeylerini normalize ettiği belirtildi. [55]

 • mRNA : DNA’dan genetik bilgiyi gen ifadesinin protein ürünlerinin amino asit dizisini belirttikleri ribozoma taşıyan geniş bir RNA molekülü ailesidir.
 • AMPKα1 : Kök hücre kaderini düzenleyen yeni bir metabolik yoldur.
 • Akt : Kas protein sentezini tetiklemek üzere aktive olan proteinler

6.2 Gıda Alımı ve Sindirim

Üzüm Çekirdeği Ekstresi farelerde yiyecek alımını azaltabileceği daha önce kaydedilmiştir [56] ve bu, bir diyet kontrolü yapılmadığında yaklaşık olarak % 4’lük bir enerji alımının azaltılmasını gösteren bir insan araştırmasında yürütülmüştür; Söz konusu çalışmada 84 kalori vardır. [57] Gıdalardaki bu azalma, ruh hali ya da doyma üzerine gözlemlenebilir bir etkisi olmadan görülmüş ve 300 mg Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) (% 90 pro-anthocyanidinler) alımının 3 gün sonra gerçekleşmiştir. [57]

Besin alımını azaltabilir ve ya subjektif iştahı etkilemez ya da bahsedilen indirgemenin anlamlı olması için fazla güçsüzdür.

Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) , alfa-amilazı bastırdığı ve karbonhidrat emilimini önleyebileceği ve IC50 ve IC90 değerlerinin, akarbozdan çok az fakat anlamlı olmadığı kadar yüksek olduğu (daha az potent) olduğu görülüyor. [12] Bu değerler (ug / ml’de IC50 ve IC90) akarboz için 6.9 ± 0.8 ve 42.8 ± 4.7, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  için 8.7 ± 0.8 ve 28.1 ± 2.0 idi; hem akarboz hem de Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  , yeşil çay kateşinlerinden ve izole Epigallokatekin galattan anlamlı derecede daha etkiliydi; IC50 değerleri Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’te) 4-7 kat daha yüksekti. [12]

En fazla enzim bastırmasına bakıldığında, tüm ekstraktlar eşit derecede etkili, ancak izole Epigallokatekin galattan azdı. [12] Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  ile bu nispeten güçlü bastırma, Pycogenol’den türetilmiş Procyanidin bileşiklerinde gözlemlenenden daha düşük, IC50 5ug / ml’dir. [45]

Ayrıca, 0.01, 0.1 ve 1 mg / ml azaltıcı lipaz aktivitesi ile sırasıyla 3, 22 ve % 80 oranında pankreatik lipaza karşı laboratuvar ortamında engelleyici etkiler uyguladı. [58] Hamsterlarda düşük dozlu Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  (25mg / kg), dışkıda kaybedilen yağ miktarında belirgin farklılıklar göstermekte başarısız olmuştur; bu dozun, belirgin etkiler bırakacak kadar düşük olduğunu düşündürmektedir. [59]

 • Pankreatik lipaz : Trigliseritleri digliseritlere ve daha sonra monogliseritlere ve serbest yağ asitlerine hidrolize ederek diyetsel yağ emilimindeki önemli bir işlevi yerine getirir.

6.3 Mekanizmalar

Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) , birçok bitki kökenli polifenollere benzer şekilde, yağ dokusu farklılaşmasını azaltmada rol oynadı. [60]

Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın), yağ hücrelerinde anti-iltihaplanma etkileri olduğu görülüyor ve bu da yetişkinler tarafından farklılaştırılmış adipokinlerde belirtiliyor. [61] İnsüline kısmen benzer şekilde (insülin taklitçisi olarak, ancak farklı post-dönüşümsel yolaklarda) etkili olmasına rağmendir. [54] Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ı) yanıt olarak yağ hücrelerine glikoz alımının arttığı gözlemlendi. [54] [62]

Lipazlar (trigliseridleri serbest yağ asitlerine hidrolize eden enzimler) üzerinde çok genel bir önleyici etki vardır ve bu, hücrelere yağlar getiren lipoprotein lipaz (LPL) için de geçerlidir. [61] LPL’nin bastırması, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) lipotoksisiteye karşı korunmasının altında yatan mekanizma gibi görünmektedir. [48] [63]

Etkinliği, laboratuvar ortamında olarak 1 mg / ml’de 0.1 mg / ml % 30 bastırmasında % 2 bastırma olduğu belirtilmiştir; bu konsantrasyonlar, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) oral yoldan verilmesinden sonra normal olarak laboratuvar ortamında gözlenenden daha yüksektir.

6.4 Vücut Ağırlığı

Her sabah 09:00 ‘da 15 gün süt ile 25 mg / kg Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  (3 aylık hamsterlerde 450 mg veya 6.43 mg / kg insan doza eşdeğer olduğu, polifenol bakımından zengin bir diyetle [64] eş değer olduğu söylenen) yapılan bir çalışma günlerde gıda alımındaki herhangi bir farklılık gözlenmedi. Ancak henüz karaciğer ve dolaşımdaki trigliseridlerde hafif bir azalma olmakla birlikte kilo artışında belirgin bir zayıflama olduğunu belirtti. [59]

Diyet yağ emilimi etkilenmedi ve yağ asidi oksidasyonuna (ACADVL, CPT1B ve PPARα) katılan bazı genlerin mRNA düzeylerinin artmış olması retroperitoneal yağ dokusunda ve daha az oranda mezenterik olarak gözlendi. [59] Yağda LPL aktivitesi (Lipoprotein Lipaz) de bu çalışmada biraz da önemli derecede artmıştır.

Obez Zucker farelerinda (metabolik sendrom için bir model) yapılan bir çalışmada, anti oksidatif etkileri uygulayabilen bir doz Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) uygulanması, 30 günde vücut ağırlığının azaltılmasında etkisizdi. [66] Ağırlık değişikliklerini veya vücut kütle indeksini ikincil bir sonuç olarak ölçen insan çalışmaları da genel ağırlık üzerindeki herhangi bir etkiyi fark etmeyi başaramama eğilimindedir. [41]

Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) , anti-obezojenik olabildiği mekanizmalara sahip gibi görünmektedir; ancak bunun ne kadar etkili olduğunu değerlendiren herhangi bir çalışma bulunmamaktadır (söz konusu çalışma, dışkı karbonhidratını ölçmemiştir ve bu da önemli bir karışıklık olabilir). Tüm çalışmalar, vücut ağırlığındaki bu azalmayı not etmez.

