Bilimsel Supplement İncelemeleri : Kullanımı, Dozaj, Yan Etkileri Supplementler Hakkında En Büyük Bilimsel Bilgi Kaynağı
Sitemiz 1000+Supplement ve Beslenme Konularıyla Tam Bir Ansiklopedidir
KATEGORİLER

Supplementansiklopedisi.com

Bağımsız, Ön yargısız ve Doğru...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Beslenme
Bilimsel Makaleler
Blog
Genel
Supplement Kürleri
Supplementler
Vücut Geliştirme (Fitness)

Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) Nedir ?

Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) Nedir Ve Ne İşe Yarar ?

 

Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract), tanenlerin ve procyanidinlerin (kateşin zincirleri) anti-östrojenik etkileri olduğu ve kan akışını artıracak şekilde karışımıdır. Yeşil çay kateşinleri ile resveratrol mekanik açıdan daha çok ilgili.

Bilmen Gerekenler

Ayrıca şöyle bilinir

GSE, OPC-3, Oligomerik Prosiyanidinler, Procyanidin

Şaşırmayın

Resveratrol (üzümden farklı molekül), Pycnogenol (aynı moleküller, ancak farklı kaynak)

Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) Bir Formudur

Nootropic

Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) Nasıl Kullanılır Ve Kullanımı Nedir?

150-300mg üzüm çekirdeği aralığında kullanılan insanlarda yürütülen çalışmalar, kalp sağlığı amacıyla günlük olarak ekstrakte edilirken, 600 mg’a kadar dozlar herhangi bir yan etki rapor edilmeden kullanılmıştır.

KANIT DÜZEYISONUÇNOTLAR
Kan basıncı
Yapılan meta-analiz, standart dozlarda üzüm çekirdeği ekstraktı ile ilişkili 1.54mmHg sistolik azaltılmış toparlanmayı kaydetti. Bir şey ama küçük bir azalma.
Kalp hızı
Üzüm çekirdeği özütünün ardından, kalp atım hızında küçük bir düşüş meydana gelebilir, ancak çalışmalar metabolik sendromlu kişilerde değil, sağlıklı kişilerde bulunmamaktadır.
Toplam kolesterol
Yüksek (600 mg) dozlarda veya yüksek riskli popülasyonlarda toplam kolesterolü belirgin bir dereceye kadar düşürebilir; kolesterol düşüşleri kesinlikle güvenilir değil
HDL-C
Yüksek riskli bir toplumda günde 600 mg’a kadar Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ında)bile HDL-C üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur
Trigliserid
Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) yüksek oral alımı (600 mg) yüksek riskli bir popülasyonda bile, üzüm çekirdeği ekstraktının trigliseritlere önemli bir etkisi yoktur
Kan akışı
Yüksek doz prosiyanidinlerin alımını takiben kan akışında bir artış güvenilir gibi gözükmektedir; aynı moleküllerin biyolojik olarak aktif olması nedeniylePycnogenol’de görülen aynı artış muhtemelen budur
C-reaktif protein
C-reaktif proteinin seviyelerini azaltabilir
Gıda alımı
Gönüllü gıda alımında bir azalma üzüm çekirdeği ekstresi alımı, iştah ile ilgili olarak belirtildiği kendi başına ölçülmez
Genel Oksidasyon
Üzüm çekirdeği ekstraktının yenmesi sonrasında tüm vücut oksidasyonunda bir azalma görülüyor gibi görünüyor
Bacak şişmesi
Bacak şişmesindeki azalma, üzüm çekirdeği ekstraktıyla daha iyi kan akışının göstergesi olduğu düşünülen yerleşik kadınlarda (bir buçuk gün otururken) kaydedildi.
LDL-C
LDL-C ile yüksek riskli kişilerde bile anlamlı etkileşim yok
LDL oksidasyonu
LDL kolesterolünün oksidasyon hızlarını etkilediği görülmemektedir
Chloasma Belirtileri
Aşağıdaki oral yoldan tüketilen düşük doz üzüm çekirdeği ekstraktında kloazmda bir azalma kaydedilmiştir
Estrojen
Testosteron

1  Kaynaklar ve Kompozisyon

1.1 Kaynaklar

Üzüm Çekirdeği Ekstresi , proantosiyanidin / prosiyanidin molekülleri için bir kap olan üzüm tohumlarından türetilmiş bir takviyedir (iki terim birbirinin yerine kullanılır). Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ında) prosiyanidinler, çaylarda bulunan ve topluca yeşil çay kateşinleri olarak adlandırılan polifenolik bileşikler olan kateşin molekül zincirleri; özellikle, prosiyanidinler, gallokatekin veya EGCG’den ziyade (+) – katekin zincirleri gibi görünürler ve zincirlenmiş formlarında sindirilebilirler. Üzümden olmasına rağmen, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) resveratrol ile hiçbir yapısal benzerlik taşımaz ( resveratrol zincirleri stilbenler olarak bilinirler ve Japon Knotweed gibi bitkilerde bulunurlar).

Prosiyanidinler çok çeşitli gıdalarda bulunur ve başlıca insan beslenme kaynakları meyve (elma, üzüm, çilek, erik), içecekler (çay, kakao, şarap), hububat taneleri (sorgum, arpa), fındık ve çikolata kakao ekstraktı yoluyla ve tahmini günlük alım yaklaşık 53.7 mg’dir. [9] Procyanidinler genel olarak Pycnogenol olarak bilinen Denizde Fransız Çam Kabuk Ekstresi desteğinin aktif maddeleridendir. [10] Progesteronların farklı kaynakları, kateşin zincirlerinin nasıl oluştuğu ve birbirlerine bağlı olduklarına bağlı olarak vücut üzerinde farklı etkilere sahip olabilir.

‘Procyanidin’, antosiyaninler ile hiçbir şekilde bağlantılı değildir ve kateşin moleküllerinin zinciridir. Yapılar vücuttaki etkilerini gösterir ve genel anlamda ‘prosiyanidin molekülleri’ kategorisi doğada geniş ölçüde bulunur; Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) , üzümden procyanidins’in yoğun bir teknesidir.

1.2 Kompozisyon

Üzüm çekirdeği özütü aşağıdakileri içerir:

 • Ağırlıkça % 74-78 ve bazen % 81’e kadar üzüm çekirdeği özü bulunan proantosiyanidinler (procyanidinler olarak da bilinirler), kateşinin polimerleri (flavonoidlerin altkümesi) molekülleri
 • Procyanidin B1 (% 5.3), B2 (% 3.1) ve C1 (% 1.7) gibi farklı prosiyanidin molekülleri (kateşin beyitlerinin farklı oluşumları) [12]
 • Epikateşin ve kateşin ( yeşil çay kateşinlerinden ikisi) gibi % 6’dan daha az oranda bulunan flavonol esterleri [11]
 • Bazı ürünler, % 0.53 oranında resveratrol , % 1.2’de rutin, % 1.4 oranında gallik asit ve % 8’de quercetin-3-glukosid olarak quercetin bulunduğundan, bazı ürünler üzümlerde bulunan diğer biyolojik aktif maddeler içerebilir (genellikle daha az kalite kontrollü takviyeleri)

Çoğunlukla prosiyanidin polimerleri ağırlıkça fakat aynı zamanda polimerleri oluşturan daha küçük birimlerden oluşur.

1.3 Yapı

Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) , prosiyanidin polimerlerinin veya prosiyanidin zincirlerinin bir karışımıdır. (+) – kateşin (dört yeşil çay kateşinden biri ) ana Procyanidin B2’yi oluşturmak için zincirler halinde birleştiği göründüğünden, başka polimerlerin varolduğu anlaşılmaktadır.

Üzüm Çekirdeği Ekstraktları, monomerler (bir molekül), dimerler (iki molekül), üçlü moleküller (üç molekül) vb. Içerebilir. Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ına) özgü biyoaktifliklerin çoğu, dimerler veya daha büyük zincirlerden kaynaklanmaktadır.

2  Farmakoloji

2.1 Sindirim ve Biyoyararlanım

İnsanlarda Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın)  yuttuktan sonra Procyanidin B1 sindirilir ve dolaşıma çıkar. [7] Bu çalışma, 4 sağlıklı erkek için boş bir karnında % 0.9 Procyanidin B1 (toplam 0.189g toplam) içeriğine sahip 2 g prosiyanidin bakımından zengin (% 89) Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ına) uyguladı ve sindirimden 2 saat sonra dolaşımdaki seviyeleri buldu. 0.0106umol / L; ön testte 400 mg Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) dolaşımdaki Procyanidin B1 seviyelerini etkilemediğini not ettiler. Oral dozun dolaşımdaki seviyelere oranı yeşil çay kateşininkine benzer, bu da benzer biyoyararlanımı düşündürür. [7] Procyanidinlerin absorpsiyon absorpsiyon oranlarının (procyanidinlerin kateşinlere metabolizmasına ikincil olabilir) [14] [15] gözlemlenebilen bazı çalışmalarda, nispeten benzer biyoyararlanım gözlemlenmemiştir ve bir çalışmada, bağırsak hücreleri, epikateşinin yaklaşık % 5-10’dur. [16]

Farelerde Procyanidin B2’nin emilimine dikkat çekilmiştir [17], ancak Procyanidin B3’ü değerlendiren çalışmalar insanlarda dolaşımdaki seviyeleri not etmeyi başaramamıştır. [18] Ağız yoluyla 2g tüketiminden sonra domuzlarda B3 atılımı 4 mcg’de kaydedildi, [19] daha önce bahsedilen insan çalışmalarının böyle bir dakikalık miktarı saptamak için yeterli güce sahip olmadığını düşündürdü. Genel bir kural olarak, tüm prosiyanidinler emilir ancak dakika quanititlerdedir; % 20 ve % 30 dimer ve trimerler ihtiva eden bir oral Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) ekstresini kullanan en az bir çalışma, sindirim sonrasında dolaşımdaki dimer ve trimerler seviyelerinin % 0.35 ve % 0.01’e eşit olduğunu kaydetti; sırasıyla. [20] Bunun nedeni, dimerlerin ve trimerlerden monomerik kateşinlere aşırı parçalanması ve bunların ağırlıkça Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) % 36’sından dolaşan flavanollerin % 99’unu oluşturmasıdır. [20]

Dimer ve trimerler (iki kateşin; üç kateşin) prosiyanidinleri hayvanlarda emilir ancak nispeten küçük seviyelerde bulunurlar. Görünür biyoyararlanım, ya yeşil çay kateşinlerine (% 13’e kadar) benzerdir ya da daha azdır. Absorpsiyon sonrasında bile, çok büyük miktarlarda procyanidinler, monomerleri olan kateşin ve epikateçin içine metabolize olurlar.