7  İltihaplanma ve Bağışıklık Sistemi

7.1 Makrofajlar (Bağışıklık Hücreleri)

Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) , uyarılan makrofajlarda Nitrik Oksit (NO) aşırı üretimini azaltabilir ve bu çalışma, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) IC50 değerinin (50ug / ml) aspirin (3mM) indometasin’den (20uM) daha güçlü olduğunu ve nitrik oksit sentezini baskılamaya ilişkin olarak deksametazon (9 nM) kullandı. [67]

İltihaplı prostaglandin olan PGE 2 nihai oluşumuna bakıldığında, bastırma doz bağımlı değildir ve Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) , test ilaçlarına göre PGE 2 oluşumunu baskılamada daha az etkilidir; monomerik epikateşin ve kateşinin makrofajları etkilemediği bulundu.

 • PGE2 : Dinoproston olarak da bilinen Prostaglandin E2, bir ilaç olarak kullanılan doğal olarak oluşan bir prostaglandindir.

Gözlemlenen sonuçların, Procyanidin polimerlerinden kaynaklandığını ve trimerlerin en güçlü olduklarını düşündürüyordu. [67] Uyarılmış makrofajlardaki iNOS ve Nitrik Oksit oluşumunun bastırması, başka yerlerde, [68] yanı sıra 10-30ug / ml IL-6’da belirgin bastırma ile makrofaj uyarımına bağlı olarak pro-iltihaplanma protein ve peptidlerin bastırılmasına da dikkat çekilmiştir. [68] IL-8, IL-1β ve TNF-a’ya karşılık 10ug / ml LPS’den IL-10 salgısını tamamen ortadan kaldırdı. [13]

 • iNOS : İltihaplanma koşullarında ortaya çıkar ve büyük miktarlarda Nitrik oksit üretir
 • IL-8 / IL-1β / IL-10 / TNF-a / LPS /IkBα /NF-kB /IKKα / β : Bağışıklık protein , peptid ve hücreleri.

Bu mekanizmalar, iNOS (uyarılabilir Nitrik Oksit Sentezi) ekspresyonunun modülasyonu yoluyla ve IkBα mRNA ekspresyonunu azaltarak (NF-kB aktivasyonunu ve ardından iltihaplanmayı azaltır) [67] ortaya çıkmaktadır. Kolit üzerine yapılan daha sonraki bir çalışma, İkBa’nın daha az aktivitesi ve daha az fosforilasyonunu teyit etmektedir (doz bağımlı olmadı ve Farelerde 100, 200 ve 400 mg / kg alımı ile benzer derecelerde oluştu).

IKKα / β kompleksinin daha az müteakip nükleer translokasyonu ile etkinleşmedi. [69] NF-kB’nin bu daha az aktivitesi insülin sinyalizasyonunun iltihaplanma aracılı bastırmayı azalttığı yerde insan yağ hücrelerindede belirtilmiştir. [13]

Aspirin’den daha büyük bir potansiyele sahip makrofajlarda (iltihap aracıları) iltihaplanma tepkisini bastırmak için görünür, ancak sonraki iltihaplanmayı aspirine göre daha düşük bastırır.

Makrofaj aktivitesinin ve iltihaplanmanın belirgin şekilde bastırılması, Ülseratif Kolit [70] [71] ve kolonik poliplerin tedavisinde yardımcı olan Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) oral yoldan alınmasından sonra fare bağırsak dokusunda kaydedilmiştir. [72]

 • ERK1 / 2 : Hücre büyümesi ve farklılaşmasının düzenlenmesinde kritik rol oynayan GMGC grubunun bir serin / treonin kinazıdır.
 • JNK :Tümörigenez ve nörodejeneratif bozukluklarda yer alan bir dizi biyolojik işlemi düzenleyen MAPK (mitojen ile aktive edilmiş protein kinaz) ailesinin bir üyesidir.

Bağırsak hücreleri ve bağışıklık üzerine yapılan bir araştırmada, üzüm çekirdeği özütü, meşe ve nar ekstrelerinden IL-1b’den ERK1 / 2 aktivasyonunu baskılamaya yönelik olarak daha az etkiliydi. JNK’yi (yalnızca kakao olarak) daha fazla baskılayacak şekilde eğilim göstermekteydi ve meşeden daha az baskılanmıştı ve nar ekstraktlarının yanı sıra şeker kamışı, aktive edilmiş bağışıklık hücrelerinden nitrik oksit salınımı ve IL-8 salgılanması vs. [73]

Buna rağmen, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) en yüksek anti-oksidatif kapasiteye sahipti ve nar en düşük seviyedeydi ve konsantrasyon anti oksidan kapasitesine göre yapıldı (muhtemelen nar çarpıtıldı). [73]

Biyoaktif procyanidin polimerlerin daha fazlasına ulaştığı bağırsaklarda etkililik gösterdi.

7.2 Alerjiler

T hücre çoğalması üzerine Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın)  bir laboratuvar ortamında çalışması, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) , hücreleri G 0 / G 1’de tutarak PSA / iyonomisin ve Con A’ya cevap olarak çoğalmayı bastırabildiğini ve 1.56, 6.25 ve 25 ug / ml, hücrelerin yaklaşık sırasıyla % 57.2, % 72.0 ve % 71.2’sini tutuklar. En önemli düzelmeler 6.25ug / ml konsantrasyonunda görüldü. [74]

 • T hücresi : T hücreleri, hücre yüzeyi üzerinde bir T-hücresi reseptörü varlığında, B hücreleri ve doğal öldürücü hücreler gibi diğer lenfositlerden ayırt edilebilir.
 • Con A : Bir bitki mitojendir ve baskılayıcı T hücresine öncüler de dahil olmak üzere dört farklı T hücresi popülasyonuna neden olan fare T hücresi alt kümelerini uyarma yeteneği ile bilinmektedir.
 • İyonomisin : Streptomyces conglobatus bakterisi tarafından üretilen bir iyonofordur.
 • PSA : Serotonerjik etkileri olan amfetamin sınıfının tasarımcı ilacıdır.

Diğer testler, IκB’yi bastırarak (doza bağlı olarak) bozunmaya ve yaklaşık 25ug / ml’de NF-kB’nin nükleer translokasyonunu ortadan kaldırmaya ikincil olduğu düşünülen ERK1 / 2, JNK1 / 2 ve p38’in azalmış aktivasyonunu gösterdi. [74]

8 gün boyunca 30, 100 ve 300 mg / kg Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) oral alımının, topikal antijenlere yanıt olarak iltihabı baskılayabildi. [74] İltihaplanmanın boşalması sırasında, test grubunda toplam lenfositlerin arttığı gözlemlendi ve bu artış, oral olarak Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) alımıyla nispeten doza bağımlı bir tarzda bastırıldı. [74]

İltihaplanma ve bağışıklık ile ilgili reaksiyonları bastırmayı başarabilen türden bir ateş önleyici gibi görünür.

8  Oksidasyon ile Etkileşimleri

8.1 Hayvan Modelleri

Üzerinde 15 nmol Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  kullanan Zucker farelerinda yapılan bir çalışma, 30 günlük uygulama sonrasında 5 anti-oksidan enzimi (Cu / Zn SOD ve Katalaz, Glutathione Peroksidaz, Redüktaz, S-transferaz) aktivitesinin ürünü kullanmamış obez farelere göre karaciğer, yağsız kontrol seviyelerine daha yakındır. Böbrek dokusunda minimal etki görülmüştür. [66]

 • TBARS : Bir reaktif olarak tiyobarbitürik asit kullanılarak TBARS testi ile tespit edilebilen lipit peroksidasyonunun (yani yağların bozunma ürünleri olarak) bir yan ürünü olarak oluşturulmuştur.

Bu çalışma aynı zamanda (TBARS vasıtasıyla) lipid peroksidasyonunu ölçmüş ve karaciğerde hem obez hem de yalın kontrole kıyasla daha yüksek seviyelere dikkat çekmiş, ancak böbrek dokusunda TBARS’ı önemli derecede azaltmıştır. [66] Karaciğer dokusunu izole eden diğer çalışmalar, Üzüm Çekirdeği Ekstresi ile ilişkili oksidasyonda bir azalma olduğunu belirtti. [31]

8.2 Müdahaleler

Tip II diyabetli kişilerin 4 haftalık 300 mg Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) kullanan bir araştırması, toplam vücut oksidasyonundaki azalmanın, glutatyon oranı ve azaltılmış glutatyon ile değerlendirildiğini, bununla birlikte TAOS üzerinde herhangi bir etkisinin görmediğini kaydetti. [39] Aynı ölçüm protokolünü kullanan bir başka araştırmada da total antioksidan kapasitesinde önemli azalmalar kaydedilmemişti. [75]

Sağlıklı insanlarda yapılan diğer çalışmalar, üzüm çekirdeği özütünün 5 gününün doz sonrası 1 saat boyunca toplam vücut anti-oksidan kapasitesini arttırdığını, ancak dolaşımdaki C vitamini veya E vitamini seviyelerini değiştirmeden bunu yaptığını belirtti. [76] Bu anti-oksidan etki (bir anti-oksidatif etki olarak ölçüldüğünde), 0.66mmol kullanıldığında laboratuvar ortamında resveratrol dozlarında eşittir; 150 mg resveratrol ve 400 mg Üzüm Çekirdeği Ekstresi . [77]

Üzüm Çekirdeği Ekstresi’nin oksidatif etkilerini değerlendiren müdahaleler karışıktır.

9  Hormonlarla Etkileşimi

9.1 Östrojen

Göğüs kanseri riski yüksek olan sağlıklı kadınlarda (östrojeni düşürmenin bazen yararlı olduğu durumlarda), Üzüm Çekirdeği Ekstresi’nin 12 hafta boyunca 200-800 mg arasındaki değişen dozlarda takviyesi, dolaşımdaki östrojen düzeylerini etkilemekte başarısız olmuştur. [78]

Laboratuvar ortamında görülen Üzüm Çekirdeği Ekstresi’nin  aromataz bastırıcı özelliği, ön insan çalışmalarına dayanan oral kullanım için geçerli görünmemektedir.

9.2 Testosteron

Yüksek alkolden (10 ml / kg % 25 etanol) alınan testislere zarar verildikten sonra testosteron düzeylerini araştıran bir çalışma, 10 haftada, etanol grubunda gözlenen testiküler ağırlığın % 36.3 azalmasının Üzüm Çekirdeği Özü ile % 12.1’e düştüğünü ortaya koymuştur; 75 mg / kg vücut ağırlığında. [79] Eter grubunda testosteron düşüşü % 44,2, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) ile % 6,31’e düşürüldü ve sperm anomalileri de bir şekilde düzeltildi. [79]

Meme kanserine yakalanan kadınlarda 12 hafta boyunca 200-800 mg arasında dozlarda Üzüm Çekirdeği Ekstresinin testiküler hasar ile ilişkili olmayan diğer durumlarda, androjen öncülerini etkilemediği [78], ve Üzüm Çekirdeği Ekstresinin bir özelliği olduğu düşünülen aromataz bastırmasının mantıksal sonucu laboratuar çalışmalara dayanmaktadır. [11]

Testisleri hasardan korur ve toksin aracılı testosteron indirimleri azaltır, ancak şu anda testosteron düzeylerini her seferinde etkilediğini öne süren kanıtlar yoktur.