Simüle sindirim prosiyanidinlerin asit bazlı bir ortamda (karın) dengeli olduğunu, ancak birlikte alınan karbonhidratların önemli bir etkisi olmadan duodenal bir simülasyonda (alkalin) monomerlere düşebileceğini düşündürmektedir. [20] Bu çalışma daha sonra 1g Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) Farelerde 2g karbonhidratlarla eşleştirilmiş 1g Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) ile beslenmesini karşılaştırdı (bir yemekle birlikte alındığında daha büyük bir biyoyararlanımı olup olmadığının değerlendirilmesi için) ve prosiyanidin dimerlerinin serum seviyesinin, 0.57 nM olduğunu belirtti; ancak karbonhidratlarla alındığında 0.12nM’dir. [20]

Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ını) boş midede tüketmek birazcık daha iyi olabilir.

2.2 Metabolizma

Üriner metabolitleri ölçen domuzlarda yapılan bir araştırma, idrar içerisinde dimerik ve trimerik prosiyanidinlerin bulunduğu halde, 2 g oral Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) (15-20 mcg) sonra bu procyanidinin hiçbirinin P450 ile konjuge olmadıklarının (glukuronidaz ile muamele edilmesinin Metale türevlerinin kateşin ve epikateşin, saptanabilir. 3’O-metilkateşin (3’OMCT) 4’OMCT, 3’OMEC ve 4’OMEC seviyeleri ile çok daha yüksek miktarlarda (sırasıyla 1000mcg ve 470mcg) atıldığını göstermiştir. [19] İdrara ulaşan metabolize edilmemiş prosiyanidin toplam miktarı, dimerik prosiyanidinler için % 0.008-0.019 ve trimeric prosiyanidin C1 için % 0.004’tür. [19] Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) prosiyanidinleri üzerine yapılan diğer çalışmalar, insanlarda 6 hafta boyunca 1g Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) yenmesi sonrasında idrarla tespit edildiği için 3-hidroksifenilpropinoik aside metabolize edildiğini belirtmektedir; idrar 4-O-metilgalik asitte bir artış da gözlenmiştir. [6] İdrarda bulunan metabolize edilmemiş prosiyanidin miktarı ile ilgili olarak, bu eğilim, farelere 1g / kg uygulandıktan sonra toplam atılımın % 0.5 olduğu oranlarda da mevcut gibi gözükmektedir. [14]

Üzüm çekirdeği Procyanidinler oral yoldan verildikten sonra yeşil çay kateşinlerine metabolize olurlar, metabolizma hızı ve genel olarak prosiyanidinlerin eylemleri için toplam Alan Altında Eğri (AUC) bilinmiyor.

Yeşil Çay ile ilişkili bazı faydalar,Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ına) kadar uzayabilir, çünkü tüketirken, altı yeşil çay kateşininin ikisinde (galik asit kısımları olmayan) dolaşımdaki seviyelerde artış olur.

2.3 Aromataz

Aromataz (CYP1A1 / 2), bazı dış ilaçları metabolize eden ve hormonların androjen sınıfını (testosteron gibi) östrojen sınıfına dönüştüren P450 ilaç metabolizma sistemindeki bir enzimdir.

Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) Prosiyanidin B dimerleri, aromataz aktivitesini doza bağımlı bir şekilde rekabetçi ve geri dönüşümlü inhibisyon ile inhibe edebildikleri gözükmektedir. [11] Bu aromataz inhibisyonu, vahşi tipli ve 5/6 insan mutant aromataz ile görüldü. En etkili inhibisyon eğrisi, 15-20uM [21] ICso değeri ve 40 ve 60ug / ml konsantrasyonlar arasında çizildi Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  , aromataz’ı sırasıyla % 70.4 ve % 80.5 oranında inhibe eder (20ug / ml de aktiviteyi azaltır, ancak bunu yaparken önemli değildir). [11] Bu, çoğu nutrasötiklerden daha güçlüdür, ancak Dehidroepiandrosteron metabolit Andro-3,5-dien-7,17-dion ile ilişkili 1.8uM IC50’den daha az etkilidir. [22] Bir başka çalışmada K i değerinin 6uM olduğunu belirtti ve bunun bilinen aromataz inhibitörü aminoglutetimid’e benzer olduğunu belirtti. [23] Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) , I.3 / II’nin (% 23.7 ve 5.4) ekspresyonunu baskı altına alırken, toplam aromataz mRNA içeriğini (MCF-7 ve SK-BR-3 hücreleri) baskılanan 60ug / ml inkübasyonda olduğu gibi aromataz transkripsiyonunu olumsuz bir şekilde etkileyebilir. Kontrolün % ‘si, sırasıyla iki hücre hattı), I.4 teşvikçisi (meme kanseri ile ilgili en çok endişe kaynağı) sırasıyla % 34.5 ve % 17 kontrol ve I.6 hızlandırıcıları. I.1 hızlandırıcılarının hiçbir inhibisyonu gözlemlenmedi ve yükseltici aktivitedeki bu indirimler Proanthocyanidin Dimers B1 ve B2’ye bağlı değildir. [11]

Laboratuvar ortamında verildiğinde , Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) bir metanol-su parçası (Procyanidin B dimerleri içerir) farelere androstenedion kapsülleri yerleştirildiğinde östrojene yanıt veren tümör büyümesini bastırmayı başardı; aromataz inhibisyonunu ima eder. [24] Daha sonra, aynı araştırma grubu tarafından, farelerde 500 ve 750mcg Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  (toplam) kullanılarak 42 gün boyunca tekrarlandı ve aromataz inhibisyonu yoluyla tümör boyutunun bastırılması, kontrolün % 86.3’üne ve % 51.7’sine yine kaydedildi. [11] Bu çalışma farelerin ağırlığını belirtmedi, ancak bu çalışmada kullanılan 8 haftalık kadın atimik farelerde standart 24-28 g ağırlığı varsayarsak, 500 mcg, 178.5-208.3 mg / kg vücut ağırlığı ile korelasyon ve insanlarda 1g alımına denk 100mg / kg vücut ağırlığı kabaca tahminlerine dayanılarak 2g Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ta) aromataz inhibe etme potansiyeli görülebilir. [25]

En azından Farelerde, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) aromataz aktivitesini ve aromataz transkripsiyonunu inhibe etmede etkililiği var gibi görünmekte ve en azından birincisi oldukça güçlüdür. Kaba dönüşümler geçirildiğinde kullanılan doz oldukça yüksek görünmektedir; Doğrudan insan çalışmaları takdir edilecektir.

3  Nöroloji

3.1 Nörokoruma

Yağsız İnek Tohumundan alınan prosiyanidinlerin PC12 nöronlarında laboratuvar ortamında anti-oksidatif etkiler göstermeleri ve 200ug / ml’ye kadar hücre yaşayabilirliğini olumsuz olarak etkilemeksizin 100ug / ml’lik bir konsantrasyonda H202 kaynaklı sitotoksisiteyi tamamen koruyabileceği gösterilmiştir. [26] Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’In), beta-amiloid pigmentasyonuyla indüklenen sitotoksisiteden hücreleri koruması da kanıtlanmıştır. [27] Başka bir çalışmaya göre, Alzheimer benzeri bilişsel eksiklikler olan bir farenin suşu beslenmesi günlük olarak 200 mg / kg’lık Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) ) 5 ay boyunca bilişsel düzelme bulmuştur. Her iki çalışmada da, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) , laboratuvar ortamında beta-amiloid pigmentasyon agregasyonunu azalttığı görülmektedir ve laboratuvar ortamında yapılan bir çalışmada da bu hususa dikkat çekilmiştir. [28]

Koshu (Yamanashi’den beyaz varyant [29] olarak bilinen) vitus vinifera’nın , glutamat yan etkilerine karşı laboratuvar ortamında test edildiği kırmızı bir çeşitliliğe (Muscat Bailey A) karşı kıyaslandı. Glutamattan ERK’daki azalmanın hafif bir zayıflatılmasına karşı kıyaslandı 1ng / ml Koshu ile belirtilmiştir (garip bir şekilde, 10-100ng / ml etkili değildi ve pikomolar konsantrasyonlar da yoktu). [30] Muscat Bailey A ile hiçbir koruyucu etkisi görülmedi ve gözlemlenen etkilerdeki farklılığın, Koshu’nun polifenolik içeriğinin yüksek olmasından kaynaklandığı düşünülüyordu. [30]

4  Kalp-Damar Sağlığı

4.1 Nitrik Oksit

Nitrik Oksit (NO), vazodilatasyona (kan damarlarının genişlemesine) neden olan küçük bir sinyal molekülüdür, Farelerde 100 mg / kg’da Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  sonrasında artmış NO seviyeleri, istirahatte % 125.6’ya, % 138.3’e  ve akut egzersiz sonrası % 122.8 (hepsi kontrol grubuna göre); [31] bu çalışma Pubmed’de çoğaltıldı. [32]

Serumdaki NO düzeylerini yükseltme mekanizması, anti oksidatif etkileri ile endotel Nitrik Oksit Sintaz (eNOS) ekspresyonunu güçlendirmek yoluyla olabilir ve bu, endotelde Akt fosforilasyonu vasıtasıyla görülebilir. [33] Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  yoluyla Akt sinyali, başka yerlerde kaydedildi ve burada NO’nun laboratuvar ortamında kardiyoprotektif olduğu ve Akt inhibitörleri [34] ve PI3K inhibitörleri [35] eklendiğinde Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) eNOS üzerindeki etkileri ortadan kalktı.