Androjen sinyali üzerine yapılan bir laboratuvar ortamında çalışma, DU-145 ve LNCaP hücrelerinde (sırasıyla hormona dirençli ve duyarlı olan), özellikle B2 ve B3 dimerlerinde bulunan Üzüm Çekirdeği Ekstresinden alınan procyanidinlerin, o androjen reseptörünün prostat kanseri hücrelerinde yüksek miktarda eksprese edilir. [80] Bu reseptörler üzerindeki aktivite 0.5-30.4nM arasında değişen bir IC50 aralığına sahiptir ve B3 en güçlüdür ve implantasyon edilmiş tümörlerde laboratuvar ortamında ve yaşayan organizmada BALB / c (- / -) farelerde prostat hücre çoğalmasını bastırmak için harekete geçirilmiştir. [80]

 • BALB / c : Bir dizi ortak alt aletin türetildiği bir ev faresinin laboratuar kaynaklı bir albino’sudur.
Buda İlginizi Çekebilir  Metabolizmayı Yüksek Tutmak İçin Günde Altı Kez Yemek ?

Membran androjen reseptörlerinin bu şekilde aktivasyonu, B2 ve B5, [81] ile ve PI3K ve FAK’ın fosforilasyonunu tetikledi. Kateşin ve epikateşin (iki yeşil çay kateşini) monomerleri 21.4 nM IC50 değerlerine ve 19.2nM olarak hesaplanır ve bağlanmış testosteronun % 30’una yer değiştirebilirken B2 testosteronu laboratuvar ortamında tamamen yerinden değiştirebilir. [81]

Prostat kanseri önlemede önem taşıyabilecek membran androjen reseptörlerinin etkidaşları (aktivatörleri). Geleneksel androjen sinyali (nükleer reseptörler) veya kas protein sentezi ile hiçbir ispat edilmiş etkileşimi yoktur.

10  Vücut Organları İle Etkileşimi

10.1 Mide

Üzüm Çekirdeği Ekstraktının mide ülserleri üzerindeki etkinliğini değerlendiren bir çalışma, 25 veya 250mg / kg Üzüm Çekirdeği Ekstraktının ön yüklendiğinde ve bir saat sonra etanol veya Aspirin ile uyarılan ülserin, ülser oluşumunu baskılamak için E Vitamini kadar etkili olduğunu ancak, aynı dozlarda C vitamini daha az etkilidir. [82]

Ülserasyon indeksi, MDA (daha az lipid peroksidasyonuna işaret eden) düzeylerinde bir düşüş  ile birlikte sırasıyla 25mg ve 250mg / kg ile % 42.07 ve % 43.06’ya düşürüldü. [82] Bu anti ülser eylemi, başka yerlerde 200 mg / kg Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) ile çoğaltıldı ve Procyanidin içeriğinden kaynaklanıyor gibi görünüyor. [83]

Mide zarı ülserasyona karşı koruyabileceğine dair bazı kanıtlara sahip olduğu görülüyor, ancak denemeleri sınırlı ve benzersiz olağanüstü etkileri yoktur.

Mide beze urunun (diğer test edilen hücreler arasında) ve normal gastrik hücrelerin (hastanın biyopsilerinden) mide kanseri hücre hattı CRL-1739’ını değerlendiren bir araştırma, kanser hücrelerinin laboratuvar ortamında plakalara yapışmayı kaybettiğini ve şekli yuvarlak hale geldiğini kaydetti. Buna ek olarak, normal gastrik hücrelerin büyümesi anlamsız bir şekilde artarken, kanser hücrelerinin canlılığı konsantrasyona bağlı bir tarzda azaltıldı. [84]

Düşük dozlu (25mg / L) Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) , 24, 48 ve 72 saatlik kuluçklanma ile ölçüldüğünde kanser hücresi büyümesini % 2, 18 ve 24 oranında bastırabildi ve bu konsantrasyonun iki katı, 5, 22, kontrol % 41 iken kontrol çoğalmaya devam etti. [84] Bu anti-çoğalma etkiler üzüm çekirdeği ekstraktları verilen farelerde laboratuvar ortamında görülmüştür ve bu aynı zamanda basit (+) – kateşin molekülüne de yayılabilir. [85]

Mide kanseri için koruyucu olabilir ama, daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyar.

10.2 Böbrekler

Böbreklerin iskemi / reperfüzyonuna (oksidatif bir hasar) tabi tutulan sıçanlarda bir hafta boyunca yüksek doz Üzüm Çekirdeği Ekstresi (2.5 g / kg), Üzüm Çekirdeği Ekstresinin iskemi / reperfüzyon hasarı ile görülen Üre, Kreatinin ve Sistatin C’deki artışı oranında önemli ölçüde hafifletebildiğini, Sırasıyla  % 35.9 % 36 ve% 34.3; glomerüler işleve daha az hasar düşündürmektedir. [86]

İskemi / reperfüzyon yaralanması, antioksidan enzimlerde bir azalma ve lipid peroksidasyonunda bir artış ile de ilişkili olmasına rağmen, bu, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) grubunda görülmedi ve nihayet böbreklerin histolojik incelemesinde daha az böbrek ölü dokusu ve daha iyi tübül oluşumu kaydedildi. [86]

100 mg / kg vücut ağırlığında Cyclosporin-A (bağışıklık bastırıcı bir ilaç) ile uyarılan böbrek toksisitesine karşı koruyucu etkilere de dikkat çekilmiştir, burada Üzüm Çekirdeği Ekstresi, Kan üre azotu ve kreatinin artışını ve ayrıca Cyclosporin A ile görülen artmış programlı hücre ölümünün ve 100mg / kg Üzüm Çekirdeği Ekstresinin bir oral dozda Amikasin (bir çeşit ilaç) kaynaklı böbrek toksisitesine karşı normalize etmiştir . [88]

En azından Farelerde, 100 mg / kg’lık bu dozlar, anti-oksidanın en güçlü olduğu doz-tepki eğrisindeki nokta gibi görünmektedir. [89] Bu koruyucu etki, etilen glikol, [90] Sisplatin, [91] ve Gentamisin [92] gibi diğer böbrek toksinlerine, ayrıca hiperkolesterolemiye karşı koruyucu etkiler [92] ve tip II durumundan kaynaklanan oksidasyona kadar uzanır (diyabet). [93]

Şu anda test edilmiş olan tüm ilaçlara ve hastalık durumlarına karşı çok genel koruyucu etki, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) böbrekleri metabolik stres faktörlerinden koruyabildiğini düşündürüyor.

Çoğu çalışma, hem Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) hem de toksini besleyen hayvanların böbrek dokusunda antioksidan enzimlerin (katalaz, glutatyon, SOD gibi) normalleştirilmesinin not edilmesiyle, Üzüm Çekirdeği Ekstresinin böbreklerin oksidatif durumundaki değişiklikleri önlemeye çalıştığını düşündürmektedir. Üzüm Çekirdeği Ekstresi tedavisi, daha az NF-kB aktivasyonu (iltihaplanmanın göstergesi) ile de ilişkilidir, ancak hala kontrolden önemli ölçüde daha fazladır. [86]

Diyabetik sıçanlarda, 500mg / kg Üzüm Çekirdeği Ekstresi , nöral ve kalp dokusunda da bulunan bir mekanizma olan 24 hafta boyunca Gelişmiş Glisemik Son ürü ve onun reseptör düzeylerini azaltabilir. [96]

10.3 Kolon

Procyanidin bileşiklerinin emilim oranlarının zayıf olmasından ötürü, Üzüm Çekirdeği Ekstresi’nin kolon koruyucu etkileri araştırılmıştır ve bu amaçla bağırsaktan emilmesine gerek yoktur.

Kolonda kanser karşıtı etkiler açısından Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  procyanidinleri , epigalokatekin’e (yeşil çay kateşinlerinden biri)  göre daha yüksek bir etkinlik derecesine sahip olarak programlı hücre ölümünü uyarabilir ve laboratuvar ortamında büyüme hızlarını 50 ve 100ug / ml konsantrasyonlarda bastırabilir. Caco-2 ve HCT-8 hücreleri; izole procyanidinlerin güvenilirliği daha düşüktür. [97] Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) bu programlı hücre ölümü etkisi p53’ün aktivasyonu yoluyla resveratrolün birlikte verilmesiyle güçlendirilmiştir. [98]

 • Caco-2 : Dr. Jorgen Fogh tarafından yapılan araştırmalarla Sloan-Kettering Kanser Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen, heterojen insan epitelyal kolorektal adenokarsinoma hücrelerinin sürekli bir hücresidir.

11  Kanserle Etkileşimleri

11.1 Meme Kanseri

Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) , fare modelinde meme kanserine karşı kimyasal korumaya sahip olduğu gösterilmiştir; bu, diyetin % 1.25 veya % 5’ini Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  olarak kullanır, ancak kullanılan diyete bağlı olduğu görülmüştür. [99] Bu çalışmada, AIN-76A diyetinde (% 18.8,% 68.8, protein, karbonhidrat ve yağ için% 12.4) kemo-koruma gösterilememişken,% 4’lük daha yüksek protein (% 53 ,% 34,% 13, protein, yağ ve karbonhidrat için), AIN-76A, kazein proteini kullanılırken,% 4’ünde soya proteini kullanılmış, ancak bu çelişkinin neden olduğu sonucuna varmamıştır. [99]

Sadece insan müdahalesi, Üzüm Çekirdeği Ekstresi’nin katılaştırma üzerindeki etkilerine, radyasyonla uyarılan göğüs dokusunun sertliğine (kemoterapide kullanılan) baktı; 100 mg Üzüm Çekirdeği Ekstresi’nin günde üç kez toplam 300 mg alması, Test edilen kişilerin % 27.3’ünde (6/22) altı ay boyunca % 50 veya daha fazla katılaştırma, bir tanesi katılaştırma % 50 oranında azalması için 12 ay aldı. [100]

Bazı vaatler gösteriyor, ancak sınırlı kanıtlar halihazırda büyük bir değişkenliği (güvenirliliği) vardır.

11.2 Üst Vücut Skuamöz Hücreli Kanser

Protez-oksidatif etkilere bağlı olarak, Üzüm Çekirdeği Ekstresi’nin , DNA üzerinde apoptozu (programlı hücre ölümü) uyarmada bir takım vaatleri olduğu ve dolayısıyla hücre döngüsünün G2 / M evresinde düzenlenmiş tutuklama olduğu görülmektedir. [101] Bu, hem Detroit 564 hem de FaDu hücrelerini ve ayrıca, fareler Üzüm Çekirdeği Ekstresi ile beslendiklerinde farelerde implantlarını etkiledi. [101]

12  Cilt İle Etkileşimi

12.1 Cilt

Sağlıklı menopoz sonrası kadınlarda yapılan 6 aylık bir araştırma, Üzüm Çekirdeği Ekstresi’nin cilt kalitesine ve göz çevresindeki kırışıklıklara ve görünüşe sahip olduğu görülen birçok bileşikten (E Vitamini ,C Vitamini, soya izoflavonları, domates özütü ve balık polisakaritleri) biridir. [3] Ultrason yoluyla cilt yoğunluğunda belirgin bir artış da gözlendi. [3]

Gebelik lekesi hakkında yapılan açık etiketli bir çalışmada Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract), çalışma konularının çoğunda pigmentasyon derecesini azaltmada biraz etkili olmuş ve daha sonra belirgin düzelme olmaksızın 6 aya kadar artan faydalar sağlanmıştır. [102]

12.2 Varisli Damar

Uzun süreli oturma sırasında görülen bacak şişmesi azalmasına dikkat çeken bir çalışma, oturma periyotlarında bacak şişmesinin varisli damarlar için bir risk faktörü olduğunu ve Üzüm Çekirdeği Ekstresinin önleyici olabileceğini öne sürdüğünü belirtmiştir. [38]

Şu anda  gerçek kanıt yoktur, ancak teorik olarak mantıklıdır.