Nitrik Oksit üreten enzimi stimule ederek vücuttaki Nitrik Oksit seviyelerini artırabilecek gibi görünüyor, şu anda insanlarda herhangi bir çalışma yapılmıyor.

4.2 Kan Akışı ve Pıhtılaşma

Postmenopozal kadınların sağlıklı olmayan küçük bir örneğinde (n = 17) 8 hafta boyunca 400 mg Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) , ADP’nin uyarılan kapanma zamanında belirgin bir artış kaydettiğini gösteren bir mektup 8 hafta (14.2 ± 3.4%) hafifçe zayıflayan ve ilk dozdan sonra anlamlı olmayan 4 haftalık tüketildikten sonra % 23.7 ± 5.8; EPI ile uyarılan kapanma süresinde herhangi bir etki kaydedilmedi. Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  ile standartlaştırılmış bir kahvaltıdan sonra 1., 28. ve 56. günlerde kan alındı. [36] Bu sonuçlar, trombositlerden pıhtılaşmayı azaltmaya bağlı gelişen kan akışını ve orta dozluk Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) (1 g polifenolik katkıda bulunan 2 g) kullanan başka bir çalışmada, gıdaya eklenmesinin yüksek riskli bir popülasyonda kan akışını artırabileceğini belirtti. [37]

Kan akımı ile ilgili olarak, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ı) bazen uzun sürelerle otururken görülen bacak şişmesini azaltmak için en az bir çalışmada gösterilmiştir. [38] Plasebo durumunun 46 cm3’lük bacak hacminde (şişme yoluyla) artması, buna karşılık 400 mg’lık Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) bu oran % 70 ila 14cm3 arasında azalırken, benzer bir etki (ancak% 40), daha düşük bir dozda Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) ile görüldü (133mg) 2 hafta süreyle alınmıştır. [38]

Kan akışını teşvik edebilir, ancak güvenilirliği veya gücü belirtmek için çalışmaların eksikliği, etkili olabilmesi için ya büyük doz ya da hastalık durumu ön koşuluna ihtiyaç duyabilir.

4.3 Müdahaleler

Tip II diyabetli kişilere (kardiyovasküler olay için yüksek risk altında görülen) yaş ortalaması 61.8 olan ve obezite durumu C-Reaktif proteinde azalma (daha az iltihabın göstergesi) olan bir kişiye 4 hafta süreyle günde 300 mg Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ından) 300 mg. 3.2 ± 1.33 ila 2.0 ± 0.72mg / L ve toplam kolestrolü % 4 oranında düşürdü. Ancak HDL-C ve trigliseridlerde herhangi bir etki bulunmadı ve refrakter indeks değişmedi. [39] Metabolik sendromlu kişileri 4 hafta boyunca 150 mg veya 300 mg kullanarak değerlendiren başka bir çalışmada da, trigliserid, toplam kolesterol, HDL-C veya LDL-C’de iyileşmeler kaydedilmedi. Azaltılmış oksitlenmiş LDL-C’ye yönelik bir eğilim kaydedildi ancak anlamlılığa ulaşılamadı. [40] Bununla birlikte, LDL oksidasyonundaki azalmanın belirgin bir başka çalışma vardır. [41]

Bu çalışmalar Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  [42] üzerinde yayınlanmış 9 araştırmayı araştırırken dolaşımda bulunan kolesterol, lipoproteinler veya trigliserid’lerde güvenilir değişikliklerin yapılmadığı bir meta-analiz yürütülmüştür.

Bir küçük çalışma, trigliseridlerde bir azalmanın olduğunu kaydetti; ancak bu, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  (400 mg), bir yemek ve kan ile kısmen çizilmiş halde eşlendi ve daha çok, trigliseritte bir artış yaşayan plaseboya bağlıydı. [36] Diğer çalışmalarda aç gözlü bir oranda alınan ölçümler vardı ve bu çalışma, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) bir yemekten trigliserid sivri baskılamasını baskılayarak yanlış pozitif olabileceğini ve Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) ile gıda eşleştiren başka bir çalışmanın, toplam kolestrolü düşürdüğünü kaydetti. [43] Ayrıca, 200 mg ve 400 mg’lık Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) proantosiyaninlerini kullanan bir çalışma, LDL-C ve trigliseridlerin yükselmiş olmasına karşın, sağlıklı kişilerde 12 haftanın üzerinde, tüm gruplarda başlangıçtan itibaren HDL-C’nin azaldığını, ancak daha fazla olduğunu bildirmiştir . [41]

Dolaşan lipoproteinler ve kolestrol ile birlikte trigliseritler açısından Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) bu belirteçleri düşürebileceğine dair ikna edici bir kanıt bulunmuyor. Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) , bir yemekle eşleştirildiğinde bazı tutarsızlıklar vardır.

150 mg veya 300 mg Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) ile metabolik sendromlu kişilerde kan basıncını değerlendiren bir müdahale, 150 mg’lık (134/83 ila 123/77 arası) kan basıncında azalma olduğunu ve 300 mg (127/78 ila 116/71 oranında) kan basıncında azalma olduğunu belirtti (4 hafta). [40] Kan basıncındaki bu düşüşler, 4 hafta sonra 400 mg Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ı) başka sağlıklı postmenapozal kadınlarda gözlemlenen anti-trombosit etkilerine ikincil olabilir. [36] Kan basıncında bu azalma, LDL-C artışlı 200 veya 400 mg Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) verilen 12 haftaya kadar sağlıklı kişilerde görülmedi [41] ve 2547 mg Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) (800 mg) kullanan genç erişkinlerde yapılan başka bir çalışmada prosiyanidinler) herhangi bir sağlık problemi olmaksızın akut olarak kan basıncında belirgin bir etkiye sahip olamadı. [43] Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) 1,000 mg’da ve C vitamininin 500 mg’da hipertansif hastalarda kombinasyonunu araştıran bir araştırmada, her ikisi de kan basıncını izolasyondan düşürürken (KSE anlamlı olmayan şekilde) kombinasyonun kan basıncını kontrol ile ilişkili olarak arttırdığı kaydedildi; bilinmeyen mekanizmada. [44]

Çalışmalar meta-analiz yoluyla değerlendirildiğinde, diyastolik kan basıncındaki düşüş önem arz etmese de, sistolik kan basıncındaki azalma anlamlı (1.54 mmHg toplamda ortalama) gibi gözükmektedir. [42] İlginç bir şekilde, bu meta-analizde kalp hızında bir azalma da anlamlı kabul edildi. [42]

İstirahat kan basıncında karışık sonuçlar, kanıtlar üzüm çekirdeği özüne doğru biraz eğilerek kan basıncını ve akışını arttırıyor.

5  Glukoz Metabolizması ile Etkileşimler

5.1 Sindirim

Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) , alfa-amilazı inhibe ettiği ve karbonhidrat emilimini önleyebileceği ve IC50 ve IC90 değerlerinin, tabancadan çok az fakat anlamlı olmadığı kadar yüksek olduğu (daha az potent) olduğu görülüyor. [12] Bu değerler (ug / ml’de IC50 ve IC90) arcabose için 6.9 ± 0.8 ve 42.8 ± 4.7, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  için 8.7 ± 0.8 ve 28.1 ± 2.0 idi; hem arcabose hem de Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  , yeşil çay kateşinlerinden ve izole EGCG’den anlamlı derecede daha etkilidir; IC50 değerleri Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’tan) 4-7 kat daha yüksektir. [12] En fazla enzim inhibisyonuna bakıldığında, tüm ekstraktlar eşit derecede etkili, ancak izole EGCG’den azdı. [12] Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  ile bu nispeten güçlü inhibisyon, Pycogenol’den türetilmiş prosiyanidin bileşiklerinde gözlemlenenden daha düşük, IC50 5ug / ml’dir. [45]

Yeşil çaydan daha büyük bir potens ile alfa-amilazı (bir karbonhidrat sindirim enzimi) inhibe ettiği görülmektedir ve araştırma standart arkebozu ile benzerdir.

5.2 Mekanizmalar

Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) , lipid metabolizmasının yararlı modülasyonlarına ikincil olarak, 25 mg / kg’da yutulduğunda, Farelerde aşırı lipid alımının periyotları boyunca pankreas hücrelerini lipotoksik etkilerden (lipitlerin neden olduğu ölüm) koruduğu gösterilmiştir. Cpt1A aktivitesini arttırmak ve azaltmak yağ asidi sentezini baskı altına alırken diyetin AMPK üzerindeki olumsuz etkileri vardır. [46] ve bu dozun, vücut ağırlığında herhangi bir değişiklik yapılmaksızın kafeteryayla beslenen diyette (yüksek hayvansal yağ ve rafine karbonhidrat ad libitum) insülin duyarlılığını geliştirdiği bulunmuştur. [47] Bu lipolitik mekanizma, sinir dokusunda Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) ile önlenebileceği bildirildiği için sayısız faydanın altında yatabilir. [48]

Buda İlginizi Çekebilir  Ginkgo Biloba Çayı Nedir ?

İki aylık bir süre boyunca farelere 35 mg / kg Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  oral alımının, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) dolaşımdaki glukoz ve insülini azaltmadığı bir çalışmada [49] , pankreatik hücre apoptozunda rol oynayan proteinleri etkilediğini, Bcl-2’yi ve Bcl’yi azalttığını belirtti. 2 / Bax oranı azalmış, diğer proteinler arasında siklin D2 ve pankreatik sağ kalım proteini CpE [50] azalmıştır; bu, hücresel apoptoz oranlarındaki gerçek değişikliklerden bağımsızdır. [49]

ER şaperonlarının azaltılmış seviyeleri, HSPdl, HSPa5 ve HSP90b1 de dahil olmak üzere pankreatik hücrelerde görüldü. [49] Bu proteinlerin ER stres zamanlarında salgılanması nedeniyle, [bu, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’In) endoplazmik retikulum stresini azaltabileceğini düşündürmektedir. [49] 51] [52]

İnsülin salgılayan pankreatik hücrelerin muhtemelen koruyucusudur.

Yağ hücreleri (3T3-L1) Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  ile inkübe edildiğinde, glukoz alımı açısından insülinin etkilerini arttırdıklarına ve insülinden maksimum uyarının % 23.6’dan % 47.2’ye yükseltilmesine izin verildiğine (dirençsiz) koşullar). [47] Bu artma oksidatif stres, deksametazon veya TNF-a kullanıldığında gözlemlenmemiştir ve bunun IRS1’den kaynaklandığından şüpheleniliyordu. [47] Daha önce bu prosiyanidinlerin farklı translasyon sonrası sinyalle insülin reseptörü üzerinde etkili olabileceği ve [53] Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) p38 aktivasyonuna bağımlı olduğu bildirilmiştir. [54] Ancak bu prosiyanidinlerin insülin reseptörü üzerinde etki gösteren procyanidinlerinkini aşan p38, insülin reseptörü aracılığıyla dolaylı sinyal vermeden ziyade ya GLUT4 üzerindeki doğrudan eylemler ya da p38 yoluyla eylemler anlamına gelir.

Glikoz alımı ile biraz karmaşık etkileşimler, insülini arttırır veya taklit edebilir, ancak mükemmel bir şekilde insulin taklit edebilir.

5.3 Müdahaleler

Tip II diyabetli kişilere (kardiyovasküler olay için yüksek riskli görülen) yaş ortalaması 300 mg olan Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ını) günde ortalama 300 mg, yaş ortalaması 61.8 ve obez durum, insülin hassasiyetinde herhangi bir değişiklik olmadığını belirtti (pozitif bir eğilim kaydedildi) veya açlık glikoz düzeyleri. [39]

6  Obezite ve Vücut Yağları

6.1 Adipokinler

Farelerde yüksek yağ / fruktoz diyeti ile birlikte % 0.5 ve % 1’lik Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  kullanan bir hayvan müdahalesi, diyet kendi başına dolaşan adiponektini (kontrolün % 60’ı) azaltabildiği halde, iki Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  dozunun tüketimi normale döndüğünü belirtti, adiponektini sırasıyla % 86.6 ve % 80.3 ‘e kadar kontrol etti. [55] Bununla birlikte, total kolesterol ve bazı karaciğer enzimlerinin etkilenmediği (AST’nin önemli ölçüde azaldığı) görülen trigliseritlerin kısmen tersine çevrildiği hipotezi ileri sürülmüştür. [55] Bu çalışmada ayrıca, iskelet kasında Akt ve GLUT4 aktivitesinde artış ve hem adiponektin ve hem de reseptörünün (AdipoR1) mRNA düzeylerinde artış olduğu ve AMPKα1 mRNA düzeylerini normalize ettiği belirtildi. [55]

6.2 Gıda Alımı ve Sindirim

Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ı) Farelerde yiyecek alımını azaltabileceği daha önce kaydedilmiştir [56] ve bu, bir diyet kontrolü yapılmadığında yaklaşık olarak % 4’lük bir enerji alımının azaltılmasını gösteren bir insan araştırmasında yürütülmüştür; Söz konusu çalışmada 84 kalori vardır. [57] Gıdalardaki bu azalma, ruh hali ya da doyma üzerine gözlemlenebilir bir etkisi olmadan görülmüş ve 300 mg Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) (% 90 proanthocyanidins) alımının 3 gün sonra gerçekleşmiştir. [57]

Besin alımını azaltabilir ve ya subjektif iştahı etkilemez ya da bahsedilen indirgemenin anlamlı olması için fazla güçsüzdür.

Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) , alfa-amilazı inhibe ettiği ve karbonhidrat emilimini önleyebileceği ve IC50 ve IC90 değerlerinin, tabancadan çok az fakat anlamlı olmadığı kadar yüksek olduğu (daha az potent) olduğu görülüyor. [12] Bu değerler (ug / ml’de IC50 ve IC90) arcabose için 6.9 ± 0.8 ve 42.8 ± 4.7, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  için 8.7 ± 0.8 ve 28.1 ± 2.0 idi; hem arcabose hem de Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  , yeşil çay kateşinlerinden ve izole EGCG’den anlamlı derecede daha etkiliydi; IC50 değerleri Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’te) 4-7 kat daha yüksekti. [12] En fazla enzim inhibisyonuna bakıldığında, tüm ekstraktlar eşit derecede etkili, ancak izole EGCG’den azdı. [12] Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  ile bu nispeten güçlü inhibisyon, Pycogenol’den türetilmiş prosiyanidin bileşiklerinde gözlemlenenden daha düşük, IC50 5ug / ml’dir. [45]

Ayrıca, 0.01, 0.1 ve 1 mg / ml azaltıcı lipaz aktivitesi ile sırasıyla 3, 22 ve % 80 oranında pankreatik lipaza karşı laboratuvar ortamında engelleyici etkiler uyguladı. [58] Hamsterlarda düşük dozlu Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  (25mg / kg), dışkıda kaybedilen lipid miktarında belirgin farklılıklar göstermekte başarısız olmuştur; bu dozun, belirgin etkiler bırakacak kadar düşük olduğunu düşündürmektedir. [59]

6.3 Mekanizmalar

Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) , birçok bitki kökenli polifenollere benzer şekilde, adiposit farklılaşmasını azaltmada rol oynadı. [60]

Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın), yağ hücrelerinde anti-inflamatuar etkileri olduğu görülüyor ve bu da yetişkinler tarafından farklılaştırılmış adipokelerde belirtiliyor. [61] İnsüline kısmen benzer şekilde (insülin mimetik olarak, ancak farklı post-translasyonel yolaklarda) etkili olmasına rağmen. [54] Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ı) yanıt olarak yağ hücrelerine glikoz alımının arttığı gözlemlendi. [54] [62]

Lipazlar (trigliseridleri serbest yağ asitlerine hidrolize eden enzimler) üzerinde çok genel bir önleyici etki vardır ve bu, hücrelere yağlar getiren lipoprotein lipaz (LPL) için de geçerlidir. [61] LPL’nin inhibisyonu, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) lipotoksisiteye karşı korunmasının altında yatan mekanizma gibi görünmektedir. [48] [63] Etkinliği, laboratuvar ortamında olarak 1 mg / ml’de 0.1 mg / ml % 30 inhibisyonda % 2 inhibisyon olduğu belirtilmiştir; bu konsantrasyonlar, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) oral yoldan verilmesinden sonra normal olarak laboratuvar ortamında gözlenenden daha yüksektir.

6.4 Vücut Ağırlığı

Her sabah 09:00 ‘da 15 süt için süt ile 25 mg / kg Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  (3 aylık hamsterlerde 450 mg veya 6.43 mg / kg insan doza eşdeğer olduğu, polifenol bakımından zengin bir diyetle [64] eş değer olduğu söylenen) yapılan bir çalışma günlerde gıda alımındaki herhangi bir farklılık gözlenmedi. Ancak henüz karaciğer ve dolaşımdaki trigliseridlerde hafif bir azalma olmakla birlikte kilo artışında belirgin bir zayıflama olduğunu belirtti. [59] Beslenme lipid emilimi etkilenmedi ve yağ asidi oksidasyonunda (ACADVL, CPT1B ve PPARα) inversiyonel olarak bulunan bazı genlerin mRNA düzeyleri, geri alımlı peritoneal adipozda ve daha az oranda mezenterikte gözlendi. [59] Yağda LPL aktivitesi (Lipoprotein Lipase) de bu çalışmada biraz da önemli derecede artmıştır.

Obez Zucker farelerında (metabolik sendrom için bir model) yapılan bir çalışmada, anti oksidatif etkileri uygulayabilen bir doz Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) uygulanması, 30 günde vücut ağırlığının azaltılmasında etkisizdi. [66] Ağırlık değişikliklerini veya BKİ’yi ikincil bir sonuç olarak ölçen insan çalışmaları da genel ağırlık üzerindeki herhangi bir etkiyi fark etmeyi başaramama eğilimindedir. [41]

Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) , anti-obezojenik olabildiği mekanizmalara sahip gibi görünmektedir; bunun ne kadar etkili olduğunu değerlendiren herhangi bir çalışma bulunmamaktadır (söz konusu çalışma, dışkı karbonhidratını ölçmemiştir ve bu da önemli bir karışıklık olabilir). Tüm çalışmalar, vücut ağırlığındaki bu azalmayı not etmez.