13  Güvenlik ve Yan Etkileri

13.1 Genel

200-400 mg Üzüm Çekirdeği Ekstresi proantosiyanidinleri kullanarak 12 haftaya kadar yükselmiş LDL-C’ye sahip, sağlıklı kişiler üzerinde yapılan bir insan müdahalesi, toksisite ile ilişkili büyük bir kan panelinde herhangi bir fark olmadığını belirtti. [41]

Üzüm Çekirdeği Ekstresinin sıçanlarda güvenliğinin bir değerlendirmesi, Gözlemlenemeyen Ters Etki Sınırı’nın (yüksek hiçbir yan etki görülmeyen en yüksek doz görülür) subkronik toksisite çalışmasında, diyetin% 2’si olduğunu, bunun da sırasıyla erkeklerde ve kadınlarda 1410 ve 1501 mg / kg’lık bir diyet alımıyla ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. [103 ]

Bilimsel Destek ve Referans Metni

Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) Referanslar

 1. Gaz değişim eşiği ve tepe oksijen alımı üzerine 4 haftalık arginin bazlı takviyenin etkileri .
 2. Arjinin bazlı takviyelerin fiziksel çalışma kapasitesi üzerindeki yorulma eşiğindeki etkileri .
 3. Postmenopozal kadınlarda yeni bir diyet takviyesinin cilt yaşlanması üzerine etkisi .
 4. Likopen, aserola ekstresi, üzüm çekirdeği ekstresi ve Biomarine Kompleksinden oluşan bir nutrasötik maddenin günlük kullanımının fotodedeki insan derisinde klinik, biyometrik ve ultrasonografik değerlendirmesi .
 5. Nacin bağlı krom ve üzüm çekirdeği proantosiyanidin özünün hiperkolesterolemik bireylerin lipit profili üzerine etkileri: Bir pilot çalışma .
 6. Üzüm çekirdeği polifenolleri ile takviye, insanlarda proantosiyanidinlerin önemli bir metaboliti olan 3-hidroksifenilpropiyonik Asidin idrar yoluyla atılımının artmasına neden olur .
 7. Proantosiyanidin açısından zengin üzüm çekirdeği ekstresi alındıktan sonra insan serumunda Procyanidin B1 saptanmıştır .
 8. Gıda örneklerinde Flavan-3-ols ve procyanidinlerin elektrosprey iyonizasyon tandem kütle spektrometresine (RP-HPLC-ESI-MS / MS) bağlı ters fazlı yüksek performanslı sıvı kromatografisi ile analizi .
 9. Ortak Gıdalarda Proantosiyanidinlerin Konsantrasyonları ve Normal Tüketim Tahminleri .
 10. Fransız klinik çamı kabuğu özütü (Pycnogenol), çeşitli klinik farmakoloji ile bitkisel bir ilaç incelemesi .
 11. Üzüm çekirdeği ekstresi bir aromataz inhibitörü ve aromataz ekspresyonu baskılayıcıdır .
 12. Üzüm Çekirdeği ve Çay Ekstraktları ve Catechin 3-Gallatlar, a-Amilaz ve a-Glukozidaz Aktivitesinin Güçlü İnhibitörleridir .
 13. Polifenol açısından zengin üzüm tozu ekstresi (GPE), insan makrofajlarındaki ve makrofaj koşullu ortamlara maruz kalan insan adipositlerindeki inflamasyonu azaltır .
 14. Sıçan çekirdeği ekstraktının alınmasından sonra flavan-3-ols ve procyanidinlerin emilmesi, metabolizması ve atılımı 
 15. Oral verildikten sonra sıçanlarda elma Procyanidin oligomerleri emilimi: porter usulü ve yüksek performanslı sıvı kromatografisi / tandem kütle spektrometresi kullanılarak plazmada procyanidinlerin analizi .
 16. Procyanidin dimerler A1, A2 ve B2, sıçanların ince bağırsağından konjugasyon veya metilasyon olmadan absorbe edilir .
 17. Sıçanlarda Procyanidin B2 {epicatechin- (4beta-8) -epicatechin} emilim ve idrar atılımı .
 18. Procyanidinler, üzüm çekirdeği ekstraktı veya Procyanidin dimeri B3 içeren tek bir öğünden beslenen sıçanlarda biyolojik olarak mevcut değildir .
 19. Domuzlarda idrar atılımı ve procyanidinlerin metabolizması .
 20. İn vitro ve in vivo modellerde Procyanidin dimerleri ve trimerlerin ve matriks gıda etkilerinin biyoyararlanımı .
 21. Kırmızı şarap ve üzüm çekirdeğinde Procyanidin dimerleri ile estrojen biyosentezinin baskılanması .
 22. Androma-5-en-7-on ve androsta-3,5-dien-7-on’ların ve bunların aromatazın aktif bölgesi için yapısal ve katalitik sondalar gibi ilgili 7-deoksi analoglarının sentezi 
 23. İnsan Aromatazının Yedi İnhibitörünün Bağlanma Özellikleri: Bir Siteye Yönelik Mutajenez Çalışması .
 24. Kırmızı Şarap ve Üzüm Çekirdeğinde Procyanidin Dimerlerle Estrojen Biyosentezinin Bastırılması .
 25. Athymic Çıplak Fareler .
 26. PC12 hücrelerinde oligomerik ve polimerik Procyanidin fraksiyonlarının defektli üzüm çekirdeğinden antioksidan ve sitoprotektif etkileri .
 27. Üzüm çekirdeği türevi polifenollerin amiloid beta-protein kendiliğinden toplanma ve sitotoksisite üzerindeki etkileri .
 28. Üzüm türevi polifenoller, Aletaheimer hastalığının bir fare modelinde Abeta oligomerizasyonunu önler ve bilişsel bozulmayı azaltır .
 29. Japonya’daki koshu üzüm bağlarından laktik asit bakterilerinin izolasyonu ve özellikleri .
 30. İki farklı üzüm çekirdeği ekstresinin farklı nöroprotektif aktivitesi .
 31. Üzüm Çekirdeği Polifenollerinin Akut ve Kronik Olarak Uygulanan Sıçanların Karaciğer Dokusunda Oksidatif Hasar Üzerine Etkileri .
 32. Üzüm tohum ekstraktı takviyesinin sıçanlarda egzersize bağlı oksidatif stres üzerine etkileri .
 33. Üzüm çekirdeği ekstresi H2O2 ile tedavi edilen endotelyumda kalsiyum aracılı AKT fosforilasyonunu düzenleyerek eNOS ekspresyonunu ve NO üretimini artırır .
 34. Üzüm çekirdeği proantosiyanidinler kardiyomiyositleri Akt-NOS sinyali ile iskemi ve reperfüzyon hasarından korur .
 35. Üzüm çekirdeği ekstresi ile uyarılan endotele bağlı relaksasyon mekanizması .
 36. Postmenopozal kadınlarda üzüm çekirdeği ekstresi tüketiminin trombosit fonksiyonuna etkisi .
 37. Yüksek Riskli Olgularda Üzüm Çekirdeği Ekstraktının ve Quercetin’in Kardiyovasküler ve Endotelyal Parametrelere Etkisi .
 38. Proanthocyanidin zengin üzüm çekirdeği ekstresi, uzamış oturma sırasında sağlıklı kadınlarda bacak şişmesini azaltır .
 39. Tip 2 diyabetli bireylerde üzüm çekirdeği ekstraktının yüksek kardiyovasküler risk üzerindeki etkileri: metabolik belirteçler, vasküler ton, inflamasyon, oksidatif stres ve insülin duyarlılığını inceleyen çift kör randomize plasebo kontrollü çalışma .
 40. Metabolik sendromlu bireylerde üzüm çekirdeği ekstresinin kan basıncına etkisi .
 41. Üzüm çekirdeği ekstraktının malondialdehitle modifiye edilmiş LDL üzerine faydalı etkileri .
 42. Üzüm çekirdeği ekstresinin kardiyovasküler risk belirteçleri üzerine etkisi: randomize kontrollü çalışmaların meta-analizi .
 43. Üzüm Polifenolleri Sağlıklı Erkeklerde Vasküler Fonksiyonu Etkilemez .
 44. Vitamin C ve üzüm çekirdeği polifenollerinin kombinasyonu kan basıncını arttırır: randomize, çift kör, plasebo kontrollü bir çalışma .
 45. Fransız deniz çamı kabuğu ekstraktının (Pycnogenol) oligomerik procyanidinleri alfa-glukozidazı etkili bir şekilde inhibe eder .
 46. Üzüm çekirdeği procyanidinler lipit düşürücü etkilerinden dolayı lipotoksik koşullar altında β-hücre işlevselliğini geliştirir .
 47. Grapese edilmiş bir Procyanidin ekstresinin (GSPE) insülin direncine etkileri .
 48. Üzüm çekirdeği ve cilt özü, sıçanda yüksek yağ içeren diyete bağlı beyin lipotoksisitesini önler .
 49. Zucker yağlı sıçanlarında pankreatik adacık proteom profili, bir üzüm çekirdeği Procyanidin özütü ile kronik olarak işlenmiştir .
 50. Karboksipeptidaz E’nin proteomik tanımlanması, lipit kaynaklı beta hücre apoptozunu ve tip 2 diyabette disfonksiyonu birbirine bağlar .
 51. Isı şoku proteinleri, mitokondriyal hücre ölüm yollarını modüle eden hücresel şaperonlar .
 52. GRP94, SH-SY5Y hücrelerinde kalıtsal kalsiyum homeostazında hücre ölümünü azaltır .
 53. Üzüm çekirdeği Procyanidin özütünün oligomerleri insülin reseptörünü ve insülin sinyal yolunun temel hedeflerini insülinden farklı şekilde aktive eder .
 54. Üzüm çekirdeği türevi Procyanidin özütü (GSPE) ile tedavi edilen 3T3-L1 adipositlerinde glikozun metabolik kaderi. İnsülinin etkileri ile karşılaştırılması .
 55. Üzüm çekirdeği ekstraktı takviyesi, insülin ve adiponektin sinyal yollarını iyileştirerek, sıçanlarda yüksek fruktoz diyetiyle indüklenen insülin direncini önler .
 56. Diyet üzüm çekirdeği tanenlerinin sıçan çekal fermentasyonu ve kolonik bakteri enzimleri üzerindeki etkileri .
 57. Üzüm çekirdeği ekstresinin insanlarda 24 saatlik enerji alımına etkisi .
 58. Üzüm çekirdeği ekstresinin lipazlar üzerindeki inhibe edici etkileri .
 59. Az miktarda üzüm çekirdeği procyanidinler , hamilelikte adipoziteyi azaltır ve plazma lipit profilini geliştirir .
 60. Üzüm çekirdeği türetilmiş procyanidinler , farklılaşma başlangıcında 3T3-L1 hücrelerinin adipogenezine müdahale eder .
 61. Üzüm çekirdeği procyanidinler in vitro insan diferansiye adipositleri üzerindeki inflamasyonu modüle eder .
 62. Üzüm çekirdeği kökenli procyanidinler , streptozotosin ile uyarılan diyabetik sıçanlarda ve insülin duyarlı hücre hatlarında insulinomimetik aktivitede bir antihiperglisemik etkiye sahiptir .
 63. Üzüm çekirdeği ekstresi kalp yağlanmasının önlenmesiyle yüksek yağlı diyet kaynaklı obezite ve kalp fonksiyon bozukluğunu hafifletir .
 64. Tam bir diyette toplam polifenollerin alınması ve biyolojik olarak kabul edilebilirliği .
 65. Tanenler: Gıda kaynakları, alımı, biyoyararlanımı ve biyolojik etkileri hakkında güncel bilgiler .
 66. Obez Zucker sıçanlarında üzüm çekirdeği procyanidin özü ve oleoil-estronun antioksidan etkileri .
 67. Üzüm çekirdeği Procyanidinler NFkB sinyal yolunu inhibe ederek endotoksin ile uyarılmış RAW 264.7 makrofajlarında antiinflamatuar ajanlar olarak görev yaparlar .
 68. Üzüm çekirdeği proantosiyanidinlerinin, periodontopatojenlerin lipopolisakkaritleri tarafından indüklenen oksidatif strese karşı koruyucu etkileri .