7  İltihap ve İmmünoloji

7.1 Makrofajlar

Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) , uyarılan makrofajlarda Nitrik Oksit (NO) aşırı üretimini azaltabilir ve bu çalışma, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) IC50 değerinin (50ug / ml) aspirin (3mM) indometasin (20uM) ‘ninkinden daha güçlü olduğunu ve nitrik oksit sentezini baskılamaya ilişkin olarak deksametazon (9 nM) kullandı. [67] Enflamatuar prostaglandin olan PGE 2 nihai oluşumuna bakıldığında, inhibisyon doz bağımlı değildir ve Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) , test ilaçlarına göre PGE 2 oluşumunu baskılamada daha az etkilidir; monomerik epikateşin ve kateşinin makrofajları etkilemediği bulundu. Gözlemlenen sonuçların, prosiyanidin polimerlerinden kaynaklandığını ve trimerler en güçlü olduklarını düşündürüyordu. [67] Uyarılmış makrofajlardaki iNOS ve NO oluşumunun inhibisyonu, başka yerlerde, [68] yanı sıra 10-30ug / ml IL-6’da belirgin bastırma ile makrofaj uyarı- mına bağlı olarak pro-inflamatuvar sitokinlerin bastırılmasına da dikkat çekilmiştir. [68] IL-8, IL-1β ve TNF-a’ya karşılık 10ug / ml LPS’den IL-10 salgısını tamamen ortadan kaldırdı. [13]

Bu mekanizmalar, iNOS (indüklenebilir Nitrik Oksit Sentaz) ekspresyonunun modülasyonu yoluyla ve IkBα mRNA ekspresyonunu azaltarak (NF-kB aktivasyonunu ve ardından iltihaplanmayı azaltır) [67] ortaya çıkmaktadır. Kolit üzerine yapılan daha sonraki bir çalışma, İkBa’nın daha az aktivitesi ve daha az fosforilasyonunu teyit etmektedir (doz bağımlı olmadı ve Farelerde 100, 200 ve 400 mg / kg alımı ile benzer derecelerde oluştu). IKKα / β kompleksinin daha az müteakip nükleer translokasyonu ile etkinleşmedi. [69] NF-kB’nin bu daha az aktivitesi insülin sinyalizasyonunun inflamasyon aracılı bastırmayı azalttığı yerde insan adipositlerinde de belirtilmiştir. [13]

Aspirin’den daha büyük bir potansiyele sahip makrofajlarda (iltihap aracıları) iltihaplanma tepkisini bastırmak için görünür, ancak sonraki enflamasyonu aspirine göre daha düşük bastırır.

Makrofaj aktivitesinin ve iltihaplannın belirgin şekilde bastırılması, Ülseratif Kolit [70] [71] ve kolonik poliplerin tedavisinde yardımcı olan Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) oral yoldan alınmasından sonra fare bağırsak dokusunda kaydedilmiştir. [72]

Bağırsak hücreleri ve bağışıklık üzerine yapılan bir araştırmada, üzüm çekirdeği özütü, meşe ve nar ekstrelerinden IL-1b’den ERK1 / 2 aktivasyonunu baskılamaya yönelik olarak daha az etkiliydi. JNK’yi (yalnızca kakao olmak) daha fazla baskılayacak şekilde eğilim göstermekteydi ve meşeden daha az baskılanmıştı ve nar ekstraktlarının yanı sıra şeker kamışı, aktive edilmiş bağışıklık hücrelerinden nitrik oksit salınımı ve IL-8 sekresyonu üzerine. [73] Buna rağmen, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) en yüksek anti-oksidatif kapasiteye sahipti ve nar en düşük seviyedeydi ve konsantrasyon anti oksidan kapasitesine göre yapıldı (muhtemelen nar yüzeyi çarpıtıldı). [73]

Biyoaktif procyanidin polimerlerin daha fazlasına ulaştığı bağırsaklarda etkililik gösterdi.

7.2 Alerjiler

T hücre çoğalması üzerine Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın)  bir laboratuvar ortamında çalışması, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) , hücreleri G o / G 1’de tutarak PSA / iyonomisin ve Con A’ya cevap olarak çoğalmayı bastırabildiğini ve 1.56, 6.25 ve 25 ug / ml, hücrelerin yaklaşık sırasıyla % 57.2, % 72.0 ve % 71.2’sini tutuklar. En önemli düzelmeler 6.25ug / ml konsantrasyonunda görüldü. [74] Diğer testler, IκB’yi inhibe ederek (doza bağlı olarak) bozunmaya ve yaklaşık 25ug / ml’de NF-kB’nin nükleer translokasyonunu ortadan kaldırmaya sekonder olduğu düşünülen ERK1 / 2, JNK1 / 2 ve p38’in azalmış aktivasyonunu gösterdi. [74]

8 gün boyunca 30, 100 ve 300 mg / kg Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) oral alımının, topikal antijenlere yanıt olarak iltihabı (kulak kalınlığı) baskılayabildi. [74] Enflamasyonun boşalması sırasında, test grubunda toplam lenfositlerin arttığı gözlemlendi ve bu artış, oral olarak Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) alımıyla nispeten doza bağımlı bir tarzda bastırıldı. [74]

İnflamatuar ve bağışıklık ile ilgili reaksiyonları bastırmayı başarabilen türden bir ateş önleyici gibi görünür.

8  Oksidasyon ile Etkileşimler

8.1 Hayvan Modelleri

Üzerinde 15 nmol Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  kullanan Zucker farelerında yapılan bir çalışma, 30 günlük uygulama sonrasında 5 anti-oksidan enzim (Cu / Zn SOD ve Katalaz, Glutathione Peroksidaz, Redüktaz, S-transferaz) aktivitesinin Eklenmemiş obez farelere göre karaciğer, yağsız kontrol seviyelerine daha yakındır. Böbrek dokusunda minimal etki görülmüştür. [66]

Bu çalışma aynı zamanda (TBARS vasıtasıyla) lipid peroksidasyonunu ölçmüş ve karaciğerde hem obez hem de yalın kontrole kıyasla daha yüksek seviyelere dikkat çekmiş, ancak böbrek dokusunda TBARS’ı önemli derecede azaltmıştır. [66] Karaciğer dokusunu izole eden diğer çalışmalar, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) ekstraktıyla ilişkili oksidasyonda bir azalma olduğunu belirtti. [31]

8.2 Müdahaleler

Tip II diyabetli kişilerin 4 haftalık 300 mg Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) kullanan bir araştırması, toplam vücut oksidasyonundaki azalmanın, glutatyon oranı ve azaltılmış glutatiyon ile değerlendirildiğini, bununla birlikte TAOS üzerinde herhangi bir etkisinin görmediğini kaydetti. [39] Aynı ölçüm protokolünü kullanan bir başka araştırmada da total antioksidan kapasitesinde önemli azalmalar kaydedilmemişti. [75]

Sağlıklı insanlarda yapılan diğer çalışmalar, üzüm çekirdeği özütünün 5 gününün doz sonrası 1 saat boyunca toplam vücut anti-oksidan kapasitesini arttırdığını, ancak dolaşımdaki C vitamini veya E vitamini seviyelerini değiştirmeden bunu yaptığını belirtti. [76] Bu anti-oksidan etki (bir anti-oksidatif etki olarak ölçüldüğünde), 0.66mmol kullanıldığında laboratuvar ortamında resveratrol dozlarında eşittir; 150 mg resveratrol ve 400 mg Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) . [77]

Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) oksidatif etkilerini değerlendiren müdahaleler karıştırılır.

9  Hormonlarla Etkileşim

9.1 Östrojen

Göğüs kanseri riski yüksek olan sağlıklı kadınlarda (östrojeni düşürmenin bazen yararlı olduğu durumlarda), Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) 12 hafta boyunca 200-800 mg arasındaki değişen dozlarda takviyesi, dolaşımdaki östrojen düzeylerini etkilemekte başarısız olmuştur. [78]

Laboratuvar ortamında görülen Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) aromataz inhibe edici özelliği, ön insan çalışmalarına dayanan oral ekleme için geçerli görünmemektedir.

9.2 Testosteron

Yüksek alkolden (10 ml / kg % 25 etanol) alınan testislere zarar verildikten sonra testosteron düzeylerini araştıran bir çalışma, 10 haftada, etanol grubunda gözlenen testiküler ağırlığın % 36.3 azalmasının Üzüm Çekirdeği Özü ile % 12.1’e düştüğünü ortaya koymuştur (Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) ); 75 mg / kg vücut ağırlığında. [79] Eter grubunda testosteron düşüşü % 44,2, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) ile % 6,31’e düşürüldü ve sperm anomalileri de bir şekilde düzeltildi. [79]

Testis hasarıyla ilgili olmayan diğer durumlarda, meme kanseri riski taşıyan kadınlarda 12 haftadan uzun süre 200-800 mg arasında dozlarda Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) uygulanması, androjen prekürsörlerini etkilemedi, [78] aromataz inhibisyonunun mantıksal sonucu olan bir madde olduğu düşünülüyordu Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) , laboratuvar ortamındaki çalışmalara dayanmaktadır. [11]

Testisleri hasardan korur ve toksin aracılı testosteron indirimleri azaltır, ancak şu anda testosteron düzeylerini her seferinde etkilediğini öne süren kanıtlar yoktur.

Androjen sinyali üzerine yapılan bir laboratuvar ortamında çalışma, DU-145 ve LNCaP hücrelerinde (sırasıyla hormona dirençli ve duyarlı olan), özellikle B2 ve B3 dimerlerinde bulunan Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ından)  alınan procyanidinlerin, o androjen reseptörünün prostat kanseri hücrelerinde yüksek miktarda eksprese edilir. [80] Bu reseptörler üzerindeki aktivite 0.5-30.4nM arasında değişen bir IC50 aralığına sahiptir ve B3 en güçlüdür ve implantasyon yapılan laboratuvar ortamında ve laboratuvar ortamında BALB / c (- / -) farelerde prostat hücre çoğalmasını bastırmak için harekete geçirilmiştir tümörler. [80] Membran androjen reseptörlerinin bu şekilde aktivasyonu, B2 ve B5, [81] ile ve PI3K ve FAK’ın fosforilasyonunu tetikledi. Kateşin ve epikatefin (iki yeşil çay kateşini) monomerleri 21.4 nM IC50 değerlerine ve 19.2nM olarak hesaplanır ve bağlanmış testosteronun % 30’una yer değiştirebilirken B2 testosteronu laboratuvar ortamında tamamen yerinden değiştirebilir. [81]

Prostat kanseri önlemede önem taşıyabilecek membran androjen reseptörlerinin agonistleri (aktivatörleri). Geleneksel androjen sinyali (nükleer reseptörler) veya kas protein sentezi ile hiçbir ispat edilmiş etkileşim yoktur.