 69. Üzüm tohumlarından elde edilen proantosiyanidinler, TNBS ile uyarılan tekrarlayan ülseratif kolit ile sıçanlarda nükleer faktör-kappa B sinyal transdüksiyon yollarını modüle eder .
 70. Ratlarda tekrarlayan ülseratif kolitin tedavisinde üzüm çekirdekten proantosiyanidinlerin etkisi .
 71. TNBS ile uyarılan ülseratif kolitli sıçanlarda üzüm çekirdeğinden proantosiyanidinlerin terapötik etkisi ve mekanizması 
 72. Üzüm çekirdeği ekstresinin diyetle beslenmesi, APCmin / + farelerinde bağırsak tümörü oluşumunu önler .
 73. İnsan bağırsak Caco-2 hücrelerinde polifenolik bitki ekstreleri ile inflamatuar mediatörlerin inhibisyonu .
 74. Üzüm çekirdeği proantosiyanidinleri, 2,4-dinitrofluorobenzen (DNFB) tarafından indüklenen temas hipersensitivitesini iyileştirir ve in vitro ortamda T hücre proliferasyonunu inhibe eder .
 75. Polifenolik antioksidanların egzersize bağlı oksidatif stres üzerindeki etkileri .
 76. Standart bir üzüm çekirdeği ekstresi olan Leucoselect’in antioksidan aktivitesinin değerlendirilmesi .
 77. Erişkin obez olgularda resveratrol, resveratrol fosfat ve kateşin açısından zengin üzüm çekirdeği ekstresinin oksidatif stres belirteçleri ve gen ekspresyonu üzerine etkisi .
 78. Üzüm çekirdeği ekstresinin postmenopozal kadınlarda östrojen düzeylerine etkisi: Bir pilot çalışma .
 79. Erkek sıçanlarda marjoram uçucu yağ ve üzüm çekirdeği ekstresinin etanol toksisitesi üzerine etkileri .
 80. Yeni oligomerik proantosiyanidin türevleri, membran androjen bölgeleri ile etkileşime girer ve hormondan bağımsız prostat kanserinin gerilemesini indükler .
 81. Monomerik ve oligomerik flavanoller, membran androjen reseptörlerinin agonistleridir .
 82. Üzüm çekirdeği ekstresi, C vitamini ve vitamin e’nin etanol ve aspirin kaynaklı ülserlere etkileri .
 83. Üzüm Çekirdeği Ekstresi ve Procyanidinlerin Antiülser Aktivitesi .
 84. Yeni bir IH636 üzüm çekirdeği proantosiyanidin özünün, kültürlenmiş insan kanser hücreleri üzerindeki sitotoksik etkileri .
 85. Polifenolik ekstrelerin çekirdeksiz ve tohumlu Hint üzümlerinden antitümör destekleyici etkileri .
 86. Üzüm çekirdeği proantosiyanidin ekstresi sıçanlarda renal iskemi / reperfüzyon hasarını azaltır .
 87. Üzüm çekirdeği proantosiyanidin özütünün siklosporin A ile indüklenen nefropatinin önlenmesinde anti-apoptotik ve antioksidan etkileri .
 88. Amikasin kaynaklı nefropatinin önlenmesinde üzüm çekirdeği proantosiyanidin ekstresinin etkisi .
 89. Tepe tohumu proantosiyanidinlerinin ve seçilmiş antioksidanların TPA ile indüklenen hepatik ve beyin lipit peroksidasyonuna ve DNA fragmantasyonuna ve farelerde peritoneal makrofaj aktivasyonuna karşı koruyucu etkileri .
 90. Etilen glikol kaynaklı nefrotoksik farelerde üzüm çekirdeği ekstraktının renoprotektif etkisi .
 91. Cisplatin, böbrek genomik DNA’sındaki hasarı ve erkek sıçanlarda nefrotoksisite: üzüm çekirdeği proantosiyanidin ekstresinin koruyucu etkisi .
 92. Sıçan çekirdeği ekstraktının, sıçanlarda gentamisin ve hiperkolesteroleminin neden olduğu oksidatif strese karşı reo-koruyucu etkisi .
 93. Üzüm çekirdeği proantosiyanidin özünün, sıçan böbreklerinde diyabetin neden olduğu oksidatif stres üzerine etkileri .
 94. Üzüm çekirdeği proantosiyanidinleri AGE, RAGE ve CTGF düzeylerinin modülasyonu yoluyla diyabetik nefropatiyi iyileştirir .
 95. Üzüm çekirdeği proantosiyanidin ekstrelerinin, AGEs / RAGE / NF-kappaB yolunun modüle edilmesi yoluyla streptozotosin ile uyarılan diyabetik sıçanların serebral korteksi üzerindeki koruyucu etkileri .
 96. Streptozosin kaynaklı diyabetik sıçanlarda üzüm çekirdeği proantosiyanidin özlerinin kardiyoprotektif etkileri .
 97. Kolon Kanseri Hücre Hatlarında Üzüm Çekirdeği Ekstresi (GSE) ile Epigallocatechin ve Procyanidins’e Karşı Antiproliferatif ve Apoptotik Etkiler .
 98. Resveratrol, üzüm çekirdeği ekstresi indüklü insan kolon kanseri hücre apoptozunu güçlendirir .
 99. Sıçanlarda karsinojen kaynaklı meme kanserinde üzüm çekirdeği ekstresi ve genistein ile kimyasal reaksiyonlar diyete bağımlıdır .
 100. Radyasyona bağlı meme indüksiyonu olan hastalarda IH636 üzüm çekirdeği proantosiyanidin özü (GSPE) çift kör, plasebo kontrollü, randomize faz II çalışması .
 101. Üzüm çekirdeği ekstresi ile reaktif oksijen türlerinin üretilmesi, baş ve boyun skuamöz hücreli karsinom hücrelerinde seçici olarak G2 / M tutukluğuna ve apoptoza yol açan onarılmaz DNA hasarına neden olur .
 102. Üzüm çekirdeğinden elde edilen proantosiyanidin zengin özütün ağızdan alınması kloazmayı iyileştirir .
 103. Proanthocyanidin zengin özütün üzüm çekirdeğinden güvenlik değerlendirmesi .
Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

2 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın
Lütfen isminizi buraya giriniz