10  Vücut Organları İle Etkileşimi

10.1 Mide

Üzüm çekirdeği ülserlerinde Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) etkinliğini değerlendiren bir çalışma, 25 veya 250 mg / kg Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  önceden yüklendiğinde ve bir saat sonra bir etanolik (alkol) veya Aspirin kaynaklı ülser girişiminde bulunulduğunda Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) Vitamin kadar etkili olduğunu bulmuştur. E’nin ülseri oluşumunu baskı altına alırken aynı dozlarda C vitaminden daha az etkilidir. [82] Ülserasyon indeksi, MDA düzeylerinde bir düşüş (daha az lipid peroksidasyonuna işaret eden) ile birlikte sırasıyla 25mg ve 250mg / kg ile % 42.07 ve % 43.06’ya düşürüldü. [82] Bu anti ülser eylemi, başka yerlerde 200 mg / kg Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  ile çoğaltıldı ve prosiyanidin içeriğinden kaynaklanıyor gibi görünüyor. [83]

Mide kaplamasını ülserasyona karşı koruyabileceğine dair bazı kanıtlara sahip olduğu görülüyor, ancak denemeleri sınırlamıyor ve benzersiz olağanüstü etkileri yoktur.

Mide adenokarsinomasının (diğer test edilen hücreler arasında) ve normal gastrik hücrelerin (hastanın biyopsilerinden) mide kanseri hücre hattı CRL-1739’ını değerlendiren bir araştırma, kanser hücrelerinin laboratuvar ortamında plakalara yapışmayı kaybettiğini ve şekli yuvarlak hale geldiğini kaydetti. Buna ek olarak, normal gastrik hücrelerin büyümesi anlamsız bir şekilde artarken, kanser hücrelerinin canlılığı konsantrasyona bağlı bir tarzda azaltıldı. [84] Düşük dozlu (25mg / L) Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) , 24, 48 ve 72 saatlik enkübasyonda ölçüldüğünde kanser hücresi büyümesini % 2, 18 ve 24 oranında inhibe edebildi ve bu konsantrasyonun iki katı, 5, 22, kontrol % 41 iken kontrol çoğalmaya devam etti. [84] Bu anti-proliferatif etkiler üzüm çekirdeği ekstraktları verilen Farelerde laboratuvar ortamında görülmüştür ve bu aynı zamanda bazik (+) – katekin molekülüne de yayılabilir. [85]

Mide kanseri için koruyucu olabilir, daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyar.

10.2 Böbrekler

Böbreklerin iskemi / reperfüzyonuna maruz kalan Farelerde (oksidatif bir hasar) yüksek doz Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) (2.5 g / kg), Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) I / R ile görülen Üre, Kreatinin ve Sistatin C’deki artışı önemli ölçüde hafifletebildiğini belirtti yaralanma sırasıyla % 35.9, % 36 ve % 34.3; glomerüler fonksiyona daha az zarar verdi. [86] I / R yaralanması, antioksidan enzimlerde bir azalma ve lipid peroksidasyonunda bir artış ile de ilişkili olmasına rağmen, bu, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) grubunda görülmedi ve nihayet böbreklerin histolojik incelemesinde daha az böbrek nekrozu ve daha iyi tübül oluşumu kaydedildi. [86] Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) BUN ve kreatininteki artışı normalleştirdiği yanı sıra CsA [87] ve Amikacin ile indüklenen artmış apoptozis (hücre ölümü) için siklosporin-A kaynaklı bir nefrolojik yan etkilere  karşı 100 mg / kg vücut ağırlığına karşı koruyucu etkiler kaydedildi; 100mg / kg Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) oral dozu ile n nefrolojik yan etkiler. [88] En azından Farelerde, 100 mg / kg’lık bu dozlar, anti-oksidanın en güçlü olduğu doz-tepki eğrisindeki nokta gibi görünmektedir. [89] Bu koruyucu etki, etilen glikol, [90] Sisplatin, [91] ve Gentamisin [92] gibi diğer böbrek toksinlerine, ayrıca hiperkolesterolemiye karşı koruyucu etkiler [92] ve tip II durumundan kaynaklanan oksidasyona kadar uzanır (diyabet). [93]

Şu anda test edilmiş olan tüm ilaçlara ve hastalık durumlarına karşı çok genel koruyucu etki, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) böbrekleri metabolik stres faktörlerinden koruyabildiğini düşündürüyor.

Çoğu çalışma, hem Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) hem de toksini besleyen hayvanların böbrek dokusunda antioksidan enzimlerin (katalaz, glutatyon, SOD gibi) normalleştirilmesinin not edilmesiyle, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) böbreklerin oksidatif durumundaki değişiklikleri önlemeye çalıştığını düşündürmektedir. Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) tedavisi, daha az NF-kB aktivasyonu (inflamasyonun göstergesi) ile de ilişkilidir, ancak hala kontrolten önemli ölçüde daha fazladır. [86]

Diyabetik Farelerde, 500 mg / kg Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) , 24 haftalık bir süre boyunca Advanced Glycemic End ürünlerinin (AGE’ler) ve AGE’lerin reseptörünün (RAGE) seviyesini düşürebilir [94] sinir sisteminde de bulunan bir mekanizma [95] ve kardiyak doku. [96]

Buda İlginizi Çekebilir  Termojenik Yağ Yakıcı Vs Diğer Yağ Yakıcılar

10.3 Kolon

Procyanidin bileşiklerinin absorpsiyon oranlarının zayıf olmasından ötürü, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın)  kolon koruyucu etkileri araştırılmıştır ve bu amaçla bağırsaktan emilmesine gerek yoktur.

Kolonda kanser karşıtı etkiler açısından Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  prosiyanidinleri, epigalokatekin’e (yeşil çay kateşinlerinden biri)  göre daha yüksek bir etkinlik derecesine sahip olarak apoptozu indükleyebilir ve laboratuvar ortamında büyüme hızlarını 50 ve 100ug / ml konsantrasyonlarda bastırabilir. Caco-2 ve HCT-8 hücreleri; izole prosiyanidinlerin güvenilirliği daha düşüktür. [97] Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) bu apoptotik etkisi p53’ün aktivasyonu yoluyla resveratrolün birlikte verilmesiyle güçlendirilmiştir. [98]

11  Kanserle Etkileşimler

11.1 Meme Kanseri

Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) , fare modelinde meme kanserine karşı kimyasal korumaya sahip olduğu gösterilmiştir; bu, diyetin % 1.25 veya % 5’ini Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract)  olarak kullanır, ancak kullanılan diyete bağlı olduğu görülmüştür. [99] Bu çalışmada, protein, karbonhidrat ve yağ için % 18.8, % 68.8, % 12.4’lük bir diyet kemoproteksiyonu göstermezken, yüksek protein % 4’lük diyet (% 34, % 13, % 53) protein, yağ ve karbonhidrat). AIN-76A kazein proteini kullanırken % 4’ü soya proteini kullandı; ancak tutarsızlıktan neyin kaynaklandığı sonuçlanmadı. [99]

Sadece insan müdahalesi, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) endurasyon üzerindeki etkilerine, radyasyonla uyarılan göğüs dokusunun sertliğine (kemoterapide kullanılan) baktı; 100 mg Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) günde üç kez toplam 300 mg alması, Test edilen kişilerin % 27.3’ünde (6/22) altı ay boyunca % 50 veya daha fazla sertleşme, bir tanesi endurasyonun % 50 oranında azalması için 12 ayı bir daha aldı. [100]

Bazı sözler gösteriyor, ancak sınırlı kanıtlar halihazırda büyük bir değişkenliği (güvenirliliği) vardır.

11.2 Üst vücut Skuamöz Hücreli Karsinom

Protez-oksidatif etkilere bağlı olarak, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) , DNA üzerinde apoptozu (düzenlenmiş hücre ölümü) indüklemede bir takım taahhütleri olduğu ve dolayısıyla hücre döngüsünün G2 / M evresinde düzenlenmiş tutuklama olduğu görülmektedir. [101] Bu, Detroit 564 ve FaDu hücrelerinin yanı sıra farelerin Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ı) beslendiği farelerde implantlarını da etkiledi. [101]

12  Cilt İle Etkileşimi

12.1 Cilt

Sağlıklı menopoz sonrası dişilerde yapılan 6 aylık bir araştırma, Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) cilt kalitesine ve göz çevresindeki kırışıklıklara ve görünüşe sahip olduğu görülen birçok bileşikten (Vitamin E, Vitamin C, soya izoflavonları, domates özütü ve balık polisakaritleri) biridir. [3] Ultrason yoluyla cilt yoğunluğunda belirgin bir artış da gözlendi. [3]

Kloza hakkında yapılan açık etiketli bir çalışmada (yüzün koyu renk ten renkleri bozulması) Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract), çalışma konularının çoğunda pigmentasyon derecesini azaltmada biraz etkili olmuş ve daha sonra belirgin düzelme olmaksızın 6 aya kadar artan faydalar sağlanmıştır. [102]

12.2 Varisli Damar

Uzun süren oturma sırasında görülen bacak şişmesinde azalmanın (% 90 procyanidin Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) 400 mg’ından sonra akut olarak % 70, günlük % 133 procyanidin Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) alınmasından sonra % 40’ın ardından % 40) bir çalışma, oturma periyotları boyunca bacak şişmesinin bir risk faktörü olduğuna dikkat çekti. Varikoz damarlarını araştırdı ve Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract’ın) önleyici olabileceği hipotezi verdi. [38]

Şu anda şu anda gerçek kanıt yoktur, ancak teorik olarak mantıklıdır.

13  Güvenlik ve Yan Etkileri

13.1 Genel

200-400 mg üzüm çekirdeği özü proantosiyanidinleri kullanarak 12 haftaya kadar yükselmiş LDL-C’ye sahip, sağlıklı kişiler üzerinde yapılan bir insan müdahalesi, toksisite ile ilişkili büyük bir kan panelinde herhangi bir fark olmadığını belirtti. [41]

Farelerde Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) güvenliğinin değerlendirilmesi, subchronic toksisite çalışmasında No Observable Adverse Effects Limit’in (yüksek advers etkilerin görülmediği en yüksek doz) diyetin % 2’sini oluşturduğunu ve bu da 1410’un diyet alımıyla ilişkili olduğunu tespit etmiştir; 1501 mg / kg erkeklerde ve kadınlarda sırasıyla. [103]

Bilimsel Destek ve Referans Metni

Üzüm Çekirdeği Ekstresi (Grape Seed Extract) Referanslar

 1. The effects of 4 weeks of an arginine-based supplement on the gas exchange threshold and peak oxygen uptake.
 2. Effects of arginine-based supplements on the physical working capacity at the fatigue threshold.
 3. Effect of a novel dietary supplement on skin aging in post-menopausal women.
 4. Clinical, biometric and ultrasound assessment of the effects of daily use of a nutraceutical composed of lycopene, acerola extract, grape seed extract and Biomarine Complex in photoaged human skin.
 5. Effects of niacin-bound chromium and grape seed proanthocyanidin extract on the lipid profile of hypercholesterolemic subjects: a pilot study.
 6. Supplementation with grape seed polyphenols results in increased urinary excretion of 3-hydroxyphenylpropionic Acid, an important metabolite of proanthocyanidins in humans.
 7. Procyanidin B1 is detected in human serum after intake of proanthocyanidin-rich grape seed extract.
 8. Rzeppa S, et al. Analysis of Flavan-3-ols and procyanidins in food samples by reversed phase high-performance liquid chromatography coupled to electrospray ionization tandem mass spectrometry (RP-HPLC-ESI-MS/MS)J Agric Food Chem. (2011)
 9. Concentrations of Proanthocyanidins in Common Foods and Estimations of Normal Consumption.
 10. Rohdewald P. A review of the French maritime pine bark extract (Pycnogenol), a herbal medication with a diverse clinical pharmacologyInt J Clin Pharmacol Ther. (2002)
 11. Kijima I, et al. Grape seed extract is an aromatase inhibitor and a suppressor of aromatase expressionCancer Res. (2006)
 12. Yilmazer-Musa M, et al. Grape Seed and Tea Extracts and Catechin 3-Gallates Are Potent Inhibitors of α-Amylase and α-Glucosidase ActivityJ Agric Food Chem. (2012)
 13. Overman A, et al. Polyphenol-rich grape powder extract (GPE) attenuates inflammation in human macrophages and in human adipocytes exposed to macrophage-conditioned mediaInt J Obes (Lond). (2010)
 14. Tsang C, et al. The absorption, metabolism and excretion of flavan-3-ols and procyanidins following the ingestion of a grape seed extract by ratsBr J Nutr. (2005)
 15. Shoji T, et al. Apple procyanidin oligomers absorption in rats after oral administration: analysis of procyanidins in plasma using the porter method and high-performance liquid chromatography/tandem mass spectrometryJ Agric Food Chem. (2006)
 16. Appeldoorn MM, et al. Procyanidin dimers A1, A2, and B2 are absorbed without conjugation or methylation from the small intestine of ratsJ Nutr. (2009)
 17. Baba S, et al. Absorption and urinary excretion of procyanidin B2 {epicatechin-(4beta-8)-epicatechin} in ratsFree Radic Biol Med. (2002)
 18. Procyanidins are not bioavailable in rats fed a single meal containing a grapeseed extract or the procyanidin dimer B3.
 19. Rzeppa S, et al. Urinary excretion and metabolism of procyanidins in pigsMol Nutr Food Res. (2012)
 20. Serra A, et al. Bioavailability of procyanidin dimers and trimers and matrix food effects in laboratuvar ortamında and laboratuvar ortamında models.Br J Nutr. (2010)
 21. Eng ET, et al. Suppression of estrogen biosynthesis by procyanidin dimers in red wine and grape seedsCancer Res. (2003)
 22. Numazawa M, et al. Synthesis of androst-5-en-7-ones and androsta-3,5-dien-7-ones and their related 7-deoxy analogs as conformational and catalytic probes for the active site of aromataseJ Med Chem. (1994)
 23. Binding Characteristics of Seven Inhibitors of Human Aromatase: A Site-directed Mutagenesis Study.
 24. Suppression of Estrogen Biosynthesis by Procyanidin Dimers in Red Wine and Grape Seeds.
 25. Athymic Nude Mice.
 26. Kim Y, et al. Antioxidant and cytoprotective effects of oligomeric and polymeric procyanidin fractions from defatted grape seed in PC12 cellsJ Med Food. (2012)
 27. Ono K, et al. Effects of grape seed-derived polyphenols on amyloid beta-protein self-assembly and cytotoxicityJ Biol Chem. (2008)
 28. Wang J, et al. Grape-derived polyphenolics prevent Abeta oligomerization and attenuate cognitive deterioration in a mouse model of Alzheimer’s diseaseJ Neurosci. (2008)
 29. Yanagida F, Srionnual S, Chen YS. Isolation and characteristics of lactic acid bacteria from koshu vineyards in Japan.Lett Appl Microbiol. (2008)
 30. Narita K, et al. Differential neuroprotective activity of two different grape seed extractsPLoS One. (2011)
 31. Belviranlı M, et al. Effects of Grape Seed Polyphenols on Oxidative Damage in Liver Tissue of Acutely and Chronically Exercised RatsPhytother Res. (2012)
 32. Belviranlı M, et al. Effects of grape seed extract supplementation on exercise-induced oxidative stress in ratsBr J Nutr. (2012)
 33. Feng Z, et al. Grape seed extract enhances eNOS expression and NO production through regulating calcium-mediated AKT phosphorylation in H2O2-treated endotheliumCell Biol Int. (2010)
 34. Shao ZH, et al. Grape seed proanthocyanidins protect cardiomyocytes from ischemia and reperfusion injury via Akt-NOS signalingJ Cell Biochem. (2009)
 35. Edirisinghe I, Burton-Freeman B, Tissa Kappagoda C. Mechanism of the endothelium-dependent relaxation evoked by a grape seed extractClin Sci (Lond). (2008)
 36. Shenoy SF, et al. Effects of grape seed extract consumption on platelet function in postmenopausal womenThromb Res. (2007)
 37. Clifton PM. Effect of Grape Seed Extract and Quercetin on Cardiovascular and Endothelial Parameters in High-Risk SubjectsJ Biomed Biotechnol. (2004)
 38. Sano A, Tokutake S, Seo A. Proanthocyanidin-rich grape seed extract reduces leg swelling in healthy women during prolonged sittingJ Sci Food Agric. (2012)
 39. Kar P, et al. Effects of grape seed extract in Type 2 diabetic subjects at high cardiovascular risk: a double blind randomized placebo controlled trial examining metabolic markers, vascular tone, inflammation, oxidative stress and insulin sensitivityDiabet Med. (2009)
 40. Sivaprakasapillai B, et al. Effect of grape seed extract on blood pressure in subjects with the metabolic syndrome.Metabolism. (2009)
 41. Sano A, et al. Beneficial effects of grape seed extract on malondialdehyde-modified LDLJ Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). (2007)
 42. Feringa HH, et al. The effect of grape seed extract on cardiovascular risk markers: a meta-analysis of randomized controlled trialsJ Am Diet Assoc. (2011)
 43. Grape Polyphenols Do Not Affect Vascular Function in Healthy Men.
 44. Ward NC, et al. The combination of vitamin C and grape-seed polyphenols increases blood pressure: a randomized, double-blind, placebo-controlled trialJ Hypertens. (2005)
 45. Schäfer A, Högger P. Oligomeric procyanidins of French maritime pine bark extract (Pycnogenol) effectively inhibit alpha-glucosidaseDiabetes Res Clin Pract. (2007)
 46. Castell-Auví A, et al. Grape seed procyanidins improve β-cell functionality under lipotoxic conditions due to their lipid-lowering effectJ Nutr Biochem. (2012)
 47. Montagut G, et al. Effects of a grapeseed procyanidin extract (GSPE) on insulin resistanceJ Nutr Biochem. (2010)
 48. Charradi K, et al. Grape seed and skin extract prevents high-fat diet-induced brain lipotoxicity in ratNeurochem Res. (2012)
 49. Cedó L, et al. Pancreatic islet proteome profile in Zucker fatty rats chronically treated with a grape seed procyanidin extractFood Chem. (2012)
 50. Johnson JD. Proteomic identification of carboxypeptidase E connects lipid-induced beta-cell apoptosis and dysfunction in type 2 diabetesCell Cycle. (2009)
 51. Parcellier A, et al. Heat shock proteins, cellular chaperones that modulate mitochondrial cell death pathways.Biochem Biophys Res Commun. (2003)
 52. Bando Y, et al. GRP94 reduces cell death in SH-SY5Y cells perturbated calcium homeostasisApoptosis. (2004)
 53. Montagut G, et al. Oligomers of grape-seed procyanidin extract activate the insulin receptor and key targets of the insulin signaling pathway differently from insulinJ Nutr Biochem. (2010)
 54. Pinent M, et al. Metabolic fate of glucose on 3T3-L1 adipocytes treated with grape seed-derived procyanidin extract (GSPE). Comparison with the effects of insulinJ Agric Food Chem. (2005)
 55. Meeprom A, et al. Grape seed extract supplementation prevents high-fructose diet-induced insulin resistance in rats by improving insulin and adiponectin signalling pathwaysBr J Nutr. (2011)
 56. Effects of dietary grape seed tannins on rat cecal fermentation and colonic bacterial enzymes.
 57. Vogels N, Nijs IM, Westerterp-Plantenga MS. The effect of grape-seed extract on 24 h energy intake in humansEur J Clin Nutr. (2004)
 58. Moreno DA, et al. Inhibitory effects of grape seed extract on lipasesNutrition. (2003)
 59. Caimari A, et al. Low doses of grape seed procyanidins reduce adiposity and improve the plasma lipid profile in hamstersInt J Obes (Lond). (2012)
 60. Pinent M, et al. Grape-seed derived procyanidins interfere with adipogenesis of 3T3-L1 cells at the onset of differentiationInt J Obes (Lond). (2005)
 61. Chacón MR, et al. Grape-seed procyanidins modulate inflammation on human differentiated adipocytes laboratuvar ortamında.Cytokine. (2009)
 62. Pinent M, et al. Grape seed-derived procyanidins have an antihyperglycemic effect in streptozotocin-induced diabetic rats and insulinomimetic activity in insulin-sensitive cell linesEndocrinology. (2004)
 63. Charradi K, et al. Grape seed extract alleviates high-fat diet-induced obesity and heart dysfunction by preventing cardiac siderosisCardiovasc Toxicol. (2011)
 64. Intake and bioaccessibility of total polyphenols in a whole diet.
 65. Serrano J, et al. Tannins: current knowledge of food sources, intake, bioavailability and biological effectsMol Nutr Food Res. (2009)
 66. Castrillejo VM, et al. Antioxidant effects of a grapeseed procyanidin extract and oleoyl-estrone in obese Zucker rats.Nutrition. (2011)
 67. Terra X, et al. Grape-seed procyanidins act as antiinflammatory agents in endotoxin-stimulated RAW 264.7 macrophages by inhibiting NFkB signaling pathwayJ Agric Food Chem. (2007)
 68. Houde V, Grenier D, Chandad F. Protective effects of grape seed proanthocyanidins against oxidative stress induced by lipopolysaccharides of periodontopathogensJ Periodontol. (2006)
 69. Wang YH, et al. Proanthocyanidins from grape seeds modulates the nuclear factor-kappa B signal transduction pathways in rats with TNBS-induced recurrent ulcerative colitisInt Immunopharmacol. (2011)
 70. Wang YH, et al. Effects of proanthocyanidins from grape seed on treatment of recurrent ulcerative colitis in ratsCan J Physiol Pharmacol. (2010)
 71. Li XL, et al. Therapeutic effect and mechanism of proanthocyanidins from grape seeds in rats with TNBS-induced ulcerative colitisCan J Physiol Pharmacol. (2008)
 72. Velmurugan B, et al. Dietary feeding of grape seed extract prevents intestinal tumorigenesis in APCmin/+ mice.Neoplasia. (2010)
 73. Romier-Crouzet B, et al. Inhibition of inflammatory mediators by polyphenolic plant extracts in human intestinal Caco-2 cellsFood Chem Toxicol. (2009)
 74. Tang Q, et al. Grape-seed proanthocyanidins ameliorate contact hypersensitivity induced by 2,4-dinitrofluorobenzene (DNFB) and inhibit T cell proliferation laboratuvar ortamındaToxicol Lett. (2012)
 75. Morillas-Ruiz JM, et al. Effects of polyphenolic antioxidants on exercise-induced oxidative stressClin Nutr. (2006)
 76. Nuttall SL, et al. An evaluation of the antioxidant activity of a standardized grape seed extract, LeucoselectJ Clin Pharm Ther. (1998)
 77. De Groote D, et al. Effect of the intake of resveratrol, resveratrol phosphate, and catechin-rich grape seed extract on markers of oxidative stress and gene expression in adult obese subjectsAnn Nutr Metab. (2012)
 78. Wahner-Roedler DL1, et al. The effect of grape seed extract on estrogen levels of postmenopausal women: a pilot studyJ Diet Suppl. (2014)
 79. El-Ashmawy IM, Saleh A, Salama OM. Effects of marjoram volatile oil and grape seed extract on ethanol toxicity in male ratsBasic Clin Pharmacol Toxicol. (2007)
 80. Kampa M, et al. Novel oligomeric proanthocyanidin derivatives interact with membrane androgen sites and induce regression of hormone-independent prostate cancerJ Pharmacol Exp Ther. (2011)
 81. Nifli AP, et al. Monomeric and oligomeric flavanols are agonists of membrane androgen receptorsExp Cell Res. (2005)
 82. Cuevas VM, et al. Effects of grape seed extract, vitamin C, and vitamin e on ethanol- and aspirin-induced ulcersAdv Pharmacol Sci. (2011)
 83. Antiulcer Activity of Grape Seed Extract and Procyanidins.
 84. Ye X, et al. The cytotoxic effects of a novel IH636 grape seed proanthocyanidin extract on cultured human cancer cellsMol Cell Biochem. (1999)
 85. Ramchandani AG, Karibasappa GS, Pakhale SS. Antitumor-promoting effects of polyphenolic extracts from seedless and seeded Indian grapesJ Environ Pathol Toxicol Oncol. (2008)
 86. Wei R, et al. Grape seed proanthocyanidin extract reduces renal ischemia/reperfusion injuries in ratsAm J Med Sci. (2012)
 87. Ulusoy S, et al. Anti-apoptotic and anti-oxidant effects of grape seed proanthocyanidin extract in preventing cyclosporine A-induced nephropathyNephrology (Carlton). (2012)
 88. Ulusoy S, et al. The effect of grape seed proanthocyanidin extract in preventing amikacin-induced nephropathyRen Fail. (2012)
 89. Bagchi D, et al. Protective effects of grape seed proanthocyanidins and selected antioxidants against TPA-induced hepatic and brain lipid peroxidation and DNA fragmentation, and peritoneal macrophage activation in miceGen Pharmacol. (1998)
 90. Mohanasundari M, Sabesan M, Sethupathy S. Renoprotective effect of grape seeds extract in ethylene glycol induced nephrotoxic miceIndian J Exp Biol. (2005)
 91. Saad AA, Youssef MI, El-Shennawy LK. Cisplatin induced damage in kidney genomic DNA and nephrotoxicity in male rats: the protective effect of grape seed proanthocyanidin extractFood Chem Toxicol. (2009)
 92. Salem NA, Salem EA. Renoprotective effect of grape seed extract against oxidative stress induced by gentamicin and hypercholesterolemia in ratsRen Fail. (2011)
 93. Mansouri E, et al. Effects of grape seed proanthocyanidin extract on oxidative stress induced by diabetes in rat kidneyIran Biomed J. (2011)
 94. Li X, et al. Grape seed proanthocyanidins ameliorate diabetic nephropathy via modulation of levels of AGE, RAGE and CTGFNephron Exp Nephrol. (2009)
 95. Lu M, et al. Protective effects of grape seed proanthocyanidin extracts on cerebral cortex of streptozotocin-induced diabetic rats through modulating AGEs/RAGE/NF-kappaB pathwayJ Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). (2010)
 96. Cheng M, et al. Cardioprotective effects of grape seed proanthocyanidins extracts in streptozocin induced diabetic ratsJ Cardiovasc Pharmacol. (2007)
 97. Dinicola S, et al. Antiproliferative and Apoptotic Effects Triggered by Grape Seed Extract (GSE) versus Epigallocatechin and Procyanidins on Colon Cancer Cell LinesInt J Mol Sci. (2012)
 98. Radhakrishnan S, et al. Resveratrol potentiates grape seed extract induced human colon cancer cell apoptosisFront Biosci (Elite Ed). (2011)
 99. Kim H, et al. Chemoprevention by grape seed extract and genistein in carcinogen-induced mammary cancer in rats is diet dependentJ Nutr. (2004)
 100. Brooker S, et al. Double-blind, placebo-controlled, randomised phase II trial of IH636 grape seed proanthocyanidin extract (GSPE) in patients with radiation-induced breast indurationRadiother Oncol. (2006)
 101. Shrotriya S, et al. Generation of reactive oxygen species by grape seed extract causes irreparable DNA damage leading to G2/M arrest and apoptosis selectively in head and neck squamous cell carcinoma cellsCarcinogenesis. (2012)
 102. Yamakoshi J, et al. Oral intake of proanthocyanidin-rich extract from grape seeds improves chloasmaPhytother Res. (2004)
 103. Yamakoshi J, et al. Safety evaluation of proanthocyanidin-rich extract from grape seedsFood Chem Toxicol. (2002)
 104. Vigna GB, et al. Effect of a standardized grape seed extract on low-density lipoprotein susceptibility to oxidation in heavy smokersMetabolism. (2003)

 

8000+ Abone Arasına Katıl

Gerçekten supplementlerin faydası varmı ? Ne kadar ? Hangi dozajda ? Yan etkileri ve zararları neydi ? Tüm Bu ve Buna Benzer Soruların En İyi Cevaplarını Abone Olup, Takipte Kalarak Öğrenebilirsin!

About Supplement Ansiklopedisi

Supplementansiklopedisi.com, supplement ve beslenmeyle ilgili bağımsız ve tarafsız bir ansiklopedidir. Herhangi bir supplement şirketine bağlı değiliz . 2016 yılının başında kurulmuş olan bir hedefimiz – Supplementleri ve beslenme için tarafsız bir kaynak olmaktır. En son bilimsel araştırmaları harmanlayan binlerce saat harcadık. Bu site bilimsel araştırma yapan editörler tarafından yönetilmektedir.

Bir yorum

Yorum yap

E-posta adresiniz gizli kalacaktır ve zorunludur. *